รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Colonize solar systems, smash entire worlds, and crush your foes in epic battles with multiple players and thousands of units. Don't just win, annihilate!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
ผสมกัน (115 บทวิจารณ์) - 66% จาก 115 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
ผสมกัน (14,320 บทวิจารณ์) - 61% จาก 14,320 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Planetary Annihilation

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Planetary Annihilation - Digital Deluxe Commander Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Planetary Annihilation, Planetary Annihilation - Digital Deluxe Add-on

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (72)

31 พฤษภาคม

The Community Update is here!

After much work with some of our most prominent community members and modders, we're proud to announce our Community Update!

Summary of Changes
 • Community Mods in-game mod manager
 • Custom Server support
 • Server improvements
 • New modding capabilities
 • Numerous UI enhancements
 • Tons of bug fixes
Full changelog below.

1. Community Mods in game mod manager
No external application required. Uninstall your mods in PAMM first and then reinstall them through Community Mods.
 • added community mods in game mod manager to start menu
 • added auto updating of mods
 • added dependency tracking to automatically enable and disable dependency mods
 • replaces PAMM (PA Mod Manager) external application
2. Custom Server support
No mods required.
 • added game server browser support for hosting, joining and spectating custom server games
 • added game invite support for custom servers
 • added game configuration in new game support for custom servers
 • added reconnect support for custom servers to start menu
 • custom servers now advertise max players and max spectators
3. Servers
Applies to Uber and custom servers:
 • added metalClusters, metalDensity, landing_zones_count, metal_spots_count and planetCSG_count to game beacons and system info
 • added support for 32 colours
 • added support for custom commanders
 • added support for selecting of AI commander
 • added server mod identifiers to game beacons
 • added support for custom servers to advertise max players and max spectators in game config beacons
 • added --max-players and --max-spectators command line options
 • added --server-password command line option
 • added --default-lobby-name command line option
 • added --default-game-type command line option
 • added --replay-timeout command line option to set timeout when replay will be written even if clients still connected
 • added --replay-filename command line option
 • added UTCTIMESTAMP token for --replay-filename to automatically name replays based UTC timestamp
 • added support for lobby chat history
 • added support for lobby custom json messages (will also add to playing)
 • improved support for server mods status
 • added support for server mods in replays and saved games
 • fixed null secondary colour causing server crash when starting game and showing new game commanders cinematic
 • added validation of secondary colour
4. Modding
General
 • added support for Legion Expansion mod
 • added support for companion mods to reduce the size of large server mods
 • added game info to session, connect_to_game and various scenes:
 • serverType / game_server_type (local|uber|custom)
 • serverSetup / game_server_setup (game|replay|loadsave)
 • gameType / game_type (Galactic War|Ladder1v1|FFA|TeamArmies)
 • gameModIdentifiers / game_mod_identifiers (work in progress)
 • deprecated joinLocalServer / join_local_server in preference to isLocalGame / is_local_game
 • changed isLocalGame to use the same is_local_game session key everywhere
 • changed join_lobby helper to use isLocalGame
 • updated to latest knockoutjs 3.4
 • added save method to storage extenders
New Game
 • added support for model.send_message('set_ai_commander', {id: model.playerId(), commander: commanderSpecString});
 • fixed empty spectators (playersWithoutArmies)
 • added spectatorCount observable
 • added emptySpectatorSlots observable
 • added serverModsState (uploading/downloading/mounting/mounted) string observable
 • added buildVersion string observable
 • added isLocalGame boolean observable
 • added gameModIdentifiers
 • added serverMods observable array
 • added gameCheats observable arary
 • added localChatMessage(name, message)
 • added mods lobby chat message type
 • added registerHoldReady(identifier, info)
 • added unregisterHoldReady(identifier)
 • added registerJsonMessageHandler(identifier, handler, priority)
 • added unregisterJsonMessageHandler(identifier, handler)
 • added sendJsonMessage(object)
Live Game
 • exposed listen_to_spectators in GameOptionModel
 • fixed lobbyId not set
Build Bar
 • improved modability of build bar (wondible)
Icon Atlas / Strategic Icons
 • added engine support for server mods and reloading (Uber)
Uberbar
 • updated to latest strophe (xmpp used by uberbar and PA Chat)
APIs
 • added api.download for community mods manager (Uber)
 • added api.file.list for community mods manager (Uber)
 • added api.file.zip for community mods manager (Uber)
 • added api.memory.remount for community mods manager (Uber)
 • added api.mods.getMounted (Uber)
 • deprecated api.mods.getMountedMods (Uber)
Engine
 • implemented watcher support for OS X / linux
 • implemented memory mounted shader reloading
5. Polish
Game Server Browser
 • added saving of game server browser filters with reset filters button
Connect To Game
 • added status messages when mounting server mods
 • added busy animation
 • added mounting of server mods when starting game (moved from new game lobby to fix many UI issues)
Galactic War
 • changed default save name to include time
New Game
 • added lobby chat history
 • added planet radius, metal / custom metal, custom landing and custom csg in a tooltip to planets
 • added halleys required and increased size of planet icons
 • added highlights to econ rate when not 1.0
 • moved mounting of server mods when starting game to connect to game
Live Game
 • changed default save name to include time
 • changed global spectator chat default to team chat
 • added spectator label for spectator chat
Live Game Planets
 • added display of metal spots count to tooltip in planets summary
 • reduced size of planets summary tooltip to minimise overlap with preview
 • added metal spots count to planet list with localised metal tooltip
 • reduced height of planets list for large systems with many planets
Live Game Players
 • added right click look at player in PIP
 • added right click track commander in PIP
Uberbar
 • added searching by display name
 • added lobby status to game invites
 • added cancelling of game invites if full or inviter leaves lobby
 • improved reconnect handling
Replay Loading
 • added support for server mods in replays and saved games
 • added downloading server mods status
6. Fixes
GPU
 • fixed windows laptops with AMD GPUs to always use discrete (Uber)
 • fixed negative output of dither in HDR compose pass... should fix crash on Intel 5xx GPUs (Uber)
Audio
 • fixed windows 10 audio issues with updated FMOD (Uber)
Uberbar
 • fixed display names not updating
 • fixed buy missing content dialog description when a classic player is invited to a titans game
 • fixed a long standing issue where a network / data issue or reloading the uberbar reset the user tag map and killed friends list
 • fixed the ubernet extender to not lose data or use bad data from playfab or local storage
 • fixed the ubernet extender to correctly check previous and not update on refresh
 • fixed long standing issue with large user tag and id to interaction time maps (based on optimise user tag map)
 • fixed a long standing issue where idToJabberPresenceTypeMap and idToJabberPresenceStatusMap were not written to session storage
 • fixed long standing issue where searches of existing friends add duplicates to friends list
 • fixed invites to private games
 • fixed long standing issue where previously accepted game invite fails then later invite from same person teleports you into new game without confirmation
New Game
 • fixed game password lost after refresh, selecting system, settings, etc
 • fixed cannot join empty slot issue where player disconnects without leaving
 • fixed the many issues caused by new game lobby loading without server mods ready and the freezes while server mods are uploading and remounting
Live Game
 • fixed alt-tab back to PA then backspace with chat window open triggering window back then reload or connecting to server
Live Game Players
 • fixed missing look at players for spectators
Game Over
 • fixed server freeze 30 seconds after game over while replay is being written which prevents chat, stats, review, etc

31 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Colonize solar systems, annihilate homeworlds, and exterminate your foes in epic interplanetary battles with multiple players and thousands of units. Planetary Annihilation takes strategy gaming to a never-before-seen scale -- and gives players powerful tools to control the action.

Blow up everything, anywhere; dominate with punishing spacecraft, robots, and other futuristic machines of war. Arm asteroids and send them on planet-destroying collision courses. And take over an entire galaxy in a dynamic single-player mode with procedurally generated content. Don’t just win, annihilate!

Key Features Include:


 • Epic Single-Player - Galactic War is a twist on traditional real-time strategy campaigns that has players battling across a dynamic galaxy filled with procedurally-generated content. Every playthrough is different. Annihilation is final.
 • Epic Multiplayer - Play with up to ten friends (or enemies) in massive free-for-all and team-based matches.
 • Spectate - Spectate matches with a suite of incredible viewing options.
 • Advanced Command And Control - With intuitive drags and clicks, seamlessly switch between planets, mine resources, create custom unit formations, or pulverize armies.
 • Dynamic Picture-In-Picture - View and interact with your units on another planet in a second window as you focus and control the action in your primary view.
 • Instant Replays - View in-match recordings in real-time while matches are in progress. See when a battle turned by rewinding the game to any point or check out the entire match after a game ends.
 • Smash Planets - Don’t just win, annihilate. End games with the mother of all weapons: an asteroid on a collision course.

*Internet connection required.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows Vista SP2 64-bit
  • Processor:32 or 64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Memory:Integrated graphics with shared memory requires 6GB
  • Graphics:Shader 3.0 / OpenGL 3.2 +
  • Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:Windows XP is NOT supported. The game will not run in XP.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Recommended:
   OS:Windows 7 64-bit
  • Processor:Quad Core
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Dedicated Graphics Chip (Not Integrated) / OpenGL 3.2+
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Minimum:
  • OS:OS/X 10.7, 10.8, 10.9, or 10.10 (64-bit only)
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:32-bit versions of OS X are not supported
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • We urge all OS/X users to use the free upgrade to 10.9 or 10.10 to guarantee maximum compatibility and performance.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Minimum:
  • OS: Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:32-bit distributions of Linux are not supported.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • OS:Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
ผสมกัน (115 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
ผสมกัน (14,320 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Toasted
( 3.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 กรกฎาคม
Straight trash
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Onebadterran
( 1.4 ชม. ในบันทึก )
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
โพสต์: 23 กรกฎาคม
Curator Review:

This RTS is one of epic scale. Take charge of an advanced civilization and conquer the solar system for your empire. Mine metal, generate energy, research, build an army, and send moons crashing into planets. Annihilate your enemies! Overall, it doesn't live up to the hype but it is a solid game with a great deal of potential.

https://youtu.be/TKeWUUzEQyM
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Djcustoms
( 9.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 23 กรกฎาคม
I like the game but not the devs
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ctpa1986
( 7.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 กรกฎาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Good strategy
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Spuzum
( 54.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 กรกฎาคม
This is an excellent game. Very difficult AI even on easy levels.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Metal Z Music
( 5.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 20 กรกฎาคม
This is a very spread out and amazing game
Perfect for anyone who like capture style games
I would try to make it a bit more easy or have different difficulties but other than that I would recommend this to just about anyone
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
TheMightyCM
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 กรกฎาคม
meh
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
PR1DE | Katowice 2014
( 2.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 กรกฎาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Planetary Annihilation Review
Planetary Annihilation is a fun and epic take on the RTS genre, offering content which stays true to its name.

Gameplay
Planetary Annihilationis an RTS on a much grander scale. The player is allowed to follow a tech tree to gain access to stronger units in the game. Units are split into 4 categories: Land, air, sea and my personal favourite orbital units. Each of these units serve their own purpose in a battle. The player wins by completely eliminating the enemy player off the face of the planet. In order to stay ahead, the player must multitask and manage resources as well as maintain a stable production, producing units to counter the strategies taken by the opponent. Overall, Planetary Annihilation doesn't hold back on scale, making it extremely fun to play regardless of your skill in RTS games.

However, the game is not without fault. Planetary Annihilation lacks a proper Singleplayer campaign, and the tutorial doesn't exactly guide the player through the tech tree of the game. Moreover, Planetary Annihilation has several microtransactions. Fortunately they are mainly for cosmetic purposes and does not form a paywall.

Pros
+Fun to play and watch
+High-quality visuals
+Breathtaking scale
+Very easy to pick up and learn
+Great community-made mod support

Cons
-Camera controls are a bit janky
-Obscure tech tree when starting out

Conclusion
Planetary Annihilation serves as a nice fresh breath of air from the standard close-up RTS genre. The game doesn't hold back on the unit sizes at all and players are allowed to experience the massive scale of a full-on battle in space. Along with mod support for the Steam Workshop, players can add much more content to their games which serve for even more fun. However, the rather pointless yet abundant microtransactions can be annoying and the lack of a proper story for the game's singleplayer is disappointing. Despite the game's faults, Planetary Annihilation doesn't fail to entertain.

Rating: 8/10[/h1](revised, and excluding the titans update)

This review was submitted for Elite Giveaways, check us out for more reviews ranging from Indie games to AAA games.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Seraph Omega
( 72.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 กรกฎาคม
It was a great game, once. And then... Titans. Once, I loved it as Supreme Commander on a larger scale, with more units and more ways to utterly destroy your opponent. But then Titans came, and the game became unplayable for six months because all support suddenly stopped. They were selling what should have been an expansion pack for $15 extra as a separate game, and later over $30, all for the content they promised would be in the main game at no extra cost in the kickstarter. They lied. They failed. And I could not be more disappointed at the greed and laziness they showed in their execution of this game.

It could have been a classic, but they f**ked it up.

Good f**king job, Uber Entertainment.

Good. F**king. Job.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Leviosaaaah
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 กรกฎาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
I got the game for free, and do not recomend
The controls are extremely wonky, you can't see anything, or control anything
Zoom in to see nothing, Zoom out to still see nothing, the most obnoxious type of map navigation ( Hold Mouse Scroll )
You cant click on a unit to see his stats, you can't select a specific type of unit in a large selection, some units don't even tell what type of target they atack, some buildings don't start to build for satan knows reasons
Running on negative resources? The game doesn't care, no penalties at all
If you want to have a clue of what's going on, you must previously know what are ALL the units and buildings Icons, and the game doesn't make this a easy thing to do
The World map Tech is a lottery ticket, as you unlock a pack of stuff that the game doesn't tell you what they are or his stats, costs or anything
Need a fairly good pc to run without some random lag, and the game has really low graphics
Build stuff and hope for the best.

If the controls aren't this horrible i could even re-think
2/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
12 จาก 16 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
93.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กรกฎาคม
It was not what I expected and unfortunately stratagy is not as concerning as in other games like supcom, but the devs delivered on their promises and im hoping they will polish it up better if they release a second game because for all its worth this game redefines what a real time stratagy game is.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 16 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
33.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม
It's like Supreme Commander but in space. If you like massive battles, lots of planet to annihilate and nuke them - this game is for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 15 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
9.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กรกฎาคม
I don't know why this game has "mixed" reviews. It's a quite good and fun rts game with some interesting campaign features. For instance, you only have so many "upgrade" slots for improved tech, so you have to pick whether you like fighting with mechs or airplanes, artillery or spaceships... etc. The branching mission structure of the campaign mode gives some choice, but I think the most interesting feature of the campaign is permadeath. That is, when you lose... that's it! It's harsh, but also a nice extra challenge.

Are there things they could have done better? absolutely. AI could be better, the campaign could have more story and could use more meaninful choices.

I haven't played multiplayer, but I feel like it would be difficult to balance to make this a really competitive rts game. Fun with your friends? Sure. It's probably not the next Starcraft.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 27 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
16.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
I feel like this game is majorly underrated, While it does not exactly deserve an overwhemingly positive overall review system it does atleast deserve mostly positive. The game is exactly how its name explains it, Have massive armys of robots and tanks used to conquer entire planets... Of course if that does not work you could always try the nuclear option.... And if that does not work you could always turn a planet into a massive space ship and ram it into the main planet with all of the other team's commanders on it. Overall this game is amazing when you just want to damage a solar system or just plain want to construct a massive army and have it duke it out with someone elses army while both sides lauch nukes at each other.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
54.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กรกฎาคม
This is an excellent game. Very difficult AI even on easy levels.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
5.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กรกฎาคม
This is a very spread out and amazing game
Perfect for anyone who like capture style games
I would try to make it a bit more easy or have different difficulties but other than that I would recommend this to just about anyone
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
2.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กรกฎาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Planetary Annihilation Review
Planetary Annihilation is a fun and epic take on the RTS genre, offering content which stays true to its name.

Gameplay
Planetary Annihilationis an RTS on a much grander scale. The player is allowed to follow a tech tree to gain access to stronger units in the game. Units are split into 4 categories: Land, air, sea and my personal favourite orbital units. Each of these units serve their own purpose in a battle. The player wins by completely eliminating the enemy player off the face of the planet. In order to stay ahead, the player must multitask and manage resources as well as maintain a stable production, producing units to counter the strategies taken by the opponent. Overall, Planetary Annihilation doesn't hold back on scale, making it extremely fun to play regardless of your skill in RTS games.

However, the game is not without fault. Planetary Annihilation lacks a proper Singleplayer campaign, and the tutorial doesn't exactly guide the player through the tech tree of the game. Moreover, Planetary Annihilation has several microtransactions. Fortunately they are mainly for cosmetic purposes and does not form a paywall.

Pros
+Fun to play and watch
+High-quality visuals
+Breathtaking scale
+Very easy to pick up and learn
+Great community-made mod support

Cons
-Camera controls are a bit janky
-Obscure tech tree when starting out

Conclusion
Planetary Annihilation serves as a nice fresh breath of air from the standard close-up RTS genre. The game doesn't hold back on the unit sizes at all and players are allowed to experience the massive scale of a full-on battle in space. Along with mod support for the Steam Workshop, players can add much more content to their games which serve for even more fun. However, the rather pointless yet abundant microtransactions can be annoying and the lack of a proper story for the game's singleplayer is disappointing. Despite the game's faults, Planetary Annihilation doesn't fail to entertain.

Rating: 8/10[/h1](revised, and excluding the titans update)

This review was submitted for Elite Giveaways, check us out for more reviews ranging from Indie games to AAA games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 20 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
132.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มิถุนายน
Awesome game. cool stuff. good concept. Would definately recommend it.
One twist,

Need
Good-ish
PC.
I, personally have a toshiba tecra R950, windows 7 SP1 and 3rd (yes, 3rd) gen intel i3.
World savior in 2013, now sucks dong.
Tip: if you have a dong- sucking computer. go to the graphics area of settings and turn everything off. or low.
then, try not to anihilazer or crash planets (very hard).
Have fun, Good luckIf lag continues, get a new computer or smash it with hammer.

10/10 fun
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 13 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
There are many games about robots and Annihilation but this game is the best in my opinion because it has so much you can do weather its air, land, sea, orbital, or even planetary warfare! You got it right, you can crash planets into planets!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
34.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กรกฎาคม
This game is alot of fun, it plays somewhat like red alert 3 except there is alot more stuff happening at the same time.
thousands of units waging war while small groups of builders prepare a death ray or thusters to launch small planets into another, killing everything on it.

Keep your commander safe, it dies and you lose
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน