รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
DisplayFusion will make your multi-monitor life much easier. With powerful features like Multi-Monitor Taskbars, TitleBar Buttons and fully customizable Functions, DisplayFusion will make managing your multiple monitors painless. These features even work when AMD Eyefinity or nVidia Surround are enabled on your system!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (20 บทวิจารณ์) - 85% จาก 20 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (354 บทวิจารณ์) - 95% จาก 354 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 29 มี.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ DisplayFusion

ซื้อ DisplayFusion 4-pack

 

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

DisplayFusion will make your multi-monitor life much easier. With powerful features like Multi-Monitor Taskbars, TitleBar Buttons and fully customizable Functions, DisplayFusion will make managing your multiple monitors painless. These features even work when AMD Eyefinity or nVidia Surround are enabled on your system!

Lifetime License
This DisplayFusion license is a lifetime license, you won’t pay anything for any future updates or new major versions. Pay once, and enjoy DisplayFusion forever!

4-Pack
A single DisplayFusion Pro on Steam license can be used on multiple computers, as long as you are the primary user of those computers, and can run Steam on them. The 4-pack is available for people who would like to gift the other 3 copies to friends, and it works out to be 25% cheaper per-license.

Trial License
A 30-day trial of DisplayFusion Pro is available on the download page of our official website: http://www.displayfusion.com/Download/. Just download and run the installer, and choose the trial option when prompted. When you purchase the Steam version of DisplayFusion Pro, it will automatically replace the existing DisplayFusion Pro trial the first time you launch it from within Steam.

Key Features

Monitor Splitting (works with Surround and Eyefinity!)
Split your monitors into multiple virtual monitors so that you can have separate Taskbars, Wallpapers, Window Location rules, Functions, and Screen Savers for each split. Applications will maximize to the size of each split, and Functions like "Move to Next Monitor" will treat each split as a separate monitor. Compensate for ATI and nVidia Bezel Compensation in DisplayFusion to prevent your windows from disappearing behind your bezels.
 
Monitor Configuration and Profiles
Use DisplayFusion to set your Monitor Configuration. Configure the resolution, colour depth, refresh rate and orientation. You can even save your configurations as Monitor Profiles that you can load later using a key combination or TitleBar Button. Link a Wallpaper Profile with your Monitor Profile to load your desktop wallpaper automatically based on the monitors you have connected.
 
Multi-Monitor Wallpaper
Customize your desktop with Multi-Monitor Wallpapers from WallpaperFusion, Flickr, InterfaceLIFT, Vladstudio and more. Tile, stretch, scale, crop, position and tint your images exactly how you want.
 
Multi-Monitor Taskbar
Keep your windows easily organized by adding a taskbar to each of your monitors. The taskbar on each monitor can be configured to show all windows, or only the windows that are located on that monitor. Use button grouping, auto-hide, window previews, shortcuts (pinned applications) and much more to help you work more easily with your application windows. Each taskbar can have its own custom set of shortcuts. Taskbar elements on the DisplayFusion Taskbars can also be customized to your liking, including the position of the Start button, Taskbar buttons, and clock/system tray.
 
Customizable Functions and TitleBar Buttons
DisplayFusion comes bundled with over 30 pre-configured Functions, or you can create your own powerful custom Functions. Create Functions to load Wallpaper or Monitor Profiles, move windows around, change window opacity, toggle DisplayFusion features and much more. Any Function, including custom Functions that you've created, can be assigned to a TitleBar Button for easier access with the mouse, or to a keyboard shortcut for keyboard power users. Functions can also be assigned to the Jump List menus on the DisplayFusion Multi-Monitor Taskbars, allowing them to be run even on applications that are minimized.

Scripted Functions
Need more options? Use DisplayFusion's Scripted Functions (Macros) to script anything you can imagine. Use C# or VB.net inside DisplayFusion to create your own custom scripts. From simple window movement scripts to anything more complex.

Remote Control
Remotely control DisplayFusion from your phone or tablet! Change your wallpaper, move windows around, enable/disable monitors and hundreds of other abilities, all from your phone or tablet. Includes support for scripted functions, new in DisplayFusion 7. You can script a complete set of actions, save it as a scripted function and run it from your phone or tablet with one-click. It’s easy to setup and even easier to use!
 

Other Key Features (click here for the full list)

 • Windows 8 and Windows 10 Tweaks
 • Window Snapping
 • Window Management
 • Window Location rules (automatically move application windows)
 • Change your Windows Logon Background
 • Multi-Monitor Screen Savers
 • Alt+Tab Replacement
 • Save and restore your desktop icon layout
 • Supports as many monitors as you can hookup to your computer
 • Available in over 30 languages

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows XP SP2
  • Processor: 1 GHz single core
  • Memory: 512 Mb
  • Hard disk space: 30 Mb
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
Customer Review system updated! Learn more
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (20 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (354 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
S_Shinkir0
( 4.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 พฤษภาคม
If you have more than one monitor. You have to have this!

As simple as that.

10/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
halbrd
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 พฤษภาคม
I can't use Windows without this. It has so many genuinely useful features I don't even know where to begin. It has improved my user experience more than any other software. Can't recommend it enough.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
proiectus
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 20 พฤษภาคม
Works well, does everything i need it to.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Doubleupeler
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 11 พฤษภาคม
I've wanted to write a proper review for this masterpiece for awhile, but it loads up so fast I had to save up minuites just to review it because steam's minimum time to review is 5 minuites. So, I decided to save up my cumulative load times since last year. I'm happy I did, because I would've had to change my review to reflect all the awesome changes the developers have enabled for this software since then. I'm so entirely happy I installed this, especially being an extreme advocate of triple monitors. I've put this software through trails in processing and it has held up every time. It has only ever crashed due to a conflict with a screensaver that I uninstalled out of disinterest anyways.

Thusfar I believe this is the highest score I have given to anything, but it is well earned. This software was polished on windows 8.1, but then I'm using it on windows 10, and the developers diddn't suddenly invent a new product like other software I know *Cough* Start8 *Cough*, they stuck with the change and that says a lot about a developer! I'm more than happy to announce my rating of 96/100.

TL;DR: This is an awesome peice of software and if you have 2 or more monitors, you should definately have this installed. Think of it as a driver for those monitors.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
NiteFarron
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 8 พฤษภาคม
has been working fine since ive purchased it, now for the past 3 days, it crashed after a few hours of being up.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Slantwise
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 พฤษภาคม
This is the bizzsnack and no fuc boi
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
centri tim
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 พฤษภาคม
Love being able to make a profile that, with a click, will go back and forth from 4k to HD, I also love being able to auto pin a window to the right half and another to the left; super useful. There is very little handholding with this product and the learning curve is steep but not deep. You can figure out with some experimenation how to get everything how you want it. I keep forgetting every few months you have to RIGHT CLICK the little icon for the menu.
Pros: Easily make profiles for different Windows work, useful macro tools.
Cons:Pretty poor UI decisions guys but still a great program for Windows 10 especially!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
build the wall
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 1 พฤษภาคม
there used to be a day when this software was a godsend. if you have windows 10, though, it manages multi-head output well enough (in tandem with your gpu driver of choice, to boot) that displayfusion will just get in the way. that said, there may be specific features that you'd like out of this software, like logon pic customization, window snapping, etc.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Moosiecakes
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 เมษายน
Great software for downloading and switching Wallpapers (on multiple monitors also)
Can setup to download from Google image search and other stuff like Deviantart etc.

Can't say much else.. Great Program!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
TheBayneTrain
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 เมษายน
If you run a multi monitor set up, this program is nessecary.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Mikenumbers
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 เมษายน
Note: Only shows 0.1 hours for me as it only shows it running when it's installing, I think.


Got it on sale for £10 and it was worth it, I've only been using dual-monitors for a year or so and it's fantastic, this program does make it easier to manage and customise.

While I am currently using very few of its functions the main ones I use are the multi-monitor taskbar, background/wallpaper slideshow (with a good amount of editing options), backup/restore functions which can even remember and restore desktop icons to their previous positions if somehow moved.

The most used function for myself though, the 'lock mouse to current monitor' key, very useful when gaming and the game doesn't realise the mouse should not go off on to the other monitor.

There are many other functions that I've been too lazy to find or use, but for the few things I've listed thus far it's already been worth it for me.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
BrommarBrodaffi
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 เมษายน
This program has major compatibility issues with Windows 8.1 and above, especially it seems if you are using ClassicShell or another similar start menu replacement program. It crashes often, and just today i restarted the computer, DF crashed on restart, and switched my primary display to my secondary monitor, lost all my pinned programs and moved the saved desktop icons and their positions to the other monitor. Ive had this problem for months now, but no fix is in sight. Does Binary Fotrtess just not care?
UPDATE
I completely uninstalled DisplayFusion, uninstalled ClassicShell, and installed another similar program called Start Menu X. I ran Windows updates, unistalled the video driver (Nvidia 780 GTX), and installed the lastest driver. Finally, I reinstalled DisplayFusion. This time, during installation, I got a popup i had not seen before about recommending to turn off the default Winodws 8.1 multi-monitor taskbar as that can cause problems. I clicked on yes, turn it off, and so far have not had the same issues I was having before. Windows 8.1 still acts really funky when I throw my 42" 4K TV into the mix, but that seems to be more of a Window issue than a DisplayFusion issue. I have to make the 4K TV the only active monitor if I want to use it with the computer, otherwise it flips out and puts half the desktop on the TV and the other half on one of the other monitors. Oh well.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
TheRedKoolaid
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 เมษายน
It started with a great software, and find out the developer is just a great. A must have for multi-monitor set ups.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Bryan
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 20 เมษายน
An absolutely amazing program completely necessary for anyone who wants to use multiple monitors. It makes using more than one monitor as seamless as using just one.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Rule-Buster
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 เมษายน
Absolute garbage.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Malfious
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 เมษายน
Very useful
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Koronis
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 13 เมษายน
I do believe I owe DisplayFusion a review now, since I have used it for 2 years straight. Through-out those 2 years i've went from windows 7 to 8 to 10 back to 7 and it has worked flawlessly. The amount of available options to you is also just astounding a from an very accessable options windows which is a right click away. It can do little things like auto hide your taskbar to remote control from your phones. They update it often enough for if there are bugs they do squish them. The wallpaper function makes it so easy to choose what you want from 1 screen backgrounds to what I have 4 some landscape some portrait, just a few clicks and everything finishes. Sure windows can do a decent chunk of things if you want to go sifting through all the options, but I do prefer clicking a button and having all options nicely laid out that even an 8 year old could use. For this price tag I would recommend this to anyone who has multiple monitors or even a single one, as it just makes life easier.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
HypnoSpawn
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 9 เมษายน
Great software! Highly recommended for those using multiple monitors.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Tortelett
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 7 เมษายน
Really nice software for any multi monitor setup. A lot better than many other programs i've used in the past. A bit overpriced still imo but it occationally goes on sale for more reasonable prices.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
#benj
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 7 เมษายน
Very useful! Love it.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤษภาคม
I can't use Windows without this. It has so many genuinely useful features I don't even know where to begin. It has improved my user experience more than any other software. Can't recommend it enough.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
4.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤษภาคม
If you have more than one monitor. You have to have this!

As simple as that.

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 90 วันที่ผ่านมา
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 มีนาคม
I remember a time I didn't use this tool.
I wouldn't want to go back to that time.
Been using it for 3 years now, it still gets regular updates.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มีนาคม
A must have tool for people with multiple monitors, especially if you are a gamer.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 180 วันที่ผ่านมา
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
ตอนแรกใช้เวอร์ชั่น trial อยู่ ติดใจว่าจะซื้อมาใช้ เลยเข้าไปเช็คราคาในเว็บหลัก กำลังลดราคาด้วยช่วงปีใหม่
พอเห็นแล้ว โหไม่ไหว..แพงไป (มีหลาย edition ด้วย standard,home บลาๆ ไม่รู้ซื้ออันไหน อันต่ำสุดก็ปาเข้าไป $12.50 ขนาดลดแล้ว)
เซ็งๆ ลองพิมค้นหาเล่นๆใน steam ดันเจอเฉย กำลังลดราคาด้วย 140 บาทเอง จัดสิครับ

+โดยรวมก็ใช้งานง่าย (มีภาษาไทยด้วย)
+เพิ่งซื้อมาเปิดมาก็ขึ้นให้อัพเดทแพทใหม่ล่ะ ดีจริงๆ
+เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ช่วยตั้งค่าจอแสดงผล เวลาที่ต่อหลายๆจอแล้ว windows มันแสดลงผลไม่ถูก มันขึ้นผิดจออะไรแบบนี้

อย่างสมมุติว่าเราต่อ 3 จอใช่มั๊ย อย่างในกรณีของผมเลย ผมใช้ laptop (notebook นั่นแหละ) ต่อ 2 สาย (3 จอ)
1.จอ laptop - ความละเอียด 1366*768 จอติดเครื่อง
2.จอ TV (toshiba) - ความละเอียด 1920*1080 สาย HDMI
3.จอ PC (samsung) - ความละเอียด 1600*900 สาย VGA
ปล.ช่อง VGA กับ HDMI ที่ laptop มันติดกัน ผมเลยต้องตัดช่วงน็อตของสาย VGA ออกข้างนึงเพื่อให้เสียบ HDMI ได้

พอต่อปั๊บ! windows งงเลยครับ โชว์จอมั่วเลย จอนั้นไปออกจอนู้น ปนกันไปหมด ความละเอียดไม่เท่ากันอีก
ใช้ตัว windows ปรับเองไม่ได้เลย ยุ่งเหยิงไปหมด (หรือว่าปรับได้แต่ผมปรับไม่เป็น...)

พอได้โปรแกรมนี้มา ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลย ด้วยความที่โปรแกรมใช้ง่ายอยู่แล้วมันจะขึ้นเทียบๆจอให้เราดูเลย
ว่าจะนี้จะให้โคลนเหมือนกับจอหลักรึเปล่า จอนี้ตั้งเป็นจอ 2 หรือจะต่อใช้งาน 3 จอ แล้วก็เลือกความละเอียดเองได้ด้วย
แล้วค่อยกด apply โปรแกรมก็จะเริ่มตั้งค่าให้เรา (แต่อาจจะต้องจัด icon ใหม่หน่อยเพราะมันอาจจะเลื่อนจากจุดเดิม)

+แต่มันก็ทำอย่างอื่นได้อยู่นะ อย่างเซฟ desktop icon เผื่อว่าไปเล่นพวก resolution แล้ว icon มันเกิดเลื่อนผิดจากจุดเดิม
+แล้วก็ทำให้กำหนด wallpaper ให้แต่ละจอได้ จอ 1 จอ 2 ให้เป็นคนละรูป หรือว่ารูปเดียวกันแต่ทำเป็นต่อๆกันก็ได้
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กุมภาพันธ์
Great software, excellent developer. I made a feature request, and the dev was able to implement it within 24 hours. Can't get better than that.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
33 จาก 57 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2015
Got this in the sale, but I think I should have stuck with the free version (which I can't praise enough for the wallpaper management tools). Your mileage may vary - There's an interesting collection of tweaks here but in truth I've not really found a good reason to use 95% of them on Windows 7 yet.

I was mainly interested being able to have a taskbar on both monitors, which is great and all, but some programs (e.g. Chrome) that I'd already assigned to my 2nd screen prior to upgrading refuse to reopen there unless I turn the taskbar off. There's a setting to force them onto a specific screen but that doesn't seem to have any effect.

Perhaps this will get fixed in the future, until then I can't say I'm overwhelmed with fuzzy feelings of money well spent.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Great piece of software for the price. Could use a bit more options specifically tied to seperate displays (such as 2x 1920x1080 monitors get one wallpaper spanned across, and the third monitor does not or has a seperate one).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 19 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2015
I have had no luck getting DisplayFusion to run smoothly on windows 10, there are minor issues that cause me to have to uninstall it yet again.

today I was unable to alt+tab to the windows I wanted to see, I was able to alt+tab, select the app, and then nothing, the application popped up under the current window (or should I say previous?) the same thing also happened if I clicked the icon down on the taskbar, so still unusable for windows 10, sorry to say.

I also had issues previously with alt+tab and win+tab not showing all windows, only present while displayfusion was running, but it seemed like they have fixed that
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ธันวาคม 2015
100% recommended.. got more than 1 monitor? this software is a must.. i said, a MUST TO HAVE!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2015
Great software. I like being able to set different backgrounds on multiple monitors. I play a lot of games in windowed/max so having a custom taskbar on my other monitor is really handy. Definitely recommend to anyone who uses a multiple monitor setup.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2015
Honestly. I'd never do a multi-monitor setup without it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2015
Highly recommended if you have have multiple monitors. Beats Ultramon and others I've tried in ease of use and features. Get it when it's on sale like I did =)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
69 จาก 73 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มิถุนายน 2015
Prevent Window Deactivation (Keep game windows focused)

This program allows you to hotkey unlock the mouse cursor, task on other screens without alt tabbing you out of a game.
Has lots of features, but this is all I wanted.

Solid purchase for the sale price.

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
69 จาก 81 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กรกฎาคม 2013
Really sweet application for those having multi display monitors.

Also, works even better with Windows 8 since that OS has multi monitor support already. DF also recognize any third party software like Classic Shell, Start 8, etc, installed so it won't "run over it".

I do recommend to give the TRIAL a try and see for yourself if this software is for you. In my case, really loving it!

PS. This is NOT for gaming!!! It is for multitasking with many display monitors or TV!

If you do seek multimonitors for gaming, you'll have to seek either AMD Eyefinity Technology or 3D Vision Surround Technology... and you better have an OBESE WALLET!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
45 จาก 49 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2013
Great Software for Multi Monitor

+ Easy to use
+ Highly Customized
+ Unlimited PC (as long you have steam and logged in there)
+ Lot's of Hotkeys
+ Startup without launching the Steam (after installed)
+ Lightweight Apps
+ Lifetime License

- it's kinda hard to get this software reviewed, it tooks several time launch until you get 5 minutes total playtime D:
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
48 จาก 55 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มิถุนายน 2015
First off yeah, this is an obvious 1st world problem, but just keep reading...

My setup consists of 3 monitors, my main 1080p 144hz gaming monitor, a 1440x900p 60hz side monitor(for chat and temps monitoring etc) and a 32" 1080p 60hz hdtv for videos, sims and console grade gaming(games which are locked @ 30/60fps and/or play better with a controller), so I don't always have my 3rd display on. The issue is, due to microsoft's incompetence each time I turn on the hdtv, all the icons, opened windows, taskbar(even if its locked!) get randomly shuffled around between each monitor. This has been the bane of my existence as a multi-monitor user for a few years, but now with this app this annoying issue is solved. However this isn't the only thing this app does, it comes packed with many other very useful features, such as being able to change your audio output and your primary display device with just a few clicks on the taskbar icon, a task bar for each monitor, remote desktop service through phone or tablet and much, much more.

Quality of life improvement /10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
42 จาก 47 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
5.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กันยายน 2014
This is one of my favourite and personal must-haves within software. It's one of the most useful pieces of software for general desktop use, and definitely one of the very best applications on Steam.

What does DisplayFusion do, you ask? It gives you the ability to put an individual Windows Taskbar on any monitor you'd like, aswell as let you have different wallpapers for your different monitors with relative ease.

It lets you pin individual programs to whichever taskbar you'd like. I've got Steam, Firefox, Chrome & Pathfinder on my main, and GeForce Experience, MusicBee, Mumble, Nexus Mod Manager and Nvidia Control Panel on my secondary. Customising and optimising your workspace is as easy as can be with this neat lil' program.

You can also create profiles for wallpapers and the like, and have your main monitor change wallpaper every 5 minutes and 13 seconds, whilst your secondary changes every 13 minutes and 37 seconds, it really doesn't matter what you want from this software - It's up to the task.

Ofcourse the wallpaper settings let you pick whichever folder or website you'd like to pull the changing wallpapers from. DeviantArt page? No problem. A wallpaper site? No problem. Your Portal-wallpaper folder on one, and your Half-Life wallpaper folder on the other? No problem at all. Scaling the wallpaper? No problem at all! Do you want to re-align it horizontally and vertically? Easy peasy lemon squeezy.

Customising your taskbars and desktop environments has never been this smooth, easy & fast - Sounds like PR jargon, doesn't it?, but it's the truth. I rarely recommend any sort of paid-application, however this is one that I can't help but recommend. The Steam-Pro version is the best there is, and it's incredibly cheap for what you get. This is one of just three programs I've EVER paid for, and damn if it wasn't worth every penny.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
44 จาก 54 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 สิงหาคม 2015
Great software! A must have if you have more than 1 monitor. They constantly update it to the point where its more worth it to buy it than anything. Also it works on Windows 10 flawlessly.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 27 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2013
This is a great piece of software for multiple monitor setups. Rather than beat around the bush, let me get straight to the thing that I'm sure you're wondering about: this is a great alternative to UltraMon. It's got all the important features: independent monitor wallpaper, multi-monitor "smart" taskbars, "send to other monitor" buttons added to windows, hotkeys for common multiple monitor tasks, and so on. It even has a few new features I wasn't expecting, like background overrides for the login screen.

Configuration is pretty easy and has mostly what you would expect, along with some nice bonuses. There's even an override function to control how DisplayFusion interacts with certain pieces of software. I would have been happy with a simple blacklist, but this actually lets you disable or enable specific features for each program, disable features globally when certain programs are running, or if necessary stop DF from hooking into the process entirely. It's a LOT of configuration options, and is definitely appreciated given how finickey some other software can be.

Visually, DisplayFusion is seamless for most applications. The add-on taskbar looks and behaves exactly like the standard Windows taskbar. Added buttons on the title bar (if enabled) look at home next to the normal Windows ones, but are offset enough that you won't snag them with a stray click. There are a few applications where the new buttons show up dramatically out of place - Steam being one of them - but that's what the override feature is for. Mostly, DF does a good job of knowing when to be present and when not.

For the price I paid for DisplayFusion (it was on sale) I am very happy. I'm already getting a good amount of use out of the program, and with the promise of lifetime updates this is a purchase I won't be regretting.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน