รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
PANZAR is a fantasy multiplayer third-person shooter. You get to choose from eight unique character classes, team-based PvP battles, exciting PvE adventures and regular tournaments with real prizes. Advanced RPG elements, the non-target combat system and the most modern graphics by CryEngine 3 will make your combat experience...
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (67 บทวิจารณ์) - 73% จาก 67 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
ผสมกัน (3,912 บทวิจารณ์) - 64% จาก 3,912 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 12 เม.ย. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น Panzar

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (260)

24 มิถุนายน

Announcement Patch 41 - Scheduled for 27th Jun

Panzarains,Attention! Next Monday, June 27 will be released long-awaited update №41! 

Therefore PANZAR server will be temporarily unavailable - update installation will begin at 08:00 Moscow time and may take several hours. We apologize for any inconvenience.

To make it less of a waiting there will be a live broadcast on RU website with Dmitry Morozov "AriOrH" he will respond to questions relating to fresh changes in the project. 

In the meantime - you, my friends, are going to see the former PANZAR and be prepare for the great changes! Stay tuned!

Note's

 • The parameters for mana and energy have been combined into a single parameter - called energy.
 • When using spells or abilities you will consume energy.
 • Purple Energie runes will now increase the max energy you can have.
 • Yellow Will Rune will increase the maximum Will value and will also generate Will.
 • Reworked all ability that influenced mana - now all ability is working on energy.
 • Blue elixir now restores energy.
 • Yellow elixirs added five point Will.
 • The logic of mana "Energy" abilities has been changed. When you run out of energy you do NOT automatically switched to the weapons.
 • U can use block, while using Ranged Weapon
 • Now you can turn off voice notifications in battle
 • Added a cool down for emotions
 • Weapons and banners of dead characters disappear after 15 seconds previously it was 30 sec.
 • Players that are on your ignore list can't trigger an invitation to clans, friends or groups.
 • Now, the notification about the invitation of a character to a group is displayed in the system channel
 • After the capture of a control point on the Siege mode maps the defense will respond faster than the attacking team.
 • We added health bars for structures (in yellow) and characters (in red)
 • Added the opportunity to drop off all upgrades that you have put on items.
 • The "party" system has been changed: now the difference in the characters level cannot be more than five levels
 • From now on all configuration files will be encrypted and repackaged, this will make it impossible to use the user's own .cfg files
 • Costumes have been added to the game: "Witch Hunter", "Free mechanic", "Salt brotherhood."
 • The lock "Play" button has been added for players leaving the fight before it ends. The more often you desert your comrades in battle, the longer he/she has to wait for the opportunity to participate in the next.
 • Added a new resource - the "Essence of Chaos" - from which you can create chests.
 • Added the ability to change any resource into the resource "Essence of Chaos."
 • Also added to the game are custom trophies, custom weapons, new costumes, banners and stickers.
 • Leveling character to level 5 is now carried out on the training locations with bots as allies and enemy.
 • Added effects of injuries: while reducing the amount of HP to the point when the character starts to limp, the screen darkens, the image becomes whitish. If desired, these effects can be disabled in the menu.
 • Added switchable tips, explaining the reasons cannot be executed or that ability.
 • Change the angle of the camera when using the Gunners ability "Barrel Rap."
 • The term "memory" used by the player's ability or action (attack, movement, ability, etc.) is reduced to two seconds.
 • Changed parameters of many abilities.
 • Strips of energy and the effects do now have a purple color.
 • The ability cool down strips have been moved below the key text.
 • Added option to block all incoming invitations to the clans, friendship, and group.
 • Animation when craft can now be skipped with the Enter \ Esc key
 • Any pop-up window can now be closed with a click outside the active window.
 • Added option to adjust the sensitivity of the mouse.
 • Put in option enable / disable texture streaming.

  Changes on locations:
 • Added new PvP-map "Iron Trail".
 • On the "Cannibal Stronghold" map the location of the boxes used to build a portable respawn has been changed.
 • Recovery time for a portable respawn on "Cannibal Stronghold" after its destruction is reduced from 120 to 60 seconds
 • On the "Elven Pier" map the disturbed bees stop attacking characters that have only 1HP left; also when the inquisitor is going into "Invisibility", the bees buff is going off him.
 • Also we've denied access to a lot of places where a character could "get stuck"
 • Reduced damage caused by stationary cannons on the "Alchemists' Citadel" map

  Changes to skills:
 • The aiming mechanism changed, the aiming no display operational range of the skill.
 • For the range skills, the parabola line has been removed (with the exception of the core).
 • Changed the required number of embedded talents to explore the different initial levels of abilities.
 • Reduced speed getting class Points when Sisters of Fire and Paladin use skills.

  Berserker:
 • Added passive ability called "Green Fury" increases the attack speed with 10%.
 • The ability to "Battle Rage" is replaced by the ability to "Battle Fervor" now restores some health and cost energy.
 • The ability to "Sneaky Punch" will take 50 energy and for a short period it will prohibits the use of "Sprint" skill.
 • The cost of "Vortex of War" skills changed and is now 50 points will.
 • When using the Skill "Berserker Rage" two icons will be displayed. The first will shows how much energy is left to know when it will allow you to gain stacks again. The second shows the number of stacks
 • Now, the "Berserker Rage" skills can be activated during the characters' movement

  Tank:
 • The number of levels required to unlock skill "Damage Reflection" has been reduced from 3 to 2.
 • The number of levels needed to unlock, "Chain" ability is reduced from 3 to 2.
 • The skill Magic Shield - now consumes energy from incoming damage.
 • The number of levels needed to unlock, "Magic Shield" skill level 2 has been increased to 3.
 • The equipment of the Tank has been rebalanced, now the maximum Mastery of Tanks is equal with those of other classes and is about 7751
 • Cool down of the "Chain" ability has been increased from 5 to 10 seconds

  Paladin:
 • Deleted passive ability "Healing" now Paladin can heal directly to the right mouse button.
 • The number of levels needed to unlock the ability "Ring of immortality" has been increased from 2 to 3.
 • The ability "seven-league boots" now removes all slowing down effects: Gravity, Sucker Punch, and Chain.
 • The ability "Resurrection" will now raises allies even if they were broken after freezing and 1 second of resurrection gives immunity of enemy spells control.
 • The cost to use the ability "Ring of Immortality" has been reduced from 60 to 50 will points.
 • The cost to use the "Purification" ability has changed and is now 20 points will. Also, when cast, the skill gives immunity to enemy control spells for 0.25 seconds
 • The ability "Seven-league boots" now give experience to the Paladin; this is when a buffed character kills an enemy.
 • Skill "Holy Armor" can no longer neutralize the effect of "Plague" imposed by an enemy Inquisitor

  Inquisitor:
 • The mechanism of the skill "Plague" has been changed - the spell is can't be used before you reaching 1 xp.
 • The rate of energy recovery for the Inquisitor is increased when in stealth.
 • Now positive "buffs" do not revile when the inquisitor is in stealth.
 • Fetter Skill can be Blocked
 • Cool down of the "Plague" ability has been increased up to 30 seconds
 • Now, the "Plague" skills can be activated during the characters' movement

  Sapper:
 • At Totem place by one of the sapper - the totem now makes it possible to detect enemy Inquisitors, when they are in stealth.
 • Added a new ability - mobile teleport.
 • Added a new ability - Protective dome. (Action of the dome 25 seconds.)
 • Action time of the "Steam Hammer" is now equal to 35 seconds. The construction speed of a Steam Hammer has been increased, its HP number, too, the cool down is now 30 sec
 • The killing reward ability for Sapper has been added
 • Cool down of the "Flash bang" ability has been increased from 20 to 30 seconds
 • The mechanics to get class points by using Teleport has been changed - now the Sappers should have no reason to put Teleport Entrants and Exits near to each other, to receive more class points
 • Now while you are constructing a structure on a battlefield you can see the reaching range of that structure

  Gunner:
 • Added a new ability - mobile teleport
 • Changed the guns overheating.
 • Changed gun cooling ability.
 • Construction time of the Golem is 10 seconds. The effect of the Golem is increased by 2.
 • Duration chain grenades reduced from 10 to 7 seconds.
 • We've improved the aiming mechanism when shooting from a cannon after the "Barrel Swap"
 • Radius of the "Chain Grenade" has been reduced and now stands at 8 meters instead of 9

  Sister of Fire:
 • Changed ability "Second Wind" (Magic silence) when used on herself and restores energy.
 • With the skill "Flaming Curse" Add "Secondary Curse" to the explosion has been added. That is when you curse an enemy and that enemy explodes, that the allies of the enemy will get a secondary generation of curse imposed on them, in turn also inflicts damage and great pain.
 • "Flaming Hail" ability changed. Now 50% of the damage cannot be blocked.
 • With the ability "Fireball" it returns of 5 energy on a successful hit.
 • Ball of Fire deals 10% less damage
 • The "Magic Silence" has been replaced by the "Second Wind" ability. It costs 5CP, with a cool down time of 15 seconds.
 • The efficiency of the Sister of Fire blocking attacks has been increased from 50% to 60%
 • The number of Energie units that is added by the "Meditation" ability, increased from 15 to 20

  Ice Witch:
 • The ability "Siren Scream" changed. The first 0.5 seconds the screaming stops caste effects in the area.
 • The ability to "Frozen Sphere" now does 10% less damage.
 • Using the "Winter Cold" is consumes 20 Energy, the spell effect lasts 6 seconds
 • The skill "magical silence" has been replaced with a new ability to "Second Wind", which consumes Points Will and recovers 50 + 50% of the maximum amount of energy from the caster
 • Skills "Astral" can no longer neutralize the effect of "Plague" imposed by an enemy Inquisitor
 • The "Magic Silence" has been replaced by the "Second Wind" ability. It costs 3CP and a cool down of 25 seconds.

  Changes to improve things:
 • Added "Auto Enhance".
 • Changed the mechanism of Horseshoe Good luck - now the Horseshoe is a consumable object and each time spent in selecting improvement if placed in the appropriate slot.

  Chests:
 • The game introduces a new type of object - "Chest", from which you can obtain different items and custom items. Chests are of three types: normal, rare and costume (also three species) .Right Click to open with keys.
 • Hats have been removed from the store and added to the chests.
 • In the store a new section has been added for the chests, keys and key rings.
 • In the inventory of characters, a new section for the chests and keys.
 • The player obtained all sorts of chests and keys after the fight.

  Bug Fixing:
 • Now the not cancelable skills really cannot be undone.
 • When using the "Crushing Blow" skill a character is turning correctly.
 • Game Client loaded much faster.
 • Fixed bug that caused you to spawn in pre-battle at the 0 coordinates (Endless falling in the pre-round).
 • Change font of text in the character information.
 • Fixed many bugs that led to the Game client crash
 • Blockbuster now acts on frozen enemies.
 • Fixed issue with incorrect display of number of crystals between in the game value and the value on the website.
 • Fixed an issue when dwarves choosing "buckshot".
 • Fixed bug where the ability does not work when you want it to work.
 • Fixed bug that caused spontaneous switching from "Buckshot" to the standard firing mode
 • Fixed bug which caused the game client to not unfold automatically when a player connects to an already going battle
 • Fixed bug with disappearing constructions and buildings
 • Fixed bug with muting other players
 • Fixed bug that allowed the acquisition of class points during the pre-round
 • Fixed a bug due to which a character was not given class points when he inflicted damage on to a Berserker under the influence of the "Mighty Sweep"
 • Fixed bug that made it possible for a player to join a battle that had already ended.
 • Fixed a bug with the "camera" in the observer mode.
 • Fixed bug due to this bug some of the characters lose the "Moonlight" haircut.
 • Fixed bug that allowed characters to break through the game geometry with the Sapper's "Barrier".
 • Fixed bug when "Hireling" timer was over that it didn't leave the slots.

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

21 มิถุนายน

Battle Strategy Tournament I - 30th Jun - lvl 15-24

Panzarians,Thus it is that in war the victorious strategist only seeks battle after the victory has been won, whereas he who is destined to defeat first fights and afterwards looks for victory.

Let us do something for the new player in Panzar, you ask for your fist battle scars so show what you have in this tournament. Depending on how this goes it would maybe stay longer then 3 tournamentsPrizes:
1st place  800 crystals
2nd place 7 days vip for 10 accounts
3th/4th - 3 days vip for 10 accounts.

Criteria:
min lvl 15
max lvl 24
min players: 6
max Players: 8


For lvl 15 to 24. Registrations open Monday 20th Jun and close the day of the tournament at 19.40 CET. The tournament starts at 20.00 CET on Thursday 30th Jun.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

PANZAR is a fantasy multiplayer third-person shooter. You get to choose from eight unique character classes, team-based PvP battles, exciting PvE adventures and regular tournaments with real prizes. Advanced RPG elements, the non-target combat system and the most modern graphics by CryEngine 3 will make your combat experience unforgettable!

Key Features


Dynamic Team-Based PvP and PvE
PANZAR is built on high intensity team-based battles. Players fight in 8 vs 8 PvP fights and extensive breathtaking PvE raids where no one can secure victory alone. The secret to success in battle is how well you coordinate with your other teammates. It’s ideal entertainment for groups and clans. PANZAR’s developed clan system gives you the chance to participate in spectacular mass tournaments for glory and prizes.
One Spectacular Fantasy World

Incredibly Detailed Fantasy World
PANZAR comes to life through the raw power of CryENGINE®3, the ultimate game development platform deliveri
ng incredibly detailed graphics and fluid gameplay. Players face off in rich and detailed environments such as mountain waterfalls, jungle villages, ancient castles and temple ruins. PANZAR is flexible, serving a wide range of graphics capability modes, so computers of many generations can get into battle.

Tactical Gameplay Modes
PANZAR has a wide range of locations, equipment and skills creating an almost never-ending variety of tactical options and battle strategies. There are eight different character classes, each with their own unique skill set, game dynamics and overall role within the team. With several different gameplay modes – Domination, Siege, Rugby and King of the Hill - it’s a game you’ll want to play again and again.

Unique Heroes
Players can create their own formidable characters and develop and equip them as they like. You can buy, sell, craft and upgrade weapons, armor and magical potions at any time between battles. Not to mention the nearly limitless freedom of self-expression arising from all the hairstyles, battle cries and armor paint choices. Unleash your imagination!

Advanced Social System
Players can communicate with other players right in-game using voice, team and general battle chat options. Finding new friends, grouping or reconnecting with old ones is simple! There are even gold bonuses on offer for each new friend recruited. Join teams, claim victory and crystals in tournaments, even create your own clan and choose the comrades you will fight shoulder to shoulder with. In PANZAR, there is only one goal…Victory!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows® XP
  • หน่วยประมวลผล: Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon™ 64 X2 5600+ 2.8 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce® 8800 GT or ATI Radeon HD 4870
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows® Vista/7/8/10
  • หน่วยประมวลผล: Intel® Core Quad Q9450 2.6 GHz or AMD Phenom II x4 920 2.8 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce GTX 470 or AMD Radeon HD 6790
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (67 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
ผสมกัน (3,912 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Johnny Doit
( 2.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
nobody plays it anymore
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Cody-(◕ᴥ◕)--王
( 1.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
I would like it i think but i can't start the game when i'm at the screen where you can read stuff and change settings its loading but never completes loading... Maybe the problem: I have Windows 10. Does it works for Windows 10?
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
DRAGONRED
( 8.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 มิถุนายน
good game :)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Madman's Insight
( 1.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 มิถุนายน
The gameplay is sketchy, the textures un-updated, the shaders lacking, even at max settings. I had beyond the best specs, and 30-55/60 ping, still had rubberbanding framerate issues.
Not just that but the game doesn't make much sense, and is confusing at best. Not to mention hard to grasp
(P.S. this is coming from a guy whos beaten all the Zelda games and all the 'SoulsBorne' games, i understand confusing and hard to grasp.)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Curdled Milk
( 1.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 มิถุนายน
This game has alot of potential but unfortunatley it is impossible to find a match, at least for new players. I sat in q for almost 10 minutes before the search cancels saying "There are no players of your level. Please try again later" After Trying again later (on three occasions) I recieved the same search ending message. The only thing I have managed to do in this game so far is play the uninstall wizard.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
KILLOUT
( 8.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 มิถุนายน
一次意外遇到这个游戏,写篇评论吧,这游戏还行,没有任务只有副本,包括PVP和PVE副本,职业设计都不错,但是在中国的玩家就别想裸连了,延迟好几百,除非你挂VPN,还是收费的。不然这游戏没法玩。国服开始代理了,但是等到公测估计得要2年以后,所以这游戏你要么买VPN玩,要么不玩,等国服没希望的。
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Big Smile
( 30.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 มิถุนายน
Panzar has the solid mechanics to provide the fun gameplay even with 240+ ping, the graphics are one of the best in the market.

The maps are refreshingly beautiful and well designed providing fast and thrilling tactical battles from the start. Classes and the respective skill trees support each other well and there are some effects that are quite cool. (ice witch slowly freezing surrounding enemies to ice is nice to watch).

Besides the skill trees, players progress with randomly dropped resources dropped per game to craft better and bigger equipment that appears on the character instead of just boosting stats. As the game evolves, I think it would become a dark horse in the multiplayer arena market.

8/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
MaX RaY 007
( 0.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 1 มิถุนายน
...um... not fun. 10 min q for games, then its just.. not fun?
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Pink Guy
( 1.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
Gave the game 2nd try affter a year. Game mechanics are basic and easy to understand. Ques are a bit too long, but I read somewhere that it's because there are few low level people to que with.
To be honest, there are too few classes and there is one class (the name I don't know) is so overpowered that literaly in 5 maps i took us 3 people to kill 1 guy with aroudn half HP.
Inventory is confusing too.

Overall I would recommend it when they make some changes, but untill then it's thumb down.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
11 จาก 15 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
248.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤษภาคม
I play this game maybe for 3 years not always but all the time i miss its game mechanics graphics etc , this game is really very under rated i am glad that i found this game ,dont listen cry babes , its not pay to win , you will have fun in this game :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
30.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มิถุนายน
Panzar has the solid mechanics to provide the fun gameplay even with 240+ ping, the graphics are one of the best in the market.

The maps are refreshingly beautiful and well designed providing fast and thrilling tactical battles from the start. Classes and the respective skill trees support each other well and there are some effects that are quite cool. (ice witch slowly freezing surrounding enemies to ice is nice to watch).

Besides the skill trees, players progress with randomly dropped resources dropped per game to craft better and bigger equipment that appears on the character instead of just boosting stats. As the game evolves, I think it would become a dark horse in the multiplayer arena market.

8/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มิถุนายน
This game has alot of potential but unfortunatley it is impossible to find a match, at least for new players. I sat in q for almost 10 minutes before the search cancels saying "There are no players of your level. Please try again later" After Trying again later (on three occasions) I recieved the same search ending message. The only thing I have managed to do in this game so far is play the uninstall wizard.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
12 จาก 12 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
34.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม 2014
เกมเกรียนๆขำๆแนว pvp การเล่นมีหลากหลายแมทช์ทั้ง เดินหน้าซัดกันนัวแบบ death match หรือ ร่วมมือกันยึดพื้นที่เก็บคะแนน บางฉากมีอุปกรณ์เสริมเช่นถังระเบิด เครื่องดีดตัว สนุกและฮามากกราฟฟิคตลกๆแต่บางทีเล่นแล้วก้อเครียดฝรั่งเล่นกันเก่งเกิน ลองดูสนุกๆขำๆดีครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
26.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ธันวาคม 2013
ก้นุกดี แต่มีแต่ฝร้่ง มะค่อยรุเรือง
บางทีก้หาเกมนานจัด
คงเป็นเพราะระบบการเลือกตัวก่อนมี่ง
เลยทำหัยจะจัดสมดุลทีมลำบาก
.
graf-----------------9/10
gameplay--------8/10
find match-------4/10
.
รวมรวมแล้วคือ ดีแต่หาแมทยาก คนไทยน้อย
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม 2014
nice game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
337 จาก 362 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 สิงหาคม 2014
I Loved this game.... Up untill a week ago. (No play time on steam, played through their client because steam was not working right. You can download their client directly from www.panzar.us)

The last patch made the game 100% pay to win.

If you dont plan on shoveling out loads of cash to buy gear for each level range Im sorry to say, this game is not for you.

Sure it needed some balance changes but overall the gameplay was very engaging and a lot of fun. However, the crafting system needed a lot of work. By level 15 it was taking me 50+ (5-20 minute games) to get the components to craft the easiest pieces of my level tier gear. The harder ones or "epic" items were clearly our of my range, needing almost 10x the ingrediants of their lesser version. I didnt mind though. I would just craft them as I played....

However now. If you want to craft an item you must collect almost 150% more materials and now have a 50% to successfully craft the item(which you can increase to 80% chance by sacraficing vital skill points better used elsewhere).

Thats a 50% chance to destroy all the materials you spent days gathering (if you play a lot)

Of course you could pay.... paying has 100% chance of success.

I really hope they change this fatal error.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
578 จาก 679 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
31.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2013
The good :

The gameplay is solid, the classes are all varied and each has their own weakness and strength. Unlike many multiplayer games, this game is very reliant on team-work. If your team isn't working together efficiently, you aren't going to win. Plain and simple. This is a game that I feel can truely be called a "MOBA" (Multiplayer Online Battle Arena), as opposed to games like League of Legends or Dota 2.

The variety of maps and gameplay modes put it into the higher tier of online gaming. Something like 24 maps and 6 gameplay modes will give you hours of enjoyment. While it might look hectic in videos and screenshots, after a few matches youll adjust and be able to spot enemies from allies easily.

The game runs smooth, and looks great in action at max settings. There are some customization options with being able to paint all your gear different colors as well as some facials features like different hair styles, but that's where the downfall of the game begins.


The bad :

The way this game makes it's money feels very cheap. Allow me to explain. At the end of each match you are given X amount of materials like linen or gold nuggets or bark. The amount you are given is based on your overall points in the match, which materials you are given is completely random.

As you level up, you are able to craft various sets of gear that add substantial stats to your character like + hp or +mastery (mastery being the attribute that increases the power your special abilities). At first it seems great. Level 4 opens up and it takes roughly a half hour to craft each of the handful of pieces available. But that's where things start to suffer. By the time you reach the max level (currently 20 on EU/NA servers) you are looking at spending, quite literally, WEEKS crafting the item sets. The amount of materials it takes to create the top level gear is ridiculous. So not only will you spend weeks grinding the materials, but you'll also wait additional days/weeks to actually craft the gear.


The ugly :

In itself, this wouldn't be so bad. Tweak a few numbers here and there and it would be no biggy. But this is where the cash shop comes in. You can flat out buy the same armor sets people will spend weeks grinding/crafting out in a matter of seconds. While this game may not seem like it's pay to win at the early levels, once you hit the max level I assure you it comes down to two tiers of players. Those that drop 40$ or so to get the best gear, and those that will spend weeks getting decimated while crafting it themselves.

Many fans of the game will claim that "skill owns gear" in this game, and they are partially correct. Skill plays a major role in this game. If you cannot block properly or do not learn the telegraphs of specific moves, you are going to get creamed. However, at a certain point skill becomes a moot point when you're attacking someone at the same level and same class yet he has 2x your health and does 2x your damage simply because he decided to outright buy the gear rather than grind and craft it.

This is a very poorly thought out system and screams cash grab. Combine this horrid use of a cash shop with the fact that the game (nearly a year after it's Russian release) is still riddled with game debilitating and breaking bugs and it quickly becomes a chore. I have had sessions where within 2 hours of playing I crashed to the desktop nearly a dozen times. Add to the fact that just recently it seems either their servers got hacked and it's simply a no go.


Final thoughts :

This game has amazing potential. The actual gameplay is very fun, but everything else about it is bad. Would I continue to play it if they hammered out all the major bugs and reworked the cash shop? Absolutely. But I cannot realistically see that happening anytime in the future.

It's worth a try if you want to see what a real MOBA should play like, but not much more than that. Gameplay I give it a 8/10. Everything else I give it a 2/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน