Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara brings reworkings of two of Capcom’s classic arcade hits - Dungeons & Dragons: Tower of Doom and Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara – together in one definitive digital package.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (266 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 18 มิ.ย. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

ซื้อ Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara 4-Pack

Includes four copies of Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara - Send the extra copies to your friends!

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Iron Galaxy does it again. "

เกี่ยวกับเกมนี้

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara brings reworkings of two of Capcom’s classic arcade hits - Dungeons & Dragons: Tower of Doom and Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara – together in one definitive digital package.

Just as in the arcades, up to four players will select their character class before doing battle against the mythical beasts from the Dungeons and Dragons’ universe with a mix of melee, range and magic attacks.

Key Features

 • GGPO Enhanced Online With Drop-in/Drop-out Co-Op Play: Community-trusted GGPO powers a smooth online experience that allows up to four players to drop in or out of games in progress at will.
 • Classic Arcade Gameplay with a New Twist: Players can enjoy the original arcade modes or mix up the gameplay with House Rules that can completely alter the experience.
  Some examples of House Rules:
  • Unbreakable - Equipable items have infinite durability. Never worry about breakage again!
  • Enemy Rush - Fight against time in this special Time Attack Mode. Start the game clock with 30 seconds and increase the clock with each enemy you kill!
  • Make it Rain – Get rich quick! Enemies and chests drop tons of gold!
 • Challenge System: A newly introduced RPG-like system that fits on top of the existing games and provides a myriad of challenges for players to complete. Players can level up and obtain Vault Coins to be used in the Vault.
 • The Vault: A treasure trove of unlockables and gameplay loot can be purchased with Vault Coins earned via the Challenge System.
 • Character Visualizer: This UI visualizer tracks which characters the players and their friends most often use. Players can utilize the tool to create a more balanced multiplayer dungeon crew, or to see which under-used characters they should try out next.
 • Leaderboards & Connected Arcade: Players can track how they stack up against their friends through leaderboards, as well as view a full breakdown of gameplay related stats.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows Vista (Does not support Windows XP)
  • Processor:Intel Dual Core 1.8GHz (or higher) or AMD Athlon II X2 (or higher)
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:nVidia GF6600 (or higher) or ATi X1600 (or higher) with 256MB of RAM
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:350 MB HD space
  • Sound:DirectSound compatible, DirectX 9.0c (or higher) compatible
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:DirectX 11/Shader3.0 or higher
  Recommended:
  • OS:Windows 7
  • Processor:Intel Dual Core 2.4GHz (or higher) or AMD Athlon II X2 (or higher)
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:nVidia GF8000 (or higher) or ATi X1800 (or higher) with 256MB of RAM
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:350 MB HD space
  • Sound:DirectSound compatible, DirectX 9.0c (or higher)
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:DirectX 11/Shader3.0 or higher
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม
A throwback to the golden age of beat em ups! The game was fantastic when it first came out, and it is no different now. One o f the very few beat em ups that has aged extremely well and has plenty of fresh ideas that made it sound out then and now. The best way to describe the game is a side scrolling action roleplaying game in a beat em up fashion. Recommended.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ตุลาคม
Brings me back the old days, when I used to play this in the arcade. Just as fun as I remembered and just as fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน
Found it decent at best. Probably not worth spending 15$ on if you're looking for a game that'll challenge you. It doesn't take long to actually beat all the story missions and it just didn't meet my expectations. Nostalgia definitely got the best of me, with this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤศจิกายน
Old School Arcade Game?
ALL THE YES.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
30 จาก 41 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มิถุนายน
It's a Capcom Beat 'Em Up from the 90's. It's really hard to go wrong with that formula.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
18 จาก 22 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กันยายน
The bottom line, if you can't be bothered reading a full review: Should you buy this game?
YES - Especially if you are a fan of oldschool brawlers, and/or you're looking for a fun co-op game to play with friends.

Disclaimer: Although it is not required, I highly recommend that you play this game with a controller. This review is based on the experience I had playing with an XB360 controller and a SFIV Tournament Edition Arcade Fightstick.

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara is actually two games in one. Both are excellent remakes of the old arcade games D&D: Tower of Doom (1993) and D&D: Shadow over Mystara (1996). The story of the games overlap - Shadow over Mystara begins shortly after the end of Tower of Doom's campaign - but they can be played in any order. The game has you (and up to three of your friends) play as a noble team of adventurers on a grand adventure through the land of Mystara, a classic fantasy realm populated by elves, goblins, kobolds and fearsome dragons.

PROS:
- One of the best options out there for anyone that enjoys oldschool brawlers/beat 'em ups.
- Very faithful port, and runs well. Spectacular visuals that hold up even today.
- Several different display options; scanlines, different views, etc. Including a view of the entire "cabinet."
- Online and couch co-op for up to four players, drop in and out at any time.
- Visual design is great, and soundtrack does a good job of immersing you in the game.
- Stays true to the original D&D feeling; the game features spell slots as well as loot in the form of new armour and equipment for your character.
- Limited character customisation and progression: Choose from classic D&D staples like Elf, Thief, Fighter, Cleric, and Magic User. Gain levels and grow stronger as you journey on.
- The second game (Shadow over Mystara) features a more complex spell and equipment system. There are many types of weapons and equipment to find that change the way you play and deal with enemies (e.g. shields that enable you to block attacks that would otherwise be unblockable).
- Branching storylines (Do you rush to the defence of the castle yourself, or do you seek help from the soldiers in the city? etc), and many optional areas. Lots of secrets to find.
- An unexpectedly deep combat system for an oldschool brawler. Each character feels very different, and you'll have no trouble finding one that suits you. There are double jumps, dodge rolls, dashes, shield blocks, aerial maneuvers, attack combos and more to find and experiment with.
- Very clear and accessible menus. No troubles getting things up and running.
- Lots of challenges to clear, such as defeating enemies or using certain spells and attacks.
- Tons of extras to unlock, including houserules (e.g. higher gold gain, or no respawning).

CONS:
- These games were originally coin-op style arcade titles, where you insert more coins to get back into the game when you die. This means the game is designed to be lethal in order to hook the player. Until you get a good grasp of the mechanics, you will die. A lot. Capcom has opted to go with a more lenient approach in the remake, giving you infinite credits (there is a House Rule that lets you play on a single credit). Although this is a good thing for those that want to have a casual experience with friends, it also means that you can blaze through the entire game without stopping as you have infinite continues. This also means that there is no real reward for doing "well" (although there are difficulty levels that determine the HP and possibly amount of enemies).
- Game is based on arcade stick controls and is best played with a controller. It's definitely possible to use the keyboard, but you might find it tedious.
- Although online co-op usually runs very smooth, you might run into some issues if you are playing with three or more players and some of you are from different time zones. I experienced occasional slowdowns when running through Tower of Doom with American friends.
- Certain enemies can be frustrating if you are playing alone, since groups of foes that can disable you (e.g. setting you on fire) can end up chain-stunning you for a long time if you are unlucky.
- Aerial controls can sometimes be a bit clunky due to the way depth works in this game (It can be hard to determine if you can hit an enemy, or if they are too far away from you vertically).
- Although this experience may be unique to me, I had one major issue: achivements bugging out. I played through the entire Tower of Doom game without unlocking a single achievement. Eventually I managed to fix it by verifying the game's cache, but the challenges were already unlocked in-game, which means I can no longer get these achievements. UPDATE: After contacting Capcom Support the problem was handily solved. I applaud their support staff for the swift reply.

The bottom line: should you buy this game?
YES - Especially if you are a fan of oldschool brawlers, and/or you're looking for a fun co-op game to play with friends.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
12 จาก 16 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม
Old-school Capcom beat 'em up? Yes pls.

This game is part of what Arcades were all about back in the day. It has a really fun combo system, with special moves of which the inputs are just like fighting games, and with clever play you can extend your combos with items and magic. It's pretty unforgiving in difficulty, that is if you didn't have infinite continues heauehaueaheuaeh.

Also, this game has online multiplayer, and I manage to catch a game in progress sometimes. It's even more fun with groups.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ตุลาคม
Finally I can re-live my childhood memories of one of my favourite arcade games...

It is one of the popular hack'n'slash RPGs back in the 90s, which allows you to play various classes based on the d&d universe, up to 4 players and a dynamic story which is influenced by your choices at certain points of the game.

This is the remastered version of the classic arcade game, coupled with :
- 2 games in 1 package (tower of doom and shadow over mystara)
- steam achievements
- better graphics/music
- challenges
- extra options to unlock
- galleries and special features

This package just can't go wrong ! Play with your friends, and conquer Mystara all over again !

8/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 17 คน (65%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มิถุนายน
Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara is a port from the classic arcade games of my youth to our current digital age. The gameplay is how I remember of the games though I wasn't one to have many quarters to blow back in the day.

If you have any love of old-school side scrolling brawlers with a touch of the D&D mythos, then this is a fantastic game for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กรกฎาคม
my usual mindset when i see a Capcom arcade game from the mid-90s: it's either going to be really good (Marvel Super Heroes) or at least pretty cool (Cyberbots, anyone?)

if you're into arcade beat 'em ups, then definitely check this out. it's a good 'un.

nice, colorful visuals and lots of fun with friends!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
Chronicles of Mystara is a collection of two of the best beat-em-ups to come out fo the golden age of arcade gaming, Tower of Doom and Shadow Over Mystara. Selecting from a diverse group of classes with unique strengths, weaknesses, and abilities, you have an unparalelled level of control over your character and the path you take through the game. There are a number of normal and unique items throughout the game that you can pick up that will influence the way you play the game, like frost swords that allow melee characters to keep the front line endlessly stunned, and items like the egg of the owlbear that will summon one to fight for you. The different paths you take will result in different levels and bosses, leading to an ultimate battle that will test your skill. This game had endless replayability for me when it was in arcades, and it still keeps me drawn in nearly twenty years later.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 10 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มิถุนายน
tower of doom

4/5

+ music
+ gameplay
+ visuals
-/+ writing
- getting credits is easy and makes getting better at the game not really matter

shadow over mystara

4/5

+ music
+ gameplay
+ visuals
-/+ writing
- getting credits is easy and makes getting better at the game not really matter
- bosses are mostly tower of doom copies
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 10 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กันยายน
Fun 2 games in 1. Check it out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มิถุนายน
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara was the best beat-'em-up ever made from 1996 to 2013, when Dragon's Crown came out. That's a pretty damn impressive run, all things told. This game packages SoM with the previous game in the series (which was still pretty great) and includes a bunch of features like excellent netcode, selectable difficulty, and what amount to cheat codes with the "house rules".

The only real problem I have with it is that there's no chat system in the game at all, so you pretty much either have to go without communicating with other players or talk over Skype or something.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
29.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
awesome
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มิถุนายน
bombass game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 7 คน (43%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กันยายน
NOT full controller support. It does work with my XBox 360 controller, but not my USB controller. Very disappointing. (I like the fit and feel of my USB controller better.)

Having said that... the game is... well, the game. It's what you played in the arcade and possibly on your emulator. The game even seems to be complete with the fraction of a second delay response to the button inputs that came with the arcade game back in the 90s. The game is fun enough but, like all side scrolling beat-'em-ups... you have to deal with the boss characters that are invulnerable for a time that are designed to mop the floor with you. Standard fare.

Don't pay full price for this. And honestly, don't even pay half price for it unless you're a HUGE fan of the game and absolutely dying to get it.

(I have yet to try the online feature of the game... and I'm sure eventually I will, just for giggles... but that wasn't the reason I got the game.)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 5 คน (40%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กันยายน
The games is awesome.
This steam version is a bad port. You can't customize the movement keys, only the attack, jump, use and inventory keys.
Stick to emulator.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กันยายน
Why aren't you tackling two of the most fun and entertaining beat em' ups ever made?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กันยายน
You can switch between the two games, Tower of Doom and Shadow of Mystara. Tower of Doom's game play is slow and clunky. But Shadow of Mystara feels nice, like good ol' times. No tutorial, throws you in first level and then learn the buttons as you play, unless you go to the controls settings first.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่