Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War™: ROME II - Emperor Edition ve službě Steam.

Uživatelské recenze: Spíše kladné (31 recenzí)
Datum vydání: 17. pro. 2013

Přihlaste se pro přidání této hry do Vašeho Seznamu přání nebo pro označení, že o ni nemáte zájem

Stáhnutelný obsah

Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War™: ROME II - Emperor Edition ve službě Steam.

Koupit Total War: ROME II - Caesar in Gaul

 

Informace o obsahu

Total War™ ROME II: Caesar v Galii

Balíček tažení

Popis:

Caesar v Gallii představuje samostatně spustitelný balíček tažení pro Total War: ROME II, který pokrývá období výbojných válek Julia Caesara proti galským kmenům. Hráči mají v tomto tažení inspirovaném Caesarovými Commentarii de bello Gallico (Zápisky o válce galské) na výběr mezi čtyřmi hratelnými frakcemi: galskými Averny, belgickými Nerviy, germánskými Svéby a Římem.

Mapa tažení Caesar v Galii nabízí detailnější pohled než Rome II, a to jak geograficky, tak časově (58–51 př. n. l.). Jedná se o rozšířený a podrobnější pohled na Galii a jižní pobřeží Británie.

V porovnání s mapou Galie z ROME II obsahuje Caesar v Galii více oblastí a provincií, více frakcí (jak hratelných, tak nehratelných) a množství slavných dobových generálů a státníků, které hráč může využít pro své služby nebo proti nim bojovat. Záleží jen na tom, kterou frakci si zvolí.

Válka Caesarovi přinesla značnou slávu a bohatství. Tento konflikt v očích římského lidu výrazně posílil jeho popularitu... Senátoři se na to nicméně dívali jinak: Viděli, jak postupně posiluje vlastní postavení a směřuje tak až ke jmenování Diktátor.

Herní zážitek z rozšíření Caesar v Galii se od ROME II liší v několika důležitých ohledech:

Nová mapa tažení:

Mapa tažení Caesar v Galii je zvětšenou a podrobnější verzí Galie, ve které hráč může expandovat přes 18 provincií s novými surovinami, osadami i sídelními městy.

Bližší zaměření na postavy:

Mnoho frakcí má k dispozici slavné dobové generály a státníky (například Řím nabízí samotného Galia Julia Caesara, Marka Antonia a mnoho dalších). Každá z hratelných frakcí má také svého vůdce, který během tažení působí jako hráčova hlavní postava.

24 tahů za rok:

Jelikož Caesar v Galii pokrývá výrazně kratší období než kampaň ROME II (58–51 př. n. l.), představuje každý tah pouze dva týdny oproti dřívějšímu roku. To znamená, že se vrátila roční období. Jejich dopady na hru nicméně nejsou snadno předvídatelné a mohou se provincii od provincie lišit. Například pozdní příchod podzimu může znamenat lepší úrodu, naopak dlouhé suché léto produkci potravin poškodí.

Kompaktní tažení pro více hráčů s jasným cílem:

Generálům, kteří hledají rychlejší tažení pro více hráčů, nabízí Caesar v Galii zajímavé možnosti. Z důvodu pokrytí menšího geografického území a přítomnosti 48 znepřátelených frakcí jsou kooperativní i kompetitivní kampaně pro dva hráče rychlejší, intenzivnější a méně časově náročné než celé tažení.

Nové výzvy pro střední část hry:

Pro hráče, kteří si chtějí užít střední část tažení, jsou připraveny nové výzvy, které nahradí občanské války z ROME II. Pokud budete hrát za galské kmeny, pocítíte železnou pěst Říma silně se vměšujícího do vašich záležitostí. V roli Říma naopak budete čelit vzpourám galských kmenů, které proti vám budou vytvářet silná spojenectví.

Nové historické bitvy:

Caesar v Galii přidává bitvu o Alesii jako hratelnou historickou bitvu. Alesie představovala v Caesarově galské válce bod zlomu. V jejím důsledku upadl do zajetí Vercingetorix, který byl později převezen do Říma a popraven během Caesarova triumfu.

Z pohledu Caesarovy frakce je hlavním úkolem udržet v Alesii obležení pevnosti Vercingetorixových Galů. Bitva začíná rozmisťováním římských vojsk v opevnění pod hradištěm. Hráč velí Římanům, kteří musí čelit útokům jak obrovské podpůrné armády, tak i ze samotné pevnosti.

Nové hratelné frakce v hlavním tažení Total War: ROME II

Kromě frakcí, za které lze hrát v nové kampani, přidává Caesar v Galii také tři nové hratelné frakce do hlavní kampaně:

• Nerviové (belgičtí barbaři)
Nerviové jako nejdivočejší a nejsilnější z belgických kmenů představují směsici keltských a germánských kultur. Tato kulturní křižovatka se odráží i v jejich seznamu jednotek, který nabízí možnost vytvářet nová jedinečná vojska.

• Bojové (galští barbaři)
Bójové jako jeden z největších galských kmenů obývali Předalpskou Galii, Bohemii a Zaalpskou Galii. Díky početnosti tohoto kmene disponují vojskem, se kterým je zapotřebí počítat. Nicméně od ostatních galských kmenů jsou geograficky izolováni a musejí se sami vypořádávat s nájezdy divokých germánských kmenů a Dáků.

• Galatové (anatolští barbaři)
Východní Galové, Galatové, po keltské invazi na Balkán přesídlili do Malé Asie. Přišli přes Thrákii kolem roku 270 př. n. l. pod velením generálů Lotaia a Leonnoria. Galatové jako Keltové usídlení hluboko v helénském území, obklopeni nepřátelskými kmeny, nabízejí zajímavý a odvážný herní styl.

Nové jednotky:

Kromě obvyklých jednotek mají frakce z kampaně Caesar v Galii (a hratelné frakce hlavního tažení ROME II přístupné díky tomuto balíčku) k dispozici i nové následující vojáky:

Bójové (ROME II)

• Následovníci meče (pěchota s meči)
Kam velitel přikáže, tam meč tne.
• Veteráni s oštěpy (pěchota s oštěpy)
Bitva posiluje šlachy a srdce a otupuje sluch vůči křiku zbabělců.

Galatové (ROME II)

• Galatští legionáři (pěchota s meči)
Keltové poskytli Římanům více vědomostí, než jsou ochotni si připustit, ale stejným způsobem i mnohé získali.
• Galatští nájezdníci (jízda s meči a oštěpy)
Zlomení nepřátelé vědí, že je lepší utéct, než se postavit jezdcům, kteří nemají v úmyslu ušetřit jejich životy.

Galské kmeny (ROME II a Caesar v Galii)

• Vybraní šermíři (pěchota s meči)
Tito muži bojují s nezpochybnitelnou odvahou a vytříbenými bojovými schopnostmi.
• Vybraní bojovníci s oštěpy (pěchota s oštěpy)
Kroužková zbroj nedokáže zchladit srdce válečníka ani jeho touhu po bitvě.
• Galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Umění lovu, maskování a náhlého úderu dělají z muže dobrého válečníka.

Nerviové (ROME II a Caesar v Galii)

• Nelítostné meče (pěchota s meči)
Jakmile Kelt jednou získá svůj meč, rozdělit je může pouze smrt.
• Partyzánští šermíři (skrytá pěchota s meči)
Tito bojovníci s meči útočí, kdekoli a kdykoli to nepřátelé čekají nejméně.
• Mocný kůň (jízda s oštěpy)
Silný kůň a prudký úder dělají z těchto válečníků hrozivé nepřátele.
• Obnažené oštěpy (pěchota s oštěpy)
Na co šaty, když máš víc odvahy než ostatní?
• Galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Umění lovu, maskování a náhlého úderu dělají z muže dobrého válečníka.

Pomocné sbory

• Pomocní galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Tito zdatní lovci mohou dobře posloužit Římu.
• Pomocný šlechtický kůň (jízda s oštěpy)
Obrněná pěst na koni je pro římskou armádu vždy vítanou posilou.
• Pomocné obnažené meče (pěchota s meči)
Zuřiví bohové války by měli pomáhat Římu.
• Pomocné krátké meče (pěchota s meči)
V boji je pro muže občas cennější udatnost než naučené schopnosti.
Žoldnéři
• Žoldnéřští galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Lov jiných lidí často přináší tu nejlepší odměnu.
• Žoldnéřský šlechtický kůň (jízda s oštěpy)
Dokonce i urozený válečník má svou cenu a bude bojovat za zlato.
• Žoldnéřské obnažené meče (pěchota s meči)
Dokud žoldnéř bojuje statečně, bohové války budou žehnat jeho meči.
• Žoldnéřské krátké meče (pěchota s meči)
Statečnost a touhu po vítězství se často vyplatí zpeněžit.

Systémové požadavky

Windows
Mac OS X
  Minimum
  • OS: XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Processor:2 GHz Intel Dual Core processor / 2.6 GHz Intel Single Core processor
  • Memory:2GB RAM
  • Graphics:512 MB DirectX 9.0c compatible card (shader model 3, vertex texture fetch support).
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:35 GB HD space
  • Additional:Screen Resolution - 1024x768
  Recommended:
  • OS:Windows 7 / Windows 8
  • Processor:2nd Generation Intel Core i5 processor (or greater)
  • Memory:4GB RAM
  • Graphics:1024 MB DirectX 11 compatible graphics card.
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:35 GB HD space
  • Additional:Screen Resolution - 1920x1080
  Operating System: OS X 10.7.5
  • Processor: 1.7 GHz Intel Core i5
  • RAM: 4 GB RAM
  • Hard Drive: 25 GB
  • Video Card: 512 MB AMD Radeon HD 4850, NVidia GeForce 640 or Intel HD 4000
  • Screen Resolution: 1024x768.

  Unsupported graphics chipsets for Mac: NVidia GeForce 9 series, GeForce 300 series, GeForce Quadro series, AMD Radeon HD 4000 series, Radeon HD 2000 series
  • Operating System: OS X 10.7.5 (or later)
  • Processor: 2nd Generation
  Intel Core i5 (or greater)
  • RAM: 8 GB RAM
  • Hard Drive: 25 GB
  • Video Card: 1 GB NVidia 750 (or better)
  • Screen Resolution: 1920x1080.

  Unsupported graphics chipsets for Mac: NVidia GeForce 9 series, GeForce 300 series, GeForce Quadro series, AMD Radeon HD 4000 series, Radeon HD 2000 series
Užitečné recenze od zákazníků
28 z 29 osob (97%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 24. října 2014
A great scenario for Total War Rome 2, played on a new Gaul based map, with some limited neighbouring areas, such as southern Britain. You can of course play as the Romans, or as a number of the Gallic factions of the time.
The game is shorter than the standard game, and seasonal weather conditions help give the game an authentic feel.
My one gripe is that despite the campaign supposedly ending in 51BC, if you don't in fact win by that time (by achieving your factions set goals), the game just rolls on into 50BC without any kind of notification that you failed the scenario. I played a full 186 turns and then stopped once 50BC arrived. The option to play on is definitely welcome, but there should be some kind of splash screen. I would rather come back and try again within the timeframe, than spend the rest of my life trying to complete one scenario.
However, this aside, this has definitely been the best Total War experience I've had to date. Definitely recommended.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
18 z 22 osob (82%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 27. listopadu 2014
Really Amazing DLC, Great time of history, Who you are? or who you want to be? The great Caesar or The great king of Gaul, vercingetorix!! go inside of results, no I prefer you make your own history in this time of amazing battles such siege of Alesia and battle of gergovia, Amazing battles, Amazing history, amazing generals, AMAZING DLC :)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
7 z 11 osob (64%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2 osob ohodnotilo tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 17. prosince 2014
good map and lots of barbarians to destroy
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
54 z 105 osob (51%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 9. října 2014
Strongly recommend against this DLC. First of all, as with the game itself, don't be fooled by the fake screenshots and movies - the game still looks nothing remotely like that on Ultra graphics.

As for the campaign, it's not even fun. There is no overall story structure such as the campaigns in Napoleon or the Road to Independence campaign in ETW. You get caeser and some contemporaries - and then you play the normal game but in Gaul and Hispania, with long drawn out turns. All the Gaulic tribes have vastly more people to throw at you than you can possibly raise until you have researched all technologies and are making a ridiculous amount of income per turn. On top of this, all of them have vastly larger movement range than you and can - and will - take your settlements with ease if you make the mistake of, you know, trying to actually win the campaign.

Existing unit types such as Rorarii have been changed into lesser, more useless units like Vigiles. With Emperor edition "fixing" the AI, Roman units become incredibly mediocre until full experienced with gold armor, arrows, horses, and weapons. Caeser will frequently become wounded due to assassination attempts, and most of the tech tree serves little purpose but to increase your imperium, rather than actually improve your military capability.'

As if that all weren't aggrivating enough, overall the campaign is just not at all historically accurate. Hell, when I played, the Helvetii immediately surrendered as soon as I ended the first turn and I only attacked them once. Sure that's not a big deal but when it's extremely difficult to win because the enemy factions are unrealistically powerful, it's simply not fun. The Romans at this point - especially Caesers legions - were the cream of the crop. To see them embarrassingly destroyed by what should be weaker units is just absurd.

Unless you find a lot, and I mean a lot of mods to balance out the imbalance, I wouldn't bother. The only reason I have this is because it was on extreme discount and I was curious.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
9 z 17 osob (53%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 15. listopadu 2014
Good dlc in my opinion. had to rename and change Caesar to make a bit darker hair. make him look if he was 80 not in his late 40's to his early 50's and change Caesar's Legion to the XIII :P but fun and others to XI and XII. Liked the Seasons made since kinda glad they added that into the grand campaign. I recommend this to anyone that is a total war fan and if you are new too total war welcome. this campaign is easy to start with after completing the tutorial. was fun trying to retake a lot of gaul to make them civilized in the Name of Rome!! enjoy :)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
1 z 2 osob (50%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 16. ledna
Caesar in Gaul fails to make any meaningful attempt at recreating the actual campaign of Caesar. That is the real purpose of a mini-campaign, to be a focused map and a focused campaign based around these historical wars. As just a sandbox, it plays no differently than the base game.

The technology trees are absurdly lazy and poorly designed, being completely incoherent. Multiple turns per year advertised as a meaningful feature, as with seasons and attrition. TPY, seasons and attrition all should have been part of the Grand Campaign.

The Gallic Uprising and Roman Escalation are broken, the former being absurd and rendering the game to a standstill and the Roman AI completely failing to use the latter.

“New units” introduced in this should have been in the base game at release, in the case of Chosen Swordsmen, Chosen Spearmen, and Gallic Hunters (playing Arverni previously was much more dull and stark, without midtier units). The Mercenary and Auxiliary types introduced also seem like things that should have been in at release.

Massilia now being made playable in GC, they should have been “unlocked” in CiG, as they would have provided a unique start and roster. A near-Iberian and Briton faction should also have been playable, as they would similarly open unique starting points and varied rosters. The historical battles introduced are weak, and do not compare at all to the well scripted and impressive battles of Shogun 2.

There are also small details missing, such as the withdrawals of Pompey’s Legions from Caesar, Caesar’s use of/access to Cretan Archers, etc. Reduced what could and should have been reasons to have trade nodes into technologies (ie. getting resources through absurd technologies in a broken and forced tech tree, instead of actually trading to acquire them using nodes).
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
9 z 19 osob (47%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 5. prosince 2014
I can recommend this for a low price. Don't buy it full price though as this mini campaign is enough frustration for the night. Non stop backtracking because tiny armies march through your empire and take your settlements. All the barbarians ganging up to you.

Just played two hours straight and did not make any progress due to too many tiny armies capturing settlements all over place. This add-on is one big mice chasing game.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
1 z 3 osob (33%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 21. prosince 2014
Caesar is for sure one of the greatest general of all times. This DLC allows you to revive the great De Bello Gallico and the wars in gaul. The only factor which may annoy you is that all faction are gauls so you may encounter them every time.
However as a Roman fanatic I love slaing barbarians with my legions.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
0 z 1 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 23. prosince 2014
WOW - a great extra campaign for Rome II, who doesn't want that!!!.....(ignore the 0.0 hours as it must count towards the whole game) Anyway Featuring a new campaign map, which focuses on Caeser's exploits in so called "Barbarian" territory. It contains new technologies to research, amongst other things such as more turns per year. new weather system - also it pits you right in the middle of a time period and campaign map where most of the tribes hate you (so what's new lol), so right away you are at war or disliked with most factions but you still have allies, plus you can play as a barbarian tribe. So having played a while but not as much as I had hoped (I was waiting for Hannibal at the Gates DLC) I can still say that this addon/DLC is worth it for fans of ROME II - you won't be dissapointed - just a smaller campaign map with more provinces to conquer that purely focuses on the Rome/Barbarian side of war of this period - so all in all a small breakdown of the Rome II Grand Campaign Map, into a smaller more manegable chunk - so top marks all round - it can only improve :) - so get out there and conquer "For Rome".....or the barbarians
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
0 z 1 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 13. ledna
I CANNOT DOWNLOAD PLZ HELP
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
0 z 2 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 23. prosince 2014
im Actually enjoying it !! Every Battle is worth the loading screen ;)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
8 z 24 osob (33%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 18. listopadu 2014
AH, BEST DLC PACK IN ROME 2 !!!!!!!!
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
3 z 16 osob (19%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 28. listopadu 2014
Wikid gem
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
11 z 63 osob (17%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 8. října 2014
hggh
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
8 z 92 osob (9%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 9. října 2014
willing to trade payday 2 (£22.99) gift card from my inventory for this and caeser in gaul DLC
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
Přidáno: 18. prosince 2014
Sets the stage plotwise for the Augustus campaign.

Okay over all, good strategy, and forces you to really strategize which faction is best to subjugate/remove entirely etc as you conquer your way across the board. Most of my campaigns were also quick, frantic affairs, with lots of back and forth so they were fun when I could get the upper hand, but also run the risk of becoming endless tug of wars.

If you can catch it on sale, i'd pick it up, otherwise don't think you're missing much with the Augustus campaign for free/If you've ever played as Rome in the Grand Campaign.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
Přidáno: 3. ledna
Nice break from a long Grand Campaign. Pretty cool to have generals who were actually there at the time aka- Caesar, Vercingetorix
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
Přidáno: 22. ledna
The best DCL is the FREE-LC. Don't pay money for this. It's really not worth it.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná