Pixel Piracy: Avast, ye Scallywags! Loot, Pillage and Plunder as you lead your crew across the vast seas of Piracia on your quest to become a Legendary Pirate King - or die trying!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (4,896 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 23 เม.ย. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Pixel Piracy

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"An open world pixelated pirate adventure game. Create your captain, build your ship, find your crew, and set sail finding treasure and plundering ships!"

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (122)

1 กรกฎาคม

Patch v1.1.23 and Shiny Things!

Ahoy there!

Today we bring out another round of bug fixes for the game. Yes, your pirate flag is really a flag now, not poop! In addition to the patch, we are also happy to announce our brand new forums and website, which are ready and awaiting the community! You can check out the changes at

http://quadrodelta.com/

Without further ado, here are the notes for today's patch:

1.1.23

New wavy effect and texture for the pirate flag!
Grindstone upgrade chance system now scales to the varying number of weapon ranks
Updated grindstone descriptions to match the actual upgrade chance
Fixed bug where pirates would drop their melee weapon twice sometimes
Removed a bunch of log spam (sorry about that!)
Fixed slowdown when running main menu for a long time
Fixed bug where renown was not correctly loaded from save file
Fixed bug where pet skills cost 0 TP to learn
Fixed bug where buying a pirate flag from the store would get you a bird poop instead
Seagulls now have distinct white droppings
Fixed bug where ranged weapon upgrade ranks were incorrectly calculated

23 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

24 มิถุนายน

Pixel Piracy official translation tools now available!

Hello there everyone! Alex Poysky here with something that's been a long time coming.

This isn't an update, but a tool for the community to use to give FAN translations of the game. We've had an incredible amount of support and feedback from the community and decided to make this tool so that you could create any language files you choose!

There are a few restrictions, mainly NON ordinary characters (special symbols, cyrilic, etc) so keep that in mind when translating.

You will need to download Notepad ++ in order to manipulate the files, and here are the instructions

https://www.dropbox.com/s/klsk0r0fr144j3c/English.zip?dl=0

Download that and then edit it using Notepad++

To test out the translations before submitting them, you need to
1. Create folder Mods in PixelPiracy folder
2. Create Translations folder inside Mods
3. copy the file there and rename to Polish.xml or something
then it should be selectable in the settings menu

We are looking forward to implementing future translations, I'll be posting this update as a sticky in the forum, where anyone can upload their own translation files to share with others.

Enjoy!

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“"An open world pixelated pirate adventure game. Create your captain, build your ship, find your crew, and set sail finding treasure and plundering ships!"”
Just Good PC Games

“"A charming piracy sim rogue-like that will surely steal your heart! My gameplay video may help you decide to buy or not!"”
Paul Soars Jr. (YouTuber)

“Pixel Piracy "Bloomin' love this, me hearties! When we played it on the channel, it really swashed Simon's buckle! Took us ages to get the stains out of the carpet."”
YOGSCAST

เพิ่งอัปเดต

Originally released as an Early Access title in 2014, Pixel Piracy has undergone a foundational redesign over the past several months. This includes upgrades across the entire game, addressing every system and sub system - the goal being to bring the game to a level that we feel is worthy of the vision and potential this game has always possessed.

เกี่ยวกับเกมนี้

Live the life of a pirate captain! Recruit a crew of salty buccaneers, outfit and customize your ship, and then set sail on the open seas in search of treasure and infamy. Using a combination of aggression, diversion, and trade, will you become the next Legendary Pirate King and the most feared pirate crew in all of Piracia?
Pixel Piracy, the 2D Pirate Simulator, is back with a foundational rebuild that brings the game to its full potential! From items to stats, to islands and loot, to the brand new Sailor Mode and Tutorial - the entire game has been revisited over the past six months to provide you with the most polished experience we’ve crafted to date. With the help of our partners at Re-Logic (Terraria) we are proud to bring you an update that takes Pixel Piracy to a place worthy of its name.

Adapt your play style using the different difficulty settings - there’s something for everyone, from casual to experienced roguelike players alike. If you are a returning Pixel Piracy player, we’d like to invite you to try the game out again, as so much has changed that we don’t even know where to begin!


CURRENT FEATURES

Current features:

----------------------------------------------------
**PIXEL PIRACY COMPLETE UPDATE**
Hundreds of man-hours have gone into a free expansion that includes widespread changes across all aspects of gameplay. This is the result of six months of work in secret hand in hand with Re-Logic. The baseline changes are:

Rebuilt A.I: Reworked from the ground up, the game’s internal A.I has been built from the ground up to provide smoother gameplay.

Code Optimization: Internal code has been revised to speed it up on even older computers. Expect a BIG step up in quality.

Revised Items/Stats/Loot/Enemies/Islands: We have revised each and every of these things painstakingly tweaking, balancing, and polishing to provide the definitive Pirate Sim.

Multiple Languages: The game is now available in English, Spanish, Finnish, Italian, Portuguese, and German.

Multiple Difficulty Levels: Gone are the extreme difficulty levels of the past, you can now adjust the game to your playstyle, from Sailor (casual) to Legendary Captain (Hardcore Roguelike Expert), there’s something for everyone.

Full Fledged Tutorial: One of the most asked for features, the Tutorial will show you the ropes and get you started in life on Piracia!

Sandbox open world Pirate simulator.
-------------------------------------------------
Procedurally generated world that changes each new game you play. While not a Roguelike in the strictest of sense, it does strike of one.
Vast over-world map full of danger, loot, and people to prey on.
Comprehensive loot system, upgrade-able weapons and armor, special and secret loot to deck out your sailors.
Parrots, Pets and Plunder!!
Each playthrough will require around 20 hours to get through (with at least 4 playthroughs needed to see all the game has to offer)
Planned future updates/content

For more details on the game visit or follow us @pixelpiracygame or @alexpoysky or visit www.piracysim.com

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 1.6 GHZ
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Pixel Shader Capable Graphics card
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10
  • Processor: Intel I-3
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
155 จาก 178 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
48.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มิถุนายน
Ship 1: Everyone on the ship was starving, stabbed me to death because I forgot to feed them, but not before ♥♥♥♥♥♥♥♥ everywhere.

Ship 2: Fed the crew regularly, but nobody knows how to pick up ♥♥♥♥. Crew gets angry about the poop-filled living conditions and stabs me to death.

Ship 3: Turns out I have to find a specific book that teaches you the ancient art of cleaning poop off your boat. It's hard to find a pirate island that has books for sale, and harder still to find one that has the poop cleaning book. I spend all of my money on the book when I find it. I, the captain, am the only one smart enough know how to read (i.e. had the skill points to do so) and taught myself the secrets of poo cleaning. I don't have enough money to pay my pirates, let alone feed them. While I'm cleaning poo off the boat, they stab me to death.

Ship 4: Say to myself "Screw it, I don't need a crew! I can just power up this single character!". That was a bad idea. An island tribe of savage natives surround me and stab me to death.

Great game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
170 จาก 266 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤษภาคม
For an unfinished game, Pixel Piracy is promising. They take some weird shortcuts with sprite animation, the sprites themselves are a little ugly, combat and exploration is a little bland and monotonous right now, and hopefully they'll fix the buggy, clunky menus soon, but when they finish it, this'll be a great game!

Wait, Pixel Piracy IS finished?

Oof. Maybe you should skip this one, then.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
61 จาก 89 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤษภาคม
PP is a terrible game. Weak, unfinished, & un-optimized; a boorishly pixelated game runs at over 70 degrees C with v-sync; hotter than GTA V. Each flat, uninteresting "island" is just a line broken up by crap loading screens. Hunger and morale systems are tedious, boring, and in need of a rework. Ship items like cannons require such a high investment and training that fun cannot be had. Pirates are voiced by what seems to be an 8 year old that makes me want to punch a baby. The new dev's involvement is unimpressive as the abysmal core game mechanics remain unchanged. What you have is a disappointing attempt at what could have been an exciting pirate concept. For shame.

Feel free to comment on why you agree/disagree & share your experience!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
37 จาก 55 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤษภาคม
If you can get it on a really cheap sale, go for it - Otherwise, there's simply not a lot of content, and the solution to every problem is 'Throw all your priates at it'.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 26 คน (65%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน
Pixel Piracy is a great concept for a game but currently there are a lot of problems that makes it difficult to enjoy. The biggest problem is a lack of any useful tutorial in a game that is moderately complicated. There isn't a lot of helpful tooltips or anything useful on the help page and 4 hours in I still find myself search for answers on the internet to find out what is wrong constantly or how to do things I should be able to do, such as firing a cannon after buying cannons, ammo and using the cannon firing skill.

Another huge problem is large portions of this game involve doing nothing. Everytime you have to sail somewhere which is very often you merely watch your pirates sail on their ship with little to no involvement. This plays itself like an extended loading screen every 2 minutes in game.

The last problem that is that controls are very minimal in this game and I find myself at the hands of the AI constantly even during battles. A battle can vary wildly from complete victory with almost no health lost to my captain dieing because he decided to fight on the edge of the ship and got pushed off. There are of course smalls ways to remedy these things however a better remedy would be having the player be far more involved in battles.

Overall the game is complex and engaging but has some major problems. It is definitely worth trying for cheap or worth revisiting later.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน