รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Marvel Heroes 2016 is the premier Marvel MMO-ARPG that you have been waiting for! Play as the Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men and more. Battle infamous villains such as Dr. Doom, Loki, Magneto to save the universe.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
Overall:
แง่บวกอย่างมาก (10,223 บทวิจารณ์) - 80% จาก 10,223 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 4 มิ.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (93)

8 เมษายน

Elektra Joins Marvel Heroes 2016!
New Hero: Elektra

Elektra has joined the Hero roster of Marvel Heroes 2016!

From a young age, Elektra Natchios trained in the martial arts well into her adulthood. But when Elektra’s father - a Greek Ambassador - was killed in a terrorist abduction gone horribly wrong, she was convinced that the law had failed her. She then traveled afar to Japan to perfect her combat skills; taking matters into her own hands. Taught by both the ancient Chaste order and the notorious Hand organization, she would later return home as an infamous assassin at the top of her game.

Being the best of the best, Elektra’s clients include a large variety of the world’s elite - from S.H.I.E.L.D. to Kingpin. Yet, she continuously crosses paths with her old college flame, Matt Murdock and his alter ego Daredevil. Elektra’s adventures have led her far, wide, and back again. But this time the price is right, and she’s here to get the job done.

Cosmic Patrols Updates

Cosmic Midtown Manhattan Patrol has had a full loot review. The goal of this was to reduce clutter, increase client and server performance and give players a more rewarding experience.

 • Double Cosmic Loot - Many of you know that we have had Double Cosmic Loot, a specific perk of the Cosmic Chaos event, active for a while. This has now been turned off and will only return during that event. Loot tables have been adjusted accordingly to ensure that players still feel rewarded for playing the content.
 • Experience Orbs - Much like Cosmic Hightown Patrol, we have replaced the existing XP orbs with a smaller amount of “larger” orbs dropped by Bosses. The XP amount amount has been tuned slightly down, about 1.5 times of the original CMM XP. This allows us to continue to do Double Cosmic Loot for Cosmic Chaos without the XP gain to be unbalanced.
 • Higher Quality Items - Players will see far less uncommon/rare Insignias and Team-Up items from bosses. Additionally, All “Tier 1” lower level, non Boss Artifacts have been removed from the Boss loot tables.
 • Cybernetics - The amount of Uncommon/Rare/Epic/Cosmic items that drop in Cosmic Midtown Manhattan Patrol has been unchanged, allowing players to continue leveling pet cybernetics as they have in the past
 • Danger Room Scenarios - Only Epic and Cosmic Danger Room Scenarios will drop from Bosses in Cosmic Midtown Manhattan Patrol.
 • Cosmic Reliquary of Rarity - Players will see far less uncommon/rare Insignias and Team-Up items from bosses. Additionally, All “Tier 1” lower level, non Boss Artifacts have been removed from the Boss loot tables.
 • Cosmic Jackpot - Cosmic Jackpot contents have been updated with Cosmic Reliquary of Rarity.
 • New Rare Credit Item - Only Epic and Cosmic Danger Room Scenarios will drop from Bosses in Cosmic Midtown Manhattan Patrol.
 • Events - The following events will drop the following items per boss in Cosmic Midtown: Midtown Madness - 2 Boxes (Normal Midtown will drop 1), Cosmic Chaos - 2 Caches (Normal Midtown will drop 1), Odin’s Bounty - 2 Boxes (Normal Midtown will drop 1)


Cosmic Industry City Patrol has had the following changes:

 • Experience Orbs - XP amounts have been normalized on a per-boss basis across all 3 patrols.
 • Odin Boosts - Adjusted how Odin Boosts work in Cosmic Industry City Patrol to increase the amount of marks given to players using the boost to be more uniform across all patrols.
 • Cybernetics - We have increased the amount of Uncommon/Rare/Epic/Cosmic slot 1 through 5 items that drop from Bosses that players use to level pets in order to better match Cosmic Midtown Patrol.
 • Cosmic Reliquary of Rarity - Cosmic Reliquaries have been added to the shared loot table, replacing the current Epic version.

Cosmic Hightown Patrol has had several changes made to bring several aspects more in line with other Cosmic Patrols.

 • Experience Orbs - XP amounts have been normalized on a per-boss basis across all 3 patrols. We have adjusted Boss Trios to drop the equivalent of 3 Cosmic Midtown Patrol bosses worth of XP.
 • Loot Drops - We have adjusted drop rates for the non Boss Specific items on Boss Trio loot tables to now account for the loot table rolling 3 times in order to grant 3 Bosses worth of XP.
 • Cosmic Jackpot - Cosmic Jackpots have come to Cosmic Hightown!
 • Odin Boosts - Adjusted how Odin Boosts work in Cosmic Industry City to increase the amount of marks given to players using the boost to be more uniform across all patrols.
 • Cybernetics - We have increased the amount of Uncommon/Rare/Epic/Cosmic slot 1 through 5 items that drop from Bosses that players use to level pets in order to better match Cosmic Midtown Patrol.

In addition to the reward changes above, Cosmic Hightown has received the following gameplay changes:

 • Cosmic Hightown Patrol has received an overall difficulty tuning pass.
 • Minibosses health and damage additionally reduced by roughly 33%.

New Danger Room Tournament - Subway

Our first Danger Room Tournament has arrived!

Available to level 60 players, a new vendor in the Danger Room Hub has scenarios for purchase with credits. These two scenarios have static affixes and can be purchased from the vendor as many times as you like. This tournament’s theme is based in our Subway tileset.

The Leaderboard for this Tournament tracks completion time in each of the two difficulties and ranks players by the shortest time to complete the scenario. Repeat attempts will only track your best time, so feel free to run it as many times as you like to see what your best time is! At the end of the week, rewards will be awarded based upon your best placement.

The Tournament Leaderboards will open at 12:00 PM PDT, April 8th!

Item & Crafting Changes

Scaling Element Drop Technology - New technology has been added that allows higher amounts of elements to drop depending on a player’s level. These elements will drop in a single stack rather than individually.

Increased Boss Item Drops - There is a new shared loot table on all end game bosses that contains all Boss-Specific artifacts and uniques. This table can drop any of these item off of any end game boss as a bonus drop! Raid Items are not in this table and will be exclusive to Raids and Crafting.

Minor Changes & Bug Fixes

Implemented fixes for recent performance issues caused by an increase in CPU load in some cases. Please see the General Technical Support forum for more information.

Rogue's Venom Blast now scales properly with the Energy Attribute.

Rogue’s Fangs of Farallah and Shadow Strike now work properly with K'un-Lun Styles, Ground Phase, Cold Snap, and Demonic Barrier.

Fixed an issue with Rogue’s Health on Hit based on number of Squirrels scaling far more than intended.

Reduced the damage of all S.H.I.E.L.D. imposter minibosses in Cosmic Hightown.

Fixed an issue where the Midtown leaderboard would sometimes start earlier than anticipated.

5 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม

Celebrate Marvel's Daredevil this Weekend!Marvel's Daredevil Season 2 is available now only on NETFLIX, and to celebrate we’ve got an incredible weekend planned for you. First off, log in at anytime Saturday March 19th or Sunday March 20th (Pacific Time) to receive a playable Daredevil FOR FREE! We’ve also added new costumes inspired by Marvel’s Daredevil for both Daredevil and Punisher while granting them both Bonus XP throughout the week. That’s not all, there’s a sale, a special mission, and more!

 • Free Playable Daredevil - Log in Saturday and Sunday to get a FREE Daredevil hero token!
 • Server Side Bonus Experience - 200% Bonus Experience to celebrate Season 2 through 11:59 PM Pacific on Monday 3/21! 100% Bonus Experience through 11:59 PM Pacific Thursday 3/24.
 • More Experience - Additional 50% Bonus Experience for Daredevil, Punisher, Luke Cage and Iron Fist
 • Orders from The Hand - The Hand has sent orders out to supervillains and their henchmen to try to subvert our heroes! Collect these and turn them into the Special Event Terminal in Avenger’s Tower for special rewards!
 • New Achievements - Two new Daredevil achievements, including a new secret hidden achievement for Daredevil that grants a title!
 • Tournament - A daily resetting leaderboard tracking the number of Hand Ninjas defeated by players playing Daredevil!
 • Daredevil & Punisher Sale - Both Heroes, and their costumes are all 25% OFF!


Daredevil Design Update


Daredevil's Spirit has been replaced with a new resource - Stamina.


STAMINA

To go along with the Daredevil Event, this patch brings with it a design update for Daredevil himself!

Stamina is similar in mechanics to Power Cosmic or Solar Energy in that it always regenerates, but has a higher regeneration rate. It will automatically regenerate to full within a few seconds of being empty, so there's little to no downtime when playing Daredevil.

Stamina has no "single target spender", and his basics are tuned with less of a penalty compared to most. Stamina is strictly spent on rotational powers, Finishers, or area clearing abilities that may not be tied into the Combo point system. Daredevil's basics also quickly help Stamina to restore back to full (even faster than it's already quick regeneration rate).


MARTIAL ARTS

Staff Strike and Nunchuck Beatdown have received new animations. These two, along with Assault and Battery, have also received new affixes to make them better suited at filling particular roles.

Apprehend now generates 2 Combo Points, making it similar to Sliding Strike - a cooldown-based Combo Point generator that generates them faster than the basics. Sliding Strike and Devil's Due move into the Martial Arts tree to solidify the tree as "things that generate Combo Points".

Apprehend and Sliding Strike Area of Effect size increased. Both powers now have an 8 second cooldown.

As mentioned above, Stamina is structured to allow for 'basic' attacks to be the core single target powers, and as such, Triple Strike has been removed from Daredevil. The long animation for this power has historically been a problem in regards to Daredevil's ability to evade attacks, so sticking to his faster basic animations will allow him to cancel out of a combo quicker.

FIGHTING FOCUS

Radar Sense, Devil of Hell's Kitchen, Relentless Justice, Enter the Void, and Born Again have all been compressed into two passive/active powers.

Since most of the powers in Fighting Focus have been compressed, we needed to redefine what existed in the tree. Fighting Focus is now "all powers that do not gain or spend Combo Points", including Action Roll, Rebounding Club, Club Sweep, and two new powers.

Rebounding Club now holds up to 2 charges and applies Vulnerability.

Heroic Leap is now a level 1 power and does not scale with power points.

Club Sweep Area of Effect size increased.

NEW - Cable Swing - Daredevil has gained a new Travel power, using the grappling hook within his batons to swing around. This power has functionally replaced Swinging Assault, as it is a more reasonable and realistic manner of how Daredevil would get around an area with differences in elevation.

NEW - Relentless Justice - Stealing the name from a former passive, this new mobile area clearing power has been added to Daredevil. While channeling, Matt wades through enemies while skillfully manipulating nunchucks in a constant flow.

The new Radar Sense is located in the Fighting Focus tree, and contains all defensive affixes. The 'ping' that occurs when Combo Points are full no longer applies normal vulnerability, but instead causes the next Finisher or Tornado Kick to deal massive damage against that target. The power can also be activated to cleanse and become immune to crowd control. Radar Sense's specializations change up Daredevil's playstyle regarding combo points:

Combo Fighter - Specialization if you like Daredevil's current rotation and playstyle as-is. Adds a %-based damage bonus to Finishers, and a %-based damage bonus to Tornado Kick.

Drawn-Out Brawl - Specialization if you like the concept of combo points, but find the rate of gain too quick to manage. Makes gaining combo points slower, but massively increases the damage dealt by Finishers if they are used at maximum combo points. Choose this specialization if you want to see Finishers deal massive damage in exchange for using them a bit less frequently.

Street Fighter - Specialization if you do not like combo points and would prefer a more "standard" rotation. Combo Points are removed entirely, and finishers become standard cooldown layers. All finishers are treated as though you had 5 combo points in this specialization. Choose this if you were not a fan of Combo Points and would prefer to manage cooldowns instead.


ACROBATIC PROWESS

As with the other trees, we wanted to take this opportunity to reorganize his powers in a way that makes more sense to players seeing Daredevil for the first time. Acrobatic Prowess now contains all Finishers, as well as the "Finisher Finisher", Tornado Kick.

The new Devil of Hell's Kitchen is located in the Acrobatic Prowess tree, and contains all offensive affixes located in previous powers. If activated, it consumes combo points to create a buff effect, which is determined by a specialization choice. You can opt to go with the familiar Born Again and consume combo points to heal yourself, or change that to be a defensive or offensive steroid instead.

Jumping Strike now has a higher Critical Hit Chance per combo point spent. In addition to the leaping club-to-the-face animation, the power now has variance and can trigger an alternate animation inspired by Marvel's Daredevil series.

Whirling Club is no longer a channeled power, and has been added to Daredevil's Finisher list. It can still be used with no combo points, but will be more responsive as a single animation power. If you find yourself mostly playing in high area content, Whirling Club may be the Finisher option for you. It's Stamina cost is reduced with each combo point spent. treet Sweeper still remains as another Area finisher, but offers a higher defensive value in its built-in invulnerability state.

Tornado Kick (formerly Spinning Hook Kick) has no Stamina cost in the new world, making it a powerful free damage source, and always delivers a Brutal Strike. This power has also received a new animation inspired by Marvel's Daredevil series.


UNIQUE ITEMS

Along with the above changes, Daredevil’s slot 1-5 Uniques have been updated with new bonuses and changes to accommodate his new design!

9 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"If you’re looking for a game that effectively meshes elements of both the MMO and ARPG genres and you love (or don’t mind) the Marvel IP, you can’t really go wrong with Marvel Heroes."
MMORPG

"Offering an unparalleled amount of raw gaming fun, deep progression systems, and a seemingly never ending stream of meaningful gameplay updates, Marvel Heroes 2015 is a game that continues to improve and impress at every turn in the road. ...Gazillion has left no stone unturned in its commitment to make Marvel Heroes 2015 the best it can be. It offers simple enough systems for even the most casual of online gamers to immediately grasp, and enough depth that it was easily one of our most played titles of 2014."
Ten Ton Hammer

“Marvel Heroes 2015 is one of the strongest, most energized free-to-play titles out there that is truly free-to-play.”
Gizorama

“Since there is no initial cost, and even other characters and costumes can be unlocked for free, we highly recommend you give it a spin. Even if you ignore all the crafting, and extras, the games’ storyline and artwork are worth experiencing.”
Gaming Trend

“Marvel Heroes combines the best of the MMO genre with the best of the Action RPG genre.”
Curse

"Fun, varied, large and ever expanding, no comic fan should miss trying the relaunch of which may end up becoming one of the leaders of the genre." (Translated)
Meristation

เกี่ยวกับเกมนี้

Marvel Heroes 2016 is the Marvel MMO ARPG that you have been waiting for! Play as Iron Man, Star-Lord, Thor, Wolverine, Hulk, Spider-Man, Captain America and many more as they team up to try and stop Doctor Doom from devastating the world with the power of the Cosmic Cube. Marvel Heroes 2016 features a deep leveling system unique to each Super Hero, diverse locations set across the expansive Marvel Universe, a robust crafting system, action-packed player-versus-player (PvP) and much more. Marvel Heroes is a free-to-play Massively Multiplayer Action RPG for PC created by David Brevik, the visionary behind Diablo and Diablo 2 with an extensive original story crafted by Marvel super-scribe Brian Michael Bendis.


About the Author: The story of Marvel Heroes 2016 is crafted by comic book super scribe Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man, New Avengers, House of M, Secret Invasion, Avengers vs X-Men and many more).


About the Story: The Cosmic Cube is a device of untold power capable of changing the very fabric of reality at the whim of its possessor. The brilliant but malevolent Dr. Doom has the Cube, and with it he aims to reshape the world in his own image. Determined to succeed where the Cube's previous wielders have failed, Doom has lined up villainous allies to prevent the super-heroes from interfering. Can you unravel Doctor Doom's sinister plan and stop him before it's too late?
Marvel Heroes 2016 combines core gameplay elements of Diablo with the expansive library of characters from the Marvel Universe.

Key Features


 • Engage in Action-RPG-style gameplay, but in an MMO world.
 • Team up online with your friends, or play solo.
 • Randomly generated environments are different every time you play.
 • Collect and play as your favorite Marvel Super Heroes including Iron Man, Thor, Black Widow, Captain America, Star-Lord, Wolverine, Hulk, Storm, Dr. Strange, and many others.
 • Choose from a list of fan favorites from the Avengers, X-Men, Guardians of the Galaxy, Fantastic Four, and every corner of the Marvel Universe.
 • Build your character using a library of spectacular powers appropriate to your hero.
 • Play through hours of story content, or try out many of our other numerous game modes such as X-Defense, Holo-Sim, and more!
 • Marvel Heroes 2016 features the first ever raid in an Action-RPG, gather friends and take on Surtur!
 • Customize your character with a library of costumes from Marvel’s rich history.
 • Summon other heroes to fight along side you with Team-Ups, such as Falcon, Firestar, Drax, Gamora, and Groot.
 • Discover an endless variety of gear to increase your hero's power.
 • Explore the Marvel Universe in a story crafted by comic book super-scribe Brian Michael Bendis.
 • Visit famous locations from the Marvel Universe, from Avengers Tower to Mutant Town to the Savage Land.
 • Smash through hordes of iconic Marvel enemies, such as the dreaded Purifiers and the legions of HYDRA.
 • Face off against dozens of super-villains.
And It's All free-to-play With Marvel Heroes!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, Windows 10 32-bit
  • Processor: Core 2 DUO 2.1 GHz / AMD Athlon X2 2.1 GHZ or better
  • Memory: 3GB
  • Hard Disk Space: 30GB*
  • Video Card: Shader Model 3.0 Compatible with 512MB VRAM (Nvidia 8800 Series, ATI HD3800 Series, Intel HD 3000)

  *30GB is required for installation. After installation, Marvel Heroes will require 15GB of storage.
  • OS: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit
  • Processor: Current Generation Quad Core (Intel Core i7, Core i5 or AMD FX Series)
  • Memory: 8GB
  • Hard Disk Space: 30GB*
  • Video Card:Discrete video card with 2GB of VRAM (Nvidia GTX 600 or 700 Series, AMD R9 or HD7900 Series)

  *30GB is required for installation. After installation, Marvel Heroes will require 15GB of storage.
  • OS: OSX 10.8 Mountain Lion
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 4GB
  • Hard Disk Space: 30GB*
  • Video Card: Discrete or Onboard GPU with 512MB VRAM (Nvidia 9600m GT, Intel HD 4000)

  *30GB is required for installation. After installation, Marvel Heroes will require 15GB of storage.
  • OS: OSX 10.10 Yosemite
  • Processor: Current Generation Quad Core (Intel Core i7, Core i5, Xeon)
  • Memory: 8GB
  • Hard Disk Space: 30GB*
  • Video Card: Discrete GPU with 2GB of VRAM (Nvidia GTX Series, AMD FirePro Series)

  *30GB is required for installation. After installation, Marvel Heroes will require 15GB of storage.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
950.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ธันวาคม 2015
ถ้าคุณเป็นแฟนบอยของซีรี่ส์Diabloและเหล่าฮีโร่Marvel นี่คือเกมส์ที่คุณจะต้องชอบ!! -0-
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มกราคม
download the latest update but there is no update to download

เล่นไม่ได้ = =
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
392 จาก 630 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
37 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,056.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ธันวาคม 2015
EDIT: 2016 rebrand introduced 2016 new bugs, some of them are gamebreaking/causes distress to many players, but I only encountered a few of them thankfully.

Still comparing Chapter 10 to Chapter 9(which was after Thor's second film) shows how the quality has decreasd. Both are chapters/content that was added later but Chapter 10 is flawed to the core.

Chapter 10 is just reused maps with new mobs that die to dash skills and bosses that you dont even pay attention to because they are boring. It is obvious that a mapper created the Hightown map, others on dev team saw how good looking it was and thought creating a gimmicky story chapter for it would be nice and may actually trick people into thinking that they are willing to add new content.

Hightown really looks nice though, traversing it is also pretty easy with the sewer system but the events and bosses it has makes it somehow more boring than Midtown.

They also added Black Cat with the rebrand but after the first two days, only a few players are playing her and even in her first day there were more Deadpools than Black Cat, just like what happened with Cap/Bucky.

Deadpool players seems to be divided on his rework, but it just "random funny ♥♥♥♥ xDDD" abilities and no secondary resource! No spirit or anything. All of his powers are free with low cooldowns and he has high health regenaration. No resource + high survivability + random and funny animations that would look out of place even in mediocre comics = target audience for modern Deadpool. At least his movie looks promising with less random ♥♥♥♥.

In Mid-2015 they promised 2 new gamemodes(Savage Land patrol zone, which will be something like a Tower Defence mode and Hightown) we only got one(which looks good visually but fails to be fun and engaging), they said Thanos raid will come with rebrand but they havent talked about the raid at all in the last 2-3 months except in one interview where Ryolnir says its coming. This is still a negative for the game and company. They are promising a lot and delivering less/scraping stuff/saying soon™, so Gazillion still havent learned anything.

At least we got new Variant costumes! I will actually get the Thor one too, looks a lot nicer than the original AoU costume which I liked a lot.

Oh also they managed to make the game even more unoptimized but who cares. I dont know how that happened but the engineers of Gazillion keeps amazing me with their inability to code but still get a paycheck.

But I am looking forward to playing as Black Bolt and hoping the unannounced 7th hero to be someone unexpected and fun to have playable(unlike Wasp or Beast, ugh) like Captain Britain or Hercules.

----------------------

TL;DR: Play but dont spend money until you are sure. Dont pay attention to "omg bad game/devs cuz they ban me x((("

Before I start, let me say that this game is truly F2P. Every content is available for free, each hero can be unlocked with ingame currency. Only costumes(which are purely cosmetic) and extra storage spaces(which you will have to get if you plan on playing more than 200 hours and some players will tell you to get it even earlier).

Really loyal to Marvel heroes/villains/organizations from the comics(even though newer content is obviously inspired by the movies, which isnt a bad thing). Although if you are a fan of the comic books some character dialogue may annoy you because they are outdated/not true to character/takes jokes on the internet too seriously. Locations are pretty nice and diverse too.

Game will get a rebranding for 2016 in late January. It will add 2 new gamemodes, a whole new story chapter(although it will have reused locations from previous chapters), a new raid(almost less than half of the playerbase plays raids though) crafting system rework and some changes to omega system(will also unlock a new omega node).

Normally I would recommend this game, but the future of the game doesnt looks bright.

Its only servers are located in US, so if you are outside US prepare to get at least 120 pings.

Game always gets patches at thursday/friday, downtimes are usually 3 hours longs but depending on the size may be lower or longer. Weekly patches are good, the bugs gets patched in less than 7 days. But the downside to weekly patching is the incompetence of developers. They introduce more bugs than they fix with the patch, they dont know how to compress game files, smallest patches are 360mb and they can reach 5 gb in size(in the second half of 2015 patch sizes were at least 1 gb with 2-2.5 gb patches were the most common ones).

Hero releases gets delayed constantly and even with delays they are filled with bugs, broken mechanics, undertuned skills and general whining from the playerbase. Gazillion releases new characters on Test Center so that they dont need to pay for testers and use playerbase for testing, but in the end they usually dont listen to what players say until the hero gets released.

Heroes with Unique mechanics were non-existent in 2015. Doom had specialisations, a really huge mechanic and was unique to him until they implemented it to numerous heroes and that left us with Magik and Iron Fist as the only unique heroes(but all 3 of them are really worth playing).

But at least Gazillion is on the right path on this subject. We will see around 8 heroes in 2016 as confirmed by Ryolnir(lead designer).

Another lacking aspect of the game is the loot. Its drop rate and RNG is just a bit better than Darkest Dungeon. But trading is pretty active and easy to get into so you shouldnt have much problem if you want to play the game seriously.

Graphics are good since it uses Unreal Engine 3, special effects and sound effects are top tier. Only visual part that isnt good is the animations of character. But you dont even notice them during fights. Game really feels like a comic book game.

But games future is pretty questionable. A lot of big names(the ones with real experience and did the most work) have left the company but not on bad terms(for example 3 devs got hired by Blizzard as seen in their Linkedin profiles). But these people are the ones responsible for the games huge improvement in 2014 and it shows because of the quality of content as I have mentioned before.

If you want to play, start playing now but wait until late February or early March to see how 2016 rebranding changes the game to spend your money.

A few notes.

-Dont mind the negative reviews of people who got banned. They are all banned for a reason and most of them are either forum bans or bans for constant bad language and breaking rules(Terms of Service) in the game.

-Be sure to check forums and active community websites for active events and codes. Devs get generous at times of promotion.

www.reddit.com/r/marvelheroes
MarvelHeroes.info
http://www.mhbugle.com/

-Lastly, use Steam. Standalone launcher has far more issues compared to Steam. This especially gets depressing because of patch sizes.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
76 จาก 123 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
15.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กุมภาพันธ์
Like Diablo but with Marvel super heroes, tons of loot, tons of different characters to choose from, all with unique playstyles, constant action, crafting, and now the game has native controller support. You can't go wrong, one of the best f2p games I have played. Must try for iso arpg fans!

(Majority of the people writing negative reviews don't fully understand the game. Story mode is just a small piece of the game and is very easy. Once you progress you open other modes to play that are very addicting like "Mid-Town Patrol" for example. Try the game for more than 30 min!)

With that said I do think the difficulty needs to be higher. With the game being as easy as it is in story mode, it can be a chore to get through it. I still recommend the game to Iso-rpg fans but know going in you have to put in some time before it gets challenging.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
29 จาก 42 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
46.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์
I recommend this game now due to the fact they let you now try out all the heroes (minus a few) to find what playstyle you like rather than restricting you to 3 starters.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน