ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
There are holes in this story, questions left unanswered! Conversion is here to fill some of these holes. You will see completely new locations of the Aperture Science facility, and use new testing elements. You will travel with new companions and encounter new foes.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: Full Release - 2015
Δείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας
This game requires that you own Portal 2 .

Διαθέσιμο: Full Release - 2015

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (2)

Conversion Demo release delay and announcement of recruiting to dev team [ENG+RUS]

2 Μαρτίου 2014

Greetings from Team Conversions. We are sorry to announce that there will be a slight delay in Conversion Demo release.

Most of our dev team members are located in both Ukraine and Russia. As you may have heard, there is a political crisis currently happening in Ukraine, and tensions are very high between Ukraine and Russia. I don't want to imagine the worst, but some analysts believe we are on the edge of war.

We are getting so many reports, facts, rumors, and gossip from so many sources all the time, and trying to make sense of it all is very difficult and time-consuming.

As you can imagine, it makes it very hard to work on game development in such an atmosphere! Therefore, we will have to delay the demo release for at least three months while we focus on the events in our respective countries and also to finish the work on the demo.

What's left:

 • Bug fixes for the second and fourth chapters
 • Main character model
 • Voice acting for GLaDOS, Administration Core, Security Core and Secret Character (in both Russian and English)
 • Scripting and adding sounds and voices to maps
 • Videos for introducing new testing elements
 • Video for main menu
 • Some retexturing work for HD Remake
 • Linux build testing
We have also made a working build of the mod for Linux.

Our core dev team is very talented and dedicated to this project, however due to the scope of the mod, we are reaching out to the community for people who would like to volunteer to help.

We are currently looking for: (for free)
 • Source mappers (hammer work)
 • Model makers (need to know how to export models for source)
 • Translators (Russian-to-English)
 • Russian voice actors (we need people with good microphones and with some experience)
 • Scripters, scene makers (on Source, of course)

If you would like to apply for one of the above, please send me an email at patrstarr@gmail.com with subject "Conversion dev team candidate" (please don't email me to ask for a copy of the demo; I won't give it out before the release, or if you are not yet a member of our dev team)

Thank you for your time, and please accept our apologies for the delay.

[RUS TRANSLATION]
Задержка выхода Демо версии Conversion и набор в команду

Команда разработчиков Конверсии приветствует вас. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что релиз Дэмо-версии Конверсии задерживается.

Причина такой задержки простая: большинство членов нашей команды разработчиков проживают как в Украине так и в России. Как вы уже знаете, сейчас у нас в Украине политический кризис, а также накал в отношениях между Украиной и Россией. Не хочется каркать, но некоторые аналитики говорят, что мы на пороге войны.

Кроме того, из-за тонны информации, новостей, фактов и слухов, которые приходят в течении всего дня - нам очень сложно работать. Мы просим у вас хотя бы 3 месяца задержки, чтобы восстановить рабочую обстановку и закончить дела, которые остались.

Работа, которую осталось сделать:
 • Исправление багов второй и четвёртой глав
 • Модель главного персонажа
 • Озвучка ГЛаДОС, Административного Модуля, Модуля Безопасности и Секретного Персонажа (как на русском так и на английском)
 • Закончить со скриптингом и добавить звуки и голоса в карты
 • Сделать видео, которые презентуют новые тестовые элементы.
 • Видео для главного меню
 • Некоторую работу по текстурингу для HD Remake
 • Протестить билд на Линуксе

Мы также сделали работающий билд Конверсии на Линуксе
У нас очень сильная команда разработчиков, но нас недостаточно для такого огромного мода.

Мы набираем людей в команду (на добровольно-бесплатной основе):
 • Мапперы на Source (работа с хаммером)
 • Моделлеры (Вы должны уметь экспортировать модели в формате используемом на движке Source)
 • Переводчики (с Русского на Английский)
 • Актёры русской озвучки (нам нужен человек с хорошим микрофоном и с толикой опыта)
 • Скриптеры, создатели сцен (на Source конечно же)
Если вы подходите к одной из вышеперечисленных должностей, пожалуйста напишите на мой e-mail: patrstarr@gmail.com с темой " Conversion кандидат в команду разработчиков " (пожалуйста не пишите на мой e-mail если хотите попросить у меня дэмо-версию, я не отдам его до релиза или времени когда вы будете полноправным членом нашей команды разработчиков)

Спасибо за ваше терпение, прошу принять наши извинения за задержку релиза Дэмо-версии.

240 σχόλια Περισσότερα

Steam Greenlight

Steam Big Picture

Σχετικά με το παιχνίδι

We all know what happens; Chell deactivates GLaDOS, gets put in extended relaxation only to be reawakened years later to fight again and escape. But what really happened in Aperture Science during the intervening years?
Have you ever wondered: Why does Aperture look so different in Portal 2?

There are holes in this story, questions left unanswered! Conversion is here to fill some of these holes. You will see completely new locations of the Aperture Science facility, and use new testing elements. You will travel with new companions and encounter new foes.

Familiar constructs like that of GLaDOS and Wheatley will return! In addition new companions such as The Administration Core, August, The Security Core, Ben, will help you save Aperture Science!

Some of our new areas are F-STOP inspired, such as "The Lost Complex". This area will feature new gameplay never before seen in a Portal game.

Did you think that Portal games were too linear? Would you have liked to make more moral choices? It could be fun to use this conception in Conversion, but here, in Hidden Valley, we think that it is important make gamers feel immersed and that their decisions have a very real impact on their experience and their companions. We do not want to give you a "press-a-button-to-choose-an-ending" experience; you are the master of your story.

Features

Main Features:
 • New "Lost Aperture" gameplay
 • Nonlinear plot
 • New characters
 • Solid storyline extending the Portal universe

New Testing Elements:
 • High-energy Pellet
 • Pneumatic Diversity Vent
 • Reflection Gel
 • Heavy Duty Thermal Reflection Panel
 • High-Energy Ring
 • Heavy Duty Super-Colliding Super Button Reverse Gravity Field (HDSCSBRGF)
 • High-energy Thermal Discouragement Beam Battery

Απαιτήσεις συστήματος PC

  Minimum:
  • OS: Windows 7 / Vista / XP
  • Processor: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
  • Memory: 1GB XP / 2GB Vista GB RAM
  • Graphics: Video card must be 128 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600 or higher / Intel HD Graphics 2000 or higher).
  • DirectX: Version 9.0c
  • Sound Card: DirectX 9.0c compatible

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  Minimum:
  • OS: MAC OS X 10.6.7 or higher
  • Processor: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: ATI Radeon 2400 or higher / NVIDIA 8600M or higher / Intel HD Graphics 3000
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
1,801 από 2,604 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
481 προϊόντα στο λογαριασμό
35 κριτικές
34.2 ώρες στο μητρώο
BEST MOD EVER!!!
10\10
Αναρτήθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι