Χτίσε και διεύθυνε μια φυλακή υψίστης ασφάλειας.
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (340 κριτικές) - 92% από τις 340 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (21,817 κριτικές) - Το 94% από τις 21,817 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6 Οκτ 2015

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Prison Architect Standard

Αγορά Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook.

Αγορά Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

Αγορά Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

Αγορά Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (41)

26 Αυγούστου

Version 2.0 released

Prison Architect Version 2.0 has been released!

https://www.youtube.com/watch?v=UXrmp9F0uMY

TWO MILLION players have now enjoyed Prison Architect. We are flabbergasted. We would like to thank every single one of you from the bottom of our hearts, for making this such a dream project.

After six years of development including over 40 monthly updates, this is the final content update for Prison Architect and the final video. We will of course continue fixing bugs and providing support. We are going to take a break for a little while, but we will be back soon with our next game.

CHANGES

Developer Tools and Cheats
Developer tools and cheats, seen in some of the alpha videos, are now available to everyone.
A new option is shown when creating a new map, "Enable Cheats". This is prison specific and cannot be disabled later.

When enabled:
- All construction occurs immediately
- A new 'Spawn' toolbar button permits instant creation of any game object for zero cost
- Water can be placed like any other material
- Research in the bureaucracy screen can be sped up by holding down the right mouse button on the item

The Function keys now perform debug services:
F1 Edit world properties (Very easy to crash/ruin the game)
F2 Profiler
F3 Script Debugger
F4 Dialog Editor
F5 Sound Editor
F6 Sprite Bank Editor for Needs icons
F7 Sprite Bank Editor for User Interface icons
F8 Sprite Bank Editor for Game Sprites
F9 Debug rendering options
F11 Enlarge Map in All Directions

Nb.
- Cheat prisons do not allow achievement unlocks
- Cheat prisons cannot be sold for profit.


Policy Window (continued)
You can now set which misbehaviours warrant an increase or decrease in prisoner security.
For example, murder can be set to immediately make a prisoner Max-Sec.

You can now disable the cell quality checks that determine which cells a prisoner can be assigned to.
When enabled, prisoners who misbehave will not be assigned to a nice cell, even if that nice cell is the only one available.
When disabled, prisoners will always be assigned to free cells if that is all that is available.


Modding System (continued)
- Added World.NumPrisoners and World.Capacity. These return tables containing the current number of prisoners
and the total number of cells in each security rating respectively.
- Added ability to use markers in object tooltip strings (via objectTable.Tooltip). See lua_function_list.txt


- Localisations: All languages updated.


BUG FIXES
- Jobs to construct walls are now visible while designating rooms.
- Fix for reliability of + button in Build Toolbar
- Delivery Truck drivers no longer counted in Staff Reports
- Utilities Room in Quick Build no longer uses the default sprite
- Objects that can't be rotated are no longer rotated if part of a Quick Build
- Staff inside gang controlled areas can now be sacked
- 0010930: [AI & Behaviour] Death row prisoners show up as max security (Icepick) - resolved.
- 0011077: [Other] Name in Game Tier issue (John) - resolved.
- 0011091: [Control & User Interface] Clicking where the taskbar is located shows the taskbar in windows 10 anniversary update (lim_ak) - resolved.
- 0011119: [Gameplay] The issue with taking Death row prisoners. (Icepick) - resolved.
- 0010968: [Performance] Random crash.Especially during the riot or taser fighting (John) - resolved.
- 0011017: [Control & User Interface] [v2preview] crash when viewing "stolen from" (John) - resolved.
- 0010921: [AI & Behaviour] Freetime broken (Icepick) - resolved.
- 0011032: [Control & User Interface] wrong Japanese translation (John) - resolved.
- 0011052: [Gameplay] Quickbuild "luxury cell" and common room not updated for v2.0 tv behavior. (Icepick) - resolved.
- 0010191: [AI & Behaviour] Dead armed guards will not stop moving when put in Hearse. (Icepick) - resolved.
- 0011060: [Control & User Interface] Ability to disable the automatic prisoner security change. (Icepick) - resolved.
- 0007196: [Control & User Interface] Inmate Nutrition Research Grammar (Icepick) - resolved.
- 0011170: [AI & Behaviour] Several security-restricted reception rooms do not work (Icepick) - resolved.
- 0011168: [AI & Behaviour] Visitation does not satisfy family need. (Icepick) - resolved.
- 0010829: [Gameplay] Extension to automatic Security Risk re-assignment (Icepick) - resolved.
- 0003491: [Control & User Interface] I need more intake in order to keep the Prison profitable (Icepick) - resolved.
- 0011129: [Platform Specific Issues] Windows 10 Taskbar vs PA Toolbar (lim_ak) - resolved.
- 0009331: [Gameplay] Execution Lockdown fails to complete (Icepick) - resolved.
- 0011135: [Gameplay] Freedom need not satisfied by yard (Icepick) - resolved.
- 0011150: [AI & Behaviour] Confidential Informants Get Stuck In Security Room (Icepick) - resolved.
- 0011106: [Control & User Interface] Micromanagement bug - no teacher exists while he does. (Icepick) - resolved.
- 0011145: [Control & User Interface] Screen focus shifts while in Informants view mode (Icepick) - resolved.
- 0011158: [Control & User Interface] Cannot switch from Dump to Dismantle in Context Menu (Icepick) - resolved.
- 0011160: [Gameplay] National guard should cancel lockdown before entering the prison (Icepick) - resolved.
- 0011105: [AI & Behaviour] Cell doors are open during Work/Lockup regime (Icepick) - resolved.
- 0011120: [Mod System] [Bug] Using "Interface.RemoveComponent()" extends the menu window height instead of shortening (elDiablo) - resolved.
- 0011068: [Control & User Interface] Nasty new problems with Interface Buttons on objects (elDiablo) - resolved.
- 0011097: [Mod System] Make the amount of prisoners per Security Level and the amount available/total cells per Security level accessible for mods (elDiablo) - resolved.
- 0010996: [AI & Behaviour] (Version 2 preview) Prisoners in solitary aren't using toilets/showers even though their needs are high (Icepick) - resolved.
- 0011104: [Gameplay] Prisoners sniffed by dog and searched once deposited in solitary never start serving their punishment (Icepick) - resolved.
- 0011136: [AI & Behaviour] Food tray redistribution (Icepick) - resolved.
- 0011124: [Gameplay] The new suprise minsec legendary gangleader event didn't actually make the prisoner a gang leader (Icepick) - resolved.
- 0011133: [AI & Behaviour] Prisoners get stuck when sent to solitary (Icepick) - resolved.
- 0011132: [Gameplay] Object duplication with high-priority jobs (Icepick) - resolved.
- 0011014: [Save & Load] SectorSystem check keeps reverting changes (Icepick) - resolved.
- 0011131: [Gameplay] Snipers bug. (Icepick) - resolved.
- 0011046: [Control & User Interface] Confidential informants screen misplaced (Icepick) - resolved.
- 0010521: [AI & Behaviour] Families wont visit causing lots of fights (Icepick) - resolved.
- 0011126: [AI & Behaviour] Prisoners fail to satisfy "Literacy" need despite having library books (Icepick) - resolved.
- 0011087: [AI & Behaviour] Prisoners taken to medical beds are not healed or returned to cells (Icepick) - resolved.
- 0010998: [Control & User Interface] "Total Prisoners" intake always selects maximum number of inmates regardless of number set (lim_ak) - resolved.
- 0011071: [AI & Behaviour] Stacking babies in a single stack (Icepick) - resolved.
- 0011075: [Gameplay] Mother visited by her 0yr. old child (Icepick) - resolved.
- 0011092: [Gameplay] Certain events should not occour before the player has unlocked what (Icepick) - resolved.
- 0011030: [Control & User Interface] v2 Reg Doors cannot be locked open (Icepick) - resolved.
- 0011081: [AI & Behaviour] Snipers target same prisoner (Icepick) - resolved.
- 0011058: [Gameplay] Mayor does not require large TV removal (Icepick) - resolved.
- 0011079: [Gameplay] Cell Grading for Dormitories bugged with more than 1 Occupants. (Icepick) - resolved.
- 0011067: [Gameplay] Random items appearing on todo list. (Icepick) - resolved.
- 0011003: [Gameplay] Agitating radio broadcasts wont stop (Icepick) - resolved.


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

151 σχόλια Περισσότερα

27 Ιουλίου

Update 8 released (v2.0 preview!)

Prison Architect Update 8 has been released!

This update is on a steam branch, meaning it will not automatically download. You must manually switch to that branch to see this new version.
- Right click on Prison Architect in your games list
- Click 'Properties'
- Click 'Betas'
- Select 'v2preview' from the list. (Restart steam if it doesn't show up)
- The update will then download.

This is a preview build of the v2.0 features that we are properly launching next month. There may be a couple of bugs and glitches in this bad boy so only dl if you are proper brave.....


https://www.youtube.com/watch?v=e2e1zciptdI


New improved User Interface
Many user interfaces have been redesigned to be clearer, more consistent, and better looking.

- Improved Build toolbar
New look build toolbar for with much cleaner icons and graphics
Toolbar now filters out locked items by default, leading to simpler menus in early game (Click + to reveal all)
The Room toolbar now highlights room types when you mouse over them
Help tooltips have been added to many of the toolbar menus

- Tooltip sizes made more consistent and screen friendly across the board

- New Context Menu
Click on any object or entity to bring up the context menu
Allows for quick context sensitive actions
Prisoner Rap sheet now auto-follows prisoners

- UNDO
All construction work is now covered by a global UNDO button at the bottom right of the screen
Click UNDO to gradually reverse any decisions you have made, and receive a full refund
Nb. UNDO button is only shown when using the toolbar for foundations, materials, objects, utilities etc.

- Research/bureaucracy screen improved to look better
- Patrols interface improved for clarity
- Pipe and water rendering improved for clarity
- Informants window improved by moving the list to the right of the screen and making it smaller
- Logistics views now more consistent, showing only objects and entities relevant to each view.
Eg Food logistics now shows everything relevent to food: Ingredients, meals, chefs, prisoners working in the kitchen

- Nb. All of the new GUI features can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Version 2.0 GUI tickbox

- Zoom to mouse
Nb. Can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Zoom to mouse.


Modding System (continued)

- 'Infinite' mod loading
The game now supports many more simultanious graphical mods than before
It achieves this by gradually increasing the size of the graphics tileset, until your graphics card itself hits its limit
In general users should find they can now activate a great deal more mods before any problems occur
In addition, when the limit is reached you will now receive a warning/error message. (Previously it just started misbehaving)

- Mods with spritesheets larger than 1024x1024 are now supported

- Lua World Scripts
Each mod can now have a data/world.lua script file, which should contain both Init() and Update( timePassed ) functions.
This script is initialised on World initialisation (for both new maps and loaded save games) and Updated on each World update.
Variables set in the "this" or "World" tables will be cast to strings and persist in the save game.
Variables are loaded after Init and before the first call to Update.

- Mods can now have their own sounds.txt file, containing only new/modified sounds.
These will override base data in the same way as other mod files.

- Added Update button to Prison Sharing menu.
Allows any published prison to be updated with the prison that you are currently playing.

- Fixed a bug in the lua scripting system that would try to cast boolean strings (in lua) to a bool (in c++).


New game content
- New events
Contraband surge
Tree fire
Food poisoning
Agitating radio
CI list leak
Mass tunnelling
Preacher

- TVs now broadcast over an area (3x3, shown as a green box).
Prisoners sitting within the viewing area can watch TV and thereby have their recreation needs taken care of.
Nb. Prisoners can be doing other things at the same time, eg eating in the canteen.

- New item: Large TV.
Has a larger viewing area and can easily provide Recreation to an entire room.
Be sure to provide lots of seating spaces.

- Radios now passively broadcast to the entire room.
Any prisoners in a room with a radio are slightly less bored, so get a small reduction to their Recreation needs.

- New item: Arcade Cabinet
Two inmates can play games on an arcade cabinet at the same time


- New Contraband menu option: 'Stolen From'
Shows the location each item of contraband was stolen from, rather than where it was ultimately recovered
Shows 7 days of contraband history.
This is very handy for finding which of your rooms is lacking security
Also easily reveals where contraband is being thrown into your prison.


- New Regime options
Added a 'Work/Lockup' regime type. Treats prisoners who aren't working as being on a Lockup regime instead of free time.
The standard Work regime has been renamed to 'Work/Freetime'


- Dead entities now have their cause of death displayed in their tooltip

- Prisoners without jail cells now show the reason why in their tooltip

- Family cells that are in their own block, separate from other prisoner housing, will form a single sector

- The 'Names in the Game' database can now be manually updated from the Extras | Name in Game menu.

- Updates to all translations to bring all languages up to v2.0.

BUG FIXES
- Fixed: A gang would never receive a new leader, if its previous leader was killed and left the map.
- Fix for Intake System to ensure that the correct number of prisoners are taken
- 0010443: [AI & Behaviour] Family cells do not form a continuous cell block
- 0010559: [Mod System] Changing WorldCell "Ind" property always sets to false
- 0009556: [Mod System] Lua: Triggered property sometimes a string, sometimes a number, sometimes boolean
- 0003033: [Save & Load] Steam Workshop Update not possible
- 0009729: [Mod System] Sprites.png: 1024x1024 size not working
- 0010882: [Mod System] Sprite.png size limitations cause compatibility issues with mods
- 0010290: [Mod System] Sprite Limits
- 0009618: [Mod System] sprites.png: current approach necessary but not sufficient


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

81 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

«Το Prison Architect είναι ένα παιχνίδι που διαθέτει ήδη έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η έλξη του έγκειται στο ότι διευθύνεις σχολαστικά τα πάντα, μετά βλέπεις την κατάσταση να ξεφεύγει και στο τέλος προσπαθείς να συμμαζέψεις, περιμένοντας όμως μέσα σου πώς και πώς μια ευκαιρία να παρακολουθήσεις την καταστροφή να διαδραματίζεται ξανά.» — Eurogamer

«Το Prison Architect θα μπορούσε εύκολα να γίνει ένα εκπληκτικό εργαλείο, για να εξετάσει κανείς το φαινόμενο της κάθειρξης από διάφορες οπτικές γωνίες. Ίσως ακόμα και να προβλέψει εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το υπάρχον δυσλειτουργικό σύστημα.» — Kotaku

«Ο προσομοιωτής ασφαλείας της Introversion είναι μια ενδιαφέρουσα σύγκληση καπιταλισμού, διοίκησης και ηθικής. Η θεματολογία του σου αναθέτει πολλούς και συχνά αντικρουόμενους στόχους: την ασφάλεια και την ευεξία των κρατουμένων, τη χωροταξική αποδοτικότητα, το κέρδος και την ανάγκη να εξασφαλίσεις ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απόδρασης από τη φυλακή σου. Η κατασκευή ενός χώρου που εκπληρώνει αυτούς τους στόχους είναι μια συναρπαστική άσκηση.» — PC Gamer

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Χτίσε και διεύθυνε μια φυλακή υψίστης ασφάλειας. 

Καθώς ο ήλιος λούζει με τις πρωινές του ακτίνες ένα πανέμορφο λιβάδι στην εξοχή, το ρολόι αρχίζει να χτυπάει και ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πρέπει να χτίσεις ένα ομαδικό κελί κράτησης που θα στεγάσει το τσούρμο κρατουμένων υψίστης ασφάλειας που πλησιάζει τη μελλοντική φυλακή σου με το κίτρινο λεωφορείο του. Οι εργάτες σου τοποθετούν το τελευταίο τούβλο, μα δεν μπορείς να τους αφήσεις να πάρουν ανάσα. Πρέπει να ξεκινήσουν το χτίσιμο της πρώτης πτέρυγας κελιών, ώστε να έχεις αρκετό χώρο για την επόμενη φουρνιά κρατουμένων. Αφού αποκτήσουν όλοι ένα μέρος για να ξαποστάσουν, τότε αρχίζει για τα καλά η διασκέδαση. Θα χρειαστείς μια καντίνα, ένα αναρρωτήριο, ένα φυλάκιο, α ναι, μην ξεχάσεις να φτιάξεις και μια τουαλέτα, αλλιώς θα έχουμε... υγειονομικά θέματα, α, μήπως και ένα γυμναστήριο; Ή μήπως κελιά απομόνωσης; Τι θα έλεγες για μια αίθουσα εκτελέσεων;

Εμπνευσμένο από το Dungeon Keeper, το Dwarf Fortress και το Theme Hospital, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο παίχτες να έχουν περάσει απ' τη στενή του, το Prison Architect είναι το καλύτερο παιχνίδι σωφρονιστικής προσομοίωσης στον κόσμο.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:300 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:300 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 300 MB HD space
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (340 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (21,817 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:


(τι είναι αυτό;)
9 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Θετικές)
Πιο χρήσιμες κριτικές  Συνολικά
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
7.9 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 31 Μαΐου 2014
Good but complicated.You need time to get used to its gameplay,aspects and options.Still needs work to be completed.Better wait before you buy it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
305.6 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου 2015
9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
222.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Οκτωβρίου 2015
please make it start with the main menu and not by loading a new prison ...

thank you....

9/10

i will give a 10/10 if they change this..
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Δεν προτείνεται
6.2 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2013
♥♥♥♥
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
12.0 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου 2015
It is worth all the money even though its early access.It's very fun and you always have something to do .There is a huge variety of tools and items to use! 10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
1.0 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 8 Ιουλίου 2015
it is complicated but fun at the same time
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
189.4 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 14 Ιουνίου 2015
Πραγματικά πάρα πολυ ωραίο παιχνίδ! Τα γραφικά δεν είναι τρομερά αλλά θα σας μαγέψει με τις δυνατότητες που σας παρέχει αλλά και με το πως μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα.

10/10 !!!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
2.3 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Αναρτήθηκε: 6 Οκτωβρίου 2014
Μιας και έχω αποφασίσει πως θα περιμένω τουλάχιστον τη beta περίοδο για να αφιερώσω χρόνο στο game , το μόνο που μπορώ να εγγυηθώ τώρα είναι το ότι πρόκειται για έναν καλό τίτλο με εξίσου καλούς και consumer-friendly developers . Το θέμα είναι , ότι είναι από τα Early Access indies που έχουν ένα τσιμπημένο price-tag όντας ένα rough Alpha , και ενώ δεν θα πρότεινα σε καμία περίπτωση την αγορά του στα 19.99 , τα 6,69 του τελευταίου sale είναι αξιοπρεπή για τα features που προσφέρει .


Traditional Rating : 75 /100
Should you play it ? Yes .
Should you buy it ? Yes , but on a sale .

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
58.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Αυγούστου
very very good simulator of how to build and command a prison
good job!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία