เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Prison Architect is currently in Alpha, which means we haven't finished it yet - it's full of bugs and glitches and you're not going to get a polished experience if you buy it at the moment. What you will get is early access to a bullfrog-style Prison Management Sim that over 250,000 gamers have already thought is worth a look at.When you buy early access we also guarantee to give you a free copy of the full game once we've finished and you'll also get monthly updates which include new features and bug fixes. But that's not all, you can also pre-order a copy of the PA art book and Soundtrack (like the game, these aren't ready yet, but you'll be the first to get access when they are launched), or buy a pack that includes the whole Introversion back catalogue (we've made some seriously awesome games). Finally, you can immortalise yourself into the game, by naming a prisoner and writing his bio. Everyone that plays PA will see your bio and know that YOU helped to make Prison Architect a reality.But that's not all, we also want to get your feedback and comments on the game and want you to help us to direct the development process. Tell us what you like and what you don't like and what you want us to work on. We've got a great community of Prison Architect early adopters and we'd love for you to join in - just head over to http://www.introversion.co.uk/prisonarchitect/developer/register.html once you've bought the alpha.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Prison Architect Standard

Includes immediate access to the alpha and finished version when ready.

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook when they're finished.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A great building game in which you construct a prison, early access but the developers can be trusted and the game is fun as it is."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (29)

30 มิถุนายน

Alpha 34 released

Alpha 34 released!

https://www.youtube.com/watch?v=Wl-_QQorFoM

= Gangs
Some prisoners will now have gang allegiences upon entering your prison.
This can make those prisoners much harder to deal with, as they will work to defend each other during trouble.

This is an optional feature, enabled by ticking the new "Gangs" tickbox in the New Map screen.
(Nb. You can also hack gangs into an existing prison by adding 'EnabledGangs true' to the top of the .prison file)

More dangerous / higher security prisoners are more likely to be gang members.

- Gang members can be identified visually by their full body tattoos
- Gang members will always come to the aid of their fellow gang member when fights break out.
This includes coming to the aid of a fellow gang member involved in a fight with guards.

- Gang members more likely to try to steal weapons, and more likely to carry them rather than stash them
- Gang members will not participate in any voluntary reform programs
- Gang members will not work for the prison

- New view : Intelligence => Gangs. Highlights all known gang members and shows the total number of members of each gang.

Nb. This is part 1 of a larger feature.


= New room: Shop
- Requires shelves and a shop front. The shop front should go on a wall such that prisoners can acces the shop front from a corridoor.

- Shop goods will be brought into the prison in the usual way, and taken to the shop.
- Prisoners can work in the shop, and will unpack the boxes of goods onto the shelves.
- Prisoners can buy items from the shop to help with their needs:
- Soap, shampoo etc for Hygene
- Towels, blankets etc for Comfort
- Magazines for entertainment
- Snacks for Hunger

- All prisoners are now paid a fixed wage of 50 cents per hour when working for the prison
- Items in the shop cost $5 each
- Prisoner wages and shop takings are now shown in the daily cashflow report (updated at midnight)

- Prisoners are more inclined to participate in voluntary training programs, and will concentrate harder,
when there is a shop on site. (They want to earn that wage to buy things for themselves).

- The shop is a potential source of smuggled contraband


= Asian language support
The game now supports asian character sets, paving the way for translations into
Japanese
Chinese
Korean
etc

- Mail room (continued)
- Fixed: Mail satchels would be endlessly delivered in certain circumstances
- You can now dump mail satchels if you end up with too many


- Escape tunnels (continued):
- Each member of a dig team now brings diminishing returns to the overall speed of digging.
This represents the fact that (say) 10 prisoners just couldn't dig all at once in one square.
Previously 4 prisoners would dig four times faster than just 1 prisoner.
it will now take 4 prisoners to dig twice as fast as just 1 prisoner
It will take 11 prisoners to dig three times as fast as just 1 prisoner

- Searching a toilet manually will now reveal any escape tunnels.
Nb this requires you specifically search the toilet itself, and does not apply if the toilet is searched
as part of a "search cell" or "search cell block" order

- Conventional fences no longer slow diggers down


- The research screen now flashes a warning if you are attempting to research an item,
but are missing the neccesary Administrator, or he does not have an office

- Emergency services personel no longer need to rest in a staff room

- More prisoner faces added to the sprite bank, for greater variety

= BUG FIXES
- 0003270: [Control & User Interface] Flashing Yellow area in deployment screen not explained
- 0004990: [Gameplay] Basic Detention Center fails to recognize completed rooms if other rooms are incomplete
- 0003318: [AI & Behaviour] Delivery Trucks fail to stop and unload (when delivery zone at bottom of the map)
- 0006493: [AI & Behaviour] prisoners use the same seat/phone/shower etc
- 0007248: [Mod System] Special Characters prevent mods from work
- 0008666: [AI & Behaviour] Prisoners reading books will stop following regime and freeze up unable to fulfill needs.
- 0008916: [AI & Behaviour] Mail Room keeps ordering more Mail Satchels
- 0007670: [Control & User Interface] Spelling of bureaucratic in Chapel Description
- 0003271: [Gameplay] Clone Tool + Water
- 0007630: [AI & Behaviour] Gardeners and other AI vibrate when in 3x speed mode
- 0006067: [Gameplay] Prisoners are tunneling too fast (through perimeter wall)
- 0001166: [Gameplay] Guards wont take prisoners to Solitary Confinement, prisoner stuck in limbo
- 0008714: [AI & Behaviour] Some dump jobs are never done
- 0008766: [AI & Behaviour] Empty Parole Program slots not being filled despite long queue of eligible prisoners
- 0005953: [Graphics] Uniform's are sometimes under the bed
- 0006142: [Graphics] Render issues when stacking drains with other items
- 0008750: [AI & Behaviour] Prisoners do not leave Transport Bus if reception is full of laundry
- 0005453: [Gameplay] Power Switch + Cctv Monitor = UNLIMITED VISIBIlITY!
- 0008996: [AI & Behaviour] Prisoner released during shower leaves naked
- 0000665: [Gameplay] pausing stops the limit-check for daily spending
- 0008034: [AI & Behaviour] Chefs Don't Cook
- 0008129: [Graphics] Death Row font too dark
- 0006952: [AI & Behaviour] In large prisons suboptimal transport job causes death of overdosing prisoners during transportation to infirmary
- 0005830: [Gameplay] Bureaucracy research never finishes if started during pause after firing warden
- 0002935: [Gameplay] Guard dogs kill prisoners
- 0007920: [AI & Behaviour] Unconscious dog and dead handler
- 0006228: [AI & Behaviour] Dog handlers can't get tazers anymore, but research says they can
- 0009032: [AI & Behaviour] Dead guards in hearse still have flashlight on
- 0003311: [AI & Behaviour] Guards escorting prisoners to from their cell to the same cell over and over
- 0008135: [AI & Behaviour] Dirty trays are being stacked outside canteen (in a remote solitary cell, for example)
- 0007151: [Gameplay] Truck drivers can be sacked
- 0006966: [AI & Behaviour] 0 demand for meals in the second hour of Eat
- 0003132: [Gameplay] Sometimes contraband is listed as "None"
- 0007437: [AI & Behaviour] Cooks Not Cooking
- 0007933: [Other] cooks wont cook (Cellblock assigned to non-canteen in logistics)
- 0008904: [AI & Behaviour] Laundry without door breaks near-by rooms
- 0008624: [AI & Behaviour] Riot Police get tired
- 0007675: [Graphics] Altar not displaying properly against a wall
- 0008988: [Save & Load] Last Game Save causes a Crash to Steam Client
- 0008946: [Gameplay] Library Books keep coming

60 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

28 พฤษภาคม

Alpha 33 released

Alpha 33 has been released! Here is our video demonstrating the new features:
https://www.youtube.com/watch?v=UI0ICaHBJ-A


= Cell Grading
All prison cells are now graded on quality/luxury, on a scale 0 - 10
Factors that can affect the cell grading:
- Room Size
- Outside facing window
- Desk & Chair
- Tv & Radio
- Bookshelf
- Shower

- Entitlement
Prisoners are entitled to better quality cells (if they exist) as they build up time for 'good behaviour'.
You can see a prisoner's good behaviour time in their tooltip.
One day good behaviour is worth one point of cell quality
As soon as they misbehave, they will lose their nicer cell and go back to quality 0.
Your guards will automatically swap prisoner room assignments from time to time, to try to match everyone to the right cell
New incoming prisoners are entitled to an 'Average' cell when they arrive

New view : Logistics -> Room Quality
Shows the current grading of all cells in your prison.
The colour coding gives a rough guide - green means excellent quality, red means por quality

Shows two numbers over each cell, in the form X / Y
- Y is the current grading of the cell
- X is the grade that the current occupant is entitled to

- Behavioural changes
Prisoner's chance to misbehave is now affected by the quality of their cell AS COMPARED TO AVERAGE
Eg a prisoner in a below-average cell is now more likely to misbehave than before
Prisoners staying in above-average cells are less likely to misbehave, because they want to keep their room


= Misbehaviour / Temperature changes
- Prisoner 'boiling point' now factors in punishment/reform/health/security
This means prisoners become less likely to misbehave over time, if you successfully punish/reform them, and take care of their health and security

- Prisoner tooltip now shows time since last misconduct (good behaviour time)

- Prisoners with long sentences ahead of them are now more likely to cause trouble than before

- A prisoners re-offending chance is now recorded when they first visit the prison.
This value is visible in their Rap Sheet, under 'Grading', in the tooltip for Re-offending rate.


= New room : Mail Room
Allows your prison to receive mail from the outside world - ie letters from inmates families
Bags of unsorted mail will arrive every day at 6am, and be taken to the mail room
Prisoners work within the mail room to sort the mail into satchels, ready for delivery
Prisoners or Guards then take those satchels around the prison and deliver the mail.
Prisoners experience gains in Family, Recreation and Comfort when reading mail
The incoming unsorted mail is a new source of smuggled contraband


- New item : Radio
An additional luxury item you can place in a cell to improve it
Prisoners can listen to a radio for recreation (very similar to the way Tv works)


- Deliveries, Garbage, and Exports must now be at least 1x3 (previously would have been ignored if less than 3 high)


- Fire (continued)
- Fire now destroys utilities like pipes and electrical cables
- Fire trucks will now leave dead and unconcious firemen behind
- Firemen now take 75% less damage from fire than other entities
- Entities now react better to fire - avoiding it where possible
- Fire-engine siren sound now shuts off correctly


= Bug Fixes
- Fixed: Sometimes loading a prisoner based on a Name-in-the-game resulted in corrupted body and head sprites
- Fixed: Movement commands from the player didn't show up unless the entity was itself on screen
- Fixed: Typing '%' into input fields causes the game to crash.


Stay up to date:
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

102 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Prison Architect chills me to the bone. If played haphazardly it can be a wonderful farce rich with hilarious anecdotes, but played patiently and carefully it’s a horror game, a top-down voyage into the heart of darkness, an eternal raging fire I forever try but can only fail to douse.”
RPS

Steam Workshop

เกี่ยวกับเกมนี้

Build and Manage A Maximum Security Prison.

Prison Architect is the world's latest Prison Management Sim. Starting with an empty plot of land you must construct a holding cell with basic water and electricity to house your first batch of prisoners, to buy you enough time to create a proper cell block. You'll need to hire some guards, get some showers built and unless the kitchen is up and running with chefs working away you're going to end up with a riot on your hands. From there you take your prison in which-ever direction you like. A monsterous super-max or comfortable center for rehabilitation, the choice is up to you.


Prison Architect is currently in Alpha which means that the game is playable, but still in development. Not all features are implemented yet and there are many bugs that may affect gameplay. We are currently releasing monthly updated builds which include new features and bug fixes. By buying the alpha you will automatically be gifted a free copy of the full game when it's finished.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:100 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:100 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 100 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
19 จาก 19 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
79.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
พวกตัวละครอ้วนๆป้อมๆพวกนี้ถูกออกแบบมาได้น่ารักมากและนั่นแหละคือสิ่งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจเกมนี้ ผมชอบที่จะเห็นกิจวัตรประจำวันของแต่ละตัวด้วย (บางทีมีแอบตามติดชีวิตนักโทษบางคนด้วยนะ 55) ทุกคนล้วนมีงานและหน้าที่ของตน นั่นทำให้คุกนี้มีชีวิตชีวาอย่างที่สุด! คุณจะพบว่านักโทษเหล่านี้มี Reputation ที่หลากหลายมากและทำให้เกมน่าสนใจขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พวกชอบยุยง พวกอารณม์ขึ้นๆลงๆ พวกที่แข็งแรง พวกที่รู้ข้อมูลที่ทำให้อันตรายถึงชีวิต หรือแม้แต่พวกที่ไร้ความกลัวและอีกมากมาย! ขังพวกเขาไว้อย่างเดียวอาจไม่ดีพอคุณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้โดยการเริ่มโปรแกรมต่างๆที่จะอบรมพวกเขาให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น อบรมเรื่องครัวเขาจะได้สามารถช่วยงานพ่อครัว อบรมเรื่องเวิร์คช็อปที่จะทำให้พวกเขาทำผลิตภัณฑ์ส่งขายเพื่อทำเงินให้คุกคุณได้ พาเข้าคอร์สบำบัดการติดแอลกอฮอล์ คอร์สบำบัดการติดยา คอร์สปรับปรุงพฤติกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสนใจหรือไม่ อีกทั้งคุณยังสามารถแอดนักโทษพิเศษ (Name in Game) เข้ามาในคุกคุณเพื่อความสนุกได้อีกด้วย การเล่นพื้นฐานในเกมคุณก็แค่สร้างห้องต่างๆที่จำเป็น จ้างพนักงานให้เพียงพอ ดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แล้วก็รับนักโทษเข้ามาได้เลย หรือคุณอาจจะอยากวางเวรยาม สั่งให้สุนัขดมกลิ่นเดินลาดตระเวณ วางตารางเวลาสำหรับนักโทษ กำหนดบทลงโทษสำหรับความผิด และคุณยังต้องคอยรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไฟไหม้ การขุดอุโมงหลบหนี การเกิดจลาจลของนักโทษ แต่ขอติเรื่อง UI หน่อยเพราะขนาดความละเอียด 1280x720 ของผมทำให้มันทับซ้อนกันทำให้เล่นลำบากมาก สรุปแล้วเป็นเกมอินดี้ที่ดีมากเกมหนึ่งครับ เล่นเพลินได้นานทีเดียว แนะนำให้ซื้อมาลองครับ แล้วคุณจะติดใจ ;)
เอาจริงๆผมหมดเวลาไปกับเกมนี้มากกว่าเกมระดับ AAA บางเกมซะอีกนะครับ 555
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1,824 จาก 1,967 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
64.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
-Built a beautiful prison
-Received a freakin legendary prisonner
-Built a mini prison only for him
-Hired 3 armed guards, 3 guards, and 3 dog handlers to watch over him day and night
-He stole a lighter which was brought to him by someone who threw it over the perimeter wall 3KM far from his cell
-Burnt his cell down
-Stole a shotgun and killed each of my guards
-Paused the game and made 10 normal guards spawn in front of him
-He shot his way through them
-Received 15 times 24H of lockdown for his crimes when I finally managed to handcuff him
-Starved to death because I had no way to remove his sentence

10/10 The developpers made Chuck Norris starve
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
36.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
ยิ่งเล่น
ยิ่งรู้ระบบ
ยิ่งรู้ว่ามันเจ๋งมากๆ

สุดยอดครับ ^^
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
782 จาก 867 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
16.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Built a prison, had prisoner named Maxwell. Maxwell was in prison for stealing a guitar, Maxwell got defensive when others ridiculed him. I am the warden of this prison, time to save maxwell. Relocate him near our armory, let him roam around freely for a few days to collect items. Send him back to his old cell, metal detectors are set off, call guards off tell them this is neccesary. Send Maxwell and everyone who ridiculed him to the shower, locked the doors. Maxwell was the only one to come out.

10/10 Would play again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
เกมออกแบบคุก ในมุมมองแบบ Bird Eye View

ถึงกราฟฟิกจะ 8Bit ก็เหอะ แต่ถ้าเล่นเป็นแล้วจะสนุกมาก ดูดเวลาสุดๆ ในราคาย่อมเยาว์ครับ

ตัวเกมทำความเข้าใจง่าย ถึงแม้รายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ตาม

ข้อเสียคือเกมยังเอ๋อๆเป็นบางครั้ง(ยังอยู่ในช่วงพัฒนานี่เนอะ) แต่ก็ไม่เสียอารมณ์แต่อย่างใด

สรุปว่า สำหรับคนชอบออกแบบสร้างสรรค์ หรือเป็นแฟนเกมแนวๆ SimCity ควรซื้อหามาลองเล่นดูครับ

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน