Legends of Eisenwald is an adventure game with tactical battles, RPG and strategy elements. Take the lead of a small feudal army and try to defend your right to survive in this ruthless medieval world.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (384 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 2 ก.ค. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Legends of Eisenwald

โปรโมชันพิเศษ! ข้อเสนอจะจบลง 9 กรกฎาคม

ซื้อ Legends of Eisenwald - Knight's Edition

โปรโมชันพิเศษ! ข้อเสนอจะจบลง 9 กรกฎาคม

ซื้อ Legends of Eisenwald - Knight's Edition Upgrade

โปรโมชันพิเศษ! ข้อเสนอจะจบลง 9 กรกฎาคม

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Early Access RPG-Strategy mix that is looking very good already. LoE creates an immersive medieval ambiance and world with art, music and charm."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (76)

6 กรกฎาคม

Patch 1.003 - notes

This fix hopefully should resolve crash issues. The Chapter 6 end has been fixed but we cannot change save. We wrote FAQ, for a solution, lease look there, using the concole. FAQ contains spoiler in 2nd and 3rd part:
http://steamcommunity.com/app/246760/discussions/0/523890681423758749/

+ Option for complete sound turn off
+ AllocateMesh has been put extra protection against crash
+ Same for Battle._Send_SpellVFX
+ Same for Textrue_Update
+ Kurt Kreige gets respawn
+ Fixed error with quest killing Red Wolves chief
+ Changed sound control system for sounds in the legends

Этот патч надеемся решит проблему вылетов. Окончание 6 главы изменено, но мы не можем изменить сохранения. Мы написали FAQ, там есть решение, используя консоль. Там спойлеры во 2 и 3 части:
http://steamcommunity.com/app/246760/discussions/4/523890681422895662/

+ Отключение звука теперь работает полнофункционально (раньше звук отключался только частично)
+ поставлена заглушка, блокирующая любые попытки крэша в процедуре AllocateMesh
+ поставлена заглушка, блокирующая любые попытки крэша в процедуре Battle._Send_SpellVFX
+ поставлены заглушка, блокирующая любые попытки крэша в процедуре Texture_Update
- Курт Крейге теперь возрождатеся, если был убит не игроком.
- Исправлена потенциальная ошибка с заданием на убийство главы Красных Волков.
+ Переписана система, управляющая проигрыванием звуковых треков в событиях и легендах

2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

5 กรกฎาคม

Patch 1.002 - notes

Soundtrack and artbook should be downloaded to those who got Knight's Edition. Thank you for your patience and sorry for the delay!

Things fixed:
- Seidlitz name in the Prologue (this time for real!)
- Bug with the quest of Martin Blaha
- Potential error with killing a head of Fichtens
- Olle von Blicksee gets respawned if killed
- Autocombat crash playing with Mystic
- Bug with restarting the scenario if there were no battles before
- Possibly fixed bug with crashing when using any spell - those of you who had it please test and let us know.
- Fixed personalization.
- Fixed sounds and possibly crashes in the beginning: those with crashes in the beginning - please test and let us know.

In the launcher, and in the game's Options_game.ini file -> this line;
Music_Enable=Yes when set to Music_Enable=No crashes the game when spellcasting.

Вам должны скачаться саундтрек и артбоок. Спасибо за терпение и простите за задержку!

Исправленные вещи:
- Имя Зейдлица в прологе - в этот раз по настоящему!
- Ошибку с квестом Мартина Благи
- Потенциальная ошибка убийства главы Фихтенов
- Респавн Олле фон Бликзи если его убивают
- Вылет автобоя при игре Мистиком
- Ошибку с перезапуском сценариев если не было боев
- Возможно, исправлен баг с вылетом, когда используется любое заклинание - если у вас он был, попробуйте и дайте нам знать пожалуйста!
- Исправлена персонализация.
- Исправлены звуки и возможный вылет в начале - те, у кого были проблемы, пожелуйста попробуйте и дайте нам знать.

6 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“”
C.O.R.E

“”
85 – Riot Pixels

Legends of Eisenwald Knight's Edition

The Knight's Edition contains Legends of Eisenwald OST and artbook.

เกี่ยวกับเกมนี้

Legends of Eisenwald is an adventure game with tactical battles, RPG and strategy elements. Take the lead of a small feudal army and try to defend your right to survive in this ruthless medieval world.

The mysterious lands of old Germany are waiting for you - it's a land where the superstitions of the time have come to life. This isn’t a fantasy game. There are no elves or dragons here. There are only people - and their passions, sins and fears that often take a tangible form. Which path will you choose? Live according to your conscience? Or live by power and might? Or will you live by justice? And what is your justice, really?

Game features

 • A unique and dynamic combat system - each move is also an attack
 • The ability to individually equip *each* fighter in your army
 • A large selection of weapons, spells and abilities, including the option to use mounted units
 • Diverse upgrade trees, and each unit level up provides cosmetic changes
 • An intriguing non-linear story
 • A distinctive game world without common fantasy cliches
 • Over 50 hours of gameplay within the game. A main campaign consisting of eight chapters plus two additional scenarios.
 • A beautiful symphonic soundtrack in a medieval style
 • An accompanying Scenario Editor with the full set of developer tools

French version is missing some of the descriptions translation. They will be added in a few days.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: XP, Vista, 7, 8
  • Processor: 2 GHz dual-core CPU
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 1024 MB graphics memory, shader model 3 (Radeon HD 6670, GeForce GT 630)
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Additional Notes: Screen resolution 1280x1024; Dedicated video card required
  Recommended:
  • OS: XP, Vista, 7, 8
  • Processor: 3 GHz quad-core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 1024 MB graphics memory, shader model 3 (NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 or better)
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Additional Notes: Screen resolution 1680x1050 or higher; Dedicated video card required
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กรกฎาคม
I'm only scratching the surface of the 1st chapter, and this review might change as I progress further in the game, but so far I'm really enjoying it. I like the mixture of Germanic setting and low-fantasy:
* The story and quests, whilst at times do get a bit confusing (get ready to do a lot of wandering around), are pretty interesting in a "figure it out by yourself" kind of way.
* The combat is different to most games, but by no means "bad". It's actually pretty good in Dark Souls kinda "git gud" way.
* But my main issue is that sometimes the descriptions in quest logs aren't really that useful and are written in a (sometimes) convoluted way. But I suspect that's because English isn't the devs' first language, so I guess it's understandable. But, still....


*** MINOR SUB-QUEST SPOILER***For example, in one quest early on, you have to find a wealthy merchant who is involved in some grave robbing by a (quest description: watchtower casting a shadow on a rock by a southern gate). Indepth description, right? Well, there are a number of towers and rocks... but no gates. I spent 15min running around looking for it - even went to the south of the main town from which the merchant hails. Eventually the quest triggered (by pure, blind luck) and what they actually meant was the watch tower north of the south-eastern bridge.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
31.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กรกฎาคม
It's boring in the beginning but once you pass chapt the story is so solid.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
54 จาก 59 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
126.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม
This is the first and only Early Access game I have backed so far, but it really has left me with a high standard mark that I doubt will be met by all the other projects I back in the future.

The game is amazing, people wouldn't think such a feat could be done with as little funding as this project had. The battlefield in this game offers a variety that might be overlooked at first glance, but it's that what makes it much better than HoMM or King's Bounty, at least in my eyes.

The battles in the games previously mentioned tend to become dull and repetitive after a while, and I grow tired of the game and don't touch it for a long while. But in the case of this game, the battles are always quick-paced and focused. You can't just fiddle around wasting turns, you have to move and so does your opponent. Planning before the battle is as important as the fight itself.

And that's just talking about how the fights go. The music is simply wonderful and the art is very well-polished. Still, it's a turn-based combat game, so it's a niche game on its own, but for a cautious turn-based player such as myself, this game has delivered much more than it promised.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
31 จาก 34 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กรกฎาคม
A mix of King's Bounty and Disciples set in (more or less) medieval Germany.

The first impression can be somewhat off-putting, because the graphics and animations look simple and feel outdated for at least 5 years. Nevertheless, once you get past it and get into your first quests, the engine doesn't really matter anymore. After the tutorial map the story picks up quickly and the first full size campaign map is very entertaining.

If you enjoyed Disciples, HOMM or King's Bounty, and you don't mind simple graphics, I would definitely recommend this game.

Bonus points for including an excellent Belarusian translation!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
71 จาก 106 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
39.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
PRELIMINARY (22 Hours of play) - about half way through

In my opinion, Legends of Eisenwald is first and foremost a turn-based squad level tactical combat game with a character development system that is focused almost exclusively on combat. The game ships with a campaign that tells a single story from the point of view of one of three possible protagonists. Your character will level and you do get to choose how your character develops in terms of the game's combat mechanics, but that is pretty much it. There are no game mechanics to provide any real character depth; and the story is very linear. NPCs with any real character are few and far between. The members of your army (really just a squad) are interchangeable generic constructs. I don't know why the devs even bothered to give them names. Thus (and there will be more below), I don't see how one can think this is an RPG in any way.

I am going to judge this game largely on the merits of the default campaign as that is what one experiences as neither of the two items in the Steam Workshop (7/5/2015) speak to me. The game's fundamental combat mechanics are easy to grasp, but there is plenty of depth. This is not unfamiliar territory if one has played game franchises like Heroes of Might and Magic or Warlords. Just know that Legends of Eisenwald is not a rip-off of those other games; it is its own game. Overall, I have no complaints with the combat mechanics or the skill tree for the knight. The tactical combat is the game's strength; and, if that is enough for you, then you may enjoy this game. However, the game's liabilities are significant enough that I can't recommend the game in its current form.

Points to get out of the way early:
 • Use descriptive names for your saved game files as you are probably going to need them. I know I've done a fair bit of backtracking, and I wouldn't have been able to do so as easily with the default saved game file names.
 • Wrap-up side quests before completing the main quest(s) in each chapter. If you don't have good save game files, there is no going back to previous zones to complete a side quest once you finish a chapter. Obviously, if you use a saved game to go back and complete a side quest, you are going to be forced to replay the chapter ending event(s). For me this is a relatively minor annoyance, but that may not be how others feel.
 • The journal and notes system does not allow you to refer back to previous chapters as far as I can tell. There are two problems here. First, there is information that one would like to refer to from previous chapters. Second, the quest and journal system does not capture all the dialog that it should to eliminate the need for a custom note feature (which does not exist in this game). Thus, one has to use another application outside the game for taking notes. Alt-Tab or play in a windowed mode; or posses perfect recall!

There is too little documentation for the game. Yes. The devs did post a useful User Guide and a series of intro videos. However, this is not what I mean by documentation. There should at least be a text file that systematically lists and describes all skills, equipment modifiers, etc. There isn't one. For example, there are branching skill trees for NPCs, but there is no right-click or mouse-over to explain what they they are and you can't look ahead in the skill trees to know which one seems the most interesting to you. Thus, one is forced to save the game. Try one option, and read what it does. Then you load the save game, select the other option, and read what it does. The same is true with equipment with special characteristics. Want to know if a "rugged" helmet is worth the hit to initiative? Save game. Buy item. Equip item. See what it does (sometime it is still not clear what an object does). This is the opposite of fun - it is tedious and boring; and it is a waste of my time.

Speaking of tedious and boring, there are quest objectives that require one to hit just the right spot in order to trigger a necessary event. Now I don't mind this much when there is the occasional quest that involves discovering something that should be hard to find. However, it is another matter when it comes to obvious things or when it occurs too frequently; it is maddening when one is well aware that one is wasting time trying to find the correct pixel to stand on for an event to fire. Once again, this is tedious and boring; and it is a waste of my time. Worse, it takes one right out of the story . . . and there is too little of that as it is. Yes. I would dispute that the campaign is "story rich". With almost every quest I am left wanting more story.

Legends of Eisenwald has an interesting story to tell, but there are few opportunities for role playing and most of those opportunities are ruined by the story. Specifically, circumstances will dictate your options and your actions. One is given few real choices as the story unfolds; and there is little point in attempting to role play as, more often than not, you will be railroaded into only one course of action no matter what you do. Your only real choice is how you develop your combat skills. Thus, Legends of Eisenwald has a story to tell; but it is not your story. You are merely a puppet. In some regards, this is a very medieval point of view; and, if this was a conscious decision on the part of the devs, then they have succeeded in conveying that world view.

There are major missed opportunities with the campaign from both a reward and historical perspective. There was an opportunity to better distinguish between true followers, feudal levies and mercenaries - particular in terms of the transition between chapters; but the opportunity is squandered. Also, a player might expect to be rewarded by being able to carry gains forward from one chapter to the next, but this is an expectation that has not been met in my game. This may be down to a lack of skill tree depth for NPCs or perhaps it is a necessary concession to play balance. In any event, there will be unexplained losses of inventory and members of your squad between some chapters - the game doesn't even offer a simple dialog box with a plausible story for the losses. One is left to make-up one's own story to explain what came through and what did not between chapters.

I am at that point in the game where I am deciding if I am going to continue playing Legends of Eisenwald. I've completed several chapters; and, if the pattern holds for subsequent chapters, I think I know what to expect; and there is not enough on offer to justify taking significant time away from other games. I've done a little back tracking through my save game files to see if I can see where things might have gone differently, and I'm fairly certain that I've not missed anything obvious. Too bad. I'll monitor future release notes in the hope that better things are to come . . . as, to this point, I definitely feel like I paid too much for the experience currently on offer. That said, I suspect I'll keep chipping away at the campaign as I do enjoy the tactical combat portion of the game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน