Spelunky is a unique platformer with randomized levels that offer a challenging new experience each time you play. Journey deep underground and explore fantastic places filled with all manner of monsters, traps, and treasure. You'll have complete freedom while you navigate the fully-destructible environments and master their many secrets.
Κριτικές: Πολύ θετικές (4,767 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Αυγ, 2013

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Spelunky

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Straightforward and replayable, Spelunky is precision engineered to make death fair, funny, and a story worth sharing."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

“Somewhere during the journey you realize you’ve gained skills, your perception’s changed, and there’s a science to the way you navigate. It’s no longer about just making it through, but making it through well.”
9/10 – IGN

“Sure, you swap anecdotes - it is hard to play Spelunky without something brilliant happening - but the richer conversations are the ones where you learn about the deeper systems as they begin to poke through the skin of each person's experience.”
10/10 – Eurogamer

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Spelunky is a unique platformer with randomized levels that offer a challenging new experience each time you play. Journey deep underground and explore fantastic places filled with all manner of monsters, traps, and treasure. You'll have complete freedom while you navigate the fully-destructible environments and master their many secrets. To stay or flee, to kill or rescue, to shop or steal... in Spelunky, the choice is yours and so are the consequences!

Key Features


 • "Roguelike" Platforming - Randomly-generated, fully-destructible levels are dense with danger. Quick thinking and a deep understanding will keep you alive along the knife's edge!
 • Fill Your Journal - Track your progress with a dusty explorer's journal given to you by Yang, your mentor from another age.
 • Local Co-op - Up to 4 players can join up to help or hinder in madcap cooperative play.
 • Deathmatch - Unlock 72 diverse, deadly arenas to wage battle in against friends or bots.
 • The Daily Challenge - Each day a new set of levels is generated for the Daily Challenge, a unique mode where you only get one chance per day to compete online against the rest of the Steam community.
 • A Colorful Cast - A roster of 20 squishy explorers (16 unlockable) are waiting for you to make their greedy dreams come true!
 • Tough Love - You're going to die in all kinds of painful, hilarious, and surprising ways. But with each mistake you'll learn more about how Spelunky works and get that much closer to solving its deepest mysteries!

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2.8GHz or equivalent processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 3D graphics card
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 200 MB available space
  • Additional Notes: Xbox 360 controller or other XInput-compatible controller
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
32 από 40 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
56.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Απριλίου
Initially when I started playing Spelunky I was lost. It took me completely by surprise, how much fun and adventure can be had from such a simple looking game.

While this game does look simple, underneath there is hella amount of complexity, logic and many hours of polished game play. The randomly generated maps keeps everything fresh and new as you climb around searching for treasure and for your escape.

The game is so addictive, you start playing, and then some more, and then a little but more...then you play one last game and one more after that...until you realize its 3 AM. I should also mention this game is horrendously hard. You die...you start all the way at the beginning again.

You will also need to play this with a controller, don't even attempt to play it with keyboard controls.

Buy Spelunky ASAP!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
112 από 178 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2014
I killed a bat by throwing a woman at it.
I later used said woman as a decoy for an arrow trap.

10/10 - Best mysoginy simulator I have played in years.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
19 από 21 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
752.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2014
When I first heard this described as a rogue-like game, I didn't believe it. I laughed. As someone who started with NetHack back in 1987 (yes, I'm old, thanks for noticing) and loved Moria and Dwarf Fortress, I just could not see how a platformer could possibly provide anything comparable to the same sort of play experience. Spelunky proved me wrong, in a big way.

The game starts out simple enough: spiders drop from the ceiling when you walk underneath, bats fly at you when you get close to them, snakes slither back and forth. Fine. You can run and jump, use a rope to climb to places you wouldn't otherwise reach, drop a bomb to bring down a wall or make a hole and get to otherwise unreachable areas. Cool. And each time you start the level has randomized elements so the walls and floors and treasure and monsters are in different locations so it's not predictable. Great. That alone would make a good game.

But as you advance, new enemies and items are added, along with special random areas. Each of these brings new elements that affect the gameplay not just for you but potentially with interaction with other items and creatures in the game. Very quickly your decisions become more complex. See the biggest spider you ever saw? Watch out, it's a lot harder to kill than a normal spider, so avoid at all costs... except if you kill it you can use the sticky webs to make your bombs attach to things they'd otherwise roll off of... which is fine if one blows up a higher part of the wall to get at a more valuable items but is not cool at all when you toss it at a monster who then comes chasing after you with a bomb stuck to its side ready to blow you up along with it... and even if you manage to get away it might accidentally destroy a floor you needed to run across or anger a shotgun-wielding shopkeeper or otherwise make your life more difficult. Do you do it? Decide quickly, because this isn't a turn-based game.


And then, after many deaths and many hours, you realize that you are having to make split-second decisions about bizarre questions you never thought you'd ask yourself, like "Hey, would that giant yeti be destroyed by a land mine if I threw one just right, and is it worth trying to disarm one by hand to carry it around just in case?" or "How far do you suppose I'll bounce if I jump on top of this flying saucer, and does it change if I'm wearing spiked boots?" or even "Should I try to carry this damsel in distress over to the exit, throw her at the carnivorous plant, go find an altar to Kali, attach this sticky bomb to her while she runs off this ledge, use her as a living shield. drop her on that strange orange globular thing over there, or put her in this pit so I can grab that freeze ray gun and maybe just maybe come back for her later...?"

You will die. A lot. But on strictly a price of the game versus how many hours of enjoyment you get out of it comparison, this is the best bargain on Steam.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
25 από 34 άτομα (74%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
26.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου
You thought Dark Souls was a challenge?
BWAHAHAHAHAHAHAH no
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 15 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
136.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Απριλίου
123 hours and 493 deaths later, I have finally conquered this beast.

Don't be fooled by the seemingly simple gameplay. On the inside, this is a very complex game.

In the beginning, you gleefully frolic through a beautiful system of caves hoarding every piece of shining gold or gleaming jewel in sight. "This is great!" you think to yourself as you open a chest full of rubies and emeralds. You start to whistle a tune as you delve deeper into the caverns. Then you see a golden idol. Excitedly, you grab it. The caves start to shake as a giant boulder comes tumbling toward you at high speeds. With a lucky jump, you survive the huge ball of death. A few seconds later, a spider comes out of nowhere and knocks you down a pit, where you're met with an angry old shopkeeper who is maniacally running, jumping, and firing his shotgun. You're struck with a bullet and sent over a ledge. As you slam into the ground, an arrow is launched from an inconveniently placed trap directly into your face. As you might imagine, you're now dead. Adding insult to injury, your lifeless corpse is flung directly into a pit of spikes.

This experience leaves you speechless. As you recover from this ordeal, you think to yourself "That wasn't fair." Little do you know, the whole thing was entirely your fault. You had failed to thoroughly scan your surroundings before grabbing that cursed piece of gold. Turns out, the boulder had obliterated an altar, causing a swarm of angry spiders to begin making their way to you. After this, the boulder rolled down a hole and smashed into the wall of a weapon shop, sending the shopkeeper into a violent frenzy. This is when one of the provoked spiders jumps onto your unsuspecting head and sends you to your doom.

Nearly everything in this game can lead to your death.


There are many lessons to learn in this game. With every run, you increase in knowledge and skill. Eventually you make your way out of the caves, and your in a foreign place filled with all kinds of new things that want to kill you. That blue frog looks kinda cute, right? WRONG. That "cute" blue frog HATES YOU. It will stop at nothing to murder you.

With every death and every success, you suddenly have a bunch of new questions. "What is that fleshy thing sticking out of the wall?" "What happens if I blow this up?" "Can I safely traverse this terrain?" "Why does that gravestone say 'Ash' on it?" You must find the answer to these questions. There is a great feeling of satisfaction and confidence every time you discover something new.


Overall, Spelunky is an amazing game. It will not fail to entertain, and will keep you coming back for more. There is plenty to discover, with lots of secrets and surprises. It's very unforgiving, and you will have to be vigilent and persistent if you want to conquer it. The extremely challenging achievements assure you that there is always another goal to reach.

Go ahead, give it a try. You'll be pleasantly surprised.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 19 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
47.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Δεκεμβρίου, 2014
One of those perfect games.
Simple but deep game design, hard but fair difficulty, random levels with constant rules and numerous secrets you'll have to learn bit by bit through every experience and every death.
Everything reacts perfectly together like a devilish Rube Goldberg machine, which will give you the most satisfying feeling once you manage to sort it all out and succesfully make your way through it.
This is one of the most perfectly crafted games I've ever played and I can't recommend it enough.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 12 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
84.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Δεκεμβρίου, 2014
Throw a rock to kill a golden scorpion. Rock explodes scorpion in a shower of blood. Scorpion blood sets off a TNT block. TNT block exploding sets off a trap. New hole in the wall, created by the TNT block, allows dart to fly into character. Character, now dazed, is sent hurtling down several levels...onto another TNT block. TNT explodes, killing my character for good, but not before rocketing him onto a set of spikes.

Game Over. Mourn my character's 269th life, his loot, and gear I obtain for a moment and then hit "Quick Start" to begin the chaos again.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 13 άτομα (77%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
7.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Απριλίου
Playing Coop:

"Oh, is that a giant pit with spikes at the bottom? Let me press X and whip you to your doom."

10/10 would shove a fork in friends eyes again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2014
I am utter garbage at this game, I die so very quickly and just about every play session has ended with me ragequitting amidst a sea of swears.

Yet I keep playing this game. This game constantly mocks me with so many variety of cheap deaths. But I keep coming back to that brutal buffet.

What is it?

I think a lot of it has to do with it being so simple and easy to pick up and play. It's controls are very tight and responsive and like any good rogue-like the core logic is understanding the relationship between risk and reward.

This is very much old-skool cruel.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
64.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου, 2014
The source of a vast majority of my rage quits from a video game. Yet I keep coming back...

It's a fun game, but it's ridiculously hard. I played it in little 20-30 spurts for a few months, and beat the game a whopping... twice. Crikey.

If you can deal with losing constantly, it's a fun game. The randomly generated levels are pretty good.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 11 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Ιανουαρίου
more like cantgetpastgoddamjungle
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 15 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
80.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιανουαρίου
Great game that was gifted to me. I heard how hard it can be so i was worried. Its very hard D: but worth it when you make it. Alot of hair pulling and screaming, Those tiki traps have to be the worst so far. I'll be lucky enough to have 50% achievements on it. The animations and designs are cute. I personally like it better without the music. Makes me feel nostalgic. 10/10 would recommend to someone who likes a challenge and platforms.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
5.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Απριλίου
I killed a car sized spider by throwing a puppy at it.
10/10 would abuse of animals again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Μαρτίου
A very good platformer, with the roguelike elements strongly adding to replayability. An older game to be sure, so there's not as many people on the multiplayer but the single player mode more than makes up for it. Would recommend.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
26.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Απριλίου
Perhaps the most surprisingly fun game in my library. Bought it on a sale a while back and have to admit I didn't expect too much. 3 hours later I was still playing it. An unforgiving game where one mistake sends you right back to start. I actually liked the challenging aspect of it because it reminded me of an old platformer from the nintento era: difficult and fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Μαΐου
i absolutely despise this game for a VERY long list of reasons, but i cant ignore the real quality & creativity behind it. This game was also the reason the genre "Rougelike" was spawned, which in itself gives this game a pass
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Μαΐου
Amazing game 10-10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Ιανουαρίου
good fun chaps
7.5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
39.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Ιανουαρίου
Charming and extremely challenging rogue-like platforming masterpiece
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
77.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου
Passed it after 77 hours and 570 tries.

It's a game that makes you cry but you can't cry because it's your own fault every time, and eventually you start to hate yourself and/because you can't live without the game. It's like drug addiction.

10/10 would bang my head against the wall again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία