The Fallen Enchantress seeks to destroy the civilizations that have risen from the ashes of the Cataclysm.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (1,273 κριτικές) - Το 75% από τις 1,273 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Μαϊ, 2013

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Fallen Enchantress: Legendary Heroes

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Stardock Bundle 2016

Συμπεριλαμβάνει 8 αντικείμενα: Galactic Civilizations® III, Sorcerer King™, Sins of a Solar Empire®: Rebellion, Fallen Enchantress: Legendary Heroes, Dead Man's Draw, Galactic Civilizations® II: Ultimate Edition, Galactic Civilizations® I: Ultimate Edition, Demigod

 

Προτείνεται από επιμελητές

""Stand-alone expansion" to Fallen Enchantress. It's really the same game with added content. Buy this one and not the base game! Really good civ game."

Κριτικές

“This standalone expansion is a wonderful fantasy strategy game in its own right...”
4 out of 5 – The Escapist

“Fallen Enchantress: Legendary Heroes is a terrific 4X strategy game that builds upon the good work done in its immediate predecessor last year.”
8.0 – GameSpot

“You don't have to be any kind of strategy savant to appreciate what this exceptional release has to offer.”
8.5 – Game Informer

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The Fallen Enchantress seeks to destroy the civilizations that have risen from the ashes of the Cataclysm. Fortunately, your fame has spread and great heroes have been drawn to your banner. With your new champions, you will confront new horrors like liches, brood hunters, banshees, and the dreaded hergon.

Fallen Enchantress: Legendary Heroes is the new standalone expansion to Stardock’s turn-based, fantasy strategy game. Players will forge a new empire in a world sundered by powerful magic, fight against terrible creatures, complete quests and rediscover lost secrets in their bid to rule the world of Elemental.

Fallen Enchantress: Legendary Heroes is a standalone expansion. No prior games are required to play.

Key Features


 • Gain Champions Through Fame: Champions are no longer simply found, instead, they seek you out based on the amount of Fame your kingdom has generated. And not all of these legendary heroes were Men or Fallen…
 • New Leveling System: Your sovereign and champions now evolve through a skill tree that visually allows you to plan what kind of hero you want him or her to be. Make your mage into a powerful Necromancer, or train your Assassin in special attacks that bleed the life from your enemies.
 • Updated Tactical Battles: Battles are now more intense with additional special skills, combat mechanics, spells and new maps.
 • New Monsters: The legendary heroes didn’t reach our lands alone. The events of the Fallen Enchantress have raised the dead and caused forgotten creatures to return to the surface of the world.
 • More Magic: New spells like ‘Lightning Form’ and ‘Raise Skeletal Horde’ add new options and dangers to battle.
 • Larger Maps: A new gigantic sized map delivers truly epic games.
 • Updated Graphics Engine: An improved graphics engine delivers stunning new visuals while improving performance on older machines.
 • And much, much more!

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Windows 10 / 8 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3
  • Processor: 2.2 GHz Dual Core Processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512 MB DirectX 9.0c Compliant Video Card w/Pixel Shader 2.0 (Radeon x1600 / GeForce 6800)
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 5 GB HD space
  • Sound: DirectX 9.0c Compatible Sound Card
  • Additional: To activate this game you must create a Stardock account while launching the game on Steam.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
49 από 59 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
31.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Ιουλίου
Fallen Enchantress: Legendary Heroes is a single player 4X turn-based strategy game that takes place in the fantasy universe of Elemental. Following a magical apocalypse, civilization is trying to recover and reestablish itself in a world now filled with bandits, monsters, and rival factions. These are all just flavor details, of course — without a real “campaign” to play through, the setting and back story are largely irrelevant, but the effort is nonetheless appreciated.
Players set out to found a fledgling kingdom, scout out the world for resources to gather, grow their empire, and ultimately eliminate any opposition — your standard 4X fare. What set this game apart from most in the 4X genre are the titular legendary heroes, the first of which is the sovereign of your nation. RPG-like mechanics allow you to embark on mini-quests, recruit new heroes, level them up, and find loot with which to equip them — an exciting addition to the base 4X gameplay.
This breaks the game down into two main components: empire building and tactical combat. Building your empire involves founding new cities, researching technology, building city upgrades, and managing resources. Various “buff” spells can be cast on a city to boost it in some way, the research paths allow you to unlock numerous upgrades, and cities can be augmented into military fortresses, arcane research centers, or expansionist metropolises.
The empire building aspect of the game is par for the course in the genre — no major flaws, but nothing exceptional either. After a few games, I realized that selecting upgrades and research paths will ultimately become repetitive, but thankfully there’s a lot more that Fallen Heroes has to offer to keep a player engaged.
That’s where combat comes in, the basis of which is building units and, more importantly, recruiting heroes. This also happens to be where Legendary Heroes comes into its own. By expanding your towns and completing quests, you will gain “fame,” which will grant you access to new hero units. All units gain experience points and levels, but heroes can be upgraded into different classes such as Assassin or Defender, gain access to skill trees, and equip items much like an RPG character. The choices here are diverse and exciting, and even your base units can be upgraded with weapons and armor of your choosing as you unlock technologies.
When your army clashes with an enemy’s, a neutral faction’s, or a wandering monster, you’ll enter a turn-based tactical combat phase. Units take turns moving around the combat grid, attacking, using abilities and items, and casting spells. Initiative, defense, attack, hit points and more all factor into how combat plays out, as well as the specific gear your units have equipped. Even base units have access to an ability or two, depending on their equipped weapon — a spear may grant a piercing strike that hits two enemies at once, while a club may grant a devastating power attack that costs the attacking unit its next turn.
Combats themselves are strategic, diverse, and just plain fun. A “swarm” mechanic acts somewhat like the “flanking bonus” other game systems use, imparting a bonus to an attack made against a foe adjacent to one or more allied units. This makes tactical positioning and smart use of the battlefield an important part of the game, and using the right ability or spell at the right time can be crucial to victory.
While there are multiple paths to victory, the end-game weakens significantly as you widen your lead over your opponents. At that point, the question is no longer if you will win, but how many more bloody turns will it take. Perhaps this is just the curse of the genre, but the later into a game I got, the more I found my excitement being replaced with tedium. Once victory was assured, I would simply start a new game.
Thankfully, “replay value” would be the two words that best describe Legendary Heroes. The degree of randomness that goes into every game, coupled with the variety of options at your disposal and a high degree of customizability ensure that no two playthroughs will ever be the same. There are so many variables interacting with each other that you’ll want to come back again and again to see how a different setting, a different selection, or a different tactic will play out.
While I haven’t played Elemental: Fallen Enchantress, I’m given to understand that Legendary Heroes includes upgraded graphics, which I can’t comment on. Other improvements over the base game consist of two new factions, larger map sizes, a new scenario, as well as new monsters, items, spells, and quests. There’s word that Legendary Heroes was also meant to introduce bug fixes and performance optimizations, but I encountered a few crashes and clunky slowdowns during my play experience.
Fallen Enchantress: Legendary Heroes is the kind of 4X that brings my relationship with strategy games to a lofty peak. It is engaging and yet oddly meditative, almost relaxing to play rather than nerve-wracking and brain-frying.

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
33 από 45 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
309.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Απριλίου
Phenomenal game. Very addicting and really fun. This game is a lot like Civilization but it's set in a more medeival fantasy world with dragons, and demons and stuff. Also you can cast spells on the terrain and in combat. I'm a pretty proficient RTS player and this is one the best strategy games I've played in a long time.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 22 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
131.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Μαΐου
I really enjoyed this game and all of its addons.
This game seems to have it all!

*** RPG Elements & Levels
*** Champions & Heroes
*** Quests & Magic Items
*** Necromancer & Undead Sovereigns
*** Spell & Skill Trees
*** Multiple Tech Trees
*** Diplomacy & Trade
*** City Building & Management
*** Turn-based Strategy & Tactics

I Highly Recommend It!!!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 13 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
59.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Αυγούστου
There's a lot of promise here but ultimately, this is a bit of a disappointment.

The biggest flaw is perhaps the UI, which is buggy, missing really basic features and seems generally poorly thought out. Eg. trying to reorder building queues (in the cramped 5 items at a time icon list) will often select the wrong item. The mouse isn't locked to the window, so on multiple monitors, you can't hit the screen edge to scroll right. There's no way to combine or rearrange armies occupying the same tile. I frequently found some stray click when trying to cast a spell, or even in the loading screen inadvertently ordering armies in the wrong direction. And a bunch more minor, but frustrating issues. It just makes the whole thing a pain to deal with.

The game itself is decent, but it seems like it could have done with a lot more balancing and polish. So far, I've only played through 2 games, but so far it seems like certain strategies and factions are OP, while others struggle. The optimal strategy seems to be to cut taxes completely, pretty much ignoring gold altogether for the early game, since the unrest penalty isn't worth the tiny amount it gets you, meaning a third of the buildings are pretty much pointless. It seems like there's the potential for a great game here, and maybe mods could help with this, but as it stands, it doesn't quite come together as well as it could.

If it weren't for the UI issues, I'd definitely recommend giving this game a try, but as it is, I don't think it's worth the frustration.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
13 από 17 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιουλίου
Highly recommended for fans of the turn-based strategy genre or games like Civilization. Personally I found it to be more fun than Civ due to the fantasy setting including the use of spells, the presence of a campaign, as well as a wide variety of other features.

+Both regular sandbox and campaign modes
+Good selection of factions and units
+Recruit and level faction leaders and heroes
+Tactical turn-based combat, many skills and items
+Shop and upgrade weapons and armor for heroes and units
+Quests present even in sandbox mode keep things interesting

-Some sluggishness in larger games with more factions
-Requires making another 3rd party account
-Some quests don't seem to trigger properly all the time
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία