Build and Manage A Maximum Security Prison.
Κριτικές: Πολύ θετικές (5,845 κριτικές)

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

Τι έχουν να πουν οι παραγωγοί:

“Prison Architect is currently in Alpha, which means we haven't finished it yet - it's full of bugs and glitches and you're not going to get a polished experience if you buy it at the moment. What you will get is early access to a bullfrog-style Prison Management Sim that over 250,000 gamers have already thought is worth a look at.When you buy early access we also guarantee to give you a free copy of the full game once we've finished and you'll also get monthly updates which include new features and bug fixes. But that's not all, you can also pre-order a copy of the PA art book and Soundtrack (like the game, these aren't ready yet, but you'll be the first to get access when they are launched), or buy a pack that includes the whole Introversion back catalogue (we've made some seriously awesome games). Finally, you can immortalise yourself into the game, by naming a prisoner and writing his bio. Everyone that plays PA will see your bio and know that YOU helped to make Prison Architect a reality.But that's not all, we also want to get your feedback and comments on the game and want you to help us to direct the development process. Tell us what you like and what you don't like and what you want us to work on. We've got a great community of Prison Architect early adopters and we'd love for you to join in - just head over to http://www.introversion.co.uk/prisonarchitect/developer/register.html once you've bought the alpha.”
Περισσότερα

Αγορά Prison Architect Standard

Includes immediate access to the alpha and finished version when ready.

Αγορά Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook when they're finished.

Αγορά Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

Αγορά Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

Αγορά Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

Προτείνεται από επιμελητές

""These are my little builder dudes and they're gonna help me build the WORLD'S! BIGGEST! PRISON! (That isn't Australia...)""
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (19)

25 Σεπτεμβρίου

Alpha 25 launched

Alpha 25 has been released! Here is our video demonstrating the new features:
https://www.youtube.com/watch?v=8Z2W05vvIKU

Big changes this month! This is one of the biggest updates we've ever done. Alpha 25 was motivated by seeing prisons that just run themselves - and can even be left running overnight, without anything bad happening. This doesn't sit right with us, and running a prison shouldn't ever be something that can be done fully automatically. This month we've introduced a whole series of new systems and balance changes that bring unpredictability back to your prisoners.

= Reputation
New prisoners sometimes have a reputation, shown when highlighing them or in their rap sheet.
Nb. Existing prisoners (in alpha 24 save games) will not have any reputation - only new arrivals
The reputation specifies unusual abilities or traits they may possess, which affect their behaviour.

- 50% of reputations are known when the prisoner arrives. The other 50% can be revealed through your informants.
- All prisoners have a new "Character" tab in their rapsheet, which gives details on their reputation.

 • STRONG hits harder with each punch during fights
 • TOUGH can withstand a lot more punishment in a fight. He can also sometimes withstand being hit by a Tazer
 • VOLATILE liable to kick off without warning and for no reason
 • STOICAL will not become suppressed when locked in Solitary
 • SNITCH a known informant, and as such his life may be in danger. Don't leave him alone with other prisoners for too long
 • DEADLY a master in lethal combat moves, and can sometimes kill with a single hit
 • EX LAW was once a Police Officer, or some other law enforcement profession. His life may be in danger
 • COP KILLER guilty of murdering a Police Officer. Your prison guards may be unable to restrain themselves when subduing him
 • FEARLESS not intimidated by the sight of Armed Guards, and is less likely to surrender during a fight
 • QUICK an unusually fast runner
 • INSTIGATOR sows seeds of discontent in all those nearby. When he causes trouble, nearby prisoners will feel compelled to do the same

- In some cases, the prisoner will have a high degree of a reputation, eg "Extremely Strong" or "Extremely Volatile".

- In a very small number of cases, you will receive a LEGENDARY PRISONER.
These guys have a potent mix of the above list that makes them very dangerous.


= New Prisoner Categories
To help deal with the new troublesome prisoners, two new categories of prisoner have been created.
Prisoners must be manually assigned to these categories.
These new categories have a corrisponding new Zone in the Deployment screen, and a new Regime column.

- Protective Custody
Useful for hiding your snitches, ex law enforcement etc in a safe zone where they cannot be attacked
Nb. Informants sent to protective custody lose coverage quickly (out of the loop)
Nb. During riot conditions, some of your most dangerous prisoners may attempt to attack the protective custody wing

- SuperMax
If you simply cannot control a particular prisoner, move him to supermax.
Allows you to segregate them away and instigate strong lockdown and security measures


= Escape Tunnels Overhall
Escape Tunnels have been rebalanced, and are now viable once again
Prisoners in neighbouring cells will team up to try to dig a combined escape tunnel.
They can share any tools they have during the operation
Many weapons can now also be used as digging tools, eg Knifes, Forks etc
Guard dogs are now more reliable at discovering tunnels, and will mark the suspected spot with a small flag.
Searching a cell now has only a low chance to discover an escape tunnel, UNLESS the prisoner is digging it when the guard enters!
To discover a tunnel for certain, dismantle the toilets in the cells you suspect.


= Confidential Informants (continued)
- Any single informant now has a maximum coverage of 50% at the time he is hired
- An informants coverage will slowly increase over time (beyond 50%), so long as his suspicion is low and he is not 'active'
- The Informants overlay now shows the highest level of suspicion ever reached by an informant, as a black line.
- You can now highlight and select prisoners and staff etc in the Informants window

- Informants now reveal Assassination Targets - ie prisoners who will be attacked if left alone for too long
This is shown as a red crosshair over the prisoner.
(Known informants / Snitches, ex law enforcement etc)


= Game Balance changes
- Prisoners responsible for a serious injury will have their category automatically increased (min-sec to medium, medium to max-sec)

- Prisoners responsible for a murder will be charged and given an additional 25 year sentence,
and will automatically reclassify as Maximum Security (if they weren't already)

- The 'temperature' of your prison must now be at least 33% before a riot can start

- 10 Prisoners must be rioting before a prison-wide RIOT status can occur.
To stop the riot, you must reduce the number of rioting prisoners to 3 or less.

- Tazer Training Program
All regular guards must now pass the Tazer Certification Program before they are permitted to use a tazer.
This takes place in the classroom and is led by the Chief.
The staff window now shows which guards have body armour and tazers.
Nb. When loading an alpha 24 save, all Tazers owned by regular Guards and Dog Handlers will be confiscated, and a refund given.
Nb. Dog Handlers can no longer carry Tazers.

- Prisoners can now pick up weapons from their current room during fights, escapes, riots etc. (Based on what is available as contraband)
- The Morgue is now a source of Knifes and Scissors
- Prisoners can now improvise a Shank in the Workshop
- Prisoners can now improvise a Baton in the Cleaning Cupboard (by snapping mops)
- Prisoners can now improvise a wooden pickaxe in the Workshop (for digging tunnels)


= Mod System Continued
- Now supports multiple active mods at once, even if those mods all add their own new graphics
- New property to set material auto-consumed on job
- Can now auto-order raw materials

- NEW SCRIPT COMMANDS:
GetNearbyObjects - Get a list of all nearby objects of a certain type
NavigateTo - Instruct an entity to go somewhere
ClearRouting - Clear an entity's destination

- Panic Button mod
A new 'official' test mod that adds a Panic Button to the game, using the new script commands.
Injured staff members will run to it and press it, and guards will be summoned to the area.


- Fixed : You can no longer place Foundations that you cannot afford

- 'Unlimited Funds' option in 'New Prison' screen.
Spend as much money as you like while building your prison - a more pure sandbox mode.

- Prisoners will now be assigned to Rehab programs more reliably, when addicted/alcoholic/withdrawn

62 σχόλια Περισσότερα

29 Αυγούστου

Prison Architect Alpha 24

Alpha 24 has been released! Here is our video demonstrating the new features:
https://www.youtube.com/watch?v=fSmPl80bSPA

Mod System V2
The modding system has been substantially upgraded.

It is now possible to create new versions of just about everything in a mod:
Objects / Entities
Rooms / Zones
Equipment / tools / weapons
Materials
Research / Bureaucracy
Emergency Callouts (eg Riot Police)
Reform Programs
Grants (The only area you could add new content previously)
Jobs (eg tend these vegetables)
Needs, and Need Providers (eg "Bladder" is a need, "Toilet" is a need provider)
Production/Work rules (eg Move sheet metal to the workshop, load it into the Saw, cut it into license plates)

Custom graphics can be provided by data/sprites.png. (Please keep your sprites.png as small/compact as possible - so we can load more mods at once). We currently only support a single graphics patch at a time, however we will upgrade this for next alpha

All objects can use an optional LUA script to drive their behaviour

We have created a sample Mod called "The amazing vegetable garden mod", which demonstrates many of the new features. It adds a new Vegetable Patch, in which seeds can be planted. These seeds are tended by prisoners, and eventually grow and can be harvested as vegetables. Those veg are then taken to a (new) Vegetable Preparation Table in the kitchen, where they are chopped into ingredients. Those ingredients are then used for cooking meals within your prison.

Nb more information can be found here:
- Prison Architect Wiki : http://devwiki.introversion.co.uk/pa/index.php/Main_Page
- Official Modding Forums : http://forums.introversion.co.uk/viewforum.php?f=88


Confidential Informants
Prisoners can sometimes be hired as Confidential Informants, and will provide insight into illicit activity within your prison. Prisoners *might* be willing to become CIs in exchange for being released from a long stint in Solitary. In addition, suffering Withdrawal symtoms from drug abuse, or suppressed from heavy handed treatment will help convince them. Once recruited, CIs must be "activated" and will be escorted in cuffs to the nearest security office.

They will then reveal their information in the new "Informants" view under "Contraband". They will reveal:
- All contraband owned by prisoners
- All contraband being smuggled in (eg by delivery trucks)
- All arranged throw-ins, ie near the outer walls
- All escape tunnels

Prisoners who have been in your prison for longer will have more information for you.
Each time you activate a CI, or act on their information, suspicion in that CI will increase.
If their suspicion rises too high, their life may be in danger.


Remote Access systems continued
- Servos can now be set to 'Close on trigger', which means they will close their door when triggered instead of opening it.
- Power Switches can now be turned on and off by an incoming wire connection
- New object : Pressure pad. Activates when stepped on
- New object : Status light. Lights up when activated
- Rendering speed of all wires increased
- Performance of logic gates much increased (helps with large circuits)
- Wires are now rendered only when an object is selected, or "All Wires" is selected in the Utilities menu.

- Contraband thrown over walls is now less likely (minimum distance between throws now 15, previously 10)

- Historical Contraband now pruned to 7 days maximum.
This hugely reduces memory requirements and save game file size, and will also help performance in very long running maps.

- Theft of spoons and forks from the Canteen was becoming excessive. The canteen is no longer a source of spoons or forks.

- When multiple objects are in a single square, you can now cycle between them by pressing TAB

- Fixed : Broken materials will now be dumped, so they can no longer block things from working.
Eg 'Broken' uniforms are never used, but also never replaced

- Cleaning Cupboard rooms now require the Cleaning research to be completed

- Trees now arrive in packs of 10 (saplings in plant pots), ready for planting (instead of one tree in a single crate)
50 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Κριτικές

“Prison Architect chills me to the bone. If played haphazardly it can be a wonderful farce rich with hilarious anecdotes, but played patiently and carefully it’s a horror game, a top-down voyage into the heart of darkness, an eternal raging fire I forever try but can only fail to douse.”
RPS

Steam Workshop

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Build and Manage A Maximum Security Prison.

Prison Architect is the world's latest Prison Management Sim. Starting with an empty plot of land you must construct a holding cell with basic water and electricity to house your first batch of prisoners, to buy you enough time to create a proper cell block. You'll need to hire some guards, get some showers built and unless the kitchen is up and running with chefs working away you're going to end up with a riot on your hands. From there you take your prison in which-ever direction you like. A monsterous super-max or comfortable center for rehabilitation, the choice is up to you.


Prison Architect is currently in Alpha which means that the game is playable, but still in development. Not all features are implemented yet and there are many bugs that may affect gameplay. We are currently releasing monthly updated builds which include new features and bug fixes. By buying the alpha you will automatically be gifted a free copy of the full game when it's finished.

Απαιτήσεις συστήματος

PC
Mac
Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:100 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:100 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 100 MB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
907 από 976 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
26.5 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
This "game" ruined my perception of the human soul. Let me explain. I had a prison going, a real human rights violation if ever there was one. 300 high-violence inmates crammed into a single holding cell like animals. They had 10 beds to share among them. Two (working) toilets. Three showerheads. Constant shakedown searches, armed and k9 guards every twenty feet. A 25 square foot exercise yard where they were forced to spend most of their days crammed together like sardines. At lunch time, most of them didn't even get to eat. They were hungry, smelly, and angry. But they never rioted. They kept to themselves and just walked around all day complaining.

So I sold the prison. And I built another one. This was a utopia. Most of the offenders were normal risk. I had adequate housing, food, staff, showers. It was clean. Every cell had a TV. Most of their day was spent in free time. I had GED classes for them, substance abuse programs. And THAT wasn't good enough for them. It all started with one inmate. "Fish" was his nickname. He goes to his alcoholics class and within a matter of minutes, he beats the therapist to death right in front of the other inmates! What a jerk. The other inmates must have become stricken with terror because as I'm locking the guy in the hole, another inmate stabs a new arrival to death right in front of a guard. The new arrival hadn't even been booked into processing yet and there he is bleeding out on the shower room floor! As the guards are dealing with stabby mcstabberson, two more inmates start tearing the beds out of the walls in their cells so they catch beatdowns from the guards too.

At that point, the other prisoners decide they want no part of any of that and go off to their cells. The murderers / violent offenders spend 48 hours in solitary.

I guess what I'm trying to say is that this game is awesome, especially considering it's Early Access.
Αναρτήθηκε: 13 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.9 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
Good but complicated.You need time to get used to its gameplay,aspects and options.Still needs work to be completed.Better wait before you buy it.
Αναρτήθηκε: 31 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
213 από 248 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.5 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
I hope this game will one day leave early access and grace my account as a fully released game as it’s now been out over a year and feels very much complete. There aren’t many games under 150Mb these days that can give you as much entertainment as the likes of Prison Architect, and it really stands out amongst the ever growing crowd of top down, Theme Park types. Prison Architect flourishes with character and challenges the user with real choices in designing, running and planning a real prison environment. You truly do feel like god in this game and the real challenge comes from managing the character of the prisoners. Social anarchy amongst the prisoner is your biggest threat, but also the most amusing part of the game. You will forever be teetering on toppling your social structure and punishing prisoners for disobedience. It’s a fine line to walk and keeps you engaged & thrilled continually during your campaign.

Only con’s so far is the steep learning curve and the price. Definitely a little over valued at RRP by about 30-40% but hopefully will reduce when it’s fully released so more people can enjoy the hell out of this game.
Αναρτήθηκε: 13 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
68 από 87 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
24.9 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
From the makers of Darwania and multawania series comes a game about creating a prison for inmates, your goal is to create the daily schedule for thier life, start by building a prison from ground up, stop prison riots, and plan out the execution dates, also see why they are in prison. So much is being added while this game is being worked on. Many things aren't working at the moment but create your ultimate prison sandbox until you got a full security prison running. I really enjoyed this game and I also backed it up, You can find my character IN THE GAME too ;)

+Fun prison creation sandbox gameplay
+Create your prison ground up, plan the schedules, plan the guards, stop the riots, executions.
+Not at all hard to learn to play, very nicely explained tutorial.
+PRISON RIOTS beat them down!


- Game is not complete at the moment, so this - will change in due time
- Bugs are being worked on, its still early access
- Need more tracks to listent o.
Αναρτήθηκε: 20 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
784 από 1,252 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.9 ώρες στο μητρώο
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
I decided, after a bit of consideration, to jump the wagon when the game was on sale. After spending some 10 hours or so on this Early Access title, I can't help feeling a bit divided about it.

Right off the bat, the longing for a game like the good games of old, such as Theme Hospital, makes you feel right at home. The genre hasn't seen much since then, and that makes Prison Architect a very welcome sight. In my first sitting, I played 5 hours straight. Not a lot of games these days seem to be able to pull that off. Part of the reason behind this, I think, in addition to the mentioned longing, is the discovery of how things work. In fact, you are given very few hints about how to get started properly. There's a tutorial kind of thing, but it touches just a small part of the game (some which I read, are not even part of the game at this point).

But, as I keep playing the game and learning more about the workings, I can't help but feel that the game is a bit "fake". The speed of the game is rather slow, stretching play time more than necessary. Then there's the graphics, which are unimpressive, but you would be able to forgive if the gameplay is very good. It's just that the gameplay is very basic. There's very little complexity in it, and nothing very new. In addition, many things don't seem to work very well. There's no polish. There's no soundtrack. There's no cinematics or voice recordings. There's no campaign mode.

Even considering these things, I could be very forgiving. However, for a game that has raised considerable funding of some $10.000.000 and been in alpha for over a year, I would expect more. I'm quite amazed they haven't gotten further. Even so, I do feel I got my 7€ worth.

Would I recommend the game? It's a very tough question. I feel I can't quite discredit the game, but on the other hand, it's not very impressive. Another factor is the rather stiff regular price to consider. In sum, I would have to give it a thumbs down. However, you might find it very enjoyable, and eventually it might turn out to be something great. For most people, I would therefore suggest waiting and see how things turn out.

2014.05.06: It would seem my review is a bit controversal. I just want to stress the fact that I like the game. I keep playing it. I just wish it was so much more, and I think it could have been. I'd like to commend the developers for Workshop support by the way. Usually that's an afterthought.
Αναρτήθηκε: 1 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι