A free-roaming squad based RPG. Focusing on open-ended sandbox gameplay features rather than a linear story. Be a trader, a thief, a rebel, a warlord, an adventurer, a farmer, a slave, or just food for the cannibals. Research new equipment and craft new gear.
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (100 κριτικές) - 87% από τις 100 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (2,220 κριτικές) - Το 84% από τις 2,220 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Kenshi is currently in alpha state. The game is still in development and is missing many features. There are currently unfinished gameplay features, and the stability will fluctuate as new features are added. Expect crashes and bugs at this stage.
But remember the game receives regular ongoing updates and improvements, by purchasing at this early stage you get the game for a reduced price and can watch it gradually grow and improve, provide your feedback to the developer, and above all you are helping to fund the development for a small independent developer. Remember: the price will gradually increase over time as development progresses, so the sooner you purchase, the lower the price.”
Περισσότερα
 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (86)

10 Μαΐου

Kenshi Soundtrack Out Now On Steam

https://youtu.be/JskyLU9AoeU

Kole has released the official Kenshi soundtrack today, available on Steam, Amazon and Bandcamp for $5

ALBUM INFORMATION
Around 50 minutes of music total. The Steam and Bandcamp OST versions also includes charts from the score, behind the scenes videos from both recording sessions, & artwork.

TRACK LISTING
 • Kenshi
 • Scorching Wind
 • Sands at Dusk
 • Fertile
 • The Wildgrass
 • As It Is
 • Yearn for Night
 • Breath of the World
 • Bog
 • Descend
 • Pit
 • Ashen Air
NOTES ABOUT THE SOUNDTRACK
The music system in Kenshi has been designed in such a way, that as you play through the game the engine randomly selects from a handful of different musical elements to create new compositional excerpts. It is this ambient approach and "non-player interactivity" of the music that reinforces Kenshi's indifferent tone. Obviously for a traditional Soundtrack release we can not recreate the randomization of this music system (yet). However, we can get close and musically sculpt each track with wide brushstrokes to capture the same feeling.

In addition to the gameplay music, the Kenshi Original Soundtrack features the Main Title and a few other traditional recordings that can be heard throughout the game. Put on a good set of headphones and let the music transport you to the windy dunes, overgrown swamps, and unexplored wilderness of Kenshi. Thank you and I hope you enjoy!


Follow & Tweet @kolemusician with your favorite Kenshi memory for a chance to win a digital copy of the Original Soundtrack!

12 σχόλια Περισσότερα

1 Απριλίου

0.90.X Hotfixes

There will be a whole bunch of patches over the next week while we stabilise the game, we'll add them all here in one place. Check back frequently for updates detail below...

Current Game Status & FAQs

Currently, 0.90.0 is very heavy on performance and RAM, these will be optimised further over time.
 • For performance issues: Reduce the terrain detail and view distance and turn off shadows.
 • For low memory: Reduce the texture quality and view distance.
You can't load old savegames but you CAN import your squad without buildings and research.

The update is only available on the "Experimental" branch at the moment, because I'm unsure of it's stability. (you have to right-click on Kenshi in your Steam games list -> properties -> betas tab -> then choose "experimental". Leave the 'beta code' field blank.). The old version will still be available through Steam in the other branches.
 
Patchnotes

0.90.1
 • Imposed limitations and a fix for importing old-world savegames
 • Enabled the missing playable races
0.90.2
 • Stopped new games starting in deadly towns.
 • Fixed getting stuck when trying to add building materials
 • Fixed some of the crashes at startup that some people were getting
 • Pets no longer need to eat. This is a temporary measure, later I will figure out a feeding method or something.
0.90.3
 • Added missing Dialog.mod file. Tons of content was missing there, and caused some crashes
 • Fixed crash when purchasing buildings
 • There are some big long slowdowns and freezes in the game at random times when zones are unloaded. Optimised these in a gung-ho kinda way to get it out quick. Will go over it more carefully later.
 • Robot repair kits now available at construction traders. Not in the holy empire though.
 • Hive faction shop was missing tons of item types
 • More fixes for starting in bad towns
0.90.4
 • Fixed dialogue crash after stealing stuff.
 • Fixed getting cooked food item from campfire.
 • Fixed research consuming the required amount of items.
 • Food now properly consumed from backpack
 • Finished fixing the long freezes and slowdowns properly. My previous solution probably was causing bugs, which will now be fixed. Performance should be smoother.
 • Fixed the black stripes on the terrain some people were getting.
 • Random nest items no longer spawn under the floor in buildings
0.90.5
 • Meat is worth more nutrition and cooks way faster
 • Can't reproduce the Paladins in Wildlife faction bug, so I think it was because of the missing mod file before. Will enforce save imports for this version and see if it still happens.
 • Fixed animals unable to attack
 • Fixed multiple characters showing all at once in the character editor
0.90.6
 • Books are now a little more common, and can be found in the holy empire towns
 • Fixed random buildings getting navmesh-blocked so nobody could get inside
 • Added a mercenary squad to the Waystation bar to help the freedom seekers start
0.90.7
 • Hunger now drains slower when you are KO
 • Fixed the repeat bounty exploit
 • Fixed beak things & bulls unable to attack
 • Eating stacked food no longer depletes the whole stack
 • Fixed imported squads having an empty build list
 • Bread is crafted much faster
 • Fixed crash with research bench lvl IV
 • Fixed player characters not updating properly offscreen
 • Bunch 'o crash fixes, particularly with the research window
0.90.8
 • Added missing cooking stove
 • Night time is now less dark
 • Fixed camera refusing to descend
0.90.9
 • Fixed some of the major navmesh issues in border zone
 • Bunch 'o crash fixes
 • Another improvement to load-time framerate slowdowns
 • Hivers no longer get injury penalties at full health
 • Fixed hunger penalty for some skeleton NPCs
0.90.10
 • Fixed some issues with mines
 • Fixed fuel storage only storing 1 item
 • Fixed crash when dismantling buildings
 • Added crop yield values when placing farms (this should avoid placing farms that won't give crops)
 • Fixed animals inventory weight.
 • Fixed in crafting buildings: saving/loading of inputs and items, stacking outputs (when possible), crafting times
 • Fixed the crazy long food crafting times
 • weapons and backpacks are left behind if a character is eaten
0.90.11
 • Fixed underground interiors selection
 • Removed already learnt research from the research list.
 • Fixed bug with adding building materials to certain buildings
 • Performance optimisations
 • Crash fixes
 • Fixed characters flickering on some systems
0.90.12
 • Crash fixes
0.90.13
 • Restored the muscle/skinny effect on characters
 • Fixed the inability to build campfires, and they are now free to build
 • Fixed the skeletons texture
 • Fixed the bug with wrong damage amounts showing when hit by animals
 • Fixed a farm AI bug
 • Fixed the hovering turrets bug
0.90.14
 • Stopped people freaking out so quickly when you enter their houses
 • Fixed sometimes when you buy a house a resident remains and calls the guards
 • Fixed a navigation bug with moving inside towns with walls
 • Fixed assassination dummy upgrading to wrong thing, and the missing iron refinery III
0.90.15
 • Fixed the missing audio
 • Player town location is now adjusted when you destroy buildings
 • Town walls are now passable until they are 80% complete, also the material now reflects this better
 • Fixed engineers not doing anything if they didn't have the materials already
0.91.0
 • Improved back-threaded resource loading, for slightly smoother load times
 • Fixed a bug that was causing progressive framerate decay in the last 2 updates
 • Fixed batteries thinking they were wind generators
0.91.1
  I've put v0.90.10 as a separate branch on steam, as that was quite a stable version and there are some big bugs going on in the latest versions
 • Crash fixes
0.91.2
 • Game now runs on 2-core CPUs
 • Hivers now react to crime
 • NPCs react properly to failed knockouts
 • Added hemp-based fabric loom
 • You can now eat while using turrets
 • Fixed character editor crash with ragdoll characters
 • Other small tweaks and fixes
0.91.3
 • Characters now defend their farms from river raptors and other pests
 • Fixed a bug with stealing chance calculation when stealing from containers
 • You can now eat while using turrets
 • Fixed the turrets missing neutral targets
0.91.4
 • Finished fixing up turrets. They're a bit more powerful at higher skill levels
 • Building doors have 3x more hitpoints
 • NPCs no longer lose their short-term memory when you load a game
 • Characters now prefer to eat higher level food items, so they won't eat up all the raw ingredients if they have a proper meal. They also won't eat ingredients until they reach 200 hunger instead of 250.
0.91.6
 • AI doesn't get confused when the output of a crafting bench changes, will now clear out all the old items and continue working
 • Improvements to item collection/delivery AI
 • Fixed the combat stumble-toughness threshold, stronger characters should get stunlocked less
 • Fixed up the building & wall placement, its a lot nicer now
 • Added a few small buildings, like ceiling fans and electric light posts
 • Shift-click on an animal corpse will create an auto-loot job for gathering meat & leather
 • Fixed right click movement in wall ramps
 • Fixed GUI threading issues
 • Fixed dropped item losing STOLEN tag
 • Can now move building previews again after placing them
 • Fixed stolen items behavior
 • Lots of smaller bugfixes
0.91.7
 • Building inventory is now imported when you import game
 • More stumble fixes
 • Fixed crash when starting with texture quality setting too low
 • Lots of small uninteresting fixes
0.91.8
 • Characters in home base now automatically get food from storage when they need to eat
 • Characters outside of home base share food with squadmates if it's in their backpack
 • Fixed combat missing attacks when on steep slopes
 • Fixed unable to build wall ramps
 • Fixed "auto-arrange" button sometimes losing items
 • Fixed the cheap research costs bug
0.91.9
 • Fixed un-blockable animals
 • Turret guards can now go and get food too
 • Fixed AI pathfinder confusion with floors of objects
 • Fixed AI taking all the food he can carry instead of just one item
0.91.10
 • Turret gunners change to better targets more often
 • Lots of fixes to the general crafting/hauling AI
 • Added turrets with spotlights
 • Fixed assassination dummy training wrong skill
 • Fixed random crash when buying buildings
0.91.11
 • Fixed un-healable animals
 • Added new game start, and wandering trader starts with a pack animal
 • A few more AI fixes
0.91.12
 • Fixed a display bug in the stat XP progress bars in the stats window. It should now show progress correctly
 • Fixed the Dust King bounty exploit
 • Some memory optimisations
 • A few crash fixes
0.91.13
 • Emergency quickfix for a random crash
0.91.14
 • AI fixes for taking wrong materials from machines
 • AI fix for getting confused with food deliveries when hungry
 • Crash fixes
0.91.15
 • Mainly crash fixes
 • Fixed animal hair disappearing in character editor
 • Fixed mouse tracing building through terrain
 • Fixed harpoons material
 • Fixed character visibility on upper floors
0.91.16
 • NOTE: For modders, there are now skinned character model templates available on the lo-fi forums
 • Added an optional "no hunger" mod for those who don't like starving to death cold and alone.
 • Dogs have a little more meat on them (3 instead of 1)
 • Fixed a bug where a character could become un-hittable in combat if not tagged as enemy
 • Bunch of fixes for the law enforcement AI dealing with prisoners and loot confiscation
 • Fixed blank items icons
 • Fixed issues with upgrading and dismantling walls
0.91.17
 • Hunger time is now 50% longer
 • Fixed items missing from containerss in non-shop NPC buildings
 • Some fixes for building placement
 • There was a bug a few versions back that damaged a setting on your interior buildings. Symptoms would be the AI having trouble reaching the object, getting confused, standing on the wrong floor... You can fix it now by rebuilding the navmesh with ctrl+shift+F11 when in your base.
0.91.18
 • Quickfix for a possible freeze. Not sure if it was a freeze, but quickfix just in case.

*To submit crash reports and bugs, please use our Steam forum or offical forum and we'll look into it as soon as we can*

304 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Κριτικές

"This level of thoughtfulness and ambition is why I learned to love the PC in the first place and I’ll be damned before I put on my cynical hat before I have good reason."
Rock Paper Shotgun

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A free-roaming squad based RPG. Focusing on open-ended sandbox gameplay features rather than a linear story. Be a trader, a thief, a rebel, a warlord, an adventurer, a farmer, a slave, or just food for the cannibals. Research new equipment and craft new gear. Purchase and upgrade your own buildings to use as safe fortified havens when things go bad, or use them to start up a business. Aid or oppose the various factions in the world while striving for the strength and wealth necessary to simply survive in the harsh desert. Train your men up from puny victims to master warriors. Carry your wounded squad mates to safety and get them all home alive.

Features


Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS:64-bit Windows
  • Processor:Dual-core 64-bit
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Pixel shader 3.0 capable card
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:10GB HD space
  Recommended:
  • OS:Windows 7 64-bit
  • Processor:Quad-core 64-bit
  • Memory:8 GB RAM
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:10GB HD space
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (100 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (2,220 κριτικές)
Πρόσφατα αναρτημένες
Iori Namagashi
( 1.0 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 22 Μαΐου
Bro Before you buy this game these are the things you should know

Pros:

-Sand box
-You actually make a difference in the world
-Character creation
-Makes you feel like you are really in a Apocalypse

Cons:

-Graphics are trash
-Movement commands are those of sims (And yes i mean clicking on the floor to walk)
-Combat is pretty poor i had no idea what i was doing
-Crafting system so hard to even figure out
-Commands are clunky hard to figure out
-Forget about the thought of you dropping in this game and turning ♥♥♥♥ up cus that option will be shot down in a heart beat
-Hard af to find supplies to even craft
-Music and entire game made me feel like to commit suicide


This game has been rated by me 11/10 Itunes dont get this game unless your filthy rich and wanna waste a good 20$ i should have saved my 20 to 40 so i could of got Life is Feudal but this game gave a false concept in its Video trailer like it was a mmo cus i saw all the names and chit i regret buying this game honestly... dont end up like me and buy All-State
Popsmoke
( 13.2 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 21 Μαΐου
Watching Kenshi evolve from its Alpha state has been a pure joy. This game just gets better and better. A true genre-breaking title that offers a phenomenal experience and a tremendous challenge for those willing to give it a chance.
Banana Cat
( 107.6 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 20 Μαΐου
Wreeeeee!!!!
WREEEEEE!
WREEEEEEEEE!!!!!
WRRRREEEEEE!
WREEEEEE!!
-Fog King Choriseis, 2K16 AEI
BrotherEspa
( 32.7 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 20 Μαΐου
Probably the most effective genre-busting game in its' time. It's real, -real- post-apocalyptic game that doesn't teach you anything easily and lets you figure the game out as you go, and if you're an idiot, you'll be killed. Be a smart survivor - Realize that people are absolutely insane who live in the wastelands and will likely rob you, or at the very worst, outright eat you limb by limb. - And those in the cities treat you as far as your money can throw you. . Passed that, they will let you die from starvation, don't care if you bleed out in the streets and die, may rob you - or they might join you in your cause. . as long as you have the money to sway them.

You can be anything from a Adept Scavenger quick on their toes and trade goods for great profit between towns, to a bandit crew who massacres a farmers village for their base and all of the goods within - whom you can trade to a fence inside a town while in a disguise as to not alert Bounty Hunters or the guards of the nation whom you've killed their subjects, to a group of settlers trying to eek out an existence amidst the wasteland and start from a lowly village to a legendary town with an abundance of food and technology new to the post-apocalyptic world. You may learn of hidden locations, if you're lucky, and encounter a plethora of characters. . Though not all are friendly.

You may be lucky and find a wandering traveler in which you can sell your goods, as well as purchase blue prints to upgrade your skill set or your very own Factional town - Of course you could just murder them and take all their goods, though you may incur a bounty that will cause you to be hunted by lawgiving police. - You could either turn yourself in and face a smaller stint in jail and/or be forced to slave away in the mines, OR you could become an infamous raider whose tales of dread are recognizable to everyone in the province. Of course, you could always be successful noble and create your own Faction city in which all nations depend on for their trade and have the most legendary army that no one would dare question your authority. -- Or, if you were to be really ambitious, you could become an abolisher of slavery and take over the province as the rightful sire of the lands - if you're ready for hardship, effort, death, surprises, and ultimate victory.
Inferus
( 59.3 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 18 Μαΐου
The Game:

Kenshi is a game that can't be catagorized. It's a beautiful, sword-punk blend of RPG, RTS, and to some extent a city builder/Sims-style survival game where you cater to basic needs. The demo does the game little justice, and many people who rate it poorly probably never experienced the transition of this game into what it is now. The developers are committed to creating a living world, and tailors an RPG-style game where you are no hero. Even if you choose a start that makes you top dog when it comes to the scum of Kenshi, you bite the bullet.

Pros:

-Multiple ways/"genres" to play.

-Multiple settings for adjusting the difficulty, for better or worse.

-Beautiful world, at least for an independently developed game.

-Creature/racial artwork and variety is unique, and funnily deceiving (cute goats that can massacre a small squad).

-Dedicated development team, which has proven itself over the long-term.

-Lots of replayability, and even punishing starts can have a silver lining.

-Combat can be sometimes frustrating, but always beautiful to watch, with drastic outcomes based on even the smallest decisions.

-Character customization can be oddly entertaining, and...

-Mechanics can be easily caught onto, and easier to work around with a little time and effort.

Cons:

-Bugs. Lots and lots of bugs. It was much worse at the initial release of the Beta, but within a week or so the most game breaking were patched.

-The Dev team actively makes use of bug reports, even catering to some very specific issues players faced in the past.

-World can be laggy, even on a good computer. This is, however, on high graphics and almost exclusive to high density bandit zones or rendering of the map.

-Updates may feel slow, but minor ones with huge impacts are frequent.

-Game can crash due to random errors introduced with an update (commencing specific research, as an example when the game entered beta), but these are once again usually patched within a day or few.

-Can be painfully punishing, and some mechanics are unrefined, but bear in mind many mechanics are fresh to the beta and much of it is an EXPERIMENTAL build.

Kenshi isn't everyone's cup of... well, dust and rust. Despite this, its flexibility, originality, and progression through the years has proven it a capable contender and worth the attention.
ButteryChaos
( 9.6 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 17 Μαΐου
This game shows lots of promise I cant wait to see the finished product. It will take you sometime to get a understanding of the mechanics, but other then that great game keep the updates coming.
PaFlito
( 0.9 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 17 Μαΐου
Just need time to understand the mechanics, but it's a good game.
Surlaw
( 44.6 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 16 Μαΐου
As it stands now in Early Access, Kenshi shows a lot of promise as a hit game. I play with experimental patches enabled, and I get to see the latest additions to the game- bugs included. If you're a fan of participating in the course of a game's development, your input can- and will greatly impact- the course of the game's development. This is one everyone should get onboard for!

For starters, I'd like to thank members of the development team and their forum moderators for being so involved in discussion. Many of the threads created in both the Steam forums and the Lo-Fi Game forums end up with answers from members of the team, and what you say can and will make an impact. To be able to get in touch with someone heading up the game and recieve a personal response is both uplifting and noteworthy. For me, this game gets high marks for this level of involvement in the community, as for many other development teams, such close coordination has been too much to ask for.

On to gameplay; Kenshi is an interesting mesh of Real Time Strategy, base-building, caravaneer mechanics, where you have many choices of how to make your living.

In terms of RTS, you can choose from or mod your own Game Start that allows you to pick a set of characters or character, and enter the game world to begin an adventure. Mechanics are simple: Using the Numpad or your mouse, you select your character and order them with a click to move. You can do this to adjust your active navigation, taking detours where you need to, or you can rely upon the surprisingly competent pathfinding AI, which can take you from one side of the map to the other appropriately if you let it, though sometimes patches make this feature a bit fragile. There is no first person or third person play, it's really a game of watching and hoping you've trained your guys enough that they can handle themselves in a combat situation.

Your life revolves around your squad, and what you choose to do with them. You will, at some point, be attacked, and you will have to fight back, so it's best to train up your brave men and women any way you can to keep yourself above the frey. At lower levels, combat can be hard, if not embarassing. You can be slaughtered and not even see a rational reason why (other than your guys just suck at swinging a weapon). Currently, swordsmanship is the big deal going around, granted the namesake of Mortal Kombat character Kenshi (literally; swordsman), though turrets have been added to the game and ranged weapons are expected in the future (no muskets or revolvers, though modding will make that quite easy to do once ranged mechanics are in, so look forward to it!).

The real fun in Kenshi is in what you decide to do with yourself once you're in. Bounty Hunting, Raiding, Murder and Looting are all part of the possibilities, but more than that, you have the option to become the target of such things.

One of the lifestyles you can fall into is a sort of wandering trader, or caravaneer. Basically, you throw backpacks on a few of your squad members, put the best weapons in the hands of your best muscle, and send your people from town to town crating goods for sale. Each town hosts a unique set of prices for certain goods; Chainmail can be worth 76% of it's base value one place, and 130% of that value in another, allowing you to invest a lot of money that makes a good return. All that matters is that you don't oversell to the extent that it breaks their bank. Being a traveling merchant grants many benefits, and it's a good way to get a leg up in a new game, as running builds strength and athletics, which aid in fighting, running and hauling later on in your lifecycle.

Alternatively, the player can create their own town and have the merchants come to them. Now, this is a fantastic feature, the construction mechanics of the game are pretty solid, even in it's current state. If you see a man-made structure in the game, chances are that you'll be able to build it. You start with a decent shack or house, build a research table, set up a farm, and start work on learning new things and stockpiling new resources. It takes a while for a town to become self-sustaining, but when it does, you can feel free to hermit it up. You basically have the same tools at your disposal as the developers do when it comes to construction, and you can make the same quality of layout if your talent allows. Setting up shops and resource centers allows trade and storage, and building walls and turrets keeps out any unsavory individuals that you might find in the wasteland. Yes, sometimes a world without borders can be a dangerous one.

If being a nice guy minding his own business doesn't suit you, or if the Holy Nation stumbles upon your town of peaceful Shek peoples, becoming a more hostile force is also an option. You even get the option to be a little creative... Building cages and holding areas for the people you knock out on the battlefield gives you the option to take prisoners, and there'll certainly be more that you can do with this mechanic as the game progresses. The Role Playing options offered in this game exceed those offered in many others, and the style of gameplay isn't just fun, but addictive.

With this said, there are a few downsides to the game that you would probably want to know about before buying.

For one, Kenshi seems to be set-in-stone in terms of what lore it will follow. This is no problem to most people, but to some, it's pretty concentrated on one Apocalyptic Eastern theme. I've found that the concept the game follows is a bit rigid, as it celebrates the way of Eastern warriors, yet, leaves out the opportunity to equip shields for added defense, neglects any Western-style weaponry (no Claymore, Gladius, Spear, or Cutlass styles), and the story behind it all can be a bit confusing, at times, with regard to finding a point in it all.

What bugs me about the weapon variety is partly explained by the fact that I'm more familiar with Western swordsmanship than Eastern, and I feel that these arts are something that the game is missing out on in a great opportunity. As it stands, there are a limited number of weapon classes and they're pretty much wide-spread, though manufactured by different "companies" and distributed across the world. There's a lot of room for far more variety, and it'd help a lot to convey the differences in design between factions if these weapons weren't just different shaders and colors, or cousins basically (different but the same). Don't get me wrong, there's like 12 separate weapon types in the game, but they're all pretty closely related. If more varieties were included, you could see a stronger divide between each faction, and one sword from Holy Nation could convey an entirely different culture than a sword from the United Cities. That's the biggest thing about this metal craftsmanship; it makes unique combat styles for unique cultures. More weight should be placed in this category of diversity.

The next thing is definitely the lack of shields. Blocking is done by swords, and if you've studied metal, you know at some point it'll give out. Eastern warfare did involve the usage of shields in battle at times, and they really do deserve a place in the combat dossier. Additionally, including shields would open up a new realm of possibilies for modders possessing the talent to model new designs for inclusion in the game. Imagine having an entire Roman Legion patrolling the game world, the possibilities are endless.

When it comes to the background of Kenshi, I feel that it might be set in stone, and since I don't know what's written on that stone, it leaves me unsure of how the development will play out. I am confident in the team's ability to carry out their mission and bring this game to completion, but I do worry that some ideas might not see the light of day.

All said, this game is well worth buying!
Tommy
( 1.0 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 15 Μαΐου
For some reason i just cant get past the start..
Yes i know i havent put much time in, thats why im waiting for full release to properly get the hang of it.
I dont Recommend as of yet but it has some great potential.
saabman
( 40.0 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 15 Μαΐου
I'm sorry but this game is amazing, its like Sims with combat but better. I enjoy every update so far, you have to try this game to understand why.
Kuhaku
( 12.1 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 14 Μαΐου
Please keep up the good work, this game has endless replayability and possibility even though it is at early access
☾✮ MERT ✮☽
( 84.1 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 14 Μαΐου
My favorite feature of this game is the not responding mini-game and luckly you get to play it extremely often.
But real talk this game dank af, just needs some more crash fixes.
Sharky
( 1.1 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 14 Μαΐου
This game looks cool and sounds fun but when you really play it its pure ♥♥♥♥.
First There is no Tactics in this game its just full brut on every thing.
2nd Its the HARDest game i have every played its this means somting
3rd its so much in Alpha that i dont know how you can market this game
4th and last this game needs a demo and fast so there will be people that woun't make the mistake i made and buy this game for 20$
ndmain
( 11.4 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 14 Μαΐου
It's different. I will say that. I'm not sure how to explain this game. I enjoy it though, and am looking forward to what it will ultimately become.
SquirrelMan7
( 2.2 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 13 Μαΐου
Such freedom. Much good.

Sincerly Doge
Soccermom
( 34.6 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 13 Μαΐου
Kenshi is a fun game, but there are a few deal-breakers that I hope get future attention:

-No way to recruit new guys (in the latest version) without forking over thousands at a time. There is maybe one character I've encountered that is willing to join you, and he costs 6000 in game currency.

-And you're gonna need some help, because the game is irritatingly difficult when beginning. I know it is supposed to be a challenge, but the only way to level your guy is to follow around a patrol which may or may not encounter hostile groups. Even then, expect to get only a few hits in before the patrol wipes out the enemy.

-Getting your character to attack is a hassle. Right clicking works some of the time. Other times you have to hold right click over an enemy and tell your character to attack him.

-The staggering animation after being hit often leaves you open to another attack, which can stagger you again. Kinda lame considering that...

-The punishment for losing a fight is way too severe. When you get KO'd you can be waiting upwards of 300+ seconds to have your guy wake up. After bandaging yourself, you must limp/walk to the nearest city to sleep if you don't have the materials to make a camp bed. Getting to the nearest city can take long enough, but sleeping till recovery takes waaaaaaaaaaayyyyyyyy too long considering how the rest of this recovery process goes...

-If you do make a camp bed, because limping to the nearst town takes too long, I hope you don't mind spending the night with bandits or dogs, who will stand over you until you wake up. And then kill you. And if it was dogs instead of bandits, then you might as well make a new game, because they're not going anywhere after you get KO'd.

-Poor optimization in its current state.

A lot of people enjoy the game, and for good reason. Just be warned that you might find this game to be pretty tedious, frustrating, and possibly unplayable. I'd say to wait a while before buying.
maziorulz
( 5.4 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 12 Μαΐου
If Mad Max, Samurai Champloo, and The Dark Tower had a weird kid that ran around shirtless with nothing but a rusty katana and an empty stomach, then it would be this game.

The setting is unique, taking place in a varied post-apocalyptic enviroment that's soon to be expanded with a shiny new map. Combat is dangerous and every encounter has the potential to be your last. Numerous factions have their wars and alliances, and you can participate if you want, or just loot the corpses like a gross human vulture that has no honor.

The problem with the games are thus: The engine isn't the best in the world, so graphically it's rather unimpressive, however the artists have done a great job with worldbuilding and locations look unique enough that graphical limitations don't hinder the game at all. Another possible gripe is that the early game's combat is very, very hard. You will be knocked out for most of your time with Kenshi without proper preperation. It's stupid to brave the wasteland alone, you aren't the Dragonborn; you're Jeff from accounting who's decided to become a vagrant warrior with little to know chance of survival. That being said, a larger party and training vis a vie the practice dummies can make combat easier.

All in all Kenshi has been developed slowly over a long period of time, and it's clear the developers have put love into their game. Updates are progressing steadily and adding in new content and features. Kenshi's a good game now, but it'll be a great game when it gets released.
Kc40k
( 13.2 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 11 Μαΐου
This game is a great game, and it surprised me.

I had this game on my following for about a year, and my initial reaction was, "eh, looks like it will never get finished." But then I came back. The amount of freedom in this game and the difficulty are incredibly enjoyable. The music is nice and fits the mood of the game. But honestly, I can really describe the gameplay other than amazingly enjoyable. I would recommend this game to any stratgey or rpg fan, maybe even open world fans.
Atari
( 168.7 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 11 Μαΐου
155 hours of play and climbing, this game is a great combination of player punishment and self driver objective gameplay. Do I want to farm? Do I want to fight? how do I know I'll even survie this fight? que the lone medic picking up their kin from the floor and dusting them off before the scavengers arrive. Such a great game but not recommended for people used to being spoon fed virtual achievements. This game is a slow crawl to the mountain top, clenching your teeth the whole journey, only to know that one mistake will throw you back down again.
zerokillroy
( 67.8 ώρες στο μητρώο )
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 10 Μαΐου
Buy it and play it what more do I need to say?
Πιο χρήσιμες κριτικές  ΣΤΙΣ 30 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
50 από 55 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
62 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
24.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 26 Απριλίου
I chose the "Holy Sword" start for my character. I started out in a little village, but I wanted to leave and explore the land. A little way's away from the village I spotted a goat, and thought it was the perfect target to test out just how good this sword I spawned with was.

Turns out the stuff I thought was grass around it was actually ten other goats. Long story short, I got brutally pummeled by a mob of goats and laid there unconscious for the next two days.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 19 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
209.3 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 3 Μαΐου
Bought this game a couple years ago I think. It's been a lot of fun watching it grow. Lately was a really big update that introduced a lot of new features and the developement has sped up quite a bit. It's all very exciting and I think a good portion of people would benefit from trying this game out!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 15 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
38.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 4 Μαΐου
This game... I don't know if it will ever be finished but it is soooo addictive. It's my dream game for so many things. I always wanted a game where your character would evolve and xp according to his actions. Fable had that promise but it was fake. Morrowind and the elder scrolls saga pretended to be that but it was fake as well (still these level and point attribution thingy)

Here, getting hurt makes you stronger. Literally.
Being overburdened will develop your muscle, but will you make you run slower, and running faster can mean survival.

Don't know how to describe this game properly, but there is so much potential here... I play several hours every 6 month, to see what is new and everything, and always get sucked back in.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 23 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
144.3 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 8 Μαΐου
Whatever "it" is...this game has it: the "it" that I've all but given up looking for the past 15+ years. I originally bought this game purely on the basis of a vaguely promised potential stemmed from the fact that a single person had so fully and passionately invested in her/his singular dream. I admired that and felt it was worth my acknowledgement as a born-and-raised gamer-at-heart.

Admittedly, I was not impressed at first. It was bare on all levels. Yet, I felt something; something trying to be realized; a seed trying to find ground. So, I let it be without judgement.

For whatever reason the cosmos deem fit to define, I recently felt it was time to test the presumably deeper waters that have been forged since I first endulged to witness the extent of that "something" that had or had not been realized.

Much to my not-so-dubious pleasure, my hope was revived to spark another true flame of that "it" I've so patiently searched for. Granted, I found it beneath hours upon hours of fumbling and keyboard-shattering crashes; but, honestly, at this point, the game's faults have become part of its charm. Which is really what adds that extra spice to give it that "it" flavor.

Despite all of its admittedly glaring short-falls, it prevails with the potential for which it strives. Like every truly meaningful vision, its success is in its unrelenting ambition. And it only reveals this to you if you are willing to see it; willing to want it; willing to give it more than a glance of your attention. If you are, and if you do, this game will abide.

It defies the shallow, heartless, financially-infused delusion that is the instant-gratification platform of gaming today.

It is an uncut, unpollished, diamond-in-the-rough, poised to rise beyond one's incredulity into the veritable heart of imagination that so desperately seeks that ellusive sense of perpetual satisfaction afforded only by the so-called immersive gaming.

No doubt, it is not for everyone. It is only for those willing to see what it wants to be; willing to see where it is headed and how far it has come at the hands of someone who seems to truly understand, if only on some unintelligible level of consciousness, what is starving the hearts of the angst-filled cynics that are today's gaming community.

TL;DR : This game is for those who appreciate gaming as a form of art. It is indeed a work in progress; but a glorious one. In my opinion, it is worth the purchase on merit alone. The more people willing to see the potential, the greater the potential that will ultimately be realized. I am a believer.

Are you?

Either way, happy gaming.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 14 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
91.1 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 1 Μαΐου
This game is the bane of the stubborn. If your the kind of character that does NOT give up no matter the punishing consequences you will reap the rewards of Kenshi. The rewards being a 48 hour black spot in your life you will never see again!

+RPGers Game
+Builders Game
+Just a good game!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
25.4 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 10 Μαΐου
A warning to a potential buyer: the game is still very much early access, crashes are frequent (thankfully an autosave is already implemented) and many of the features are incomplete. If you don't enjoy seeing a game through development, this is not the game to buy.

Preamble warning aside, Kenshi has a lot of interesting features, not the least of which for me is the crafting system, especially being able to gear your party with hand made items. That said, while some aspects of the game aren't as intuitive as you could hope, the scope of the game and shear number of features is exciting, and reminds me of of a scaleably third person team based Morrowind.

If the developers continue to work on this game steadily, I could very easily see myself going back and continuing to play. With as much potential as this game has, I really hope they complete it, because they will have produced a very unique and enjoyable game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 10 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
138.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου
I'm writing this for the beta version 0.91.4

Now that a small part of the new world map is out I can say that this game is starting to be very fleshed out and there is more land and features to be added (diplomacy being a big one) that will make this even greater game.

In the beginning you are weak, unskilled and most often alone. You will be caught stealing or end up pummeled by even lowliest of bandits or beasts. You can even starve to death or be kidnapped by slave traders if you get unlucky. In the worst case you may even end up being eaten alive.

If you or whats left of your squad survive you may eventually develop to become strong adventurers, skilled thieves or rich enought traders to hire mercenary squad to protect youself. Eventually you may be able to set up a base of your own where you can farm your own food (if animals don't eat it and you're able to kill them), build walls around it and craft your weapons and armor.

I recommend this for anyone interested in a survival game in a fantasy world with added RPG elements.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
44.6 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 16 Μαΐου
As it stands now in Early Access, Kenshi shows a lot of promise as a hit game. I play with experimental patches enabled, and I get to see the latest additions to the game- bugs included. If you're a fan of participating in the course of a game's development, your input can- and will greatly impact- the course of the game's development. This is one everyone should get onboard for!

For starters, I'd like to thank members of the development team and their forum moderators for being so involved in discussion. Many of the threads created in both the Steam forums and the Lo-Fi Game forums end up with answers from members of the team, and what you say can and will make an impact. To be able to get in touch with someone heading up the game and recieve a personal response is both uplifting and noteworthy. For me, this game gets high marks for this level of involvement in the community, as for many other development teams, such close coordination has been too much to ask for.

On to gameplay; Kenshi is an interesting mesh of Real Time Strategy, base-building, caravaneer mechanics, where you have many choices of how to make your living.

In terms of RTS, you can choose from or mod your own Game Start that allows you to pick a set of characters or character, and enter the game world to begin an adventure. Mechanics are simple: Using the Numpad or your mouse, you select your character and order them with a click to move. You can do this to adjust your active navigation, taking detours where you need to, or you can rely upon the surprisingly competent pathfinding AI, which can take you from one side of the map to the other appropriately if you let it, though sometimes patches make this feature a bit fragile. There is no first person or third person play, it's really a game of watching and hoping you've trained your guys enough that they can handle themselves in a combat situation.

Your life revolves around your squad, and what you choose to do with them. You will, at some point, be attacked, and you will have to fight back, so it's best to train up your brave men and women any way you can to keep yourself above the frey. At lower levels, combat can be hard, if not embarassing. You can be slaughtered and not even see a rational reason why (other than your guys just suck at swinging a weapon). Currently, swordsmanship is the big deal going around, granted the namesake of Mortal Kombat character Kenshi (literally; swordsman), though turrets have been added to the game and ranged weapons are expected in the future (no muskets or revolvers, though modding will make that quite easy to do once ranged mechanics are in, so look forward to it!).

The real fun in Kenshi is in what you decide to do with yourself once you're in. Bounty Hunting, Raiding, Murder and Looting are all part of the possibilities, but more than that, you have the option to become the target of such things.

One of the lifestyles you can fall into is a sort of wandering trader, or caravaneer. Basically, you throw backpacks on a few of your squad members, put the best weapons in the hands of your best muscle, and send your people from town to town crating goods for sale. Each town hosts a unique set of prices for certain goods; Chainmail can be worth 76% of it's base value one place, and 130% of that value in another, allowing you to invest a lot of money that makes a good return. All that matters is that you don't oversell to the extent that it breaks their bank. Being a traveling merchant grants many benefits, and it's a good way to get a leg up in a new game, as running builds strength and athletics, which aid in fighting, running and hauling later on in your lifecycle.

Alternatively, the player can create their own town and have the merchants come to them. Now, this is a fantastic feature, the construction mechanics of the game are pretty solid, even in it's current state. If you see a man-made structure in the game, chances are that you'll be able to build it. You start with a decent shack or house, build a research table, set up a farm, and start work on learning new things and stockpiling new resources. It takes a while for a town to become self-sustaining, but when it does, you can feel free to hermit it up. You basically have the same tools at your disposal as the developers do when it comes to construction, and you can make the same quality of layout if your talent allows. Setting up shops and resource centers allows trade and storage, and building walls and turrets keeps out any unsavory individuals that you might find in the wasteland. Yes, sometimes a world without borders can be a dangerous one.

If being a nice guy minding his own business doesn't suit you, or if the Holy Nation stumbles upon your town of peaceful Shek peoples, becoming a more hostile force is also an option. You even get the option to be a little creative... Building cages and holding areas for the people you knock out on the battlefield gives you the option to take prisoners, and there'll certainly be more that you can do with this mechanic as the game progresses. The Role Playing options offered in this game exceed those offered in many others, and the style of gameplay isn't just fun, but addictive.

With this said, there are a few downsides to the game that you would probably want to know about before buying.

For one, Kenshi seems to be set-in-stone in terms of what lore it will follow. This is no problem to most people, but to some, it's pretty concentrated on one Apocalyptic Eastern theme. I've found that the concept the game follows is a bit rigid, as it celebrates the way of Eastern warriors, yet, leaves out the opportunity to equip shields for added defense, neglects any Western-style weaponry (no Claymore, Gladius, Spear, or Cutlass styles), and the story behind it all can be a bit confusing, at times, with regard to finding a point in it all.

What bugs me about the weapon variety is partly explained by the fact that I'm more familiar with Western swordsmanship than Eastern, and I feel that these arts are something that the game is missing out on in a great opportunity. As it stands, there are a limited number of weapon classes and they're pretty much wide-spread, though manufactured by different "companies" and distributed across the world. There's a lot of room for far more variety, and it'd help a lot to convey the differences in design between factions if these weapons weren't just different shaders and colors, or cousins basically (different but the same). Don't get me wrong, there's like 12 separate weapon types in the game, but they're all pretty closely related. If more varieties were included, you could see a stronger divide between each faction, and one sword from Holy Nation could convey an entirely different culture than a sword from the United Cities. That's the biggest thing about this metal craftsmanship; it makes unique combat styles for unique cultures. More weight should be placed in this category of diversity.

The next thing is definitely the lack of shields. Blocking is done by swords, and if you've studied metal, you know at some point it'll give out. Eastern warfare did involve the usage of shields in battle at times, and they really do deserve a place in the combat dossier. Additionally, including shields would open up a new realm of possibilies for modders possessing the talent to model new designs for inclusion in the game. Imagine having an entire Roman Legion patrolling the game world, the possibilities are endless.

When it comes to the background of Kenshi, I feel that it might be set in stone, and since I don't know what's written on that stone, it leaves me unsure of how the development will play out. I am confident in the team's ability to carry out their mission and bring this game to completion, but I do worry that some ideas might not see the light of day.

All said, this game is well worth buying!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
8.3 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 29 Απριλίου
I just want to say I've backed dozens of EA games, but i always hold off until they release to play (usually to great disappointment). But this game, I just had to dive right in and I haven't regretted a moment. it is so deep and so fun. I just can't put it away.

Thank you all!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 30 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Δεν προτείνεται
17.4 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου
I've been following this game since before it was even on Desura, and I was excited for the longest time. I waited and waited and waited for significant changes to the playability of the game and have had a lot of fun in Kenshi.

Sadly, after so many years I have to say that I do NOT recommend this game. Until the creator decides that fixing longlasting bugs and upgrading the animations, graphics, and UI are more important than adding broken features like slavery and thievery, I will continue to not recommend this game. The fact that he has made so much less progress on this game than others I have followed for the longest time is honestly depressing.

I don't know if this game will ever reach the potential I hoped it would. Stay away.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 13 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Δεν προτείνεται
34.6 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 13 Μαΐου
Kenshi is a fun game, but there are a few deal-breakers that I hope get future attention:

-No way to recruit new guys (in the latest version) without forking over thousands at a time. There is maybe one character I've encountered that is willing to join you, and he costs 6000 in game currency.

-And you're gonna need some help, because the game is irritatingly difficult when beginning. I know it is supposed to be a challenge, but the only way to level your guy is to follow around a patrol which may or may not encounter hostile groups. Even then, expect to get only a few hits in before the patrol wipes out the enemy.

-Getting your character to attack is a hassle. Right clicking works some of the time. Other times you have to hold right click over an enemy and tell your character to attack him.

-The staggering animation after being hit often leaves you open to another attack, which can stagger you again. Kinda lame considering that...

-The punishment for losing a fight is way too severe. When you get KO'd you can be waiting upwards of 300+ seconds to have your guy wake up. After bandaging yourself, you must limp/walk to the nearest city to sleep if you don't have the materials to make a camp bed. Getting to the nearest city can take long enough, but sleeping till recovery takes waaaaaaaaaaayyyyyyyy too long considering how the rest of this recovery process goes...

-If you do make a camp bed, because limping to the nearst town takes too long, I hope you don't mind spending the night with bandits or dogs, who will stand over you until you wake up. And then kill you. And if it was dogs instead of bandits, then you might as well make a new game, because they're not going anywhere after you get KO'd.

-Poor optimization in its current state.

A lot of people enjoy the game, and for good reason. Just be warned that you might find this game to be pretty tedious, frustrating, and possibly unplayable. I'd say to wait a while before buying.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
59.3 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 18 Μαΐου
The Game:

Kenshi is a game that can't be catagorized. It's a beautiful, sword-punk blend of RPG, RTS, and to some extent a city builder/Sims-style survival game where you cater to basic needs. The demo does the game little justice, and many people who rate it poorly probably never experienced the transition of this game into what it is now. The developers are committed to creating a living world, and tailors an RPG-style game where you are no hero. Even if you choose a start that makes you top dog when it comes to the scum of Kenshi, you bite the bullet.

Pros:

-Multiple ways/"genres" to play.

-Multiple settings for adjusting the difficulty, for better or worse.

-Beautiful world, at least for an independently developed game.

-Creature/racial artwork and variety is unique, and funnily deceiving (cute goats that can massacre a small squad).

-Dedicated development team, which has proven itself over the long-term.

-Lots of replayability, and even punishing starts can have a silver lining.

-Combat can be sometimes frustrating, but always beautiful to watch, with drastic outcomes based on even the smallest decisions.

-Character customization can be oddly entertaining, and...

-Mechanics can be easily caught onto, and easier to work around with a little time and effort.

Cons:

-Bugs. Lots and lots of bugs. It was much worse at the initial release of the Beta, but within a week or so the most game breaking were patched.

-The Dev team actively makes use of bug reports, even catering to some very specific issues players faced in the past.

-World can be laggy, even on a good computer. This is, however, on high graphics and almost exclusive to high density bandit zones or rendering of the map.

-Updates may feel slow, but minor ones with huge impacts are frequent.

-Game can crash due to random errors introduced with an update (commencing specific research, as an example when the game entered beta), but these are once again usually patched within a day or few.

-Can be painfully punishing, and some mechanics are unrefined, but bear in mind many mechanics are fresh to the beta and much of it is an EXPERIMENTAL build.

Kenshi isn't everyone's cup of... well, dust and rust. Despite this, its flexibility, originality, and progression through the years has proven it a capable contender and worth the attention.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
702.7 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 9 Μαΐου
this game will crash on you. it will knock out your last character for 2 days, while your whole party lies bleeding out, and then a pack of dogs will decide your still warm bodies are worth living on top of till they go cold, and you'll have a blast trying to keep you're group from standing up and healing their wounds till they have some mob cover from the dogs. of course, your game may decide to crash and when you load a save, they'll stand up anyways, because game logic.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
13.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 11 Μαΐου
This game is a great game, and it surprised me.

I had this game on my following for about a year, and my initial reaction was, "eh, looks like it will never get finished." But then I came back. The amount of freedom in this game and the difficulty are incredibly enjoyable. The music is nice and fits the mood of the game. But honestly, I can really describe the gameplay other than amazingly enjoyable. I would recommend this game to any stratgey or rpg fan, maybe even open world fans.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
108.1 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 26 Απριλίου
Great game, I have owned this game since alpha, and now that the new Beta release has come out with great improvements i must say, while trying to maintain a healthy hunger level for the squad while braving the wilderness to strike it rich and build a settlement is truly a challenging and fun adventure.

The beta has much more of a sense of immersion into the games rustic and barren wasteland, you can feel your fear running from town to town as you don't know if you have enough to bribe the bandits walking past, get eaten by cannibals or even stumble across a hive of cancerous BEAKED THINGS.

Great game if you love the micro management , very difficult and time consuming game. However also very rewarding.

8.5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
14.8 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 5 Μαΐου
This game has tons of potential. I have been looking for a game that integrates a city builder, RPG, and resorce management and trading. It is so, SO glitchy right now. So much so that it is barely playable in its current state. I love the concept of this game, however I will not be playing again until they have done more work. I am really looking forward to it however.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
168.7 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 11 Μαΐου
155 hours of play and climbing, this game is a great combination of player punishment and self driver objective gameplay. Do I want to farm? Do I want to fight? how do I know I'll even survie this fight? que the lone medic picking up their kin from the floor and dusting them off before the scavengers arrive. Such a great game but not recommended for people used to being spoon fed virtual achievements. This game is a slow crawl to the mountain top, clenching your teeth the whole journey, only to know that one mistake will throw you back down again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
5.4 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 12 Μαΐου
If Mad Max, Samurai Champloo, and The Dark Tower had a weird kid that ran around shirtless with nothing but a rusty katana and an empty stomach, then it would be this game.

The setting is unique, taking place in a varied post-apocalyptic enviroment that's soon to be expanded with a shiny new map. Combat is dangerous and every encounter has the potential to be your last. Numerous factions have their wars and alliances, and you can participate if you want, or just loot the corpses like a gross human vulture that has no honor.

The problem with the games are thus: The engine isn't the best in the world, so graphically it's rather unimpressive, however the artists have done a great job with worldbuilding and locations look unique enough that graphical limitations don't hinder the game at all. Another possible gripe is that the early game's combat is very, very hard. You will be knocked out for most of your time with Kenshi without proper preperation. It's stupid to brave the wasteland alone, you aren't the Dragonborn; you're Jeff from accounting who's decided to become a vagrant warrior with little to know chance of survival. That being said, a larger party and training vis a vie the practice dummies can make combat easier.

All in all Kenshi has been developed slowly over a long period of time, and it's clear the developers have put love into their game. Updates are progressing steadily and adding in new content and features. Kenshi's a good game now, but it'll be a great game when it gets released.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
56.1 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 4 Μαΐου
Superb game. It has so much to do and always seems to put a challenge in your path. If you into building/crafting/trading and in general RPG's, then this game is for you
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
97.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 4 Μαΐου
This is my favorite game of all time
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία