รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
สร้างและบริหารเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด ทันทีที่ดวงอาทิตย์สาดแสงยามเช้า งานของคุณก็เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งมายังเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ นักโทษของจะเดินทางมายังเรือนจำแห่งใหม่ของคุณในรถบัสสีเหลือง อย่าให้คนงานก่อสร้างของคุณได้พักผ่อน ทันทีที่ก่ออิฐก้อนสุดท้าย ค
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (340 บทวิจารณ์) - 92% จาก 340 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (21,817 บทวิจารณ์) - 94% จาก 21,817 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 6 ต.ค. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Prison Architect Standard

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (41)

26 สิงหาคม

Version 2.0 released

Prison Architect Version 2.0 has been released!

https://www.youtube.com/watch?v=UXrmp9F0uMY

TWO MILLION players have now enjoyed Prison Architect. We are flabbergasted. We would like to thank every single one of you from the bottom of our hearts, for making this such a dream project.

After six years of development including over 40 monthly updates, this is the final content update for Prison Architect and the final video. We will of course continue fixing bugs and providing support. We are going to take a break for a little while, but we will be back soon with our next game.

CHANGES

Developer Tools and Cheats
Developer tools and cheats, seen in some of the alpha videos, are now available to everyone.
A new option is shown when creating a new map, "Enable Cheats". This is prison specific and cannot be disabled later.

When enabled:
- All construction occurs immediately
- A new 'Spawn' toolbar button permits instant creation of any game object for zero cost
- Water can be placed like any other material
- Research in the bureaucracy screen can be sped up by holding down the right mouse button on the item

The Function keys now perform debug services:
F1 Edit world properties (Very easy to crash/ruin the game)
F2 Profiler
F3 Script Debugger
F4 Dialog Editor
F5 Sound Editor
F6 Sprite Bank Editor for Needs icons
F7 Sprite Bank Editor for User Interface icons
F8 Sprite Bank Editor for Game Sprites
F9 Debug rendering options
F11 Enlarge Map in All Directions

Nb.
- Cheat prisons do not allow achievement unlocks
- Cheat prisons cannot be sold for profit.


Policy Window (continued)
You can now set which misbehaviours warrant an increase or decrease in prisoner security.
For example, murder can be set to immediately make a prisoner Max-Sec.

You can now disable the cell quality checks that determine which cells a prisoner can be assigned to.
When enabled, prisoners who misbehave will not be assigned to a nice cell, even if that nice cell is the only one available.
When disabled, prisoners will always be assigned to free cells if that is all that is available.


Modding System (continued)
- Added World.NumPrisoners and World.Capacity. These return tables containing the current number of prisoners
and the total number of cells in each security rating respectively.
- Added ability to use markers in object tooltip strings (via objectTable.Tooltip). See lua_function_list.txt


- Localisations: All languages updated.


