เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Prison Architect is currently in Alpha, which means we haven't finished it yet - it's full of bugs and glitches and you're not going to get a polished experience if you buy it at the moment. What you will get is early access to a bullfrog-style Prison Management Sim that over 250,000 gamers have already thought is worth a look at.When you buy early access we also guarantee to give you a free copy of the full game once we've finished and you'll also get monthly updates which include new features and bug fixes. But that's not all, you can also pre-order a copy of the PA art book and Soundtrack (like the game, these aren't ready yet, but you'll be the first to get access when they are launched), or buy a pack that includes the whole Introversion back catalogue (we've made some seriously awesome games). Finally, you can immortalise yourself into the game, by naming a prisoner and writing his bio. Everyone that plays PA will see your bio and know that YOU helped to make Prison Architect a reality.But that's not all, we also want to get your feedback and comments on the game and want you to help us to direct the development process. Tell us what you like and what you don't like and what you want us to work on. We've got a great community of Prison Architect early adopters and we'd love for you to join in - just head over to http://www.introversion.co.uk/prisonarchitect/developer/register.html once you've bought the alpha.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Prison Architect Standard

Includes immediate access to the alpha and finished version when ready.

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook when they're finished.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

""These are my little builder dudes and they're gonna help me build the WORLD'S! BIGGEST! PRISON! (That isn't Australia...)""
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (21)

28 พฤศจิกายน

Prison Architect Alpha 27 released

Alpha 27 has been released! Here is our video demonstrating the work done this month.
https://www.youtube.com/watch?v=jDf3wkxSjY4

New food Supply & Demand system
All cell blocks are now assigned a specific canteen to eat in, permitting accurate demand calculation per canteen
All kitchens are assigned specific canteens, such that every kitchen serves at least one canteen, and all canteens are served by at least one kitchen
A new button in Deployment/Logistics can be used to manually override these assignments
This new system permits accurate calculations of supply and demand in all canteens.

Hover the mouse over the Canteen supply/demand icon, to see a breakdown of the calculated demand per hour.
All prisoners will now eat at meal times, not just the very hungry ones.
Some prisoners will leave wasted food behind if they are not that hungry.
"Ingredient Teleporting" from alpha 26 has been removed
Chefs will now cook whatever ingredients are available in their kitchen, rather than requiring specific ingredient types
If cooked food is available in a canteen but there are no serving trays, a stack of serving trays will be instant-purchased

Reform program scheduler
Advanced players can now click the "Edit Schedule" button to manually set the times and locations of all Reform Programs
Programs set manually will be 'pinned' in place, and will not be moved by the auto-scheduler
New programs can be created by clicking in the schedule
Right click on programs to cancel them
Existing reform programs screen now moves camera to current assigned room when mousing over
Reverted back to old style colour scheme : Yellow = prisoner on way, Green = attending class

Phone Tap object
Built in a security room and connected via wires to phone booths
Manned by a Guard
Allows you to listen in to prisoner phone calls, revealing their Reputation, and arranged contraband throw-ins.
Cctv research renamed to Surveillance, and includes cctv equipment and phone monitoring

Names In The Game : Report offensive entry button
All entries in the Names in the game list now have a "Report" button
Click on this button if you feel the bio is offensive and should be removed from the game.
The number of clicks on any entry is recorded in our database, and we will review all reported entries and remove them as appropriate.

Game balance
Reputations rebalanced : Legendary, Volatile, Deadly are all less likely
Contraband smuggling via deliveries has been halved
Prisoners needs now start at zero

Other changes and fixes
Deployment/Jobs screen now shows staff-only work rooms as grey instead of green.
Assigning prisoners to work in those rooms will produce a flashing red warning message saying "STAFF ONLY"
Render change : Different wall types no longer blend wierdly, eg fences, perimeter walls

New Reputation :
Skilled Fighter. Can sometimes disarm an opponent during a fight.
Expert Fighter. Can sometimes take a weapon from his opponent during a fight.

BUG FIXES
Fixed : Markers continuously popping up over Guards during fights
Many language typos and fixes. Thanks to RGeezy911 for doing this work.
Fixed : Blackscreen bug with certain Intel GMA cards
0004332: [AI & Behaviour] Issues with Chef AI (Chris) - resolved.
0004274: [Control & User Interface] AA Program - 'Removes' spelling mistake. (RGeezy911) - resolved.
0002272: [Gameplay] Inconsistent naming - Cook or Chef (RGeezy911) - resolved.
0004139: [Control & User Interface] Failure Condition: Bankrupt - Disastrous spelled wrong (RGeezy911) - resolved.
0002305: [Other] CEO phonecall (RGeezy911) - resolved.
0001647: [Other] Shears item name misspelled as "Sheers" (RGeezy911) - resolved.
0000783: [Other] spelling mistakes in Language File (RGeezy911) - resolved.
0000476: [Control & User Interface] Maintenance is misspelled in Bureaucracy screen, elsewhere (RGeezy911) - resolved.
0000073: [Other] Missing apostrophe in CEO dialogue (RGeezy911) - resolved.
0002681: [Control & User Interface] Typos: In descriptions of CCTV cameras and Holding Cell (RGeezy911) - resolved.
0005187: [Control & User Interface] Possible misspelling in Grant description (RGeezy911) - resolved.
0006688: [Graphics] Black Screen with game running the the background (works fine in Alpha 25) (John) - resolved.
0005835: [AI & Behaviour] Piles of dirty clothing not being dealt with (lim_ak) - resolved.
0006824: [Gameplay] rubble needs to be repaired (lim_ak) - resolved.
0006823: [Gameplay] Water pump continues to supply water after being dismantled (lim_ak) - resolved.
0003579: [AI & Behaviour] Guard Dogs get stuck at the entrance of Kennels (John) - resolved.
0006033: [Graphics] Flashing power symbols after foundations are bulldozed with lights installed. (John) - resolved.
0004767: [Graphics] Single Electric Cable Invisible (lim_ak) - resolved


Stay up to date:
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

49 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

30 ตุลาคม

Prison Architect Alpha 26

Alpha 26 has been released! Here is our video demonstrating the work done this month.
https://www.youtube.com/watch?v=0p3EgTP2FYA&list=UUuWAgvyiWcBeZ8sT0sJZyBg

This month was dedicated to our second Bug Bash - which means all the programmers at Introversion focussed exclusively on bug fixes for an entire month. We've spent the month slogging our way through the bug database and fixing the highest priority issues to bring you a slicker, faster, better, less buggy Prison Architect. But that's not all - NOT ONLY have we fixed 39 issues and resolved 550 duplicates, we also present a brand new feature! Tell your mates, put it on facebook, set twitter on fire, let the world know that Prison Architect now comes with a digital clock.

At the very start of the month we decided we would aim to resolve the food/kitchen/chefs bugs as a priority. If you are a regular player you have no doubt experienced chefs being dumb, food going to the wrong canteen whilst inmates starve elsewhere, and various issues around kitchen resources. In many ways the food distribution system is the most complex of all of the AI within the game, and none of these problems are 100% solvable simply because everyone builds prisons differently, and there are many variables to take into account. Players can build one or many kitchens, one or many canteens, and can hire chefs or use prison labour. They may intend one kitchen to cook for everyone, or multiple kitchens to cook for one canteen, or multiple kitchens to cook for multiple canteens. If that wasn't bad enough, each kitchen may have a security designation limiting which prisoners can work in there when, and the canteens may be designated as well such that only certain prisoners can eat there, and each category of prisoner can potentially eat at a different time of day. Sometimes you may have a mixture of prisoner types in one canteen. Just figuring out how many prisoners will be eating in a single canteen at a certain time of day is a very complex AI problem. But thanks to the work done this month we think you'll find the whole system much more reliable from now on.

We also resolved lots of nasty bugs to do with zoning your prison into different categories of prisoners. Eg prisoners failing to go to reform programs, or visitations failing, all due to the AI not taking into account the security designation of different sectors.

Normal service will now resume, and we will be getting back to adding new features to the game. See you next month!

Here's the full list of all fixed bugs:

- 0005441: [Gameplay] object_FoodWaste is not being removed properly (Icepick) - resolved.
- 0002141: [Save & Load] Can overwrite save files without warning (Icepick) - resolved.
- 0006069: [Gameplay] Supermax security prisoners are downgraded back to Max security after a murder (lim_ak) - resolved.
- 0006493: [AI & Behaviour] prisoners use the same seat/phone/shower etc (Icepick) - resolved.
- 0001589: [Control & User Interface] Request - digital clock (elDiablo) - resolved.
- 0004535: [Control & User Interface] Enumerate cells by security level (elDiablo) - resolved.
- 0003822: [Gameplay] Always Fog Of War (Chris) - resolved.
- 0004464: [Gameplay] Cooks and reform programs clash with the new regime system (Icepick) - resolved.
- 0004193: [AI & Behaviour] (Some) Prisoners won't attend Reform Programs (Icepick) - resolved.
- 0003542: [Graphics] Full-screen image flash when contraband discovered (elDiablo) - resolved.
- 0004588: [AI & Behaviour] Multiple regimes not working with classroom scheduling (Icepick) - resolved.
- 0004515: [Sound] Riot Music Continues to Play After Loading a Different Prison (Icepick) - resolved.
- 0005846: [Save & Load] Special char in user account name result in the game failing to save (John) - resolved.
- 0001358: [AI & Behaviour] Dead inmate's family still come for visitation (Icepick) - resolved.
- 0004720: [AI & Behaviour] Teacher wanders into adjacent rooms while teaching (Icepick) - resolved.
- 0003948: [Control & User Interface] dragging sound may continue playing when it shouldn't (Icepick) - resolved.
- 0003162: [Sound] Construction sound would not stop (Icepick) - resolved.
- 0006001: [Other] Name in Game ages incorrect (lim_ak) - resolved.
- 0004048: [Sound] carpenter table sound continues even when no one is working at it (Icepick) - resolved.
- 0002093: [Sound] Sirens do not turn off (Icepick) - resolved.
- 0006208: [Sound] Ringing sound when deploying guard for patrols (Icepick) - resolved.
- 0000450: [Other] Make the introduction video skippable (elDiablo) - resolved.
- 0004419: [AI & Behaviour] Having Multiple Psychiatrists running Multiple Counseling Programs causes them to jump between. (Icepick) - resolved.
- 0004528: [Control & User Interface] non-click mouse input still possible when window is not in focus (John) - resolved.
- 0005164: [Control & User Interface] Introduction Objectives (lim_ak) - resolved.
- 0002655: [Save & Load] Incident free timer resets on load (lim_ak) - resolved.
- 0003969: [AI & Behaviour] visitors may go to the wrong visitation rooms (Icepick) - resolved.
- 0000027: [AI & Behaviour] Garbage is unloaded at Deliveries (elDiablo) - resolved.
- 0005611: [Control & User Interface] Clone toolbar not visible (Icepick) - resolved.
- 0001061: [Save & Load] Prisoner's sleep state not saved (Icepick) - resolved.
- 0004784: [Control & User Interface] Policy Tab - Setting punishments to "None" resets after save & load (lim_ak) - resolved.
- 0006021: [Control & User Interface] too many informants cover the screen (Icepick) - resolved.
- 0002563: [AI & Behaviour] Prisoner released same time as family goes to meet him (Icepick) - resolved.
- 0002611: [Graphics] An Invisible Prisoner (Icepick) - resolved.
- 0005896: [Save & Load] Cannot save game. So I cannot load it neither. (John) - resolved.
- 0006020: [Gameplay] Bankruptcy when playing with unlimited funds (lim_ak) - resolved.
- 0004601: [Sound] [motherbug] Issues regarding Sound which does not stop when it should (Icepick) - closed.
- 0002461: [Sound] riots music does not stop after a riot (Icepick) - closed.
- 0004874: [Sound] Lockdown alarm continues to sound after loading a different *.prison (Icepick) - closed.


Stay up to date:
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

48 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Prison Architect chills me to the bone. If played haphazardly it can be a wonderful farce rich with hilarious anecdotes, but played patiently and carefully it’s a horror game, a top-down voyage into the heart of darkness, an eternal raging fire I forever try but can only fail to douse.”
RPS

Steam Workshop

เกี่ยวกับเกมนี้

Build and Manage A Maximum Security Prison.

Prison Architect is the world's latest Prison Management Sim. Starting with an empty plot of land you must construct a holding cell with basic water and electricity to house your first batch of prisoners, to buy you enough time to create a proper cell block. You'll need to hire some guards, get some showers built and unless the kitchen is up and running with chefs working away you're going to end up with a riot on your hands. From there you take your prison in which-ever direction you like. A monsterous super-max or comfortable center for rehabilitation, the choice is up to you.


Prison Architect is currently in Alpha which means that the game is playable, but still in development. Not all features are implemented yet and there are many bugs that may affect gameplay. We are currently releasing monthly updated builds which include new features and bug fixes. By buying the alpha you will automatically be gifted a free copy of the full game when it's finished.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:100 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:100 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 100 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
34.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มิถุนายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
สรุปเกม prison architect ให้ฟังคร่าวๆ
เป็นเกมแนววางแผนให้เรา สร้างคุก บริหารคุกนั้นเอง
การสร้างห้องต่างๆ จำเป็นต้องใช้น้ำ ใช้ไฟ ต้องวางแผนโครงสร้างดีๆ เพราะ ถ้าใช้มากเกินไปไฟก็จะดับ ต้องมีการทำอาหารให้กับนักโทษด้วย และ นักโทษก็พยายามจะหนีเหลือเกิน อีกทั้งแมร่งมาเพิ่มทุกวัน ทำให้ต้องคอยขยายไปเรื่อยๆ คุกที่เราสร้างก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ คอยรับภารกิจมาทำ เพื่อนำเงินมาขยาย รายละเอียดมากมายเกมนี้
การเล่นไม่มีวันจบ เล่นได้เรื่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆ จุดสังเกตุคือ คนคุกมาเพิ่มทุกวัน แทบจะไม่ออกไปเลย T T
สนุกมากเกมนี้ แนะนำ prison architect ให้ทุกคนไปลองเล่นนะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
ใครที่ชอบแนว The Sim หรือพวกสร้างๆ น่าจะชอบเกมส์นี้ครับ
เราจะได้รับบทเป็น ผูู้แลควบคุมคุก เราสามารถออกแบบได้ตามจินตนาการเราเลยครับ

แต่อย่าคิดว่านักโทษจะนอนอยู่ในกรงกันดีๆนะครับ ทั้งก่อจลาจล ทำร้ายกันเอง แหกคุก
เอาง่ายๆ เหมือน Prison Break นั่นแหละ เราต้องคอยจัดการความคุมดีๆ

ผมว่าเป็นเกมส์ที่ ครีเอทีฟมากๆ และได้สอนให้คนทั่วไปเข้าใจระบบของคุกด้วยครับ

โดยรวมผมให้ 8.5/10 คะแนน
ได้ไม่เต้มเพราะกราฟิกยังด้อยไปนิด แต่ GamePlay สนุกมากมีรายละเอียดให้ปรับเยอะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
436 จาก 515 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
40.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I raided a Prisoner's cell and found thirty spoons, he wasn't even tunneling, just had a collection going.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
122 จาก 132 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
86.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
If you're interested in this game, just buy it. It has workshop integration with an active modding community. Earlier tonight I changed the theme to star wars with a press of the button. This is a very addictive game where real time begins to speed by in a blur. 5 minutes becomes 5 hours and you only noticed because you need to use the restroom. There is a wonderful charm about it and the fat little characters. There is a lot of micromanagement so if you're the kind of person that hates to think, can't oil your brain because it hurts, well then you should pass. It's not overly complicated but the game doesn't hold your hand starting out. It's like bam build a prison. The only downside is struggling to figure out why things aren't being built, or populated. This may further confuse someone since it is alpha which makes it difficult to distinguish between a bug and something you aren't doing correctly. Other than that you should enjoy this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
182 จาก 218 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
16 hours sank in three days. Not much for some, but when you have multiple assignments due, it's a pretty big deal.

That's how good this game is. Better than my Masters Degree.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
83 จาก 95 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Spent three hours planning,
Had my first set of prisoners,
Forget to enclose prison,
After yard time they all just walked off to freedom.

10/10

After many let downs with other Early Access games this one gives me hope. Constant updates and enough of a full game to feel complete make this worth of a purchase.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
260 จาก 359 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
My Informent snitched on himself - 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
201 จาก 283 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
You get to build your future home. - 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
71 จาก 89 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I found a spoon in an inmates cell and I called the swat team in and they killed half the prison.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
134 จาก 188 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Like the Sims but you HAVE to lock the people in the house
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
36 จาก 38 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
62.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
* This review is under Alpha-24c PC 31 Aug, 2014 version

Ultimate fun and addictive game imo.
Prison management is not that easy in this game. Build a nice prison and intake more prisoner and build a bigger prison. Prison Architect provide a lot of feature to play. You can build Holding Cell or Personal Cell even Solitery Cell, depoly guards, dogs and army, build a infarmy facility, construct the CCTV monitor network with remote control doors, teach your prisoners in classroom with reform program and give them works to do, and much more fun in Prison Architect!
The most imoportant thing is that Prison Architect provide features to buy adjacency lands to expand your jail. And you can even sell you jail for some funds to build the next jail with better start facilities! Last but not least, Prison Architect support Steam Workshop, give this game infinte possibility!
If you like Strategy, Building, Managing game, you must try Prison Architect!

Pros:
+ Addictive gameplay.
+ Simple but nice looking graphic design.
+ "Grants" gives you short term goals and challenges and rewards.
+ Various facilities to build and management.
+ Logic Circuits!
+ Detail reports to view and manage the whole jail and all prisoners.
+ Lots of events and works in all time.
+ Mods and Steam Workshop support! (language mod included!)

Cons:
- Still in Early Access, so obviously there's some bugs.
- Not very smart routing AI, workers or prisoners sometimes stuck or do nothing.
- Seldom game crash with no reason. (About 2 times in my first 18 hours, 3 times in first 44 hours)
- Few hotkeys, only WASD / QE / 123 / Space / -= for camera movement / zoom in and out / time speed control / pause / UI size respectively.
- Some items have not implemented or not fully functional right now, such as Brick Wall and Concreate Wall only differ from appearence, Execution Room is no use other than introduction, windows do nothing, etc.
- Bad tutorial and few in-game info. You need to dig out and learn lots of things fron Official Wiki, Wikia and Google by yourself.

The first time I played this game was so addicted and when I noticed that it's been 18 hours passed...


* 這篇是Alpha-24c PC 2014.08.31版本的評論

我個人認為這是一款非常有趣且讓人沉迷的遊戲。
遊戲中管理監獄不像想像中的簡單,要蓋個好監獄、收更多犯人、然後蓋更大的監獄,Prison Architect提供大量的遊戲內容與功能,你可以蓋集中牢房、個人牢房、重犯牢房等,部屬警衛、警犬、重裝警衛等,建造醫療中心,搭配遠端遙控門禁系統建構CCTV閉路監視系統網路,透過再造計畫課程教導更生人生活技能並給他們工作協助監獄運作,還有更多有趣好玩的內容!
更重要的是Prison Architect提供購買鄰近土地的功能,讓你能持續擴張你的監獄規模,甚至能讓你販售你的監獄,讓下次開新局的起首資金更多!此外,Prison Architect也支援Steam工作坊,提供了無限的可能性!
如果你喜歡策略、建造、管理的遊戲,一定要試試看Prison Architect!

優點:
+ 讓人沉迷的遊戲內容。
+ 簡單卻精緻好看的美術設計。
+ 有短期目標與挑戰提供發展資金。
+ 多樣的監獄設施可建造管理。
+ 有邏輯電路!
+ 詳細的報告內容可以一覽監獄和囚犯狀態。
+ 隨時都有豐富多樣的事件和工作發生。
+ 支援模組和Steam工作坊!(包含語言包模組!)

缺點:
- 仍然是Aplha測試階段,有一些明顯的Bug。
- 尋路AI有點蠢,工人和犯人偶爾會卡住不動。
- 遊戲有時候莫名其妙當機崩潰。(我玩了18小時大概崩潰兩次,44小時大約3次)
- 熱鍵很少,只有WASD / QE / 123 / 空白鍵 / -= 分別控制 鏡頭 / 縮放 / 遊戲速度 / 暫停 / 介面大小。
- 有些東西目前還沒實作或是沒功能,例如磚牆和水泥牆只有外觀的差異,行刑室除了教學模式以外沒用處,窗戶沒有任何狀態效果,等等。
- 很爛的教學,遊戲內的資訊有點少,你必須要翻翻官方Wiki、Wikia和Google來了解更細節的說明。

我第一次玩這遊戲就立刻沉迷,等我回過神來已經18小時了...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
39 จาก 44 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
93.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
- Addicting
- Fun
- Easy to get into
- Constanlty updated
- Has a lot of objects and such that you can build/place in the game's world
- Mod support

For an Early Access game I'd say this game is doing great. If you like sandbox type of games or games where you have to manage something (in this case - a prison) then get this, you won't be disappointed!

Oh, also you can encounter this:

Christopher "The rabid penguin" Setterstrom's biography -
Responsible for the pre-meditated deaths of 12 people, this man earned his nickname when it was discovered he had developed a chemical that gave penguins similar symptoms to rabies and used that so they would consume his victims leaving no evidence.

11/10
Would keep him in jail again!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
30 จาก 33 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I absolutely love sandbox building games that aren't a cosmetic tea party. This game has done nothing but amuse me as I've tried and failed to manage a prison properly probably a half dozen times now, but that's really the beauty of it. I could probably read a guide and get a lot of "I win" information, but games like these are just big ant farms slash chemisty sets where I like to be forced to evaluate my choices and try to balance a ton of factors into the plan. The best thing about this game is that everything is staged and nothing is instant. Your plan has to work from A to B and it's up to decide what you build or research next, but once you do you've sacrificed something and opened a hole somewhere. Eventually you have moments of stability where things seem to be going ok, but another wrench is thrown and the whole thing can spiral into chaos quickly.

If you glanced at this and thought it would be a cheap imitation of something that should be labeled "Tycoon" and thrown in a bargin bin, then you are sorely mistaken. This is an OCD stress test of micromanagement, choice making and logistics. It feels like everything matters and sometimes it feels like everything you do is 5 steps behind the thing you should have already been doing 10 steps ago. Of course you can pace the game at your choices and even play in full "free" mode where you have lots of money, but even still...you aren't inviting kittens into your Barbie Dream House that you are filling up full of cheap furniture. You are inviting murderers and thieves into a house full of other murderers and thieves and it's up to get a TON of variables to play nice with each other. They are not stupid. They will revolt. They will try to escape. They will steal from the kitchen and try to stab people, etc etc.

The scope to which this game has expanded is more than impressive and for a game that started off mentioning Dwarf Fortress as it's inspiration, it's created something even more unique that casts it's own shadow. Of course there have been other prison games, but this one has nailed so many concepts perfectly and given the track record for upgrades and patches, there will be more. I have found some bugs and the foundation system took me a while to really get my head around. I have to say the "Planning Mode" is something that every single builder type game needs to embrace right the eff now as well.

This is a solid recommendation from me even in Early Access state. If you don't like to support that kind of thing, completely understandable. The devs are active and the game has had over 20 patches full of content and fixes just since I've bought it. I actually turned it on just to see how it was progressing and I'm sucked into it and hopeless trying to figure out how last more than 30 minutes without someone dying. (I know I could read a guide or something but who the heck plays games like that?)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
31 จาก 35 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
57.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I love tycoon/building games, like Sim City, rollercoaster tycoon, etc. This game doesn't disappoint. In fact in some ways it's better.

PA offers you the fun of building something, i.e. a prison, but with the details of running it as well, which you don't get with every game. You get to decide a lot more then some broad overviews of the world. You can deicde how everything works, when it works, cut cost, spend more, care for the prisoners — or don't it's up to you.

The game does have some issues, such as on MAC I don't see any of the proper icons/graphics when I play the game outside of SAFE mode. It loads into your save fast and then fromt here your fine. Occasionally something breaks in the game and the devs are fast to respond and deploy a fix or include it in the next update.

Personally this game could be released now, however I understand and don't want people to buy the game and it have some bugs and think that it was hald-♥♥♥♥♥ because of a a few minor problems.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
45 จาก 60 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
802.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game is sweet. A must buy for anyone who likes this genre.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
22 จาก 22 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
55.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Ever watch TV shows like Oz, Prison Break or Orange is the New Black and want to run your own prison? Now is your chance! Prison Architect is a simple, fun, top down, real time strategy, management, building game with a lot of depth yet it is so easy to pick up and play. While it is still 'Early access,' it feels complete and polished.

Prison Architect is not like the Sims. You are just building a prison. Everything is not instantly done when you place it. You have workers that take time to go through your prison to carry out what you want. Not just that, but the trucks with the items need to arrive. It is a really nice system and the workers are fast and efficient enough to quickly carry out things. Your workers can die and if things aren't getting done quick enough, hire more workers. Every staff costs X amount to hire them, and Y amount to keep them employed every day. You have funds and a daily budget. Your daily budget cannot be in the red, that becomes the limitation and challenge of the game.

Since this is a prison, every 24 hours new inmates arrive. You need to get ready for them. So you build walls, a holding cell, dozens of private cells, a shower, a yard, a kitchen and a canteen. Then you hire staff and place objects into each room to make them functional. Objects such as beds, benches, tables, kitchen cookers, freezers, a wide sofa for your staff room, desks for your offices and of course a variety of doors. Jail doors, large jail doors, staff doors, solitary confinement doors. These are all objects. Only guards can open jail doors so if one of your worker / laborers needs to get through they need to wait for a guard to let them through.

When you start a game, you can select different things to make your game different, such as having randomly generated empty rooms and landscape. You can select whether or not to have 8 normal prisoners per day or a random number of maximum, minimum or normal security prisoners. This adds a lot of variety to each time you start a new game.

The game lets you do whatever you want, but as a guide, it gives you optional objectives. You can only do 2 objectives at once. That's the beauty of this game, you pick the objectives whenever you want at any time. You're not pigeon holed into a scenario. When you select an objective you will receive a money grant to carry out the objective. There is no time limit. There is just a money limit. Run out of money doing a project and you'll be stuck waiting until your funds build back up. For the most part you are given more than enough money and once you're done with the objective you get the other half of the money. The objectives have a list of mini objectives that benefit and grow your prison. Everything to build a cell block that can hold 15 prisoners to all the steps needed to have a functional medical ward, which involve offices, doctors, an intermarry and a psychiatrist that need to be unlocked in bureaucracy.

Once you hire a warden, he will open up bureaucracy, which is the game's version of unlocks. You can unlock a slew of new personnel such as a security chief that can unlock cameras, an armory and other things. You can even unlock an accountant that leads to land purchases for when you outgrow your plot of land. These are all nice touches that really let the game feel like your own.

Since you are an architect, you need to lay out pipes and wires. Not just that, but you need to place water pumps, generators and conduits. Every room needs to have wires to it, big items such as freezers and monitors need wires directly to them. If you use too much power for your generator and conduits, it'll result in a power outage and then chaos happens. When it comes to toilets and showers, you have small pipes and large pipes, small pipes lose pressure the further they go, so you need to have large pipes, but the catch is inmates can use large pipes to crawl in and escape. So never have large pipes near inmates. There are other ways inmates can escape, such as tunneling, walking out if they break a door lock and go over an unattended wall.

The game has emergency services so if you get uncontrollable riots, you can send in an emergency swat team and tell them where to go. If you have a fire, then call for the fire department and you'll see their hoses strung through your prison. EMTs can also be called in, but for the most part your medical ward / infirmary should handle things.

You have a lot of control over the prisoners including their schedule, how much free time they have, when the have it, when they eat and when they shower. It is helpful for big prisons that have small facilities, you can have the minimum security prisoners eat when the maximums are showering and when the normal prisoners are in the yard. You can unlock restricting certain levels of prisoners to certain areas. On top of that you can even sell and buy stock from your prison.

There is also a lot of unintentional comedy such as a K9 patrol using a broken toilet, workers getting cemented into walls, inmates killing guards with spoons, and of course the names of inmates and why they're in prison. On top of that there are mods and prison downloads, the game is really about having your fun the way you want to have it.

In all the game is probably worth $30 and I rarely say that, but its been on sale plenty of times. You can sink a lot of time into the game and enjoy every second of it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
26 จาก 29 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
132.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
TL:DR? See Conclusion

Note: As an Early Access Review, this will be subjected to change and editing as newer updates are released.

INTRODUCTION:
Prison Architect is a 2D top down prison building and management simulation game made by Introversion Software being financed by crowd-funding, pre-orders and Steam Early Access. Since it's initial release on 2012, the game has undergone several major updates (an average of 4 weeks per update) and has raised nearly $10 Million in revenue.

The player takes on the role of a Prison owner, architect and governor who's objective is to create a prison from an expandable open world map. The player may choose the purpose of their prison either focused on reforming criminals, severe draconian punishment, or a mix of the two. Build the prison from scratch, hire guards and officers, staff and maintenance crew to keep it functioning, dog patrols to keep watch and many more. There is no end to the game, the player just needs to keep building and keep expanding until they decide to sell their prison and build a new one, or, have it burned to the ground because of a riot and find yourself in prison (seriously, your character can go to jail if you're grossly negligent in its management, ironically, in the same prison you built).

PROS:
+ Great 2D Art Style
+ Good Tutorial: Comprehensive and easy to understand
+ Vast variety of Characters (Staff, Officers, Prisoners, Guards etc)
+ Expanding World Map: (Buy the adjacent lot to expand)
+ Detailed Micromanagement System (Prisoner Regime, Guard/Dog Patrols, lock downs etc.)
+ Detailed Construction System (Buildings, water systems, electrical wiring, computer controls etc.)
+ Easy to install and uninstall MODS (Steam Workshop)
+ Monthly major updates (YouTube Channel for Introversion Software provided at the comment section below)
+ Old Computer friendly
+ High Replayability

CONS:
- Early Access (I will only remove this after full release)
- Severe Performance Drop when the prison becomes very large (in size, prisoner and staff)
- Lacking in Soundtracks
- Occasional path-finding problems
- No main menu (minor annoyance and not a deal breaker)
- No Steam Cloud Support
- Prisoners are released Naked sometimes

CONCLUSION:
GREAT EARLY ACCESS GAME. Prison Architect is what all Early Access games should try to be; it has constant updates, great art style, solid core gameplay, stable & playable and most importantly, easy on the pocket even at full price.

MUST TRY, whether the game is at full price or sale, it's worth every penny and I fully RECOMMEND it specially if your a City Building / Simulation fan. To be honest, the game is technically finished in my opinion (just need bit more bug fixing and performance improvements) and has more features than some of the other fully released games I've seen.

---------------------------------------------------------
Like my Reviews? Follow my Curator's Page:

http://store.steampowered.com/curator/6861651-Miyumi%27s-Review-Corner/
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
28 จาก 33 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
23.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I've enjoyed creating my own prison and watching the prisoners suffer. There are lot of bugs in the game which can be ignored since they don't affect the gameplay a lot. You can buy the plot lands around you in case you want to expand your prison to be bigger (I prefer mine to be small, its easier to control). I got the game on sale for like $10 which was a good price considering how expensive it is. It's definitely worth your time playing, you'll be addicted watching your prisoners move around or watch them get in a riot because you've been treating them badly (never had gotten a riot in my prison before. I'm proud of myself). I give the game a 9/10 since it still has bugs in it. Buy it to support the developers they made a great game and its still being worked too! Buy the game. You won't regret it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
22 จาก 25 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Imagine Sims, if you had to house dozens at first, or eventually hundreds of people in only one house.
Then, having lots of babysitters to watch everybody... And if you didn't fullfill all their needs, they would start acting up, wrecking your house and attacking eachother and the babysitters.
That is basically Prison Architect. :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
34 จาก 46 คน (74%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
You Know what, im fed up of hearing people complaing about the price of prison architect. Id pay full whack for it sheerly on the basis that its better than half the games released by the major gaming developers. Its genius, fun and adictive. I cant remmember the last time i played a game that kept me engrossed for 2 days solid and im still going. I have a feeling this is going to get much, much better. That all you need to know BUY IT NOW .
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่