ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
Make rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this mind-bending puzzle game. The more you get, the better you'll feel! Yosumin!, Square Enix's puzzle masterpiece, is here! Simply select rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this simple yet challenging puzzle game.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26 Μαΐου 2009
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Αγορά Yosumin!™

Σχετικά με το παιχνίδι

Make rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this mind-bending puzzle game. The more you get, the better you'll feel!

Yosumin!, Square Enix's puzzle masterpiece, is here! Simply select rectangles of the same type of yosumin to make them disappear in this simple yet challenging puzzle game.

There are two game modes available.

Yosumin! Adventure
Once upon a time, deep in the Forest of the Yosumin!, which lies somewhere far away, but not too far from here, there was a shrine decorated with beautiful stained glass.

One night, someone came and took the stained glass, then smashed it into pieces and spread it far and wide over the world.

Work your way through the world of the yosumin in search of the lost pieces of their treasured stained-glass window!

Use the special Treats you earn along the way to help you make your way through the myriad of multifarious levels!

Endless Yosumin!
The only limit is your skill in this never-ending game mode! How high will you fly?

 • More than 180 challenging stages.
 • Cute, fun graphics.
 • Rich, fun-filled sounds and voices.
 • Earn extra Treats the more yosumin you make disappear.

Απαιτήσεις συστήματος

  • Operating System: Microsoft® Windows® XP/Vista
  • Processor: 800 Mhz
  • Memory: 512 MB RAM
  • Hard Disk Space: 65 MB
  • Video Card: On Board Video Card
  • Sound Card: DirectX 9.0 Compatible
  • DirectX® Version: DirectX® 9.0c(2007 Nov or later)
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
44 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
5.0 ώρες στο μητρώο
On a 16:9 monitor the game seems to run at 800x600 stretched in full screen, but with weird letterboxing on all sides. There are no scaling options, your only options are to play it in a tiny window at correct scale or full screen with odd stretching issues (jagged lines, text rendering off screen).
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
826 προϊόντα στο λογαριασμό
26 κριτικές
0.2 ώρες στο μητρώο
Asian Candy Crush :) 10/10
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1,048 προϊόντα στο λογαριασμό
8 κριτικές
11.9 ώρες στο μητρώο
Hnnnnnnnnnnggg...YOSUMIN!
Αναρτήθηκε: 14 Ιουλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
270 προϊόντα στο λογαριασμό
12 κριτικές
17.2 ώρες στο μητρώο
Another variant on the block puzzler genre, Yosumin! sees you play on a 9x9 grid of blocks where you have to click on four blocks of the same shape/colour to describe the corners of a square or rectangle, which transforms all blocks within that space into the same colour as the selected corner blocks before removing all those blocks then replacing them with another mix of blocks. BLOCKS!

Each stage sets you objectives, ranging from the simplistic, like removing a quota of specific coloured blocks, to the more challenging, such as clearing an entire board with one move (this move being where the game gets its name, in the same way Tetris is the name given to clearing the maximum of four lines in a single drop), with each stage being cleared by completing all of these objectives.

The whole things starts off at a very basic, and even mundane degree of difficulty as you breeze through the majority of the opening stages in the space of a couple of minutes, but by the final quarter or so of the game this is turned on its head as the ever strangling time limit can soon grind you down unless you have very sharp eyes or a lot of luck finding the right blocks to match. This deceptively high difficulty spike of the final stages seems very at odds with the über casual, child-friendly presentation of every aspect of the title and may see many quit before reaching the end, even with the extra added help of bonus unlocks which act as perks to aid in varying elements of play.

But even if you do quit by then, ultimately you're not really going to miss out on all that much. The opening few hours play much the same as the final hours save for some minor added elements and complications added to proceedings that actually change things very little of the game beyond its initial premise. So a pretty throwaway, repetitive, yet inoffensive title (except for maybe the audio, which you might want to mute) that might not stick with you too long after you play it, but which still holds some fun for those looking for their quick puzzle fix to dip in and out of. Pick it up when it's cheap, play it, enjoy it a little, forget about it, move on with your life. Yosumin!
Αναρτήθηκε: 14 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
299 προϊόντα στο λογαριασμό
32 κριτικές
52.1 ώρες στο μητρώο
one of the best puzzle games to waste hours on. extremely fun and addicting. i recommend turning off the hints because you'll probably become dependent on them and That's No Good
Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι