รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Maya LT is a 3D modeling and animation tool built for professional indie game makers. Maya LT on Steam now includes the Autodesk Stingray 3D game engine, giving you the art and engine tools you need to bring your game ideas to life.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (49 บทวิจารณ์) - 73% จาก 49 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

Subscriptions

ซื้อ Maya LT: One Month Subscription

To be billed on a recurring basis.

$30.00 ในขั้นตอนการชำระเงิน จะต่ออายุโดยอัตโนมัติทุก 1 เดือน ที่ $30.00

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (10)

29 ตุลาคม

Maya LT 2016 Extension 1 Service Pack 3 is now available!

Maya LT 2016 Extension 1 Service Pack 3 is now available

This Service Pack includes a number of important fixes.

To see the full list of resolved issues, check out the release notes on the forum here.

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

29 ตุลาคม

Autodesk Stingray now on Steam with Maya LT!

The new Stingray game engine from Autodesk is now available on Steam!

We launched Stingray 1.0 this summer, August 19, 2015, and it is now being made a part of the Maya LT subscription on Steam. The prices aren't changing, there are no hidden royalties, and there's no pro/non-pro version. Nothing like that. Your Maya LT subscription will remain the same price, but now you can use Stingray, too!

If you are a current Maya LT subscriber, you should see Stingray in your Steam Library. Stingray is a Windows-only app so, naturally, you'll need to run it in a Windows environment.

On October 29, 2015 we also released the first major update, Stingray 1.1. We will do our best to keep the Steam version of Stingray the same as the non-Steam version.

Check it out:
https://www.youtube.com/watch?v=C2Fm4_tkgvs

2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

The Maya LT subscription now includes the Autodesk Stingray 3D game engine!
Note: Stingray is a Windows-based application.

Maya LT is a 3D modeling and animation tool built for indie game makers. Maya LT lets you model, texture, light, and animate 3D characters and environments for your game. It’s based on industry-standard 3D tools used by game developers worldwide and refined continuously based on community feedback. Maya LT puts pro-level tools in the hands of indie game makers, empowering artists to realize the full creative potential of their game design.

Stingray is a 3D game engine built on a powerful, data-driven core architecture that can produce visually stunning games. Stingray features an unprecedented level of connectivity to Autodesk 3D tools like Maya LT. Working with a game engine that is directly connected to your 3D tool simplifies every part of the game-making process.

What versions of Maya LT and Stingray are on Steam?

 • Maya LT 2016 Extension 1 Service Pack 3 - released October 29, 2015. Available for Windows and Mac OS X.
 • Stingray 1.1 - released October 29, 2015. Available for Windows.

Special Note - These tools do not have revenue, royalty, or usage restrictions beyond their monthly subscription price. They are not restricted to working within Steam game workshops and can be used to create full commercial games.

How are Maya LT and Stingray Connected?

Live Linked Cameras
Viewport cameras between Maya LT and Stingray can be linked so that the movement of one tool is mirrored in the other tool. This speeds up artistic evaluation and lets you check your assets in both tools at the same time. Assets can be viewed in Stingray fully lit, textured, and animated in the context of the level.

One Click Asset Updates
When evaluating assets in Stingray, it’s easy to make changes and see the results immediately with just a single click. If you don’t like how something looks in your level within Stingray, you can make the change in Maya LT and then update it right away. The artistic iteration process has never been this fast!

Shared Physically Based Materials
Maya LT and Stingray use the same physically based shader nodes found in ShaderFX (so do Maya and 3ds Max). So you can create a material once and use it in both tools. Then, if you want to make changes, the same one-click workflows update the materials right away.

What can you do with Maya LT?

 • Work seamlessly with Stingray to make your games faster than ever
 • Work with other game engines using the common FBX and OBJ formats
 • Create high quality 3D models with no export limit when working with Stingray, Unity, or Unreal.
 • Create textures and materials for your models that can be shared in Stingray
 • Animate your creations with tools based on Maya and HumanIK animation systems
 • Learn today, prepare for tomorrow by using a professional 3D tool used in game studios worldwide

What can you do with Stingray?

 • Work seamlessly with Maya LT for super fast artistic iteration
 • Build game levels with intuitive editor tools
 • Create visually stunning games using a physically based renderer
 • Add screen space visual effects to give your game a distinct visual style
 • Create gameplay using Lua scripting
 • Can’t write script? Use Flow, a visual, node-based scripting system
 • Animate in-engine with tools based on HumanIK
 • Add global illumination with Autodesk Beast
 • Create pathfinding and pathfollowing for AI characters with Autodesk Navigation
 • Create menus and UI elements with Scaleform Studio
 • Add sounds and music with Audiokinetic Wwise
 • Add physics with the NVIDIA PhysX system

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  ขั้นต่ำ:
  • OS: Windows® 7 SP1 (64-bit)
  • Processor: 64-bit Intel® or AMD® multicore processor
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Microsoft® DirectX® 11 compatible
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 4 GB available space
  • Additional Notes: Three-button mouse
  แนะนำ:
  • OS: Windows® 8.1 Professional (64-bit)
  • Processor: 64-bit Intel or AMD multicore processor
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Microsoft® DirectX® 11 compatible
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 4 GB available space
  • Additional Notes: Three-button mouse
  ขั้นต่ำ:
  • OS: Apple® Mac OS® X 10.9.5
  • Processor: 64-bit Intel® or AMD® multicore processor
  • Memory: 4 GB RAM
  • Storage: 4 GB available space
  • Additional Notes: Three-button mouse
  แนะนำ:
  • OS: Apple Mac OS X 10.10.x
  • Processor: 64-bit Intel or AMD multicore processor
  • Memory: 8 GB RAM
  • Storage: 4 GB available space
  • Additional Notes: Three-button mouse
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
488.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 สิงหาคม
I like maya, but LT version has no render Engine, Bifrost, Fluid Effects, nHair, nCloth, Bullet Physics, NVIDIA PhysX and more. I like it because I love the full version. But I do not advise to buy, this is the same blender. It is better to use a free Blender.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
227.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กรกฎาคม
Easier to use than Blender. I find Maya more accessible and less frustrating.

Import a model or make your own - create a shape and manipulate it to your will. Maya's basic, most-used sculpting tools are readily available in a handy shelf. Choose to manipulate an object, face, line, or vert. Quick buttons for extrude, select edge loops, symmetry, soft selection, bevel, add divisions, multi-cut, target weld, and move snapping are all beside each other.

Press W to translate, E to rotate, and R to scale. Alt+Left-click to rotate the camera. F to focus your current selection. Mousewheel to zoom, or Alt+Right-click-and-drag. Spacebar to change camera modes. Hold right-click on a model to edit the material, including choosing a texture file. Open the UV editor and you can adjust the UVs. Skeleton system to rig your character. Change pivot points by pressing W to enter translate mode, then hold D before moving the point. Use the Outliner window to select your different objects and rename them. Export your selection to an OBJ or FBX. I use Unity and it imports Maya's models fine.

You can also retopo a high-poly model into a low-poly model using Quad Draw. Import the high-poly model, select said object and choose Make Live, then use Quad Draw on top to mark out the new quads. Shift-click within the quad points to create the quad. Hold Tab and click on a line to extend the quad. Click and drag a line or vert and link it up with an adjacent point if needed. Lacks some retopo options that 3D-Coat has, but does the job well enough.

When you can't remember where things are in the menus, Maya has a Help > Find Menu that lets you search for the menu command you desire.

There's no auto-saving so I Ctrl+S often; only crashed twice so far.

If you can handle Blender's workflow, great - free is nice. But if you're like me and want something that feels a bit more natural, and are serious about modelling, Maya LT is a worthwhile package.

------------------

Note: a recent update with Maya LT, seems you now have to go File > Game Exporter to export to FBX. For Unity compatibility, you now have to edit the settings of the Game Exporter window: expand Settings, click the cog icon, enable Edit Model Advanced Settings, scroll down to FBX File Format, and change the Version to FBX 2014/2015. Seems there's a bug with the main Game Exporter window where it says it's using one setting but actually isn't, so you gotta dive into the advanced settings to make it work.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 14 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
350.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มิถุนายน
Program has horrible memory optimisation issues... I have no idea why a 5K vertex mesh that has no textures applied, takes up 13 gigs of ram...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กันยายน
Great peice of software for making game assets. Super responsive, no crashes, and incredible workflows. The 2016 update is great for game asset creation in my opinion, you pretty much have the entire full Maya experience that you need, catered to indie game development, with a small fraction of the cost. There's a free demo on their site.. i'd recommend trying it out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
244.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 สิงหาคม
I think Maya LT is a fantastic package simply because it lets me do everything I need for creating game assets without the pricetag or having to relearn in another software. I can understand some of the negative reveiws about lack of python support or the automatic upgrade to 2016 but in the end of the day it is a fantastic software.

I seen people complaining about crashes and other bugs but I am yet to experiance any of these I have so far had 1 crash and that was because my display driver crashed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน