สร้างและบริหารเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด ทันทีที่ดวงอาทิตย์สาดแสงยามเช้า งานของคุณก็เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งมายังเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ นักโทษของจะเดินทางมายังเรือนจำแห่งใหม่ของคุณในรถบัสสีเหลือง อย่าให้คนงานก่อสร้างของคุณได้พักผ่อน ทันทีที่ก่ออิฐก้อนสุดท้าย ค
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (1,800 บทวิจารณ์) - 97% จาก 1,800 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (23,726 บทวิจารณ์) - 94% จาก 23,726 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 6 ต.ค. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Prison Architect Standard

ซื้อ Prison Architect Aficionado

Includes the Standard Edition, PLUS access to the Soundtrack and Artbook.

ซื้อ Prison Architect Introversioner

Includes the Standard & Aficionado Editions, PLUS Uplink, Darwinia, DEFCON and Multiwinia. Already own one of those titles? Give the Extra Copy to a friend!

ซื้อ Prison Architect Name in Game

Includes the Standard, Aficionado, and Introversioner, PLUS the ability to name a prisoner and write his bio.

ซื้อ Prison Architect Name in Game Upgrade DLC

Upgrade from any other version to gain the ability to name a prisoner and write his bio. Includes the Aficionado, and Introversioner content.

ซื้อ Introversion Complete Bundle ชุดรวม (?)

มี 5 ผลิตภัณฑ์: Darwinia, Uplink, DEFCON, Multiwinia, Prison Architect Standard

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (41)

26 สิงหาคม

Version 2.0 released

Prison Architect Version 2.0 has been released!

https://www.youtube.com/watch?v=UXrmp9F0uMY

TWO MILLION players have now enjoyed Prison Architect. We are flabbergasted. We would like to thank every single one of you from the bottom of our hearts, for making this such a dream project.

After six years of development including over 40 monthly updates, this is the final content update for Prison Architect and the final video. We will of course continue fixing bugs and providing support. We are going to take a break for a little while, but we will be back soon with our next game.

CHANGES

Developer Tools and Cheats
Developer tools and cheats, seen in some of the alpha videos, are now available to everyone.
A new option is shown when creating a new map, "Enable Cheats". This is prison specific and cannot be disabled later.

When enabled:
- All construction occurs immediately
- A new 'Spawn' toolbar button permits instant creation of any game object for zero cost
- Water can be placed like any other material
- Research in the bureaucracy screen can be sped up by holding down the right mouse button on the item

The Function keys now perform debug services:
F1 Edit world properties (Very easy to crash/ruin the game)
F2 Profiler
F3 Script Debugger
F4 Dialog Editor
F5 Sound Editor
F6 Sprite Bank Editor for Needs icons
F7 Sprite Bank Editor for User Interface icons
F8 Sprite Bank Editor for Game Sprites
F9 Debug rendering options
F11 Enlarge Map in All Directions

Nb.
- Cheat prisons do not allow achievement unlocks
- Cheat prisons cannot be sold for profit.


Policy Window (continued)
You can now set which misbehaviours warrant an increase or decrease in prisoner security.
For example, murder can be set to immediately make a prisoner Max-Sec.

You can now disable the cell quality checks that determine which cells a prisoner can be assigned to.
When enabled, prisoners who misbehave will not be assigned to a nice cell, even if that nice cell is the only one available.
When disabled, prisoners will always be assigned to free cells if that is all that is available.


Modding System (continued)
- Added World.NumPrisoners and World.Capacity. These return tables containing the current number of prisoners
and the total number of cells in each security rating respectively.
- Added ability to use markers in object tooltip strings (via objectTable.Tooltip). See lua_function_list.txt


- Localisations: All languages updated.


BUG FIXES
- Jobs to construct walls are now visible while designating rooms.
- Fix for reliability of + button in Build Toolbar
- Delivery Truck drivers no longer counted in Staff Reports
- Utilities Room in Quick Build no longer uses the default sprite
- Objects that can't be rotated are no longer rotated if part of a Quick Build
- Staff inside gang controlled areas can now be sacked
- 0010930: [AI & Behaviour] Death row prisoners show up as max security (Icepick) - resolved.
- 0011077: [Other] Name in Game Tier issue (John) - resolved.
- 0011091: [Control & User Interface] Clicking where the taskbar is located shows the taskbar in windows 10 anniversary update (lim_ak) - resolved.
- 0011119: [Gameplay] The issue with taking Death row prisoners. (Icepick) - resolved.
- 0010968: [Performance] Random crash.Especially during the riot or taser fighting (John) - resolved.
- 0011017: [Control & User Interface] [v2preview] crash when viewing "stolen from" (John) - resolved.
- 0010921: [AI & Behaviour] Freetime broken (Icepick) - resolved.
- 0011032: [Control & User Interface] wrong Japanese translation (John) - resolved.
- 0011052: [Gameplay] Quickbuild "luxury cell" and common room not updated for v2.0 tv behavior. (Icepick) - resolved.
- 0010191: [AI & Behaviour] Dead armed guards will not stop moving when put in Hearse. (Icepick) - resolved.
- 0011060: [Control & User Interface] Ability to disable the automatic prisoner security change. (Icepick) - resolved.
- 0007196: [Control & User Interface] Inmate Nutrition Research Grammar (Icepick) - resolved.
- 0011170: [AI & Behaviour] Several security-restricted reception rooms do not work (Icepick) - resolved.
- 0011168: [AI & Behaviour] Visitation does not satisfy family need. (Icepick) - resolved.
- 0010829: [Gameplay] Extension to automatic Security Risk re-assignment (Icepick) - resolved.
- 0003491: [Control & User Interface] I need more intake in order to keep the Prison profitable (Icepick) - resolved.
- 0011129: [Platform Specific Issues] Windows 10 Taskbar vs PA Toolbar (lim_ak) - resolved.
- 0009331: [Gameplay] Execution Lockdown fails to complete (Icepick) - resolved.
- 0011135: [Gameplay] Freedom need not satisfied by yard (Icepick) - resolved.
- 0011150: [AI & Behaviour] Confidential Informants Get Stuck In Security Room (Icepick) - resolved.
- 0011106: [Control & User Interface] Micromanagement bug - no teacher exists while he does. (Icepick) - resolved.
- 0011145: [Control & User Interface] Screen focus shifts while in Informants view mode (Icepick) - resolved.
- 0011158: [Control & User Interface] Cannot switch from Dump to Dismantle in Context Menu (Icepick) - resolved.
- 0011160: [Gameplay] National guard should cancel lockdown before entering the prison (Icepick) - resolved.
- 0011105: [AI & Behaviour] Cell doors are open during Work/Lockup regime (Icepick) - resolved.
- 0011120: [Mod System] [Bug] Using "Interface.RemoveComponent()" extends the menu window height instead of shortening (elDiablo) - resolved.
- 0011068: [Control & User Interface] Nasty new problems with Interface Buttons on objects (elDiablo) - resolved.
- 0011097: [Mod System] Make the amount of prisoners per Security Level and the amount available/total cells per Security level accessible for mods (elDiablo) - resolved.
- 0010996: [AI & Behaviour] (Version 2 preview) Prisoners in solitary aren't using toilets/showers even though their needs are high (Icepick) - resolved.
- 0011104: [Gameplay] Prisoners sniffed by dog and searched once deposited in solitary never start serving their punishment (Icepick) - resolved.
- 0011136: [AI & Behaviour] Food tray redistribution (Icepick) - resolved.
- 0011124: [Gameplay] The new suprise minsec legendary gangleader event didn't actually make the prisoner a gang leader (Icepick) - resolved.
- 0011133: [AI & Behaviour] Prisoners get stuck when sent to solitary (Icepick) - resolved.
- 0011132: [Gameplay] Object duplication with high-priority jobs (Icepick) - resolved.
- 0011014: [Save & Load] SectorSystem check keeps reverting changes (Icepick) - resolved.
- 0011131: [Gameplay] Snipers bug. (Icepick) - resolved.
- 0011046: [Control & User Interface] Confidential informants screen misplaced (Icepick) - resolved.
- 0010521: [AI & Behaviour] Families wont visit causing lots of fights (Icepick) - resolved.
- 0011126: [AI & Behaviour] Prisoners fail to satisfy "Literacy" need despite having library books (Icepick) - resolved.
- 0011087: [AI & Behaviour] Prisoners taken to medical beds are not healed or returned to cells (Icepick) - resolved.
- 0010998: [Control & User Interface] "Total Prisoners" intake always selects maximum number of inmates regardless of number set (lim_ak) - resolved.
- 0011071: [AI & Behaviour] Stacking babies in a single stack (Icepick) - resolved.
- 0011075: [Gameplay] Mother visited by her 0yr. old child (Icepick) - resolved.
- 0011092: [Gameplay] Certain events should not occour before the player has unlocked what (Icepick) - resolved.
- 0011030: [Control & User Interface] v2 Reg Doors cannot be locked open (Icepick) - resolved.
- 0011081: [AI & Behaviour] Snipers target same prisoner (Icepick) - resolved.
- 0011058: [Gameplay] Mayor does not require large TV removal (Icepick) - resolved.
- 0011079: [Gameplay] Cell Grading for Dormitories bugged with more than 1 Occupants. (Icepick) - resolved.
- 0011067: [Gameplay] Random items appearing on todo list. (Icepick) - resolved.
- 0011003: [Gameplay] Agitating radio broadcasts wont stop (Icepick) - resolved.


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

186 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

27 กรกฎาคม

Update 8 released (v2.0 preview!)

Prison Architect Update 8 has been released!

This update is on a steam branch, meaning it will not automatically download. You must manually switch to that branch to see this new version.
- Right click on Prison Architect in your games list
- Click 'Properties'
- Click 'Betas'
- Select 'v2preview' from the list. (Restart steam if it doesn't show up)
- The update will then download.

This is a preview build of the v2.0 features that we are properly launching next month. There may be a couple of bugs and glitches in this bad boy so only dl if you are proper brave.....


https://www.youtube.com/watch?v=e2e1zciptdI


New improved User Interface
Many user interfaces have been redesigned to be clearer, more consistent, and better looking.

- Improved Build toolbar
New look build toolbar for with much cleaner icons and graphics
Toolbar now filters out locked items by default, leading to simpler menus in early game (Click + to reveal all)
The Room toolbar now highlights room types when you mouse over them
Help tooltips have been added to many of the toolbar menus

- Tooltip sizes made more consistent and screen friendly across the board

- New Context Menu
Click on any object or entity to bring up the context menu
Allows for quick context sensitive actions
Prisoner Rap sheet now auto-follows prisoners

- UNDO
All construction work is now covered by a global UNDO button at the bottom right of the screen
Click UNDO to gradually reverse any decisions you have made, and receive a full refund
Nb. UNDO button is only shown when using the toolbar for foundations, materials, objects, utilities etc.

- Research/bureaucracy screen improved to look better
- Patrols interface improved for clarity
- Pipe and water rendering improved for clarity
- Informants window improved by moving the list to the right of the screen and making it smaller
- Logistics views now more consistent, showing only objects and entities relevant to each view.
Eg Food logistics now shows everything relevent to food: Ingredients, meals, chefs, prisoners working in the kitchen

- Nb. All of the new GUI features can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Version 2.0 GUI tickbox

- Zoom to mouse
Nb. Can be disabled through Main Menu -> Options -> Game -> Zoom to mouse.


Modding System (continued)

- 'Infinite' mod loading
The game now supports many more simultanious graphical mods than before
It achieves this by gradually increasing the size of the graphics tileset, until your graphics card itself hits its limit
In general users should find they can now activate a great deal more mods before any problems occur
In addition, when the limit is reached you will now receive a warning/error message. (Previously it just started misbehaving)

- Mods with spritesheets larger than 1024x1024 are now supported

- Lua World Scripts
Each mod can now have a data/world.lua script file, which should contain both Init() and Update( timePassed ) functions.
This script is initialised on World initialisation (for both new maps and loaded save games) and Updated on each World update.
Variables set in the "this" or "World" tables will be cast to strings and persist in the save game.
Variables are loaded after Init and before the first call to Update.

- Mods can now have their own sounds.txt file, containing only new/modified sounds.
These will override base data in the same way as other mod files.

- Added Update button to Prison Sharing menu.
Allows any published prison to be updated with the prison that you are currently playing.

- Fixed a bug in the lua scripting system that would try to cast boolean strings (in lua) to a bool (in c++).


New game content
- New events
Contraband surge
Tree fire
Food poisoning
Agitating radio
CI list leak
Mass tunnelling
Preacher

- TVs now broadcast over an area (3x3, shown as a green box).
Prisoners sitting within the viewing area can watch TV and thereby have their recreation needs taken care of.
Nb. Prisoners can be doing other things at the same time, eg eating in the canteen.

- New item: Large TV.
Has a larger viewing area and can easily provide Recreation to an entire room.
Be sure to provide lots of seating spaces.

- Radios now passively broadcast to the entire room.
Any prisoners in a room with a radio are slightly less bored, so get a small reduction to their Recreation needs.

- New item: Arcade Cabinet
Two inmates can play games on an arcade cabinet at the same time


- New Contraband menu option: 'Stolen From'
Shows the location each item of contraband was stolen from, rather than where it was ultimately recovered
Shows 7 days of contraband history.
This is very handy for finding which of your rooms is lacking security
Also easily reveals where contraband is being thrown into your prison.


- New Regime options
Added a 'Work/Lockup' regime type. Treats prisoners who aren't working as being on a Lockup regime instead of free time.
The standard Work regime has been renamed to 'Work/Freetime'


- Dead entities now have their cause of death displayed in their tooltip

- Prisoners without jail cells now show the reason why in their tooltip

- Family cells that are in their own block, separate from other prisoner housing, will form a single sector

- The 'Names in the Game' database can now be manually updated from the Extras | Name in Game menu.

- Updates to all translations to bring all languages up to v2.0.

BUG FIXES
- Fixed: A gang would never receive a new leader, if its previous leader was killed and left the map.
- Fix for Intake System to ensure that the correct number of prisoners are taken
- 0010443: [AI & Behaviour] Family cells do not form a continuous cell block
- 0010559: [Mod System] Changing WorldCell "Ind" property always sets to false
- 0009556: [Mod System] Lua: Triggered property sometimes a string, sometimes a number, sometimes boolean
- 0003033: [Save & Load] Steam Workshop Update not possible
- 0009729: [Mod System] Sprites.png: 1024x1024 size not working
- 0010882: [Mod System] Sprite.png size limitations cause compatibility issues with mods
- 0010290: [Mod System] Sprite Limits
- 0009618: [Mod System] sprites.png: current approach necessary but not sufficient


Stay up to date:
Like us on the FB
Subscribe to our Blog
Subscribe to our Youtube channel
Follow us on Twitter
Join our mailing list
Follow our twitch.tv livestream - we sometimes code live on twitch

82 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Prison Architect เป็นเกมที่มีลักษณะเฉพาะตัวอันโดดเด่นอย่างยิ่ง ความสนุกของเกมนี้คือการได้บริหารงานอย่างพิถีพิถัน เฝ้าดูสิ่งต่างๆ พังไม่เป็นท่า เก็บกวาดให้เรียบร้อย และแอบลุ้นว่าความยุ่งเหยิงครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร”  - Eurogamer

“Prison Architect สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับวิเคราะห์การคุมขังนักโทษในหลากหลายแง่มุม นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็นทางเลือกทดแทนระบบอันแสนยุ่งเหยิงในปัจจุบันอีกด้วย” Kotaku

“เกมซิมระบบรักษาความปลอดภัยของ Introversion เป็นการผสมผสานระหว่างระบบทุนนิยม สถาปัตยกรรม การบริหาร และหลักศีลธรรมได้อย่างน่าสนใจ เนื้อเรื่องของเกมมักจะกำหนดเป้าหมายหลายประการที่ขัดแย้งกันให้คุณได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของนักโทษ การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของนักโทษ การสร้างผลกำไร และรับรองว่านักโทษของคุณจะไม่ก่อความวุ่นวายใดๆ การสร้างเรือนจำที่รองรับเป้าหมายเหล่านี้เป็นแบบทดสอบที่น่าหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง“ PC Gamer

“Prison Architect ทำให้ผมทึ่งจนขนลุก ถ้าเล่นอย่างผิวเผิน คุณก็จะได้สนุกกับเรื่องราวสุดเพี้ยนอันน่าขบขัน แต่ถ้าเล่นอย่างอดทนและตั้งใจ เกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมสยองขวัญชั้นเยี่ยมที่จะพาคุณดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งความมืด เปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนอยู่ชั่วกาลนาน ซึ่งแม้ว่าผมจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดับมันได้” - RPS

เกี่ยวกับเกมนี้

สร้างและบริหารเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด ทันทีที่ดวงอาทิตย์สาดแสงยามเช้า งานของคุณก็เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้งานและสร้างคุกสำหรับคุมขังนักโทษจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งมายังเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ นักโทษของจะเดินทางมายังเรือนจำแห่งใหม่ของคุณในรถบัสสีเหลือง อย่าให้คนงานก่อสร้างของคุณได้พักผ่อน ทันทีที่ก่ออิฐก้อนสุดท้าย คุณก็ต้องเริ่มสร้างห้องขังห้องแรกเพื่อรองรับนักโทษที่หลั่งไหลเข้ามา เมื่อนักโทษเหล่านี้มีที่พักผ่อนเอนกายแล้ว ความสนุกที่แท้จริงถึงจะเริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องสร้างโรงอาหาร ห้องพยาบาล และห้องผู้คุม อ้อ อย่าลืมต่อท่อสำหรับห้องส้วมด้วยล่ะ ไม่อย่างนั้นล่ะก็เละเทะแน่ๆ จากนั้นมาลองหาอะไรสนุกๆ เพิ่มเติม อาจจะเป็นห้องออกกำลังกาย ห้องขังเดี่ยว หรือห้องประหารก็ไม่เลว

ด้วยแรงบันดาลใจจากเกม Dungeon Keeper, Dwarf Fortress และ Theme Hospital และผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านคนที่ใช้เวลาในคุกแห่งนี้ เราขอรับรองว่า Prison Architect จะเป็นเกมคุมขังนักโทษที่สนุกที่สุดในโลกอย่างแน่นอน

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:XP
  • Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive:300 MB HD space
  Minimum:
  • Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor
  • Memory:4 GB RAM
  • Hard Drive:300 MB HD space
  • OS: Ubuntu 12.04 or later
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Hard Drive: 300 MB HD space

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 951 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (1,800 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (23,726 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
69 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวกเป็นอย่างมาก)
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