The last game in the Blackwell series.
Κριτικές: Πολύ θετικές (282 κριτικές) - Το 98% από τις 282 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Απρ, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Blackwell Epiphany

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 Φεβρουαρίου

 

Κριτικές

“It’s pretty much the perfect ending, both wrapping up and nailing a series that’s been going from strength to strength since it first appeared way back in 2006.”
Rock Paper Shotgun

“The stakes are immense this time around. Rosa and Joey deal with more difficult cases and emotions than they’ve previously had to tackle. The game seems to be the longest yet and features a wide variety of locations to explore and characters to meet.”
Hardcore Gamer

“Its strong storytelling and solid puzzles will win you over.”
Adventure Gamers

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A dead man’s soul cries out against the force of a ferocious blizzard. He cries for help. He cries for answers. Then he screams as he is torn apart like damp tissue paper.

This wasn’t the first time, and it won’t be the last.

The police are powerless to stop it, so the duty falls to the only ones who can. What force could be so powerful – and so malevolent – that it would destroy the very core of a life in order to get what it wants? Rosa Blackwell and Joey Mallone mean to find out, even if it means risking themselves in the process.

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows ME or higher
  • Επεξεργαστής: Pentium or higher
  • Μνήμη: 64 MB RAM
  • Γραφικά: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Έκδοση 5.2
  • Αποθήκευση: 350 MB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: All DirectX-compatible sound cards
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows ME or higher
  • Επεξεργαστής: Pentium or higher
  • Μνήμη: 64 MB RAM
  • Γραφικά: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Έκδοση 5.2
  • Αποθήκευση: 350 MB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: All DirectX-compatible sound cards
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
42 από 50 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Αυγούστου, 2015
Blackwell Epiphany is... or was... - gosh, I cannot believe that I'm putting this fact in words; my heart literally breaks - is the final installment of Blackwell series. You've been prepared for this final act throughout the whole Blackwell series, and when you face it... you will know there could be no better ending. It is not the ending you want. It is not the ending you asked for. You keep whispering to yourself, even screaming in your head that this shouldn't happen! Yet you know that there is no better ending that this title deserves. We go out with a bang. It leaves you with a bittersweet sensation. We have to acknowledge that it is our time to say goodbye.

A couple months after the events of Blackwell Deception, we learn that Rosa has established a symbiotic relationship with Detective Durkin. She has become a silent informant for Durkin, as he helps Rosa to reach inside information on cases that she works on. Durkin doesn't ask questions, Rosa doesn't impose answers. We catch up on this partnership when Rosa is sent to investigate a rundown hotel by Durkin. A casual enough "ghost whispering" case occurs and finds resolution by Rosa and Joey's already tried abilities. Just as Rosa was leaving the scene, she witnesses a dreadful murder! The next day, not a word is spoken on the news about the said murder and Rosa's suspicions do raise by the minute. Does the police cover up the story? Why? It is time for us to chase another mystery... Maybe our last.

In this final game, we encounter many old friends, enemies and familiar bystanders. Sometimes we smile, sometimes we pout, other times we wish that we'd be capable of throwing a punch through our screen. We live through our saddest, happiest, weirdest, cruelest encounters yet. But in the end, what rests with us the most are no other than Rosa and Joey. We witnessed their growth, both in character and relationship step by step. Now we are able to see that Rosa has fulfilled her potential, and we can finally claim that we know who Joey Mallone is. They are the kind of characters that you'll keep carrying with you long after their stories are told. Rest is "a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing".

Gameplay wise, the game contains the longest playtime compared to all other installments as you can expect. There are many things to reveal, explore or dabble with. I'd say one play through would take around 8-10 hours, which would completely worth the full price. We are already familiar with all options and controls that the game has in store for us. Nothing changed. If I were to complain about one thing, I'd say there was some relevantly periodic backtracking which concerns casual visits to police station. Aside, I am silent on the complaint department.

There are thousands of words that I wish to write about this masterpiece of an adventure game, but sadly the contents elude me as I ponder on. This was it. The one big finale. The grand exit. Literally no more Blackwell games to wait for. I found myself holding my breath as the story unwraps its countless unexplained mysteries one by one. Each crisp of information blew my mind. Each answer that I have been given, I anticipated for more. Flashbacks, metaphors, oddly exchanged dialogues, the gravity of choice and the collective unconscious; they all came back to present us the finale that we were waiting for. And that finale, was excellent!

Just as I realized "what the hell was happening", the credits started to roll. I felt tears filling my eyes, and I cannot say this for a lot of games. Well done, Dave Gilbert. Well done and well played! I bow before you! I'll be missing everything about this game.

Please also check out Lady Storyteller's Curator page here - follow for regular updates on reviews for other games!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιανουαρίου
You want ending? Blackwell will give you ENDING. The Blackwell Epiphany is the final round of Blackwell adventuring, and they make a point of going out with one, if not several, bangs.

Rosa and Joey are back once more, even more dedicated to their cause following the events of Blackwell Deception and tracking a case that feels a bit heavier than their earlier workload. Things quickly spin into an even more grim situation, where bad times seem contagious and things are steadily getting less and less good, both for our plucky protagonist and, eventually, all of New York City.

Of the entire Blackwell series, I'd say this round's change of sprite art is my favorite, and the portraits are up there in the ranking as well. Puzzles felt a bit easier this time around, but it could just be having gotten used to Blackwell logic after already finishing four other games in the series. There's not much I can say beyond that without spoiling, though I will say you might expect at least one twist if you've been paying attention thus far.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιανουαρίου
Possibly the best adventure game I have ever played? Nearly all Wadjet Eye games are brilliant. Really poignant end to the Blackwell series which I think is an absolute must for any adventure game fan.

-Puzzles are of perfect difficulty
-Voice acting great
-Art beautiful
-Writing wonderful
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Νοεμβρίου, 2015
The ending of this game is so intense, so emotional and so well done that I think a part of me died a little on the inside.

They've not only managed to create a wonderful set of games with a polished retro style delicious to play for nostalgics of old point and click adventures like me but also they've managed to end them with the best conclusion I can imagine.

They have some little issues with steam interface ingame and the latest games came with a few annoying achievements, but even with that minor flaws I can't recommend them enough.

I'm sincerely touched by those little pieces of art.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 7 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
11.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου, 2015
Blackwell Epiphany is the last game in a series of five. The conclusion to everything. And, may I add, a magnificent conclusion. Epiphany mantains everything positive from Blackwell's previous instalments, and even manages to improve them, by a good margin.

Graphically speaking, there's been no evolution whatsoever. And that's pleasant, due to the already suiting, and fitting art style. Besides, after four games, one gets used to the low resolution, and pixel graphics, that are not a negative aspect, at all. There are still a bunch of achievements that add replayability to the game, as with the previous titles.

Imagine if you grabbed all the action scenes from Legacy, Unbound, Convergence and Deception. Epiphany seemed to have about the same action and suspense as all the other games combined, if not more. That's amazing. And justifies the price tag, as well. As such, the title is also the lengthier of the five. Voice acting is still suprisingly good, and I will miss the sound of Rosa's and Joe's voice. Soundtrack is still a beautiful mix of Jazz, and the same theme is always being played, in different takes.

Concluding this not so long review, as I can never write about everything I experience through games, I feel like I will miss the Blackwell series dearly. I will miss to send ghosts to meet their peace. I will miss to hear both Rosa and Joe talking to each other, joking in the process. This was quite a ride. The quantity of games that can stick to a gamer's memory, at least for a long while, is quite rare, at least for me. Blackwell is not a forgettable game, I assure you. 100% recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία