เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Prison Architect is currently in Alpha, which means we haven't finished it yet - it's full of bugs and glitches and you're not going to get a polished experience if you buy it at the moment. What you will get is early access to a bullfrog-style Prison Management Sim that over 250,000 gamers have already thought is worth a look at.When you buy early access we also guarantee to give you a free copy of the full game once we've finished and you'll also get monthly updates which include new features and bug fixes. But that's not all, you can also pre-order a copy of the PA art book and Soundtrack (like the game, these aren't ready yet, but you'll be the first to get access when they are launched), or buy a pack that includes the whole Introversion back catalogue (we've made some seriously awesome games). Finally, you can immortalise yourself into the game, by naming a prisoner and writing his bio. Everyone that plays PA will see your bio and know that YOU helped to make Prison Architect a reality.But that's not all, we also want to get your feedback and comments on the game and want you to help us to direct the development process. Tell us what you like and what you don't like and what you want us to work on. We've got a great community of Prison Architect early adopters and we'd love for you to join in - just head over to http://www.introversion.co.uk/prisonarchitect/developer/register.html once you've bought the alpha.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Prison Architect Standard

Includes immediate access to the alpha and finished version when ready.

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook when they're finished.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (23)

30 มกราคม

Alpha 29 Released

Alpha 29 has been released! Here is our video demonstrating the new features:

https://www.youtube.com/watch?v=CltK6AiV0TI

Parole
All prisoners are now granted a parole hearing when they reach 50% of their sentence, and another at 75%.
To facilitate this you must build a Parole Room, and start the Parole Program.

- A parole hearing requires the Warden, the Chief, the inmate, and in the inmates lawyer.
- At the end of the hearing, the board will make a decision and the inmate may or may not be released early.
- The decision is based on their estimated re-offending chance (viewable in their rap sheet).
- Under the Policy tab there is a new slider that governs how lenient your parole board will be
- Inmates who are denied parole may become angry, and may even attack the parole board staff

- Financial rewards : If a prisoner is paroled early and does not re-offend, you will receive a bonus of $3,000.
If he does re-offend, you will be fined $10,000
This occurs the moment the prisoner leaves the map


- NOTE: Inmates must be able to navigate to the parole room. Eg Staff Only won't work.
- NOTE: Only one parole hearing can happen at a time, because the Warden and Chief must be present.
However you can have multiple parole rooms in different security zones,
and your Warden/Chief will move around as required.

- New failure condition : You will be fired if too many Wardens are killed in your prison
- New failure condition : You will be fired if too many paroled prisoners re-offend after early release


New room : Chapel
About one third of your new prisoners now have a Spirituality need
Build a Chapel (Multi-faith-prayer-room) to give them a place to pray.

- New furniture
Pews
Prayer mat
Altar

- New reform program : Spiritual guidance.
A religious leader from the community will visit your prison, and talk to your prisoners.
This will instill in them a sense of calm, which affects not only them but also those around them.
Prisoners may attend this program as many times as they wish.


New room : Library
Around one third of your new prisoners now have a desire to read books,
for education, curiosity and entertainment.

- New furniture
Library Bookshelves
Librarian's desk

- Boxes of used and donated books will be delivered to your prison once you have a library.
- Employ prisoners in the library to sort these boxes of books and place them on your shelves.
(Prisoners must have the "Foundation Education" qualification before they can perform this job)

- Prisoners can visit the library and borrow books.
- Prisoners will read in their spare time, wherever they are sitting - library/canteen/cell etc.
- Returned books must be re-sorted onto the shelves
- Books wear out and become ruined after a while, and more will be delivered

- Note: Boxes of used/donated books may be used to smuggle contraband into the prison, so plan accordingly


Parallel Deliveries
Trucks will now load and unload in parallel, so long as they are aligned with a Delivery/Exports/Garbage zone when they stop.
Extend your Deliveries zone vertically so you can unload 2 or 3 or even more trucks simultaniously.
Trucks now cope better with multiple Deliveries rooms (and Garbage/Exports rooms)
Trucks now move 50% faster


Mod warning window
Many prisons now use mods to enhance the game, adding furniture, materials, programs etc to the core game.
This causes problems when you attempt to load those prisons without the mods being enabled.
From now on, upon loading such a prison you will be shown a list of all mods that were used to make the prison
If these were Steam mods, you can easily click on each required mod and auto-magically download and activate it
If they were not steam mods, clicking the mod will open a browser to a URL where you can download the mod
Note: This will only work for prisons saved with alpha-29 or later


- World time index now stored in double precision
This only affects prisons that have been running for hundreds of game days
This caused visual bugs such as extremely jerky animation, slow moving particles etc


- Navigation improvements
- Entities will no longer attempt to navigate through "Remote Doors" that don't have a powered Servo attached,
as those doors cannot possibly be opened by anyone.

- Entities will wait at a locked door for 30 seconds. They will then attempt to find an alternative route.
This alternative route may well be longer, but will avoid the door they are stuck on.

- Fixed : Deployment scheduler doesn't always update live deployment (until end of hour)

56 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

18 ธันวาคม 2014

Prison Architect Alpha 28 released

Alpha 28 has been released! Here is our video demonstrating the new features:
https://www.youtube.com/watch?v=OZgJAg4qMkE

Merry Christmas everyone! It's been a short month due to the holidays, but that means we've been able to launch early, and we've managed to cram a lot into the time.

User Interface improvements
We have begun to move various interface elements around, and improve other elements,
in an effort to bring the user interface up to Version 1.0 quality.

- New toolbar top left of screen, incorporating Todo/Research/Grading/Main Menu
- Objectives/todo window improved, incorporated into new toolbar
- Topbar "Bank Balance" tooltip now shows recent transactions
- Search box added to Rooms toolbar, and Objects toolbar. Use this to filter the list of icons.
- Greyed out items in the main toolbar now have a greyed out caption as well
- In the main toolbar, "Contraband" has been renamed to "Intelligence"
- Contraband "supply & demand" report has been moved to the "Intelligence" toolbar
- Informants list interface tweaked, should fill less of the screen

Sector targetting continued
- New toolbar button : Logistics.

Allows the user to control Food distribution and Laundry distribution.
"Jobs" button moved from Deployment to Logistics.

- Laundrettes will target all nearby cell blocks automatically.
Every cell block has at least one Laundry servicing it, and every Laundry services at least one cell block.
The system will do its best to make laundries target other sectors of the same security zone, so that prisoners can do the work.
Can manually override the targetting from the Laundry Distribution screen.

Deployment Scheduling tool
You can now change the schedule of guard deployment, and guard patrols, at any hour of the day.
Use this to place more guards in the canteen at lunch time, for example.

- Requires new unlock : Micromanagement
- Click on the timeline at any hour to cycle the current schedule. White is the base schedule.
- You can drag the current time left and right, and change the schedule at any time of the day.

- Patrol icons for guards/dogs/armed guards now enlarge when selected

Truck drivers
Many large prisons suffer from a blocked delivery lane, with materials/prisoners/food etc trapped and unusable.
To combat this, all delivery trucks now come with a driver, who will helpfully spawn when the truck stops.
He will help unload the deliveries and load garbage and exports.
The truck can't leave until he returns.
However if he dies or falls unconcious whilst doing his job, or takes too long to return (>1 hour),
the truck will leave without him and he will be forced to walk home.


Mod changes
Direct mapping of WorldObject variables to Lua variables via Lua metatables.
Allows access and assignment of object properties without the need of complicated function calls (GetProperty/SetProperty)
All variables can now be access via object tables in Lua, such as the "this" table for the scripted object.
Eg: this.pos.x = 10
this.damage = 0

- The Needs system of a prisoner can now be accessed in lua: "this.Needs.Bowels = 1" etc
- The Status Effect systems of a prisoner can also be scripted: "this.StatusEffects.suppressed = 1"


Game Balance
- Escape tunnels now quite a bit less frequent
- Prisoners now more likely to change into a clean uniform, if one is available
- Ironing now takes twice as long

- New research : MicroManagement
Unlocks many of these newly added advanced features:
- Deployment scheduling
- Reform program manual scheduling
- Canteen logistics
- Laundry logistics


Bug fixes
- Fixed : Require at least one informant active to see throw ins determined by phone tap
- Fixed : If there is no infirmary, doctors will now hang out in the delivery area rather than wandering
the prison. This probably isn't the fix many of you were hoping for, but this is a prison,
not a hospital. Doctors don't randomly wander the halls searching for people to heal in prison.

- 0000140: [Control & User Interface] Some objects can be built multiple times in the same location (square) (Icepick) - resolved.
- 0007023: [Gameplay] Fridge error (Icepick) - resolved.
- 0006752: [AI & Behaviour] Multiple hearse waiting for bugged prisoner (Chris) - resolved.
- 0001311: [Other] When all laundry baskets leave the laundry, room requirements are no longer met. (Icepick) - resolved.
- 0000251: [AI & Behaviour] Guard set on a patrol route ignore people attempt to escape (Icepick) - resolved.
- 0006964: [Gameplay] All dirty laundry disappears when put into laundry basket. (lim_ak) - resolved.


Stay up to date:
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

66 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Prison Architect chills me to the bone. If played haphazardly it can be a wonderful farce rich with hilarious anecdotes, but played patiently and carefully it’s a horror game, a top-down voyage into the heart of darkness, an eternal raging fire I forever try but can only fail to douse.”
RPS

Steam Workshop

เกี่ยวกับเกมนี้

Build and Manage A Maximum Security Prison.

Prison Architect is the world's latest Prison Management Sim. Starting with an empty plot of land you must construct a holding cell with basic water and electricity to house your first batch of prisoners, to buy you enough time to create a proper cell block. You'll need to hire some guards, get some showers built and unless the kitchen is up and running with chefs working away you're going to end up with a riot on your hands. From there you take your prison in which-ever direction you like. A monsterous super-max or comfortable center for rehabilitation, the choice is up to you.


Prison Architect is currently in Alpha which means that the game is playable, but still in development. Not all features are implemented yet and there are many bugs that may affect gameplay. We are currently releasing monthly updated builds which include new features and bug fixes. By buying the alpha you will automatically be gifted a free copy of the full game when it's finished.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:100 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:100 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 100 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ตุลาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
ใครที่ชอบแนว The Sim หรือพวกสร้างๆ น่าจะชอบเกมส์นี้ครับ
เราจะได้รับบทเป็น ผูู้แลควบคุมคุก เราสามารถออกแบบได้ตามจินตนาการเราเลยครับ

แต่อย่าคิดว่านักโทษจะนอนอยู่ในกรงกันดีๆนะครับ ทั้งก่อจลาจล ทำร้ายกันเอง แหกคุก
เอาง่ายๆ เหมือน Prison Break นั่นแหละ เราต้องคอยจัดการความคุมดีๆ

ผมว่าเป็นเกมส์ที่ ครีเอทีฟมากๆ และได้สอนให้คนทั่วไปเข้าใจระบบของคุกด้วยครับ

โดยรวมผมให้ 8.5/10 คะแนน
ได้ไม่เต้มเพราะกราฟิกยังด้อยไปนิด แต่ GamePlay สนุกมากมีรายละเอียดให้ปรับเยอะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
78.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
พวกตัวละครอ้วนๆป้อมๆพวกนี้ถูกออกแบบมาได้น่ารักมากและนั่นแหละคือสิ่งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจเกมนี้ ผมชอบที่จะเห็นกิจวัตรประจำวันของแต่ละตัวด้วย (บางทีมีแอบตามติดชีวิตนักโทษบางคนด้วยนะ 55) ทุกคนล้วนมีงานและหน้าที่ของตน นั่นทำให้คุกนี้มีชีวิตชีวาอย่างที่สุด! คุณจะพบว่านักโทษเหล่านี้มี Reputation ที่หลากหลายมากและทำให้เกมน่าสนใจขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พวกชอบยุยง พวกอารณม์ขึ้นๆลงๆ พวกที่แข็งแรง พวกที่รู้ข้อมูลที่ทำให้อันตรายถึงชีวิต หรือแม้แต่พวกที่ไร้ความกลัวและอีกมากมาย! ขังพวกเขาไว้อย่างเดียวอาจไม่ดีพอคุณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้โดยการเริ่มโปรแกรมต่างๆที่จะอบรมพวกเขาให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น อบรมเรื่องครัวเขาจะได้สามารถช่วยงานพ่อครัว อบรมเรื่องเวิร์คช็อปที่จะทำให้พวกเขาทำผลิตภัณฑ์ส่งขายเพื่อทำเงินให้คุกคุณได้ พาเข้าคอร์สบำบัดการติดแอลกอฮอล์ คอร์สบำบัดการติดยา คอร์สปรับปรุงพฤติกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสนใจหรือไม่ อีกทั้งคุณยังสามารถแอดนักโทษพิเศษ (Name in Game) เข้ามาในคุกคุณเพื่อความสนุกได้อีกด้วย (มี Gabe Newell ด้วยนะ) การเล่นพื้นฐานในเกมคุณก็แค่สร้างห้องต่างๆที่จำเป็น จ้างพนักงานให้เพียงพอ ดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แล้วก็รับนักโทษเข้ามาได้เลย หรือคุณอาจจะอยากวางเวรยาม สั่งให้สุนัขดมกลิ่นเดินลาดตระเวณ วางตารางเวลาสำหรับนักโทษ กำหนดบทลงโทษสำหรับความผิด และคุณยังต้องคอยรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไฟไหม้ การขุดอุโมงหลบหนี การเกิดจลาจลของนักโทษ แต่ขอติเรื่อง UI หน่อยเพราะขนาดความละเอียด 1280x720 ของผมทำให้มันทับซ้อนกันทำให้เล่นลำบากมาก สรุปแล้วเป็นเกมอินดี้ที่มากเกมหนึ่งครับ เล่นเพลินได้นานทีเดียว แนะนำให้ซื้อมาลองครับ แล้วคุณจะติดใจ ;)
เอาจริงๆผมหมดเวลาไปกับเกมนี้มากกว่าเกมระดับ AAA บางเกมซะอีกนะครับ 555
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
ถึงจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ตัวเกมก็ทำออกมาได้ละเอียดมาก ในการสร้างคุก
ปล.ความง่ายในการเล่นอาจ จะมั่วบ้างในการเล่นช่วงแรก
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
เกมออกแบบคุก ในมุมมองแบบ Bird Eye View

ถึงกราฟฟิกจะ 8Bit ก็เหอะ แต่ถ้าเล่นเป็นแล้วจะสนุกมาก ดูดเวลาสุดๆ ในราคาย่อมเยาว์ครับ

ตัวเกมทำความเข้าใจง่าย ถึงแม้รายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ตาม

ข้อเสียคือเกมยังเอ๋อๆเป็นบางครั้ง(ยังอยู่ในช่วงพัฒนานี่เนอะ) แต่ก็ไม่เสียอารมณ์แต่อย่างใด

สรุปว่า สำหรับคนชอบออกแบบสร้างสรรค์ หรือเป็นแฟนเกมแนวๆ SimCity ควรซื้อหามาลองเล่นดูครับ

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
418 จาก 451 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
135.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
If you're interested in this game, just buy it. It has workshop integration with an active modding community. Earlier tonight I changed the theme to star wars with a press of the button. This is a very addictive game where real time begins to speed by in a blur. 5 minutes becomes 5 hours and you only noticed because you need to use the restroom. There is a wonderful charm about it and the fat little characters. There is a lot of micromanagement so if you're the kind of person that hates to think, can't oil your brain because it hurts, well then you should pass. It's not overly complicated but the game doesn't hold your hand starting out. It's like bam build a prison. The only downside is struggling to figure out why things aren't being built, or populated. This may further confuse someone since it is alpha which makes it difficult to distinguish between a bug and something you aren't doing correctly. Other than that you should enjoy this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1,584 จาก 1,847 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
46 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
56.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I raided a Prisoner's cell and found thirty spoons, he wasn't even tunneling, just had a collection going.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
521 จาก 584 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
20.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ตุลาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Spent three hours planning,
Had my first set of prisoners,
Forget to enclose prison,
After yard time they all just walked off to freedom.

10/10

After many let downs with other Early Access games this one gives me hope. Constant updates and enough of a full game to feel complete make this worth of a purchase.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
661 จาก 762 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
22.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
16 hours sank in three days. Not much for some, but when you have multiple assignments due, it's a pretty big deal.

That's how good this game is. Better than my Masters Degree.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
634 จาก 755 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
28 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
22.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I found a spoon in an inmates cell and I called the swat team in and they killed half the prison.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
829 จาก 1,040 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
48.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
My Informent snitched on himself - 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
418 จาก 535 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
15 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
10.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Like the Sims but you HAVE to lock the people in the house
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
115 จาก 127 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
62.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 กันยายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
* This review is under Alpha-24c PC 31 Aug, 2014 version

Ultimate fun and addictive game imo.
Prison management is not that easy in this game. Build a nice prison and intake more prisoner and build a bigger prison. Prison Architect provide a lot of feature to play. You can build Holding Cell or Personal Cell even Solitery Cell, depoly guards, dogs and army, build a infarmy facility, construct the CCTV monitor network with remote control doors, teach your prisoners in classroom with reform program and give them works to do, and much more fun in Prison Architect!
The most imoportant thing is that Prison Architect provide features to buy adjacency lands to expand your jail. And you can even sell you jail for some funds to build the next jail with better start facilities! Last but not least, Prison Architect support Steam Workshop, give this game infinte possibility!
If you like Strategy, Building, Managing game, you must try Prison Architect!

Pros:
+ Addictive gameplay.
+ Simple but nice looking graphic design.
+ "Grants" gives you short term goals and challenges and rewards.
+ Various facilities to build and management.
+ Logic Circuits!
+ Detail reports to view and manage the whole jail and all prisoners.
+ Lots of events and works in all time.
+ Mods and Steam Workshop support! (language mod included!)

Cons:
- Still in Early Access, so obviously there's some bugs.
- Not very smart routing AI, workers or prisoners sometimes stuck or do nothing.
- Seldom game crash with no reason. (About 2 times in my first 18 hours, 3 times in first 44 hours)
- Few hotkeys, only WASD / QE / 123 / Space / -= for camera movement / zoom in and out / time speed control / pause / UI size respectively.
- Some items have not implemented or not fully functional right now, such as Brick Wall and Concreate Wall only differ from appearence, Execution Room is no use other than introduction, windows do nothing, etc.
- Bad tutorial and few in-game info. You need to dig out and learn lots of things fron Official Wiki, Wikia and Google by yourself.

The first time I played this game was so addicted and when I noticed that it's been 18 hours passed...


* 這篇是Alpha-24c PC 2014.08.31版本的評論

我個人認為這是一款非常有趣且讓人沉迷的遊戲。
遊戲中管理監獄不像想像中的簡單,要蓋個好監獄、收更多犯人、然後蓋更大的監獄,Prison Architect提供大量的遊戲內容與功能,你可以蓋集中牢房、個人牢房、重犯牢房等,部屬警衛、警犬、重裝警衛等,建造醫療中心,搭配遠端遙控門禁系統建構CCTV閉路監視系統網路,透過再造計畫課程教導更生人生活技能並給他們工作協助監獄運作,還有更多有趣好玩的內容!
更重要的是Prison Architect提供購買鄰近土地的功能,讓你能持續擴張你的監獄規模,甚至能讓你販售你的監獄,讓下次開新局的起首資金更多!此外,Prison Architect也支援Steam工作坊,提供了無限的可能性!
如果你喜歡策略、建造、管理的遊戲,一定要試試看Prison Architect!

優點:
+ 讓人沉迷的遊戲內容。
+ 簡單卻精緻好看的美術設計。
+ 有短期目標與挑戰提供發展資金。
+ 多樣的監獄設施可建造管理。
+ 有邏輯電路!
+ 詳細的報告內容可以一覽監獄和囚犯狀態。
+ 隨時都有豐富多樣的事件和工作發生。
+ 支援模組和Steam工作坊!(包含語言包模組!)

缺點:
- 仍然是Aplha測試階段,有一些明顯的Bug。
- 尋路AI有點蠢,工人和犯人偶爾會卡住不動。
- 遊戲有時候莫名其妙當機崩潰。(我玩了18小時大概崩潰兩次,44小時大約3次)
- 熱鍵很少,只有WASD / QE / 123 / 空白鍵 / -= 分別控制 鏡頭 / 縮放 / 遊戲速度 / 暫停 / 介面大小。
- 有些東西目前還沒實作或是沒功能,例如磚牆和水泥牆只有外觀的差異,行刑室除了教學模式以外沒用處,窗戶沒有任何狀態效果,等等。
- 很爛的教學,遊戲內的資訊有點少,你必須要翻翻官方Wiki、Wikia和Google來了解更細節的說明。

我第一次玩這遊戲就立刻沉迷,等我回過神來已經18小時了...


購買與DLC說明
http://www.ptt.cc/bbs/Steam/M.1417320457.A.535.html
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
183 จาก 223 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
23.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กันยายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Built a nice, compact prison, a fire started, all my prisoners died. 10/10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(I started the fire)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
105 จาก 119 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
93.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ตุลาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
- Addicting
- Fun
- Easy to get into
- Constanlty updated
- Has a lot of objects and such that you can build/place in the game's world
- Mod support

For an Early Access game I'd say this game is doing great. If you like sandbox type of games or games where you have to manage something (in this case - a prison) then get this, you won't be disappointed!

Oh, also you can encounter this:

Christopher "The rabid penguin" Setterstrom's biography -
Responsible for the pre-meditated deaths of 12 people, this man earned his nickname when it was discovered he had developed a chemical that gave penguins similar symptoms to rabies and used that so they would consume his victims leaving no evidence.

11/10
Would keep him in jail again!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
516 จาก 707 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
25.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
You get to build your future home. - 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
86 จาก 95 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I absolutely love sandbox building games that aren't a cosmetic tea party. This game has done nothing but amuse me as I've tried and failed to manage a prison properly probably a half dozen times now, but that's really the beauty of it. I could probably read a guide and get a lot of "I win" information, but games like these are just big ant farms slash chemisty sets where I like to be forced to evaluate my choices and try to balance a ton of factors into the plan. The best thing about this game is that everything is staged and nothing is instant. Your plan has to work from A to B and it's up to decide what you build or research next, but once you do you've sacrificed something and opened a hole somewhere. Eventually you have moments of stability where things seem to be going ok, but another wrench is thrown and the whole thing can spiral into chaos quickly.

If you glanced at this and thought it would be a cheap imitation of something that should be labeled "Tycoon" and thrown in a bargin bin, then you are sorely mistaken. This is an OCD stress test of micromanagement, choice making and logistics. It feels like everything matters and sometimes it feels like everything you do is 5 steps behind the thing you should have already been doing 10 steps ago. Of course you can pace the game at your choices and even play in full "free" mode where you have lots of money, but even still...you aren't inviting kittens into your Barbie Dream House that you are filling up full of cheap furniture. You are inviting murderers and thieves into a house full of other murderers and thieves and it's up to get a TON of variables to play nice with each other. They are not stupid. They will revolt. They will try to escape. They will steal from the kitchen and try to stab people, etc etc.

The scope to which this game has expanded is more than impressive and for a game that started off mentioning Dwarf Fortress as it's inspiration, it's created something even more unique that casts it's own shadow. Of course there have been other prison games, but this one has nailed so many concepts perfectly and given the track record for upgrades and patches, there will be more. I have found some bugs and the foundation system took me a while to really get my head around. I have to say the "Planning Mode" is something that every single builder type game needs to embrace right the eff now as well.

This is a solid recommendation from me even in Early Access state. If you don't like to support that kind of thing, completely understandable. The devs are active and the game has had over 20 patches full of content and fixes just since I've bought it. I actually turned it on just to see how it was progressing and I'm sucked into it and hopeless trying to figure out how last more than 30 minutes without someone dying. (I know I could read a guide or something but who the heck plays games like that?)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
75 จาก 88 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 กันยายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Oh look, let's play Prison Architect, just let me check the time to be sure. Ah, 10 PM, cool.

A few moments later

That'll do it, now this there and let them come in again.

O dear, it's 3 AM.

That is how my game usually goes, time really flies past which is a really good thing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
55 จาก 58 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
55.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กันยายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Ever watch TV shows like Oz, Prison Break or Orange is the New Black and want to run your own prison? Now is your chance! Prison Architect is a simple, fun, top down, real time strategy, management, building game with a lot of depth yet it is so easy to pick up and play. While it is still 'Early access,' it feels complete and polished.

Prison Architect is not like the Sims. You are just building a prison. Everything is not instantly done when you place it. You have workers that take time to go through your prison to carry out what you want. Not just that, but the trucks with the items need to arrive. It is a really nice system and the workers are fast and efficient enough to quickly carry out things. Your workers can die and if things aren't getting done quick enough, hire more workers. Every staff costs X amount to hire them, and Y amount to keep them employed every day. You have funds and a daily budget. Your daily budget cannot be in the red, that becomes the limitation and challenge of the game.

Since this is a prison, every 24 hours new inmates arrive. You need to get ready for them. So you build walls, a holding cell, dozens of private cells, a shower, a yard, a kitchen and a canteen. Then you hire staff and place objects into each room to make them functional. Objects such as beds, benches, tables, kitchen cookers, freezers, a wide sofa for your staff room, desks for your offices and of course a variety of doors. Jail doors, large jail doors, staff doors, solitary confinement doors. These are all objects. Only guards can open jail doors so if one of your worker / laborers needs to get through they need to wait for a guard to let them through.

When you start a game, you can select different things to make your game different, such as having randomly generated empty rooms and landscape. You can select whether or not to have 8 normal prisoners per day or a random number of maximum, minimum or normal security prisoners. This adds a lot of variety to each time you start a new game.

The game lets you do whatever you want, but as a guide, it gives you optional objectives. You can only do 2 objectives at once. That's the beauty of this game, you pick the objectives whenever you want at any time. You're not pigeon holed into a scenario. When you select an objective you will receive a money grant to carry out the objective. There is no time limit. There is just a money limit. Run out of money doing a project and you'll be stuck waiting until your funds build back up. For the most part you are given more than enough money and once you're done with the objective you get the other half of the money. The objectives have a list of mini objectives that benefit and grow your prison. Everything to build a cell block that can hold 15 prisoners to all the steps needed to have a functional medical ward, which involve offices, doctors, an intermarry and a psychiatrist that need to be unlocked in bureaucracy.

Once you hire a warden, he will open up bureaucracy, which is the game's version of unlocks. You can unlock a slew of new personnel such as a security chief that can unlock cameras, an armory and other things. You can even unlock an accountant that leads to land purchases for when you outgrow your plot of land. These are all nice touches that really let the game feel like your own.

Since you are an architect, you need to lay out pipes and wires. Not just that, but you need to place water pumps, generators and conduits. Every room needs to have wires to it, big items such as freezers and monitors need wires directly to them. If you use too much power for your generator and conduits, it'll result in a power outage and then chaos happens. When it comes to toilets and showers, you have small pipes and large pipes, small pipes lose pressure the further they go, so you need to have large pipes, but the catch is inmates can use large pipes to crawl in and escape. So never have large pipes near inmates. There are other ways inmates can escape, such as tunneling, walking out if they break a door lock and go over an unattended wall.

The game has emergency services so if you get uncontrollable riots, you can send in an emergency swat team and tell them where to go. If you have a fire, then call for the fire department and you'll see their hoses strung through your prison. EMTs can also be called in, but for the most part your medical ward / infirmary should handle things.

You have a lot of control over the prisoners including their schedule, how much free time they have, when the have it, when they eat and when they shower. It is helpful for big prisons that have small facilities, you can have the minimum security prisoners eat when the maximums are showering and when the normal prisoners are in the yard. You can unlock restricting certain levels of prisoners to certain areas. On top of that you can even sell and buy stock from your prison.

There is also a lot of unintentional comedy such as a K9 patrol using a broken toilet, workers getting cemented into walls, inmates killing guards with spoons, and of course the names of inmates and why they're in prison. On top of that there are mods and prison downloads, the game is really about having your fun the way you want to have it.

In all the game is probably worth $30 and I rarely say that, but its been on sale plenty of times. You can sink a lot of time into the game and enjoy every second of it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
79 จาก 96 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
15.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Basically the best game this year
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
40 จาก 42 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
157.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 กันยายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Put 500 prisoners in a holding cell only suitable for 20 prisoners, underfeed them and watch them fight to the death

10/10 best game ever.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน