Rebuild a ruined city in this post-apocalyptic mix of strategy and simulation. Manage survivors, scavenge for food and supplies, deal with rival gangs, illness, interpersonal strife and zombie attacks.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (229 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 16 พ.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“I'm making Rebuild 3 by popular demand. Fans of the first two games asked for it, and this time we're doing it together. Every step of the way I've been gathering ideas and feedback from fans. After a successful Kickstarter we had a private alpha test, and now that the game is in beta, Steam Early Access is the perfect fit.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“I plan to reach version 1.0 release in early 2015.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The biggest update to come will be Campaign Mode, a progressive journey through a dozen cities of increasing size and difficulty. I'm also working on new events, plotlines, survivor relationships & children, and more ways to win the game. There will be hundreds of new survivor faces & outfits, and equipment that actually looks like what it says it is. A new zombie type, and balancing & tweaking of every aspect of the game based on YOUR feedback.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The base game is complete and you can play skirmish mode through to the end. The difficulty and some strategy elements need balancing, but the game is fun and very playable right now. What's missing is mainly story, events and survivor/item art.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“$15 is the price of the game now, and after release.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“I'm always looking for feedback and ideas. If you run into any issues or have a suggestion for Rebuild 3, please report it inside the game using the @feedback button in the config menu. I'm also checking the forums both on Steam and at forums.rebuildgame.com. But it's a lot of work so please bear with me!

- Sarah Northway”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Rebuild: Gangs of Deadsville

ซื้อ Rebuild: Gangs of Deadsville - Deluxe Edition

ซื้อ Rebuild: Gangs of Deadsville - Deluxe Upgrade

Rebuild: Gangs of Deadville owners can purchase the Deluxe Edition upgrade to receive the additional content from the Deluxe Edition.

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Showed at PAX Prime 2014 - Why just persist in the post-apocalypse when you could view it as a fixer-upper?"
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (8)

14 เมษายน

Rebuild 0.91 - 4 more campaign cities

After 5 years of travelling all over the world, my husband and I are embarking on a new adventure: staying in one place for more than a couple months. We're buying an apartment in Vancouver BC and I'm going to be able to own stuff again! It's a very exciting concept. So far I bought a hairbrush.

Speaking of Vancouver, yes that's where the Rebuild 3 campaign is headed. I've added 4 more cities and am working on the last section now.

I'll be announcing a release date soon! Keep your twitter tuned to @sarah_northway!

Version 0.91.3 changelog:

four more scenario cities (first half of Canada)
main leader can gain extra fortwide job perks by finishing special questlines
less dotty texture for buildings and improved texture on older video cards
made shovels easier to find when trading
new policies
new events
can now grab black areas of the map to drag it around
pacifists can now gain non-defense skills from weapons eg sledgehammer building skill
subtypes must match when continuing missions (eg can't change building type)
main leaders return to their original names when moving on to the next city
factions less likely to stock resources you have a lot of
halved value of Defenses Expert and Light Sleeper perks
scenarios look back further for dream team if previous level has been deleted
min danger for most zombie attack options is now 5
made sound and volume dials clickable
equipment clipboard now includes all living survivors in arrow navigation
sign when out of ammo
new survivor outfit and heads
spread lategame upset between more survivors
worked over the tutorial
increased zombie spawn rates in Easy difficulty
new smaller mall building, acts same as 2x2 mall
special backstories for children who grow up in the fort
campaign now uses the leaving team from your most recent savegame
halfsize mall building type
fixed being prompted to ask for 2x trade item twice
fixed 2x trade icon not appearing
fixed attractors + traps sticking around inside faction forts
fixed allow zombie mobs to take rotten buildings
fixed zombie mobs avoid destroying last faction building
fixed long freeze when researching new wall types
fixed notice sometimes in wrong place on main menu
fixed units on the map snapping back and rearranging after you drag them
fixed long pause when recruiting or getting injured on some systems
fixed rescued scout gender changes
fixed gangwar continuing once gang is defeated
fixed boris the builder not targeting offscreen buildings
fixed messed up equipment menu after cancelling from mission menu
fixed survivors scrolling when scrolling equipment
fixed fuzzy faces on attack menu
fixed faction units disappearing when you meet them
fixed survivor levels say "0" when starting a new city
fixed allying with dead factions
fixed cleanup for survivorless ghost missions
fixed faction wants someone of a specific skill to join them
fixed "arg3" friend of faction combat option
fixed rotten not meetable if they start too close to fort
fixed issues with characters sliding around screen (hopefully)
fixed level 0 survivors when training with a child
fixed a couple display problems with hapiness changes
fixed city creation menu reappearing after city creation
fixed disabled Mason Moon questline in skirmish mode
fixed boris and other random events move traps when they reclaim
fixed (hopefully) characters teleporting around the map when they gain skills
fixed a bug with positioning rivers
fixed refresh the policy list after changing a policy
fixed prevent two policies being edited at once
fixed issues with pilots stealing seats
fixed power plant and water treatment spawning too close to the fort
fixed now accelerating birth after pregnant person moves cities

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

24 มีนาคม

Campaigns live in version 0.90

I've added the first half of the campaign / story mode, which takes place in Washington state near Seattle. There are new events and some longer plotlines in there, including some that only appear in specific cities (or when specific factions appear in skirmish mode).

Also more visual improvements and gameplay tweaks, and a whole lotta bug fixes. Please report any bugs from inside the game!

Full changelog:
start of campaign mode with 5 cities
intro before each city
4 new plotlines in campaign cities
plotlines also appear in skirmish cities if they have the right factions
new events
can meet with factions before city hall but can't do war/alliance/schmooze
made higher level techs take much longer to research
made final 3 repeatable techs automatically repeat
removed roaming super mobs from easy difficulty and first 6 campaign cities
faster zooming
smaller min and bigger max zoom levels
improved memory usage from menus
children now grow up immediately when they become 14 after 14 * 90 = 1260 days
more paper textures on the gui
grunge on the map (switched to RenderTextures)
warn and quit training when max level reached
added 25% markup to all trades (DEFAULT_TRADE_MARKUP config variable)
some policies can now be chosen before city hall
roaming mobs only see nearby units
enemy units can walk through woods and hills to reach targets
new art for non-science books and made them work with bookworm perk
max houses is now 250
no more max perks
realtime pauses while looking at building menu, more visible paused state
made info, results, square, trade, and mission menus draggable if you grab the top
made large menus slightly smaller on PC (set light graphics to disable)
fixed display issue on repeatable defense tech multiplier
fixed everyone having the same heads after 300 survivors
fixed memory leak in scrolling boxes
fixed loading player cookie bug with some systems
fixed long load times on cities with lots of survivors
fixed buildings blipping out at edges
fixed crazy slowmo after viewing debug log
fixed wrong face on map when moving to new city
fixed married people still going on dates
fixed results menu memory leak
fixed unecessary cpu load from quest listeners
fixed "ally with 0 factions" and leaving city via city hall during airplane plot
fixed skin weights
fixed survivors appearing where they were before when viewing large stacks
fixed wrong day showing right after load
fixed meeting with factions before city hall
fixed airplane duplicating survivors on next level
fixed meet quests sticking around after faction destroyed
fixed "arg3" appearing in attack results
fixed goats getting multiple parents when they grow up
fixed destroyed factions in gangCrossfire event
fixed stacked happiness events growing in value when you view happiness panel
fixed incorrect skill levels with intense focus perk
fixed units on map maxing displayed level out at 18 (new global max level of 30)
fixed scaling menus and main menu letterboxing on huge monitors
fixed loading notice sometimes not appearing
fixed repeating techs getting double levels
fxied people "staying in the kitchen" when that policy isn't chosen
fixed waiting a day after constitution before leaving when no factions left
fixed missing fuel in distrust event
fixed losing kids down the well when you don't send them in goathole event
fixed meeting with rotten before you investigate them
fixed injury missions still progress during riots etc
fixed bandage not appearing if joining an existing injury mission
fixed autosaving when manual saving
fixed dead factions helping fix a broken car
fixed null result when kids help out
fixed pregnancy across cities (default to 6 months pregnant in new cities)

4 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

It's been a few years since the zombpocalypse turned the world's cities into graveyards and sent the few survivors into hiding. Now you must gather them up and restore civilization to a ruined city, one building at a time.

Rebuild 3 is a strategy sim game with a good helping of narrative and dark humor. It's a thoughtful game that'll make you fond of your survivors before you send them to their deaths for the greater good. As you expand your fort to new buildings, you'll decide between farms or fortifications, housing or hospitals, and make tough decisions to fend off raiders, illness, starvation, and madness. And the dead are still out there wandering the streets, hungrier than ever.

Gangs of Deadsville is the third of my Rebuild series, and the first one available on Steam. It's a totally new, much bigger game than the first two. In many ways Rebuild 1 & 2 (mobile) were prototypes for this game.

Features in the game now


 • 4X style strategy and city (re)building
 • Endless replayability with randomized cities and events
 • Survivors with individual personalities, skills, perks, and stories
 • Rival NPC forts with their own agendas, friendly or otherwise
 • Interactive zombie and faction attacks
 • Play in either real-time or turn-based and swap on the fly
 • Half a book's worth of text events (the other half coming soon)
 • Strategic fort defense (interactive attacks coming soon)
 • 5 skills: defense, leadership, scavenging, building, engineering
 • 20 survivor jobs: scavenge for food, kill zombies, farm, fish, trade, bartend...
 • 35 node research tree
 • 50 building types with unique uses and/or scavengeable resources
 • 50 survivor traits: Melee Training, Green Thumb, Light Sleeper...
 • 60 types of equipment (though they all look like crowbars right now...)

Coming soon in regular monthly updates


 • Campaign Mode, a progressive journey through a dozen cities of increasing size and difficulty
 • Hundreds of new random events (many already written, I just need to hook them up!)
 • Longer multi-event plotlines for each faction
 • New zombie types and smarter, more dangerous faction raiders
 • Survivor relationships & children
 • Hundreds of new survivor faces and mix & match outfits
 • Equipment that actually looks like what it says it is
 • A proper ending to the game, and some other secret ways to win
 • Making Impossible actually impossible... or at least harder
 • Balancing and tweaking of every aspect of the game based on YOUR feedback!

Bonus features in the Deluxe Survivalist Edition


 • Desktop version of Rebuild 1 (previously only available in browsers)
 • Desktop version of Rebuild 2 (including "seasons" mobile content)
 • 5 bonus professions for your main leader
 • COMING SOON: 5 corresponding unique items
 • COMING SOON: PDF artbook delivered when game is complete

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
68.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Great game that's been improving all thru Early Access. Developer squashes bugs very fast after each build. If you liked the flash games, you will like this even more.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
60 จาก 63 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
24.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
So I've been a huge fan of the Rebuild series - 1 and 2 - since I stumbled upon it on Kongregate. I loved the all the little touches, the artwork, the little jokes here and there, the mechanics of the game - I loved it all, it just kept getting better and better. So when I finally got my hands on this I was so excited.
I'm not disappointed, don't get me wrong, but some things don't feel quite right, it wasn't as simple mechanics anymore and there is a lot more faffing around to do.

For example, the one that gets me the most is probably the characters backstories. I loved the idea of unique backstories to a character and getting a respective perk for backstory was great - but ultimately it became tedious to go through over and over again, searching for the people who needed an upgrade was a drag and I ended up either not doing it or not really immersing myself in the story.

The interactions between characters are also... well, not that interesting. It's nice to see people get married and stuff but there seems to be very little indicators leading up to that event, some mini bonus events that help you watch the love between couples grow before marriage would be quite nice.

On the other hand, interactions between people who hate each other are very frequent, and an absolute pain to sort out, because they tell you the names of the two people (and to be honest, with 40+ survivors, I don't learn names!) and nothing else - it doesn't show you where they are working on the map - I think a little icon saying 'there is conflict here' on the map would make everything a little easier to sort out. Maybe if you put people who like each other together you'll get bonuses on missions (less time to complete, more safety etc.) and it will show you on the map with a little smiley face or something - and vice versa for people who don't get on, so you can get a fair warning of when conflict will happen and manage your forces accordingly, it will pay to put those who like each other on the same team, or it will force you to spread your forces thinner so missions will get done.

Another thing... I adore the different factions idea, but I don't think they should be able to expand that easily. See, the game is supposed to be about zombie invasion, but really after 15 minutes of nitty gritty survival, the factions take over and its 'plop a survivor into leadership school so I don't go to war' - the zombies become non existant and you just fight factions for territory, it feels like thats a greater part of the game than the actual zombies are.

Also it seems like all the factions get along even though they are completely opposed, they only seem to have trouble with me - the technophobes and the technophiles get on fine, as do the rowdy rebel schoolboys and the oppressive government, but not my kinda neutral faction, I'm the only one who does wrong. Getting rival factions to hate each other and working that to your advantage or, it being your downfall as you have to take on two or more at once if they are allies, would add a new layer of depth to the game. You choices of friends and foes becomes more important.

The factions you befriend don't really have any special perks too, besides getting a few free resources (which is useful I guess, when materials become hard to find and you have a steady supply) - it would be nice if when you befriended a faction, say the Government, it provides a strength boost, or with the Pharmacists, death rate falls and injuries are quicker to heal.

I absolutely love this game, don't get me wrong, but I just feel like so much more could be done with it! You can never stop improving a game, no game is perfect, I think it's fun to watch the game grow and develop in complexity, and for all my grumbles I'll still keep up to date with the game, and I'll still keep playing. Just needs more layers for me to sink my teeth into!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 14 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
182.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
it's nice game, there's no doubt about it. However it's still far from finish line.

Always hundeds of bugs, very slow developing process makes me sad about. But I can say still it's nice game indeed after 100+hours invested.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I didn't know a lot about this game and honestly had low expectations when I bought it on a whim.
But once the game actually started, that all started to change.
I kept going and going trying to grow out my little town with more survivors, eventually building a community.
I wanted to keep my own people save and help whoever I could.

Some bikers showed up and demanded our stuff but we showed them not to mess with us...

This game is addicting in the sense that it's hard to stop once you start.
I definatly suggest giving it a try. I did and I'm glad I did
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
It would be dishonest of me to refuse to recomend this game just because I have some gripes about how it compares to the previous Rebuild game, because in all honesty, bias aside, this game is still pretty great aside from being unfinished.

If you have not played Rebuild: 2, I suggest you do so. The flash version can be found all over the web for free and I believe the full version of Rebuild 2 is playable on steam through a package offer with the third one. If not, I apologize for constantly referencing this game.

Usually, I would start my review with an explanation on what the game is. However I honestly want to get my issues with it off of my chest first.

My main gripe about this game is how far it strays from the second version. On pen and paper, it seems like the second game with obvious improvements, however that is just not the case. The general art and atmosphere in the game is different. The pace of the game is different, for sure. The turn-based timing is gone and a continuous real-time thing is introduced. Sure, turn-based is an option that you can put it back to in the settings, but you can obviously tell how much the game doesn't encourage it as it messes with the values of things in the game in order to work. I personally would have rathered the developers that the "3" out of the title and just make it Rebuild: Gangs of Deadsville.

My secondary gripe is simply the fact that there is a lot of cosmetic and flow issues that the game has. And not to mention, these flaws were in the previous game as well. For starters, there is almost no coordination with how characters are designed and how the city is laid out. You can have 5 farms side by side in the smack middle of the city and seemingly bipolar generation of basic infrastructure. And with characters, the character may sport a police uniform and vest, but his backstory will say how he was a hick pig farmer that despised the urban setting. Oh, and for frankly a lack of reason the game will set his job as "engineer". You can get all kinds of wacky combinations. With everything. Have you seen a city laid out with five police stations within the same small section of the city? Well, you are probably about to.

My third gripe, is how the game does not seem to care about the second gripe. It just doesn't matter or affect the game at all that there is a lack of organization for anything. The backstories seem randomly assigned with little influence, and combined with the fact that the game makes you choose how their character's trait list develops AFTER you develop their skills and equipment is annoying. (Oh, you didn't have your backstory unlocked yet, so I decided that you will become a fighter, and have this assault rifle to take with. Oh wait, you want to become a pacifist who refuses to use weapons and would rather handle negotiations with other enclaves? Too late.)

Honestly, this game is great and was hard to put down. But asthetically the game is a rough block of wood that is yet to be shaped and sanded. The fact that the majority of the characters wear some kind of biker leather is annoying as well, as the spikes that they have are just simply not smart and overly cartoonish.

Other than all of those things, the game is simply a must have. Although if I was told to recomend a defense game with concentration on development as apposed to combat, I would still tell people to play Rebuild 2.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 10 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
305.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is my first review, so be gentle.

Rebuild 3 is a very simple game with enduring playability. It takes little time to work out the mechanics the rest is mastering them. I have an insane amount of time into this game already, and still continue to play it over and over.

It would be easy to see this as a quick sit down and play a game, but there isn't anything quick about trying to complete a full game. You can easily find yourself spending an afternoon when you intended to only spend an hour. You have little to regret.

The game is a real-time strategy where you start with you and three other survivors and you try to expand your territory and deal with zombies. You can play with factions and they offer some interesting methods to play through.

Your goal is to ally yourself with the other factions or to eliminate them, or ally with one and eliminate the other. This completes the current game, allows you to leave and start a new city.

This is about making the best choices to make your survivors the most productive to advance your game. Your survivors level and increase in skills, eventually getting storyline bonuses. You can find stuff to help your skills and scavenge for materials to help build your city bigger and bigger. Zombies have a few surprises and can be a bit to handle, but they are fairly predictable and slow giving you time to react. Factions can either help you with trading or you can raid and war on them and they are typically harder to deal with than zombies.

The best part of the game is it's great artwork, and its homage's to other zombie horror both films and games.
The worst parts can be some of the bugs but nothing making the game unplayable. I've only ran into two cases where a game simply broke (would not finish properly) but as this game gets patched regularily they soon are no problem. Of course this is still alpha/beta status so its silly not to expect bugs. Still this is quite a polished effort and will provide hours of simple yet not boring gameplay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
10.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
been playing this series since i found it on Kongregate...dominated the first two on the hardest level and i can't wait to do the same with this one. So much fun!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
14.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
VERY, VERY fun game reminds me of the civiliaztion series a must play if you love strategy or zombie survival. 10/10 IGN
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
TL;DR (seriously?): I don't know if I'm angry or happy it abandoned the gory art of Rebuild 2.

I've been playing the Rebuild series for a few years after it came on Flash. This is the newest rendition, now paid-for and downloadable. The game is a complete rewrite of the original and it felt really unfamiliar for me, especially with the new real-time system.

The titular new feature is "gangs", or factions, groups of other survivors. You conduct diplomacy with them through the familiar event-based system. There's a lot more to do in this game compared to its predecessors, but if you're not sure about the $15 price tag play the original two for free on a website!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I've always been a big fan of the Rebuild series and as soon as I found out about this one I had to have it. It's a solid entry in the series, and though I haven't put a ton of time into it yet I've thoroughly enjoyed the time I've spent with it.

The dev seems really in touch with the community, and the gameplay is easy to learn and a lot of fun.

There are a lot of survival games on the market right now, but the management aspects of Rebuild set it apart from its competitors. You'll definitely get your money's worth if you decide to pick it up.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
182.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Really Good, Lots of fun and a game with a really good replay ability, no two "campaigns" are the same which i liked, and the scale of the maps is brilliant. It has everything the first 2 games didn't have
I encountered two bugs:
Even when I convert the dissused farm (airplane ending) into a different building, i still get survivors asking for places on the plane tryna give me stuff which can get a bit tedious
One of my survivors has been pregnant for 2 years

Only small things which im sure will be ironed out by release

Thanks for making such a great game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
106.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I loved the original rebuild (and to a similar extent, rebuild 2) and this game has the potential to beat both. However it still suffers from being in early access. There's a few bugs in there that can get annoying (reshuffling of perks by clicking one than going back) and there's still some features that were in the previous games that aren't there (carrying over your dream team, having more than one victory condition) that I hope will be eventually added, but until then it's still as enjoyable as the previous sequences. For fans, get it now and watch it grow, for everyone else: wait
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
82.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Last night an orphan child arrived at our camp. Our leader being wounded from last night's attack, with a pregnant woman and exactly 16 hours of supplies left, the four of us decided to turn him down.

Buy this game now. Thank you Sarah and team!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
~somethingsomethingIwishtherewasaneutral~

Fun game although after doing everything (Getting all lots, etc. etc.) in a single game not much fun playing again. (Although I haven't played in a bit so they may have fixed it, don't take my word)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I've played and replayed Rebuild 2 a dozen times. So glad to have actually found this after a mere google search. It's certainly worth the initial 15$ (Hopefully the upgrade option will stick around) if you enjoy this sort of thing.

I still don't really know what has me stick to this 'franchise' as much as it does. From the variancy to the charming characters, this is a welcome expansion on Rebuild 2's systems. While I still play on easy, I found it more difficult to manage happiness this time around. All the more irritating when everyone and their mother were pining over being welcome on the plane I just found but took forever to rebuild.

I never took much stock in the endgame scoring systems. I noticed I took a massive point hit for 'taking so long'. But I enjoy this game because I am a careful player. I scout, I wipe out zombies, and I clear the map because I enjoy doing so. Yet I'm penalized for taking my time and making sure my defenses are secure and not getting ransacked by angry factions. Okay then, sure. I'm not looking to be on any scoreboards, just looking to have fun.

Regardless, I do imagine this game being very specific to the player. Replayability with this series is at all time high with every save game being fully customizeable from the number of factions you have to deal with, to the size of the city.

I recommend playing Rebuild 2 first (If you haven't) and after a couple (Or a few) hours, you find yourself desiring more... Then absolutely drop some dollars on this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Components
+ The graphics of Rebuild 3 is amazing and I love how it is given a comical rather than realistic look, it is quite a change from its predecessors but it was a good move. There were a lot of additions in the new rebuild, the idea is old but what they have done with it is remarkable. They didn’t just make the game prettier, but more customizable and more of a story.

+ The story of Rebuild is rather simple; zombie apocalypse, rebuild humanity, the end. But it is what you do to rebuild the city, your friends will die along the way, you will meet enemies or allies, an occasional visitor at your base, which might waste away your food, medicine or ammunition. They constantly give you circumstances which make you question yourself, ‘who should do the job?’ or ‘should you do it at all?’ Even the characters are given stories that you can choose which affect their specialties.

+ There are a lot more things to do in the new rebuild, if you are near the coast, go fishing instead of farming, or if you have a plain, do some steady hunting. With more variety, you treat things differently.

- The sound doesn’t need to be criticized, as this is a strategic game where music isn’t a big part; personally I play with the music off, as it is slightly distracting. But the sound effects sound great, the zombies sound proper but the game does lack sound, because the game is rather quiet and the music it provides feels out of place. I do not know how to recommend an improvement but maybe just add something to hear.

+ Gameplay is quite smooth but you have to consider so many things the deeper you get through the game, because you have to face so many things and you have to choose the right people, or probably you have so many citizens but keep forgetting to use them. If you want a fast paced strategy game, this game isn’t for you, as it requires some thought. You can change the pace of the game, but when you set to the slowest speed for the game, the game feels so dull.

Overall
Since the game is in early access, and I am a fan of the Rebuild Series and have played it so many times on Kongregate, I think they are making well progress with the game and I expect great things to come with it, although I feel that there shouldn’t be a deluxe edition personally, because you don’t really receive much from it.

And since it is still being improved, there are a few suggestions that I have been wanting for Rebuild since the second instalment, multiplayer mode. Much like Civilization, I want to see two random players go head-to-head as who can win and be the leader of the city, because a single gamemode can be rather dull. Also I think the title needs some work, “Gangs of Deadsville”…I think the developers can do better than that. I don’t know what else can be added but if they continuously add great content, I feel this game would be an amazing standalone game well worth the price. I strongly recommend following and possibly getting this game, even at early access if you love strategy games, zombies, and the rebuild series.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game is absolutely wonderful. In it, you rebuild a city after a massive disaster. You have to balance survivor happiness, defenses around the base, and the other factions. This game is very enjoyable to sit down for a while and play, and then pick up later. Or even to go through one long run, as the game does not have to be very long. I strongly recommend it to anyone interested in an interesting zombie survival sim.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I loved the first and second Rebuild and this one is no different. It has strategy with you also managing human lives. You become attached to the characters and this one makes it even better with personality traits, backstories, and personal pop ups for the characters. The only thing that I think isn't as good is the graphics. I loved the grittiness of the 2nd one and in this the graphics are pretty cartoony. It is the direction that the developer wanted to go in but I loved the look of Rebuild 2 and the great creepy sound track.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is a great sequel to a flash game series, Rebuild 3 has new buildings, new art style, perks, more equipment, factions, more music then any other game in the series, more ways to win the game, more ways to custumize your character, more events and more types of zombies. Rebuild 3 just great.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
19.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
If you ask me, this game is better than both walking deads. This game is one of those games that give you full control over your fort. This game is already a fantastic game. It has everything. I love the 150+ Events. From selling "Bath salts" to gustav, to deciding what to do when 70 zombies invading my hospital. And when it is complete? It will blow up the market. I am in the mood for this game everyday. Every turn counts. Do or die. I highly recommend this to anyone.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน