The year is 2047. A massive nuclear fireball explodes high in the night sky, marking the dramatic beginning of the Third Tiberium War and the long-awaited return of the most groundbreaking Real-Time Strategy franchise of all time.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (547 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 28 มี.ค. 2007

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

หมายเหตุ: WINDOWS 7 USERS: To ensure proper functionality, you must disable User Account Control ("UAC") via the Windows Control Panel before launching the game.

ซื้อ Command & Conquer: Tiberium Wars

 

เกี่ยวกับเกมนี้

The year is 2047. A massive nuclear fireball explodes high in the night sky, marking the dramatic beginning of the Third Tiberium War and the long-awaited return of the most groundbreaking Real-Time Strategy franchise of all time. Command & Conquer 3 Tiberium Wars unveils the future of RTS gaming by bringing you back to where it all began: the Tiberium Universe. With the corrupt substance Tiberium blanketing most of the Earth, the infamous Kane is back to lead his Brotherhood of Nod in a massive global assault on the Global Defense Initiative (GDI) and the few remaining livable Blue Zones left on the planet. Only you can stop him. Featuring state-of-the-art next-generation graphics, an epic story, and truly innovative features such as the ability to transform online battles into a spectator sport, Command & Conquer is about to reinvent RTS gaming … again. Welcome back, Commander.
 • Fast, Fluid, Fun — The ultra-responsive, smooth-as-silk gameplay C&C invented is now better than ever, intuitively placing your entire arsenal at your fingertips.
 • 35+ Single Player Missions — In a vast open-world theater of war where each decision you make matters, you’ll experience one cohesive, epic story told from the unique perspective of all three warring factions.
 • RTS as a Sport — Play an RTS game as a sport for the first time! Observe, broadcast, and compete in thrilling online battles with innovations including all-new interactive spectator modes, VoIP communication, player commentary, and more.
 • Story Like You’ve Never Seen — High-definition, live action video sequences that seamlessly tie the game’s epic story together feature an unparalleled, diverse Hollywood cast, including talent from Star Wars, Starship Troopers, Battlestar Galactica, LOST, and House and the return of Joe Kucan as Kane.
 • AI with Distinct Styles of Play — The game AI matches your style of play—choose from play styles such as ‘rushing’, ‘turtling’, and more, or level the battlefield and let the AI use its own tactics to give you the highest level of challenge.
 • New Ways to Attack — Keep your opponent guessing by building flying battleships, wielding the power of terrifying Ion Storms, and combining units to form powerful, never-before-seen super-units.
 • Technology Makes the World Come Alive — Lose yourself in reflected sunlight and scream in sheer joy as you blow chunks off of enemy tanks, structures, and anything else you can launch a rocket at. The game world gains a new dimension and the battlefield comes to life as the atmosphere fills with smoke, fire, haze, tracers, explosions, and state-of-the-art weather effects.
 • Intuitive and Evolved Interface — A fully evolved side-bar interface allows you to completely manage your base operations while never leaving the action.

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP/Vista
  • Processor: 2GHz AMD Athlon™ processor or equivalent
  • Memory: 512MB RAM
  • Graphics: ATI Radeon 8500 or Nvidia GeForce 4 or higher video card
  • Hard Drive: 8GB
  • Sound: DirectX 9.0c-compatible sound card
  • Other Requirements: Internet service required to access online features, Broadband modem required for 3 to 8 players and voice support
  • INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
28 จาก 28 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
332.6 ชม. ในบันทึก
This is really, really an amazing game. This, along with C&C3 Kane's Wrath, are easily some of the best RTS games I've ever played. If you're looking for a great RTS game, buy this one, then buy the expansion for an even better experience.

But seriously, STOP HERE. Do NOT buy C&C4. C&C4 is a colossal train wreck, EA changed and ruined nearly everything that made C&C, well, C&C. C&C Tiberian Twilight is easily one of the worst video games that's ever been made. C&C3, though, is one of the best.

If you've got $15 to spare, spend it on this. That's my advice.
โพสต์: 1 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
23.3 ชม. ในบันทึก
The year is 2045. World is almost completelly infested with a strange, green substance, called Tiberium. This "thing" dropped down on Earth in 1990, and hell yeah, Earth will remember that day forever. Clearly an alien in origin, Tiberium (or Ichor - this is probably it's real name, given that the Scrins called it this way) has a very unlikely structure, and two very important abilities - 1st, it converts everything it touches, into itself, 2nd, its kind off... living. It is evolving.

On Earth, there are those, who want to get rid of this thing. And also those, who can claim it, worship it, and use it, maybe for greater good. These two sides can not go side by side. Thus - they are at an apocalyptic war across the entire planet !

This game, released in 2007, is still awesome. Yesterday, I was able to play it in Ultra High grafics with 3rd level AA - and I must say, this one still packs some power. Still amazingly smooth, still looking good. I like the story - and also cutscenes. Well, they could have been better, but this is no movie, this is just a game. And for a game, I can give those cutscenes 7/10. Textures are amazing, 8/10, but then you will see Scrins and you will have to give another point. Sounds are also very great, 8.5/10. Music is amazing, 9.5/10, it is not the best in the world, but it is very fiting and adictive.

Also mechanics, those are great as well. You have to consider at this point, that the game is 7 years old already, and back there... You know, technology and also programming went up. I still remmember how long I waited, together with my brother, to get this one in hand. I was 17 years old when it came out - and our poor old PC (2.4GHz Celeron - ONE core, 0.75GB RAM DDR2, and 0.5GB graphic card) can run it only on the lowest settings. But still, when I saw Mammoth tanks, Avatars and Tripods on one screen - hell yeah baby. I knew, that I will love this game one day.
โพสต์: 21 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 10 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.1 ชม. ในบันทึก
One of, if not the best RTS game I've ever played
โพสต์: 5 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
76.9 ชม. ในบันทึก
Hands down the best RTS game of all time... such a shame there is no master server anymore (thanks EA ya pricks) still play the ♥♥♥♥ out of skirmish when I'm bored. Unfortunately, It's turned 7 now and it's time to say goodbye :(. Hopefully the makers of the next Tiberium wars game realise this 'hit the nail on the head' when it come to the perfect RTS.
โพสต์: 11 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
57.9 ชม. ในบันทึก
One of my favorite RTS games. My only complaint: games are a bit too fast and repetitive, but there's ways to fix that.

A great RTS, get a copy!
โพสต์: 30 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.9 ชม. ในบันทึก
ภาคนี้คือ The Best of Series : Command & Conquer ถ้าคุณชอบเกมแนว RTS ต้องห้ามพลาดทั้งหลายทั้งปวงเลยครับ (ถึงกราฟฟิกจะสู้ Red Alert 3 ไม่ได้ แต่เกมเพลย์ภาคนี้ ไม่มีภาคใหม่ๆ ภาคไหน สู้ได้เลยครับ)
KyoyaJung Review Score : 10/10
โพสต์: 22 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่