The horns sound, the ravens gather. An empire is torn by civil war. Beyond its borders, new kingdoms rise. Gird on your sword, don your armour, summon your followers and ride forth to win glory on the battlefields of Calradia. Establish your hegemony and create a new world out of the ashes of the old.
Všechny recenze:
Žádné uživatelské recenze
Datum vydání:
To Be Announced

Abyste mohli tento produkt přidat do svého seznamu přání nebo jej označit, že o něj nemáte zájem, musíte se nejprve přihlásit

Čeština není podporována

Tento produkt nemá podporu pro Váš místní jazyk. Před jeho zakoupením si prosím přečtěte seznam podporovaných jazyků níže.

Dostupné: To Be Announced

 

Nedávné aktualizace Zobrazit vše (34)

15. února

Dev Blog 15/02/18Vítejte, bojovníci z Calradie!

Minulý týden jsme se podívali na politiku, historii a osobnosti tří frakcí Říše. Dnes se podíváme na to, jak budou vypadat ve hře.

Z vojenského hlediska jsou typy jednotek a vybavení odvozeny z období byzantského vzestupu mezi devátým a jedenáctým stoletím. Nejznámější byzantskou vojenskou jednotkou jsou jejich katafrakti, obrněná jízda, těžce ozbrojená kopími, šavlemi a palicemi na dlouhých násadách. Ale Byzantinci měli také celou škálu střední a lehké jízdy, kopiníky a lehkou pěchotu, nemluvě o všemožných žoldnéřích. Byzantinci byli mistři smíšených armád, autoři vojenských příruček, jako je Strategikon, kde vyzdvihovali trpělivost nad hledáním slávy – byli průkopníky vědečtějšího přístupu k válce.Říše tedy může nasadit silnou těžkou jízdu, odolné kopiníky i lehkou pěchotu, náš vylepšený systém velení by měl dát hráčům šanci experimentovat se smíšenými armádami. Vylepšení ve výpočtech morálky, jako například stav šoku po likvidaci velkého množství jednotek naráz, může zvýšit efektivitu taktických manévrů jako útok po křídle. Říšští katafrakti jsou také stavěni na rychlé výpady, které těží z toho, že jsou časovány pečlivěji než vlandský “parní válec”. Dostali od nás dvouruční dlouhá kopí, což je mírný anachronismus, neboť to jsou spíše pozdně starověké než raně středověké zbraně, ale brali jsme to jako možnost přidat do hry zajímavou rozmanitost. Protože nemají štíty, lze čelní útok katafraktů snadněji narušit střeleckými oddíly, ale pokud nepřítel nedisponuje podpůrnými střeleckými jednotkami, velký dosah dlouhých kopí může mít zničující účinek. Dopad úderu těžké palice vedený z cválajícího koně dokáže též napáchat obrovské škody.

Stejně jako u Římanů se předpokládá, že Říše zavedla formu Augustova míru – přinejmenším v centru impéria, když ne na svých neklidných hranicích. Mír a stabilita umožnila městům růst, takže je říše považována za trochu rozvinutější než vnější království. V Bannerlord jsme přidali řadu nových způsobů, jak ukázat tento druh nahromaděné investice. Můžeme měnit tržní sílu města počtem jeho dílen, a jeho obrannou sílu reprezentují vizuálně odlišné vnější hradby tří různých úrovní.Stejně jako ve všech oblastech Calradie, regionální rozdíly v celé Říši budou zobrazeny převážně prostřednictvím menších frakcí. Hraniční oblasti impéria jsou drsnější a chaotičtější než centrální země a ve hře jsou zastoupeny hraničáři. Ačkoli jsou silně loajální vůči Říši, přijímají mnohé ze způsobů bojových kmenů, s nimiž bojují, od zbraní až po upřednostňování krevní msty před civilizovanými soudy. Strážci v severní hornaté části představují Akritai, slavné byzantské strážce hranic z Anatolie. Na jihu a na východě se tvoří Eleftheroi – kolonie uprchlíků a svobodných poutníků, jež se naučily žít a jezdit jako stepní národy, s nimiž bojují. Eleftheroi jsou založeni na kozácích – bližší třetí říši Římské než druhé – pravděpodobně se ale moc neliší od těch, kteří střežili byzantské černomořské hranice. A samozřejmě máme frakci založenou na varjazích, strašlivých seveřanech – strážcích císaře, kteří v rozruchu po smrti Arenicose utvořili žoldnéřskou skupinu.

Dobrodruh si může vybudovat reputaci i ve vnějších královstvích, ale aby se ve hře dostal na vrchol moci, hráč se bude muset s Říší a jejím odkazem nakonec vypořádat – ať tak anebo jinak. Možná budete Attilou, který ji pokoří, možná Justiniánem, který ji obnoví, nebo Charlemagnem, který ji vytvoří v nové podobě a v nové zemi. Zahalte se purpurovým pláštěm, nebo jej zadupejte do prachu kopyty svého koně: volba je na vás.Za týden v našem blogu vyzpovídáme jednoho z našich programátorů z týmu, co se stará o engine, Gökhana Urase. Máte-li na něj nějaké otázky, zanechte nám je prosím zde v komentářích – jednu z nich pak vybereme.

Diskuze k blogu ZDEFacebook
Twitter


Website
Facebook
Twitter
YouTube
Twitch
665 komentářů Zjistit více

8. února

Dev Blog 08/02/18Vítejte, bojovníci z Calradie!

Další položkou na blogu v našem seriálu o frakcích z Bannerlord je Říše. Vzhledem k tomu, že Říše je v určitém směru těžištěm hry, rozdělíme tento blog na dvě části. Na začátku hry je Říše rozdělena na tři frakce zapojené do občanské války. Ale než uvedené frakce popíšeme, podívejme se nejdřív na to, jak tento konflikt začal...

Před tisíci lety byli Calradoi jedním z tuctu kmenů žijících v kopcovité krajině mezi jižním mořem a battanianskými lesy. Časem si podmanili své sousedy a donutili je vstoupit s nimi do konfederace městských států. Možná byli o trochu divočejší než ostatní nebo měli jen štěstí anebo to byla ta jediná tradice, kterou se lišili – Calradoi neměli žádné krále. Od té doby, co hrdina Echerion zabil tyrana Cypega, byla instituce monarchie zakázána, alespoň teoreticky. Existovalo shromáždění svobodných občanů, kteří se příležitostně scházeli, rada starších (ve skutečnosti vlastníci nejvíce pozemků), která zasedala trvale, a – když to bylo naprosto nezbytné – nejvyšší velení, které mohla na krátkou dobu získat osoba, která se stala císařem, jenž měl tehdy o trochu větší pravomoc než velitel armády.

Z vlastní země v kopcích Calradoi začali podnikat výpady. A kvůli tomu se jejich politické tradice –nikdy nezapsané – začaly měnit. Brzy byla armáda v terénu častěji než doma a postupně císaři po svých taženích přestali odstupovat. Senátoři se mezitím přestěhovali do dobytých provincií a získali velké jmění. Hlavní město se přesouvalo z místa na místo a shromáždění lidu bylo svoláno kdekoliv se císaři zachtělo. Obvykle to byl armádní tábor, kde se dalo spolehnout na veterány, aby seřvali veškerou opozici. Otázka následnictví byla vždy potenciální krizí. Obvykle jmenoval císař dědice, senát schválil jeho volbu a lid (tedy armáda) ho oslavovali. Ale ne vždy to proběhlo hladce a o dědictví se rozhodlo na bojišti během občanské války.Před dvaceti lety si generál Arenicos oblékl purpurový plášť, který nosili císaři, a na svůj luk uložil vavřínovou-korunu-co-nebyla-koruna. Jeho vojenský záznam, jeho pečlivost ve vymýcení zkorumpovaných a neúčinných magistrátů a jistota, kterou inspiroval během proslovů, ho učinily populárním vládcem. Měl také dar být vším pro všechny. Na vrchol vystoupal jako muž lidu a armády, ale také úzce spolupracoval se statkáři a přesvědčil je, že by mohl obnovit moc Senátu. Chválil carladianské republikánské ideály jako vrchol lidského úspěchu, ale oženil se s dcerou malého krále z východních zemí, aby ustanovil důležitou obchodní cestu, vytvořil elitní stráž z cizích žoldnéřů věrných pouze jemu a přimhouřil oko, když ho sekty začaly uctívat jako posvátného krále. Hovořil o oživení Calradie, ale podrobnosti si nechal pro Senát.

Nad panováním Arenica visel jeden stín – jeho neochota zvolit dědice. Sice hledal někoho, kdo by pochopil jeho vizi, ale nikdy nikoho nenašel. Tradičně si císaři hledali dědice na třech místech: ve své rodině, ve starších členech Senátu a v velitelských sekcích armády. Jeho jedno dítě, Ira, byla dcera. Claradie už měla v minulosti vládnoucí císařovny, ale Ira byla divoká a neúspěšná. Její právo vládnout bylo zpochybněno, neboť její matka, Rhagea, Arenicova manželka byla z cizinka. "Je dobré, aby po císařích nastoupily jejich děti," říkali její přívrženci. "Kdybychom byli všichni loajální císařské rodině, občanské války by přestaly." Frakce silných šlechticů pod čestným, ale svéhlavým aristokratem Luconem požadovala, aby Senát zvolil dalšího císaře. "Rozumíme politice a zákonům," řekli. "Vraťme se ke starým časům, navraťte nám moc." Mezitím velice populární Garios, vítěz válek proti Battanii a Aserai, dal najevo, že očekává, že jeho veteráni budou mít možnost vybrat nového císaře. "Korupce mocných podkopává naši sílu," řekl svým mužům. "Nechť vy, vojáci, kteří krvácíte pro tuto zemi, vybíráte jejího vládce."

Čas se krátil. Arenicos stárnul. Potřeboval se rozhodnout, a to rychle. A tak, když se po svém posledním vítězném tažení na hranicích vrátil do svého paláce v Lycaronu, městě na jihu, požádal o nějaký čas o samotě ve své komnatě, aby se vypořádal s třeštěním hlavy. Když ho po několika hodinách přišla zkontrolovat stráž, nalezla jeho mrtvé tělo v kaluži krve. Lucon okamžitě svolal shromáždění senátorů ve své základně na severu a nechal se prohlásit za císaře. Garios, bojující na hranicích Battanie, stál před svými shromážděnými vojáky, kteří ho vyzývali, aby oblékl fialovou. A Rhagaea se vynořila z paláce a oslovila dav, který se shromáždil při prohlášení císaře za mrtvého. Zvedla před sebou roucho zavražděného císaře, zašpiněné krví. Dav požadoval, aby se stala císařovnou, a že od tohoto dne má vládnout pouze císařská rodina. Dav také volal po pomstě za vraždu císaře – ačkoliv, kdo vraždu spáchal, byla v tomto okamžiku jen otázka spekulací. Občanská válka se znovu obrodila – a tentokrát se třemi rovnoměrně vyváženými a odhodlanými frakcemi, které toužily bojovat. Vypadá to, že se bude jednat o doposud nejhrůznější občanskou válku.Říše je poslední frakce – nebo spíše poslední tři frakce – o které jsme v naší sérii hovořili. Vychází z klasické tradice Řecka a Říma a jejich středověkého nástupce, Byzance. Během více než 2000 let došlo samozřejmě k velkým změnám. Ačkoli se římská republika stala de facto impériem pod Augustem, zbytky – jako Senát – přetrvávaly až do roku 1300. Mezitím to, co začalo jako byrokratický stát, s prefekty a guvernéry jmenovanými na velmi krátké období, se vyvinulo do de facto feudalismu v 11. století s byzantskými magnáty vládnoucími územím s vojenskými závazky jako každý hrabě nebo vévoda na Západě. Pravidla následnictví nebyla nikde psána, což velmi vyhovuje našim herním účelům. Pokud má hráč spadeno na fialovou, existuje spousta různých způsobů, jak získat legitimnost. Roky upadání Římské republiky, doba Caesara, Antonia, Octavia, Kleopatry, Cata mladšího a Cicera měly obrovský dopad na západní politické myšlení a jsou velkou inspirací pro literaturu, a tak jsme vykreslili několik postav z této doby. Byzantští vládci jako Justinian a Alexios Comnenos, kteří pozvedli impérium z úpadku, jsou stejně fascinujícími osobnostmi jako vládnoucí císařovny Zoe a Irene.

Příští týden budeme mluvit o nových funkcích a typech jednotek reprezentujících ve hře Říši.

Diskuze k blogu ZDEFacebook
Twitter


Website
Facebook
Twitter
YouTube
Twitch
778 komentářů Zjistit více

Informace o hře

The horns sound, the ravens gather. An empire is torn by civil war. Beyond its borders, new kingdoms rise. Gird on your sword, don your armour, summon your followers and ride forth to win glory on the battlefields of Calradia. Establish your hegemony and create a new world out of the ashes of the old.

Mount & Blade II: Bannerlord is the eagerly awaited sequel to the acclaimed medieval combat simulator and role-playing game Mount & Blade: Warband. Set 200 years before, it expands both the detailed fighting system and the world of Calradia. Bombard mountain fastnesses with siege engines, establish secret criminal empires in the back alleys of cities, or charge into the thick of chaotic battles in your quest for power.

SIEGE GAMEPLAY
Construct, position and fire a range of heavy machinery in sieges that will test your wits and skill like never before. Experience epic, sprawling combat across ramparts and rubble as you desperately hold on to your castle or seek to seize one from the enemy.

Historically authentic defensive structures offer the ultimate medieval warfare experience, as you batter a rival's gate with your ram or burn his siege tower to ashes. Mount & Blade II: Bannerlord lets you live every moment of a chaotic battle through the eyes of a single soldier.

DIPLOMACY
Engage in diplomacy, with meaningful consequences that impact the world. Strike historic peace deals that win land for your kingdom or free you to take on a new foe. An all-new barter system gives players flexibility in cementing deals, from marriage offers to treason pacts, offering all the options available to NPCs. Use a new influence system to direct your faction's energies or strangle the aspirations of a rival.

SANDBOX ECONOMY
See the availability of goods ebb and flow in a simulated feudal economy, where the price of everything from incense to warhorses fluctuates with supply and demand. Invest in farms and workshops, or turn anarchy to your advantage by being the first to bring grain to a starving town after a siege or reopening a bandit-plagued caravan route.

CRAFTING
Craft your own weapon, name it and carry it with you to the field of battle! A deep, physics-based system gives each weapon you create a unique set of attributes, strengths and weaknesses. Forge a finely-tuned killing machine to match your own prowess and complement your play-style, or take the sword of your enemy and brandish it as a trophy of war.

MODDING
The engine and tools used to develop Mount & Blade II: Bannerlord are being made available to the community, so that modders can re-interpret Calradia or create their own worlds! Players can now combine different mods, making it easier than ever to play the game of your dreams.

ENGINE
An all-new tailor-made game engine, developed in-house to fulfill the unique needs of the series, offers the perfect balance of performance and graphical fidelity, scalable with the power of your hardware.

Experience Mount & Blade with richer, more beautiful graphics than ever, immersing you in the world of Calradia, rendering the game's magnificent battles with equally spectacular detail.

Systémové požadavky

  Minimální:
  • Procesor: Intel i3-2100 / AMD FX-6300
  • Paměť: 4 GB RAM
  • Grafická karta: Intel HD 4600 / Nvidia GT730 / AMD R7 240
  • Pevný disk: 40 GB volného místa
  • Dodatečné poznámky: These estimates may change during final release
K tomuto produktu nebyly dosud zveřejněny žádné recenze

Podělte se s komunitou o své zkušenosti s tímto produktem! Napište svou vlastní recenzi do příslušného pole pod snímky obrazovky na této stránce.