NEO Scavenger is a game where you must survive in the wasteland long enough to figure out who you are. Each turn, you must decide where to go, how to scavenge for supplies, and how to deal with anything and anyone you encounter.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (1,307 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 15 ธ.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ NEO Scavenger

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Combines that old Fallout feel of a world gone to hell with the frantic, Day-Z struggle to survive. You'll be thankful just to find a pair of boots."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (57)

19 ธันวาคม

Happy Holidays!

Happy Holidays everyone!

With Christmas right around the corner, we'll be packing up the gifts and goodies, and heading off to see our family soon. So I wanted to wish everyone a wonderful holiday season, and hopefully everyone gets a chance to chill out and have some fun.


He knows when you are sleeping, he knows when you're awake...

I don't know which is scarier. Dogmen or dogemen :)

Out of Office

Just so folks are aware, I'll be out of the office for two weeks starting this weekend. So between December 20th and January 4th, I may be slow to respond to emails or forum posts.

That said, I'll try to pop by occasionally to see if anything's on fire. And I'll likely be starting on a bug-fix patch as my first task when back. If there is a critical issue, email is the best way to reach me.

GOG.com Twitch Stream

Also, for those of you around the computer tomorrow, GOG.com will be hosting a Twitch stream of NEO Scavenger! They've enlisted Vlad to don a hospital gown and brave the Michigan wastes, so drop by and say "hi!"

http://twitch.tv/GOGcom

The stream starts at 11am PST (7pm GMT), Saturday. I'll unfortunately be driving through snowy mountain passes at that time, but I'll be there in spirit!

Once again, I wish everyone a wonderful holiday season, and I'll see you all in 2015!

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

15 ธันวาคม

NEO Scavenger Is Officially Launched!

Hey Folks!

NEO Scavenger has officially launched! After almost four years of development, nearly three of which were in Beta/Early Access, it's finally time for the big v1.0!NEO Scavenger is my first commercially released game, and is a sort of love letter to the pen and paper role-playing games I grew up playing. In it, the player takes on the role of a character who wakes up in a strange facility where the world has experienced some cataclysm. Using their wits and anything they can scavenge from their surroundings, they explore this strange wasteland, piecing together clues about their past.

It's a hard game, where the player must take care to think of everything from dressing appropriately to disinfecting wounds. The story will not come spoon-fed to you, and the game will not hold your hand. But for those who are persistent and clever, rewards and answers await!NEO Scavenger is available at many of your favorite online retailers, including:


HUGE Thank You to the NEO Scavenger Community

I want to take a moment to say a heartfelt "thank you" to everyone who has helped me over the past several years. From friends and family to helpful community members, I've always had support and encouragement all around me. Plus, many of you have been providing excellent feedback and suggestions over the years to help make NEO Scavenger what it is today. If you fire up the game, do check out the "Credits" page to see many of the talented individuals who made this all possible.

Thank you!

What Are My Plans for Support, and What's Next?

I answer these and several other questions regarding future plans in more detail here. The short version is that I'll be focusing more on bug fixes and better modding support after launch, as well as looking into potential new projects. And, of course, probably a vacation :)

So please head on over to your website of choice and take a look! There's a free demo if you haven't tried it, to help you decide if it's right for you. And for those who were just waiting for the beta to end, it's finally time!

95 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“one of the best single player turn-based RPGs I’ve played for a long time.”
Rock Paper Shotgun

“In many ways, NEO Scavenger feels like the original Fallout”
Indie Game Magazine

“We found ourselves playing for hours and hours”
Gamespot

เกี่ยวกับเกมนี้

NEO Scavenger is a game where you must survive in the wasteland long enough to figure out who you are. Each turn, you must decide where to go, how to scavenge for supplies, and how to deal with anything and anyone you encounter. And with each passing minute, the pit in your stomach grows, your dehydration worsens, your muscles tire, and your body temperature drops in the cold autumn air. Choose your starting abilities carefully, because they and your wit are the only tools you have in the apocalypse!

Features

 • Unique Setting - Near-future, post-apocalyptic Michigan with local cryptids and folklore. And something else beneath the surface...
 • Turn-Based Play - Take your time with each turn, and play at your own pace. Save and quit when you want, and resume later.
 • Permadeath - If you die, that's it. NEO Scavenger is balanced around a single difficulty level: permadeath. Your save will be deleted if you die. So choose every action carefully!
 • No Grinding - There is no XP in NEO Scavenger. No levelling-up. Instead, progress comes from learning how to play the game better, and using your strengths to your advantage.
 • Semi-Random - Much of the map is randomized each game, including the location of ruins, creatures, weather, and certain quest branches.
 • Sandbox or Story - Search for clues to your identity, what happened, and who's hunting you. Or simply test your mettle against man and nature alike. Play how you want!
 • Abilities and Flaws - Choose abilities and flaws each time you play. Different combos unlock different abilities and quest branches.
 • Crafting - Extensive crafting system which allows for substitutions of similar items. Make a rifle scope from half a pair of binoculars, or a noise trap from a pill bottle and pebbles.
 • Desperate Combat - Detailed combat with moves like "Tackle," "Lure," "Kick While Down," "Demand Surrender," and "Threaten."
 • Realistic Wounds - Creatures have complex wound simulation, with multiple wound locations, infection, bleeding, and pain management.
 • Realistic Metabolism - Hypothermia, fatigue, thirst, hunger, disease, intoxication, shelter...everything is tracked.
 • Realistic Inventory - Complex inventory system with slots for holding, wearing, containers, and more. Fit items in grid spaces, and manage encumbrance.
 • Hex-Based World Map - Navigate ruins, hills, forests, and plains in a hex-based map. Line-of-sight, elevation, and daylight matters.
 • Tracking - Creatures leave their tracks and spoor on the map, which can be followed by others. Players can also hide their tracks.
 • Hiding - Players can use hiding to avoid being seen while traveling the map, as well as during story encounters.
 • Hunting - Trap small game for food and fur, or track and kill larger prey on the map for butchering.
 • Hacking - Use hacking skills to unlock scavenged laptops, cellphones, smartphones, and tablets. Mine them for paydata, or snoop through personal files.
 • Foraging - Search for edible plants and water, and use special skills to identify what's safe to eat.
 • Haunting Soundtrack - Music composed by Josh Culler, specifically for NEO Scavenger, plays periodically, lending an atmosphere of loneliness and desperation. (Also accessible as mp3s outside game.)
 • Creature AI - Wandering creatures go about their own business, hunting, scavenging, and hoarding. Morale affects their choices, and some will gang-up and cause trouble.
 • Dynamic Weather - Temperature, rainfall, and night/day are based on real-world data for autumn in the area. If you live long enough, you may see snow fall.
 • Detroit - Take refuge from the wasteland in one of mankind's last bastions of safety. Buy supplies, get medical care, and seek clues in a cyberpunk-styled city.
 • Trading Cards - Collect NEO Scavenger trading cards, badges, emoticons, and profile backgrounds!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), Windows 8 (32 bit and 64 bit), or Windows Server 2012 (64 bit)
  • Processor: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom 1.6GHz or faster processor for netbooks
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 128MB of graphics memory
  • Hard Drive: 75 MB available space
  • Sound Card: Any
  • Additional Notes: Please try the free demo to verify that it works for you!
  Minimum:
  • OS: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, or v10.9
  • Processor: Intel Core™ Duo 1.83GHz or faster processor
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 128MB of graphics memory
  • Hard Drive: 75 MB available space
  • Sound Card: Any
  • Additional Notes: Please try the free demo to verify that it works for you!
  Minimum:
  • OS: Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 5.6 or later (32 bit and 64 bit), openSUSE® 11.3 or later (32 bit and 64 bit), or Ubuntu 10.04 or later (32 bit and 64 bit)
  • Processor: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom 1.6GHz or faster processor for netbooks
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: 128MB of graphics memory
  • Hard Drive: 75 MB available space
  • Sound Card: Any
  • Additional Notes: Please try the free demo to verify that it works for you!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
17 จาก 18 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
56.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม
An awesome survival game.
Challenging to the newer players, and for myself, with about 60 hours in game, still a struggle to stay alive for long lengths of time.

It has multiple playstyles to suit however you'd like to play:
-Want to be a survivalist who uses ranged weaponry to hunt wild animals? Go for it.
-Want to use melee weapons, wreaking havoc upon any foe who walks in your path? Go for it.
-Want to fight for justice, destroying any and all inhumane religious cults that have arisen? Go for it.
-Feel a need to slaughter any human, animal, or whatever the hell you find in the wasteland? Go for it.
-Want to knock people out, steal their shoes, and then leave them barefoot in the middle of a wasteland? Go for it.
-Want to be insane, kill anyone you see, AND become a cannibalistic maniac? I think you know the answer.

With multiple in-game skills, the possibilities are endless. You can be an overweight combat medic, a melee proficient electrician with a high metabolism, a weak and brittle botanist, an athlete with insomnia; There are many different combinations you can choose from. You just need to find the right kit to suit yourself- with the ability to deal with freezing weather, wild dog attacks, and insane cultists.

An awesome game that is definitely worth the money. The creator of the game is very willing to fix bugs, communicates with the players whenever the chance arises, and listens to any and all feedback.
In my book, a definite 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม
This is by far the best surprise I had in a game. I bought it in a bundle and thought it would be some stupid and buggy game. My mistake. This is one of the best turn based games available nowadays. A truly masterpiece.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
23.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม
I was attacked in the middle of a stormy night by two mutants trying to steal my shopping cart loaded with supplies. After I brained one of them, the other scattered. I gave chase, and dispatched it following a cross-tile pursuit. However, upon return to my camp, my cart was gone. The mutant corpse, mysteriously absent as well. Using my tracking ability, I followed the thief several tiles down, and discovered it was another mutant, slowly pushing my cart southwest, his deceased comrade most unceremoniously stuffed inside with the rest of the contents. I moved in and caved its skull in with one fell swoop. I felt no pity, no remorse. I really needed those 5 empty bottles.

10/10 excellent post apocalyptic hobo simulator
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม
Next to Fallout, the finest Post-Apoc RPG ever made. Memorable and more than a little scary.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม
it's actually a really good game with a really good story and a really creepy atmosphere.

if i was a shítty video game journalist, working for Rock Paper Shotgun or Kotaku, i'd say things like "old school atmosphere", "unforgiving gameplay elements" and "i lack any form of self-respect".

instead i'll just give it a large number out of the same large number.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม
Hard but fun
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
108.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ธันวาคม
I personally love Neo Scavenger I've played about 108 hours into it. I think that the combat shows what humans actually react like.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม
OK first off this game... i don't know how to say this.... they are thieves... Time thieves to be exact. So I buy this game for a fair price, but that seems to be the trap. See that’s how they get you. They make a reasonably priced game and the game is well made don’t get me wrong, however that’s where the plot thickens.
Before you know it, you pay for the game, load it up and poof… 5 hours gone. You don’t seem to notice it but you go to work the next day when you get home your soon looking around and wondering how in the world is another 5 hours just… gone. One moment my wife is yelling at me and 5 hours later she is snoring in the other room but I never noticed.
How did they do that and how do I sue?

Thank you for a great game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม
Survived 6 days, became a wendigo, found a city, got shot down by a guard with a Fallout New Vegas Gauss Rifle

10/10 would eat people again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม
addicting
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
70.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม
A great hex based game that reminds me of the old text based adventures i used to play.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม
Ran around wearing a t-shirt, hospital gown, and one flip-flop, carrying a rifle and a plastic bag. Got knocked to the ground by a guy with a frying pan, kicked in the head repeatedly, and then died of diarrhea. 11/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม
An excellent game for people who like a mix of strategy, rpg, and survival elements in their games and care more about gameplay than graphics. A hard game to master, but an excellent game to die in and then try again, and again, and again.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
15.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม
One of the best turnbased games i have played in a long time.

For those who enjoy oldschool fallout and wasteland style games based around survial i would strongly reccomend.
it has everything you could ask for.
Its unforgiving but fair.
Its simple to get the hang of but complex and full of content to explore to your hears content.

A solid new pet favorite of mine.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม
i had a really good save. came back the next day (real day). saw someone. walked over to find them sleeping. crept up and hit them multiple times with a crowbar. they woke up. threw some rocks at my head, and i instantly died.


10\10

-no jk this game is amazing
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ธันวาคม
I beat a poor melonheaded abomination to death because I felt like it. Pretty fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม
This game is cool.

Would recommend to kids and the elderly.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ธันวาคม
Fallout meets Civilization. a really interesting time with no two playthroughs being the same.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม
Got killed in my sleep. 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่