Enter the world of Shadowrun: Online and play one of the greatest Pen and Paper RPGs on Steam. In a dystopian 2075s of our world where magic meets technology, you team up with your friends to fight sinister corporations, menacing gangs and a new deadly virus in this tactical turn-based combat RPG.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (124 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 31 มี.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“We want you to help us shape the game. From its Kickstarter days to the basic design elements Shadowrun Online is about shaping the game together with the community. And we need the nuyen to feed our habits.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Until End of 2014”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version will have the full features, obviously, and a lot more content. See out "What will be" section for more details.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The current version is mostly bug-free. We focus on making each feature as polished as we can before adding more.
The current version contains a small campaign highlighting elements like combat, security systems and combat-hacking and fixed characters for you to play.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Yes, you will save about 30% on Early Access vs. release pricing.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We do regular live Q&As and actively engage the community about features and what they would like to see in the Steam Forums and on www.shadowrun.com”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Shadowrun Online

ซื้อ Shadowrun Online: Founders Package

ซื้อ Shadowrun Online: Deluxe Package

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Showed at Gamescom 2014 - Great example of an indie studio handling a well-known IP with flair."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (8)

6 ตุลาคม

Trolls, Linux and Weapon Skills!

Hey, Chummers!

The new update for Shadowrun Online is out, bringing Trolls, Weapon Skills and Alpha Linux support (among other things). Here are the Patchnotes:

New Features
 • New Metatype: Trolls are now a playable race and selectable in character creation.
 • Karma Reward: At the end of any completed mission the Karma the reward for finishing the mission will be displayed.
 • Weapon Skills: You are now able to increase your skill in a weapon category by spending Karma gained by completing a mission. The cost for progressing from one level to another increases in these intervals: 2/6/12/20/30. Players start with 20 Karma. Increasing your skill increases the probability to deal maximum damage.
 • Portraits: Players are now able to select a portrait for their character in the character customization screen. This image will be displayed in missions next to the character and in the character and henchman selection
 • Alpha Linux: We have added a Linux version to Steam. Please keep in mind that this version has only been tested with Ubuntu 14.04 LTS. Please spread the word to other Linux fans and help others in the new Linux-Feedback-Threads with YOUR experience on how to make the game run on other distros!
 • Mission Intros: All missions have new intros (containing dialogue) that gives the runs backstory. These replace the mission intro screens.
 • Size Matters: Different metatypes have different sizes now
 • Player Bar: In the top right corner of the main menu there is a bar stating the player's current Karma and name
 • Spawn Warning: Possible spawn locations for enemies are now marked. There is also a counter in some missions showing when reinforcements will arrive. This replaces the old alarm level system.
 • Mission Goals: The currently active goal will be shown in the mission at mission start and as soon as the goal changes. The goal window can also be triggered by a button.
 • Loading Screens: The loading screens prior to the missions will tell the player what he has to do to win the upcoming run.
 • Move & Attack: Some new melee skills allow you to move and take an action at the same time.
 • Camera Rework: Being spotted by a camera no longer increases the alarm level. Functionality of cameras will be reworked. Currently being spotted by a camera will give the spatted character the "Marked" status effect.
 • Disable Scrolling: You can now disable border scrolling via menu (Menu>Controls) and set the left mouse button for scrolling if you prefer that in the same menu.
 • New Weapons: Several new Weapons have been added to the game.
 • New Skills: New Skills have been added to the game and are attached to various weapons

  Fixes
 • Attacking turrets with Weapon overload will no longer cause errors in the log file.
 • Aztec Rangers have proper ragdoll animations now on death.
 • Fixed that ambience sound played although the respective slider is set to 0.
 • Machete doesn't clip through Tassle Kilt (Lower Body) on Orc male and female anymore.
 • Fixed that some tiles in mission "Back alley" were marked as walkable but couldn't be reached by characters
 • Aztech mages are now more keen on fighting and won't hide until you are close enough.
 • Shield effect now disappears correctly when the character dies while Shield is still active.
 • Hairstyle "Ponytail" doesn't intersect with large weapons equipped on the back any more.
 • A previously selected henchman but will now stay active in an subsequent mission.
 • Status effect icons no longer flicker during the enemy's turn.
 • AI characters have a selection of skills available now and will select them according to a given probability.
 • The daily mission in which the player has to find the box containing the correct item can no longer be won with only one surviving character.
 • Henchman selection now has a character selected by default.
 • Updated credits
 • Small weapons, cyberdecks and fetishes are now correctly placed on characters if not used.
 • Ranged enemies will face their targets properly now when attacking
 • Tooltip of "Controlled Burst" displays the correct ammo consumption in all of its variants
 • Fixed the misplacement of the build number in menu
 • Header of error messages displays "error" now instead of "confirmation"
 • Mission UI no longer persists if the player issues an order after the win condition has been met
 • "Damsel in Distress" mission is no longer rushable

  Known issues
 • Not all goal texts are finished
 • There's a mission that has a "lorem ipsum" loading screen
 • Starting a PvP-Match can get you into a Coop-Mission 1

5 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

3 กันยายน

The new Update for Shadowrun Online is out!

We have released a new Update for Shadowrun Online! This new version adds several improvements and new features, including the new "Rent-a-Hench" system, elves, additional missions and an in-mission chat.

Here are the Patch Notes:

New features:

 • Rent-a-hench: Choose your henchman for the next mission from a list of other player-generated characters
 • New Metatype: Elves have been added as playable characters into the Character Creation
 • New Missions: Three new runs round out our prequel campaign about the missing girl Alisi
 • New Outfit: The Tribal Shaman outfit has been added to the Character Customization
 • In-Mission-Chat: When playing Coop or PvP, players now switch to a dedicated chat-channel, allowing easier in-mission communication.
 • Character name as nick name: The name of your character is now used as chat name
 • Action Counter: A new indicator shows you how many actions each character has left in this turn.
 • Know who you run with: The name of the character you're playing with is now shown in Coop missions.
 • Know what your partner does: Floating texts above a character now show which skill is used, allowing you to see what your Coop-Partner is doing.
 • What comes next? The name of the next mission is now shown in the main menu.
 • Quick switch: The animation for switching weapons doesn't delay the gameplay anymore.
 • Longer Names: The number of allowed characters for the player name has been increased to 18 up from 12
 • 3D-Sound: Sound effects are now played on the corresponding speaker, depending on the camera position.
 • Improved Effects: Visual weapon effects have been reworked:
  new Shield effect,
  Machete's "Stimulants" now increases character animation speed,
  new Mana Bolt and Spark effects,
  new bullet streaks for Rifle, Pistols, Shotgut
  blood splatter now look more voluminous
 • Updated info screens: Credits, Options and Help screen have been reworked.

Fixes:

 • Fixed a lot of clipping issues in character customization
 • If matchmaking gets aborted by a matched opponent an appropriate error message is shown.
 • Options menu can now be opened and closed using the ESC key
 • Credits have been updated
 • It's not possible anymore to press any hidden buttons while the news screen is shown.
 • Players don't see the opponent’s chance to hit display during PvP- and Coop-matches anymore.
 • Fixed an issue that made the UI of the mission visible in the debriefing

See you in the game, Chummers!

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Shadowrun Online is slipping on its trenchcoat and mirrorshades to greet the world. Street samurai and shaman throughout The Matrix will get to throw down in turn-based tactical combat”
RockPaperShotgun

“Importantly, the game feels like Shadowrun, even in its very limited Alpha state, which to me, is an excellent starting point. If Cliffhanger Productions keeps moving in the same direction with the game, we very well might have an awesome Shadowrun MMORPG on our hands very soon.”
http://www.mmorpg.com/gamelist.cfm/game/965/feature/8461/More-like-ShadowFUN.html/page/1

“The early version I tried was a lot of fun!”
http://io9.com/a-sneak-peek-at-the-cyberpunk-fantasy-world-of-shadowru-1597069341/all

Founder's Edition

The Founder's Edition will provide you with the complete Lockdown campaign for Shadowrun Online on release of the full game as well as a set of extra items, weapons and armour which help you get an edge on the streets. You will also contribute to our development effort and help us make the game that much better.

Digital Deluxe Edition

The Digital Deluxe Edition will provide you with the complete Lockdown campaign for Shadowrun Online on release of the full game as well as a set of extra items, weapons and armour which help you get an edge on the streets PLUS the first campaign update for Shadowrun Online for free on release of the update.

You will also contribute to our development effort and help us make the game that much better.

WHAT IT IS

This version is an early version of the game and contains a small campaign and a number of daily missions. This means that while you can get a good impression of what the core gameplay will be like, there is only archetype characters and no items or rewards in the game yet. It is mostly bug free, but it is not in any shape or form feature complete. We built it this way because it allows us to get feedback and work on the core gameplay before we move on to the next features of the game. We have fighting, magic and combat-hacking (No Matrix runs yet) and a good cast of enemies in.

Word of warning: The game is tough - it's designed that way. Running the shadows is never easy and going in guns blazing will certainly get you in trouble!

We will add new elements, tweaks and content every 4-6 weeks. We hope that this will allow growing and maturing the game together with you, our players and give us the information we need to stay on the right track.

WHAT IT WILL BE

We have a lot of neat ideas for the game and of course we will add more elements. Things that will be added as development continues:

 • Class-Free Character Creation: Create your own Shadowrunner and skill any way you want, with a ton of visual customisation options.
 • Items: Weapons, armour and cyberware, magic talismans and cyberdecks: Loot them, buy them or upgrade existing items. Our item system separates the visual aspects from the item ability, so no need to wear a silly hat just for the bonus it grants!
 • Co-op or single player mission gameplay: Play with your friends or lead a team yourself, when you want to play solo.
 • Dynamic Security and Alarm Levels: Depending on what you do in a mission you may trip alerts, making some missions more difficult – or shut off the alarm in time.
 • PvP duels and PvP Missions: Test your Shadowrunners in PvP against other players.
 • Evolving world campaign: New content will be released based on the collective actions of the players. This is your world!
 • Tough missions: Because life in the shadows is never easy!

Basic Edition

The Basic Edition will provide you with the complete Lockdown Campaign content for Shadowrun Online on release of the full game. This is the complete Shadowrun Online MMO!

You will also contribute to our development effort and help us make the game that much better!

Linux

With this update we introduce Linux support. Please keep in mind that this is currently in alpha and the game has ONLY been tested on Ubuntu 14.04 LTS. Please help us to get the game to as many distros as possible by providing your feedback at http://steamcommunity.com/app/267750/discussions/0/616189742733978848/

เกี่ยวกับเกมนี้

Enter the world of Shadowrun: Online - the Pen and Paper RPG classic finally brought online! Play with or against friends in this multiplayer tactical turn-based combat RPG set in the dystopian world of 2075. A world where magic meets technology, where Elves, Dwarves, Orks and Trolls walk among us. A world controlled by ruthless corporations, where you become a Shadowrunner - a secret operative on the edge of society, a cyberpunk rebel surviving by skill and instinct!

Featuring

 • Gripping and deadly tactical turn-based combat in the Shadowrun world: Choose from a wide array of skills, magic, technology and weapons to survive the challenging missions! Control your team of runners and make every move count! Dive behind cover, outsmart security systems and use any weapon at your disposal to make it out alive.
 • Full character customization: Create your individual Shadowrunner in completely skill based character progression using a variety of outfits, cyberware, abilities and of course a ton of weapons! A successful run requires commanding a team of runners with the right balance of combat, tech, and magical abilities.
 • Deeply tactical Co-Op and PVP: Team up with friends to face huge variety of deadly enemies or enter PVP combat and develop new strategies to survive in the Shadowrun world.
 • Directly shape the future of Shadowrun: Developed together with the tabletop RPG writers and based on the Lockdown Campaign setting, Shadowrun Online will allow you to shape the future of the Shadowrun Universe by your actions!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8
  • Processor: 1.7+ GHz or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512 MB NVidia or ATI graphics card
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows Vista/Windows 7/Windows 8
  • Processor: 2+ GHz or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 1024 MB NVidia or ATI graphics card
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Minimum:
  • OS: OSX 10.7 +
  • Processor: 1.7+ GH or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512 MB NVidia or ATI graphics card
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: OSX 10.7 +
  • Processor: 2+ GHz or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 1024 MB NVidia or ATI graphics card
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 14.04
  • Processor: 1.7+ GHz or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512 MB NVidia or ATI graphics card with dedicated drivers
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 500 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
34 จาก 59 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I am a longtime fan of Shadowrun. I've been obsessed with the game world since the late 80's, and am always eager to find new content and new games involving it. This game has been the biggest dissapointment for Shadowrun since the poorly concieved multiplayer FPS a ways back.

You have next to zero character customization. There are a tiny handful of options, all of which look rediculous, and not particularly shadowrun-esque. The graphics are bad bad bad. Characters all look like they have severe posture issues. The environments look okay, but that is somewhat beside the point.

As far as the mulitplayer aspect? Hard to really speak to that much. There rarely seems to be anyone online. In all fairness though, I was turned off enough by the gameplay that I haven't really given it much effort. (As you can see, I have only been able to convince myself to play a little less than an hour.)

Gameplay, you may ask? What's wrong with the gameplay? Well, you see, it's friggin horrible. Cover doesn't work like it should, the enemies are all crack shots, and the runners you have available are horrible at what they do. There is very little in the way of options for how to approach your missions, and there are NO HEALING ITEMS AT ALL!? Whoever even heard of a strategy game that leaves you no way to patch yourself up and get a few HP in the middle of a mission? The difficulty curve is more of a difficulty cliff, and the drop is there as soon as you cross the threshold into the game. I haven't been able to clear even the first mission.

I don't know why it is so difficult to make a quality RPG experience from Shadowrun. Harebrained Schemes has come the closest to -anyone- in this regard. When I think about Shadowrun I think about the OPTIONS. It's all about customization and finding your own approach to every mission. Varied weapons, countless weapon mods, drones, vehicles, spells, summons, matrix warfare, clothing, armor, gangs, corporations, cybernetic and bio modifications, tools, SO MANY FRIGGIN THINGS YOU CAN DO.

Think about how damned good a properly done Shadowrun MMO could be! Imagine passing the time in your favorite online hangout, or hidden away in your safehouse, going on runs when it suits you, teaming up with friends or being added to a team assembled just for a single run! You grab your custom assault rifle, and off you go! Make mountains of Nuyen and Karma, and mold your character and his/her equipment to match your playstyle!

THIS IS WHAT SHADOWRUN SHOULD BE

not pick a dumpy character, choose from 4-5 possible weapons and off you go!

This is turning into a flat out rant, but I am just so frustrated and let down by this horrible game! I was so excited when I first heard there was going to be a shadowrun MMO, and this is just TERRIBAD!

Anyways, if you want a positive shadowrun experience, go get Shadowrun Returns, enjoy the awesome campaigns, go check out the high quality UGC and keep dreaming for the days a company with talent and vision decides to make an online shadowrun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 13 คน (46%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The developers have not fulfilled their promises even slightly with this game. When I backed this game before the mess you see on steam was created this was supposed to be a Shadowrun MMO. Now they advertise it as a "Tactical turn-based combat RPG". There is no hub or city where runners meet up and shop between missions. Character creation is a poorly implemented joke that looks nothing like the concept footage. Game play is slow and boring with almost no story involved. The combat system itself is tedious and does not even come close to XCOM level strategy. It barely even follows the lore of Shadowrun. Mages are represented by a Skull weapon that any character can equip and the 3 spells are predetermined. Looking for a customizable Shadowrun strategy experience? You should probably keep looking becuase you will not find it here. I am an original backer for this game and used to be a fanboy defending the game on the forums from nay sayers. The game is so terrible I can not stand playing for more than 5 minutes at a time. I have spent 180 dollars as a backer and frankly I feel cheated. This abomination is nothing like they promised us.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
as someone who kickstarted this a while back this game is nothing like what i thought it would be and it makes me dissapoint.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
17 จาก 37 คน (46%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Pretty disappointing for fans of the pen&paper roleplaying game. It have been a long time now scince this game is in development and in open alpha phase. It still misses so very much to make it a game worth the title shadowrun.

In fact ATM it's just a round based compat game nothing more, nothing less. The most disappointing thing for me is that every charakter gets an item (guns, rifles, items like a deck or for magic a skull) and this item has three actions for the combat.

This means your mage has three spells, a fire ball for area damage, a direct attack spell and a shild spell.

The Missions are very hart ATM which can get frustrating for casual players.

Sorry if this sounds hard but it's an honest review of a Shadowrun fan which startet to play Shadowrun in the mid 90s.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 17 คน (41%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
First off understand that i love the singleplayer shadowrun games, played through them several times. That said..
This is an absolute failure, multiplayer is so horrid its not even comparable to the singleplayer games's mechanics.

Character customization is non-existant, no skilltrees, no arsenal of weapons and spells to choose from, no racial differences besides body size and skin color.
In addition, No dialogue, No story not even a series of mission or interesting challenges just a few very short maps.

This game has received over 1mil in funding from several sponsors (excluding kickstarter). After almost a year in 'alpha' still no new content or added features like the aforementioned above.

Phrases like; 'But its still in alpha/beta' Have been used too often now to justify lackings.
I have been in over 20 pc alphas and betas and it has taught me that when a publisher slaps on the alpha or beta tag, they believe the game is nearly finished.

What you see now is the core game upon which a development team MAY build on, I say MAY because there is no guarantee they will significantly add/change anything. They could very easily now just focus on bug fixing. Don't be naive, Don't be a dumb consumer, Do not support this blantant attempt at milking more money from what was their fanbase.

Personally, before the start of alpha i paid only 10euro's to them to gain acces to the alpha, there were donation options leading up to 10.000 . That and experience caused me to be very cautious. I feel very disapointed, once again i made the mistake of hoping.

Conclusion;
They should have just added multiplayer functions to the singleplayer games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 9 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I'm fairly disappointed.

Now, let's start with the good. Models and graphics are pretty good, actually -- ragdolls are nicely done, too. Visually, this game is decent. Soundtrack and setting tend to reflect the universe very well! It's almost like a throwback to Shadowrun Returns for me, especially with the organ mission.

The game itself feels clunky and customization fairly limited. Where I looked at my character in Shadowrun Returns and even Dragonfall, and was in love, I couldn't quite say the same. Understandably, the skill trees have been condensed and simplified, but it doesn't help someone who came from one game where it felt like having complete say in a character to one of the same setting and having very, very little. Comparatively, there's little -- if any -- attachment to the lore or setting. All of it seems very arbitrary. All in all, not worth the $29.99 charged, but also not a terrible game in its own right. I do wish I had tried something else, though.

So far, for early access -- not bad. Not bad, but not very encouraging. I'm hoping things develop more along the way.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 7 คน (29%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
[will update this if it changes later in development]
With a world as awesome as Shadowrun's, the current state of the game is honestly terrible. It's not just about the customization, the overall game doesn't feel right.
Where's the dialog style that we saw in Shadowrun Returns/Dragonfall? The cyberpunk atmosphere? I'll actually even go as far as saying the menus are prety bad (not even weapon information? really?).

And as many before mentioned, the customization is (currently) extremely poor, though I guess this will be changed later in the game's development.

Optimization-wise it also seems to be lacking. If the minumum requirements are correct, how am I still just barely reaching 25fps? (my laptop is no state of the art technology but it's certainly x2 above the minimum). I assume the optimizzation will be left for the final stages, but I feel this needs to be added in here as well.

I'll be following the development as I still have hope for the game, but currently it doesn't look that promissing, hope this changes =/
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 8 คน (25%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Dont buy it untill they release some more customisation and missions.

Shadowrun Returns was limited but enjoyable for a little while.
Shadowrun Online is far from Shadowrun Returns yet.

But it has some good potential, ill be waiting until it looks decent to play again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 6 คน (17%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
As a Kickstarter backer I've been consistently let down by these guys. Poor communication, excuse after excuse after excuse. I cannot recommned the purchase of this game until it's finished and I cannot say that I have any confidence that they'll ever finish it in a form that does the IP any justice.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
114 จาก 168 คน (68%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Oh, lord. Where do I even begin with this?
I bought into the hype when I saw this was on sale, and didn't do much research beforehand. It wasn't until I started up the game that I realized it wasn't by Harebrained Schemes, and looking over the news releases and even the Steam store page I saw an inexcusable amount of grammar and spelling errors.

The only good thing I can probably say about this game is that the graphics are amazing, and the game runs extremely well. The interface LOOKS better than Shadowrun Returns, but there's a hefty tradeoff for that, which I will talk about later in this review.

First thing I noticed when I started up the game was that the voice acting was absolutely awful, not just from an acting standpoint, but I could also hear background noise in the audio, meaning it was recorded in a less than professional setting, and obviously not checked for errors, which is a recurring theme in this game.
After that we get to the writing, oh god, the writing. The writing is so awful on so many levels. From massive grammar and spelling errors to a complete change of tense, not only is it hard to follow, but it's also obscenely bad in quality. As an amatuer writer, I was legitimately insulted to see this attached to the Shadowrun name. Harebrained Schemes had such masterfully written content in Shadowrun Returns, and there is clearly a lot of love and care put into their writing and editing.
And last we have the combat. I believe Rich Stanton from Rock, Paper, Shotgun put it best: "Think XCOM but without the dynamic combat camera. But that comparison is a problem in itself. I think XCOM’s amazing but Shadowrun Online really shouldn’t play like a poor man’s XCOM – yet it does."

The combat is dull, and uninspired with little tactical choice of consequence unlike in Shadowrun Returns. Many times I found myself screaming at my complete lack of options when I was faced with a group of men. Were this Shadowrun Returns, I could throw a stun grenade, frag grenade, phosphorus grenade, fire a shotgun, throw one of the many aoe spells, etc. In Shadowrun Online your options are to attack them with a single target ability, throw a weak AOE that rarely does much of use, or use a cone-based shotgun attack which misses far more often than it should. And this is what makes me question the purpose of this early access. This is NOT a role-playing game, despite the misleading title there. There is no interaction with NPC's or anyone beyond combat, which wouldn't be a problem in itself if the combat wasn't so dull and tedious. The cover mechanics and armor system speak of good ideas gone horribly wrong, and when you saddle this with all the previous problems, you get a train wreck that not only functions as a bad game, but also functions to collectively cheapen the Shadowrun franchise.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
26 จาก 38 คน (68%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 สิงหาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I'm a TT Shadowrunner from the first edition days until I had to "grow up". Recent events have shown me that I need a little escape now and then, and I was thrilled when I found Shadowrun Online! Before you read all the negative reviews, let me say that this game ha A LOT of potential. It has a long way to go, but the foundation is good. As of this writing the fourth update was just released, and from what I can tell, the in-game combat resolution is about there for the basic weapon/spell types. The artwork is great, and the music is spot on. I feel confident that I will recommend this game when it's done.

All that being said, the development has a long way to go on the peripherals that are going to make this a great game: the away-from-combat storylining, the character customization, and just general depth that can (and I'm confident) will be incorporated. Right now this feels more like an alpha release than an open beta, so if your looking for an immersive Shadowrun experience, I'd give them some more time. I you're passionate about Shadowrun though, get in here and let's help these guys out in creating what could become a fragging awesome title!

These guys need our ideas and encouragement!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
22 จาก 35 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Just the basics right now (graphical engine, combat, limited interactivity and content), but very stable and polished for such an early release of a game that will grow over time. If you want to be there to watch that happen, buy this; if not, go ahead and wait to jump in when your feature of choice is implemented.

This is a solid game with a firm foundation. Windows and OS X now; Linux and tablet on the way. Many prerelease games turn me off with instability and poor execution, but SRO leaves me wanting more. Can't wait. :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
16 จาก 26 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Complete garbage.

As the game is now, it plays more like Splinter Cell then an actual MMO, and nevermind that your often outnumbered by odds on average of 4 to 1. The missions are often impossible. It doesn't even really capture the spirit of Shadowrun. Character customization is all but non existant.

Do yourself a favor and buy Shadowrun Returns instead if you havent already.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
19 จาก 32 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 สิงหาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I made a video preview to show off some of the features and gameplay of this game!
http://youtu.be/O_dhg2Mktmc
I hope you enjoy!
Martyr
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 13 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
the content so far is limited but shows a lot of promise probably worth the investment if you really like shadowrun the visuals are great and the controls are very easy to get used to and the gameplay is decent and constantly improving with each update

a few notes:

-the decking isn't like it is in shadowrun returns it's more like a third type of damage besides magic and physical but it does the concept of decking justice and has interesting abilities

-the cameras are a bit OP right now they can see as far as i can tell for an unlimited distance and there's no funtion to detect where they will see you and what cover will block their veiw aside from getting detected of course

-they haven't added any rigging, cyberware, or items yet

-it's very easy to die from very slight errors but there's no function to save any ammount of mission progress and it takes an annoying ammount of time to restart after dying

-only human enemies have show up aside from cameras and a turret their were what apeared to be some druids but so far there haven't been any ghouls or creatures or enemies who don't use just guns and swords so while they will of course put them in but we don't have any info on how they will be and work
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
19 จาก 33 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game is sincerely awful. Don't even touch it. Seven months into Early Access (which was released a year late) after a half million in kickstarter (for a game made on a free engine) with money from two different backers, and it looks like they've managed to make something resembling an isometric tactical game. I wouldn't say an isometric RPG, because that would require there to be important decisions the player could make. In fact, you can't even really call it a tactical game. It's an isometric thing where you put your people behind cover and shoot at things until whoever has less shooting power explodes.

Play Shadowrun Returns instead.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Won't compare this with Shadowrun Returns.. right now. SR:R is very much a successor to the '90s SNES/Genesis title in that there is a roaming mode for exploring/RPG events and a separate turn-based mode for combat/tactical moments.

In it's current Early Access state, Shadowrun Online is a series of turn-based combat missions with two characters (controlled in offline play by a singler player). Storytelling is accomplished in text-based narratives that break down the plot. In-mission, the characters delver voiced banter and commentary that is genre-accurate and well done.

Combat is quick, brutal, and easy to access/figure out with an elegantly designed UI that doesn't leave many questions unanswered. Shoot your gun, ammo goes down, use an action phase to reload. Simple. The AI is sharp. Pushing to cover, hitting you hard, and making you eat drek. Expect to get greased, Chummer.

Graphics are excellent. A superior engine that delivers mood and environment clearly but without being cluttered or feeling like it's on rails (which it is, really, but at least it -looks- like you have an environment outside of the combat zone).

All-in-all, a good experience. I'm excited for the full release and look forward to Workshop content if available.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
10 จาก 16 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
It is definitely in EARLY development. Already it is fun. There is much work to do. MUCH work. But it is coming along nicely.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 8 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
It's not all bad, it's very smooth, and playable, and rarely bugs out.

Here is the deal, first off if you're going to start us off on tough missions fine, but please for the love of ♥♥♥♥ give us good characters to work with and not Thomson and Thompson from the adventures of Tintin...PLEASE!...I can hardly get by the second level because these two bumbling ♥♥♥♥tards don't level up with each mission. So instead of getting better with each mission they stay the same. Look I have no problem with your game Cliffhanger...I love the idea of SR Online...but good god drop what you are doing and let me make my character so I can use him for PVP and completely ignore the missions you made :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 8 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I am really enjoying this game, but there is no character creation. I'm not sure exactly what the plans are going forward, but I was hoping to get more of a table-top experience than is currently offered by the game. That said, I do really enjoy the game. I look forward to seeing what the developers add and implement.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่