ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
Comicado is an easy and lightweight graphic application for creating comics and other illustration works. It combines many standard elements of digital illustration (layers, editable brushes...) with some new concepts like panels based artwork composition, which allows creation of editable comic layouts.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Ιαν, 2014
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:
Παρακολουθήστε όλα τα 2 trailer

Αγορά Comicado

Steam Greenlight

Περί λογισμικού

Comicado is an easy and lightweight graphic application for creating comics and other illustration works. It combines many standard elements of digital illustration (layers, editable brushes...) with some new concepts like panels based artwork composition, which allows creation of editable comic layouts. Comicado provides tools and artwork elements for various phases of comic creation, from sketching to inking and coloring. Its flexible brush engine is well suited for drawing and painting.

Main Features

 • Panels - base artwork containers, which can be moved and transformed independently of each other.
 • Layers - drawing and painting surfaces with standard features such as opacity, blending, masking and clipping.
 • Perspectives and Poses - special elements, which help in the artwork creation process.
 • Rulers - flexible rulers for drawing straight lines, curves and ellipses.
 • Straight line modes- quick drawing of constrained straight lines including the perspective constrained lines.
 • Brushes - customizable brushes for drawing and painting.
 • Color fill tools - fill tool, bucket tool and gradient tool.
 • Selections - layer selections with standard tools like lasso and magic wand.
 • Splines - vector lines for precise line art, suitable for creation of comic balloons.
 • Transformations - moving, scaling, rotation and other operations for panels, helper elements, bitmap layers and splines.
 • Text - bitmap text.
 • Board texture - texture of the board surface as an adjustable property of the layer
 • PSD support

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8
  • Processor: 2 GHz Single Core Pentium Processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: DirectX 7,9, OpenGL compatible video card
  • DirectX: Version 7.0
  • Hard Drive: 5 GB available space
  • Additional Notes: A graphic tablet such as Wacom is highly recommended. Supported are tablets with Wintab drivers.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
60.9 ώρες στο μητρώο
Great program. I went over to this from PaintTool SAI and it really wasn't that difficult to figure out how the tools or UI worked. This isn't the best beginner program, but it has everything you need to start. For someone who is working on a web comic or illustration, this program has a lot of very powerful and easy to use tools, in addition to a decent variet of basics.

Pros:
Excellent, fully adjustable perspectives tool
Character poser! Lets you adjust and move a skeleton for characters.
Rulers! Adjustable straight lines, curved lines and circles.
Customizable brushes

Cons:
Feels a little clunky compared to SAI.
Smoothing on the cursor/pen is responsive at 0, but when you draw curves they come out blocky. At max, it feels like your pen is lagging.
Very limited "undo" amount.

Over all, I feel like it's a great program.
Αναρτήθηκε: 4 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.4 ώρες στο μητρώο
I won't lie, it's not perfect by any means. Once you start it up there are pretty much no tutorials, so you need to figure out a lot for yourself or ask around.

That being said, although I wouldn't recommend this as a high end art program or a substitute for one, it works QUITE well for its intended purpose. It has a lot of interesting tools, and it has enough going for it to satisfy any comic or manga artist. And worse case scenario if it doesn't suit your needs, there's no reason you can't start each page on this program then add finishing touches with a more advanced one if you have it.

In summation, this isn't photoshop. Not even close. But it will definitely take a few headaches out of the comic and panel making process. I recommend it to anyone who wants to make a comic or web comic but don't want to shell out 100 dollars or more for the means to do so. Having a graphics tablet would definitely help, but of course that's provided you can afford one in the first place.
Αναρτήθηκε: 3 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.3 ώρες στο μητρώο
Good program but not so much tutorials about it yet.
Αναρτήθηκε: 25 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 43 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.9 ώρες στο μητρώο
Not worth the money at all.
I would use paint over this.

Wanna hear why?
Paint has more brushes, it's more simple and doesn't have a bunch of useless features.

Drawing with a mouse is impossible already so I at least can't get anything out of this.
I'm not interested in comics that much and that's what the software is about. The trailer showed how you can also draw fancy stuff with it but no. It's not possible with a software like this and a mouse.

Buy samsung galaxy note 3 and use the base drawing software and you can show how artistic you are.
Αναρτήθηκε: 6 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2.5 ώρες στο μητρώο
Nice and logical custom color selection. For the five drawing programs on Steam, Comicado has some of the most easily understood custom color selections if coming from drawing on paper.

Everything else is rather default. The various art layout programs, Clip Studio Paint(Manga Studio), MangaLabo(CGIllust), and Comicado all have reference features for drawing. They all work well with a tablet. They all have panel tools. They all import pictures.

From a theory standpoint, none offer Jack Hamm's 8 values per tone limit when using a wacom tablet.(p.34 of Drawing Scenery). They also rarely seem to have an extensive set of file format options when saving to a common format like png.
Αναρτήθηκε: 30 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
51 από 52 άτομα (98%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.3 ώρες στο μητρώο
I was a bit unsure if I should buy it or not when I first saw this program. I couldn't find a single review or opinion on the internet or user review in here, but after reading the Community Hub I decided to give it a try, and here what I think about it:

Pros:
- Weight: It's quite a lightweight program, so older computers can run it.
- Perspective tool: It helps a LOT when working on sceneries. You can use up to 3 vanishing points, and it's easy to adjust the angle.
- Pose Tool: I was really curious about it, specially since it's something I always missed in other drawing programs and how it would work with angles and perspective, and it work quite nicely.
- Panels: They may feel a bit odd at first, but they really help a lot. You draw inside them, and then you can position and adjust them in your comic.
- The Developers: Not only they've been helping newbies to the program, giving tips and instructions and making guides on how to use it, they also been listening to the users.
- Price: A good program for a fair price, what not like about it?

Contras:
- The UI: It can be a bit hard to understand on how to use for begginers, but it's not hard once you learn on how to use it (which for me didn't take long, around three to five minutes poking around the program).
- Lack of Guides and Tutorials: It's a fairly new program so, which means it's hard to find tutorials and guides on the internet, but as I said earlier, the developers have been of great help with guides and answering users questions.
- Tablet - It's highly recommended to have a graphic tablet to use the program, and sadly not everyone have or can afford one.

So yeah, I do recommend this program.
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι