Tex Murphy is the last of the hard-boiled gumshoe detectives living in dystopian post-World War III San Francisco in the 2050s. Tex is an honest and good-natured private investigator with a penchant for bourbon, cigarettes and getting himself into trouble.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (539 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 8 พ.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Tesla Effect

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Follow multiple narrative paths leading to multiple endings. Recommended for fans of choice and consequence systems."

Game Available Now!

The game is now available!

Demo Available Now!

Demo Available Now!

Experience the life of a hard-boiled gumshoe detective for free!
Explore the dystopian post-World War III San Francisco in the 2050s as Tex Murphy and puzzle your way out of trouble.
Download the Tesla Effect demo for a taste of Tex Murphy's latest and greatest adventure, and then take advantage of the limited time pre-purchase offer!

เกี่ยวกับเกมนี้

-Winner of Best Character from Adventuregamers.com as well as 10 of their Readers Choice awards including Best Story and Best Adventure of 2014.

Tex Murphy wakes up – disoriented and head pounding – on the fire escape outside his office atop the Ritz Hotel. Another typical morning for the last of the old-school detectives. Except it isn’t. What starts out as the worst hangover in history becomes a baffling nightmare: something – or someone – has erased Tex’s memory of the past seven years. Motivated by lost love, revenge and the world’s strongest coffee blend, Tex must retrace his own steps into a maze of unsolved murders, hidden agendas and lost technologies of Nikola Tesla. Only by solving the mysteries of his past can Tex hope to regain his memory in time to restore what’s been lost…and stop a terrifying future.

Tex Murphy will finally be back in 2014 after leaving loyal fans on a cliffhanger for almost 16 years, so come get acquainted in a world filled with dangerous dames, morally ambiguous characters, and lots of mysteries to be solved.

Tesla Effect upgrades the classic Tex Murphy experience with HD live-action -- that's right, for those of you not old enough to have played adventure games in the 90s, Tex Murphy embraces the lost art of green screen full-motion video as it interacts with fully modeled 3D environments. Players will be challenged with logic puzzles, interactive dialogue, branching storylines, and alternate endings.

Tesla Effect shines with an eclectic cast of actors, including:
• Todd Bridges (Willis from Diff'rent Strokes...ask someone older if you don't know what that is)
• June "TV's Greatest Mom" Lockhart (ask someone even older if you don't know who that is)
• Larry "Soup Nazi" Thomas (you all have seen Seinfeld, right?)
• Kevin "Tom Servo" Murphy (Mystery Science Theater 3000)
• The original Tex himself, Chris Jones

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8
  • Processor: 2 GHz Dual Core
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA 200 Series
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 15 GB available space
  • Sound Card: Direct X 9.0c compatible device
  Minimum:
  • OS: 10.6.8
  • Processor: Intel Core 2 duo
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 320 M
  • Hard Drive: 16 GB available space
  Recommended:
  • OS: 10.7.5
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Intel HD Graphics 4000
  • Hard Drive: 16 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
51 จาก 54 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2014
I had never even heard of Tex Murphy before getting this game in a bundle. The last game that came out before this one came out when I was eight years old and we didn't even own a computer at that point in time, so I was completely clueless about the series before getting it in my library. I read about and thought it sounded interesting and like a relatively quick game so I downloaded it first to give it a try.

I am so happy that I did. It is so much fun and now I definitely want to check out the rest of the serious when I have some extra money. It was funny and kept my interest for the entire time it took me to finish it. Of course there were things I didn't understand and there were several call backs to the other games in the series that meant almost nothing to me but they weren't a vital part of the game and it didn't really take away from gameplay. It was a nice little insight into the series and a brilliant ploy to make me want to buy more.

The game feels dated. It's graphics aren't the best and who really used FMV like that anymore? But that's the beauty of it. Tex is an old-fashioned man in the future and this game is much the same. To be honest, it's refreshing. There are actual characters in this game, not just flashy designs to distracts you from how boring everyone is.

Of course being a puzzle game, it can become an exercise in frustration. I played on gamer mode which disabled all of the hints and the ability to skip puzzles. Some of the objects you have to find are ridiculously small and without the flashlight hint it can take awhile to find them amongst all the background clutter. And the last puzzle of the game is enough to make you want to tear your hair out. But in general, I enjoyed the game all the way through.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 21 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
16.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ธันวาคม 2014
What can I say? It's good to be back on Chandler Avenue!

For Tex fans, this is a brilliant addition, lots of references to earlier games, and all the old characters you loved. Things have changed on Chandler Avenue, but not by much. It's great to revisit and explore.

The gameplay is pretty much unchanged, except faster, less load times and the addition of a torch to show sparkles, if you need it (on casual mode). The hint system is still intact, and the game elements remain the same - point and click, with mini puzzles and a lot of diaglogue and cut scenes.

This is perhaps the easiest entry in the series, but while not mentally challenging, it is highly enjoyable. The story is gripping, the mystery very well written, and the locations a joy to explore. I cannot recommend this highly enough. Especially on sale - buy it :-)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 15 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กุมภาพันธ์
I had no idea what FMV games are previously to playing Tesla Effect. I also had no idea who Tex Murphy is. Anyway, I really enjoyed it and can hardly wait to get my hands onto other similar games.

This game just left me thinking why on Earth it isn't more popular. It's got all the right ingredients: lots of jokes and humorous lines (puns and "dad jokes" all over, enjoyable even when cheesy or goofy), a quite interesting storyline (a bit childish at points but still decent), intricate puzzles for those looking for a challenge that can be quickly turned into reasonable puzzles for those that prefer a more relaxed approach, and best of all, the FMV part!... Nowadays there's no way a CGI-designed character (NPC or whatever) could look anywhere close to real humans played by actors. And this makes the game so immersive and captivating. Yeah, the acting is a bit awkward here and there, but I wasn't expecting Oscar performances anyway. And some characters are actually well-played (and I loved Jodi Russell's smile - the actress playing Taylor Lamintz). The overall graphic quality was pretty good as well. The hint (Smart Alex) system is well-done too. There are even multiple endings based on the choices you made throughout the game.

I guess the only left to blame is the lack of attention and care from the publisher. They could've add some features like steam achievements, steam trading cards, some leaderboards, they could've made some proper ad campaigns and whatnot. I mean, it's quite a shame this game is rather obscure at the moment. I know it needed a kickstarter campaign to be funded and become reality, and I know it's a game that mostly claims to be made "for gamers and not for money", but still... And yeah, it's as cool as this trailer depicts it: https://www.youtube.com/watch?v=k4fhaoi5_P4

Simply put, Tesla Effects gets straight to my favorites.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 14 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
10.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ธันวาคม 2014
I love this game. I just love it. I never played any of the earlier games but the game doesn't stand alone in the series, you, Tex murphy and some neighbours in your street have been abducted. You wake up and find out you have no idea what has happened over the last 7 years. Its amazing how the people try and help you uncover your unknown past.

The gameplay is smooth, its great and the clues and "The Alex" is helpfull and funny.
This game isn't always serious, its even pretty funny. Tex Murphy is awesome, and the other actors, did i mention that? Its a movie game, so you dont talk to ai, you watch cutscenes, and they aren't bland.
This game is seriously great, and the return of Tex Murphy is a definite must play. It gets my 8.5/10.
There are only 2 complaints.
1.Sometimes its hard to understand what the "Hint Section" says, like for example : Get the hat on the lily pad. What lily pad? It should give better directions. But its a little flaw.
2.In the cutscenes where you can pick out of 3 boxes of dialouge are boring and don't add to anything.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ธันวาคม 2014
what is Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure?

Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure is a sequel to the infamous tex murphy series where you play a P.I Detective called...well tex murphy, in this sequel you suddenly awake after 7 years with amnesia and it is your mission to find out what happened within the past 7 years, the game is a fmv (full motion video) point and click adventure game with a range of different characters from the past games, find edible comic books and be a smart alex... this game i give 9/10 it is funny, interesting and really fun to play, fans of the original games will be happy with this modern version

art : 8/10 - some places are a little low quality
voices/acting: 10/10 - its takes its goofy video sequences and does them really well
sound: 10/10 - the sound track is a nice ambient background to the game
gameplay: 10/10 - its point and click crossed with walk about with puzzles and more to solve
story: 8/10 - i give this 8/10 cause while it is an amazing story it could have been a little longer and sometimes you will end up scratching your head wondering what is up before stumbling upon the next bit and carrying on
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
18.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 กุมภาพันธ์
A great reboot of a long lost genre of games. Adventure FMV games were at their height in the mi-90’s as CD-ROM’s were becoming a popular option in desktop PC’s. While a great deal of these games contributed greatly to killing the genre, it had its merits and gems, with the Tex Murphy series being a clear stand-out. However, did the series deserve a second life?

Upon it's 2014 release, and 20 years later, Tex Murphy's back and it’s rather refreshing to encounter in a sea of modern military shooters, generic game mechanics and poor story telling. While the graphics are slightly below modern standard, the actors have aged (some better than most) and the medium dead, it is a thrilling ride with great narrative, funny dialogue and challenging quests and puzzles, it is proof that games can still be creative, entertaining and intelligent.

In an era were games are judges by sales figures, it is a great relief to see a game that journeys back to when they were made for gamers and not for profit. A lesson to where the industry should have been headed instead of what we have now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 15 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2014
If you're a fan of the Tex Murphy series. You'll be right at home with this game. It's a classic Tex Murphy game. If you're not familiar with the series I'd say go in knowing that this game is like travelling back in time. It plays and looks like an early 90's FMV game. Even down to that awkward silence and the locations being barren. It really takes you back and I love it. So don't expect anything related to modern gaming other than the improved quality of the FMV and slightly upgaded graphics and resolution.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 17 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2014
Most reviews will say this game is cheesy, with dated graphics, outdated FMV and mediocre acting, but they are the one that misses the point of this wonderful adventure game made for the fans who yearn for the golden days back in the 90s.

Very early in the game it already acknowledges itself with its dated gameplay on having to click through every single dialogues for clues, the cheesy acting and puzzle gameplay. Yet this is exactly what makes this game so charming. From the camera angles, to the uneven (even amateur) acting, where a lot of times it feels like you are watching a fan-made Star Trek movie on Youtube, to the cheesy storyline/telling should made the player cringe at this day and age. But when all of those are lumped together, you can't help but feel it's very charming, down-to-earth and unpretentious in its presentation. With a budget of only about a million dollars, it has produced 5+ hours of FMV and another 8-10 hours of actual gameplay AND a branching storyline, and charge half of what a AAA title cost, you certainly cannot fault the producer for trying very hard to dedicate this game for its fans.

Granted in terms of an actual point and click adventure game, the difficulty is not very hard, most puzzles are designed so that you will not get stuck and in general the clues are logical and not too out of place. The only downside is the few section where "stealth" is required to progress, they are certainly a low point for the game as they are lackluster for a FPS gamer and irrelevant/pointless to an adventure gamer.

This game where the majority of the funding came through Kickstarter is made for the fans. If you do not enjoy adventure games or one that doesn't understand the charm of B-movie level FMV, this game is definitely not for you. But if you have even remotely enjoyed games like King's/Police Quest, Sam & Max, Gabriel Knight, Phanstamgoria or Tex Murphy series itself, you will certainly enjoy this little gem and see for yourself what a FMV game in the 90s could be like if it is made today.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 17 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
https://www.youtube.com/watch?v=FuVM9pGqQzU

Tesla Effect is an adventure game in a full motion video style, meaning
there are real actors in the game. This is a converational heavy detective game
that embraces its corniness. The music and the effects do a good job to tie the
game together. You play as Tex Murphy, and intrepid detective who is trying
to regain his memory. The conversation and the story move forward in a linear
manner, and while you have different responses that you can give, there is little
impact on the base outcome.
The story and the voice acting are done very well, and while the
humorous undertones are entertaining, this would almost be a game that is more
enjoyable to watch as a Let's Play rather than to go through yourself. It
comes accross as more of a movie than a game.
The player has a limited interaction with the environment, and some of
the puzzles are more simplistic such as scavenger hunts rather than puzzles
that challege your intellect. There was no failure state in the game; combined
with the auto save, this means that even if you make the wrong decision and
"die", there is no problem because the game will just reload at the most recent
save spot.
It's not a bad game, just heavy in cinematics, and limited in what
choices you can make and in what order. I was hoping for more of a detective
element in the game instead of an interactive adventure. The game holds your
hand, and doesn't respect your time. If you're looking for a low pressure,
no stress game, this could be good, but for anybody else who wants to play a
detective game and feel like a detective, I cannot recommend it.

This is a summary of my review video, which I encourage you to watch if you are looking for a more in-depth review.

Thanks for your viewership and support; for more videos click here:
http:/www.youtube.com/user/SocioPyscho
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
17.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ธันวาคม 2014
Very nice game for the fans of old Tex. This game begins 7 years after the events of Overseer. The game play is exactly the same of the previous Tex Murphy games,although I think some of the puzzles were a little big easy, if compared with some of the puzzles from previous games, but it was nonetheless fun to play. I recommend.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
Tex is back! Straight from 90-s to a modern world. Same Tex, same charm, same gameplay. Maybe it's nostalgia, maybe some games and charecters never get old. But hell yeah! Tesla Effect is something that walked in a room looking old, but everyone who are modern shuted up and admired it. Great new instalment to infamous series of adventures.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
Tesla Effect is the long awaited and crowd funded next edition in the Tex Murphy Adventures.
With it's full motion video and not half bad acting, this title has sent this 38 year old gamer down memory lane.
But with new twists and turns, the FMV is very nicley shot and as mentioned before the acting draws you into the story as the actors did a nice job of showing you their characters motivation, if a little over the top at times.
The puzzels are of average difficulty and the only weak point that this title seems to have, as previous Tex Murphy titles have been much more difficult. If you are a fan of point and click adventures, Tex Murphy, or simply an old fart that wants to play a new FMV game, this title is for you.

9/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มีนาคม
This game really scratched the itch for me--I love adventure games, especially ones with full motion video, though I somehow missed out on the Tex Murphy series back in the day. Playing Tesla Effect, I kept thinking--man, we are REALLY missing out by not having more FMV in modern games. Live actors, especially likable ones with a good script to work with, add so much emotional depth to a game that just can't be delivered via 3D models. Furthermore, the FMV is integrated here very smoothly into the gameplay, and even when the segments run long, you're so invested in the story that you don't feel the game is playing itself.

I guess the game won't appeal to everyone, but I am very happy to have found it. I played it through to the end without ever feeling bored or frustrated. Furthermore, all of the nods to the older Tex Murphy games (they include a lot of the footage from those games in the forms of flashbacks) have whetted my appetite to try them out, too.

This game is more focused on story and characters than Myst or Riven and the like. It's also helpfully broken into "days," which you can get through in an hour or less if you don't have all day to play. The dseigners also did a good job providing you with just enough areas to explore and options to try that you don't get overwhelmed, yet still feel that you're the one solving the case.

In short, I really enjoyed this game and highly recommend it to anyone who likes adventures. One thing's for sure--if I ever see a new Tex Murphy game on Steam, I'm buying or pre-ordering that baby. This game would've been well worth paying full price and then some.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
45.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ธันวาคม 2014
Tex Murphy hasn`t missed a beat. Hoping this will be only the start from this excellent rebirth.
I remember getting every one of the series. Martian Memmorandom came on a stack of floppies.
Best adventure game I have ever played to this day.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กุมภาพันธ์
Charming and humorous. I highly recommend it!
Being new to the Tex Murphy series I feel like I missed out on some nostalgia/references from not playing the games that came before this. But fortunately it didn't take away from the experience too much, as I found myself hooked! It's a great game with a good variation of puzzles and a thoroughly interesting story. The FMV is well-done and provides a really nice touch to the game. It's definitely made me want to go back and try out the earlier games :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 เมษายน
Tesla Effect is a love letter to the old FMV genre that stands on its own merits as a modern title. You play as a bumbling cybernoir detective named Tex Murphy in this reboot of a series that had its last installment in 1998. This game was crowdfunded by fans so newcomers (like myself) can feel a little lost but the story opens with Tex losing his memory of the last seven years which can help ease you in to the universe.

The gameplay is fairly simple. Full motion video cutscenes are separated by 3D envrionments that you must explore to find clues and solve puzzles in order to progress. The puzzles are not very difficult and you'll find most of the challenge comes from finding small items hidden in obscure locations. These scenes are made more lively with Tex's commentary as you observe different items in the games world. Depending on how observant and you are and your profficency for puzzle-sloving this game will vary from around 8 to 16 hours. I took just shy of 14 hours to complete my first playthrough and the only other FMV title I have played is the old X-Files game.

The real charm from this game comes from its characters and acting. It feels like watching a cheesy B-Movie in the best way possible. There are some real gems of good delivery to be found complemented by awkward lines that will make you grin. Tex himself is absolutely lovable and you will meet several genuinely interesting people along the way. The game doesn't take itself too seriously and focuses on being as enjoyable as possible.

Overall it's a well-executed modern interpretation of the old FMV adventure games and I am so glad I picked it up. If you are on the fence watch the "OMG FMV GOTY" trailer (it should be the first video on the store page). It sold me on buying this in under four minutes and I haven't looked back since.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 เมษายน
one of the most underrated games of all time
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
15.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มีนาคม
I just beat the game and quite enjoyed it. It's certainly something different from conventional games, both in terms of gameplay and its awesome FMV storytelling. The narrative was well-written and the characters were well-played. Sometimes the gameplay got a little frustrating when looking for something for a long time, but you can always get a hint when you need one. The music was great near the end but slightly lacking in the earlier parts. My main complaint with the game is how its graphics feel like they're from around 2006 when the game was made in 2014. Things are very low-poly and the texture resolution is pretty bad. As a result, the worlds felt much less immersive and engaging than they could have. I felt more time should have been put into the level art. The backgrounds of the FMV scenes were also from the in-game scenes so they were also lacking in visual fidelity except at the ending which was pre-rendered out-of-engine (and, as such, was quite awesome!) Due to the graphics and slightly slow gameplay, I would give this a 7/10 rating. It wasn't fantastic because it felt rather lifeless during the gameplay portions but it was still a very enjoyable story with some pretty unique FMV which is uncommon in gaming!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์
I'm just going to say it this was an awesome adventure......

Well 16gbs and it gave us nothing but a classic hd comeback of tex murphy. I played the other games as a kid wanting to be a police man but the games gave more the a taste of what it could be lol's. Humor and puns are the game plus a flashback to my childhood when you see the easter eggs all over the city. It's worth playing this beacause its a diffrent adventure game from all others plus all the endings are awesome / funny as hell but in serious the game is worth every penny to play comn and join the case as tex murphy!!!!!!!!!!!!!!!!!


Pros;

Humor is really good here.

The game feels like a movie.

Really makes you scratch your brain.

Music is solid in this game.

Cons:

Goofy game all togther.

Makes want to flip tables sometimes it's diffucult

-Hope this review helps It's a great game!!!
P.S play the other tex murphy games befor this !!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กุมภาพันธ์
Let me start out with this - I'm not a fan of first person puzzle/exploration titles. I was drawn to this game by the FMV which seemed interesting, though I've never played a Tex game before.
Right off the bat I loved it.
The setting felt just like a futuristic sci-fi movie (Bladerunner, etc.) yet still gave me the eerie, back-alley-at-night feeling of detective noire films. The characters are funny and are a joy to interact with. I'm only a little ways in, but this is a game I'd reccommend.
10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน