รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Colonize solar systems, smash entire worlds, and crush your foes in epic battles with multiple players and thousands of units. Don't just win, annihilate!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
ผสมกัน (162 บทวิจารณ์) - 54% จาก 162 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
ผสมกัน (14,291 บทวิจารณ์) - 61% จาก 14,291 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Planetary Annihilation

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Planetary Annihilation - Digital Deluxe Commander Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Planetary Annihilation, Planetary Annihilation - Digital Deluxe Add-on

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (72)

31 พฤษภาคม

The Community Update is here!

After much work with some of our most prominent community members and modders, we're proud to announce our Community Update!

Summary of Changes
 • Community Mods in-game mod manager
 • Custom Server support
 • Server improvements
 • New modding capabilities
 • Numerous UI enhancements
 • Tons of bug fixes
Full changelog below.

1. Community Mods in game mod manager
No external application required. Uninstall your mods in PAMM first and then reinstall them through Community Mods.
 • added community mods in game mod manager to start menu
 • added auto updating of mods
 • added dependency tracking to automatically enable and disable dependency mods
 • replaces PAMM (PA Mod Manager) external application
2. Custom Server support
No mods required.
 • added game server browser support for hosting, joining and spectating custom server games
 • added game invite support for custom servers
 • added game configuration in new game support for custom servers
 • added reconnect support for custom servers to start menu
 • custom servers now advertise max players and max spectators
3. Servers
Applies to Uber and custom servers:
 • added metalClusters, metalDensity, landing_zones_count, metal_spots_count and planetCSG_count to game beacons and system info
 • added support for 32 colours
 • added support for custom commanders
 • added support for selecting of AI commander
 • added server mod identifiers to game beacons
 • added support for custom servers to advertise max players and max spectators in game config beacons
 • added --max-players and --max-spectators command line options
 • added --server-password command line option
 • added --default-lobby-name command line option
 • added --default-game-type command line option
 • added --replay-timeout command line option to set timeout when replay will be written even if clients still connected
 • added --replay-filename command line option
 • added UTCTIMESTAMP token for --replay-filename to automatically name replays based UTC timestamp
 • added support for lobby chat history
 • added support for lobby custom json messages (will also add to playing)
 • improved support for server mods status
 • added support for server mods in replays and saved games
 • fixed null secondary colour causing server crash when starting game and showing new game commanders cinematic
 • added validation of secondary colour
4. Modding
General
 • added support for Legion Expansion mod
 • added support for companion mods to reduce the size of large server mods
 • added game info to session, connect_to_game and various scenes:
 • serverType / game_server_type (local|uber|custom)
 • serverSetup / game_server_setup (game|replay|loadsave)
 • gameType / game_type (Galactic War|Ladder1v1|FFA|TeamArmies)
 • gameModIdentifiers / game_mod_identifiers (work in progress)
 • deprecated joinLocalServer / join_local_server in preference to isLocalGame / is_local_game
 • changed isLocalGame to use the same is_local_game session key everywhere
 • changed join_lobby helper to use isLocalGame
 • updated to latest knockoutjs 3.4
 • added save method to storage extenders
New Game
 • added support for model.send_message('set_ai_commander', {id: model.playerId(), commander: commanderSpecString});
 • fixed empty spectators (playersWithoutArmies)
 • added spectatorCount observable
 • added emptySpectatorSlots observable
 • added serverModsState (uploading/downloading/mounting/mounted) string observable
 • added buildVersion string observable
 • added isLocalGame boolean observable
 • added gameModIdentifiers
 • added serverMods observable array
 • added gameCheats observable arary
 • added localChatMessage(name, message)
 • added mods lobby chat message type
 • added registerHoldReady(identifier, info)
 • added unregisterHoldReady(identifier)
 • added registerJsonMessageHandler(identifier, handler, priority)
 • added unregisterJsonMessageHandler(identifier, handler)
 • added sendJsonMessage(object)
Live Game
 • exposed listen_to_spectators in GameOptionModel
 • fixed lobbyId not set
Build Bar
 • improved modability of build bar (wondible)
Icon Atlas / Strategic Icons
 • added engine support for server mods and reloading (Uber)
Uberbar
 • updated to latest strophe (xmpp used by uberbar and PA Chat)
APIs
 • added api.download for community mods manager (Uber)
 • added api.file.list for community mods manager (Uber)
 • added api.file.zip for community mods manager (Uber)
 • added api.memory.remount for community mods manager (Uber)
 • added api.mods.getMounted (Uber)
 • deprecated api.mods.getMountedMods (Uber)
Engine
 • implemented watcher support for OS X / linux
 • implemented memory mounted shader reloading
5. Polish
Game Server Browser
 • added saving of game server browser filters with reset filters button
Connect To Game
 • added status messages when mounting server mods
 • added busy animation
 • added mounting of server mods when starting game (moved from new game lobby to fix many UI issues)
Galactic War
 • changed default save name to include time
New Game
 • added lobby chat history
 • added planet radius, metal / custom metal, custom landing and custom csg in a tooltip to planets
 • added halleys required and increased size of planet icons
 • added highlights to econ rate when not 1.0
 • moved mounting of server mods when starting game to connect to game
Live Game
 • changed default save name to include time
 • changed global spectator chat default to team chat
 • added spectator label for spectator chat
Live Game Planets
 • added display of metal spots count to tooltip in planets summary
 • reduced size of planets summary tooltip to minimise overlap with preview
 • added metal spots count to planet list with localised metal tooltip
 • reduced height of planets list for large systems with many planets
Live Game Players
 • added right click look at player in PIP
 • added right click track commander in PIP
Uberbar
 • added searching by display name
 • added lobby status to game invites
 • added cancelling of game invites if full or inviter leaves lobby
 • improved reconnect handling
Replay Loading
 • added support for server mods in replays and saved games
 • added downloading server mods status
6. Fixes
GPU
 • fixed windows laptops with AMD GPUs to always use discrete (Uber)
 • fixed negative output of dither in HDR compose pass... should fix crash on Intel 5xx GPUs (Uber)
Audio
 • fixed windows 10 audio issues with updated FMOD (Uber)
Uberbar
 • fixed display names not updating
 • fixed buy missing content dialog description when a classic player is invited to a titans game
 • fixed a long standing issue where a network / data issue or reloading the uberbar reset the user tag map and killed friends list
 • fixed the ubernet extender to not lose data or use bad data from playfab or local storage
 • fixed the ubernet extender to correctly check previous and not update on refresh
 • fixed long standing issue with large user tag and id to interaction time maps (based on optimise user tag map)
 • fixed a long standing issue where idToJabberPresenceTypeMap and idToJabberPresenceStatusMap were not written to session storage
 • fixed long standing issue where searches of existing friends add duplicates to friends list
 • fixed invites to private games
 • fixed long standing issue where previously accepted game invite fails then later invite from same person teleports you into new game without confirmation
New Game
 • fixed game password lost after refresh, selecting system, settings, etc
 • fixed cannot join empty slot issue where player disconnects without leaving
 • fixed the many issues caused by new game lobby loading without server mods ready and the freezes while server mods are uploading and remounting
Live Game
 • fixed alt-tab back to PA then backspace with chat window open triggering window back then reload or connecting to server
Live Game Players
 • fixed missing look at players for spectators
Game Over
 • fixed server freeze 30 seconds after game over while replay is being written which prevents chat, stats, review, etc

27 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Colonize solar systems, annihilate homeworlds, and exterminate your foes in epic interplanetary battles with multiple players and thousands of units. Planetary Annihilation takes strategy gaming to a never-before-seen scale -- and gives players powerful tools to control the action.

Blow up everything, anywhere; dominate with punishing spacecraft, robots, and other futuristic machines of war. Arm asteroids and send them on planet-destroying collision courses. And take over an entire galaxy in a dynamic single-player mode with procedurally generated content. Don’t just win, annihilate!

Key Features Include:


 • Epic Single-Player - Galactic War is a twist on traditional real-time strategy campaigns that has players battling across a dynamic galaxy filled with procedurally-generated content. Every playthrough is different. Annihilation is final.
 • Epic Multiplayer - Play with up to ten friends (or enemies) in massive free-for-all and team-based matches.
 • Spectate - Spectate matches with a suite of incredible viewing options.
 • Advanced Command And Control - With intuitive drags and clicks, seamlessly switch between planets, mine resources, create custom unit formations, or pulverize armies.
 • Dynamic Picture-In-Picture - View and interact with your units on another planet in a second window as you focus and control the action in your primary view.
 • Instant Replays - View in-match recordings in real-time while matches are in progress. See when a battle turned by rewinding the game to any point or check out the entire match after a game ends.
 • Smash Planets - Don’t just win, annihilate. End games with the mother of all weapons: an asteroid on a collision course.

*Internet connection required.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows Vista SP2 64-bit
  • Processor:32 or 64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Memory:Integrated graphics with shared memory requires 6GB
  • Graphics:Shader 3.0 / OpenGL 3.2 +
  • Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:Windows XP is NOT supported. The game will not run in XP.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Recommended:
   OS:Windows 7 64-bit
  • Processor:Quad Core
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Dedicated Graphics Chip (Not Integrated) / OpenGL 3.2+
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Minimum:
  • OS:OS/X 10.7, 10.8, 10.9, or 10.10 (64-bit only)
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:32-bit versions of OS X are not supported
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • We urge all OS/X users to use the free upgrade to 10.9 or 10.10 to guarantee maximum compatibility and performance.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Minimum:
  • OS: Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:32-bit distributions of Linux are not supported.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • OS:Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
ผสมกัน (162 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
ผสมกัน (14,291 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
TopMoistii
( 4.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 มิถุนายน
game is utter trash, do not spend any money on this ♥♥♥♥
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
WelloX
( 7.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 มิถุนายน
かなりクールなゲーム :)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Master Wizard Judas
( 13.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 มิถุนายน
I really enjoy the game but the only problem is the massive amount of crashing caused by bugs or just crashes caused by absolutly nothing.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
PapiiTheWhiteKnight(DrNigNog)
( 49.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
If your looking for a review on this game you've come to the wrong place, but if your looking for an outstanding pie recipe you've come to the right place.

Ingredients:
1. 6 tablespoons unsalted butter
2. 1/2 cup white sugar
3. 1/2 cup brown sugar
4. 1/4 cup water
5. 1/4 teaspoon cinnamon
6. 1 pinch salt
7. 5 apples - peeled, cored and sliced
8. 1 pastry for double-crust pie

Directions:
1. Preheat oven to 425 degrees F (220 degrees C).
2. Combine butter, white sugar, brown sugar, water, cinnamon, and salt in a saucepan over medium heat. Bring to a boil, remove from heat and set aside.
3. Roll out half the pastry to fit a 9-inch pie plate. Place bottom crust in pie plate; pour in apple slices.
4. Roll out top crust into a 10-inch circle. Cut into 8 (1-inch) wide strips with a sharp paring knife or pastry wheel. Weave the pastry strips, one at a time, into a lattice pattern. Fold the ends of the lattice strips under the edge of the bottom crust and crimp to seal.
5. Pour butter-sugar mixture over top of pie, coating the lattice, and allowing any remaining sauce to drizzle through the crust.
6. Bake in the preheated oven for 15 minutes. Reduce heat to 350 degrees F (175 degrees C), and bake until the crust is golden brown, the caramel on the top crust is set, and the apple filling is bubbling, 35 to 40 more minutes. Allow to cool completely before slicing.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Taco land
( 16.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
I feel like this game is majorly underrated, While it does not exactly deserve an overwhemingly positive overall review system it does atleasy deserve mostly positive. The game is exactly how its name explains it, Have massive armys of robots and tanks used to conquer entire planets... Of course if that does not work you could always try the nuclear option.... And if that does not work you could always turn a planet into a massive space ship and ram it into the main planet with all of the other team's commanders on it. Overall this game is amazing when you just want to damage a solar system or just plain want to construct a massive army and have it duke it out with someone elses army while both sides lauch nukes at each other.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ezshack
( 1.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
Really sloooow.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
nore
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 มิถุนายน
👌👀👌👀👌👀👌👀👌👀 good ♥♥♥♥ go౦ԁ ♥♥♥♥👌 thats ✔ some good👌👌♥♥♥♥ right👌👌th 👌 ere👌👌👌 right✔there ✔✔if i do ƽaү so my self 💯 i say so 💯 thats what im talking about right there right there (chorus: ʳᶦᵍʰᵗ ᵗʰᵉʳᵉ) mMMMMᎷМ💯 👌👌 👌НO0ОଠOOOOOОଠଠOoooᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒᵒ👌 👌👌 👌 💯 👌 👀 👀 👀 👌👌Good ♥♥♥♥"
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Wahaha~!
( 142.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 มิถุนายน
Early access game (forced into) "Full Release" full of bugs. That does not live up to original promises made by Devs.
Single Player is very VERY limited. AI is pretty garabage even at hardest level.
Multiplayer is near non-existant and only about as good as AI if that.

Multiplayer peak times will yeild at best 20 servers in any given region..

The idea was good, the excercution is poor.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
KingdanHD
( 26.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 มิถุนายน
Gutes Spiel !
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ComputerAbuse
( 66.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
After playing this game over 60 hours I have concluded it is a long awaited modern version of what many remember as Command & Conquer Red Alert (best ever of the C&C series imo) without having any similarities beyond fun factor. The element of Space combat and unit teleporters provides plenty of entertainment for those who like challenging diversity. For those who just like to make ground units that works too and the only missing elements are tesla coils. In either case its been a nice game but they recently made Titans. To continue finding an abundance of online matches with people from around the world Titans is a must as of this review. I have managed to snag titans on sale for under $10 and its worth that. I can imagine this game being converted to a VR experience if it continues to develoup.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
11 จาก 16 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
8.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มิถุนายน
HEADER: Never buy an Early Access game - NEVER!

Amazing game - looking at the movies - now this looks fun!!
Im thinking Supreme Commander - Planetary-destructrion-style - Yeah baby!

Buy it - start playing... and... its anemic!

It utterly lacks spirit.
Unit diversity is absent
No strategic angle
Useless AI

Not to mention the horrific - "Every shot hits, its target".

Flashback: Remember Supreme commander?

- Where a couple of T2 bombers, hand-caressed, could avoid getting struck by the defending AA T2 flak ? and snipe the enemy ACU.
- Where fat smart missiles struggled hitting their target, as they lagged agility?
- Where you just didt hit you target because it was moving perpendicular to your firedirection.

My Point?
Every shot cannot hit - every shot MUST not hit!

You are essentially making cold machines with zero nerve - all the while slowly locking the game up, as you unit number starts to climbe. Im runing on a gtx980, i74770, 16gb, 2160p and it lags, stutters and hang.

Which leads me back to that initial statement.
Dont get into early acces - dont buy an unfinished product.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
16.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
I feel like this game is majorly underrated, While it does not exactly deserve an overwhemingly positive overall review system it does atleasy deserve mostly positive. The game is exactly how its name explains it, Have massive armys of robots and tanks used to conquer entire planets... Of course if that does not work you could always try the nuclear option.... And if that does not work you could always turn a planet into a massive space ship and ram it into the main planet with all of the other team's commanders on it. Overall this game is amazing when you just want to damage a solar system or just plain want to construct a massive army and have it duke it out with someone elses army while both sides lauch nukes at each other.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 19 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
53.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มิถุนายน
Pro: Good graphics (a bit different, much like spore, but good,) land sea air space battles, battles rage across the galaxy. Lots of units and can have lots of players, can make your own planets.

Con: The more units/players you have, the laggier it's going to be, unless you have top-notch computer setup, aside from smashing planets and beating players/comps, not much to do, storyline very limited.

Summary: Great game for killing time killing players/comps with lots of units and good graphics, but not much else to it, and be careful w/ unit/player quantity as it may start to lag.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 21 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
12.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มิถุนายน
very good game but requiers a good computer too very good game but if you want titans then save the 3 bucks and get just titans but if youwant somethin 10 dollars cheaper this is the way to go and if you change your mind on titans it 13.59 instead of 40 bucks all in all its a great game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 21 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
14.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มิถุนายน
Watch out...Large enemy force ahead.........LAUNCH THE NUKES MHAHAHAHAHA!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 23 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
26.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มิถุนายน
*played match
*got crushed
*ran to astroid
*crashed astroid into planet
*flew to other astroid
*won

10/10 would bm again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 23 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
49.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
If your looking for a review on this game you've come to the wrong place, but if your looking for an outstanding pie recipe you've come to the right place.

Ingredients:
1. 6 tablespoons unsalted butter
2. 1/2 cup white sugar
3. 1/2 cup brown sugar
4. 1/4 cup water
5. 1/4 teaspoon cinnamon
6. 1 pinch salt
7. 5 apples - peeled, cored and sliced
8. 1 pastry for double-crust pie

Directions:
1. Preheat oven to 425 degrees F (220 degrees C).
2. Combine butter, white sugar, brown sugar, water, cinnamon, and salt in a saucepan over medium heat. Bring to a boil, remove from heat and set aside.
3. Roll out half the pastry to fit a 9-inch pie plate. Place bottom crust in pie plate; pour in apple slices.
4. Roll out top crust into a 10-inch circle. Cut into 8 (1-inch) wide strips with a sharp paring knife or pastry wheel. Weave the pastry strips, one at a time, into a lattice pattern. Fold the ends of the lattice strips under the edge of the bottom crust and crimp to seal.
5. Pour butter-sugar mixture over top of pie, coating the lattice, and allowing any remaining sauce to drizzle through the crust.
6. Bake in the preheated oven for 15 minutes. Reduce heat to 350 degrees F (175 degrees C), and bake until the crust is golden brown, the caramel on the top crust is set, and the apple filling is bubbling, 35 to 40 more minutes. Allow to cool completely before slicing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 33 คน (55%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
28.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 มิถุนายน
Well... Here we go...

Pros:
Great gameplay.
Zerg Rushes.
Planets crashing into planets.
Nukes.
Huge array of mods.
Annihalazers. Yep. Deathstars..
Constant stream of updates and new official content.

Cons:
Better playing with friends, as multiplayer is where the pros lurk.
Naval units are a bit OP.
Annihalazers can only be used once.
No helicopter units.


Overall: Very Positive!

Please, someone tell the devs to add helicopters...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
21 จาก 39 คน (54%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
22.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤษภาคม
(The negative scores are from butthurt players who decided to drop 60$ on an early access game, sorry but it's true.)

This game blows my mind. Imagine Supreme Commander, but with planets instead of one flat map.

You can build a row of unit cannons, launch your army into space and have them land on an enemy planet and begin the fighting phase.

You can launch nukes at eachother from either the same planet or across different ones.

You can hurl moons and asteroids at eachother.

You get to fight over the metal planet, which you can turn into a Death Star and vaporize entire planets with it.

It's huge amounts of warfare on an interplanetary scale. It's very good, if a little lacking in unit variations.

You have a bunch of infantry choices, but when it comes to air and sea, you get maybe 12 different units between the two.

Still, it's amazing, but I'd wait for a sale.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 22 คน (55%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
64.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 พฤษภาคม
I don't get the hate. This is one of the better strategy games I have every played, probably my favorite RTS. The scale and complexity are great. It's really fun and mining a gas giant so you can launch a hundred nukes and level an entire planet is great.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน