#app_2270_content
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (523 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Αυγ, 1994
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Wolfenstein 3D

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Wolf Pack

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Return to Castle Wolfenstein, Spear of Destiny, Wolfenstein 3D

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

#app_2270_content

Απαιτήσεις συστήματος

    #sys_req_2270
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
12 από 12 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου
Best FPS game ever made, no doubt in my mind.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Οκτωβρίου
If you enjoy some good old fashioned nazi ♥♥♥ kickin', pick this one up.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Νοεμβρίου
A Good, Fun and Classic Shooting game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Νοεμβρίου
The mother of all 3D shooters, this game is a classic fun game to play and own. I thuroughly enjoyed playing through it, and would recommend this to anyone who is a fan of the 3D fps genre!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου
THIS GAME WORKS GREAT ON MY PC AND STILL IS FUN NOWADAYS
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Νοεμβρίου
Good, fun gameplay, just like what I expirienced with Doom. I do have one critisicm, it's very difficult at first as all the rooms look the same, but I guess that can be expected by a 20 year old game. 7/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Νοεμβρίου
History: Released in 1992 originally for dos (before windows xp/7/8 or w/e is currently being used) back when Super Nintendo and Sega Genesis were duking it out you could buy/rent video games in stores 3.5 and 5.12 floppy disks were the main media (pre-cd/dvd/blue-ray) 200mb hard drives and ISA/PCI were found on motherboards 286's/386's/486's and maybe pentium chips were the processors of choice....they had THIS!!!!!

this by no means was the first FPS BUT...it was one of the "main" grand daddy's of the FPS games we play today.
still playable today. not a graphics hog. still fun to play.

pro's: retro.easy to play. anyone can play. simple controls.
con's: retro. no changing camera angles. limited weapons and ammo (compared to todays games). single player only. no mini-map. need to remember the levels and the secrets. running "into" walls pressing open to find secrets

overall: I highly recommend it. I count it ammong one of the best games in my steam library
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Οκτωβρίου
Wolf3D was a game that took the PC market by storm, and it's not that to see why. It was the first time a FPS game was done right. Many tricks going into making the game look like 3D, or 3D to that point, the combat being satisfying as hell, and not to mention, you get to kill Hitler. Who wouldn't want to do that?

While I do like Rise of The Triad better, Wolf3D certainly holds its place in history and rightly so. It was very innovative and made iD a company to watch out for. And this was actually the first PC game I played as a child, believe it or not.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου
A classic game that has been ported endless times. This brings me back to when I first played this game on a DOS computer in the early/mid 90's (I was a bit late, I know) and feels the exact same way.
I will admit that I prefer the port on the Atari Jaguar - but this is the most "classic" feel this game will ever have : playing it with just your keyboard with all of hte original sounds intact.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Νοεμβρίου
Nazi slaughter at its finest!!!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου
Now in eye popping 3D!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Νοεμβρίου
Fantastic!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Νοεμβρίου
If you don't buy this game then you're wrong.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Νοεμβρίου
During 1992, "3D" PC games were nothing new, but what Wolfenstein did was add a bit more flair to a "3D game". Most "3D" games at the time were admittedly quite slow and boring, without much sound or music. Wolfenstein 3D on the other hand added a fast paced element to the gameplay and music at the expense of the framerate. For 1992, where 3D gaming was scarely heard of, Wolfenstein 3D is probably one of the youngest FPS candles to be held towards modern gaming.

I'd give it about a 6/10, it hasn't aged well but the gameplay is still there.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
63 από 73 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουλίου
MEIN LEBEN!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
20 από 23 άτομα (87%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιουλίου
Get Psyched!

This game is where it all began, the first and most epic
FPS back in the day. My Dad and I used to play this
along with Duke Nukem years later and some Doom.

This game is very challenging and stuff.
There are a pair of extremely difficult levels
where you'll get lost and stuff, but nothing
a lil bit of patience and will can't fix.

Plus, play it enough and you'll see... a...
MECHAHITLER.

What you waiting for, stop reading dis ♥♥♥♥♥♥♥♥
and go get the game...


Old and freaking classic!

Ps: You shot nazis and you get a delicious chicken.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
18 από 23 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Ιουνίου
Go Way Way Back into the 90's...Further...There!

I Barely Remember playing this Back, Yet I wasn't even born when It came out. But It still had a Following When I Had better knowledge, And Killing Nazi's Was Exactly what My Father would have wanted me to do at the age of 11 or 12. Right?

Probably Not, But killing Nazi's, Dogs, and Hitler in a Mech With Twin Gatling-Guns Back then was "Almost" Easy. In This Prophet of the Monsterkill Genre of Video Games, It is Considered Crude, And I agree, Between Killing Soldiers you would get either "Meh!" Or "ayeee", Eating Dog Food (which was personally awesome), and Just watching Guard Dogs attack me from the Behind With No indication What so ever. Between all of that, I Still Consider it! 4.99 Was A Steal.

But, The Controls is what I was most Frustrated about. Using the Arrow keys to look around and move at the same time, And Ctrl to Shoot or Stab, And Space as the Action Key. All the Controls of a Free Online "Video Game". It was Highly Uncomfortable and Made me want to stop playing after 5 Minutes. But Even 6 Minutes Passed And I started getting the hang of it, But I was still running into walls other than Dashing Through Hidden Hitler Posters.

It was still a Great Addition to my Library! And without Wolfenstein, There wouldn't be many Shooters...like...Call of Duty (yay?). So I just want to give a Big thanks Real Quick.

Thank You Nazis!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 10 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Οκτωβρίου
Note: This game was played on a source port called ECWolf and I wholeheartedly recommend downloading it to better your experience with the game, adding a few modern features, more resolutions, and turning off the Y-axis so moving the mouse forward doesn't make you move forward as well.

I'm going to go out on a limb here and assume most people have heard of Wolfenstein 3D already, but just in case someone hasn't here is a brief history.

Though not being the absolute first of its kind, Wolfenstein 3D is a game highly regarded as the progenitor of the first-person shooter genre, created by id Software in 1992, no mater what anyone may say about how good the game is or not these days, it at least has to be respected for the creation of one of the most prolific video game genres to date.

You play as William Joseph "B.J." Blazkowicz, a Polish American spy sent on a mission to find out the nazi's plans and stop them, which usually means climbing nine floors and murdering someone at the top or bottom, along the way killing S.S. troops and undead mutants.

As you can tell, the story is not really all that important, as famed programmer for id John Carmack once said, and I quote, "Story in a game is like a story in a porn movie. It's expected to be there, but it's not that important." So given this mentality you can pretty much write off the story as just a means to let you shoot stuff, and this was back before most games even bothered to put effort in their plotlines to start with.

So that means onto the gameplay, ever played a first-person shooter before? Well then you will fit right at home, the game is simple as far as controls and objectives, you walk around and only are able to look left and right, fighting in stages of block shaped rooms and mazes, looking for keys and doors to get you to the final switch, pulling it and moving onto the next level, there are six episodes and each one has nine levels and one hidden map that is gotten to by finding a hidden elevator in one of the stage, totaling sixty levels in all there is actually a lot of game here.

You have three gun types and a knife, though the guns all use the same ammo counter and about the same damage except each one shoots faster then the one before it, levels are sometimes straightforward, and sometimes mazes you must run through, most of the level design is fun and varied up to a point, given they don't have very much to work with other then walls, floors, and sometimes hanging moss.

The big question is if it is worth playing, and actually even today, over twenty years after its creation, it is still fun to play, sure it is simple and chances are not anything you haven't seen before from more modern shooters, but it has that old retro charm to it that is hard to explain, it is bright and colorful, has treasure and arcade-like qualities such as lives and a score, and despite how old and dated it seems, I still believe it is worth taking a look at.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιουλίου
The Mother of all FPS
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιουλίου
this is the grandfather of FPS. it doesnt control very well, but its still satisfying to grab a machine gun and mow down some nazis. the graphics and layout will often make you lost and forget where you're supposed to go, but if you can overcome the maze like elements, you'll do just fine. the controls aren't very great though for a KB+M, so i'd recommend using a gamepad, if it even supports it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι