รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Colonize solar systems, smash entire worlds, and crush your foes in epic battles with multiple players and thousands of units. Don't just win, annihilate!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่ลบเป็นส่วนมาก (57 บทวิจารณ์) - 33% จาก 57 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
ผสมกัน (13,534 บทวิจารณ์) - 60% จาก 13,534 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Planetary Annihilation

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Planetary Annihilation - Digital Deluxe Commander Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Planetary Annihilation, Planetary Annihilation - Digital Deluxe Add-on

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (72)

31 พฤษภาคม

The Community Update is here!

After much work with some of our most prominent community members and modders, we're proud to announce our Community Update!

Summary of Changes
 • Community Mods in-game mod manager
 • Custom Server support
 • Server improvements
 • New modding capabilities
 • Numerous UI enhancements
 • Tons of bug fixes
Full changelog below.

1. Community Mods in game mod manager
No external application required. Uninstall your mods in PAMM first and then reinstall them through Community Mods.
 • added community mods in game mod manager to start menu
 • added auto updating of mods
 • added dependency tracking to automatically enable and disable dependency mods
 • replaces PAMM (PA Mod Manager) external application
2. Custom Server support
No mods required.
 • added game server browser support for hosting, joining and spectating custom server games
 • added game invite support for custom servers
 • added game configuration in new game support for custom servers
 • added reconnect support for custom servers to start menu
 • custom servers now advertise max players and max spectators
3. Servers
Applies to Uber and custom servers:
 • added metalClusters, metalDensity, landing_zones_count, metal_spots_count and planetCSG_count to game beacons and system info
 • added support for 32 colours
 • added support for custom commanders
 • added support for selecting of AI commander
 • added server mod identifiers to game beacons
 • added support for custom servers to advertise max players and max spectators in game config beacons
 • added --max-players and --max-spectators command line options
 • added --server-password command line option
 • added --default-lobby-name command line option
 • added --default-game-type command line option
 • added --replay-timeout command line option to set timeout when replay will be written even if clients still connected
 • added --replay-filename command line option
 • added UTCTIMESTAMP token for --replay-filename to automatically name replays based UTC timestamp
 • added support for lobby chat history
 • added support for lobby custom json messages (will also add to playing)
 • improved support for server mods status
 • added support for server mods in replays and saved games
 • fixed null secondary colour causing server crash when starting game and showing new game commanders cinematic
 • added validation of secondary colour
4. Modding
General
 • added support for Legion Expansion mod
 • added support for companion mods to reduce the size of large server mods
 • added game info to session, connect_to_game and various scenes:
 • serverType / game_server_type (local|uber|custom)
 • serverSetup / game_server_setup (game|replay|loadsave)
 • gameType / game_type (Galactic War|Ladder1v1|FFA|TeamArmies)
 • gameModIdentifiers / game_mod_identifiers (work in progress)
 • deprecated joinLocalServer / join_local_server in preference to isLocalGame / is_local_game
 • changed isLocalGame to use the same is_local_game session key everywhere
 • changed join_lobby helper to use isLocalGame
 • updated to latest knockoutjs 3.4
 • added save method to storage extenders
New Game
 • added support for model.send_message('set_ai_commander', {id: model.playerId(), commander: commanderSpecString});
 • fixed empty spectators (playersWithoutArmies)
 • added spectatorCount observable
 • added emptySpectatorSlots observable
 • added serverModsState (uploading/downloading/mounting/mounted) string observable
 • added buildVersion string observable
 • added isLocalGame boolean observable
 • added gameModIdentifiers
 • added serverMods observable array
 • added gameCheats observable arary
 • added localChatMessage(name, message)
 • added mods lobby chat message type
 • added registerHoldReady(identifier, info)
 • added unregisterHoldReady(identifier)
 • added registerJsonMessageHandler(identifier, handler, priority)
 • added unregisterJsonMessageHandler(identifier, handler)
 • added sendJsonMessage(object)
Live Game
 • exposed listen_to_spectators in GameOptionModel
 • fixed lobbyId not set
Build Bar
 • improved modability of build bar (wondible)
Icon Atlas / Strategic Icons
 • added engine support for server mods and reloading (Uber)
Uberbar
 • updated to latest strophe (xmpp used by uberbar and PA Chat)
APIs
 • added api.download for community mods manager (Uber)
 • added api.file.list for community mods manager (Uber)
 • added api.file.zip for community mods manager (Uber)
 • added api.memory.remount for community mods manager (Uber)
 • added api.mods.getMounted (Uber)
 • deprecated api.mods.getMountedMods (Uber)
Engine
 • implemented watcher support for OS X / linux
 • implemented memory mounted shader reloading
5. Polish
Game Server Browser
 • added saving of game server browser filters with reset filters button
Connect To Game
 • added status messages when mounting server mods
 • added busy animation
 • added mounting of server mods when starting game (moved from new game lobby to fix many UI issues)
Galactic War
 • changed default save name to include time
New Game
 • added lobby chat history
 • added planet radius, metal / custom metal, custom landing and custom csg in a tooltip to planets
 • added halleys required and increased size of planet icons
 • added highlights to econ rate when not 1.0
 • moved mounting of server mods when starting game to connect to game
Live Game
 • changed default save name to include time
 • changed global spectator chat default to team chat
 • added spectator label for spectator chat
Live Game Planets
 • added display of metal spots count to tooltip in planets summary
 • reduced size of planets summary tooltip to minimise overlap with preview
 • added metal spots count to planet list with localised metal tooltip
 • reduced height of planets list for large systems with many planets
Live Game Players
 • added right click look at player in PIP
 • added right click track commander in PIP
Uberbar
 • added searching by display name
 • added lobby status to game invites
 • added cancelling of game invites if full or inviter leaves lobby
 • improved reconnect handling
Replay Loading
 • added support for server mods in replays and saved games
 • added downloading server mods status
6. Fixes
GPU
 • fixed windows laptops with AMD GPUs to always use discrete (Uber)
 • fixed negative output of dither in HDR compose pass... should fix crash on Intel 5xx GPUs (Uber)
Audio
 • fixed windows 10 audio issues with updated FMOD (Uber)
Uberbar
 • fixed display names not updating
 • fixed buy missing content dialog description when a classic player is invited to a titans game
 • fixed a long standing issue where a network / data issue or reloading the uberbar reset the user tag map and killed friends list
 • fixed the ubernet extender to not lose data or use bad data from playfab or local storage
 • fixed the ubernet extender to correctly check previous and not update on refresh
 • fixed long standing issue with large user tag and id to interaction time maps (based on optimise user tag map)
 • fixed a long standing issue where idToJabberPresenceTypeMap and idToJabberPresenceStatusMap were not written to session storage
 • fixed long standing issue where searches of existing friends add duplicates to friends list
 • fixed invites to private games
 • fixed long standing issue where previously accepted game invite fails then later invite from same person teleports you into new game without confirmation
New Game
 • fixed game password lost after refresh, selecting system, settings, etc
 • fixed cannot join empty slot issue where player disconnects without leaving
 • fixed the many issues caused by new game lobby loading without server mods ready and the freezes while server mods are uploading and remounting
Live Game
 • fixed alt-tab back to PA then backspace with chat window open triggering window back then reload or connecting to server
Live Game Players
 • fixed missing look at players for spectators
Game Over
 • fixed server freeze 30 seconds after game over while replay is being written which prevents chat, stats, review, etc

39 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Colonize solar systems, annihilate homeworlds, and exterminate your foes in epic interplanetary battles with multiple players and thousands of units. Planetary Annihilation takes strategy gaming to a never-before-seen scale -- and gives players powerful tools to control the action.

Blow up everything, anywhere; dominate with punishing spacecraft, robots, and other futuristic machines of war. Arm asteroids and send them on planet-destroying collision courses. And take over an entire galaxy in a dynamic single-player mode with procedurally generated content. Don’t just win, annihilate!

Key Features Include:


 • Epic Single-Player - Galactic War is a twist on traditional real-time strategy campaigns that has players battling across a dynamic galaxy filled with procedurally-generated content. Every playthrough is different. Annihilation is final.
 • Epic Multiplayer - Play with up to ten friends (or enemies) in massive free-for-all and team-based matches.
 • Spectate - Spectate matches with a suite of incredible viewing options.
 • Advanced Command And Control - With intuitive drags and clicks, seamlessly switch between planets, mine resources, create custom unit formations, or pulverize armies.
 • Dynamic Picture-In-Picture - View and interact with your units on another planet in a second window as you focus and control the action in your primary view.
 • Instant Replays - View in-match recordings in real-time while matches are in progress. See when a battle turned by rewinding the game to any point or check out the entire match after a game ends.
 • Smash Planets - Don’t just win, annihilate. End games with the mother of all weapons: an asteroid on a collision course.

*Internet connection required.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows Vista SP2 64-bit
  • Processor:32 or 64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Memory:Integrated graphics with shared memory requires 6GB
  • Graphics:Shader 3.0 / OpenGL 3.2 +
  • Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:Windows XP is NOT supported. The game will not run in XP.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Recommended:
   OS:Windows 7 64-bit
  • Processor:Quad Core
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Dedicated Graphics Chip (Not Integrated) / OpenGL 3.2+
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Minimum:
  • OS:OS/X 10.7, 10.8, 10.9, or 10.10 (64-bit only)
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:32-bit versions of OS X are not supported
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • We urge all OS/X users to use the free upgrade to 10.9 or 10.10 to guarantee maximum compatibility and performance.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Minimum:
  • OS: Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:32-bit distributions of Linux are not supported.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • OS:Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่ลบเป็นส่วนมาก (57 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
ผสมกัน (13,534 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(what is this?)
22 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( ผสมกัน)
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
28 จาก 31 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
8.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มกราคม 2015
Planetary Annihilation การทำลายล้างดาวเคราะห์!!!!
ชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วค่ะว่า "ทำลายล้าง" ฉะนั้นเมื่อเราเล่นเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ต่างจากเกมอื่นอย่างแน่นอนซึ่งตอนแรกก็ทำการชั่งใจตัดสินเกมนี้พอสมควรค่ะว่าจะซื้อดีรึเปล่านะเพราะดูจากรีวิวในพวกเว็บต่างๆแล้วทำไมมันได้ค่อนข้างน้อยแต่ก็มาดูในสตีมบ้างเห็นว่าคะแนนยังไม่น่าเกลียดมากแถมตอนนี้ยังเป็นช่วงลดอยู่ก็เลยตัดสินใจกดมาค่ะ แต่พอเราได้ลองเล่นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดค่ะโดยจาก intro นำเข้าเกมที่จะมีฉากการทำลายล้างดาวเคราะห์ จนกระจายเป็นผุยผงเพราะคอนเซ็ปเกมได้บอกไว้ว่า " มันไม่ใช่แค่ชนะแต่มันต้องทำให้เละเป็นโจ้กไปเลยต่างหาก!"เพราะว่าตอนเราทำการสู้รบกันบนจุดๆหนึ่งบนดาวเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ตรงนั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไฟลุกไหม้ป่าสวยงามที่มีอยู่ของเก่าจนกลายเป้นขี้เถ้าไปหรือหลังๆเกมอาจจะยิงดาวเทียมขีปนาวุธแบบทำลายศัตรูมันให้หายไปจากกาแล็กซี่เลยก็ได้ค่ะ ( ทะลุไปแบบใจกลางดาวเลยนะ!!!)และก็มีสภาพภูมิประเทศในดาวที่ต่างกันออกไปเช่น น้ำ หิมะ ป่า ทะเลทรายและระบบกลางวันกลางคืน

ระบบการเล่น : ในเกมจะให้เราเลือกตัวละครที่เป็นตัวcommanderของทีมนั้นๆซึ่งถ้าตัวcommanderเราถูกทำลายเกมก็จะจบลงทันทีเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งก่อสร้างอีกมากมายหรือยูนิตต่างๆก็ตามหัวใจสำคัญเลยก็คือต้องอย่าให้ตัวนี้ตายเด็ดขาด และตัวนี้ก็สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างในรูปแบบเบื้องต้นได้ ซึ่งทรัพยากรในเกมจะมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองคือ พลังงานไฟฟ้า กับ แร่เหล็กที่ใช้สร้างยูนิตต่างๆซึ่งพลังงานไฟฟ้านั้นจะได้มาจากการสร้างตัวปั่นไฟฟ้าส่วน แร่เหล็กนั้นเราจะต้องหาแร่ที่กระจายตามดาวของเรา ซึ่งในส่วนของตัวเกมแล้วดูเหมือนจะเน้นไปที่การทำลายดาวให้สะใจไปเลย เพราะตามคอนเซ็ปเกมทำให้บอทจะเริ่มบุกเราด้วยความไวอย่างมากค่ะต่างกับเกมสร้างฐานอื่นแน่ๆซึ่งทำให้ต้องปรับวิธีเล่นใหม่พอสมควรและการซูมคือสามารถซูมแบบตั้งแต่ยูนนิตเป็นตัวๆจนถึงออกมาเป็นรูปดาวเคราะห์ของเรากันเลยทีเดียว! แล้วเราก็ทำการยึดดาวต่างๆไปเรื่อยๆก็จะได้โบนัสจากดาวนั้นๆมาใช้ในการสู้ที่ดาวต่อไป
สิ่งที่หน้าสนใจ/ข้อสีย
จุดน่าสนใจ : -ถึงแม้ภาพจะเหมือนการ์ตูนแต่พอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าให้ความสวยงามใช้ได้เลยค่ะประมาณว่า starcraft แบบเลโก้นะ
-ตัวเกมสามารถเข้าในวิธีเล่นได้เร็วจากการที่เปิดอ่านวิธีการเล่นในหน้าหลักของเกม
-ดาวเคราะห์ใหญ่กว้างขวางรู้สึกเหมือนเรากำลังสร้างฐานทัพบนดาวนั้นจริงๆ
-รูปแบบการเล่นแหวกแนวเกมสร้างฐานแบบเดิมอย่างแน่นอน
-เน้นการประทะก้นของยูนิตแบบความไวแสง
-พิมพ์ไทยในเกมได้
ข้อเสีย : ถึงแม้เกมจะเข้าใจง่ายแต่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมยูนิตหลายตัวและหลายตำแหน่งทำให้อาจจะ งงและบางคนเบื่อได้ถ้าไม่ชอบคุมอะไรแบบเยอะๆก็ควรคิดให้ดีก่อนซื้อเพราะอาจจะทำให้งง อย่างมากจนไม่อยากเล่นไปเลยค่ะ ส่วนตัวให้ 8/10 ถ้าหากซื้อมาในช่วงลดราคาแล้วล่ะก็จะไม่รู้สึกเสียดายเงินหรือคิดว่าเกมแย่แย่างที่บางคนรีวิวไว้ค่ะ(ถ้าชอบเกม rts เป็นทุนเดิม)หวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์ต่อคนอื่นที่กำลังเล็งจ้า:D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 12 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
8.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ธันวาคม 2014
เป็นเกมส์ที่เล่นได้หลากหลาย มาฉากจบหลายแบบมาก เช่น เอายูนิสไปบุกกัน หรือคุณจะสร้างขีปนาวุธ อุกกาบาต หรือแม้แต่ใช้เลเซอร์ ก็สามารทำลายดาวได้ แต่ศัตรูคงไม่ให้คุณสร้างได้ง่ายๆแน่ เป็นเกมส์ที่ต้องใช้สมอง เพราะจะมีหลายฐานให้สร้างมากมาย มีหลายดาวให้ยึด เป็นเกมส์ที่สนุกมากครับ good
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 สิงหาคม 2015
คุณผู้เล่นเกมทั้งหลายเชื่อไหมครับ ก่อนที่ผมจะกดเกมนี้มาตอนมันลดราคา ผมลังเลมาก ถึงขนาดที่ว่าต้องไปเปิดดู VDO การเล่นจาก Youtube กันเลยทีเดียว เพราะใจจิตใจผม ผมอยากจะซื้อมันมาเล่นมากกกกก "แต่ดูคะแนนแมร่งเดะ !!"

และแล้ว ผมก็ชะตาขาด จากป้าย 75% off ของ steam ในที่สุด

ผมดู Trailer เกมนี้ ผมคิดอยู่ในหัวทันทีว่า "เกมเหี้ยไรเนี้ย !!" แล้วพอได้เล่นเท่านั้นแหละครับคุณผู้เล่นเกมทั้งหลาย "ไอ้เกมเหี้ยนี้มันเหี้ยสะใจจริงโว้ย อ๊าก"

ก่อนจะเข้าเรื่อง ผมเป็นพวก Deep core สำหรับ RTS มากนะครับ ไม่ว่าจะเป็น SC CoH WH40K C&C RA และอื่น ๆ อีกมากมาย ถึงขนาดที่ว่า ถ้าเกม 4X และ RTS ไหนคนบอกว่าดี ผมจะรอมันลดแล้วหามาเสพอะครับ ดังนั้นการวิจารณ์ของผมนั้น "โปรดใช้วิจารณญาณของท่านผู้เล่นเกมดี ๆ นะครับ" (อ้าวเห้ย ทิ้งกันดื้อ ๆ เลยห่ารากมาก)

เกมนี้เหมาะสำหรับ
1. คนที่อยากทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง
2. คนที่คิดว่าแผนที่เดียวไม่พอ
3. คนที่คิดว่า Stylist คือทุกสิ่ง
4. คนที่คิดว่า "เราจะระเบิดดาวห่านี้ด้วยวิธีไหนได้อีก"
5. คนที่ชอบ RTS แบบบ้าพลัง !! อ๊าก
6. คนที่ชอบใช้ความคิดน้อยในการวางแผน แต่ใช้ความคิดมากในทำลายล้าง
7. หุ่นยนต์ หุ่นยนต์เต็มไปหมด <3 น่ารักสุดอะครัชชชชช

จุดเด่นของเกมนี้
1. สร้างสรรค์งานด้านการทำลายล้าง
2. สรรหาวิธีใหม่ ๆ ในการกวาดศัตรูได้ทุกแบบ
3. วิธีการเล่นเข้าใจง่ายมาก !! "กวาดแมร่งให้หมด"
4. "ดาวนี้พังแล้ว ไปพังดาวต่อไปกันเถอะ"
5. โคตรพ่อโคตรแม่ Full Scale War !! น้ำ บก อากาศ ยันอวกาศ ลามไปทั้งกาแล็คซี่ !!
6. บ้าพลัง !! ไม่ใช่แค่จำนวนเท่านั้น "วิธีกวาดฝั่งตรงข้ามก็ด้วย !!"

จุดด้อยของเกมนี้
1. เนื่องจากเกมเขาต้องการทำให้พวกคุณเล่นง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ ดังนั้น ยูนิตไม่หลากหลาย
2. ผู้ที่ไม่เข้าใจคำว่า "ทำลายล้าง" จะบอกว่าเกมนี้มันน่าเบื่อ
3. ค่อนข้างแดกทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ยิ่งฉากกว้าง ๆ ดาวเยอะ ๆ ไม่ต้องพูดถึงงงงงงงง
4. ไม่มี Tutorial มีแต่คู่มือง่อย ๆ ให้อ่าน บางอย่างก็ต้องการคนสอนนะ (งมแมร่งไปเถอะ กว่าจะเจอ)
5. ถึงจะ Full Scale War แค่ไหน แต่จุดแพ้ชนะนี่ง่ายติ๊ดเดียว "เก็บ Commander ฝั่งตรงข้ามให้ได้" . . . . . แล้วกองทัพที่สร้างมาหละ "เศษเหล็กหละ"

เกมนี้ไม่เหมาะสำหรับ
1. ผู้ชอบเอฟเฟ็คตระกาลตา ระเบิดตูมตาม มันไม่ตระการตาหรอกนะ "แต่มันสะใจเหี้ย ๆ !!" ยิงแมร่งดาวระเบิด วะ 555
2. ผู้ที่ชอบงานออกแบบ ในเชิงความแตกต่าง
3. ผู้ที่ไม่อยากเจอคำว่า Full Scale War ของแท้
4. ผู้ที่เคยสร้างความแค้นไว้กันผู้อื่น "ระวังจะไม่มีกาแล็คซี่ให้อาศัย"
5. ผู้ที่เกลียด RTS
6. ผู้ที่เกลียดหุ่นยนต์
7. ผู้ที่รักการสร้างบ้าน "แล้วจะรู้ว่าทุกอย่างที่สร้างมา หายวับไปกับตามันเป็นยังไง"

เรามาถึงจุด ๆ นี้กันได้อย่างไร จุดที่เกลียดขี้หน้าใครแล้ว "ระเบิดดาวแมร่งทิ้งเลยสาดเอ้ย" ผมอยากเปลี่ยนชื่อเกมมาก จาก Planetary Annihilation เป็น Absolute Annihilation ก็มันกวาดล้างกันให้เอี่ยมกันไปข้างนึงในกาแล็คซี่เลยอะครับ ใช่ครับ ทั้งกาแล็คซี่ ล้างบางแมร่งให้หมด อย่าให้มันมีเผ่าพันธุ์เหลือ !! อารมณ์เกมบ้าพลังนี่เหมือนเล่น RA Series มากครับ "มันชั่ง บ้าพลังสมบูรณ์แบบมากครับ" แต่ความคล้ายของเกมนั้นคลายกับ Supreme Commander มากครับ แต่เข้าใจง่ายกว่า เล่นง่ายกว่ากัน "เยอะ"

ผมขอยกเกมนี้ขึ้นแท่น RTS ในดวงใจผมเทียบเคียง WH40K:DoW เลยหละครับ มัน สะใจในอารมณ์มาก
สำหรับผู้ที่สนใจ "รอจังหวะดี ๆ แล้วซื้อตอนลดราคาซะนะครับ" และ "อย่าไปเชื่อคะแนน Meta Score"

ปล. สำหรับผู้ที่สนใจ Multiplayer นั้นทำใจนิดนึง เราไปจอยกับ ออสซี่โน้น มัน Lag T-T
ปล.2 ภาคต่อนี่บ้าพลังกันไปอีก 10 เท่า !!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ตุลาคม 2014
it very fun
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 12 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
6.3 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 25 พฤษภาคม 2014
Sure, it's great
But why am I not recommend it for you?
Because I have a problem because network.
It will make you lose the mood to play because it lag!

I hope it will be soon in offline mode.
Obviously, if you have no network problems for it.
This is a game where you need to go for it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 มีนาคม
10/10
มันส์มากครับไม่รู้ใครมันส์แบบผมบ้างนะแต่เกมแล้วนี้ผมชอบแต่เด็กละเลยเล่นแล้วไม่มีทางไม่มันส์
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
20.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2015
สุดยอดแห่งเกมที่ทำผมหลังหักแบบสุด ซื้อมาช่วงแรกที่เกมมันวางขายราคา 29.99$ แล้วตอนนี้ลดซะแบบ... แถมทำภาคใหม่มาอีก "Planetary Annihilation: TITANS" ซึงแทนที่จะเป็นอัพเป็นแพทเพื่มเข้ามา GGWP
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 10 คน (40%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
5.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2014
it's boring like hell -__-

แปลไทย:
เกมแม่งโคตรน่าเบื่อ -__-
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
ไม่แนะนำ
2.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ธันวาคม 2014
สิ่งที่ได้มาตอนนี้ยังไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
40.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ธันวาคม 2014
ตัวเกมค่อนข้างมีความหลากหลายของยูนิตดีครับ แต่ ไม่ว่าจะเล่นCommander ตัวไหน ยูนิตที่สร้างได้ก็ หน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง ยกเว้นสี ฮ่าๆๆ และผมก็คิดว่า Commander แต่ละตัวก็ต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น เราสามารถเล่นกันในดาวดวงเดียว ไปจนถึง เล่นโจมตีกันข้ามดวงดาวก็มี สนุกดีครับ เราสามารถเล่นได้หลายแบบมากๆ ทำให้นึกถึง Supreme Commander ทั้งระบบควบคุม และ การที่มี Commander เป็นตัวเอกที่สำคัญ อย่าเผลอทำ Commander ของคุณตายเชียวหล่ะ มันจะทำให้แพ้ทันที ^^! และ ข้อเสียตัวใหญ่ หนึ่งเดียวเลย ก็คือ โหมด Multiplayer ที่ ถ้าคุณเล่นกับผู้เล่นอื่นๆข้ามทวีป มันจะแลคไม่ใช่เล่น นอกจากจะทำให้การสั่งการช้าแล้ว ยังทำให้เกมของเราดำเนินไปได้ช้ากว่าผู้เล่นคนอื่นๆ และจะแพ้เกมไปในที่สุด (คงเพราะผมไม่เก่งด้วยล่ะนะ ฮ่าๆ) เอาเป็นว่า ถ้าชอบเกมแนววางแผนแบบนี้ และ คุณชอบ StarWar ด้วย โหมด Single Player ไม่ผิดหวังแน่ๆครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
โพสต์ล่าสุด
Run_art_Man
2.4 ชม.
โพสต์: 22 มีนาคม
มันคือเกม Spore ในเวอร์ชั่นวางแผนที่เราต้องยึดจักรวาลให้ได้แต่ขาดความสมดุลทั้ง AI และ เกมเพลย์เพราะมันจะพาคุณไปเล่นภารกิจซ้ำจนเบื่อไปข้างแต่อย่างน้อยมันก็ยังเป็นเกมที่เล่นฆ่าเวลาได้ดีที่เดียว
คะแนน 6/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Code No Name
8.2 ชม.
โพสต์: 4 มกราคม
bad
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ピぴ
16.2 ชม.
โพสต์: 22 สิงหาคม 2015
หนุกมากๆครับ
ยูนิตเยอะดี
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Ghanem Nuseibeh
10.7 ชม.
โพสต์: 19 สิงหาคม 2015
devหิวเงินเกินไปนะผมว่า หลังจากที่เกมนั้นทำการเเยกขายไปอีกตัวนึงเลยเเละทิ้งภาคนี้ให้ตายอย่างเดียวดาย
ขอพูดคำเดียวครับ
ให้
พ่อ
มึง
เล่น
ไป
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
-_Shine_-
72.0 ชม.
โพสต์: 27 เมษายน 2015
It's a Amazing Game!!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Elimelech
102.3 ชม.
โพสต์: 9 มีนาคม 2015
Planetary Annihilation เป็นเกม RTS ที่น่าสนใจ และ แหวกแนว RTS ในอดีต สำหรับผมตัวเกมสนุกมากๆ การสร้างนิวเคลีย ยิ่งถล่มดาว, สร้างปืนยิงดวงดาว(death star) หรือ ติด ไอพ้น ให้ดาว พุ่งไปชนเป็นอะไรที่ สุดยอดมาก unit ที่สามารถสร้างได้ไม่จำกัด! มีทั้ง unit ทางน้ำ, พื้นดิน อากาศ และในอวกาศ(ดาวเทียม)
แต่ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะครับ เพราะตัวเกม กิน RAM สุดๆ แรม 4 GB นี้ไม่พอคับ ต้องเริ่มที่ 8 GB จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และ เรื่องของ server ที่ยังไม่มี server South East Asia ทำให้เวลาเล่น online มีกระตุกๆ บ้างคับ เป็นอีก 1 เกมที่ผมแนะนำเลยคับ และยิ่งซื้อ ตอนลดราคายิ่งคุ่มคับ หวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้บ้างนะครับ :)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
John_Redgrave of Ultramarines
4.6 ชม.
โพสต์: 17 กุมภาพันธ์ 2015
it so amazing game i love Planetary Annihilation
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน