Jazzpunk is a comedy adventure set in an alternate reality Cold War World, plagued with corporate espionage, CyberCrime, and sentient martinis. Gameplay is inspired by spoof comedy films and cartoons of yesteryear, with a focus on weird gadgets, exotic locales, and open-world style exploration.
Κριτικές: Πολύ θετικές (2,522 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Φεβ, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Jazzpunk

 

Προτείνεται από επιμελητές

"I'm not sure whether to actually recommend this, but it's just bizarre enough of a first person puzzle and narrative game to give a shot. Wacky, yes."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

“A work of pure absurdism glued together by a consistent, deadpan delivery and a perfectly curated visual style.”
5/5 – Giant Bomb

“A classic affirmation of the great wide imagination of the human mind.”
9/10 – Eurogamer

“Jazzpunk is hilarious, its script almost faultless, its pace relentless.”
9/10 – EDGE

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Jazzpunk is a comedy adventure set in an alternate reality Cold War World, plagued with corporate espionage, CyberCrime, and sentient martinis. Gameplay is inspired by spoof comedy films and cartoons of yesteryear, with a focus on weird gadgets, exotic locales, and open-world style exploration.

Key Features:

 • Stereographic Polygony Soundeo™, NOW IN COLOURVISON.
 • A cast of over 360,000 polygons, working in concert.
 • For the first time ever, the human voice captured and preserved in CryoSonic Stasis™, thawed before your very ears during NPC exchanges (voice acting).
 • Windows/Mac/Linux/Suppository
 • Half a dozen jokes.
 • Contains 5% of recommended daily intake of vitamin C++
 • Original soundtrack featuring exotic percussion and homemade analog electronic instruments.

Find out why PC Gamer says Jazzpunk is "easily one of the funniest games in years."

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP SP2 or higher
  • Processor: 1.80GHz Processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Video card with 512MB of VRAM
  • Hard Drive: 2 GB available space
  Minimum:
  • OS: OS X v10.6 Snow Leopard or higher
  • Processor: 1.80GHz Processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Video card with 512MB of VRAM
  • Hard Drive: 2 GB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher
  • Processor: 1.80GHz Processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Video card with 512MB of VRAM
  • Hard Drive: 2 GB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
43 από 45 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Μαρτίου
I recommend purchasing this title on sale, due to the short play-time and limited content.

+ Quirky and over-the-top sound effects
+ Interesting and surreal character models and design choices
+ HIlarious abstract humor; some of it is really quite clever, and I've found myself brought to tears with laughter on several occasions
+ There are myriad extras, minigames, and funny activities scattered around the playable areas
+ Has a sense of charm and humor reminiscient of The Stanley Parable, and should resonate well with fans of the game
+ Littered with clever references
+ Minigames introduce a variety of playstyles and visual effects

- Unforgivably short playtime (1-2 hours), especially for what is otherwise such a unique and underrated title
- Little practical replayability, save for the achievements

If you enjoyed this review, please follow my curator page. Also, feel free to join my group, LockeProposal's Big Day Out for discussion and announcements. Thanks for reading!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
51 από 62 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
9.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιανουαρίου
Unique, abstract and amazing. Totally worth the watermelon I stole from those rich people.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
23 από 27 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2014
Jazzpunk is a very fun game, chock-full of references and jokes. The gameplay is very simple however. You just walk around and click on things mostly. The people in-game will give you a lot of cheesy lines and funny comments.

This game is very short and doesn't have that much replayability if you ask me. Only if you wanna go for all the achievement and maybe see some things you missed out on the first time. You can run through the game super fast if you don't explore the levels fully, however you should do that because it's very detailed and fun. I laughed a lot while I played this and I really like the soundtrack too.

You should absolutely play this game at some point, but you might want to pick it up on sale because it's short and doesn't have much replayability, or anything else you can do besides the singleplayer story either.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 16 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Μαΐου
The 1960's were a strange time, atomic paranoia fueled the cold war as the space race allowed mankind to make monumental leaps forward technologically. Global espionage was the tool with which the cold war was fought as agents from both of the world's super powers battled for information and technology. Amidst all of this, counter culture exploded and use of psychedelics became a new past time. Jazzpunk uses this period of time as an aesthetic springboard for it's comedic hijinx and in doing so plays out like an episode of Saturday Night Live with an overarching theme to it's skits.

It would probably be most appropriate to categorize Jazzpunk as an adventure game, as players are placed in the role of Polyblank, a secret agent who is dispatched from an abandoned subway station on various missions by a character known as The Director and each one of these misadventures is kicked off by swallowing a pill. The narrative is flimsy, and each mission plays out almost like a skit. An antagonist is introduced in the later missions and helps provide some closure to the game's events. Jazzpunk focuses more on humor than plot and it makes this the kind of experience that you turn on, tune in and drop out of. It assaults players with non sequiturs and irreverent easter eggs. Players can expect to stumble across a frogger style mini game, wander around in an Evil Dead inspired setting made out of pizza, play mini golf with a James Bond style villain and beat up a passenger car Street Fighter II style. It's a tribute to all things nerdy with plenty of tech based humor and refrences to other games. The Adult Swim style humor, a style that makes it seem like being in an altered state of consciousness is a prerequisite to enjoy, is likely to put off many.

Also potentially off putting is just how easy the puzzles are in Jazzpunk. Most players will find themselves progressing unopposed since most levels are as simple as following the instructions laid out in the objectives screen. There are a handful of side quests but they have no bearing on the proceedings and generally exist to provoke a few laughs. Some of the diversions like Wedding Quake, a wedding themed spoof of the classic arena shooter may hold players attention for a decent amount of time but the whole of Jazzpunk lasts a few hours at most and offers little replayability. Think of Jazzpunk as more of an alternative to watching a comedy film than a game poised to occupy a dozen hours of your life. It could be argued that Jazzpunk is most rewarding when you are avoiding the critical path since interacting with random objects and poking your nose around generally uncovers the best easter eggs and gags.

The aesthetics of Jazzpunk leave a favorable impression. Seemingly modeled after Thirty Flights of Loving, it employs blocky characters with simple animations and cell shaded styling. The funky soundtrack adds to the unique flavor of the game making it feel like nothing else as well as helping sell the off beat humor. The aestetics, soundtrack and gameplay click together like legos, delivering a unique experience that in spite of the fact that it borrows liberally from other works.

Jazzpunk is kind of a nightmare game for reviewers... To describe it in terms of the quality of it's gameplay, visuals and the amount of time players can wring out of it simply misses the point of the game. Potential Jazzpunk players should think of it instead as an interactive comedy experiment. An off beat experiment. While it may not stand out as a great game it is a little experimental indie gem that may have an impact on the humor and style of other titles. Turn on, tune in and drop out.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 31 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιανουαρίου
The most brilliantly written game in the history of all video games. The people who made this were clearly immortal entities who wished to bring originallity back to gaming.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
75 από 130 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου, 2014
It is a very fun and charming game. I absolutely love the humor and the art style. But what it lacks is content. I beat the game in less than 2 hours...I would say defenitly not to get the game unless its on sale for 5$ or less. There just isn't enough content for me to recomend this to someone.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 10 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Μαρτίου
One of the weirdest and most interesting games I've ever played.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
5.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Δεκεμβρίου, 2014
It is trippest trip you will ever trip. I did not need my usual dose of LSD that I use for my other Steam games. But then again I am a Rainbow; I am the LSD.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
30 από 52 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Δεκεμβρίου, 2014
I first i was taken in by the colorful world and the cliche spy setting. But after the first mission, it became clear that the game is just a bunch of random places that is just a pretense to make a lot of jokes on the side. The actual "game" and "fun" of Jazzpunk is to check every object and NPC in the game, to hunt for all the jokes the developpers added.

Though some of theses jokes did made me chuckle, none of them stick as particularly witty or worth remembering. Also, many of the jokes are a reference to something else (most notably 90s video games), so are only funny if you actually share the same reference. I suspect people younger than 20 years old will actually miss many of the jokes, just because they don't share the same references.

The overall story and the missions you're supposed to do just feel like a todo list to complete and unlock another place full of side jokes. Since you're eating hallucinatory pills to get from place to place, anything is "acceptable", and the overall world is mostly a bunch of unrelated places strung together. The first level is probably the best one, and the more crazy the game gets, the less interesting it is.

Thankfully, even if you spend time trying to find as many of the hidden stuff as possible, the game shouldn't waste more than 4h or 5h of your time. I was very glad it was finished, and i don't plan on coming back at all.

PS : Warning, i got motion sick while playing this game (especially during mission 1), and after checking the forum it seems that I'm not the only one : several people experienced the same thing. I don't know exactly what causes it, but it's probably due to how the character moves in a very colorful world.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Απριλίου
Great game, the jazzy and 60's style pop graphics are a nice change in todays cookie cutter world. The game is absolutly hilarious and made me actually laugh a few times. There are some fun minigames and TONS of stuff to do in each level. I highly recommend giving this a go just for the laidback and casual fun this gives :) Overall its a fresh and interesting take the only problem i had with jazzpunk is that it was too short :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Μαρτίου
This is a pretty short,easy game and may not seem worth the price, but the story is only a small fraction of what this game has to offer. Sidequest and mini games, amusing conversations and references galore are scattered everywhere. You could finish the first mission in 5min if you wanted to but an hour there and you may still not find everything.
Gameplay is about exploring and having fun. You cant die or lose, there is nothing serious going on here. Even when you have the option to rescue someone, you can press the wrong button and things still end well :)
Price may still be a little steep, but this is definately something you should pick up sometime.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Δεκεμβρίου, 2014
Let's get one thing right out of the way: This game is ridiculous. If you dislike any kind of surrealism or completely over-the-top and often quite random humor this game is not for you, but I'm pretty sure you have gathered that from just watching the trailer and looking at the screenshots.

Now, for those still with me: this game is pretty short. I'm talking below 5 hours short for 100% completion.
I personally consider this game a must-play though, simply because it's such a unique and hilarious experience. However, I gotta be honest and say you shouldn't get this at its full price. Either get it in a bundle like I did (if that ever happens again) or buy it at a discount of at least 60% off.

Jazzpunk features some light puzzling, platforming, a little "combat" and some sandbox-ish messing around with everything you can find in the environment. It has a nice comic-like art style and brims with pop-cultural references (James Bond, Star Wars, Fear & Loathing In Las Vegas and so many more). Comedy is hard to pull off in video games, but Jazzpunk is a prime example for slapstick done right.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
12.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Ιανουαρίου
Awesome!!
I could copy my a.s.s...!!!

It's funny, absolutely :D :D :D
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου
I feel like I went to a party, blacked out, and woke up in the set of the hangover trying to compile last night's experience. I am still sorting it out.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 8 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2014
Brilliant, stylish, funny. Lasts about 3 hours if you take it slow.

"I have 3rd degree burns all over my face"
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 8 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιανουαρίου
What an awesome fun game!! Loved every minute of it. It has crude humor which made me laugh, the story was simple and fun. The entire game was so awesome. I would recommend this game to anyone.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
13 από 22 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Δεκεμβρίου, 2014
Took me longer to realize that the game was over than to actually play the game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου
This game's only issue? It's way too damn short. Otherwise, it's a cyberpunk fan's delight. I laughed really hard, and there's a billion pop culture and electronics and retro computing references. I totally recommend especially when discounted.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
6.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου
Pros:
- HUH-larious
- neat graphics
- lots, and lots, and lots, AND LOTS of references
- i married people after shooting them with a cake
Neutrals:
- the voice acting is okay, but not great
- some parts may be confusing to some
Con:
- it's way too short. some dlc, an update, ANYTHING that would extend this game would be amazing. i 100 percented this game in a total of 4 hours.

If it weren't for that ONE con, I don't think this game would be short of a perfect 10. However, because of the length of the game...

Final rating: 9.5
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Φεβρουαρίου
Jazzpunk, What an Awesome game. Sweet Artstyle With Some Awesome Cheesy Sound Effects But A little Too Short If you Dont Explore. I beat It In 1.1 Hours.


Pros:
-Awesome Artstyle
-Cheesy Sound Effects
-Hilarious Comedy

Cons
-A Little Bit Short
-£10.99?? REALLY?!

If you plan to pick it up, Make sure you buy this on a sale as I feel £10.99 is a bit Steep
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία