รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
สร้างและบริหารเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด ทันทีที่ดวงอาทิตย์สาดแสงยามเช้า งานของคุณก็เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งมายังเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ นักโทษของจะเดินทางมายังเรือนจำแห่งใหม่ของคุณในรถบัสสีเหลือง อย่าให้คนงานก่อสร้างของคุณได้พักผ่อน ทันทีที่ก่ออิฐก้อนสุดท้าย ค
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (455 บทวิจารณ์) - 92% จาก 455 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (20,896 บทวิจารณ์) - 94% จาก 20,896 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 6 ต.ค. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Prison Architect Standard

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (40)

27 กรกฎาคม

Update 8 released (v2.0 preview!)

Prison Architect Update 8 has been released!

This update is on a steam branch, meaning it will not automatically download. You must manually switch to that branch to see this new version.
- Right click on Prison Architect in your games list
- Click 'Properties'
- Click 'Betas'
- Select 'v2preview' from the list. (Restart steam if it doesn't show up)
- The update will then download.

This is a preview build of the v2.0 features that we are properly launching next month. There may be a couple of bugs and glitches in this bad boy so only dl if you are proper brave.....


https://www.youtube.com/watch?v=e2e1zciptdI


New improved User Interface
Many user interfaces have been redesigned to be clearer, more consistent, and better looking.

- Improved Build toolbar
New look build toolbar for with much cleaner icons and graphics
Toolbar now filters out locked items by default, leading to simpler menus in early game (Click + to reveal all)
The Room toolbar now highlights room types when you mouse over them
Help tooltips have been added to many of the toolbar menus

- Tooltip sizes made more consistent and screen friendly across the board

- New Context Menu
Click on any object or entity to bring up the context menu
Allows for quick context sensitive actions
Prisoner Rap sheet now auto-follows prisoners

- UNDO
All construction work is now covered by a global UNDO button at the bottom right of the screen
Click UNDO to gradually reverse any decisions you have made, and receive a full refund
Nb. UNDO button is only shown when using the toolbar for foundations, materials, objects, utilities etc.

- Research/bureaucracy screen improved to look better
- Patrols interface improved for clarity
- Pipe and water rendering improved for clarity
- Informants window improved by moving the list to the right of the screen and making it smaller
- Logistics views now more consistent, showing only objects and entities relevant to each view.
Eg Food logistics now shows everything relevent to food: Ingredients, meals, chefs, prisoners working in the kitchen

- Nb. All of the new GUI features can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Version 2.0 GUI tickbox

- Zoom to mouse
Nb. Can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Zoom to mouse.


Modding System (continued)

- 'Infinite' mod loading
The game now supports many more simultanious graphical mods than before
It achieves this by gradually increasing the size of the graphics tileset, until your graphics card itself hits its limit
In general users should find they can now activate a great deal more mods before any problems occur
In addition, when the limit is reached you will now receive a warning/error message. (Previously it just started misbehaving)

- Mods with spritesheets larger than 1024x1024 are now supported

- Lua World Scripts
Each mod can now have a data/world.lua script file, which should contain both Init() and Update( timePassed ) functions.
This script is initialised on World initialisation (for both new maps and loaded save games) and Updated on each World update.
Variables set in the "this" or "World" tables will be cast to strings and persist in the save game.
Variables are loaded after Init and before the first call to Update.

- Mods can now have their own sounds.txt file, containing only new/modified sounds.
These will override base data in the same way as other mod files.

- Added Update button to Prison Sharing menu.
Allows any published prison to be updated with the prison that you are currently playing.

- Fixed a bug in the lua scripting system that would try to cast boolean strings (in lua) to a bool (in c++).


New game content
- New events
Contraband surge
Tree fire
Food poisoning
Agitating radio
CI list leak
Mass tunnelling
Preacher

- TVs now broadcast over an area (3x3, shown as a green box).
Prisoners sitting within the viewing area can watch TV and thereby have their recreation needs taken care of.
Nb. Prisoners can be doing other things at the same time, eg eating in the canteen.

- New item: Large TV.
Has a larger viewing area and can easily provide Recreation to an entire room.
Be sure to provide lots of seating spaces.

- Radios now passively broadcast to the entire room.
Any prisoners in a room with a radio are slightly less bored, so get a small reduction to their Recreation needs.

- New item: Arcade Cabinet
Two inmates can play games on an arcade cabinet at the same time


- New Contraband menu option: 'Stolen From'
Shows the location each item of contraband was stolen from, rather than where it was ultimately recovered
Shows 7 days of contraband history.
This is very handy for finding which of your rooms is lacking security
Also easily reveals where contraband is being thrown into your prison.


- New Regime options
Added a 'Work/Lockup' regime type. Treats prisoners who aren't working as being on a Lockup regime instead of free time.
The standard Work regime has been renamed to 'Work/Freetime'


- Dead entities now have their cause of death displayed in their tooltip

- Prisoners without jail cells now show the reason why in their tooltip

- Family cells that are in their own block, separate from other prisoner housing, will form a single sector

- The 'Names in the Game' database can now be manually updated from the Extras | Name in Game menu.

- Updates to all translations to bring all languages up to v2.0.

BUG FIXES
- Fixed: A gang would never receive a new leader, if its previous leader was killed and left the map.
- Fix for Intake System to ensure that the correct number of prisoners are taken
- 0010443: [AI & Behaviour] Family cells do not form a continuous cell block
- 0010559: [Mod System] Changing WorldCell "Ind" property always sets to false
- 0009556: [Mod System] Lua: Triggered property sometimes a string, sometimes a number, sometimes boolean
- 0003033: [Save & Load] Steam Workshop Update not possible
- 0009729: [Mod System] Sprites.png: 1024x1024 size not working
- 0010882: [Mod System] Sprite.png size limitations cause compatibility issues with mods
- 0010290: [Mod System] Sprite Limits
- 0009618: [Mod System] sprites.png: current approach necessary but not sufficient


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

72 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

29 เมษายน

Update 6 released - and brand new games from us

Prison Architect Update 6 has been released! And we have brand new game prototypes to show you.

https://www.youtube.com/watch?v=ZL4NCrgMhYA

TWO BRAND NEW GAME PROTOTYPES
Introducing 'Scanner Sombre' and 'Wrong Wire'

Skip forward to 22 minutes into the video, to see us demonstrate two of our (potentially) upcoming games. These are prototypes we have been developing in secret until now, and will form the basis of whatever comes next after Prison Architect. Please keep in mind that whilst we intend to continue supporting Prison Architect with updates for a very long time, we also intend to make new games, just as we have always done.

We are interested in your thoughts on the new games. Please go here to vote on your favourite:
http://www.introversion.co.uk/vote


PRISON ARCHITECT

= Seasons and Weather
- The game will now move through the seasons, with the outdoor temperature varying based on the time of year.
- Various weather patterns can occur during the game, varying based on the current season.
- Overcast
- Rain
- Torrential rain (Special event, rare)
- Snow and frost
- Heatwave (special event, rare)

- Prisoners needs will be affected by the weather when they are outdoors. Getting rained on will spike their
comfort, clothing and warmth needs.

- Prisoners left outside in extremely cold conditions (for example in an outdoor solitary confinement cage)
can now die of exposure.

- Weather is DISABLED by default in all prisons, and can be enabled when creating a new map.
Alternatively, use the new "Map Settings" screen in the Extras menu.


= Map Settings
You can now adjust the settings of your prison from a new screen called "Map Settings", found in the Extras menu.
This screen lets you enable certain options that may not have been enabled (or even available) when you first created the map.
Nb. You can enable these options, but you cannot disable them once enabled.

Available options:
- Enable Gangs
- Enable Events
- Enable Weather


= Job Prioritisation
- You can now mark any job as a high priority. Simple hold control and either
left click or left drag a selection to mark jobs. Available workers (who aren't
already on a high priority job) will stop what they are doing and be assigned
to the high priority job.

- If no workers are available, high priority jobs will take precedence when the
workers become available. A small icon in the lower right of a visible job shows
if it is marked as a high priority job.

- You can remove the high priority marking on jobs by holding control and either
right clicking or dragging a selection.

- Hovering over an in progress job will now highlight the entity working on it,
showing a red line leading to the worker responsible for the job.

- Pressing F while highlighting an in progress job will cause the camera to follow
the working entity and keep the highlight active.


= Performance Work (continued)
Further performance gains were made this month through several different approaches to optimisation.

- More systems moved to overlap with Render().
- Optimisations to the visible object list builder.
- Singly linked lists mostly replaced with arrays (FastList).
- Avoid copying of containers where possible.
- NeedSystem optimised.


= Bug Fixes
Temperature and lightmap system corruption bug fixed.

- 0010618: [Gameplay] Temperature next to fire is in the negatives
- 0010625: [Gameplay] Temperature drops instantly even in areas that should be producing heat


Stay up to date:
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

113 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Prison Architect เป็นเกมที่มีลักษณะเฉพาะตัวอันโดดเด่นอย่างยิ่ง ความสนุกของเกมนี้คือการได้บริหารงานอย่างพิถีพิถัน เฝ้าดูสิ่งต่างๆ พังไม่เป็นท่า เก็บกวาดให้เรียบร้อย และแอบลุ้นว่าความยุ่งเหยิงครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร”  - Eurogamer

“Prison Architect สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับวิเคราะห์การคุมขังนักโทษในหลากหลายแง่มุม นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็นทางเลือกทดแทนระบบอันแสนยุ่งเหยิงในปัจจุบันอีกด้วย” Kotaku

“เกมซิมระบบรักษาความปลอดภัยของ Introversion เป็นการผสมผสานระหว่างระบบทุนนิยม สถาปัตยกรรม การบริหาร และหลักศีลธรรมได้อย่างน่าสนใจ เนื้อเรื่องของเกมมักจะกำหนดเป้าหมายหลายประการที่ขัดแย้งกันให้คุณได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของนักโทษ การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของนักโทษ การสร้างผลกำไร และรับรองว่านักโทษของคุณจะไม่ก่อความวุ่นวายใดๆ การสร้างเรือนจำที่รองรับเป้าหมายเหล่านี้เป็นแบบทดสอบที่น่าหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง“ PC Gamer

“Prison Architect ทำให้ผมทึ่งจนขนลุก ถ้าเล่นอย่างผิวเผิน คุณก็จะได้สนุกกับเรื่องราวสุดเพี้ยนอันน่าขบขัน แต่ถ้าเล่นอย่างอดทนและตั้งใจ เกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมสยองขวัญชั้นเยี่ยมที่จะพาคุณดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งความมืด เปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนอยู่ชั่วกาลนาน ซึ่งแม้ว่าผมจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดับมันได้” - RPS

เกี่ยวกับเกมนี้

สร้างและบริหารเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด ทันทีที่ดวงอาทิตย์สาดแสงยามเช้า งานของคุณก็เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งมายังเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ นักโทษของจะเดินทางมายังเรือนจำแห่งใหม่ของคุณในรถบัสสีเหลือง อย่าให้คนงานก่อสร้างของคุณได้พักผ่อน ทันทีที่ก่ออิฐก้อนสุดท้าย คุณก็ต้องเริ่มสร้างห้องขังห้องแรกเพื่อรองรับนักโทษที่หลั่งไหลเข้ามา เมื่อนักโทษเหล่านี้มีที่พักผ่อนเอนกายแล้ว ความสนุกที่แท้จริงถึงจะเริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องสร้างโรงอาหาร ห้องพยาบาล และห้องผู้คุม อ้อ อย่าลืมต่อท่อสำหรับห้องส้วมด้วยล่ะ ไม่อย่างนั้นล่ะก็เละเทะแน่ๆ จากนั้นมาลองหาอะไรสนุกๆ เพิ่มเติม อาจจะเป็นห้องออกกำลังกาย ห้องขังเดี่ยว หรือห้องประหารก็ไม่เลว

ด้วยแรงบันดาลใจจากเกม Dungeon Keeper, Dwarf Fortress และ Theme Hospital และผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านคนที่ใช้เวลาในคุกแห่งนี้ เราขอรับรองว่า Prison Architect จะเป็นเกมคุมขังนักโทษที่สนุกที่สุดในโลกอย่างแน่นอน

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:300 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:300 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 300 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (455 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (20,896 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Masahiko
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กรกฎาคม
10/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
IJericko
5.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กรกฎาคม
....
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Tōkaidō
18.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กรกฎาคม
ใครชอบเล่นเกมสไตล์สร้างเมือง รับรองติดใจ 100%

เห็นตอนแรกก็เฉยๆ เห็นกราฟิกกากไปอินดี้ใช้ 2D ไม่คิดว่าจะติดใจขนาดนี้

ซื้อไปไม่พอใจค่อยคืนเงินกันเอา
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
0xhex1er
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม
ตัวเกมส์มีหลายภาษามาก รวมทั้งภาษไทยด้วยนะครับ Option > Language
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
>po|nt`|ockout.,~*
69.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มิถุนายน
ถ้าคุณงบน้อย
ถ้าคุณไม่มีเวลา
ถ้าคอมคุณกาก
ถ้าคุณชอบเกมแนวบริหาร
ถ้าคุณชอบเกมที่ลุ่มลึก
ถ้าคุณอยากได้เกมที่เล่นเกิน 100 ชั่วโมง

ซื้อเลยครับ เกมดูดวิญญาณในราคา 300 (แต่ผมซื้อมาตอนลดราคานะ555+)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ナム ダエぐ
11.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มิถุนายน
เกมส์ดีครับ รวมๆก็โอเคอยู่ คุ้มมากถ้าซื้อ เพราะมันคือเกมส์ที่ดูดวิญญาณดีๆนี้เอง...

ให้ 10/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
tem0
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มิถุนายน
สนุกดีครับ 9/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Chappie
46.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤษภาคม
Good game
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Phineas and Ferb
168.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มีนาคม
I like this game because I watch Prison Break season 1. That a best Series for Prison :D
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
natanant.s
54.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม
สนุกดีครับ ตัวอัพเดทล่าสุดมีแปลเป็นภาษาไทยด้วย!!!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
22 จาก 22 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
123.8 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 มกราคม 2015
พวกตัวละครอ้วนๆป้อมๆพวกนี้ถูกออกแบบมาได้น่ารักมากกและนั่นแหละคือสิ่งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจเกมนี้ ผมชอบที่จะเห็นกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนด้วย (บางทีมีแอบตามติดชีวิตนักโทษบางคนด้วยนะ 55) ทุกคนล้วนมีงานและหน้าที่ของตน นั่นทำให้คุกนี้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจอย่างที่สุด!

คุณจะพบว่านักโทษเหล่านี้มี Reputation ที่หลากหลายมาก ส่งต่อเกมและทำให้เกมน่าสนใจขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พวกชอบยุยง พวกอารณม์ขึ้นๆลงๆ พวกที่แข็งแรง พวกที่รู้ข้อมูลที่ทำให้อันตรายถึงชีวิต หรือแม้แต่พวกที่ไร้ความกลัวและอีกมากมาย! รวมถึงสาเหตุที่เขาทำผิดจนต้องติดคุกด้วย นอกจากนี้พวกเขายังมีครอบครัวด้วยนะ! อย่าลืมตั้งโทรศัพท์ให้เขาได้โทรคุยกับทางบ้านและสร้างห้องให้ญาติมาเยี่ยมด้วย!

การขังพวกเขาไว้อย่างเดียวอาจไม่ดีพอ คุณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้โดยการเริ่มโปรแกรมต่างๆที่จะอบรมพวกเขาให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น เรียน อบรมในครัวกับกุ๊กเขาจะได้สามารถช่วยงานครัวได้ อบรมเวิร์คช็อปที่จะทำให้พวกเขาทำของส่งขายเพื่อทำเงินให้คุกคุณได้ พาเข้าคอร์สบำบัดการติดแอลกอฮอล์ คอร์สบำบัดการติดยา คอร์สปรับปรุงพฤติกรรม พาเข้าโบสถ์ ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสนใจหรือไม่ แต่ถ้าเขาทำผิดก็จับยัดห้องมืดได้เลย!

การเล่นพื้นฐานในเกมคุณก็แค่สร้างห้องต่างๆที่จำเป็น จ้างพนักงานให้เพียงพอ ดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แล้วก็รับนักโทษเข้ามาได้เลย หรือคุณอาจจะอยากวางเวรยามตามห้องต่างๆ หรือสั่งให้สุนัขดมกลิ่นเดินลาดตระเวณ จำกัดพื้นที่เข้าถึงของนักโทษแต่ละระดับความเสี่ยง สร้างห้องขังระดับพรีเมี่ยมเพื่อนักโทษที่ประพฤติตัวดี วางตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ กำหนดบทลงโทษสำหรับความผิด ตรวจจับของที่ถูกขโมย และคุณยังต้องคอยรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ไฟไหม้ ทะเลาะวิวาทในห้องน้ำ การขุดอุโมงหลบหนีจากช้อนที่ขโมยมาจากครัว หรือแอบขโมยปืนจากห้องเก็บปืนตอนเข้าไปทำความสะอาด ร้ายจริงๆ 55

ระหว่างเล่นอาจมีโอกาสเจอการจราจลกันบ้างแน่นอน ต้องระวังอย่าให้นักโทษเครียดเกินไปครับ การค้นตัวเขาโดยไม่มีสาเหตุ การถูกกักตัวไว้ในห้องขังนานเกิน อาหารไม่เพียงพอ ชั่วโมงทำงานนาน สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาเครียดได้นะ นอกจากจะระวังก่อนเกิดเหตุแล้วยังต้องเตรียมรับมือหลังเกิดเหตุไว้ด้วยนะครับ ประตูทางออกต้องทำอย่างดี ประกาศใช้คำสั่งฉุกเฉิน เรียกหน่วยปราบจราจล ระวังเขาบุกไปฆ่าวอร์เดนถึงห้องนะ ซื้อมาแพง 555

แต่ขอติเรื่อง UI ครับเพราะขนาดความละเอียด 1280x720 ที่ผมเล่นนั้นมันทับซ้อนกันทำให้เล่นลำบากมาก สรุปแล้วเป็นเกมอินดี้ที่ดีมากเกมหนึ่งครับ เล่นเพลินได้นานทีเดียว แนะนำให้ซื้อมาลองครับ แล้วคุณจะติดใจ ;)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
49.3 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 มิถุนายน 2014
สรุปเกม prison architect ให้ฟังคร่าวๆ
เป็นเกมแนววางแผนให้เรา สร้างคุก บริหารคุกนั้นเอง
การสร้างห้องต่างๆ จำเป็นต้องใช้น้ำ ใช้ไฟ ต้องวางแผนโครงสร้างดีๆ เพราะ ถ้าใช้มากเกินไปไฟก็จะดับ ต้องมีการทำอาหารให้กับนักโทษด้วย และ นักโทษก็พยายามจะหนีเหลือเกิน อีกทั้งแมร่งมาเพิ่มทุกวัน ทำให้ต้องคอยขยายไปเรื่อยๆ คุกที่เราสร้างก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ คอยรับภารกิจมาทำ เพื่อนำเงินมาขยาย รายละเอียดมากมายเกมนี้
การเล่นไม่มีวันจบ เล่นได้เรื่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆ จุดสังเกตุคือ คนคุกมาเพิ่มทุกวัน แทบจะไม่ออกไปเลย T T
สนุกมากเกมนี้ แนะนำ prison architect ให้ทุกคนไปลองเล่นนะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
10.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ตุลาคม 2015
สำหรับคนไทยครับ รีวิวนี่ซีเรียสโคตรๆเลยนะครับ
สำหรับเกมนี้
ถ้าถามว่า สนุกมั๊ย ก็...........................................................................................................................สนุกครับ
ถ้าถามว่า เพลินมั๊ย เพลินโคตรๆครับ
ถ้าถามว่า เล่นยากมั๊ย แรกๆยากนิดหน่อยครับแต่พอเล่นไปสัก3รอบปุ๊ป ก็ยังยากอยู่ดี ล้อเล่นครับ :) มันก็ง่ายขึ้นตามความชินของเราแหล่ะครับ
ถ้าถามว่า ภาษาในเกม(อังกฤษ)เป็นไง บอกเลยครับว่า สำหรับผมที่ไม่ได้เก่งอังกฤษมากก็พอถูๆไถๆได้ครับ(เปิดtranslateเอา)
ถ้าถามว่า สเป็คสูงมั๊ย บอกเลยว่า สัก 165 ซม.ก็พอแต่ขอหุ่นดีๆผิวขาวๆก็พอ ล้อเล่น2ครับ :) ไม่ค่อยรับประทานสเป็คนะครับ แต่ถ้าเป็นโน๊ตบุ๊คพอเริ่มสร้างใหญ่มากๆอาจมีเครื่องร้อนนะครับ
ถ้าถามว่า ทำไมถึงต้องซื้อเกมนี้ คงเพราะเวลาเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถฆ่ามันได้ครับ แต่จะฆ่ากับอะไรบอกได้เลยว่า "เกมนี้เป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเวลาได้" แบบว่า เล่นจน ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ(เรียน) ครับ
ถ้าถา.......เดี๋ยวนะ ตอบไปขนาดนี้แล้วถ้าอยากรู้อะไรอีกก็ลองซื้อไปเล่นเลยเชื่อผม -_-
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
43.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 29 มกราคม 2014
สำหรับคนที่หาเกมแนวสร้างและบริหาร คุณจะถูกใจเกมนี้

ระบบการสร้างคุกละเอียดมาก ต้องเริ่มตั้งแต่เดินสายไฟ/ท่อน้ำ บริหารประตูคุกให้ปลอดภัย จัดจ้างคนงานในคุกและยามมาดูแลแต่ละส่วนในคุก ทั้งงานก่อสร้าง งานครัว งานรักษาความปลอดภัย ทนายความ พยาบาล จัดตารางเวลาให้นักโทษ ดูแลควมสะดวกให้นักโทษ พร้อมทั้งป้องกันสิ่งเสพย์ติดและอาวุธหรือสิ่งของบางอย่างที่อาจจะเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดการจราจลหรือแหกคุกไปได้

พฤติกรรมนักโทษจะแตกต่างกันไป นักโทษบางคนตัวใหญ่ มีนิสัยดุร้าย ชอบทำร้ายนักโทษคนอื่น ถ้าไม่ดูแลให้ดีมันอาจไปฆ่านักโทษคนอื่นได้ ส่วนบางคนก็ทำตัวสงบเรียบร้อย แต่จริงๆ แล้ววางแผนแหกคุก โดยการขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งช้อนจากโรงอาหาร สว่านจากห้องทำงาน พอตกดึกก็แอบขุดดินหาทางหนี

รายละเอียดเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยตรวจตราดูแลตลอด 24 ชม. ทั้งการส่งยามมาลาดตระเวน ใช้สุนัขดมกลิ่นหาสิ่งผิดปกติหรือยาเสพย์ติด ติดตั้งเครื่องตรวจจับอุปกรณ์ไม่ให้นักโทษขโมยของไปได้ สร้างรั้วไฟฟ้าเอาไว้กันนักโทษหนี ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรมนักโทษในที่ที่ผู้คุมมองไม่เห็น หมั่นตรวจค้นห้องนักโทษที่ต้องสงสัยบ่อยๆ

เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆ ไม่มีวันจบ หากพื้นที่ไม่พอก็ซื้อที่ดินขยายคุกได้เรื่อยๆ ไม่จำกัด ดังนั้นอาจจะเริ่มแรกจากที่ดินเล็กๆ จากนั้นค่อยขยายคุกใหญ่ขึ้นก็ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเกมยังมีบั๊กอยู่ประปราย ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะเป็นบั๊กเล็กๆ เพียงเล็กน้อย และได้แก้ไขมาโดยตลอด อีกทั้งหากคุกเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ตัวเกมก็ยิ่งกินสเป้คการประมวลผลมากขึ้น ถ้าคุกมโหฬารแล้วบางทีอาจจะหน่วงเล็กน้อยเวลานักโทษมากระจุกอยู่ที่เดียวกันนั่นเอง

Final Verdict...9/10 ควนค่าแก่การซื้อเล่นแน่นอน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
30.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 7 ตุลาคม 2014
ใครที่ชอบแนว The Sim หรือพวกสร้างๆ น่าจะชอบเกมส์นี้ครับ
เราจะได้รับบทเป็น ผูู้แลควบคุมคุก เราสามารถออกแบบได้ตามจินตนาการเราเลยครับ

แต่อย่าคิดว่านักโทษจะนอนอยู่ในกรงกันดีๆนะครับ ทั้งก่อจลาจล ทำร้ายกันเอง แหกคุก
เอาง่ายๆ เหมือน Prison Break นั่นแหละ เราต้องคอยจัดการความคุมดีๆ

ผมว่าเป็นเกมส์ที่ ครีเอทีฟมากๆ และได้สอนให้คนทั่วไปเข้าใจระบบของคุกด้วยครับ

โดยรวมผมให้ 8.5/10 คะแนน
ได้ไม่เต้มเพราะกราฟิกยังด้อยไปนิด แต่ GamePlay สนุกมากมีรายละเอียดให้ปรับเยอะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
19.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 28 ธันวาคม 2014
ถึงจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ตัวเกมก็ทำออกมาได้ละเอียดมาก ในการสร้างคุก
ปล.ความง่ายในการเล่นอาจ จะมั่วบ้างในการเล่นช่วงแรก
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
53.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 23 พฤษภาคม 2015
ยิ่งเล่น
ยิ่งรู้ระบบ
ยิ่งรู้ว่ามันเจ๋งมากๆ

สุดยอดครับ ^^
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
40.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 24 ธันวาคม 2014
เป็นเกมส์สร้างคุกบริหารคุกระบบดีทีเดียว เล่นได้เพลินๆเรื่อยๆ ไฟล์เล็กไม่กิงสเปคและเนื้อที่
ภาพน่ารักระบบดีเล่นได้เพลินๆ เอ่อในเทศกาลวันหยุดสิ้นปี 2014 ก็ลด 80% ด้วย

โดยรวมแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเพลินๆ วางระบบภายในคุกกันไป

ให้ซะ9/10แล้วกัน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม 2015
ซื้อเหอะ คุ้มค่า
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
168.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มีนาคม
I like this game because I watch Prison Break season 1. That a best Series for Prison :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน