Maia is a colony building game set in the not-so-distant future. Your colonists make planetfall on a hostile world and you must ensure their survival and their safety, constructing their off-world habitat from almost nothing and sheltering them from a dangerous, often deadly environment.
Όλες οι κριτικές:
Ανάμεικτες (594) - Το 45% από τις 594 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
3 Δεκ 2013
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιατί Early Access;

“Hi! Thanks for checking out our early access release of Maia. Alpha access gives us the unique opportunity to work with the community and craft the game together. Maia is a game with unprecedented complexity, and developing features directly with our players allows us to refine these intricate game systems to create a world that really feels alive.”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“We want to keep development hurtling forwards at a steady rate and plan to release update builds once a month as the game progresses. (You'll often see smaller updates go out sooner as we push out important fixes as soon as we have tested them.)

We just released 0.55! After that we will be releasing the campaign, extra single player maps and full modding tools over the coming months, whilst refining the game and adding greater depth to the content.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“We plan for the full version of the game will have a complete single player campaign as well as the current sandbox mode. The campaign will last between 10-18 hours, depending on the player, but we expect the sandbox mode and additional single player maps (and of course mods) to give the player potentially endless replayability.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“The game is still very deep in development, so many things might be broken. Sometimes in a rather amusing manner, sometimes... less so. The current sandbox build (0.57) has the core game play of colony building, colonist interaction and base simulation, the best is still to come.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“We have priced the game at a reasonable price to avoid people impulse buying the game in it's early state. Once the campaign is in, and the community feels that we have hit the right level of quality, we will be raising the price to reflect it.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“We try to read every forum post and email sent to us and work hard to consider and incorporate peoples feedback into the game.

You can follow updates and give us feedback on the game via Twitter on @Maia and on forums.maiagame.com.

On https://dev.maiagame.com you can view changes going into the game in real time as we develop it.

IRC users can join us on #maiagame on Quakenet. If you want to talk directly to me, the developer, I am @Simoroth on Twitter!”
Περισσότερα
 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (30)

15 Αυγούστου

Maia 0.63: LOST IN SPACE

Maia 0.63 is ready. This update brings a lot of new features as well as an overhaul of the game's simulation and balance. I want to say thank you to everyone who gave feedback over the summer, it's helped me improve the game significantly. Here's a video of me playing the latest build and showing off some of the new features:

https://www.youtube.com/watch?v=P3i7aMNqyvA&feature=youtu.be
 
AWOL

If treated poorly enough, colonists can now leave the base and head off to their inevitable deaths in the barren wastelands of Maia. Fulfilling food, rest, social needs and building an aesthetically pleasing base will all be important to keeping them loyal. That said, some colonists are just cowards, so don't feel too bad about them.High Energy

The games bodily simulation of the colonists has been made more accurate with heat loss through convection, conduction and radiation in different mediums. Colonist metabolisms are finer tuned with effects from sweat, to kinetic energy losses affecting them as they go about their days. Keep your colony warm and sources of water abundant to keep them happy, efficient, and breathing. 
Maian Time Slip

The day length of Maia has been made longer. This will give your colonists more time to carry out essential.. and less essential tasks, and take the pressure off growing colonies. Conversely with the slower simulation of the climate and weather, and longer nights, solar and wind generation will now be more challenging to keep online, requiring a greater focus on efficient storage and energy management.
 
Notable Changes since 0.62:

 • IMPs no longer get stuck sparking.
 • IMPs will now place minerals in the smelter. They cannot start it themselves however so you will have to manually - or wait for a colonist.
 • Player now receives an email when they lose all their IMP robots.
 • Flywheels can be clicked on to be put into charge only mode. Allowing you to store energy for emergencies.
 • PAUSE BUTTON added to the UI. Pausing no longer causes glitching, is compatible with the building UI. (Don't get too used to the bottom left placement, it's going in the top right soon)
 • UI changes to hide text and mouse attached objects when hovering over buttons.
 • Mouse now sits properly infront of UI items.
 • Condenser now has visible running water when clicked on or used.
 • Minerals make dust clouds when dropped or clicked on.
 • Workshop table, bodybags, foot packets, grass and other items now have click reactions.
 • Alien plant samples have a nice mist effect.
 • Numerous tweaks to AI and balancing.
 • Large amounts of food creation balancing.
 • Food preparation bugs fixed.
 • All food KJ calculated more accurately based on the correct breeds and in many cases have increased substantially (potatoes and chickens are over double what they were).
 • Ration packs are now far more likely to be built.
 • Ration packs can be opened by colonists and the player.
 • Colonist standard and binge meal sizes increased.
 • Condensers now advertise the high level "water purification" need (like the solar stills) so are better prioritised when building.
 • Many small optimisations and a huge amount of code cleanup. Potentially fixing a lot of bugs and likely preventing future ones.
 • Missing rain fixed.
 • Food trays appearing "unbuilt" issue fixed.
 • Colonists now simulate heat radiation and conduction due to convection on their skin.
 • Colonists put less direct heat into a room (as roughly 20% is put into kinectic/mechanical energy)
 • Fix for missing molerat animation causing a crash.
 • Smelting priority tweaks.
 • Stockpiling bugs fixed.
 • Creation of hydroponics planters priority increased.
 • Bug fixed on determining food creation priority need.
 • Colonists with suitable skills (construction) will be able to produce twice as much building materials from the smelter.
 • Colonists are less likely to hoard materials.
 • Colonists can now binge on food if they need to make up more than one meal. This means they can eat 10000kj of energy rather than the usual 6000kj.
 • Colonist energy needs slightly balanced to account for heat generated by food digestion.
 • Wind turbines will take more damage before advertising repair task to colonists (although will repair bots will maintain the current level)
 • Fix for black tiles being left when a door is removed.
 • Doors sat in the middle of rooms will now automatically be set to be destroyed by colonists.
 • Fix for missing text on the Fusion and Fission reactors.
 • Fix for KW/W mixups.
 • Fix for IMPs not picking up fossils.
 • Desks now moveable by colonists.
 • Fix for colonists not filling up the storage room shelves with raw food once a prep station has become full.
 • Smelter now advertises it's need for minerals sooner after being emptied. This should speed up construction of building materials marginally.
 • Stockpile settings for building materials lowered so people get less stuck if they don't realise they should be managing it.
 • Stockpile settings panels now comes up when mousing over a room. Hopefully people will realise it exists now.
 • Window sizing bug fixes.
 • Full screen now works far better.
 • Rendering quality improved.
 
There are more updates, fixes and features coming soon. I recommend jumping on the development branch if you haven't already!

That's all for now. If you like these updates be sure to drop us feedback via Twitter and Steam reviews. I'd really love some up to date Steam reviews.
23 σχόλια Περισσότερα

23 Ιουνίου

Maia 0.62: Who's For Dinner?

It's update time and Maia 0.62 has been deemed fit for consumption! Here's a quick video of me showing off some of the latest features I've been working on.

https://www.youtube.com/watch?v=JR-8YrmHrWY

Alien Breeding and Parenting Behaviours
More of the alien creatures can now breed and produce a flock of tiny cute murder machines. This will change how they protect their territories, react to colonists, and also feed back into the simulation of the ecosystem in new and emergent ways.

Baby creatures, and animals of all sorts, will now imprint on the first thing they see and follow and copy their new parent. So be sure to keep your livestock room doors locked unless you want your dogs to become unsuspecting parents to your hatchling chickens. 
Fear
Colonists will now sometimes break down and run away from something if it terrifies them, such as an alien sneaking into the base or an out of control fire breaking out. They will go cower and cry and feel guilty about how much of a burden they are to the colony.

When trapped in rooms colonists will start getting very upset and start banging on doors to try and escape. Leaving them in the room will deeply upset them, potentially damaging their sanity causing them to harm equipment or themselves!

  
Fine Dining
Colonists can now sit down at the dining table for relaxing communal meals in the living area, allowing them to rest, eat and socialise simultaneously.

They can can also now deposit raw food supplies in the storage room if there is a surplus of production. These can be picked up later to build ration packs or to fill a food preparation station.

  
Deep Learning
Colonists can now learn skills by practising them, once a new skill is leant it will allow the colonist to perform the action better, faster or more often. They can also sit at desks to learn new expertise in theory, saving themselves the effort and bringing more exotic skill sets to your colony.

  
Other major changes:
 • Fix for locked doors blocking nearby objects.
 • Loads of new detail and variants in colonist activity report emails.
 • Colonist activity reports added for building rooms, panicking, and shooting animals.
 • New 32 exe for Windows users. Stop using 32 bit Windows, please, join us in the future.
 • Turret tracer effect added. Turret PFX updated.
 • Several object placement problems fixed (such as nearby blocked objects stopping you placing something).
 • Higher density of grass, foliage and creatures on the exterior world map.
 • Button flashing added for new emails to grab the user's attention faster.
 • Fusion reactor now requires you to initiate a power up. This will require many fly wheels or super capacitors.
 • Fly wheels and super capacitors have a higher capacity to better represent future materials. This now makes a larger solar powered base more feasible.
 • Smelting rebalanced.
 • Colonist stockpiling needs balanced.
 • Rebalancing of lighting.
 • Colour grade changed.
 • New animated volumetric fog outside.
 • Lava fluid simulation optimised.
 • Body KJ of energy for creatures changed which should lead to different hunger and carrion behaviours.
 • Bug with air vents settings fixed.
 • Crop blight tweaked to be slightly less predicable.
 • Several maintenance needs tweaked for different items.
 • Pips added to the GUI between emails to denote the differences in specific days.
 • Fixed several door pathfinding fixes.
 • Massive performance optimisations on several core systems. (40% better frame rate in some cases).
 • Many small optimisation fixes.
 • Fixes for several missing pfx in the exterior and lava.
 • Large amounts of code cleanup on game and engine.
 • A few potential crash bugs fixed.
Maia is now undergoing very regular changes. Sometimes several a day. Get on the development branch if you'd like to be part of this transition from Alpha to Beta. The 1.0 release for Maia is now set for August so I need all the help I can get with testing.

That's all for now. If you like these updates be sure to drop us feedback via Twitter and Steam reviews.
15 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

About This Game


Maia is a strange and hostile alien world, toxic to humans, yet lush with new life. Your mission is to colonise this poison eden, survive it's dangers and establish humanity's first foothold in the stars. Created by independent developer Simon Roth, Maia is a space colony simulation game about surviving and thriving on another world.

Build your Base


Burrow into Maia's mineral rich crust to build and manage a complex base that fulfills your colonist's needs. They'll need somewhere to sleep, somewhere to build and a steady supply of food, water and energy.

An Enormous Procedurally-Generated World


Twelve light years from earth, the planet 3452C[Maia] circles Tau Ceti. Its atmosphere is toxic, its surface is ravaged by solar flares and meteor blasts and its unstable crust is constantly shifted by earthquakes. Nevertheless, it is theoretically habitable. Explore Maia through a series of vast procedurally generated mission areas, each one up to 2km by 2km in size.

Challenge Yourself


In addition to the sandbox mode players can take on four specific missions, with more to come in updates. Deal with an influx of refugees from a stricken space station in Cassiopeia, survive the perpetual night of arctic winter in The Twilight Zone, study Maia's local ecosystem in SN1572 and begin to terraform the planet in the shadow of an active volcano in Stratospheric Sulphates.

Research and Learn from the Planet to Survive


Maia is a hard science fiction game based on real or extrapolated technology. Some of the colonist's tools have been brought with them, but others must be fabricated from what they can find. Once your base is up and running colonists can begin to study the native environment researching new ways to use the flora and fauna of Maia to their advantage.

Dangerous Atmosphere


Maia's atmosphere is toxic to humans, so to keep safe you'll need carefully manage the atmosphere around your base with well placed airlocks, atmosphere generators, heaters and air vents. Air flow and heat circulation are realistically simulated, emulating the deadly challenge of surviving on an alien world.

Advanced Colonists AI


In Maia you don't have direct control of your colonists, they operate on their own initiative, fulfilling their wants and needs. You'll need to take care of both their bodies and minds if you want any of them to survive.

An Army of Robots


Colonising an alien world isn't something humanity can do alone, instead they've created robotic helpers to do the jobs they don't want to. The I.M.P. robot digs through Maia's crust and collects useful minerals, while the Utility Repair Robot takes care of all that routine maintenance humans can't be bothered with.

First Person Mode


Experience Maia through the eyes of your pet robots. Assume direct control and explore your base in first person, directly interacting with it by performing your robotic tasks. Become part of the world you've built.

Genetically Engineered Super Chickens


To survive, your colonists will need to create and manage new sources of food, thus the people of Earth designed the genetically engineered super chicken, the Uberhuhn. With enough time and diligent research you can even begin to collect and herd the native wildlife of Maia. Unfortunately most of it tastes terrible.

Custom Engine


Maia runs on a custom game engine made by independant developer Simon Roth. It is used exclusively in Maia and is purpose built specifically to support this game.

Immersive Soundtrack

Maia's immersive sci-fi soundtrack adapts and responds to in game events, ensuring it always reflects the mood of the game.

The Inspiration

Maia was inspired by games such as Dungeon Keeper, Theme Hospital and The Sims. It mixes strategy, management and construction with dark gallows humour about the many dangers of an alien world. Maia also draws from the retro future style of 1970s sci-fi.

To Come

 • A full story driven campaign, several hours long.
 • More rooms, and new base management systems.
 • Multiple bases.
 • More indigenous life forms and a functioning food chain.
 • Somewhat sassy computers.
 • Realistic water and lava simulation.
 • Cats with bee suits.

Get Involved


One of the great things about early access is being able to have players follow along with the game’s creation. This immediate feedback is extremely valuable to the games development. You can see our updates and give us feedback on the game via Twitter or our Development Blog. If you need some help with getting started in the game, you can check out our guides, head over to the official wiki or sign up to the forum.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP
  • Επεξεργαστής: Intel Core i3-3250 or AMD 6350
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Nvidia 260 or ATI 5770 - or equivilent with 1GB VRAM
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows 7
  • Επεξεργαστής: Intel i5-3570K or AMD FX 8350
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: Nvidia GTX 470 or ATI 5870 - or equivilent with 2GB VRAM
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Mavericks
  • Επεξεργαστής: Intel i5
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Radeon HD 6750M
  • Αποθήκευση: 4 GB διαθέσιμος χώρος
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Mavericks
  • Επεξεργαστής: Intel i5
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: NVidia 650M
  • Αποθήκευση: 4 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: 64 bit
  • Επεξεργαστής: Intel Core i3-3250 or AMD 6350
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Nvidia 260 or ATI 5770 - or equivilent with 1GB VRAM
  • Αποθήκευση: 4 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: OpenGL 3.2 support is required.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: 64 bit
  • Επεξεργαστής: Intel i5-3570K or AMD FX 8350
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Nvidia GTX 470 or ATI 5870 - or equivilent with 2GB VRAM
  • Αποθήκευση: 4 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: OpenGL 3.2 support is required.

Τι λένε οι επιμελητές

14 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Κριτικές πελατών Περισσότερα
High Volume of Reviews Detected:
Exclude  or  View Only
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


Εύρος ημερομηνιών
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Εμφάνιση γραφήματοςΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
Εμφάνιση γραφήματος
 
Απόκρυψη γραφήματος
 
Φίλτρα
Εμφάνιση 469 κριτικών που ταιριάζουν με τα παραπάνω κριτήρια ( Ανάμεικτες )
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...