เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Prison Architect is currently in Alpha, which means we haven't finished it yet - it's full of bugs and glitches and you're not going to get a polished experience if you buy it at the moment. What you will get is early access to a bullfrog-style Prison Management Sim that over 250,000 gamers have already thought is worth a look at.When you buy early access we also guarantee to give you a free copy of the full game once we've finished and you'll also get monthly updates which include new features and bug fixes. But that's not all, you can also pre-order a copy of the PA art book and Soundtrack (like the game, these aren't ready yet, but you'll be the first to get access when they are launched), or buy a pack that includes the whole Introversion back catalogue (we've made some seriously awesome games). Finally, you can immortalise yourself into the game, by naming a prisoner and writing his bio. Everyone that plays PA will see your bio and know that YOU helped to make Prison Architect a reality.But that's not all, we also want to get your feedback and comments on the game and want you to help us to direct the development process. Tell us what you like and what you don't like and what you want us to work on. We've got a great community of Prison Architect early adopters and we'd love for you to join in - just head over to http://www.introversion.co.uk/prisonarchitect/developer/register.html once you've bought the alpha.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Prison Architect Standard

Includes immediate access to the alpha and finished version when ready.

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook when they're finished.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A great building game in which you construct a prison, early access but the developers can be trusted and the game is fun as it is."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (30)

30 กรกฎาคม

Alpha 35 released

Here is our video demonstrating the new features:
https://www.youtube.com/watch?v=n18NBSRegP0

= Gangs (continued)

- Gang Leaders
Sometimes a Legendary prisoner who arrives through Intake will also be a gang leader.
They will immediately assume control of their gang, and will establish a leadership hierarchy.
Can promote gang members into Lieutenants, up to a maximum of 1 lieutenant per 10 soldiers.
Can recruit non gang members into the gang. (Must visit the prisoner first)

Gang members are fiercly loyal to their leaders:
- They will become angry (temperature increase) if their leader is being punished in Solitary or Lockdown
- If a gang leader is killed, the entire gang will immediately try to start a riot

- Gang Territory Capture
Gangs will attempt to take control of key areas of your prison.
The attempt is called a 'Play', and is led by a Lieutenant.
He will gather a group of gang members together and give them instructions.
The soldiers will then proceed to the zone in question, and assert their authority over that zone.
If they are unchallenged, the territory will turn their colour and they will have ownership of it.
The player cannot build or change room setups within gang territory

- Captured Territory
Once captured, territory shows up in the Gangs view as the colour of the gang who has claimed it
Rival gang members are not permitted into the territory
Non gang members can enter the territory and use the facilities (eg Phones), but must pay Protection Money to the gang
Gangs accumulate money from non gang members this way, and will use the money to buy equipment such as stolen weapons
From time to time a lieutenant will arrange a 'Play' to revisit the territory with a group of soldiers, as a show of force.

- Contested Territories
Sometimes a gang will be strong enough to take a territory from a rival gang.
They will only attempt this if they have sufficient numerical advantage.
A lieutenant will arrange a Play and will send enough soldiers to take the territory by force.

- Eviction
Once a gang has claimed a territory, they must be Evicted to remove their influence.
Click on the EVICT button in the gang view to begin this process.
Any gang members within the territory will immediately turn hostile.
Nearby gang lietenants will arrange new 'Plays' in an attempt to re-capture their territory from your guards.
Once you have defended the territory for 24 hours, the ownership reverts to 'Unclaimed'.

- Securing a territory
With enough guards, you can protect a territory against any gang control.
Nb this can only be done with an unclaimed territory - any gangs must be evicted first.

- Security Rooms
Security rooms also count as territory, and are automatically guard controlled.
Guards can project their power from security rooms to any neighbouring territory.
Eg a security room with 10 guards inside will 'project' 10 guards onto all neighbouring yards, common rooms etc.
Nb. 'Neighbouring' means there must be a door between the security room and the yard/common room.


= Contraband trading
All prisoners can now trade their stolen contraband with other prisoners for money.
Prisoners will sell items they don't particularly want, and use that money at the shop or to buy other items from other prisoners.
The price of any item is based on the supply and demand of that item within the prison.
The approximate trade prices of all items can now be seen in the Intelligence / Dangers view.


- Ranged Weapon accuracy
All ranged weapons have had their accuracy nerfed (previously 100% for anyone).
Tazers: 60% accuracy
Tazers used by Armed guards: 70% accuracy
All other ranged weapons: 70% accuracy
All other ranged weapons used by Armed guards: 90%

- The following rooms now all require Prison Labour to be unlocked:
Shop
Library
Mail Room

- Additional Contraband can now be stolen from the following rooms:
- Forestry : Saw / Axe / Spade

- Guard deployment screen now uses same layout engine as Jobs


= BUG FIXES
- 0008467: [Graphics] Horizontal lines in graphics (John) - resolved.
- 0009547: [Control & User Interface] Mails can be cloned (Icepick) - resolved.
- 0003138: [Graphics] Visitor appears with invisible body (Icepick) - resolved.
- 0009058: [AI & Behaviour] Prisoners are escorted to parole rooms zoned for other security levels. (Icepick) - resolved.
- 0009281: [AI & Behaviour] 500 prisoner grant wont complete (Icepick) - resolved.
- 0009282: [AI & Behaviour] Mailroom - Sorted Mail stacks sit on desks. (Icepick) - resolved.
- 0009236: [AI & Behaviour] Prisoners are not purchasing from Shop and Shop Front on Northern walls are not being manned. (Icepick) - resolved.
- 0005689: [AI & Behaviour] Prisoners should use showers in their cells during shower regime if their cells have it (Icepick) - resolved.
- 0002791: [Gameplay] Foundation-expansions don't complete with doors on the corner (lim_ak) - resolved.
- 0009143: [AI & Behaviour] Guards not escorting, prisonners in handcuffs die (Icepick) - resolved.
- 0006686: [Graphics] Dog Crates don't have proper textures (lim_ak) - resolved.
- 0009171: [Graphics] Road Gate Pillar render layering (lim_ak) - resolved.
- 0002497: [Graphics] Improper layering (lim_ak) - resolved.
- 0002847: [AI & Behaviour] Dog patrols generate door open jobs when patrolling cell blocks. (stargazy) - resolved.
- 0007708: [Platform Specific Issues] Case sensitive filesystem issue (crash) (John) - resolved.
- 0007285: [Control & User Interface] Mouse pointer position is not aligned with the actual click position! (John) - resolved.
- 0007342: [Performance] Game stuttering/freezing every 3-5 seconds for around the same amount of time. This happens constantly. (Icepick) - resolved.
- 0003080: [AI & Behaviour] Dog leashes stretch (stargazy) - resolved.
- 0009256: [AI & Behaviour] Shop works to ineffectiv. (Icepick) - resolved.
- 0009254: [Graphics] Shop fronts placed in the corners of a building freak out. (Icepick) - resolved.
- 0001569: [Gameplay] Build a foundation without lights (Icepick) - resolved.
- 0009230: [Graphics] Shop Front has missing/incorrect Toolbar Sprite (Icepick) - resolved.
- 0007338: [Control & User Interface] GUI unusable with 4k UHD display when using windows dpi scaling set to 150% (John) - resolved.

47 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

30 มิถุนายน

Alpha 34 released

Alpha 34 released!

https://www.youtube.com/watch?v=Wl-_QQorFoM

= Gangs
Some prisoners will now have gang allegiences upon entering your prison.
This can make those prisoners much harder to deal with, as they will work to defend each other during trouble.

This is an optional feature, enabled by ticking the new "Gangs" tickbox in the New Map screen.
(Nb. You can also hack gangs into an existing prison by adding 'EnabledGangs true' to the top of the .prison file)

More dangerous / higher security prisoners are more likely to be gang members.

- Gang members can be identified visually by their full body tattoos
- Gang members will always come to the aid of their fellow gang member when fights break out.
This includes coming to the aid of a fellow gang member involved in a fight with guards.

- Gang members more likely to try to steal weapons, and more likely to carry them rather than stash them
- Gang members will not participate in any voluntary reform programs
- Gang members will not work for the prison

- New view : Intelligence => Gangs. Highlights all known gang members and shows the total number of members of each gang.

Nb. This is part 1 of a larger feature.


= New room: Shop
- Requires shelves and a shop front. The shop front should go on a wall such that prisoners can acces the shop front from a corridoor.

- Shop goods will be brought into the prison in the usual way, and taken to the shop.
- Prisoners can work in the shop, and will unpack the boxes of goods onto the shelves.
- Prisoners can buy items from the shop to help with their needs:
- Soap, shampoo etc for Hygene
- Towels, blankets etc for Comfort
- Magazines for entertainment
- Snacks for Hunger

- All prisoners are now paid a fixed wage of 50 cents per hour when working for the prison
- Items in the shop cost $5 each
- Prisoner wages and shop takings are now shown in the daily cashflow report (updated at midnight)

- Prisoners are more inclined to participate in voluntary training programs, and will concentrate harder,
when there is a shop on site. (They want to earn that wage to buy things for themselves).

- The shop is a potential source of smuggled contraband


= Asian language support
The game now supports asian character sets, paving the way for translations into
Japanese
Chinese
Korean
etc

- Mail room (continued)
- Fixed: Mail satchels would be endlessly delivered in certain circumstances
- You can now dump mail satchels if you end up with too many


- Escape tunnels (continued):
- Each member of a dig team now brings diminishing returns to the overall speed of digging.
This represents the fact that (say) 10 prisoners just couldn't dig all at once in one square.
Previously 4 prisoners would dig four times faster than just 1 prisoner.
it will now take 4 prisoners to dig twice as fast as just 1 prisoner
It will take 11 prisoners to dig three times as fast as just 1 prisoner

- Searching a toilet manually will now reveal any escape tunnels.
Nb this requires you specifically search the toilet itself, and does not apply if the toilet is searched
as part of a "search cell" or "search cell block" order

- Conventional fences no longer slow diggers down


- The research screen now flashes a warning if you are attempting to research an item,
but are missing the neccesary Administrator, or he does not have an office

- Emergency services personel no longer need to rest in a staff room

- More prisoner faces added to the sprite bank, for greater variety

= BUG FIXES
- 0003270: [Control & User Interface] Flashing Yellow area in deployment screen not explained
- 0004990: [Gameplay] Basic Detention Center fails to recognize completed rooms if other rooms are incomplete
- 0003318: [AI & Behaviour] Delivery Trucks fail to stop and unload (when delivery zone at bottom of the map)
- 0006493: [AI & Behaviour] prisoners use the same seat/phone/shower etc
- 0007248: [Mod System] Special Characters prevent mods from work
- 0008666: [AI & Behaviour] Prisoners reading books will stop following regime and freeze up unable to fulfill needs.
- 0008916: [AI & Behaviour] Mail Room keeps ordering more Mail Satchels
- 0007670: [Control & User Interface] Spelling of bureaucratic in Chapel Description
- 0003271: [Gameplay] Clone Tool + Water
- 0007630: [AI & Behaviour] Gardeners and other AI vibrate when in 3x speed mode
- 0006067: [Gameplay] Prisoners are tunneling too fast (through perimeter wall)
- 0001166: [Gameplay] Guards wont take prisoners to Solitary Confinement, prisoner stuck in limbo
- 0008714: [AI & Behaviour] Some dump jobs are never done
- 0008766: [AI & Behaviour] Empty Parole Program slots not being filled despite long queue of eligible prisoners
- 0005953: [Graphics] Uniform's are sometimes under the bed
- 0006142: [Graphics] Render issues when stacking drains with other items
- 0008750: [AI & Behaviour] Prisoners do not leave Transport Bus if reception is full of laundry
- 0005453: [Gameplay] Power Switch + Cctv Monitor = UNLIMITED VISIBIlITY!
- 0008996: [AI & Behaviour] Prisoner released during shower leaves naked
- 0000665: [Gameplay] pausing stops the limit-check for daily spending
- 0008034: [AI & Behaviour] Chefs Don't Cook
- 0008129: [Graphics] Death Row font too dark
- 0006952: [AI & Behaviour] In large prisons suboptimal transport job causes death of overdosing prisoners during transportation to infirmary
- 0005830: [Gameplay] Bureaucracy research never finishes if started during pause after firing warden
- 0002935: [Gameplay] Guard dogs kill prisoners
- 0007920: [AI & Behaviour] Unconscious dog and dead handler
- 0006228: [AI & Behaviour] Dog handlers can't get tazers anymore, but research says they can
- 0009032: [AI & Behaviour] Dead guards in hearse still have flashlight on
- 0003311: [AI & Behaviour] Guards escorting prisoners to from their cell to the same cell over and over
- 0008135: [AI & Behaviour] Dirty trays are being stacked outside canteen (in a remote solitary cell, for example)
- 0007151: [Gameplay] Truck drivers can be sacked
- 0006966: [AI & Behaviour] 0 demand for meals in the second hour of Eat
- 0003132: [Gameplay] Sometimes contraband is listed as "None"
- 0007437: [AI & Behaviour] Cooks Not Cooking
- 0007933: [Other] cooks wont cook (Cellblock assigned to non-canteen in logistics)
- 0008904: [AI & Behaviour] Laundry without door breaks near-by rooms
- 0008624: [AI & Behaviour] Riot Police get tired
- 0007675: [Graphics] Altar not displaying properly against a wall
- 0008988: [Save & Load] Last Game Save causes a Crash to Steam Client
- 0008946: [Gameplay] Library Books keep coming

122 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Prison Architect chills me to the bone. If played haphazardly it can be a wonderful farce rich with hilarious anecdotes, but played patiently and carefully it’s a horror game, a top-down voyage into the heart of darkness, an eternal raging fire I forever try but can only fail to douse.”
RPS

Steam Workshop

เกี่ยวกับเกมนี้

Build and Manage A Maximum Security Prison.

Prison Architect is the world's latest Prison Management Sim. Starting with an empty plot of land you must construct a holding cell with basic water and electricity to house your first batch of prisoners, to buy you enough time to create a proper cell block. You'll need to hire some guards, get some showers built and unless the kitchen is up and running with chefs working away you're going to end up with a riot on your hands. From there you take your prison in which-ever direction you like. A monsterous super-max or comfortable center for rehabilitation, the choice is up to you.


Prison Architect is currently in Alpha which means that the game is playable, but still in development. Not all features are implemented yet and there are many bugs that may affect gameplay. We are currently releasing monthly updated builds which include new features and bug fixes. By buying the alpha you will automatically be gifted a free copy of the full game when it's finished.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:100 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:100 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 100 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
2,109 จาก 2,269 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
47 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
64.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
-Built a beautiful prison
-Received a freakin legendary prisonner
-Built a mini prison only for him
-Hired 3 armed guards, 3 guards, and 3 dog handlers to watch over him day and night
-He stole a lighter which was brought to him by someone who threw it over the perimeter wall 3KM far from his cell
-Burnt his cell down
-Stole a shotgun and killed each of my guards
-Paused the game and made 10 normal guards spawn in front of him
-He shot his way through them
-Received 15 times 24H of lockdown for his crimes when I finally managed to handcuff him
-Starved to death because I had no way to remove his sentence

10/10 The developpers made Chuck Norris starve
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
50.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
ยิ่งเล่น
ยิ่งรู้ระบบ
ยิ่งรู้ว่ามันเจ๋งมากๆ

สุดยอดครับ ^^
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
เล่นเพลินมากครับ เล่นตั้งแต่เเถื่อน จนแท้ ถึงซื้อไถ่บาป ความเพลินให้ 10/10 เลยครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
128.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Prison Architect เกมดีอีกเกมที่ไม่ควรพลาด :P

ผมเสียดายที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทำให้เล่นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
อาศัยแปลจาก Google translate เอาด้วยความที่อยากรู้ว่าไอนี่ทำอะไรไอนั่นทำอะไร 55
ระบบภายในเกมส์ก็ตามชื่อเกมส์ครับ ให้เราออกแบบและจัดการคุก และขอบอกว่าอย่าดูถูก
เพียงเพราะภาพมันเป็น 8Bit เกมส์นี้มีชีวิตชีวามาก นักโทษทุกคนมีที่มาที่ไป
กระทำอะไรผิดมา โดนพิพากษาจำคุกกี่ปี พฤติกรรมเป็นอย่างไร
รายละเอียดมีบอกไว้หมด ยันมีลูกกี่คนเลยทีเดียว เริ่มแรกสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะงงแบบผม
แต่เมื่อเราจับไปได้ซักพักลองผิดลองถูก ทำความเข้าใจกับมันซักพัก แล้วจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมครับ

สำหรับผมนี่เป็นเกมเล็กๆเกมหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนุกและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปครับ
แต่เนื่องจากมันกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอาจจะ อึนๆมึนๆเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้สร้างความน่ารำคานให้ตัวเกมเลยครับ
คนไทยมาเล่นกันเยอะๆนะครับ รอคนทำภาษาไทยอยากให้ทำมากๆ

9 / 10 หักไป 1 คะแนนเพราะอยากให้มีภาษาไทย
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
286 จาก 318 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
-Prisoner got a spoon
-Killed two guards with that very spoon
-tried to call in riot guards
-two died
-got it under control
Find out later that he was angry over missing breakfast

10/10 would have a spoon riot again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน