Ruthless bird versus bird action. Wild animals and the artefacts of a mysterious ancient culture. A game full of challenge and discovery – unlike anything you've played before.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (208 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 7 ม.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Secrets of Raetikon

เทศกาลลดราคาวันหยุดสิ้นปี! ข้อเสนอจะจบลง 2 มกราคม

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Secrets of Raetikon Soundtrack Edition

มี 2 รายการ: Secrets of Rætikon, Secrets of Rætikon - Soundtrack

เทศกาลลดราคาวันหยุดสิ้นปี! ข้อเสนอจะจบลง 2 มกราคม

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Showed at PAX Prime 2013 - Fly through alpine vistas and reawaken an ancient civilization as a bird. The sense of flight in this game is remarkable."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (14)

31 กรกฎาคม

Update 1.1: Thorny Thistles

Yet another update to make Secrets of Raetikon better!

The most important fix has to do with the newest Intel HD 4000 drivers which were not compatible with our game. The game is playable on HD 4000 cards now, but the editor is still unstable. Please follow this post for further information: http://steamcommunity.com/app/246680/discussions/0/34093781613697329/

We’ve also rebalanced and fixed dozens of bugs to make the game fairer and more welcoming to new players. The Deserter and Thorny Thistle achievements work now.

Over the last months we’ve also made the following changes that have not been announced yet:

 • You can’t get stuck in the wind tunnel anymore.
 • The stag behaves better now, e.g. it flees from buzzards
 • There were cases where progress did not save correctly. Not anymore!
 • You could get stuck in a stature before we fixed that.
 • Rabbits can walk by trees properly
 • Lynx attack magpies
 • Fishes now can be carried between levels
 • Fishes now swim with their bellies upward when dead
 • Tuned health and damage of all animals
 • Much less crashes and better responsiveness on slow machines

This is the best version of Secrets of Raetikon ever. Have fun with it!

9 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“While playing Secrets of Rætikon ..., I was on cloud nine.”
Joystiq

“I can't wait to dig into the full game ...”
Destructoid

“Broken Rules have created a title of masterful mystique, beauty, and playfulness ...”
81 – Killscreen

Features of Secrets of Rætikon

 • Single player campaign
 • An emergent ecosystem influenced by your actions
 • A living, breathing world where everything is physical
 • Many different kinds of animals
 • An epic story told in Raetic runes
 • Huge animal kings and ancient contraptions
 • Achievements and Stats
 • Play creatively and solve puzzles the way you want
 • Full game editable via the built-in level editor
 • Easily share your self-designed levels via Steam Workshop

เกี่ยวกับเกมนี้

Ruthless bird versus bird action. Wild animals and the artefacts of a mysterious ancient culture. A game full of challenge and discovery – unlike anything you've played before.

Secrets of Raetikon


You find yourself alone in the mountains of the Alps. Discover strange contraptions, wild animals and the mysteries of an ancient culture. Uncover the Secrets of Rætikon in an atmospheric, open-world 2D game in which you fly like a bird and explore an uncharted world.

Secrets of Rætikon is an action-focussed exploration game with an open world. Fly through the savage mountains of the Alps and collect parts of ancient machines. The world is rich in interactivity. Trees, rocks, plants and animals – everything is physics based and can be grabbed and dragged around.

Hostile animals protect their habitats and interact with you as well as each other. Use this ecosystem to your advantage: drag a bird of prey to another predator and they attack each other; grab a robin and feed it to a buzzard – it will attack the poor bird instead of you; defend yourself by wielding spiked plants or by pushing foes into thornbushes.

Steam Workshop integration


Secrets of Rætikon sports a full-featured level editor. You can edit every level that comes with the game or create all new levels. Levels can be shared over Steam Workshop. There is a physics sandbox that allows you to build toys or even new games. This is the same editor we use to build the game itself. It will be continuously developed for as long as we work on the game.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 1024 MB RAM
  • Graphics: Intel HD 4000
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10.6
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 1024 MB RAM
  • Graphics: Intel HD 4000
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 1024 MB RAM
  • Graphics: Intel HD 4000
  • Hard Drive: 200 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
41 จาก 50 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 สิงหาคม
Secrets of Rætikon is as gorgeous and ethereal as it is tedious and poorly designed.

It’s a game about exploration and discovery, hampered by convoluted level designs and the inexcusable absence of any sort of map. It’s a game of peaceful puzzle solving and nonlinear exploration disrupted by annoyingly persistent enemies, and no means of attack to ward them off. More than anything though it’s a game of false allegations of an overarching mystery, that in the end is nothing more than a horrendously incomprehensible and random moment, preceded by an unnecessarily grotesque event that quite frankly made me sick.

At it’s core, Rætikon is constructed like a large fetch quest collectathon, requiring you to explore levels in order to collect scattered shards which can then be used to power up ancient machinery. These machines exist both in opening new pathways for you, and in presenting you with larger shards which must then be brought back to a sort of hub and deposited into the sockets of yet another large machine.

Though it had the potential to be an enjoyably open experience, allowing you to freely traverse the world as you hunt for these shards and machines, Rætikon idiotically forces you to spend an aggravating amount of time back tracking through levels in order to return to the hub. This could have been avoided with a better connected world, but with only two paths into the hub, you’re required to haul your luggage through numerous screens over and over again. This is made even more frustrating do to the inevitable games of keep away you get into with other animals, which can sometimes make the simple act of getting from one side of the screen to the other almost painful in how aggressive the other creatures are.

This all adds up to make Secrets of Rætikon an absolute chore to get through. It’s a gorgeous game, with some incredible origami-like artwork, a fantastically ambient soundtrack and great sense of atmosphere, but it’s all brought down by some horrible design decisions that sour the entire experience. When you finally get to the end it only makes matters worse, with a disturbing and baffling turn of events that sells home the point that the designers seemed to have little idea where they were going with their game, nor a clue how to get there.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
26 จาก 31 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 สิงหาคม
Secrets of Rætikon is one of the few games where you play as an 'realistic' animal in a 2d metroidvania like world. After the game started I was smoothly flying around and enjoying the relaxing atmosphere in a world with a nice Сubism art style. The game explained simply is; find collectables to get other collectables to finish the game. Which sounds stupid but while you do this you will encounter many obstacles and enemies. Also there are other things to explore which can add to the story of Rætikon. Sometimes you really have to think about your movement so you can get to that certain area. I liked that in this game I sometimes felt sad because I had to kill other animals or plants to get health. I have to say that I didn't enjoy Rætikon to it's fullest because on my laptop I played some parts without sounds. Which really reduces the feeling of being in nature. I have to say I didn't really like the ending. But I think that may had something to do with the studio having to rush that part. Because this game didn't and still doesn't get that much attention. What I respect the dev's for: They kept on going to finish the game, because they know that these kind of games are missing in this industry. The only positive side of the game not being popular is that you really have to find everything out by yourself.

Workshop community:
Dead.
No support at all.


Short:
A nice relaxing game where you explore around flying as a bird.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
33 จาก 53 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กรกฎาคม
This game is, in a word, frustrating.

This is a game that can't quite decide what it wants to be. On one hand, its an exploratory world with puzzles and secrets to uncover. On the other hand, it's an RPG with fetch quests, trials, obstacles and things trying to kill you. These two halves do not mesh as well as they should and the mechanics that would be forgivable in a pure exploration game do not hold up for a battle-less RPG.

Boiled down to it's core, the game play is find the glowing bits, collect them all, feed them to a machine and then activate the machine which either gives you a different glowy bit to bring back the big machine in the middle, or helps you open a door to go through to continue the cycle. This on it's own, isn't bad. Standard RPG/puzzle quest. But the controls do not have the proper fine tune to allow the player to actually accomplish these goals easily. After activating one machine by a door, it dropped down a battering ram that it took me a good 15 minutes to get to actually hit the door in a way that actually broke it down.

Another section involved a maze of thorns that you had to fly against the wind to navigate. Flap wrong and you're thrown into the waiting thorns much like a ping pong ball and it's near impossible to recover without being thrown into another bed of thorns. In another, after successfully activating a machine, I was presented with another challenge, having to get a glowing bit from a running stag. Due to the limitations of the controls and the flaky flapping mechanic, I eventually just gave up as I was never able to get my character to do anything that got it even close to the runner.

The visuals of the game are pretty impressive. Stylized, but not in a way that comes off as pretentious. If it weren't for the aggressive birds, excessive thorns and fighting against the controls to try and get from place to place, it would be a very nice, laid back exploratory game, which the ambient sounds and lack of any narrative present it as. But at it's heart, this game more comes off as a frustrating, non linear puzzle platformer who's mechanics just can't hold up to what the player needs to do. Perhaps with a game pad or under windows, it would work better, but I have neither of those things to test it with, and the graphics and atmosphere alone are not enough to make up for the high level of frustration this brings.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
14 จาก 19 คน (74%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
The game has great graphics and atmosphere, but there are awful bugs (I got trapped in geometry five times in two hours, once so badly I had to restart the game entirely). The controls are not responsive (and there are points in the game where you really need them to be), and while the storyline is compelling, it just can't overcome the repetition and annoyances that crop up (like having to wrestle a shard from a magpie and squirrels almost every. single. time. you get one).

In short? It could be really good. It's not. It's frustrating, and there's just not enough rewards to overcome that.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 สิงหาคม
That ending. I need to call a priest.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
Secrets Of Raetikon is an indie gem.
This game is all about atmosphere.
You play as a bird in a very oniric mountain landscape, and you need to find some kind of orbs, and activate some ancient "Ruins".
Some obstacles will be in your way, like some other animals or terrain formations.
The best part of the game is how if feels.
You are immersed in a relaxing, dreamy and magical world, where the sound gently keeps you company.
This game feels like poetry, it talkes to the heart.
I highly recommend this game, but only if you can appreciate these type of games, which tend to feel more like art (even though this one actually has a smooth gameplay)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 สิงหาคม
Awesome game with good controls and amazing graphics!

Control a birdman and learn of history of the land by deciphering the ancient runestones.

Perfect game to play when you are looking for something fresh!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 สิงหาคม
If you are looking for a memorable, but quick, game this is a great choice. The style fits well and the game delivers enjoyable exploration with a unique-yet familiar- feel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 สิงหาคม
Awesome game, creative and full of things to do, I do encourage for people to buy this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน
I really enjoy this game! People who only focus on the cons, and while there are some, the pros decimate the cons by a longshot.

PRO'S:
- Amazing level design
- Great graphics
- Full controller support
- Level Editor
- Achievments
- And epic story!
CON'S:
- No multiplayer
- A bit frustrating.

People only play for 2 mins, say the graphics suck, and leave. It's the same thing people say about Minecraft. Play this game! I recommend this game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 พฤศจิกายน
Pretty good. I like the art style a lot, and the flying controls were quite enjoyable. I think the "combat", if you could call it that, was a little out of place, and the fact that by default the grab button is the right bumper button is a little uncomfortable, but overall it was pretty nice. I quite liked the tonal shift right at the end, too, good job.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 สิงหาคม
Astonishingly beautiful game with the most ♥♥♥♥ed up ending of all time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
Again an really beautiful game!
Very nice gameplay.
Truly art.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
Sweet little game.
Beautiful design. I can't say much about the story cause I didn't bother to translate the runestones scattered throught
the game world which I will do on my second run.

Controller-Support seems wonky so I played with keyboard.

8/10
Absolutly worth the money
Controller-Support needs improvment
No Replay-Value (yet?)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
The game is absolutely stunning. The controls, once you get used to them, are amazing. The purely-triangular art style is amazing. The enemies may, at some times, be annoying, yet are amazing nevertheless. The only thing that can come as a shock for such an amazing game is the end, which you will remember forever. Want to see it? Play the game. I will only say one thing: it is absolutely unexpected, and it will leave you wanting to know what. Buy this game now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 สิงหาคม
Absolutely beautiful.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 สิงหาคม
I recommend this game. I have not finished it yet but it seems short, but there are some parts of it that can be very hard. It is addicting and very fun. I enjoy playing it and the story line is confuesing but ther isnt a huge story to it at all realy. It has some puzzels that are not very hard and alot of secrets. So yes I recommend it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กันยายน
Absolutely wonderful atmosphere! Beautiful colours and sounds, gameplay is fluid and fun. Highly reccommended.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤศจิกายน
The premise for a good game, trapped in a mediocre one. Rather disappointed in this game, all things considered. The entire design of the game is just... flawed. You have to find things in the game world with no indication of where they are and no map to look at when you're not sure where else is left to check, so you can end up running around in circles because you have no clue where you need to be. When you find the relics you need, you have to bring each. and. every. one. back to one room. This involves carrying them across multiple decent-sized screens, with other wild animals chasing you and trying to steal the relic from you, at which point they toss it between each other in an attempt to piss you off, err, I mean, keep it away from you. What does this tedious slog accomplish? It's not more than a frustration builder. Not even "hard", just frustrating. There's also instances where you have to attempt to solve a puzzle with an animal attacking you (and no effective way to fend it off) which usually results in tanking damage to get what needs to be done, done. The game's save system is bare-bones, to the point where it can only hold one fixed state, so everything you do is permanent and it's possible to glitch in the terrain or otherwise make the game nigh-unwinnable in various ways. Fortunately, the game is short (a few hours, max, and only some 6-7 major screens, with a few subscreens). Which is for the better, since any bigger and it'd be impossibly frustrating.

I like the premise though. The main character controls well, the environment is pretty, the music relaxing. The language, not so much, I would've preferred an auto-translate for any runes you'd found, I couldn't be bothered to translate myself. The ending's also not great. To spoil it, spec ops: the line, bird edition. That's not really an explicit spoiler, but ehh. The game's story isn't exactly the focus here, as far as I can tell.

Overall, I wanted to enjoy this game, but there's just... not a lot to enjoy.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กรกฎาคม
Simply beautiful art style. I love this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่