BUG FIXES
- Jobs to construct walls are now visible while designating rooms.
- Fix for reliability of + button in Build Toolbar
- Delivery Truck drivers no longer counted in Staff Reports
- Utilities Room in Quick Build no longer uses the default sprite
- Objects that can't be rotated are no longer rotated if part of a Quick Build
- Staff inside gang controlled areas can now be sacked
- 0010930: [AI & Behaviour] Death row prisoners show up as max security (Icepick) - resolved.
- 0011077: [Other] Name in Game Tier issue (John) - resolved.
- 0011091: [Control & User Interface] Clicking where the taskbar is located shows the taskbar in windows 10 anniversary update (lim_ak) - resolved.
- 0011119: [Gameplay] The issue with taking Death row prisoners. (Icepick) - resolved.
- 0010968: [Performance] Random crash.Especially during the riot or taser fighting (John) - resolved.
- 0011017: [Control & User Interface] [v2preview] crash when viewing "stolen from" (John) - resolved.
- 0010921: [AI & Behaviour] Freetime broken (Icepick) - resolved.
- 0011032: [Control & User Interface] wrong Japanese translation (John) - resolved.
- 0011052: [Gameplay] Quickbuild "luxury cell" and common room not updated for v2.0 tv behavior. (Icepick) - resolved.
- 0010191: [AI & Behaviour] Dead armed guards will not stop moving when put in Hearse. (Icepick) - resolved.
- 0011060: [Control & User Interface] Ability to disable the automatic prisoner security change. (Icepick) - resolved.
- 0007196: [Control & User Interface] Inmate Nutrition Research Grammar (Icepick) - resolved.
- 0011170: [AI & Behaviour] Several security-restricted reception rooms do not work (Icepick) - resolved.
- 0011168: [AI & Behaviour] Visitation does not satisfy family need. (Icepick) - resolved.
- 0010829: [Gameplay] Extension to automatic Security Risk re-assignment (Icepick) - resolved.
- 0003491: [Control & User Interface] I need more intake in order to keep the Prison profitable (Icepick) - resolved.
- 0011129: [Platform Specific Issues] Windows 10 Taskbar vs PA Toolbar (lim_ak) - resolved.
- 0009331: [Gameplay] Execution Lockdown fails to complete (Icepick) - resolved.
- 0011135: [Gameplay] Freedom need not satisfied by yard (Icepick) - resolved.
- 0011150: [AI & Behaviour] Confidential Informants Get Stuck In Security Room (Icepick) - resolved.
- 0011106: [Control & User Interface] Micromanagement bug - no teacher exists while he does. (Icepick) - resolved.
- 0011145: [Control & User Interface] Screen focus shifts while in Informants view mode (Icepick) - resolved.
- 0011158: [Control & User Interface] Cannot switch from Dump to Dismantle in Context Menu (Icepick) - resolved.
- 0011160: [Gameplay] National guard should cancel lockdown before entering the prison (Icepick) - resolved.
- 0011105: [AI & Behaviour] Cell doors are open during Work/Lockup regime (Icepick) - resolved.
- 0011120: [Mod System] [Bug] Using "Interface.RemoveComponent()" extends the menu window height instead of shortening (elDiablo) - resolved.
- 0011068: [Control & User Interface] Nasty new problems with Interface Buttons on objects (elDiablo) - resolved.
- 0011097: [Mod System] Make the amount of prisoners per Security Level and the amount available/total cells per Security level accessible for mods (elDiablo) - resolved.
- 0010996: [AI & Behaviour] (Version 2 preview) Prisoners in solitary aren't using toilets/showers even though their needs are high (Icepick) - resolved.
- 0011104: [Gameplay] Prisoners sniffed by dog and searched once deposited in solitary never start serving their punishment (Icepick) - resolved.
- 0011136: [AI & Behaviour] Food tray redistribution (Icepick) - resolved.
- 0011124: [Gameplay] The new suprise minsec legendary gangleader event didn't actually make the prisoner a gang leader (Icepick) - resolved.
- 0011133: [AI & Behaviour] Prisoners get stuck when sent to solitary (Icepick) - resolved.
- 0011132: [Gameplay] Object duplication with high-priority jobs (Icepick) - resolved.
- 0011014: [Save & Load] SectorSystem check keeps reverting changes (Icepick) - resolved.
- 0011131: [Gameplay] Snipers bug. (Icepick) - resolved.
- 0011046: [Control & User Interface] Confidential informants screen misplaced (Icepick) - resolved.
- 0010521: [AI & Behaviour] Families wont visit causing lots of fights (Icepick) - resolved.
- 0011126: [AI & Behaviour] Prisoners fail to satisfy "Literacy" need despite having library books (Icepick) - resolved.
- 0011087: [AI & Behaviour] Prisoners taken to medical beds are not healed or returned to cells (Icepick) - resolved.
- 0010998: [Control & User Interface] "Total Prisoners" intake always selects maximum number of inmates regardless of number set (lim_ak) - resolved.
- 0011071: [AI & Behaviour] Stacking babies in a single stack (Icepick) - resolved.
- 0011075: [Gameplay] Mother visited by her 0yr. old child (Icepick) - resolved.
- 0011092: [Gameplay] Certain events should not occour before the player has unlocked what (Icepick) - resolved.
- 0011030: [Control & User Interface] v2 Reg Doors cannot be locked open (Icepick) - resolved.
- 0011081: [AI & Behaviour] Snipers target same prisoner (Icepick) - resolved.
- 0011058: [Gameplay] Mayor does not require large TV removal (Icepick) - resolved.
- 0011079: [Gameplay] Cell Grading for Dormitories bugged with more than 1 Occupants. (Icepick) - resolved.
- 0011067: [Gameplay] Random items appearing on todo list. (Icepick) - resolved.
- 0011003: [Gameplay] Agitating radio broadcasts wont stop (Icepick) - resolved.


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

151 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

27 กรกฎาคม

Update 8 released (v2.0 preview!)

Prison Architect Update 8 has been released!

This update is on a steam branch, meaning it will not automatically download. You must manually switch to that branch to see this new version.
- Right click on Prison Architect in your games list
- Click 'Properties'
- Click 'Betas'
- Select 'v2preview' from the list. (Restart steam if it doesn't show up)
- The update will then download.

This is a preview build of the v2.0 features that we are properly launching next month. There may be a couple of bugs and glitches in this bad boy so only dl if you are proper brave.....


https://www.youtube.com/watch?v=e2e1zciptdI


New improved User Interface
Many user interfaces have been redesigned to be clearer, more consistent, and better looking.

- Improved Build toolbar
New look build toolbar for with much cleaner icons and graphics
Toolbar now filters out locked items by default, leading to simpler menus in early game (Click + to reveal all)
The Room toolbar now highlights room types when you mouse over them
Help tooltips have been added to many of the toolbar menus

- Tooltip sizes made more consistent and screen friendly across the board

- New Context Menu
Click on any object or entity to bring up the context menu
Allows for quick context sensitive actions
Prisoner Rap sheet now auto-follows prisoners

- UNDO
All construction work is now covered by a global UNDO button at the bottom right of the screen
Click UNDO to gradually reverse any decisions you have made, and receive a full refund
Nb. UNDO button is only shown when using the toolbar for foundations, materials, objects, utilities etc.

- Research/bureaucracy screen improved to look better
- Patrols interface improved for clarity
- Pipe and water rendering improved for clarity
- Informants window improved by moving the list to the right of the screen and making it smaller
- Logistics views now more consistent, showing only objects and entities relevant to each view.
Eg Food logistics now shows everything relevent to food: Ingredients, meals, chefs, prisoners working in the kitchen

- Nb. All of the new GUI features can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Version 2.0 GUI tickbox

- Zoom to mouse
Nb. Can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Zoom to mouse.


Modding System (continued)

- 'Infinite' mod loading
The game now supports many more simultanious graphical mods than before
It achieves this by gradually increasing the size of the graphics tileset, until your graphics card itself hits its limit
In general users should find they can now activate a great deal more mods before any problems occur
In addition, when the limit is reached you will now receive a warning/error message. (Previously it just started misbehaving)

- Mods with spritesheets larger than 1024x1024 are now supported

- Lua World Scripts
Each mod can now have a data/world.lua script file, which should contain both Init() and Update( timePassed ) functions.
This script is initialised on World initialisation (for both new maps and loaded save games) and Updated on each World update.
Variables set in the "this" or "World" tables will be cast to strings and persist in the save game.
Variables are loaded after Init and before the first call to Update.

- Mods can now have their own sounds.txt file, containing only new/modified sounds.
These will override base data in the same way as other mod files.

- Added Update button to Prison Sharing menu.
Allows any published prison to be updated with the prison that you are currently playing.

- Fixed a bug in the lua scripting system that would try to cast boolean strings (in lua) to a bool (in c++).


New game content
- New events
Contraband surge
Tree fire
Food poisoning
Agitating radio
CI list leak
Mass tunnelling
Preacher

- TVs now broadcast over an area (3x3, shown as a green box).
Prisoners sitting within the viewing area can watch TV and thereby have their recreation needs taken care of.
Nb. Prisoners can be doing other things at the same time, eg eating in the canteen.

- New item: Large TV.
Has a larger viewing area and can easily provide Recreation to an entire room.
Be sure to provide lots of seating spaces.

- Radios now passively broadcast to the entire room.
Any prisoners in a room with a radio are slightly less bored, so get a small reduction to their Recreation needs.

- New item: Arcade Cabinet
Two inmates can play games on an arcade cabinet at the same time


- New Contraband menu option: 'Stolen From'
Shows the location each item of contraband was stolen from, rather than where it was ultimately recovered
Shows 7 days of contraband history.
This is very handy for finding which of your rooms is lacking security
Also easily reveals where contraband is being thrown into your prison.


- New Regime options
Added a 'Work/Lockup' regime type. Treats prisoners who aren't working as being on a Lockup regime instead of free time.
The standard Work regime has been renamed to 'Work/Freetime'


- Dead entities now have their cause of death displayed in their tooltip

- Prisoners without jail cells now show the reason why in their tooltip

- Family cells that are in their own block, separate from other prisoner housing, will form a single sector

- The 'Names in the Game' database can now be manually updated from the Extras | Name in Game menu.

- Updates to all translations to bring all languages up to v2.0.

BUG FIXES
- Fixed: A gang would never receive a new leader, if its previous leader was killed and left the map.
- Fix for Intake System to ensure that the correct number of prisoners are taken
- 0010443: [AI & Behaviour] Family cells do not form a continuous cell block
- 0010559: [Mod System] Changing WorldCell "Ind" property always sets to false
- 0009556: [Mod System] Lua: Triggered property sometimes a string, sometimes a number, sometimes boolean
- 0003033: [Save & Load] Steam Workshop Update not possible
- 0009729: [Mod System] Sprites.png: 1024x1024 size not working
- 0010882: [Mod System] Sprite.png size limitations cause compatibility issues with mods
- 0010290: [Mod System] Sprite Limits
- 0009618: [Mod System] sprites.png: current approach necessary but not sufficient


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

81 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Prison Architect เป็นเกมที่มีลักษณะเฉพาะตัวอันโดดเด่นอย่างยิ่ง ความสนุกของเกมนี้คือการได้บริหารงานอย่างพิถีพิถัน เฝ้าดูสิ่งต่างๆ พังไม่เป็นท่า เก็บกวาดให้เรียบร้อย และแอบลุ้นว่าความยุ่งเหยิงครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร”  - Eurogamer

“Prison Architect สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับวิเคราะห์การคุมขังนักโทษในหลากหลายแง่มุม นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็นทางเลือกทดแทนระบบอันแสนยุ่งเหยิงในปัจจุบันอีกด้วย” Kotaku

“เกมซิมระบบรักษาความปลอดภัยของ Introversion เป็นการผสมผสานระหว่างระบบทุนนิยม สถาปัตยกรรม การบริหาร และหลักศีลธรรมได้อย่างน่าสนใจ เนื้อเรื่องของเกมมักจะกำหนดเป้าหมายหลายประการที่ขัดแย้งกันให้คุณได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของนักโทษ การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของนักโทษ การสร้างผลกำไร และรับรองว่านักโทษของคุณจะไม่ก่อความวุ่นวายใดๆ การสร้างเรือนจำที่รองรับเป้าหมายเหล่านี้เป็นแบบทดสอบที่น่าหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง“ PC Gamer

“Prison Architect ทำให้ผมทึ่งจนขนลุก ถ้าเล่นอย่างผิวเผิน คุณก็จะได้สนุกกับเรื่องราวสุดเพี้ยนอันน่าขบขัน แต่ถ้าเล่นอย่างอดทนและตั้งใจ เกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมสยองขวัญชั้นเยี่ยมที่จะพาคุณดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งความมืด เปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนอยู่ชั่วกาลนาน ซึ่งแม้ว่าผมจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดับมันได้” - RPS

เกี่ยวกับเกมนี้

สร้างและบริหารเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด ทันทีที่ดวงอาทิตย์สาดแสงยามเช้า งานของคุณก็เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งมายังเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ นักโทษของจะเดินทางมายังเรือนจำแห่งใหม่ของคุณในรถบัสสีเหลือง อย่าให้คนงานก่อสร้างของคุณได้พักผ่อน ทันทีที่ก่ออิฐก้อนสุดท้าย คุณก็ต้องเริ่มสร้างห้องขังห้องแรกเพื่อรองรับนักโทษที่หลั่งไหลเข้ามา เมื่อนักโทษเหล่านี้มีที่พักผ่อนเอนกายแล้ว ความสนุกที่แท้จริงถึงจะเริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องสร้างโรงอาหาร ห้องพยาบาล และห้องผู้คุม อ้อ อย่าลืมต่อท่อสำหรับห้องส้วมด้วยล่ะ ไม่อย่างนั้นล่ะก็เละเทะแน่ๆ จากนั้นมาลองหาอะไรสนุกๆ เพิ่มเติม อาจจะเป็นห้องออกกำลังกาย ห้องขังเดี่ยว หรือห้องประหารก็ไม่เลว

ด้วยแรงบันดาลใจจากเกม Dungeon Keeper, Dwarf Fortress และ Theme Hospital และผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านคนที่ใช้เวลาในคุกแห่งนี้ เราขอรับรองว่า Prison Architect จะเป็นเกมคุมขังนักโทษที่สนุกที่สุดในโลกอย่างแน่นอน

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:300 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:300 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 300 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (340 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (21,817 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
62 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวกเป็นอย่างมาก)
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
26 จาก 26 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
123.8 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 มกราคม 2015
พวกตัวละครอ้วนๆป้อมๆพวกนี้ถูกออกแบบมาได้น่ารักมากกและนั่นแหละคือสิ่งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจเกมนี้ ผมชอบที่จะเห็นกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนด้วย (บางทีมีแอบตามติดชีวิตนักโทษบางคนด้วยนะ 55) ทุกคนล้วนมีงานและหน้าที่ของตน นั่นทำให้คุกนี้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจอย่างที่สุด!

คุณจะพบว่านักโทษเหล่านี้มี Reputation ที่หลากหลายมาก ส่งต่อเกมและทำให้เกมน่าสนใจขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พวกชอบยุยง พวกอารณม์ขึ้นๆลงๆ พวกที่แข็งแรง พวกที่รู้ข้อมูลที่ทำให้อันตรายถึงชีวิต หรือแม้แต่พวกที่ไร้ความกลัวและอีกมากมาย! รวมถึงสาเหตุที่เขาทำผิดจนต้องติดคุกด้วย นอกจากนี้พวกเขายังมีครอบครัวด้วยนะ! อย่าลืมตั้งโทรศัพท์ให้เขาได้โทรคุยกับทางบ้านและสร้างห้องให้ญาติมาเยี่ยมด้วย!

การขังพวกเขาไว้อย่างเดียวอาจไม่ดีพอ คุณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้โดยการเริ่มโปรแกรมต่างๆที่จะอบรมพวกเขาให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น เรียน อบรมในครัวกับกุ๊กเขาจะได้สามารถช่วยงานครัวได้ อบรมเวิร์คช็อปที่จะทำให้พวกเขาทำของส่งขายเพื่อทำเงินให้คุกคุณได้ พาเข้าคอร์สบำบัดการติดแอลกอฮอล์ คอร์สบำบัดการติดยา คอร์สปรับปรุงพฤติกรรม พาเข้าโบสถ์ ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสนใจหรือไม่ แต่ถ้าเขาทำผิดก็จับยัดห้องมืดได้เลย!

การเล่นพื้นฐานในเกมคุณก็แค่สร้างห้องต่างๆที่จำเป็น จ้างพนักงานให้เพียงพอ ดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แล้วก็รับนักโทษเข้ามาได้เลย หรือคุณอาจจะอยากวางเวรยามตามห้องต่างๆ หรือสั่งให้สุนัขดมกลิ่นเดินลาดตระเวณ จำกัดพื้นที่เข้าถึงของนักโทษแต่ละระดับความเสี่ยง สร้างห้องขังระดับพรีเมี่ยมเพื่อนักโทษที่ประพฤติตัวดี วางตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ กำหนดบทลงโทษสำหรับความผิด ตรวจจับของที่ถูกขโมย และคุณยังต้องคอยรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไฟไหม้ ทะเลาะวิวาทในห้องน้ำ การขุดอุโมงหลบหนีจากช้อนที่ขโมยมาจากครัว หรือแอบขโมยปืนจากห้องเก็บปืนตอนเข้าไปทำความสะอาด ร้ายจริงๆ 55

ระหว่างเล่นอาจมีโอกาสเจอการจราจลกันบ้างแน่นอน ต้องระวังอย่าให้นักโทษเครียดเกินไปครับ การค้นตัวเขาโดยไม่มีสาเหตุ การถูกกักตัวไว้ในห้องขังนานเกิน อาหารไม่เพียงพอ ชั่วโมงทำงานนาน สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาเครียดได้นะ นอกจากจะระวังก่อนเกิดเหตุแล้วยังต้องเตรียมรับมือหลังเกิดเหตุไว้ด้วยนะครับ ประตูทางออกต้องทำอย่างดี ประกาศใช้คำสั่งฉุกเฉิน เรียกหน่วยปราบจราจล ระวังเขาบุกไปฆ่าวอร์เดนถึงห้องนะ ซื้อมาแพง 555

แต่ขอติเรื่อง UI ครับเพราะขนาดความละเอียด 1280x720 ที่ผมเล่นนั้นมันทับซ้อนกันทำให้เล่นลำบากมาก สรุปแล้วเป็นเกมอินดี้ที่ดีมากเกมหนึ่งครับ เล่นเพลินได้นานทีเดียว แนะนำให้ซื้อมาลองครับ แล้วคุณจะติดใจ ;)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
49.3 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 มิถุนายน 2014
สรุปเกม prison architect ให้ฟังคร่าวๆ
เป็นเกมแนววางแผนให้เรา สร้างคุก บริหารคุกนั้นเอง
การสร้างห้องต่างๆ จำเป็นต้องใช้น้ำ ใช้ไฟ ต้องวางแผนโครงสร้างดีๆ เพราะ ถ้าใช้มากเกินไปไฟก็จะดับ ต้องมีการทำอาหารให้กับนักโทษด้วย และ นักโทษก็พยายามจะหนีเหลือเกิน อีกทั้งแมร่งมาเพิ่มทุกวัน ทำให้ต้องคอยขยายไปเรื่อยๆ คุกที่เราสร้างก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ คอยรับภารกิจมาทำ เพื่อนำเงินมาขยาย รายละเอียดมากมายเกมนี้
การเล่นไม่มีวันจบ เล่นได้เรื่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆ จุดสังเกตุคือ คนคุกมาเพิ่มทุกวัน แทบจะไม่ออกไปเลย T T
สนุกมากเกมนี้ แนะนำ prison architect ให้ทุกคนไปลองเล่นนะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
43.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 มกราคม 2014
สำหรับคนที่หาเกมแนวสร้างและบริหาร คุณจะถูกใจเกมนี้

ระบบการสร้างคุกละเอียดมาก ต้องเริ่มตั้งแต่เดินสายไฟ/ท่อน้ำ บริหารประตูคุกให้ปลอดภัย จัดจ้างคนงานในคุกและยามมาดูแลแต่ละส่วนในคุก ทั้งงานก่อสร้าง งานครัว งานรักษาความปลอดภัย ทนายความ พยาบาล จัดตารางเวลาให้นักโทษ ดูแลควมสะดวกให้นักโทษ พร้อมทั้งป้องกันสิ่งเสพย์ติดและอาวุธหรือสิ่งของบางอย่างที่อาจจะเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดการจราจลหรือแหกคุกไปได้

พฤติกรรมนักโทษจะแตกต่างกันไป นักโทษบางคนตัวใหญ่ มีนิสัยดุร้าย ชอบทำร้ายนักโทษคนอื่น ถ้าไม่ดูแลให้ดีมันอาจไปฆ่านักโทษคนอื่นได้ ส่วนบางคนก็ทำตัวสงบเรียบร้อย แต่จริงๆ แล้ววางแผนแหกคุก โดยการขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งช้อนจากโรงอาหาร สว่านจากห้องทำงาน พอตกดึกก็แอบขุดดินหาทางหนี

รายละเอียดเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยตรวจตราดูแลตลอด 24 ชม. ทั้งการส่งยามมาลาดตระเวน ใช้สุนัขดมกลิ่นหาสิ่งผิดปกติหรือยาเสพย์ติด ติดตั้งเครื่องตรวจจับอุปกรณ์ไม่ให้นักโทษขโมยของไปได้ สร้างรั้วไฟฟ้าเอาไว้กันนักโทษหนี ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรมนักโทษในที่ที่ผู้คุมมองไม่เห็น หมั่นตรวจค้นห้องนักโทษที่ต้องสงสัยบ่อยๆ

เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆ ไม่มีวันจบ หากพื้นที่ไม่พอก็ซื้อที่ดินขยายคุกได้เรื่อยๆ ไม่จำกัด ดังนั้นอาจจะเริ่มแรกจากที่ดินเล็กๆ จากนั้นค่อยขยายคุกใหญ่ขึ้นก็ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเกมยังมีบั๊กอยู่ประปราย ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะเป็นบั๊กเล็กๆ เพียงเล็กน้อย และได้แก้ไขมาโดยตลอด อีกทั้งหากคุกเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ตัวเกมก็ยิ่งกินสเป้คการประมวลผลมากขึ้น ถ้าคุกมโหฬารแล้วบางทีอาจจะหน่วงเล็กน้อยเวลานักโทษมากระจุกอยู่ที่เดียวกันนั่นเอง

Final Verdict...9/10 ควนค่าแก่การซื้อเล่นแน่นอน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
46.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 7 ตุลาคม 2014
ใครที่ชอบแนว The Sim หรือพวกสร้างๆ น่าจะชอบเกมส์นี้ครับ
เราจะได้รับบทเป็น ผูู้แลควบคุมคุก เราสามารถออกแบบได้ตามจินตนาการเราเลยครับ

แต่อย่าคิดว่านักโทษจะนอนอยู่ในกรงกันดีๆนะครับ ทั้งก่อจลาจล ทำร้ายกันเอง แหกคุก
เอาง่ายๆ เหมือน Prison Break นั่นแหละ เราต้องคอยจัดการความคุมดีๆ

ผมว่าเป็นเกมส์ที่ ครีเอทีฟมากๆ และได้สอนให้คนทั่วไปเข้าใจระบบของคุกด้วยครับ

โดยรวมผมให้ 8.5/10 คะแนน
ได้ไม่เต้มเพราะกราฟิกยังด้อยไปนิด แต่ GamePlay สนุกมากมีรายละเอียดให้ปรับเยอะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
10.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ตุลาคม 2015
สำหรับคนไทยครับ รีวิวนี่ซีเรียสโคตรๆเลยนะครับ
สำหรับเกมนี้
ถ้าถามว่า สนุกมั๊ย ก็...........................................................................................................................สนุกครับ
ถ้าถามว่า เพลินมั๊ย เพลินโคตรๆครับ
ถ้าถามว่า เล่นยากมั๊ย แรกๆยากนิดหน่อยครับแต่พอเล่นไปสัก3รอบปุ๊ป ก็ยังยากอยู่ดี ล้อเล่นครับ :) มันก็ง่ายขึ้นตามความชินของเราแหล่ะครับ
ถ้าถามว่า ภาษาในเกม(อังกฤษ)เป็นไง บอกเลยครับว่า สำหรับผมที่ไม่ได้เก่งอังกฤษมากก็พอถูๆไถๆได้ครับ(เปิดtranslateเอา)
ถ้าถามว่า สเป็คสูงมั๊ย บอกเลยว่า สัก 165 ซม.ก็พอแต่ขอหุ่นดีๆผิวขาวๆก็พอ ล้อเล่น2ครับ :) ไม่ค่อยรับประทานสเป็คนะครับ แต่ถ้าเป็นโน๊ตบุ๊คพอเริ่มสร้างใหญ่มากๆอาจมีเครื่องร้อนนะครับ
ถ้าถามว่า ทำไมถึงต้องซื้อเกมนี้ คงเพราะเวลาเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถฆ่ามันได้ครับ แต่จะฆ่ากับอะไรบอกได้เลยว่า "เกมนี้เป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเวลาได้" แบบว่า เล่นจน ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ(เรียน) ครับ
ถ้าถา.......เดี๋ยวนะ ตอบไปขนาดนี้แล้วถ้าอยากรู้อะไรอีกก็ลองซื้อไปเล่นเลยเชื่อผม -_-
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
53.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 23 พฤษภาคม 2015
ยิ่งเล่น
ยิ่งรู้ระบบ
ยิ่งรู้ว่ามันเจ๋งมากๆ

สุดยอดครับ ^^
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
36.0 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 28 ธันวาคม 2014
ถึงจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ตัวเกมก็ทำออกมาได้ละเอียดมาก ในการสร้างคุก
ปล.ความง่ายในการเล่นอาจ จะมั่วบ้างในการเล่นช่วงแรก
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
40.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 24 ธันวาคม 2014
เป็นเกมส์สร้างคุกบริหารคุกระบบดีทีเดียว เล่นได้เพลินๆเรื่อยๆ ไฟล์เล็กไม่กิงสเปคและเนื้อที่
ภาพน่ารักระบบดีเล่นได้เพลินๆ เอ่อในเทศกาลวันหยุดสิ้นปี 2014 ก็ลด 80% ด้วย

โดยรวมแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเพลินๆ วางระบบภายในคุกกันไป

ให้ซะ9/10แล้วกัน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
12.0 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 14 มกราคม 2015
เกมออกแบบคุก ในมุมมองแบบ Bird Eye View

ถึงกราฟฟิกจะ 8Bit ก็เหอะ แต่ถ้าเล่นเป็นแล้วจะสนุกมาก ดูดเวลาสุดๆ ในราคาย่อมเยาว์ครับ

ตัวเกมทำความเข้าใจง่าย ถึงแม้รายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ตาม

ข้อเสียคือเกมยังเอ๋อๆเป็นบางครั้ง(ยังอยู่ในช่วงพัฒนานี่เนอะ) แต่ก็ไม่เสียอารมณ์แต่อย่างใด

สรุปว่า สำหรับคนชอบออกแบบสร้างสรรค์ หรือเป็นแฟนเกมแนวๆ SimCity ควรซื้อหามาลองเล่นดูครับ

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
41.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กันยายน
สำหรับเกมPrison Architect ทำให้ผมติดจนลืมเเสงพระอาทิตย์ไปเลย ซึ่งในเกม ตัวเราจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมากเพื่อหารายได้มาบริหารคุก (ปรับจำนวนรับนักโทษได้) ซึ่งจะถูกส่งมายังเรือนจำที่ที่เราสร้างขึ้น และที่สำคัญเราสามารถตรวจดูประวัตินักโทษ หรือติดตามชีวิตประจำวันของเหล่านักโทษได้และอื่นๆอีกมากมาย สนุกครับเกมนี้ เต็ม100ให้100 คะแนน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
โพสต์ล่าสุด
MARTIN MARINER
28.5 ชม.
โพสต์: 8 ตุลาคม
เกมส์ดูดเวลา
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
CatBaBy
7.5 ชม.
โพสต์: 20 กันยายน
ซื้อมาดองไว้ตอนลดราคา ส่วนตัวยังไม่เข้าใจมันเท่าไหร่ แต่ชอบมันที่ มี ภาษาไทยด้วยนี่ล่ะ ตัวละครก้อน่ารักด้วย อิอิ ยังไม่ได้เล่นจิงๆจังๆ ไม่ขอให้คะแนนแล้วกันนะจ๊ะ หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคน
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Boss [TH]
49.1 ชม.
โพสต์: 8 กันยายน
เป็นเกมดูดวิญญาญไม่แพ้ stardew valley เลยครับ (ซื้อเลยไม่เสียดายเงินแน่นอน)


100/100 =w=
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Captain C.
45.5 ชม.
โพสต์: 6 กันยายน
I like this.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
[Indy]-NasChill
19.2 ชม.
โพสต์: 4 กันยายน
หนึ่งวันครึ่ง เล่นไป แล้ว 19 ชม. คงไม่ต้องสืบ

ระบบบริหารจัดการคุก ที่ละเอียดยิบ
มีเหตุการณ์ต่างๆไม่คาดคิดมากมาย
ท้าทาย CEO คนใหม่ ที่ใช่ เป็นเรานี่หล่ะ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
LOVEBULANMAK
7.5 ชม.
โพสต์: 2 กันยายน
ขนาดเล่นไม่เป็น ยังนั่งเล่นได้ทั้งวัน 555555 นี่ยังไม่รอมันสอนเลย ใจร้อนนน
สนุกมากๆๆ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Money R. Mustang
2.2 ชม.
โพสต์: 2 กันยายน
ทราบซึ้งจนน้ำตาไหลที่แปลไทยให้ครับบบบบบบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนที่หน้าร้านค้าว่า มีภาษาไทย แต่กดเข้าตั้งค่า โอวววว เซอไพร ขอบคุณครับๆ ขอบคุณครับๆ ขอบคุณครับๆ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
canvas009
51.1 ชม.
โพสต์: 1 กันยายน
ดีๆชอบๆ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Masahiko
6.3 ชม.
โพสต์: 28 กรกฎาคม
10/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน