Pixel Piracy: Avast, ye Scallywags! Loot, Pillage and Plunder as you lead your crew across the vast seas of Piracia on your quest to become a Legendary Pirate King - or die trying!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (4,709 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 23 เม.ย. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Pixel Piracy

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"An open world pixelated pirate adventure game. Create your captain, build your ship, find your crew, and set sail finding treasure and plundering ships!"

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (123)

1 กรกฎาคม

Patch v1.1.23 and Shiny Things!

Ahoy there!

Today we bring out another round of bug fixes for the game. Yes, your pirate flag is really a flag now, not poop! In addition to the patch, we are also happy to announce our brand new forums and website, which are ready and awaiting the community! You can check out the changes at

http://quadrodelta.com/

Without further ado, here are the notes for today's patch:

1.1.23

New wavy effect and texture for the pirate flag!
Grindstone upgrade chance system now scales to the varying number of weapon ranks
Updated grindstone descriptions to match the actual upgrade chance
Fixed bug where pirates would drop their melee weapon twice sometimes
Removed a bunch of log spam (sorry about that!)
Fixed slowdown when running main menu for a long time
Fixed bug where renown was not correctly loaded from save file
Fixed bug where pet skills cost 0 TP to learn
Fixed bug where buying a pirate flag from the store would get you a bird poop instead
Seagulls now have distinct white droppings
Fixed bug where ranged weapon upgrade ranks were incorrectly calculated

7 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

24 มิถุนายน

Pixel Piracy official translation tools now available!

Hello there everyone! Alex Poysky here with something that's been a long time coming.

This isn't an update, but a tool for the community to use to give FAN translations of the game. We've had an incredible amount of support and feedback from the community and decided to make this tool so that you could create any language files you choose!

There are a few restrictions, mainly NON ordinary characters (special symbols, cyrilic, etc) so keep that in mind when translating.

You will need to download Notepad ++ in order to manipulate the files, and here are the instructions

https://www.dropbox.com/s/klsk0r0fr144j3c/English.zip?dl=0

Download that and then edit it using Notepad++

To test out the translations before submitting them, you need to
1. Create folder Mods in PixelPiracy folder
2. Create Translations folder inside Mods
3. copy the file there and rename to Polish.xml or something
then it should be selectable in the settings menu

We are looking forward to implementing future translations, I'll be posting this update as a sticky in the forum, where anyone can upload their own translation files to share with others.

Enjoy!

7 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“"An open world pixelated pirate adventure game. Create your captain, build your ship, find your crew, and set sail finding treasure and plundering ships!"”
Just Good PC Games

“"A charming piracy sim rogue-like that will surely steal your heart! My gameplay video may help you decide to buy or not!"”
Paul Soars Jr. (YouTuber)

“Pixel Piracy "Bloomin' love this, me hearties! When we played it on the channel, it really swashed Simon's buckle! Took us ages to get the stains out of the carpet."”
YOGSCAST

เพิ่งอัปเดต

Originally released as an Early Access title in 2014, Pixel Piracy has undergone a foundational redesign over the past several months. This includes upgrades across the entire game, addressing every system and sub system - the goal being to bring the game to a level that we feel is worthy of the vision and potential this game has always possessed.

เกี่ยวกับเกมนี้

Live the life of a pirate captain! Recruit a crew of salty buccaneers, outfit and customize your ship, and then set sail on the open seas in search of treasure and infamy. Using a combination of aggression, diversion, and trade, will you become the next Legendary Pirate King and the most feared pirate crew in all of Piracia?
Pixel Piracy, the 2D Pirate Simulator, is back with a foundational rebuild that brings the game to its full potential! From items to stats, to islands and loot, to the brand new Sailor Mode and Tutorial - the entire game has been revisited over the past six months to provide you with the most polished experience we’ve crafted to date. With the help of our partners at Re-Logic (Terraria) we are proud to bring you an update that takes Pixel Piracy to a place worthy of its name.

Adapt your play style using the different difficulty settings - there’s something for everyone, from casual to experienced roguelike players alike. If you are a returning Pixel Piracy player, we’d like to invite you to try the game out again, as so much has changed that we don’t even know where to begin!


CURRENT FEATURES

Current features:

----------------------------------------------------
**PIXEL PIRACY COMPLETE UPDATE**
Hundreds of man-hours have gone into a free expansion that includes widespread changes across all aspects of gameplay. This is the result of six months of work in secret hand in hand with Re-Logic. The baseline changes are:

Rebuilt A.I: Reworked from the ground up, the game’s internal A.I has been built from the ground up to provide smoother gameplay.

Code Optimization: Internal code has been revised to speed it up on even older computers. Expect a BIG step up in quality.

Revised Items/Stats/Loot/Enemies/Islands: We have revised each and every of these things painstakingly tweaking, balancing, and polishing to provide the definitive Pirate Sim.

Multiple Languages: The game is now available in English, Spanish, Finnish, Italian, Portuguese, and German.

Multiple Difficulty Levels: Gone are the extreme difficulty levels of the past, you can now adjust the game to your playstyle, from Sailor (casual) to Legendary Captain (Hardcore Roguelike Expert), there’s something for everyone.

Full Fledged Tutorial: One of the most asked for features, the Tutorial will show you the ropes and get you started in life on Piracia!

Sandbox open world Pirate simulator.
-------------------------------------------------
Procedurally generated world that changes each new game you play. While not a Roguelike in the strictest of sense, it does strike of one.
Vast over-world map full of danger, loot, and people to prey on.
Comprehensive loot system, upgrade-able weapons and armor, special and secret loot to deck out your sailors.
Parrots, Pets and Plunder!!
Each playthrough will require around 20 hours to get through (with at least 4 playthroughs needed to see all the game has to offer)
Planned future updates/content

For more details on the game visit or follow us @pixelpiracygame or @alexpoysky or visit www.piracysim.com

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 1.6 GHZ
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Pixel Shader Capable Graphics card
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10
  • Processor: Intel I-3
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
103 จาก 156 คน (66%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
The only game where my progress was abrubtly ended by a violent turtle, which took out my whole team
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
77 จาก 119 คน (65%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤษภาคม
For an unfinished game, Pixel Piracy is promising. They take some weird shortcuts with sprite animation, the sprites themselves are a little ugly, combat and exploration is a little bland and monotonous right now, and hopefully they'll fix the buggy, clunky menus soon, but when they finish it, this'll be a great game!

Wait, Pixel Piracy IS finished?

Oof. Maybe you should skip this one, then.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
22 จาก 25 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มิถุนายน
Ship 1: Everyone on the ship was starving, stabbed me to death because I forgot to feed them, but not before ♥♥♥♥♥♥♥♥ everywhere.

Ship 2: Fed the crew regularly, but nobody knows how to pick up ♥♥♥♥. Crew gets angry about the poop-filled living conditions and stabs me to death.

Ship 3: Turns out I have to find a specific book that teaches you the ancient art of cleaning poop off your boat. It's hard to find a pirate island that has books for sale, and harder still to find one that has the poop cleaning book. I spend all of my money on the book when I find it. I, the captain, am the only one smart enough know how to read (i.e. had the skill points to do so) and taught myself the secrets of poo cleaning. I don't have enough money to pay my pirates, let alone feed them. While I'm cleaning poo off the boat, they stab me to death.

Ship 4: Say to myself "Screw it, I don't need a crew! I can just power up this single character!". That was a bad idea. An island tribe of savage natives surround me and stab me to death.

Great game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
55 จาก 87 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
14.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มกราคม
4.0/10
Great game, except it is a bug-ridden horse***t. Heard a lot of good things about this game. I'm guessing it got worse as time went on?

The game feels more like early access or beta test version, and only couple hours into playing I encountered a "two captains" bug which forced me to kill my best crew member. Aside from crew randomly failing to get on board the ship correctly and plunging into their deaths - which apparently is part of the game design -, I encountered random mutiny bug late game when I got about 18 crew members, and had to resort to constantly loading/saving the game which was extremely frustrating that I finally gave up.

More about the bugs:

Two captains bug - it happens when you load/restart the day in the midst of battle; your "first mate" becomes the new capptain, while the old captain is still alive. You effectively have two guys with [C] on top of their heads, and the bottomleft side health/hunger/morale HUD constantly flickers between the old and the new captains. I tried looking into editing the xml savefile to no avail. The only way out was to kill one of them.

Random mutily bug - Someone in the crew keep mutinying randomly even though morale/hunger gage are full and I constantly pay their salaries every two minutes. It started happening after I hired bunch of new guys to train as ♥♥♥♥ removers while I train my older crew to man the guns, and it's extremely frustrating because the one who mutiny is chosen completely at random including my old crew whom I've invested in significantly. It happens while sailing, while onboard enemy ship, while on land/town/tavern you name it. Again I tried virtually everything including teaching everyone to clean and poop less, increasing the ship size to almost twice the screen width, installing sword stations to keep them busy and separated, etc.. - oh and of course paying them every two minutes and stocking ♥♥♥♥ load of rum and food. At first I suspected a sudden and synchronized pooping of 20 pirates caused flash crash in morale, so I taught every one of them to clean and poop properly; no not it. I installed 5 pictures and 3 plants and separated them into groups of 6~7 across the ship; no not that either. I even went into xml file and changed crew traits that are potentially negative such as 'liar', 'greedy', etc., and increased friendship points; still happens. We take down Lv.8 pirate ship and the captain is busy running around enemy ship looting chests and urns, and one of my oldest and best guy (lv 40) decides to "go bad" in the middle of 18 other guys and kills himself instantly.

Few other bugs/quirks that are worth mentioning:
- Ransom kills do not increase "renown" points. It says it does in the game, but in the savefile it is stuck at 0.
- Stations that increase pirate stats, such as swords, books(?), and grinding wheels are almost unusable because they are like pirate magnets; all my fishermen guys are busy sweating with swordplay and end up starving the crew.
- Cannot place cannonballs at sea and must dock to place them. why?? also since when cannonballs are called "bombs"? Never would've figured that out on my own.
- When you try to move few pirates at once, one or two always ends up not getting the order and stay behind.
- Teaching swimming is a must since when you move a large group of guys(~10+), one or two will always end up slipping and falling into the sea; and this is without "careless" trait, mind you.
- Other minor interface glitches: After selling the same items a few time (such as wooden block) sound is gone. You feel like something is broken but it's not. When you close shipbuilding interface while placing a block, block info HUD remains on the screen. Come on guys, these are pretty basic stuff.

All in all it was pretty interesting game; with great potential. I really enjoyed the game otherwise I wouldn't have played it over ten hours and tried so hard to "fix" it somehow. However the game has some very serious shortcomings, such as unfriendly and glitchy user interface, broken game mechanics, and some serious bugs that could completely ruin your experience. For that I'd give it 4 out of 10. I personally believe this cannot be a production version, v1.0+. If it were early access/dev beta I would've understood, but this isnt. Lastly, from now on I'll ignore any "official" reviews that gave this buggy software 10/10 and go straight to reading customer reviews first. "Mostly positive".. Wow.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 17 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤษภาคม
PP is a terrible game. Weak, unfinished, & un-optimized; a boorishly pixelated game runs at over 70 degrees C with v-sync; hotter than GTA V. Each flat, uninteresting "island" is just a line broken up by crap loading screens. Hunger and morale systems are tedious, boring, and in need of a rework. Ship items like cannons require such a high investment and training that fun cannot be had. Pirates are voiced by what seems to be an 8 year old that makes me want to punch a baby. The new dev's involvement is unimpressive as the abysmal core game mechanics remain unchanged. What you have is a disappointing attempt at what could have been an exciting pirate concept. For shame.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน