The last game in the Blackwell series.
Κριτικές: Πολύ θετικές (239 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Απρ, 2014
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Blackwell Epiphany

 

Προτείνεται από επιμελητές

"The high-point of a consistently strong series, and a great showcase of adventure game design that fits the story's theme."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

“It’s pretty much the perfect ending, both wrapping up and nailing a series that’s been going from strength to strength since it first appeared way back in 2006.”
Rock Paper Shotgun

“The stakes are immense this time around. Rosa and Joey deal with more difficult cases and emotions than they’ve previously had to tackle. The game seems to be the longest yet and features a wide variety of locations to explore and characters to meet.”
Hardcore Gamer

“Its strong storytelling and solid puzzles will win you over.”
Adventure Gamers

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A dead man’s soul cries out against the force of a ferocious blizzard. He cries for help. He cries for answers. Then he screams as he is torn apart like damp tissue paper.

This wasn’t the first time, and it won’t be the last.

The police are powerless to stop it, so the duty falls to the only ones who can. What force could be so powerful – and so malevolent – that it would destroy the very core of a life in order to get what it wants? Rosa Blackwell and Joey Mallone mean to find out, even if it means risking themselves in the process.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Windows ME or higher
  • Processor: Pentium or higher
  • Memory: 64 MB RAM
  • Graphics: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Version 5.2
  • Hard Drive: 350 MB available space
  • Sound Card: All DirectX-compatible sound cards
  Recommended:
  • OS: Windows ME or higher
  • Processor: Pentium or higher
  • Memory: 64 MB RAM
  • Graphics: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Version 5.2
  • Hard Drive: 350 MB available space
  • Sound Card: All DirectX-compatible sound cards
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
14 από 14 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Μαΐου
So this is the final episode of this great adventure game series. I just love the whole saga. Story is very enthralling, never boring. And 2 main characters, you will just fall in love with them. Alas the ending of the last game is really hard to accept emotionally. It makes sad. The game gives emotion, will make you feel empathy for main characters. I seriously recommend this saga to anyone who likes old-school, pixelated point'n'click adventure games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 11 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Αυγούστου
Blackwell Epiphany is... or was... - gosh, I cannot believe that I'm putting this fact in words; my heart literally breaks - is the final installment of Blackwell series. You've been prepared for this final act throughout the whole Blackwell series, and when you face it... you will know there could be no better ending. It is not the ending you want. It is not the ending you asked for. You keep whispering to yourself, even screaming in your head that this shouldn't happen! Yet you know that there is no better ending that this title deserves. We go out with a bang. It leaves you with a bittersweet sensation. We have to acknowledge that it is our time to say goodbye.

A couple months after the events of Blackwell Deception, we learn that Rosa has established a symbiotic relationship with Detective Durkin. She has become a silent informant for Durkin, as he helps Rosa to reach inside information on cases that she works on. Durkin doesn't ask questions, Rosa doesn't impose answers. We catch up on this partnership when Rosa is sent to investigate a rundown hotel by Durkin. A casual enough "ghost whispering" case occurs and finds resolution by Rosa and Joey's already tried abilities. Just as Rosa was leaving the scene, she witnesses a dreadful murder! The next day, not a word is spoken on the news about the said murder and Rosa's suspicions do raise by the minute. Does the police cover up the story? Why? It is time for us to chase another mystery... Maybe our last.

In this final game, we encounter many old friends, enemies and familiar bystanders. Sometimes we smile, sometimes we pout, other times we wish that we'd be capable of throwing a punch through our screen. We live through our saddest, happiest, weirdest, cruelest encounters yet. But in the end, what rests with us the most are no other than Rosa and Joey. We witnessed their growth, both in character and relationship step by step. Now we are able to see that Rosa has fulfilled her potential, and we can finally claim that we know who Joey Mallone is. They are the kind of characters that you'll keep carrying with you long after their stories are told. Rest is "a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing".

Gameplay wise, the game contains the longest playtime compared to all other installments as you can expect. There are many things to reveal, explore or dabble with. I'd say one play through would take around 8-10 hours, which would completely worth the full price. We are already familiar with all options and controls that the game has in store for us. Nothing changed. If I were to complain about one thing, I'd say there was some relevantly periodic backtracking which concerns casual visits to police station. Aside, I am silent on the complaint department.

There are thousands of words that I wish to write about this masterpiece of an adventure game, but sadly the contents elude me as I ponder on. This was it. The one big finale. The grand exit. Literally no more Blackwell games to wait for. I found myself holding my breath as the story unwraps its countless unexplained mysteries one by one. Each crisp of information blew my mind. Each answer that I have been given, I anticipated for more. Flashbacks, metaphors, oddly exchanged dialogues, the gravity of choice and the collective unconscious; they all came back to present us the finale that we were waiting for. And that finale, was excellent!

Just as I realized "what the hell was happening", the credits started to roll. I felt tears filling my eyes, and I cannot say this for a lot of games. Well done, Dave Gilbert. Well done and well played! I bow before you! I'll be missing everything about this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Μαρτίου
This game has achieved something I would not have thought possible: It made me cry! The last time that happened was somewhere around the release of the movie 'The Green Mile' (the killing of that mouse just hit me hard).

I started playing the Blackwell series because the first game was on sale and I really enjoy the 'adventure' games with great stories. After I finished the first one I couldn't stop and played through all of the other ones as well. The grand finale of the series, Blackwell Epiphany, is in my opinion the best of them all.
The ending was just overwhelming and beautiful. These games had, no pun intended, soul!
Dave Gilbert, thank you.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Μαΐου
Finishing Blackwell Epiphany, the fifth and final Blackwell game, feels like the end of an era. And it's impossible to talk about this game individually outside the context of the entire series.

The Blackwell games are the kind of games you enjoy while sipping on a smooth whiskey and listening to slow jazz. Luckily, the games' soundtracks provide some amazing jazz, so you only have to worry about the whiskey.

The art is a purposefully pixelated retro style, which works because the gameplay and philosophy behind it is very much in tune with the visually similar point-and-click adventure games of the 90's.

The puzzles can be occasionally obtuse and frustrating, but for the most part once you learn the mechanics you'll know what to do next. And if you don't, the one tried-and-true adventure game formula of exhausting all conversation options and trying to combine every item with everything interactable will inevitably work.

Where the game really shines is the voice acting. Dave Gilbert continually got very talented people to work with him and the games are so much better for it. Both Abe Goldfarb and Rebecca Whittaker deserve to win awards for their multiple performances.

The series just kept getting better and better, making Epiphany easily the best entry of them all. The story really shines when it gets dark and serious, and Epiphany succeeds tremendously there. I'm so glad the writing didn't shy away from some really rough places and concepts. Bravo for taking a risk and going there.

This game is like the icing on the layered cake of the whole series. Its creators should be very proud of it. You won't find better on the indie adventure game scene. I'm beyond excited for what the team at Wadjet Eye games does next.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου
The final part of the Blackwell series does what you’d hope the final episode of a series would do. Every scrap of story left hanging from earlier parts is brought back and wrapped up here, rewarding you for sticking with it to the end. The production values are better than ever, and when I started it I hoped I would be here saying it was perfect.

It might be because I played them all back to back, but I didn’t like how transparent the story structure felt. The second game established a structure which all the later games followed. This worked for the second and third game. But by the fourth it felt old, and doing it again for the final game made it weaker. I don’t want to overdo this point though, it didn’t by any means ruin the game for me. It’s just one of a few things that made it not as good as it could have been.

Another weak point is the solutions to a few of the puzzles. A common point and click problem: the pixel hunting. In this game there are loads of locations, some with busy visual styles. There’s a couple times where I wanted to rip my hair out because I overlooked a 4 pixel thing on a table right next to a pile of identical stuff I couldn’t interact with.

I also didn’t like how it ended. Parts of the third act were very exciting and made me giddy. But how it ultimately ends made me go “oh ok”, instead of jumping off the walls in excitement as I was hoping. That said, it wasn’t bad! I feel myself warming up to the ending as I’m writing about it. I still very much recommend this series to anyone who is on the fence about playing it. As point and click adventures go, this series, and this final chapter, are easily among the better ones.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία