The last game in the Blackwell series.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (230 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 24 เม.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Blackwell Epiphany

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The high-point of a consistently strong series, and a great showcase of adventure game design that fits the story's theme."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

บทวิจารณ์

“It’s pretty much the perfect ending, both wrapping up and nailing a series that’s been going from strength to strength since it first appeared way back in 2006.”
Rock Paper Shotgun

“The stakes are immense this time around. Rosa and Joey deal with more difficult cases and emotions than they’ve previously had to tackle. The game seems to be the longest yet and features a wide variety of locations to explore and characters to meet.”
Hardcore Gamer

“Its strong storytelling and solid puzzles will win you over.”
Adventure Gamers

เกี่ยวกับเกมนี้

A dead man’s soul cries out against the force of a ferocious blizzard. He cries for help. He cries for answers. Then he screams as he is torn apart like damp tissue paper.

This wasn’t the first time, and it won’t be the last.

The police are powerless to stop it, so the duty falls to the only ones who can. What force could be so powerful – and so malevolent – that it would destroy the very core of a life in order to get what it wants? Rosa Blackwell and Joey Mallone mean to find out, even if it means risking themselves in the process.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows ME or higher
  • Processor: Pentium or higher
  • Memory: 64 MB RAM
  • Graphics: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Version 5.2
  • Hard Drive: 350 MB available space
  • Sound Card: All DirectX-compatible sound cards
  Recommended:
  • OS: Windows ME or higher
  • Processor: Pentium or higher
  • Memory: 64 MB RAM
  • Graphics: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Version 5.2
  • Hard Drive: 350 MB available space
  • Sound Card: All DirectX-compatible sound cards
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
So this is the final episode of this great adventure game series. I just love the whole saga. Story is very enthralling, never boring. And 2 main characters, you will just fall in love with them. That's why the ending of the last game is really hard to accept emotionally. It makes sad. The game gives emotion, will make you feel empathy for main characters. I seriously recommend this saga to anyone who likes old-school, pixelated point'n'click adventure games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กุมภาพันธ์
The following is my opinion on the Blackwell series (and not just this fifth and final installment

Though the design, length and quality of these games vary from one another (the production span is 8 years), it is nearly impossible to take them apart. Sure, the gameplay can change drastically, the tone may shift from giddy to utter dark but it never feels wrong. That's hard to explain but Dave Gilbert sure did great.

The writing is excellent, the voice acting is great, the puzzles are logic (which is not a given in adventure games) and the overall feel of the series is spot-on.

If you're a fan of point n' click you cannot miss those games. For the others, it may rest on your ability to enjoy a game under 480p with a slow pace. But it is absolutely worth it.

Oh, and Ben Chandler, the God-on-Earth-of-AGS-community has worked on the penultimate game as well as this one here. Just so you know.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 กุมภาพันธ์
A fantastic and emotional conclusion to a wonderful series.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
This game has achieved something I would not have thought possible: It made me cry! The last time that happened was somewhere around the release of the movie 'The Green Mile' (the killing of that mouse just hit me hard).

I started playing the Blackwell series because the first game was on sale and I really enjoy the 'adventure' games with great stories. After I finished the first one I couldn't stop and played through all of the other ones as well. The grand finale of the series, Blackwell Epiphany, is in my opinion the best of them all.
The ending was just overwhelming and beautiful. These games had, no pun intended, soul!
Dave Gilbert, thank you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤษภาคม
Finishing Blackwell Epiphany, the fifth and final Blackwell game, feels like the end of an era. And it's impossible to talk about this game individually outside the context of the entire series.

The Blackwell games are the kind of games you enjoy while sipping on a smooth whiskey and listening to slow jazz. Luckily, the games' soundtracks provide some amazing jazz, so you only have to worry about the whiskey.

The art is a purposefully pixelated retro style, which works because the gameplay and philosophy behind it is very much in tune with the visually similar point-and-click adventure games of the 90's.

The puzzles can be occasionally obtuse and frustrating, but for the most part once you learn the mechanics you'll know what to do next. And if you don't, the one tried-and-true adventure game formula of exhausting all conversation options and trying to combine every item with everything interactable will inevitably work.

Where the game really shines is the voice acting. Dave Gilbert continually got very talented people to work with him and the games are so much better for it. Both Abe Goldfarb and Rebecca Whittaker deserve to win awards for their multiple performances.

The series just kept getting better and better, making Epiphany easily the best entry of them all. The story really shines when it gets dark and serious, and Epiphany succeeds tremendously there. I'm so glad the writing didn't shy away from some really rough places and concepts. Bravo for taking a risk and going there.

This game is like the icing on the layered cake of the whole series. Its creators should be very proud of it. You won't find better on the indie adventure game scene. I'm beyond excited for what the team at Wadjet Eye games does next.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน