Step aboard the 1914 Orient Express in this award-winning mystery adventure from Prince of Persia creator Jordan Mechner. Described as one of the best adventure games of all time, The Last Express is an intrigue-filled adventure set aboard the luxurious Orient Express.
Κριτικές: Πολύ θετικές (128 κριτικές) - Το 82% από τις 128 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Μαρ, 1997

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The Last Express Gold Edition

 

Κριτικές

“A mix of Indiana Jones and Alfred Hitchcock... A winner.”
CNN

“Exquisite design and a literary story... A trilling ride.”
Newsweek

“Intelligent writing, complex characters, unpredictable plot twists and some of the most convincing voice acting ever heard in a game... Remains intriguing all the way to the spectacular ending.”
Gamespot

Λίστα Χαρακτηριστικών

• 20+ hours of game play: interact with 30+ characters, move in real-time and converse with them
• Your actions affect other characters’ behavior, making every play-through different
• Rewind feature allows you to back up and choose a different course of action

NEW “GOLD EDITION” FEATURES:
• Advanced hint system
• New more intuitive UI & improved inventory
• Challenging achievements to test your sleuthing skills
• Cloud Saving (Steam)
• In-game bonuses (unlock characters biographies and more)

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Step aboard the 1914 Orient Express in this award-winning mystery adventure from Prince of Persia creator Jordan Mechner.

Described as one of the best adventure games of all time, The Last Express is an intrigue-filled adventure set aboard the luxurious Orient Express. In July 1914, on the eve of World War I, as the train departs on its final journey from Paris to Constantinople, the player steps into the shoes of Robert Cath, an American doctor with a mysterious past. A fugitive from French police, Cath boards the train in answer to an urgent telegram from his best friend – and plunges into a maelstrom of conspiracy, romance and murder.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows Vista, 7, 8
  • Επεξεργαστής: Pentium 4 2.4Ghz
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • Γραφικά: 3D Graphics Card
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows Vista, 7, 8
  • Επεξεργαστής: 2 GHz Dual Core
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: 3D Graphics Card
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: OSX 10.7 or later
  • Επεξεργαστής: Pentium 4 2.4Ghz
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • Γραφικά: 3D Graphics Card
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: OSX 10.7 or later
  • Επεξεργαστής: 2 GHz Dual Core
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • Γραφικά: 3D Graphics Card
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
18 από 20 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Αυγούστου, 2015
I love this game. One of my all time favorites. This version is unfortunately broken. Issues I've noticed in the first hour of playing are: Missing sound effects and sounds that sound worse than the original somehow (open a window on a moving train and theres suddenly silence, all ambiet noise gone. close the window and hear the train again) , Buggy cursor that wont change context (always stuck on left arrow or turn around for example), and also there are some strange resolution issues.

Now even if all that were fixed I can't honestly say that the "improvements" add that much to the game. It's pretty much the same game as before but with more (annoying) popups and hints.

If you're looking to revisit this game or just now discovering it, know that this version is a mess and that 2 years after its release it still has a seriously amatuerish and hacked together feel. I guess it's fairly cheap though, so thats something....
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
97 από 101 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιουνίου, 2014
Released in 1997 during the final stages of the golden age of point-and-click adventures, the game was eventually a commercial failure and out of print nearly a year later. It was extremely expensive to make at the time, and a lot of effort was made to make it as historically authentic and convincing as possible. They even found an old abandoned Orient Express stowed away for 50+ years on a rail yard somewhere in Athens giving them first hand sources to make the legendary train come to life.

The game itself in a nutshell is a murder mystery. You have received a telegram from your friend Tyler Whitney to meet him on the train to take a journey from Paris to Jerusalem, as he has found something that might interest him there. Unfortunately the protagonist misses the train thanks to unforeseen circumstances with the law, and the only thing Tyler is greeted with is patrolling police on the lookout. Still that doesn’t stop the protagonist from boarding the train thanks to a friend and her motorcycle. On board you are free to explore the train, but your first task is to reunite with your friend whom should be waiting in his compartment. As you open the door you are met his mutilated and clawed up body. Determined to find out what happened you hide his body, take his identity ready to seek out and find the killer of your friend.

What makes this game so unique and not like anything you have ever previously played is how the whole game is played in real time. The clock is always ticking on the Orient Express and you have both passengers and crew going about their own things no matter if you’re there to catch them in the act or not. By making it this way you never feel like the game is tailor made for you. Just sitting in the smoking car eavesdropping as the passengers babble on might give you important information or clues to your case or impertinent discussions about anything 1914 related topics or just ordinary daily life stuff - which is still very interesting mind you thanks to some of the most realistic and deepest characters I’ve ever seen in a video game. Never have I played a game with this level of historical authenticity, you are immediately immersed in this game and convinced that you are a passenger on the Orient Express on the eve of World War 1.

Being in real time you will obviously miss tons clues, discussions, dialogue and events the first times playing it. Every time I come back to this game I always find new and undiscovered information. You are of course still able to rewind or fast forward the game at your leisure if you feel like experimenting with different routes. The game features a bunch of endings and only the most determined will make it all the way to Constantinople and find out the truth about the fate of his friend.

I highly recommend this game for any fans of point-and-click adventures who wants to try something different. It contains a compelling story, excellent characters and great voice acting who all speaks in their natural language; may it be Russian, English, German, Serbian, Arabian or French. The graphics are cartoony, but very stylish – I think it fits great for this game. All the characters are based off real actors who were mo-capped into the game so it still contains a very realistic look despite having cartoony colours.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
89 από 103 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Ιουλίου, 2014
The Last Express is a classic adventure game with a riveting story and brilliant atmosphere, it is perhaps my favourite story told in a mystery adventure rivalled only by some of the LucasArts classics.

I've played through this game multiple times over the last decade and I always enjoy the experience, it's like watching an excellent mystery movie, with interesting narrative and likeable characters and conversations which stick with you even after the game concludes.

However.

DotEmu has sacrificed what made this game a 'must have' in any collection, marred the game play with tool tips and icons which ruin the atmosphere of the game.

Sure, it plays in a higher resolution, and has compatibility with newer operating systems, but in the process DotEmu seem to have removed sound effect files such as the bustling wind from the carriage windows when they're opened.

I know it seems silly to nitpick on such minor details, but these minor nuances are what made me fall in love with this game.

Back on the subject of tool tips, the achievement icons that pop up in the middle of the screen when cinematic are playing.
And these can't be turned off. Not at all.
There is no option to turn off achievement or character bio/unlock popups, and they linger on-screen for up to 10 seconds.

The inclusion of (but to merit the ability to disable) tutorials is an insult to this game. Sorry you had to take the time to write them into the game, sadly they don't scream "GOLD EDITION" when the original title was a test of wits and observation skills, rather than telling you that the person you needed to talk to was currently having breakfast and you should annoy them.

I wouldn't recommend this VERSION of The Last Express solely that there are better, unadulterated versions available from other distributors, and simply put the term GOLD EDITION only exists because of a unlockables screen, which ultimately ruins the experience.

If the above could be toggled on/off or even removed, or even a purist setting, which disables on-screen prompts and hints, I would instantly regard this as the best version of the game available.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
60 από 68 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
The Last Express is in many ways a truly classic adventure game, with its inventory puzzles, escalating plot and tried-and-true interface. However, its extreme nonlinearity, the inclusion of violent scenes, and a sense of being what is in reality a completely timed game set it apart from standard pure adventure fare. Quite frankly, I haven't clenched my teeth this hard since 1994 when I was in labor with Mini Minnie! I also have not played one computer game for this many hours in a row in years. By the end of my train journey, poor Mini was penciling up signs for what she wanted and waving them beside my computer desk!

Will the Orient Express make it to its final destination in Constantinople? How many passengers will live to see it? Will Robert Cath find a "happily ever after romance," or will it be "duty before cutie?" You'll just have to buy your own first-class ticket and find out! The End
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
67 από 84 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Δεκεμβρίου, 2014
Note on my playtime: I keep the original version of this around at all times and have completed it over a dozen times over the years. I got this thinking it would be the same and I was sorely mistaken.

Compare starting a new game in this to starting a new game in the original. Within 10sec of you getting in control you'll see how horrible this version is. Just find and play the original. There are no improvements to be had here and this version is a dog's breakfast of Facebook generation pop-up trash. This is one of my favourite games of all time. The -original- is a masterpiece and I -would- recommend everyone play that instead of this weaksauce, tooltip-filled ambiance-murdering piece of garbage.

The original game had one of the simplest, most intuitive interfaces imaginable and it went hand it hand with a deeply immersive atmosphere and memorable story. How does the "Gold Edition" improve on this? Apparently by filling all four corners of the ♥♥♥♥♥♥♥ screen with bs tooltips, unwanted hints, permanent options/toggle buttons etc etc to the point that they may as well throw an ad banner on there. Then there's the constant bloody pop-ups and the stupid chapter intros. They've completely ruined the game. If you've played the original, this version is not playable.

As far as the "improved visuals" go, there are none to be had. Seems they've just taken the original work and stretched it. Framerate is noticeably lower than the original during FMVs. They've cut out sections of the FMVs as well for no ♥♥♥♥♥♥♥ reason whatsoever.

Just please, for the love of god, don't financially support this sort of dumbed-down ♥♥♥♥♥♥♥ization of gameplay. This is an atrocity against the original masterpiece. Needs moar refund button.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία