Combine your vampiric skills with the sharp edge of your blade in this medieval vampire hack‘n‘slay. Battle through hordes of monsters to restore your honor after you, a legendary and feared vampire hunter, have been turned into a vampire yourself!
Κριτικές: Ανάμεικτες (361 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Νοε, 2013
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Blood Knights

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Combine your vampiric skills with the sharp edge of your blade in this medieval vampire hack‘n‘slay. Battle through hordes of monsters to restore your honor after you, a legendary and feared vampire hunter, have been turned into a vampire yourself!

Deck13 (Venetica, Jack Keane) brings you an action-packed RPG, where you can play solo or co-op: Switch between the close-combat warrior and the crossbow wielding vampiress at any time while in singleplayer; or play co-op with a friend, joining your forces to defeat the onslaught of the evil hordes. Strike down your enemies using devastating close-combat and ranged attacks or whirl your enemies around and suck their blood using your vampiric abilities.

Key Features:

 • Action packed combat, close or ranged, paired with RPG elements
 • Switch between two playable characters with vastly different skills on the fly
 • Whirl your enemies around and suck their blood using your vampiric abilities
 • Play single player or co-op with a friend, joining your forces
 • Interact with the environment using your attract and repel skills
 • Multiple choice dialogues will affect how the world perceives the player
 • Vampire story narrated with atmospheric cut-scenes
 • 160 available weapons and 40 different armour elements

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Intel Pentium IV® @ 2.0 GHz or similar processor with SSE3
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Shader model 3.0 hardware support, minimum 256 MB VRAM, NVidia GeForce 7900 GT / ATI Radeon HD X1800 or higher
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 3 GB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c® compatible sound card
  Recommended:
  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Intel® Core™2 Duo @ 2.6 GHz or similar processor with SSE3
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: Shader model 3.0 hardware support, minimum 256 MB VRAM, NVidia GeForce 9800 GT / ATI Radeon HD 4850 or higher
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 3 GB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c® compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
16 από 23 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιανουαρίου
One of the worst games I've played in a long time. It is horribly generic. I bought a $3 bundle with this game in it because it looked good in the videos on the store page. It is a flawless example of good looking video then you actually play it and it's sh-ttingly bad. Its regular price of $15 is laugh out loud funny. The combat is extremely clunky and generic like something you would find at the bottom of a flea market bin like a unknown action game from 2001, and a bad one at that. If I had to pick a game to describe what "cheap feeling" is, this game is it. The voice acting is some of the worst ever and the sound and music are instantly forgettable. The graphics are dirt poor and the character mouth and body movement in cut scenes looks like sock puppets. All you do is hammer X to attack and press a few other buttons for skills. I'm not saying that that is what makes it bad though. There are a lot of great games that are button mashers. But when a game is this terrible, the fact that you mash buttons the whole time gets easily amplified into a hugely negative aspect because combat is so incredibly clunky and generic.

If you like sock puppets and soul crushingly generic gameplay, stop wasting time reading this review and buy this game right now. If you want a similar type of action button masher that actually does things right and has a good high quality feel to it, buy RAW Realms of Ancient War. That is just a good one off the top of my head. There are plenty more if you look. Don't look here though. It's like paying $15 at the carnival to go looking into the freak show to see something cool and all there is on stage are two guys fisting and blowing each other.

3/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Ιανουαρίου
There are those games who do have potential and are somewhat fun, but fails in the end. Blood Knights is actually such a game. The biggest problem in Blood Knights is the camera, which is clunky at it's best and not accurate at all. In the beginning i had this problem of instead jumping on a platform above you that my char falls into the big black hole. And that happened a couple of times in an other level too.
The dialogue gets on your nerves sometimes. The fighting is ok i guess. The AI however is as dumb as an ox.
No, Deck13 didn't do a good job this time. Now Venetica was also not everything, but that one was better.
Nevertheless it's a little fun game to play, if you look past the errors. Characters itself look quite good and the landscapes are interesting. Story is ok, not very interesting. But that camera, that nails it. And that dimwitted dialogue.
If you're a fan of vampiregames and look for a game to play with a vampire, then there are better options.
Vampire the masquerade: bloodlines for rpg and the first 2 BloodRayne games (available at gog) if you want an action game. If you just look for a little fun game, it might be worth a try.I would suggest then to wait till it drops in price or there's a sale. If i recommend this one? Not really, but it just depends what you expect.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 11 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Φεβρουαρίου
Do Not Buy!

This game... oh god it's bad. There is just too many things with this game that do not make it fun. I've gave this game a shot, but I just could not do it. Here is just some of the problems that make it so.

- It's a X-Box 360 Arcade game, that should say alot in what to expect.
- Not interesting. The story, characters, dialogue, NONE if it is interesting at all. The game did not give me any reason to be invested in anything. Things happen and all I said was "Huh?" The farther I got into the game, the more and more I just didn't care, and just wanted to skip everything... or quit playing. Nothing is ever really explained, nor do they expand on anything that I would guess that the game you should know already.
- Graphics are not as good as the screenshots make it appear. I have played around with the 1 graphical slider this game has, yes ONE slider, and I have not seen a single difference in anything. I could not get the game to look as good as the screenshots in the store page. I've even had where the lighting in a cutscene completely disappears when it's done.
- The animations, man the animations. Why does everyone walk/run like they have a stick up their ars!
- The dialogue all sounds like it's phoned in. The voice acting is /wrist worthy. There is no emotion in anything. In some voices, you can hear an echo from the room they were recording in!
- Fighting is repetative and controles are bad. Playing as the male guy (already forget/don't care his name) plays your normal hack and slash game, but the female vampire (again) tries to have Twin Stick shooter controls, but they simply do not work well with Cinamatic Camera Systems. She has auto lock on, and won't always lock onto what ever you are pointing at, which is anoying. I've had to aim pretty far off of enemies before the lock on would even work.
- LOCAL COOP ONLY! Are you kidding me?! If there was online play this game would be a little more fun to play with a friend, but you can't.
- Maps/Levels are not too interesting. But my main issues is some of the "platforming" sections. Having these bad controls, and trying to jump platform to platform, only to have the camera move, and fall to your death. AND find out that the last checkpoint was 5 min ago. I've had checkpoints not go off, even going up and touching the checkpoints and still not activating, forcing me to play to the next point and hope it works.
- Borderline ♥♥♥♥♥♥♥♥ AI. I've had enemies get stuck on rocks, run off cliffs, run into water and drown themselves. I've even had enemies clip through the floor and walls.
- Bugs, oh so many bugs. I've actually KILLED NPC that give you dialogue in a cutscene, and it played through normally, but you can see them dead on the ground.


The only "good" things I've been able to get out of Blood Knights are as follows:
- Steam Trading Cards
- Achievements
- All female characters wear very reveling clothing/armor and have big chests?
- Items look pretty cool, and do change what your character looks like.
- There is a speach volume slider. It does go all the way to off.

... That's it I'm afraid. I personally say do not buy at all, but if you are curious and really wanna hurt yourself, as always wait for a Steam Sale. This is not worth $16.99 (CAN), or even $5. I gave this game a good try, but I can't play it. Glad I got this from a bundle.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Μαρτίου
Blood Knights is pretty bad. The story is trite and filled with wooden characters and campy dialogue. The enemy AI is as basic as it gets, so most enemies can be shot to death from a distance and most bosses (including the anticlimactic final boss) can be killed easily by kiting them or running back and forth while attacking. Game progression is linear, and peppered throughout are a small series of choices for the player to make, though they only make a difference to the story if you make particular combinations of choices. Sound is buggy, and frankly, so are many aspects of the game. It's full of gameplay ideas that probably sounded great when they were pitched, but by the time the game was done, everything just ended up as a severely underpolished and generic hack n' slash. For all of its many faults, I will say that Blood Knights provides brief glimmers of really satisfying gameplay, and I did have enough fun playing it to devote just under 5 hours to beating it. It's probably worth at least one playthrough for most people, but with all that went wrong, I'd have problems recommending it at its ridiculous price of $14.99.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 7 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιανουαρίου
Really poor job job making this for the PC. Really limited control and poor camera angles mixed with awful dialogue. Skip this one or just play it on the console.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Φεβρουαρίου
Unable to move cursor making it impossible to progress from the menu's.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 6 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιανουαρίου
I just finished the game in under three and a half hour and had a great time playing.
Things that i experienced
- The voice acting could have been better, they all sound like robots when they speak.
- The gameplay and graphics was good.
- The game could have been better if the developers would have put more time into it.
- The story was a little bit hard to follow since it started to hop a little in the middle of it.
- If you like hack and slash you should try this game out.


Oh and one more thing...
If the game lags like ♥♥♥♥ when you start it for the first time try to update graphics drivers and windows updates. That worked for me atleast.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
367 από 410 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
I love vampire games and I will forgive them many things.

However no matter how I try and justify this game to myself the truth is I wasted the money I spent on it and the time I spent playing it.

The voice acting is terrible, the combat is boring, pretty much none of the cool vampire abilities you would expect are in this.
The story is just painful, seriously painful.

But ofcourse this isn't the worst part of it.

It is fair to say that pretty much none of the monsters will kill you, if nothing else the AI is too dumb for that.

What will kill you and kill you alot is the most brain dead camera perspective.
Expect to be killed by off screen boses, have all the directions mid platformer jump, run off a cliff due to sudden perspective change.

Seriously if you want a Vampire game that is platforming and is an action rpg just go and find an old version of legacy of kain.
Learn from my mistakes and dont waste your time or money on this painful experience.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
75 από 99 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιανουαρίου, 2014
Well really did think this was going to be my sort of game and oh boy was i wrong.
I have actually finished this game and overall found it to be a very frustrating experience,for starters the graphics are ok,the sounds ok,the voice actings ok and thats where it stops being ok.
Most of the time when you get in fights including the BOSS battles (so called boss battles) you just mash buttons and hope for the best and its this way with most other things to,jump from one platform to another and it can sometimes be pot luck if you land on the platform of fall to your death.
This game could have had real potential to be something other than what it is MEDIOCRE and thats really all one can say about the whole of my time with this game,and thats a sad thing-it will appeal to someone (all games do) and we dont all like the same sort of games,but i dont think that this game will really have a wide fan base and as the ending drew near i was like thank god its over and then "HURRAY" the typical ending for the sequel that hopefully will never see the light of day.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
101 από 142 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου, 2013
Man i preorder this one on greenmangaming for a decent price, just over $10 which I thought would be safe since I know people who like this dev. Never gotten into the one other game of theirs i tried. And man this was worse. Also now its on sale 2 weeks after release anumber of places for $6 from $15. wow. i can handle bad acting, voice stuff, but man the the levels and gameplay are jsut so unispired. its like a bad dragon age 2 which should speak for itself.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
44 από 55 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Δεκεμβρίου, 2013
At first, you see the vampire chick with the classic "high level armor" and you're like "Hey, let's give this a shot".

Stay strong, don't do it. There's better eye candy for less money on the Internet. The game feels like it was made in a weekend. It feels very guided, even for a hack and slash, Devil May Cry wanna-be.

While I appreciate the time it must have taken to make the game, it needs about another year of developing and overall reduction in the amount of things that say "This is the first real game I created". If we were in 2003, the gameplay mechanics would have been right up there with the best of them, but the very few things that make the game stand out are very gimmicky and not maturely integrated into the game. In almost a Frankenstein sense, they took three ideas that CAN work well together and mashed them all together into a game that is just passable.

The depth of the game reminds me of the first couple LEGO Star Wars games - very superficial. The attacks don't feel powerful, either, which is a big pet peeve of mine. Games like Devil May Cry 4 and DmC, when you hit an enemy, they appear to be jarred by your attack. In this game I just didn't get that feeling of power in my attacks.

As with any indie game, I really root for the developers and can overlook small issues, but I didn't really have anything solid to grab onto with this game. I didn't really feel like I was doing anything for a purpose, it feels like the game starts about 30 minutes into the actual story and nothing really feels like it has a clear goal. The character acting is not great, and while the game looks good, just like the pretty girls in high school, there's very little going on under the hood of this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
99 από 154 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Νοεμβρίου, 2013
It's more action than RPG, with only a handful of side quests to distract you from the main plot, despite having mechanics similar to Diablo or Torchlight. There's loot, but it seems largely inconsequential compared to the ability upgrades that you'll receive. There's no way to max them out, though, as once your finish an area, enemies do not respawn and you cannot revisit them for more loot or missed blood coins.

Which leaves us with a fairly short (5-7 hours) main story. It's by no means terrible, but its' the sort of thing that you'll see as a somewhat unintelligible direct-to-TV b-movie. The voice acting is generally well done, although some of the scripting strains credibility and intelligence. If you're not laughing out of embarrassment by the third time the priest says "but first I will use my healing powers" in the introductory battle, you're likely to cringe through the remaining dialogue. The limited dialogue choices do have an effect on the outcome of the game, and there is apparently an entirely different ending you can achieve, but don't mistake this for a particularly deep RPG.

There are some platforming mechanics incorporated into the game and, while they do offer an interesting change of pace, their implementation are less than good. If you're using a keyboard and mouse, it will be an exercise in frustration as you leap to your death multiple times as often the next platform will be at an angle not recognized by your keyboard buttons.

Graphics and animation, however, are fairly well done. It's at the very least a nice looking diversion for a few hours. I can't recommend paying more than $10 for it though.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
51 από 75 άτομα (68%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
11.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου, 2014
Blood Knights is possibly the worst game I’ve played this year. From top to bottom, nearly every aspect of this vampiric hack-and-slash is unapologetically bad, yet I find myself in an odd situation. As terrible as it is, and it really is, I enjoyed playing it.The game’s plot, which is often told through hilariously stagy dialog, revolves around a vampire-hating Templar knight who, for reasons never fully explained, gets eternally bound to a vampiress archer. Then the knight becomes a vampire himself, which really makes it a game about two vampires bound together. The obliviously shallow story continues all the way up to the game’s not-shocking-at-all ending.The combat consists of a regular “light” attack and two “power” attacks that are on cooldown timers. Characters also harness their vampiric magic to push or pull enemies and key environmental elements which sometimes became part of the game’s simplistic platforming segments. Feeding on the blood of enemies serves to replenish health and was probably the most satisfying aspect of the combat, however for reasons that are never explained away, strong enemies and bosses are immune to these powers.Hacking away with a sword and then seamlessly switching to Alysa in order to fire off a stream of arrows works well, but the action fails to evolve in an interesting way throughout the game. Boss fights suffer a yawning lack of imagination, with many encounters amounting to little more than working a strong enemy’s health down only to have them heal and send in a wave of lesser enemies while you rinse, wash, and repeat the process a given number of times.Worse yet, when bosses reach a “defeated state” the game cuts to a cinematic scene.The lack of transition and the speed at which these scenes engage is disorienting. Worse, when it happened in the middle of an attack chain ending the final boss fight it caused me to inadvertently skip the majority of the game’s concluding scene.While it’s okay to like a bad game, it’s not an excuse to call a bad game good.With so many true classics now available on download services, there is really no reason to pick up Blood Knights.Overall 4/10.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 29 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Ιανουαρίου, 2014
Not such a bad game.
Focuses more on the action rather then the roleplaying and while the story isn't bad it's nothing you haven't seen before either. Just don't go into it expecting a deep vampire rpg rich with lore because it's 'not' that game.

Gameplay is your typical story driven arpg, quite linear. Get shuffled down the corridor killing guys, hitting checkpoints and eventually coming to a cutscene. Sometimes this scene will give you different dialog choices but nothing changes the outcome of the game. Just elaborates on the current situation. The 'twist' here is you have 2 characters which you can swap between on the fly. Which does add something to the otherwise stale attacks. (standard, standard, special).

Skill trees are basic. You get access to almost all abilities from the get go and can just select what you wish to put the points into as you level up. Collecting 'red coins' along the way will also allow you to bump up the characters basic attributes.
Item randomness doesnt really exist. Had a couple of playthroughs and each time I received indentical loot from each chest (no loot grinding here). Voice acting will probably make you cringe a little at times with its stiffness but overall it's acceptable. Soundtrack is slightly higher quality but does get a bit repetitive.

If you enjoyed Dungeon Siege 3 for what it was (not the dungeon siege we remember) and don't mind your vampires. Pick this one up when its on sale. Otherwise probably avoid as there is better options out there. Would definitely be recommending a 360pad for this game as well.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
26 από 33 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
7.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Νοεμβρίου, 2014
I recommand this game only if the following criterias are filled:

[ ] This must be one sale (bought it 0.74€, won't be worth more than 5€)
[ ] You shouldn't have any expectation. If you're expecting something like Fable, Castlevania or whatnot, well... This is not the game you're looking for.

If you match both the critearias listed above, you're good to go.

Pros:
***Customization system (equipement and skill trees). Weapons and armors have a cosmetic effect on the characters which is a plus.
***Ability to switch between characters at will (with a small cooldown). The two characters have different gameplay and can do have separate skill trees, skill points and inventory.
***The graphics aren't fantastic but they are FAR from ugly.
***Fixed camera doesn't impair the gameplay (exception : see below, in "Cons" section)
***Supports local coop multiplayer
***Fun to play

Cons:
***I needed 5 hours to complete the game, howlongtobeat.com says 4 hours. That is short.
***Not a surprising game.Classic storyline, classic skills/upgrades etc... Nothing really original.
***No "New Game +" or replay value (except choosing different skilsl in the skill trees or collecting all blood coins)
***Cheesy dialogues and sometimes odd voice acting
***Doesn't support online multiplayer
***[KEYBOARD ONLY] Fixed Camera + Platforming sequences = Frustration


I rate this game 55/100
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
26 από 34 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Ιανουαρίου, 2014
There are janky games and then there is Blood Knights.

3rd person hack and slash action RPG with a camera that zooms around as much as flies around a turd.
Over-the-top voice acting of lines that'll make a 6th grade school play sound like the Royal Shakespeare Company.
Digital cleavage in mini chainmail bikinis and a story about the moon crashing into the Earth... I think?

And yet I played it to the end because it was kind of fun in that "so bad it's... eh at least decent" way.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
21 από 28 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Οκτωβρίου, 2014
the Good: - graphics, sound, story, combat
- controller was perfect
- encountered no lag or glitches
- combat is fairly strategic requiring a combination of ranged, melee, and special attacks to deal with various enemy types
- the overall story was good, even though it feels rushed
- local coop play

the Bad: - voice acting, writing, platforming
- the dialogue needs more editing, the voice deliveries lack emotion
- there are a few annoying platform jumps, mostly due to the inability to move the camera
- no online coop play

This game is neither good nor bad. You'll probably either love it or hate it. The first chapter makes the game look very bad. It gets better once you move beyond the introduction so if you're going to give it a chance, then be sure to put a little extra time into it. (It's a pretty short game anyway.) For me, it's one of those games that grows on you the more you play it. It's unpolished, yet charming.

Blood Knights is just a fun little action game that's a little rough around the edges. It has potential and a little more time and money in development may have produced a suprise hit. If you're feeling adventurous you may very well find a short but entertaining story with this game. Just be prepared to look beyond some of the design flaws.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 30 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Ιουνίου, 2014
Before we start let me use my healing powers..

This game is overall something I have been wanting for a while but stopped for a few reasons

pros: easy to learn
A decent story
A dynamic dialouge between your main character and your companion
Some really fun moments

Con: YOU DIE... YOU DIE BY FALLING OFF AN EDGE AND LANDING 1 METER....

That of course happened right before a save spot, the issue with this game is that you're not allowed to save unless you find one of those save slots.. :( that's just a big no no from me... If just they had a fixed save like F3 for quicksave...

due to that reason I am no longer playing it :( I will reccomend it, but not if you're bothered about the savings. so it's a neutral thumb for me.
6/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 18 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Μαΐου, 2014
For starters, I did not know what does it mean that when Kalypso is one of game makers it surely will be a mediocre title. Soon enough I was given an opportunity to experience that. Blood Knights is one of those vamphyric games that I like. Running along and killing bad guys, monsters, warewolves sure is fun. And it is in this game. What is more, graphics are really juicy, and beautiful. But when it comes to the story itself it is as shallow as a hole dug by a child in a sand with a little spatula. Come on guys, you could have done better! It takes about 4 hours to finish this game on medium level of difficulty. At this rate heroes have best equipement and burst through waves of enemies without sweat. Dear player, a fan of vampyric games, if you are reading this, please mind that it would be better if you spend your money firstly on LEGACY OF KAIN series and then come back for BLOOD KNIGHTS. Cheers!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 16 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιουνίου, 2014
Wow. I'm really baffled reading all of the negative reviews this game got. Maybe I'm just easier to please than most people but I absolutely loved this game! It was a real gem. I was fortunate enough to get this on the steam summer sale for three dollars, but after playing it, I think it's worth the full price tag. From what I can gather reading the negative reviews, the majority of complaints seem to be that it's linear, a poor pc port of a console game, doesn't have AAA graphics, and poor voice acting. Other complaints are repetitive combat, boring musical score and poor story. These last three I strongly disagree with, and I thought the graphics were pretty good for a $15.00 title. First of all, I loved the story which revolved around a world where humans and vampires are at war for dominance of the planet. Some spell forges the souls of two enemies: your character, (a male human) and a female vampire, (admittedly this is never explained but it's supposed to help the humans turn the tide of the war somehow). They are stuck with each other and have to keep each other alive because if one dies, the other does too. Well, your character gets turned in the first chapter of the game, so now you are a vampire also, as well as your companion. I very much liked the dialogue and chemistry between the two main characters, which I thought was pretty entertaining. The combat was very fun. If you are anything like me, you will probably use the male, (former human) 70's percent of the time because he uses melee attacks which I find to be a lot more fun. However, you will find yourself relying on the female (vampire's) ranged attacks more as the game progresses and the enemies get stronger. I found the combat to be very fun and fluid, and didn't get boring to me at all. I liked the two main characters and the story, which unfolded more and more as the game progressed, with an interesting turn at the end. The final villain, (who is not introduced until fairly late in the game) was very VERY cool, not just as a final boss, but as a character as well, and is accompanied by an awesome musical score during the final battle. It is my favorite musical score in the game! Sadly, my copy of the game did not come with the soundtrack. I would have liked to have put it on my i-Pod. The aesthetics of the game were very visual rich, (if you read any of my other reviews, you will see that aesthetics are VERY important to me). I especially liked Noah's pass and the second to last level, which has the ruins of Noah's ark mounted in the sky on top of a mountain peak. The controls were very easy to pick up on. I normally hate playing rpgs with controllers, perfecting a mouse and keyboard, but this game was incredibly easy to play with a controller. This is probably because it's not really an rpg. It is primarily an action, hack-n-slash, with only the bare minimum elements of an rpg included, (basically leveling up and earning gold for better equipment). There is also skills to be learned as your character gets stronger, but they are very basic skills. This game is fantastic for what it is: a very linear action hack-n-slash with a cool story and mediocre voice acting. The length of the game is roughly 7 to 8 hours on normal difficulty. This was just perfect. It told a neat sci-fi/fantasy story without being dragged out. If this has been longer, it might have started to drag out a bit. Here is some advice for anyone playing for the first time. Don't buy anything from the trader. All equipment you need can be found during the quest. Save all gold you collect until about 3/4 the way through and then buy the bada$$ sword called "SATAN'S JUSTICE!!" ...best name for a sword ever! LOL! I really get a kick out of that. I guess I never really thought of Satan as caring too much about justice.
The only two flaws I can really think to say about this game is that you can't control the camera angle. But don't worry, it's not bad and the camera keeps focused on the action.......most of the time. (There was I think two times where the camera angle obstructed my character's path that I can remember). But don't worry, it's not as bad as other games like Garshasp, where the lack of control of the camera angle took some serious getting used to. Also, the platforming can be a bit annoying, but fortunately there isn't that much of it. Overall, I really liked this game a lot. It does not deserve the negativity that some people give it. I think people buy a game like this expecting the quality of a sixty dollar, AAA title and get disappointed, (I'm only speculating. I honestly don't know why it's gotten so much negativity.) I hope a sequel is made.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία