ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
ArtRage 4 is an easy to use natural painting package that lets you create realistic artwork on your computer.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Φεβ 2013
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Αγορά Art Rage 4

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (1)

Free ArtRage 4.5 Update Coming Soon.

25 Ιουνίου 2014

There's a free update to ArtRage 4 coming soon that includes 64 bit support for larger canvases and faster painting, grid overlays as guides layout and proportion, live stylus tilt support in the pencil tool, and a bunch of other tweaks and enhancements.

You can find out more about the free 4.5 update here: http://www.artrage.com/artrage-4/free-update/

Note for Windows XP Users: Unfortunately the technology we're using in 4.5 isn't compatible with Windows XP. We intend to keep an original 4.0 version available for XP user compatibility but the new features will not be available.

2 σχόλια Περισσότερα

Περί λογισμικού

ArtRage 4 is an easy to use natural painting package that lets you create realistic artwork on your computer. It has a wide range of artistic tools that let you get right down to the creative process without forcing you to learn complex or technical controls. It's like real paint without the mess!

ArtRage simulates real world painting tools including oils, watercolor, and more. Because it tracks the physical properties of your paint such as how much is on the canvas and how wet it is, your paint strokes create natural color blends and leave bristle textures as you go, giving you the appearance of a physical canvas without you needing to apply special effects.

ArtRage includes 20 painting tools and a wide range of features useful to basic and professional artists alike. If you're new to painting and drawing you can take advantage of the Tracing Image system to import a photo as a guide while painting. Let ArtRage pick colors from the image for you and you can focus on your brushwork and developing your skills. If you're a traditional artist who has avoided digital art tools, you'll find ArtRage pleasantly familiar as you can take many of your familiar techniques and work with them inside the software. If you're a digital artist who wants to add some natural paint to your images, you can still work with layers, blend modes and other digital tools. ArtRage Studio Pro offers selection tools, flood fills, and text to make the workflow easier. Support for Photoshop images imported and exported with their layers, groups, blend modes, and text layers intact makes it easy to use ArtRage alongside your other applications.

Painting tools

 • Natural Painting Tools: Oil Paint, Watercolor, Palette Knife, Paint Tube, Airbrush, and Paint Roller.
 • Sketching & Drawing Tools: Pencils, Inking Pen, Marker Pen, Pastel, and Eraser.
 • Special Effect Tools: Gloop Pen, Sticker Spray, Glitter Tube.
 • Utility Tools: Cloner, Selection, Transform, Eyedropper, Flood Fill including Pattern and Gradient Fills, Editable Text Tool.
 • Paint behavior simulates real world media. Oil paints smear and blend, tracking how much paint is on your brush and on the canvas. Lay down blobs of paint with the Paint Tube and smear them out with the Palette Knife. Watercolors diffuse and blend wetly. Pencils smudge.
 • Tools support user Presets.
 • Real Color Blending mode replaces standard digital RGB blending with a simulation of real paint to create more realistic color gradations.
 • Advanced stylus properties such as Barrel Rotation and Airbrush Thumb-Wheels are supported where available.
 • Stylus recognition is supported where available, allowing you to allocate specific tool settings to specific styluses.

Canvas

 • Canvas texture provides an underlying surface for your paint to interact with. Other properties such as color and metallicity allow you to customize the look of your painting surface.
 • Rotate, scale, and pan the canvas so you can work at the most comfortable angle.
 • Layers and Layer Groups allow you to manage your work easily. Layer Blend modes mirror standard Photoshop blend modes.
 • Layer locks let you prevent specific types of changes being made to layers you want to safeguard.
 • Color bitmaps can be used to generate full color canvases.

Tracing and References

 • Import an existing image as a Tracing Image to guide you as you work. ArtRage can be set to draw color from the Tracing Image automatically so you can focus on your brush strokes.
 • Import existing images as References which are pinned to your canvas as visual guides while you paint.
 • Create Scraps, floating canvas pieces that can be used as mixing palettes or for testing ideas before painting.
 • Views lets you create floating viewports that display all or part of your canvas independent of the main canvas window.

Stencils and Rulers

 • Add stencils to your canvas to block out areas for masking. Multiple stencils can be added at once and interact with each other like they would on a real canvas.
 • Any stencil can be converted to a Ruler which can be used to create precise lines or curves at any angle as part of a natural stroke of the brush.

Stickers

 • Peel individual sticker images off Sticker Sheets to apply to the canvas. Comes with a wide range of sample stickers.
 • Spray a stream of stickers from a sheet on to the canvas using the Sticker Spray. A wide range of variables can be used to control how the flow works, including stylus pressure, underlying image properties and more.
 • Post-Edit stickers applied with the Sticker Spray. You can move, scale, rotate, or delete individual stickers that were sprayed with the tool. Spray a tree-full of leaves then delete the ones that don't look quite right, or tweak any of the thousands of pebbles that make up a beach. Post-Editable stickers remove the random chance from image spray systems.

Interface

 • Simple and intuitive interface gathers controls in to appropriate groups and presets the most important ones in an easy to access first tier, while lesser controls hide away in Pods until they are required.
 • The interface gets out of the way as you paint. If you paint stroke approaches a panel, it vanishes so that you can see what you're doing, then reappears when you're done.
 • Scale the interface up or down to suit the size of your working environment.
 • The Toolbox panel lets you gather together appropriate resources in to a single panel for quick access to the tools you need for your current painting.
 • Workbench Mode collapses the entire interface in to a slim toolbar that lets you work with the full screen in a compressed environment. The Workbench Pinboard lets you pin important colors, tools, layers, stencils, and other user objects from your toolbox to the toolbar for quick access to relevant resources for the work you’re doing right now.

Scripting

 • The ArtRage Scripting System allows you to record your paintings for playback later. Playing a script reconstructs the painting stroke by stroke and can be shared with other users.
 • Annotations can be added to scripts as they are recorded, allowing you to highlight techniques or areas of your painting that others might find useful or interesting.
 • Scripts can be played back at any resolution: Paint your masterpiece then recreate it stroke by stroke at larger size for printing.
 • The ArtRage Scripting Language lets you control almost every aspect of the application via a text script file. Edit scripts directly or create them from scratch utilising a C-like programming language.

Paint Symmetry

 • Turn on the Paint Symmetry system and ArtRage automatically replicates your strokes around the canvas as you paint.
 • Adjust the type of symmetry (Rotational or Mirrored), the center of symmetry and the number of axes you want.
 • The entire symmetry system can be controlled from a single ‘puck’ on the canvas.

Miscellaneous

 • Support for multi-core or multiprocessor machines speeds up almost every aspect of the application.
 • Customizable keyboard shortcuts.
 • Internal filters provide Noise Addition, Blur and Color Adjustment control. ArtRage also supports a wide range of Photoshop Filters.
 • ArtRage supports Perspective and Non-Uniform transformations for layer contents.

File Formats

 • Import and Export standard image file formats including PNG, JPG, and TIFF.
 • ArtRage can save automatic incremental backups of your paintings, storing previous generations so that you can recover older versions when you need them.
 • Import and Export Photoshop PSD files, keeping Layers, Layer Groups, Blend Modes, and editable Text Layers intact.
 • The ArtRage Package File format lets you package together custom resources such as presets, stickers, and stencils in to a single file that can be shared with other users and installed with a double click.
Note: The Mac version of this software does not support Steam Cloud at this time.

Απαιτήσεις συστήματος PC

  Minimum:

  • OS:Windows XP
  • Processor:1Ghz
  • Memory:512 MB RAM
  • Hard Drive:120 MB HD space
  • Additional:Also supports Graphics tablets such as Wacom, including support for pressure sensitivity and stylus properties where available. Supports Touch Inputs that support Microsoft's Realtime Stylus standard.

  Recommended:

  • OS:Windows 7 or later
  • Additional:Also supports Graphics tablets such as Wacom, including support for pressure sensitivity and stylus properties where available. Supports Touch Inputs that support Microsoft's Realtime Stylus standard.

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  Minimum:

  • OS:OS X 10.6
  • Processor:Any Intel Processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Hard Drive:120 MB HD space
  • Additional:Also supports Graphics tablets such as Wacom, including support for pressure sensitivity and stylus properties where available.

  Recommended:

  • Additional:Also supports Graphics tablets such as Wacom, including support for pressure sensitivity and stylus properties where available.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
273 προϊόντα στο λογαριασμό
23 κριτικές
110.4 ώρες στο μητρώο
This is hands down the best digital art software that I have used. It has a diverse set of tools/mediums and by far the best blending tools out of all the software I have used. Between this, and Manga Studio 5 (regular) I am sorted for either realistic painting, or comic book style art. Feel free to check out my uploaded pieces created in Artrage to get an idea of what it is capable of.
Another great feature of Artrage is that you have the ability to record your painting process as a script, which can then be sped up and recorded with an open source program like Camstudio in a lossless format and uploaded to youtube for people to see. It's a very cool feature.

For such an inexpensive piece of software, it is easily my favourite. I can't wait till the Android version comes out for use with tablets.
If you are interested in digital art and have some kind of graphics tablet, then this is a fantastic art tool to have at your disposal. Been using it for years now and can't recommend it enough.
Αναρτήθηκε: 22 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
12 από 17 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
182 προϊόντα στο λογαριασμό
10 κριτικές
5.2 ώρες στο μητρώο
This is good enough to make me forget about Paint Tool SAI for almost 2 hours
Αναρτήθηκε: 31 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
231 προϊόντα στο λογαριασμό
6 κριτικές
975.9 ώρες στο μητρώο
Yes yes, we all like a good painting tool like Photoshop...actually, Photoshop is just a lazy stand-in for graphics people/artists from buying a real painting program. Well now we have no excuse at this price point featuring this competent set of tools. On the verge of buying Painter, but found that I don't really use most of what Painter has to offer after trying it out for a month. So if you're in the same boat, need a competent and intuitive painting program that doesn't cost a lot, look no further. If you really are bottom of the barrel poor, GIMP 2 does nicely for a Photoshop substitute, and/or SmoothDraw for painterly styles. I use all of them pretty trouble free depending the effect I'm trying to achieve and what resources I'm given.
Αναρτήθηκε: 12 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
410 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
5.7 ώρες στο μητρώο
Very nice program, feels like working with real oil paints...

Worked out of the box with my Turcom 6610 pen tablet. I would not recommend this program for use with a mouse.
Αναρτήθηκε: 1 Ιουλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
169 προϊόντα στο λογαριασμό
42 κριτικές
0.4 ώρες στο μητρώο
Grade: 95/100
Difficulty: This depends entirely upon your actual artist skills, digital artist experience, or ability to pick up deftness with digital art programs. Actual physical artist skills translate best if you possess a tablet and stylus, but it isn't required -- the program allows for quality control using only a mouse.
Pros: For people like myself who don't have the space, resources or ideal environment to work with real paints and similar media on canvas, this program gives you an excellent way of expressing your creativity with similar results (and less mess).
Cons: It takes a bit of experimenting to get an idea of what effects you can get using the variety of tools within the application, so don't expect to be creating masterpieces early on.
Replayable: Not exactly a quality to comment on when it comes to an app, but yes. This can be used often and in a variety of ways -- it depends on an individual's skill or the uses they choose to utilize this program for. For example, it is a great way to more realistically paint or color digital artwork created in other programs, or scanned in from paper.
Αναρτήθηκε: 31 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
25 από 26 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
153 προϊόντα στο λογαριασμό
6 κριτικές
676.7 ώρες στο μητρώο
Probably the best natural media emulator I have used, having used almost all of them, It might not have overly complicated features, but what it does it does perfectly fine and then some.
combined with a drawing tablet the possibilities and creative doors it opens cannot be surpassed.

It works with layers, slections, masks, and every traditional media you can think of.

A must buy for any artistic creative endeavor!
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι