“METAL SLUG 3”, the masterpiece in SNK’s emblematic 2D run & gun action shooting game series, still continues to fascinate millions of fans worldwide to this day for its intricate dot-pixel graphics, and simple and intuitive game controls!
Κριτικές: Πολύ θετικές (3,918 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Φεβ, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Metal Slug 3

Αγορά Metal Slug 3 Two-Pack

Buy the two-pack to get one copy for yourself and gift another copy to a friend

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Takes a keen eye to see the pure love put into MS3 fluid pixel art, BGM and tight action. Arcade perfection with online co-op overpower port issues."

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

“METAL SLUG 3”, the masterpiece in SNK’s emblematic 2D run & gun action shooting game series, still continues to fascinate millions of fans worldwide to this day for its intricate dot-pixel graphics, and simple and intuitive game controls! The most highly praised title in the series among Metal Slug fans for its refined balance and game volume, heads out to the Steam gaming platform!

MAIN FEATURES

・ARCADE MODE (MAIN MISSION):
Play the arcade version of “METAL SLUG 3” from the beginning, and explore 5 immense challenging stages featuring multiple branching paths to explore exciting new areas! Make your way through the deluge of fire and fight off gigantic boss characters!

・MISSION MODE (STAGE SELECT):
Play your favorite stages at will and train alone or with a brother-in-arms on the missions you have unlocked so far!

・ONLINE MISSION (ONLINE MULTIPLAYER):
Connect to Steam and clear missions with friends far away via Online Co-Op Play.
Find a fellow countryman or foreign ally and let the mission begin!

・SETTINGS:
Configure display, control, and language settings.

・GALLERY:
View original illustrations of the game that you've unlocked.

・LEADERBOARDS
Check your current rank and score in“METAL SLUG 3” at any time,
and compete with other players to become the world's No. 1 soldier!

** WILL NOT RUN ON XP **

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Windows Vista, 7, 8
  • Processor: Pentium 4 2.4Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Intel HD Graphics
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows Vista, 7, 8
  • Processor: 2 GHz Dual Core
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GT 640
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 500 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
45 από 49 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Μαρτίου
Metal Slug 3 is from a long franchise of 2D run and gun games known for their beautiful animation, graphics and over the top crazy sort of silliness. Sure you're a hard nosed warrior with a gun trekking through hostile territory, but you're facing not only well animated soldiers, helicopters and tanks, but giant crabs, yeti, gruesome zombies and squid aliens. In today's video game landscape, zombies and aliens sound mundane like its almost expected now, but with Metal Slug 3's fantastic graphics and animation, these enemies have a style that stands out from the pack. These zombies don't just swarm you, they vomit on you and turn you into a zombie and die. These aren't just aliens, they're squid aliens with lasers and retro 1950s robot that you can turn into junk piles. Its a great level of detail that gives the game its overwhelming charm and enjoyment. You can even bring a friend with two player simultaneous online coop. You can even look for matches, but well, there weren't any when I looked.

You've heard of NES hard, well then there's arcade hard. You get three lives one hit means death. This version of Metal Slug 3 makes it easier with unlimited continues. You can select the amount of continues in the settings. Each continue doesn't restart a level though, it only drops you back into the game. Every time you use your final life, a heavy machine gun icon drops to give you more incentive to pump in another quarter to even the odds against the enemies.

The controls are simple, you've got a jump, attack (shoot) and bomb throw buttons. You can't just hold the attack button for rapid fire oh no, where's the challenge in that? You need to keep pressing. Even with heavy machine guns and larger rapid fire weapons, one button press might release a lot of bullets, but those bullets end unless you hit the button again. If you're close enough to something you'll melee it instead of shooting. Its a nice level of detail to see. The sad part is that you seem to shoot in only four directions. I suppose I'm just used to Contra where you have 8 way shooting. Machine guns can still manage to shoot 8 ways, but only if you're transitioning from left to up.

You start by selecting from one of four characters. These four characters feel important by the end of the game, or at least one does anyway. All which play exactly the same. The real challenge is that the characters just aren't nimble. You're there to shoot things dead, not dodge projectiles. You can still crouch and jump, but you can easily get overwhelmed. Metal Slug 3 doesn't just let you ignore enemies, it will lock the screen in place until you take them out. They begin with a standard pea shooter pistol so its necessary to find bigger weapons and quick!

There are new weapons all over the place, and you get them by saving prisoners of war. When a bullet hits them, they're released and pace around. You're just so good that you manage to break them from their bondage without killing them. When you touch them, they reward you with extra bombs, points or weapons.

As for the weapons, you've got homing crush missiles, a shotgun so powerful that it can literally rip an asteroid in half, a heavy machine gun, some sort of bouncing projectile ball bearing gun and rockets to name a few. The arcade announcer will always tell you what you get and he specifically says rocket launcher with a deliberate accent, rocket lowncha. These great weapons have limited ammunition, but you can always find more. There is even a flame thrower that won't just kill enemies, its engulfs them in flames. These caveman POWs are everywhere. You have a limited supply of 10 grenades that you throw. I always end up forgetting about them. You can even find monkeys with guns to help you and satellites or storm clouds to rain death on your enemies.

There are vehicles you can hop into, but for a loss of shooting accuracy, the vehicles can take a lot more damage than you can. If the vehicle's health gets low, you can jump out or eject to keep from dying when the machine explodes. By loss of shooting accuracy I mean the turrets seem to rotate around. Like if you're shooting right, then you move left, the turret will be angled diagonally right. The more you move less, the more the turret rotates. Its not like that with all vehicles, just most. The vehicles are a nice touch, I just feel like I'm better without them for the most part. Oh and its not just vehicles, its elephants and camels that you can mount.

Its not just side scrolling run and gun action though, certain segments of the game turn into top down vertical shoot'em ups and side scrolling shoot'em ups. It all fits the game. You'll hop in a jet and fly to the right, if the jet explodes, you'll come in on a jet pack. It always makes me laugh when I've forgotten about it. One stage has a swimming level that is just a side scrolling shoot'em up under water. Its the same for the top down shoot'em up as well.

The animation and detail hit a whole new level with the Metal Slug series. You'll see a boat take visible damage and begin to sink. Soldiers will come out and start bailing the water with buckets only to have you shoot them. It explodes and sinks.

The enemies have a lot of flavor to them all with detailed animations. Soldiers won't just run up to kill you, they'll shoot, reload their guns, hit you with the butt of their rifle, crouch, prawn, get scared and run away. Its an amazing level of detail that makes the game fun and memorable. There are giant crabs that shoot bubbles at you. Plants that will chase and devour you if you get close enough. That's why the game lets you get fat, so you can't get swallowed! Even as a morbidly obese soldier, you can jump, and fire fat bullets and throw fat bombs. Yeti will freeze you into snowmen where you need to wiggle and jump to break free before they bash you with a bone hammer. Zombies will smash their own heads to have brain matter fly all over you. Its not just one type of zombie, there are several detailed zombies all with their own attacks.

When you become a zombie, you'll move slow and have a drunken walk with a shallow jump. Instead of a grenade, you have a powerful almost screen clearing blood vomit. If you're a zombie and you get hit, you're still dead. For real this time and not just undead. Its all building up to something at the end of the game.

Its not all silliness, there are tanks, helicopters, deadly insects and several other forms of death in the game. The bosses are all giant and diverse. Everything from a super mega crab with guns, to aliens that circle around firing, before they start dropping monoliths from the sky to fighting giant hovering things that shoot white ghost wolves and belch purple energy! Its a lot of creativity and fun, all while sticking within the realm of the game's logic. Like after fighting soldiers, aliens and zombies, you won't suddenly fight a pink cow for the laughs.

These soldiers, aliens and zombies all tie in together brilliantly later on in the game. Metal Slug 3 doesn't bore you with stories or cut scenes, you see everything unfold for yourself all in game. In fact, I'd say its one of the best stories for a run and gun I've ever seen and I hate story in games!

Even after you complete the game, you realize that there are different paths! So there's incentive for when you go back and play through it! It all so nice, brilliant, fun and detailed. The game's leader boards also help to keep you playing. There are even four levels of difficulty if the game is too baby for you. I still think its a lot tougher than Contra ever was, but this game was meant to eat your quarters.

I've got this game for several platforms, even for Android and X-Box. This feels like the best version for all its settings and great frills. There are several different settings, resolutions and even a gallery full of incredibly detailed if not horrific artwork. Well worth going out of my way to find them all.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
25 από 27 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Μαρτίου
I really enjoyed Metal Slug 3. I never played it on the arcade back in the day, I would of been a little too young, but I can really apprciate this game. The simplictic style really draws you in, you pretty much cannot fail at this though, you have unlimited lives, and I found no penalties for dying, so you WILL finish it if you keep trying.

The local coop will keep you coming back for more, however the single player campaign is pretty short, five levels, each one taking about twenty minutes to complete.

I'd still recommend you pick Metal Slug 3 up, as I really enjoyed my time, and the option to play on even harder difficulties will add to the replayability.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Φεβρουαρίου
I ♥♥♥♥ing hate this game, I need 60 credits to finish it.

You have to nuke every mother♥♥♥♥ing thing for it to die and you only have a revolver, but wait, there's more, you die from a bubble pop.
A bubble pop.
You have to destroy a mother♥♥♥♥ing apache helicopter from ground with a revolver and you die form a bubble pop.

I'm ♥♥♥♥ing done with this game, I suck so hard at arcades.

♥♥♥♥ YOU SNK

But it has coop, which is cool.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Μαΐου
the good ol' atari days.
though it's more fun playing with a friend
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
27.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Φεβρουαρίου
An incredibly fun Run ´N Gun game in both single player and Co-op. If you haven’t played this before expect to die every three seconds but the chaos on screen and barrage of death is actually part of the fun!

If you are wondering whether to get Metal Slug 3 or Metal Slug X my advice would be to wait until they are on sale and get both! They are both very good games and it really just depends on what mood you’re in and how much time you have as to which game to pick.

Metal Slug 3 is a longer game overall and a slightly more difficult one too. It has a little more variation in the type of enemies that attack you, at least from level to level and there are branching pathways to explore. There is more variety with some flying and underwater levels and a greater amount of craft and animals to get in/on to mix things up. This along with more actual levels to fight through at the end stages bulks the game out more.

Metal Slug X is a more streamlined game that takes less time to complete and is a little easier overall. It has a more linear level design and more opportunity to pilot the Metal Slug tank itself. This perhaps gives it a bit more of an early arcade experience and possibly provides a little more flow to the feel of the gameplay. This is also good if you’re looking to squeeze some side scrolling Shoot ´Em Up action into a busy day or don’t feel like spending a great deal of time playing.

Both games have enough differences (as well as positive similarities) in level design and feel/vibe to warrant buying/playing them both if you like this genre of game and it really is more down to what frame of mind you’re in to which particular one you feel like playing. They are such enjoyable, well designed games to play it’s hard to say which is better. I do suggest you get both but I guess if I had a Heavy Machine Gun pressed to my head and I had to choose only one then Metal Slug 3 might come out on top by a (POW´s) whisker but I would miss playing X too.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία