Jets'n'Guns is a heavy piece of ground shaking rock blasting action with graphics and special effects that will blow you eyes out! Enjoy yourself in almost-insane action adventure of saving the universe from the deadly threat of more than 270 unique monsters in the campaign of 43 levels.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (537 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 5 ก.พ. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Jets'n'Guns Gold

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The first spurts of testosterone hit a full tank of adrenaline, with rocktastic results."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

เกี่ยวกับเกมนี้

Jets'n'Guns is a heavy piece of ground shaking rock blasting action with graphics and special effects that will blow you eyes out! Enjoy yourself in almost-insane action adventure of saving the universe from the deadly threat of more than 270 unique monsters in the campaign of 43 levels. Stand as one-against-many armed with tons of different weapons of a devastating armament fitted into one of the awesome spaceships.

Game features:
 • 43 levels full of thrilling action, shooting and demolition
 • more than 270 unique enemies including 16 boss monsters
 • 70 different weapons
 • upgrade your ship with 20 special devices
 • superior graphic and particle effects enhancing the destruction
 • more than one hour of breathtaking original soundtrack
 • new scenario in every level (deep space, jungle, undersea, lava planet...)
 • fly in 12 different vessels, even in a horrible boss ship
 • combination of weapons give hundreds of possibilities how to equip your ship
 • sounds and sound-effects just like from a Hollywood movie

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Win XP/7/8
  • Processor: 1GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL compatible
  • Hard Drive: 110 MB available space
  Minimum:
  • OS: OS X 10.6.6 or later
  • Processor: 1GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL compatible
  • Hard Drive: 110 MB available space
  Minimum:
  • Processor: 1GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL compatible
  • Hard Drive: 110 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
81 จาก 94 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 พฤศจิกายน 2014
-
Click for Gameplay Trailer - Review
-
Graphics:
+ nice effects
+ varied backgrounds
- graphics outdated

Sound:
+ great metal soundtrack
- no voice output

Atmosphere:
+ you fall in shooting trance
+ constantly thrill
+ crazy humor
- story is minor point

Game Size:
+ very long maps
+ many equipment
+ space and ground maps
+ a lot of enemys
+ tricky bossfights
+ valid extra systems
+ upgradeable ships and weapons
- story only in comic pictures and text, not the best presentation.
- sometimes unfair fights
- game is very difficult (i died a lot, maybe im to bad)

Developer Rake in Grass designed one with a unique aesthetic, sense of humor, and scalable difficulty. The game can definitely still provide a challenge to masochistic bullet hell aficionados. If you possesses even the slightest shred of interest in videogames featuring tiny ships and immense chaos.

A bit modern, a bit retro, all detailed. Featuring all the ships/enemies and any landscape or objects that may be floating in your path, and the background will usually either be an outer-space setting or a couple layers of planet landscape. Everything has a fine high-quality look about it, and is very distinctive. As it should be, the HUD is kept to a minimum, only taking a tiny portion of a couple corners of the screen. Interfaces are simple and straightforward. What's great to note here though, is the great degree of detail in everything you see in the game. Though in the midst of a firefight you probably can't pick out every intricacy of the ships flying at you.

Your highly-upgradable ships offer a plethora of playstyles, the graphics are crisp, and damn near everything in your path is destroyable. I don’t think I’ve played a game in this genre that offered them up so freely. Many of the obstacles, platforms, and even buildings supporting enemies can be obliterated, all offering cash rewards as you blast through them, encouraging you to scourge the landscape as best you can. The enemies span from sweeping aerial fighters, grounded heavy weapons, and some pretty bizarre level-specific creations that keep you wondering about what lies ahead as you tackle each new mission.

At the end of every level, you get a score tallied up based on how many enemies you killed and other such things. Between each level, all of these points you earn may be used to buy upgrades for you ship, new ships, and dozens of unique weapons. In addition to having a huge arsenal available to you, you can also pay to have these weapons upgraded, making them more efficient. Customizing your weapons is a key aspect of strategizing when trying to beat the harder levels. Because of this, the game does not penalize you for selling an item back. In most games, if you buy an item with a cost of 500, you have to sell it back for 250, or some other small amount. In Jets 'N' Guns though, you can buy and sell the same item over and over and never lose a bit of your hard-earned points. The different ships you can buy have different numbers of weapon slots on them, and may have different hardware upgrades available to them. In some of them, rear slots are present allowing you to mount a weapon that can shoot behind you.

In pretty much every level, you'll find items that float in obscure spots of the level which will earn you extra points. There may also be a super-extra secret for grabbing all of these secret items throughout the game, though the game will staunchly deny such a possibility. In addition to these little meaningless secret items, there are also secret weapons, levels, and ships to be found usually by destroying some specific object in the level. Pop culture references are also present if you look for them, such as common references to the Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

The music in any game, in my opinion, is the driving force to keep you playing a game that you are otherwise bored of playing. With that in mind, developers Rake In Grass chose the legendary “SID-Metal” band Machinae Supremacy to do the soundtrack for this game. Holy hell, do they deliver. I will go as far to say that this is one of the best gaming soundtracks out there. With almost as many tracks as there are levels, there is much to be enjoyed with the music in this game.
Even in easy mode, this game is ridiculously hard. Blowing an hour trying to shoot the big red hat off a flying mouse while it throws piña coladas at you could drive anybody out of their skull.

Final judgment: The first spurts of testosterone hit a full tank of adrenaline, with rocktastic results.
gamestar.de

Sorry for my bad english. This is my review account, because the low playtime.
Thanks for reading! If you Like my Review, give me a Thumbs up in Steam.
Your help is greatly appreciated :)

My Curator Page:Sub
My Steam Group:GameTrailers and Reviews
My YouTube Channel:Steam Reviews
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 23 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
44.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ตุลาคม 2014
THis is one of my favorite shoters of all time. The bent sense of humor, custom options for your ships, attention to detail, and absurd levels and hardness keep me coming back. I played this *years** ago, and picked it *again* up on Steam and can't stop playing. Jet and Guns is a must-have masterpiece for anyone who loves SCHMUPS

There is so much to dig into in this game. So many sevcrets and weapons to try out. It's lovely.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 14 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2014
At this time - anno domini 2014 - my Shmup collection is starting to be pretty much complete.

So which game shines the brightest? Well that would have to be this old runt of a shooter game.

This game is the closest equivalent of giving a shotgun to a hobo with crooked teeth and thinking it's a great idea. It stinks, it's ugly but damn it's awesome at the same time.

What to expect when you fire this game up: Weird practice area where you can test gun setups. then a crappy looking shop that got a TV-Shop like selection of guns.

So grab some guns, test them if you like and go do some missions. Early missions will be hard as hell and the difficulty level will be kept quite high for quite some time - until you either read from guides what you should concentrate on - or buy and test guns until you find the ones that match your style. Difficulty actualy goes down as go further into the game and kit your new ships better and learn the ropes. New challenging bosses come to yank the difficulty up but you are prepared. Or should be. Did i mention this game is quite hard - but fair if you do your testing/homework on the testing arena.

Still have not completed the game but i do seem to be 2/3 trough at this time and it's been an awesome ride. I also expect to re-play this game at some point with different approach to loadouts.

Best things last: this game is dirt cheap, is often discounted or found in the bundles. If you like shumps you really do MUST have this game in your library. It really is that good that i will from now on use this game as a reference when comparing games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 12 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ตุลาคม 2014
Ah yes... this game.

My dad originally bought this game once it came out on the Rake In Grass website awhile back.

Just have to say this game is literally THE best side scrolling shooter I've ever played ever, and once I saw it was on Steam, I bought it instantly.

The laughs and amazment are still here with this game and it's REDICULOUS gameplay and difficulty, amazing soundtrack, and AWESOME visuals.

Buy it, holy ♥♥♥♥.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2014
Not insanely difficult but your skills will be tested. I like the customizable weapons. 2D graphics are great, there are some serious explosions going on and the music rocks!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม 2014
Right when you begin the game, the title screen tells you that it is "the ultimate fiery and bloody experience". That would be a nice way of describing this game.

It's "ultimate" because it is a really fun game with really cool mechanics backing it. It's "fiery" because the graphics are incredible for what it is, with enemy craft swarming you mercilessly, shots flying and explosions covering the screen in fiery death. It's "bloody" because the pilots of such enemy craft will pop out of their ships and explode into bloody gibs when you shoot them down and ram your own ship against them, laughing like a maniac. And to top it off, the soundtrack is pure high octane awesomeness courtesy of heavy metal band Machinae Supremacy, whom you may know from other awesome soundtracks like Giana Sisters: Twisted Dreams.

All in all, a game that no shoot 'em up fan should let pass. This is, with no room for doubt, the best western shmup made in all of videogame history.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 พฤศจิกายน 2014
One of the most addictive retro styled sideways schmup you can hope to play. Hours will simply vanish as you shoot waves after waves, tens of hundreds of thousands of beautifully and sometimes hilariously designed enemies. Chuckle at helpless infantry on ground levels as you rain death upon their helpless sprite corpses... chuckle even more at the silly comic book 'plot' that really has no bearing on the shooting, but is a funny chuckle nonetheless (USF Impotent, hah...).

This isn't a 'danmaku' ie bullet hell game where you're expected to dodge every bullet, this is just a straightforward 'tank and spank' style of shooter where common sense tells you to avoid anything big looking, but small shots can simply be ignored as dodging takes too much time and takes away from the business of Blowing ♥♥♥♥ Up(tm).

Well worth the price for the entertainment it provides.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
Jets'n'Guns is a love story about two star-crossed lovers hoping that fate will bring them together.

Honestly, the game is called Jets'n'Guns. You get a jet, put guns on it, and blow up a bunch of dudes for money. You then take said money, buy bigger jets and bigger guns (or upgrade your existing guns) so that you can blow up dudes faster to get bigger jets and guns.

Oh, and you can pick up galactic hitchhikers.

Do you like shumps? Then buy this. Do you hate shumps? Buy this anyway and you might change your mind.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ธันวาคม 2014
This is a game of my hearth. Where do i begin?

Soundtrack by Machinae Supremacy is absolutely a "must hear". Game is hard in beginnings (gets even harder in GOLD edition), but gets much easier and fur more rewarding later when you get access to top weapons (S.T.Y.X, Omnigun NT2, Tsunami generator...). Sometimes i catch myself just holding the fire button, randomly crashing in everything that is on the screen knowing it won't hurt me anyway and feasting upon an image of ultimate destruction and chaos - this is how i imagine apocalypse.

Nevertheless, I personally like the original version more, as it was a bit easier (didn't have to buy Mig and got it on the third level + get access to top weapons before finishing the game was nice). New levels in GOLD edition are not bad, they are just not as much fun. There are exceptions, of course, but mostly - it just prolongs the game time. I love new weapons, which, sadly, appear after you finish the game at least once, however their pricing is way - WAY - too high. You will find out, that in order to fully equip your ship with, for example hydra machinegun, you are going to have to finish the game like four times, which is absurd, since the power of that weapon doesn't get anywhere close to Tsunami beta, which is much cheaper. That said - there are some ubalanced things that need to be corrected.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2014
Shooters' gem for 10 years now. Classic relic.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
A side-scrolling shooter featuring bombastic explosions, weapon upgrades and gore. Recommended.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
this game is excellent
very good life much much mission
and lots of weapon choices in the store not to mention the new weapon that adds over the tasks I complete board games has everyone
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 พฤศจิกายน 2014
Probably one of the finest shoot 'em ups ever made!!!! I remember playing this back on an old Mac and having a great time, just as good today!!! I seem to remember being able to replay levels to earn money, maybe removing this was part of the re-balancing. Anyway, incredible game, highly recommended!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
JETS’N’GUNS! It delivers what it promises, but the ship doesn’t look like a jet, BUT THAT’S ALRIGHT CAUSE YOU GET TO SHOOT THE HELL OUT OF EVERYTHING! I’m sad that I found this game so late. I should be shot into the sun for that.

This has become one of my all time favorite games. Its a horizontal shooter with the ability to “pimp your ship”. Choose a body, load it up with guns and fly out. ALSO, the game allows you to sell your stuff for the same price you bought it for, so go nuts and play around with the loadout to your hearts content. That alone made it a standout game and something to recommend to anyone new to shoot-em-ups.

If you’re a beginner, or just aren’t good at these types of games, start on “Too fat to die” so you can build currency. Every time you beat the game the game goes up a difficulty level and a good deal of them you can only access on beating the game through additional playthroughs and certain guns you can only get by playing on higher difficulties. ALSO your currency carries over in each playthrough.

A word to the wise. Their are several segments where you’ll be asked to leave your ride for another one. While some can be annoying, others can be enjoyable and help break up the monotony. Also, aftr going through one that drove you nuts makes getting back to shooting everything in your own ship of choice that much sweeter.

The only complaint I have with the game is that once these segments are over, you need to retweak your ship and the fact that you cannot save loadouts. Its annoying, but not enough for me to turn people away from it.

Its an old game, but its an old game that hold up VERY WELL. If you call yourself a fan of the shoot-em-up genre you are doing yourself a disservices by passing this up.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
It's the way a sidescrolling shooter should be: the old school of creating tons of fun with simple game mechanic, customization that makes gives you hundreds of ways to lay waste on your enemies and a soundtrack that fits the blasting firework on your screen!
I love it! I was looking years for a game that is a worthy successor to my beloved "raptor: call of the shadows" I found it last decade in Jets n Guns and I bought it again on steam. Despite graphics have come to age, Gameplay, and this twisted sense of humour (greetings to Douglas Adams) make this game worth your while.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
I already owned this game on pc. Why did I buy it on steam? Well... I dunno. Just to give you an idea of how far my addiction to this game has gotten.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
36.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
This is a game i played on my old computer, long before i even had a steam account, and till i found it on steam i thought i had lost it with that old computer. It is an amazing cathartic destructive shmup with reasonably well writting humor and, my favorite part, a vast array of mechanized ways to tear a hole in the universe. including a gun that fires miniature universes! The game is incredibally fun and is damn near perfect in my opinion, however it has one crippling flaw, terrible gimmick levels that limit your gear, make you super weak, or even force you to do a race with absolutely no shooting where missing a single goalpost fails you and to win you have to memorize the pattern which you see for seconds at a time. Luckily those gimmick levels are few and far between and aside from the smirch they leave on the constantly exploding perfection of this game they are otherwise tedious but ignorable. So if you like big guns, bigger explosions, and space-worthy winnebegos this is the game for you!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มกราคม
First thing I noticed when I started this game up: the sound track ♥♥♥♥ing rules. Don't believe me? https://www.youtube.com/watch?v=I6oAcZ93hNY

As a sidescrolling shmup you're gonna see a lot of bullets but it's ok, your ship has tons of hp so being hit isn't instant death.

That's right you can get hit, and it's not that big a deal--as long as it isn't another ship ramming into you, if that happens you die in a frustrating instant.

As you progress you upgrade and swap your ship--you start rockin a little harder with each level. There's always more things to kill than your ship can fire at and to make things worse you end up juggling weapon cooldown. Lame.

The difficulty in this game stems from brief sections where the game floods you with tons of ships and bullets at the same time. You want to dodge the bullets but the only direction you can fly is into another ship, which will kill you faster than the bullets.

Oh and one more thing. There's a delay in pressing any directional button, frustrating imprecision I'd expect from an ice level in a shoddy platformer, not the super precise power genre of shmup games. Fix it or I'm calling a lawyer.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม
Best Shoot'em'up ever. Great vareity of weapons. Great level design. Fast paced. And has awesome music.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กุมภาพันธ์
Sidescrolling bullet hell shooter. Fun. I recommend, but it can be fairly difficult.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน