Game and software creation has never been easier or quicker than with Clickteam Fusion 2.5! Discover the tool used by so many multimedia professionals, game creators, and creative people from all walks of life.
Κριτικές: Πολύ θετικές (164 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Δεκ, 2013
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Although technically not a game, this software is responsible for its share of good games. From solitaire, to blatant Pewdie-bait, it does a good job."

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (32)

15 Μαΐου

room13 - Made with Fusion

You have no face…..they have no chance.The Paper Robot LLC, and Clickteam, has announced the release of its game, “room13 – A horror styled, arena shooter, where you construct a new weapon every game, slaughter the dead, and can wear a reanimated shark’s head as your face because why not,” on Steam Early Access! Created by a one-man development team, room13 is a non-stop action-platformer, blended with exploration, weapon crafting, face swapping, and the undead.
Travel room by room emptying your clip into hordes of the undead as you unlock the secrets of the labyrinth you find yourself trapped in. Unlock new faces, customize your weapons, collect zombie chunks, battle bosses, and unlock the mystery of who you are. Gather enough zombie chunks (remains) and you’ll earn a battery. Get three batteries and the round ends, the doors open, and you can venture into the next room, or search for more weapon parts.

Additional Features
• 13 uniquely dangerous rooms to survive with 13 even more uniquely dangerous bosses to battle
• Over 26 faces to earn, unlock and wear as your own in development
• 100’s of possible weapon configurations to assemble each time you play
• Original soundtrack composed by Orb Soundwerx
• A reanimated Shark’s head because why not

Availability and system requirements:
Availabe on Steam Early Access, and will require Windows XP/Vista/7/8; 200 Mhz Pentium processor or higher; 256 MB RAM; minimum of Direct3D 9; and 40 MB available space

0 σχόλια Περισσότερα

14 Μαΐου

Not a Hero - Made with Fusion

Not a Hero hits Steam today!Devolver Digital and Roll7 bring Not a Hero to Steam, I hilariously action packed 2¼D cover shooter! I have a feeling this game will be huge, Congratulations to Roll7 and crew!

About the Game

Professional assassin turned amateur campaign manager Steve is charged with cleaning up the city by an anthropomorphic rabbit and mayoral candidate from the future named BunnyLord. Now Steve and his expanding roster of dubious heroes must wield their unique skills to shoot, slide, dive, and take cover behind a political platform built on ethics, accountability, and an inordinate amount of gunfire. Eliminate the criminal underworld of the city’s three major districts and persuade undecided voters to your cause, tackling the issues that matter by putting a gun in the mouth of those issues.

Through the power of ISO-Slant™ technology and a wasted youth, London-based developer Roll7 (OlliOlli) delivers the greatest 2¼D cover-based indie shooter of all-time, ever.

0 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το λογισμικό

Game and software creation has never been easier or quicker than with Clickteam Fusion 2.5! Discover the tool used by so many multimedia professionals, game creators, and creative people from all walks of life.

With CF2.5’s amazing event editor system you are able to quickly generate games or apps without mastering a traditional programming language.

Within your first hour you will have learned the basics of the tool. Compile a windows app with a mouse click, Or target additional platforms like iOS, Android, Flash and XNA (Windows Mobile phone and Xbox) with the purchase of our optional exporters.

Harness the power of Clickteam Fusion 2.5 today.

Steam Games Made With Clickteam's Fusion


Amazing Features from the Original Drag and Drop Programming Tool

-Make your first game in under an hour!
-No need for previous programming knowledge
-Easy to use and intuitive physics engine
-The original and world famous Event Editor makes programming a breeze
-Used by professionals and students alike
-Shader effects available
-Inserting assets is as easy as drag and drop
-Publish games and apps for multiple platforms
-Complete creative flexibility
-Hardware accelerated games and apps
-Outstanding, friendly community support

Build for many platforms with optional exporters


Generates HTML5 on the fly and runs automatically in your browser
Open extension SDK for endless functionality
Use hardware acceleration & shaders on powerful Windows machines
100's of additional objects provide additional functionality to the tool
Build directly from CF2.5 to any of your Android devices and build APKs
Access the Android OS with our simple permissions management system
Build games for all iOS touch devices including iPad, iPhone and iPod
Maximize control options with the Accelerometer and Multitouch interface objects
Build Games for Xbox and Windows 8 Mobile
Multiple Control options for Multiple Platforms
Produce quality Flash content in record time
Fully Customizable SWF Generated Easily

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Minimum Windows XP SP3 Operating System. Supports Vista, 7 and 8
  • Processor: 200 Mhz Pentium processor or higher
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: Must support minimum of Direct3D 9
  • Sound Card:
  • Additional Notes: Broadband Internet connection
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
52 από 59 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
399.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου, 2014
Disclaimer: I've used Klik n Play and MMF years ago, so this review could be biased.

Pros:
- No programming involved (at least for basic components, which made it friendlier to non-technical persons)
- Super easy to make 2D games or applications
- All you need is a little common sense and creativity and a little math maybe
- The design metaphor is perfect for making games
- Make it possible to get from planning to release in a short while
- Learning curve good enough for kids and even grandpas (I myself used KnP when I was 13)

Cons
- No programming involved (which means any bugs inherent in the core component of the game will have to referred to the tech support)
- You'll probably have to try programming using stuffs like Unity or the like to deliver 3D games, since Fusion's 3D support is pretty new and buggy
- It would really help if Fusion has free stock objects or arts somewhere to assist users with not so much creative resources
- The design metaphor makes it kinda stuck to only making certain type of games (although to be fair, lots of DLC objects are there to help create whatever you have in mind)
- It is more suited to indie/solo development than a large distributed team dev
- It could use more on-disk documentations to help first timers

I've seen a lot of improvement from MMF, and less bugs too. Overall, the software still remained true to its root as a tool to help non-technical people make games, so I'll recommend it to those who lack the technical skills to make a game but still very much want to do it, or to veteran devs who felt the need to go easy a little while and do drag 'n drops.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
27 από 28 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
145.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2014
Very unsure about this product when i first saw it. I mean there must be huge down sides to a game engine that is drag and drop, right?

Wrong, its fantastic. My heart will always lie with programming your own games, but THIS is amazing for making smaller 2d games, even prototyping ideas with rapid iteration time.

You literallty game make a whole game in an hour with this :)

Im sure it has limitations, but none i have found yet :)

//**** edit ****

I found some issues:

- The standard version (not developer) when used with the Android exporter has some limitations, mainly to do with monetization.

- To use Google Admob advertising you HAVE to have the developer version (this is not clear on the product comparison page on their website)

- You CANNOT provide ANY in app purchase functiionality without the developer version.

I have seen other people ask how to use admob only to be told they need the dev version. Its just not clear enough when buying the Standard edition that those things arent included.

The comparison between versions is ONLY available on the Developer version page. It should be on the standard page as well, because the people buying standard need to know what they are NOT getting, just as much as the people buying the developer edition need to know what they ARE getting.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 22 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
68.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Δεκεμβρίου, 2014
Easy as ABC 123, Tech support is great. The community is extremely helpful and fast to reply to any question. I had a problem and with and hour I had a reply with a solution that worked. There are a lot of resources to get started making your game straight away. This is absolutely brilliant. If your kids want to grow up and be computer programmers than buy them this.

My only wish is that the DLC/ extra exporters like the android exporter where cheaper. The IOS exporter is dearer than the main software (I guess that apple have something to do with that though, cough! cough!).
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 27 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
91.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2014
Amazing software, it's easy to use, the tutorials are really well explained and they're easy to follow.
I've created a full minigame in a couple hours.

https://www.youtube.com/watch?v=dLC5-7e-fkI&feature=youtu.be
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
44.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Δεκεμβρίου, 2014
This is brilliant. Only 20 hours in, I knocked together a credible title screen, high score screen, working level template and storyline structure of a Breakout game. Early days, I admit. Doesn't like MP3, seemingly; Mantis (please see comments) advises OGG.

I bought this for £60 and two days later it's on sale for £20. I don't mind that, I think it's worth it, but buying it during the current Christmas/New Year sale would be wise. In return, what it <will> do is make you wonder what you could do in a properly co-ordinated team.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
25 από 43 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
156.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2014
The software is great, but the way it's advertised with lack of any real information feels like a scam. Under "About This Software" on Steam we're give examples of games that have been made with this software and promises that we'll make our first game in under an hour. I couldn't find any real information about using this to distribute my own game. Even on their website I struggle to find any legal information. Only after going to their own store did I finally find this: "Note: Commercial games and apps created with the standard version of Fusion 2.5 must include a "Created with Fusion" logo. The Developer version does not require the inclusion of our logo."

So be warned, this is not $100. It's $100 for the base package, $300 so you don't have to plaster their logo on your product, and ~$70 per device that you want to export to. I'm extremely bitter at the fact that they hide the legal limitations of the base software and instead plaster the "About This Software" section with "LOOK AT ALL THESE COOL GAMES PEOPLE MADE WITH CLICKTEAM FUSION!" I would not recommend it for that fact alone.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
165.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιανουαρίου
awesome for game creation, will be using this for a long time
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 8 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2,113.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Ιανουαρίου
Where do I even start!? I love this software! It's perfect for anyone! It's easy to use, you can learn fast, and you dont need to know how to code! For people looking to make games, but do not want to learn code; Clickteam Fusion is perfect. Not to mention the integrated physics engine that I just love! I have logged in a lot of hours in this software, and I just find it perfect for anyone wanting to learn how to make games easily and learn quickly.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
57.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2014
This software is easy to use and is fun to mess around with! The tutorials sometimes can be a bit tough ot understand but that's just the way it is phrased. I would recommend this to anyone who wants to start in game development! I got this for a steal price too at €40 in the christmas sales and Im glad I did!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
28.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Φεβρουαρίου
I cannot believe that I can even make make a game with this software. I am no good at programming, but with some basic logic skills (like if you press the right arrow key, the character moves left) and also a bit of graphics, the game is done. Totally useful for dummies like me!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
45.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2014
Fusion 2.5 is a polished software, that is the product of work since 1994. The engine might be a little tough to use at first, but once you grasp it's basics many doors will open: you can literaly make any game you want with this.
Great recommendation for those that love indie games, aren't a fan of programming.

Popular title five nights at freddy's was made with this game engine, which reflects in capabilities.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
26.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Φεβρουαρίου
Good for game developing! i used the free version,then Multimedia Fusion,then i used all the money from the games (and donations) to purchase clickteam fusion!!

Pros:
Good for beginners
No programming
EASY!!
Drag and drop
Make easy 2d games or applications


Cons:
Exporters are alot of money.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
305.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Απριλίου
Hands down, Clickteam Fusion 2.5 is the best gaming software I came across. First, it has a drag and drop system, which is very useful so don't have to keep changing the grid size in GM. Fusion also provides no code whatsoever, this without a doubt is the best part of Fusion. Sure, it can be a pain sometimes but it still is amazing to newbies who want to use this software. Lastly, the interface is so friendly and not so complex as GM. In conclusion, this is the best gaming software I've ever used in my life. GO BUY THIS THING.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
42.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Απριλίου
It's really good
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
680.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Απριλίου
After 5 months of using Fusion, I can finally review it. This software is a great place to start if you're new to developing games, it's so easy to use.. it may look confusing at the start but if they provide you some useful tutorials to help you out when using the software.

Clickteam is an awesome community for support, It's a bit confusing finding the area to make a thread for support but it only takes around a day or even in some cases an hour for someone to reply with a solution.

You'd also think that with a software so easy to use it would be pretty limited, there are some slight limitations but they're pretty small and unnoticable. (Atleast for me)

This software is easy to use in the sense that there's hardly any proper coding, it's basically all drag and drop.. you hardly
need to ever use the keyboard for coding... infact I've never noticed ever having to use the keyboard I just prefer to.

There is a slight limitation in the Standard version of Fusion which happens to be that you have to use their logo somewhere in your game though so keep that in mind if you're buying the Standard Version.

All in all I rate the software 9/10 (So far) It's an awesome software to start using if you're new to creating games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
306.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Μαρτίου
Think of it as infinite games for the price of two
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
189.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Απριλίου
Great software for making 2D games.

Pros:
- Easy drag and drop for most mario/megaman-esq games
- "Almost" no programming needed, if you want proper dialog you'll find yourself editing strings and variables, but I'm not marking that as a con since they are incredibly easy to learn.
-Loads quickly on lower end specs (Tested on an i3 with integrated graphics)
-MANY helpful examples out there. "Nivram" 'Nuff said.
-Not sure what the other reviewer was talking about, but there is plenty of stock objects to test things out with under local library.
-Is still used to make MANY great games.

Cons
-Examples aside, I find it time consuming for the most part when searching for solutions. In particular when it comes to correcting diagonal movespeed when using custom movement, you'll find a lot of complicated trigonometry on their forums and elsewhere (Protip: movespeed / sqr(2). )
-More documentation on commands and what they do would be nice (small things like trying to use sqrt(2) instead of sqr(2) shouldn't require a google search.)
-No Else command. No seriously, it would make things so much easier.

And my biggest gripe: Exporter prices.


With all that said, I'd most definitely recommend this to any hobbyists and anyone starting out.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Απριλίου
This is it! If you want to make 2d games, platform games, fnaf games and more, then this is the program you should get! Very usefull and even some shortcuts that happen automatic, like importing Pic 1 and then it asks if it's going to import Pic 2,3,4,5 and 6! Worth the money!

Positive:
Easy to use
Shortcuts
Free textures and sounds for download
EASY!!
:D

Negative:
Some bugs
A little bit hard to start with
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 6 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
128.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Δεκεμβρίου, 2014
The most Focused and user-friendly 2d game engine to date. Well configured and flexible in ways. Best .5 update I have ever seen!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
431.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Απριλίου
This is a easy to use and power full enough tool to make 2D game with.
If you're intrested in making games like, flappy bird, Mario clones etc, this is the best tool.
suprisingly easy to learn. I have made games that only took me a few weeks to make.
And people really enjoy the games to. In short, try the free version and buy the developer version when you think you're ready. Highly recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία