เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Total War™: ROME II - Emperor Edition บน Steam ในการเล่น

บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (36 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 ก.พ. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Total War™: ROME II - Emperor Edition บน Steam ในการเล่น

ซื้อ Total War: ROME II - Beasts of War

 

เกี่ยวกับเนื้อหานี้

Total War: ROME II – Beasts of War

Marshall your savagery, and strike primal fear into the hearts of your enemies with the Beasts of War unit pack for ROME II. Comprising seven new battlefield units, Beasts of War brings further variety to ROME II’s already diverse unit roster.
Terrorise your enemies and slow their progress with beehive, scorpion and snake-pot ballistas, or crush them under the weight of heavily-armoured Cataphract Camels and Mercenary Syrian Armoured Elephants. And when their will is broken and they flee the field, run them down with two new breeds of ferocious war-dogs.
Beasts of War brings introduces the following recruitable units to ROME II:

• Molossian Dogs
Can be recruited by: Epirus
A heavily muscled beast from western Greece, the now-extinct Molossian is considered to be the predecessor of many of today’s larger breeds, such as the Rottweiler and Great Dane. Used as both a guard dog and in battle, Virgil remarked “never, with them on guard, need you fear for your stalls a midnight thief, or onslaught of wolves, or Iberian brigands at your back.” These vicious dogs do not tire easily, and never lose the scent of an enemy.

• Beehive Onager
Can be recruited by: Athens, Epirus, Macedon, Sparta, and Syracuse
Whilst large-scale beekeeping for agricultural purposes was a later innovation, the humble honeybee nevertheless held an important place in ancient Greek culture. A trio of mythical nymphs, the Thriae or ‘bee maidens’, were loved by Apollo and Poseidon, bearing their children. Bees also have a practical application in battle, as a swarm of angry bees will always cause troops to stall and panic.

• Scorpion Pot Ballista
Can be recruited by: Pontus, Parthia
Home to the most lethal scorpions in the known world, whose sting can paralyse and kill a man within an hour, it was only a matter of time before a wily Middle Eastern general used them against his enemies. Spare a thought, then, for the Roman emperor Severus; whilst besieging the Parthian city of Hatra, his army was showered with pots of scorpions from atop the city walls. Like Trajan before him, Severus failed to breach the defences, even after two attempts.

• Snake Pot Ballista
Can be recruited by: Carthage
Perhaps the most famous use of potted animals was Hannibal Barca’s tactic against the fleets of Eumenes II of Pergamon. Hurling large clay pots full of venomous snakes onto the decks of Eumenes’ ships; he panicked the enemy fleet and won the day. Any unit struck by writhing, venomous snakes will pause to consider the wisdom of marching onwards!

• Camel Cataphracts
Can be recruited by: Parthia
The Roman general Macrinus was not noted for his experience, although had another fought the Battle of Nisbis in 217 AD, it’s hard to imagine he’d be any less stunned by the Parthian cataphract camels fielded that day. Wearing coats of tough, yet flexible, scale-mail, they made an awesome and terrifying sight as they punched through the frontlines and spooked the Roman horses with their camels’ earthy stench.

• Celtic Warhounds
Can be recruited by: Iceni, Cantiaci, Caledones, Demetae, Dunmonii, Brigantes, and Ebdani
Dogs have always been useful for guard, patrol and scout work. With skilled handlers they can also be used effectively on the battlefield. Attack dogs were specifically bred and trained to ignore the noise and chaos of combat. The Celtic tribes of the late Iron Age put them to great use. Their speed and ferocity made them ideal shock-troops, and perfect for running down fleeing stragglers.

• Mercenary Syrian Armoured Elephants
Can be hired as mercenaries in: Dura, Antioch, Tyros, and Palmeira
Indian elephants first came to the Middle East when Seleucus, one of Alexander the Great’s Successors, invaded India in 305 BC. 500 war elephants were handed over as part of the peace treaty between the Seleucid dynasty and the Mauryans of India, and the Seleucids went on to breed many more from this initial stock. War elephants remained an important part of the Seleucid army until their defeat by the Romans at Magnesia in 190 BC, following which they were forbidden from breeding more.

• Wolf Warriors
In the Germanic world, the cult of Wodenaz was so large that people of the age often had wolf-related names, such as Vulfolaic ("Wolf-dancer"), Wolfhetan ("Wolf-hide"), and Wolfdregil ("Wolf-runner"). Wolfgang, or "Wolf-gait", has remained a popular German name to this day. The Wolf Warriors, available to the Suebi and as mercenaries for holders of any province in Germania, drape themselves in wolf-hides and fight with the spirit of Wodenaz.

• Sobek Cultists
Defender of the Nile and protector of Pharaoh's power, Sobek was the crocodile-headed god of ancient Egypt from the Old Kingdom period through to the Ptolemaic dynasty and beyond. As such, crocodiles were venerated for their violent, primal qualities, and were even bred on temple sites as a living personifications of the god, and mummified when they died. With titles such as "One who buries the bodies of the crocodile-gods of the Land of the Lake" and "prophet of the crocodile-gods", the priests of the cult of Sobek served him completely in the main temple at Shedet in defence of the Pharaoh and his subjects. Clad in the hides of the sacred crocodile, the Sobek Cultists are available to recruit for Egypt.

• Mercenary Leopard Warriors
Being Egypt’s neighbour, Nubia also became, at times, its greatest enemy, and the population were often enslaved and used as soldiers. In 750BC Nubians even managed to conquer Egypt, and ruled for one hundred years, such was the deep rivalry that existed between the two. Consisting mainly of mercenaries from its various regions, the armies of Nubia were famed for their aggression and fearlessness on the battlefield. The Leopard Warriors are no exception: clad in the skins of swift and deadly leopards, they are a force to be reckoned with. Available to recruit as mercenaries when holding Egypt in the Grand Campaign.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS: XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Processor: 2 GHz Intel Dual Core processor / 2.6 GHz Intel Single Core processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512 MB DirectX 9.0c compatible card (shader model 3, vertex texture fetch support).
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 35 GB available space
  • Additional Notes: Screen Resolution - 1024x768
  Recommended:
  • OS: Windows 7 / Windows 8
  • Processor: 2nd Generation Intel Core i5 processor (or greater)
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 1024 MB DirectX 11 compatible graphics card.
  • DirectX: Version 11
  • Hard Drive: 35 GB available space
  • Additional Notes: Screen Resolution - 1920x1080
  Minimum:
  • OS: OS X 10.7.5
  • Processor: 1.7 GHz Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 512 MB AMD Radeon HD 4850, NVidia GeForce 640 or Intel HD 4000
  • Hard Drive: 25 GB available space
  Recommended:
  • OS: OS X 10.7.5 (or later)
  • Processor: 2nd Generation Intel Core i5 (or greater)
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: 1GB NVidia 750 (or better)
  • Hard Drive: 25 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
112 จาก 145 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
Allowed me to make vast armies of blood thirsty camels which I used to wage war on all the known world, slaying everything in my path and thus establishing the New Camel Republic.

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
30 จาก 37 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 16 มกราคม
Beasts of War is composed of absurdities and things that should have been in at release. Molossian Dogs, Celtic Warhounds and Wolf Warriors were necessary units to flesh out their respectively underwhelming rosters. Epirus was a paid-for-faction, that required more paid-for-content. Camel Cataphracts were seen pre-release, their existence was denied by CA, then they had to apologize for lying. Another unit that should have been at-release.

The Onagers and Ballista are pointless gimmicks that do not DO anything and should just have been added as ammo types, not as useless units. The artillery types weren’t even implemented correctly, with many Greek/Hellenic factions not getting the Beehive Onagers, Armenia doesn’t have the Scorpion Pot Ballista (but Pontus and Parthia do) and even though the use of the snakes is attributed to a war between Bithynia and Pergamon, neither of those factions get the Snake Pot Ballista.

Sobek Cultists, Wolf Warriors and Mercenary Leopard Warriors are examples of what this pack SHOULD have been made of, units that were a little out there, but added to the rosters in a respectful way. The Leopard Warriors should have also been included into the Aethiopian factions’ regular roster.

Just an edit: Sobek Cultists, Mercenary Leopard Warriors and Wolf Warriors were added after the actual release of the game. That they needed to add content to paid content is absurd.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 29 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
Syrian armored ele:Same stats as indian armored ele but lower cost,Which is welcome.And they look so blue :P
Wolf Warriors are OP,despite them carrying only clubs.They look nice.
Camel cataphracts:If you level them up enough,Their better than royal cataphracts!
Beehive onager:Seems useless
Snake Ballista:It kills,But it's not effective.
Sobek Cultist: Ive never brought them into a real fight,But they can kill a Roman Vigile,and a Legatus without taking a single casualty.
Scorpion ballista:THEY CANT EVEN KILL
Leopard warriors:Their good.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 34 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 5 ธันวาคม 2014
Not worth it. Unless you love catapults, own the Greek States or enjoy not very good mercenaries.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 25 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์
Shame on Creative assembly for all the overpriced and abusive downloadable items.

Total war fans, show your discontent for Creative Assembly's practices !

Note : This is a general criticism of Rome II's marketing scheme, and not DLC specific.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 23 มีนาคม
Another rip-off DLC that should really have been included in the game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 17 คน (53%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
Prob my second favorite DLC for Rome 2, this one is entertaining as hell. Who let these mother♥♥♥♥ing snakes on these mother♥♥♥♥ing boats??? Seriously though, anyone feeling dissapointed with elephants should give this a shot. Nothing funnier then seeing Hercules-esque dogs chasing down ranged units and tearing them apart, or launching snakes and scorpions at people to see em squirm and die! Great fun! Worth the few bucks it costs.

On a side note, the unit packs have always been a lot of good fun for minimal funding out of your steam wallet. From Empire to Shogun 2, they are easily the best choice in DLCs.

Beasts of War get's a 10/10, pick it up and enjoy using the soldiers of nature against your enemies!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์
Pros:
Wolf Warriors. (I detect a bit of RSII from Rome I days)...
Elephants and camels (always a good addition to a Total War game.
Dogs, Love them or hate them, its always nice to have a cute and cutely dog gnawing on your arm.

Cons:
Those camels as DLC? It is more Cut content.
Beehive/snake pot/scorpion pot. poorly coded (just watch as one explodes, its as if it "burns".....) poorly designed (why would I buy a Beehive onager when I can have a normal one?, should have been added as an option to the normal onager... but then what point would this DLC have.

Overall:
Not worth £1.99, but If you want a few cool units... then this is your pack, especially when it is reduced to £0.49p
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
119 จาก 140 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
contains cataphract camels which were shown in the pre-release trailers. of course this put CA in a bad light.
If you are looking for Rome 2 wait for a next -75% discount sale then they are good gimmicks for the price.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 15 คน (47%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 19 ธันวาคม 2014
Weakest of all the DLCs. Buy at a discount if you're really interested, otherwise, don't bother.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 7 คน (43%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 10 มกราคม
I really liked it :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 8 กุมภาพันธ์
Decent.

Cataphract camels are a tough unit, but for cavalry I prefer higher speed. I don't particularly like playing as the Parthia faction as I like having a lot of variety in my armies, and they are a mostly cavalry based faction. ~

Molossian dogs are of an excellent strength. I like using them, but I hate paying for them as they are VERY expensive. I wish you could get them as an auxiliary unit instead of the lame auxiliaries you get from Illyria, HINT HINT CA. +1

Syrian armoured elephants are an awesome unit. Again, really expensive, but the cost is justified in this case. Also, again with the auxiliary availability...Auxiliary units of 9 african elephants are not very satisfactory after you squash a few crowds of your enemies' most powerful units with units of 18 Syrian armoured elephants. +1

Scorpion pot ballista/beehive onager/snakepot ballista are mostly useless. Kill counts are very low, though they do reduce the morale of the targeted units. Disappointing. These could have been done better. -1

Celtic warhounds were a much needed adition to the Iceni roster. I like dog units in general, so +1

Wolf warrior units for Suebi are excellent. It allows a more powerful club unit which is available before the sword units, and provides a bit of much needed variety to the Suebi roster. It's also nice that they are available as merc units. +1

Leopard warriors are an all around good spear unit, effective against all except swords and higher armoured spears. Also added much needed variety to the Egyptian region. +1

Sobek cultists are a decent unit as well, and they add some much needed variety to the Egyptian roster as well. +1

dlc cost +1

dlc content could be improved ~
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 28 กุมภาพันธ์
Wickerman bees, furries, and big mean dogs are all included. Excellent DLC. Get your camel armour today!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 15 มีนาคม
A nice add-on to the game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 15 คน (27%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 17 ธันวาคม 2014
all other dlcs are good why not this one too camels rock
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 12 คน (17%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
Recommended
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 15 คน (20%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 18 ธันวาคม 2014
Worst total war DLC comes out Feb 17 total war attila comes out Feb 17 illuminarti confirmed
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 16 คน (13%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
โพสต์: 16 ธันวาคม 2014
good dlc
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 57 คน (28%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
terrible crap dlc
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 50 คน (20%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 2 พฤศจิกายน 2014
fun cool dlc
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน