รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Make rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this mind-bending puzzle game. The more you get, the better you'll feel! Yosumin!, Square Enix's puzzle masterpiece, is here! Simply select rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this simple yet challenging puzzle game.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวก (49 บทวิจารณ์) - 83% จาก 49 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 26 พ.ค. 2009

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A fun desktop clicker with a surprisingly enjoyable adventure mode. The sound effects and characters are so embarrassingly adorable it's great."

เกี่ยวกับเกมนี้

Make rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this mind-bending puzzle game. The more you get, the better you'll feel!
Yosumin!, Square Enix's puzzle masterpiece, is here! Simply select rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this simple yet challenging puzzle game.
There are two game modes available.
Yosumin! Adventure

Once upon a time, deep in the Forest of the Yosumin!, which lies somewhere far away, but not too far from here, there was a shrine decorated with beautiful stained glass.
One night, someone came and took the stained glass, then smashed it into pieces and spread it far and wide over the world.
Work your way through the world of the yosumin in search of the lost pieces of their treasured stained-glass window!
Use the special Treats you earn along the way to help you make your way through the myriad of multifarious levels!
Endless Yosumin!

The only limit is your skill in this never-ending game mode! How high will you fly?
 • More than 180 challenging stages.
 • Cute, fun graphics.
 • Rich, fun-filled sounds and voices.
 • Earn extra Treats the more yosumin you make disappear.

ความต้องการระบบ

  • Operating System: Microsoft® Windows® XP/Vista
  • Processor: 800 Mhz
  • Memory: 512 MB RAM
  • Hard Disk Space: 65 MB
  • Video Card: On Board Video Card
  • Sound Card: DirectX 9.0 Compatible
  • DirectX® Version: DirectX® 9.0c(2007 Nov or later)
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม 2014
A fun and addicting little puzzle game. It's not particularly difficult but it can challenge your ability to recognize patterns. The gameplay is simple: make squares/rectangles where all 4 corners are the same color blocks to clear them and gain points.

If you're looking for a simple pick up and play puzzle game akin to bejeweled this might be a good pick for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม 2014
Another variant on the block puzzler genre, Yosumin! sees you play on a 9x9 grid of blocks where you have to click on four blocks of the same shape/colour to describe the corners of a square or rectangle, which transforms all blocks within that space into the same colour as the selected corner blocks before removing all those blocks then replacing them with another mix of blocks. BLOCKS!

Each stage sets you objectives, ranging from the simplistic, like removing a quota of specific coloured blocks, to the more challenging, such as clearing an entire board with one move (this move being where the game gets its name, in the same way Tetris is the name given to clearing the maximum of four lines in a single drop), with each stage being cleared by completing all of these objectives.

The whole things starts off at a very basic, and even mundane degree of difficulty as you breeze through the majority of the opening stages in the space of a couple of minutes, but by the final quarter or so of the game this is turned on its head as the ever strangling time limit can soon grind you down unless you have very sharp eyes or a lot of luck finding the right blocks to match. This deceptively high difficulty spike of the final stages seems very at odds with the über casual, child-friendly presentation of every aspect of the title and may see many quit before reaching the end, even with the extra added help of bonus unlocks which act as perks to aid in varying elements of play.

But even if you do quit by then, ultimately you're not really going to miss out on all that much. The opening few hours play much the same as the final hours save for some minor added elements and complications added to proceedings that actually change things very little of the game beyond its initial premise. So a pretty throwaway, repetitive, yet inoffensive title (except for maybe the audio, which you might want to mute) that might not stick with you too long after you play it, but which still holds some fun for those looking for their quick puzzle fix to dip in and out of. Pick it up when it's cheap, play it, enjoy it a little, forget about it, move on with your life. Yosumin!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 18 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
13.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 สิงหาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
The puzzle mechanic here is so simple and requires more luck than skill. There are so many better puzzlers out there.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 12 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
52.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กรกฎาคม 2013
one of the best puzzle games to waste hours on. extremely fun and addicting. i recommend turning off the hints because you'll probably become dependent on them and That's No Good
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กุมภาพันธ์
For someone looking for a time wasting, no thinking puzzle game, this game may be something your ineterested in. however, after putting in about 10-12 hours and finishing the game, this game isn't something I can recommend to everyone.

The game is incredibly repetitive, there's about 5 'levels' each one has 7 or 8 zones and each level follows the same pattern to those zones. Collect X amount of coloured blocks in zone 1, make 4 squares in zone 2, collect X amount of stained glass peices, etc..... It's pretty well the same each level, except another colour is introduced.

You are also given different powers to help each level, but those powers are very weak and don't see to improve much on what they say they are suppose to improve (not to a noticable level anyways).

There are things that pop up in the puzzle to make it more difficult. Theres a character that shuffles all the blocks (actually surprisingly helpful instead of a problem). As well there can be bigger blocks of various sizes that can be difficult to remove.

Again this game is incredibly simple. However if thats the type of puzzle game your looking for, you may want to give this a try.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน