ข่าวสาร
Kinetic Void is a 3D space adventure with a focus on customization and enjoyable space simulation. The shipyard allows players to construct their ship piece by piece. Ships can be as simplistic as a cockpit, a hull, a engine and a gun, or as complex as a player wants.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่ลบเป็นอย่างมาก (14 บทวิจารณ์) - 0% จาก 14 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่ลบเป็นส่วนมาก (1,096 บทวิจารณ์) - 25% จาก 1,096 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 21 พ.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Kinetic Void

 

Steam Workshop

เกี่ยวกับเกมนี้

About Kinetic Void

Kinetic Void is a 3D space adventure with a focus on customization and exploration. The shipyard allows players to construct their ship piece by piece. Ships can be as simplistic as a cockpit, a hull, a engine and a gun, or as complex as a player wants. Each module has available subsystems which can be applied to strengthen specific attributes of the ship, and when damaged, those subsystems may be destroyed. While in space flight, interactions between objects are governed by the physics engine. Running into an asteroid at high speed will damage your ship, potentially with catastrophic effects. Using the Kinetic Field Generator (KFG) in game will allow your ship to create an artificial gravity around the ship, both protecting the ship as well as allowing your ship to fly freely through space. This field will also enable the Micro Warp Drive, catapulting your ship far into space in a matter of seconds. Kinetic Void is a procedurally generated adventure, there is no main story line. The decisions and direction is left up to the player. Ally with factions, go to war, build your ship and amass wealth, the choices are yours.

A New Galaxy Every Time.

Procedural galaxy creation allows as many new experiences as you'd like. When a new game is started, the galaxy map, contents of each sector, and the factions involved will be generated from scratch. You may continue to play this galaxy, or if you'd like to try something different, create a brand new galaxy. Don't worry, your old galaxy will be saved in its current state if you ever wish to return. Choose how many sectors you'd like in your galaxy, as well as how many factions (NPCs) and whether your ships will be Creative or Career mode.

Know Your Neighbors.

In Kinetic Void the galaxy is a living, breathing thing. Not all factions get along, not all of them hate each other. As factions interact, agreements and treaties will be made and broken. Trade, combat and piracy will affect how the factions see each other based on their own internal standings.

Fully Detailed and customizable Space Ships.

Tailor your ship for any role. Make a sleek fighter, a bulky freighter, or a mighty carrier. Your ship’s capabilities and appearance are completely up to you. Using Kinetic Void’s ship builder you can make exactly the ship you want. Customize every part of your ship from cockpits, hulls, engines, weapons, and aesthetic modules. Each module has its own statistics that affect the total performance of your ship. Every module can be further customized by adding subsystems (right click on a module to add subsystems). You can even color your ship exactly how you want. Each module has seven color fields allowing you to make amazing ships quickly, and easily. Once your ship is created, save it to your computer, or share it to the Steam Workshop for the world to see. Subscribed ships from the workshop have a random chance of making it into any new galaxy as a faction vessel.

Freedom to Choose Your Fate.

Be the scourge of the galaxy, or its savior. A life of combat and struggle not your thing? Become an intergalactic trader and influence the galaxy one deal at a time. Not interested in being a ‘good guy’? Take on a life of piracy and plunder your way through sectors, creating havoc wherever you go, then docking at pirate stations for supplies as needed.

Intense Active Combat.

Target enemy ships and maneuver in real time to align devastating broad-sides or crippling strafing runs. Deploy drones to do your dirty work or simply confuse the enemy into targeting them instead of you while you deal with the enemy vessel. In Kinetic Void, your skills as a pilot are just as important as the components that make up your ship.

Take Direct Control Of Your Ship.

Kinetic Void offers three control modes. In cursor-mode, the player can control the ship through keyboard commands, and pan the camera with the mouse in any direction for quick tactical overview; or Mouse Flight-mode, allowing direct control of the ship through mouse movements. Control your battleship’s turrets from a sweeping orbital camera or slip between asteroids in a dogfight while piloting your heavy-fighter using mouse flight mode. Switch between modes at any time to best suit the situation.

Key Features

 • Fully detailed and customizable space ships
 • Hundreds of weapons and modules of multiple sizes
 • Huge procedurally generated galaxy, limited only by your computer's capabilities
 • Randomized factions and political standings
 • Open world sandbox, you are in control of your fate
 • Detailed economy simulation with resources, trade routes
 • Epic space combat

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP
  • Processor:Dual Core 2 Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 400 or equivilant
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:2.5 GB HD space
  Recommended:
  • Processor:Quad Core 2.3 Ghz
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia GTX 400 or equivilant
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:2.5 GB HD space
  Minimum:
  • Processor:Dual Core 2 Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 400 or equivilant
  • Hard Drive:2.5 GB HD space
  Recommended:
  • Processor:Quad Core 2 Ghz
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia GTX 400 or equivilant
  • Hard Drive:2.5 GB HD space
  Kinetic Void only officially support Ubuntu
  Minimum:
  • Processor:Dual Core 2 Ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Nvidia 400 or equivilant
  • Hard Drive:2.5 GB HD space
  Kinetic Voind only officially support Ubuntu
  Recommended:
  • Processor:Quad Core 2 Ghz
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Nvidia GTX 400 or equivilant
  • Hard Drive:2.5 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่ลบเป็นอย่างมาก (14 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่ลบเป็นส่วนมาก (1,096 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
0 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...