Experience the explosive science fiction arcade-shooter that resurrects a much revered franchise in an epic single player and co-op multiplayer campaign.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (366 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 3 มิ.ย. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Alien Breed: Impact

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Alien Breed™ Trilogy

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Alien Breed 2: Assault, Alien Breed 3: Descent, Alien Breed: Impact

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Alien Breed feels like a game from the last generation of consoles. It is a solid action game"
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

เกี่ยวกับเกมนี้

Alien Breed™ Impact is an explosive science fiction arcade-shooter that resurrects a much revered franchise with an epic story, swarms of highly intelligent alien enemies, high-impact weapons, highly detailed and rich environments; all implemented with superb technology in a state-of-the-art gaming experience. In addition to the thrilling single-player campaign mode, the game also offers a relentless, action-packed, online two-player co-operative battle mode.

Key Features:
 • Alien Breed is back! - An action-packed mix of arcade-shooter, survival-horror and tactical weapons upgrades and customisation.
 • Epic single-player story mode - The single-player campaign mode that follows the narrative of the game through five huge and challenging environments.
 • Single-player free-play mode - A single-player challenge mode – beat your high score on a previously completed campaign mission.
 • Two-player co-operative play mode - Work together to defeat the alien horde across three specifically customised maps.
 • Additional Steam online features - Quick Match, Create Game, Friends Lists, Voice Chat, Leader-boards and Co-operative Achievements.
 • FREE TRIAL - The "Prologue" sample section – a specifically designed introduction to the game; play in either single-player or two-player online co-operative mode.
 • NEW – Upgrades shop - Search fallen comrades and lockers to accumulate cash, and then tactically spend it on weapons/kit upgrades in the shop.
 • NEW - Enemies - Re-imagined and improved Alien Breed enemies.

ความต้องการระบบ

  Minimum:

  • OS: Windows® XP SP2 or later
  • Processor: 2.0+ GHZ Single Core Processor
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: NVIDIA 6800+ or ATI Radeon X700+ Video Card
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 1.5 GB
  • Sound: Windows Supported Sound Card
  • Other Requirements: Internet connection required.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
19 จาก 20 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม 2014
Only recommended if you're a fan of the original game and want to see the it redone in a modern engine with more modern gameplay.

Impact isn't a bad game but there isn't a lot to truly recommend it. The gameplay is similar to the old Alien Breed with the addition of new weapons, enemies, and a 3d camera. Despite some of the enemies having ranged attacks or special abilities, the AI will charge you the majority of the time or amble about a short distance away not using their abilities. I'm not sure if this is any different on hard but that's how it is on normal. This also means the weapons, of which there is a decent variety, are ultimately just another way to dispatch the rushing bugs as nothing requires a change in tactics.

Similar to the original Dead Space, your character, the chief engineer, will shuffle fom waypoint to waypoint fixing everything that needs fixing and believe me a whole lot of ♥♥♥♥ is broken. This can get pretty tedious as the story is not advanced much in this first installment of the three episodes.

If you are planning on playing through all three episodes, be aware that your progress does not carry over from each game. Each episode is a separate executable and there is no way to import a save file to carry over your progress. This means at the start of episode 2, you have lost all your weapons, upgrades, and items acquired in episode 1. This feels very strange considering how quickly each episode picks up from the end of the last one.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 16 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ธันวาคม 2014
I can't seem to get on with this game. The controls were good, the graphics are okay, the overall feel is good.. It's just the huge amount of backtracking I've had to do so far that puts me off massively. I've completed the first mission and I just felt like it could have been around a 5 minute completion time if it wasn't for the fact that every time I would progress, the game would send me back a few minutes to activate something I've already passed previously.
Is it just a technique to make a small map feel bigger? Probably. But it got very boring very quickly.
I'm going to keep going at it, and if my feelings change I'll update this review accordingly. But for now I'll stick with changing the game's name to "Alien Breed: Backtrack".
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ตุลาคม 2014
I liked this game quite a bit! I've played through the second one as well (Assault). It's a run and gun, isometric alien shoot-em-up. It all takes place on ships infested and breaking apart. You kill aliens, repair and bypass things, explode stuff, and reek havoc in general. The gunplay feels really good because the aliens get knocked down and impacted by gunfire. This makes even the generic machine gun feel good to use because you can keep aliens at bay with its stopping power. I even played the second game occasionally with a controller and it felt pretty good (although I went back to kb/m because of the precision).

The story reads (literally) as a pulp sci-fi comic book, but it's interesting enough to frame the combat. This game makes killing aliens fun :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 18 คน (61%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
59.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ธันวาคม 2014
This is a very fun and exciting top-down shooter from the creators of Worms.
It's got great graphics, it's fun, exciting, and challenging without being overly difficult or annoying.
The gameplay consists of your controlling a marine through 5 stages of corridors and rooms, searching for weapons such as Shotguns, Laser Rifles and the powerful Ion Spike, or items such as a Med Kit, Armor, Grenades, or the useful Sentry Gun which can be placed in specific power points in the maps. You will also find Intex Terminals, which will allow you to buy more ammo, sell unwanted items, and save your game.
A variety of aliens will burst from walls and the floor and attempt to EAT YOU as you move around the maps, so always be alert and watch your back. Things can get frantic and dangerous if your not careful.
I highly recommend this game! Even after completion, you may find it fun to keep playing to get better Leaderboard scores, or to help your friends get co op achievements.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน 2014
Fun third person shooter with the sci-fi alien theme. Collect items, find more ammunition and grenades and make your way through the facility to save yourself and the colony. Good graphics, good controls, and good solid action gameplay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
In the interest of full disclosure, I never played the original Amiga release of this game.

Alien Breed: Impact is an isometric shooter that is simple to get the hang of. The game is centered around a spaceship that has been taken over by aliens, and you have to complete various tasks to ensure your survival. At first, it is a fun game. However, as you play, you will notice its greatest flaw: it is incredibly repetitive. There is not much variation in the missions: get to a waypoint and kill things along the way. There is also little variation in the environments. Weapons are simple which fits this game well. Each one has three attributes that can be upgraded: reload time, rate of fire, and damage per shot. There is some strategy involved as only one of these can be upgraded at a time.

I got about 6 hours out of this game, and I was taking my time looking for hidden items. I imagine this game would take four hours without taking your time. I have not played the co-op, but that might make this game more fun.

Overall, I would not recommend this game unless you can get it inexpensively or you really like these kinds of games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2014
★★★☆☆

Pros:
- Level design is fantasti
- Gameplay is addictive and solid
- Top down shooters are great and this ones no different
- Can pick it up cheap within a trilogy
- Can be played co-operatively with a friend

Cons:
- Objectives are a little repetitive
- There aren't a lot of options or collectables in terms of inventory but the weapons do feel satisfying

Verdict: Its difficult to put my finger on why I enjoyed playing through this game so much as everything about it points to a poor game but it just feels right and looks great too
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2014
a fun top down shooter. this is a remake of the original, i never played the original so i cant compare the two. but i can compare it to others like it. compared to other games like shadow ground and alien shooter, this one does stand up. though i do have a few complaints.
1) lack of enemy attack variations. some of the enemies can shoot but the majority of the time it is just charging at you
2) the back tracking. most of the play is backtracking from one locked door to a computer or room you passed earlier to unlock that locked door.

and a few minor points:
1)hey include placeable sentry turrets that you can buy for 3k but i never found them that useful as the only place you can put them is on power pads. bought one and never used it
2)the price of weapon upgrades. i only ever had enough money to buy one or two upgrades the entire game, even when i was saving money for one it was difficult as they are expensive and credits are not that plentiful.

this game also has a co op assualt mode but i didnt play it so cant say if it is good, but i do like that that option is there.

those points aside i still recomend this game if you are a fan of the genre. it just isnt a perfect game but well worth getting if it is on sale.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
Nice retouch of the original game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มีนาคม
>operating a console,
>it comes with error,
>do another task to fix it,
>comeback again to the previous console.

would play again to operate another console/10

Michael Bay secretly directed this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ธันวาคม 2014
Just finished this solo. The grind is incredible with this game.

Pros:
Good Graphics
Flamethrower

Cons
Constant camera shake, especially at the beginning
The story is numb. You are the engineer that fix things, again and again and again.
You can expect when the aliens will spawn, whenever you reach an objective.

Score: 6/10. Only play if you enjoy mindless top down shooter game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มกราคม
I went into this thinking that I would have a separate section for each installment in this trilogy, but (after putting what I have deemed significant time into each of them) I have decided to lump them all in together as there wasn’t much difference between any of them. That being said, let’s get started shall we?

I – Story [2/10]

The gist of the story is this: Conrad, the Chief Engineer of the Leopold, are trying to restore power to your ship whilst doing battle with hordes of aliens and contending with a possessed AI. And that, kids, is all she wrote. I realize this is a remake, but honestly? That’s all?

II – UI [6/10]

In part one of the trilogy (Alien Breed: Impact) the UI (or User Interface for the less savvy among us) was colored blue and was infuriatingly hard to see at almost any given moment. Thankfully, in installments two and three, the color had been changed to green and was infinitely easier on the eyes. The mini-map was rather reliable, making it mostly unnecessary to consult the full map often. Apart from that, HUD was minimal and user friendly.

III – Gameplay [1/10]

Altogether I found Alien Breed to be underwhelming practically at every turn. The game is played from a top-down angle with rigid and irritating camera controls. The objectives were mind-numbingly repetitive and I found myself getting overly bored about an hour into the first game. I present to you a dramatization of just about every thing you do in these games.

“Turn on the cranky thing to put out the fires.”

*Kills aliens*

“Oh no, the cranky thing is broken. Go reboot six computers to fix the cranky thing.”

*Kills aliens*

“Good job on rebooting the computers. You can turn on the cranky thing now. Also, here are some more aliens for you to kill.”

And that, ladies and gentlemen, is quite seriously the entire game. Sure, you get an odd boss battle here and there, but I’ll be damned if they aren’t just as repetitive and underwhelming as the rest of the game. My other biggest complaint about all the games was the weapon upgrading system. This game is how far into the future and I can only have one upgrade installed on my weapon at a time? What kind of garbage is that?

IV – Content [4/10]

With this being a trilogy, you’d assume they’d add some new content into each game right? Well, they did, but I had you going there didn’t I? Impact was easily the worst game in the trilogy. The campaign (in all three games, mind you) was downright awful. Part two (Alien Breed: Assault) added in a “Survival Mode” which was mildly entertaining. It was a billion times more fun than the campaign, that’s for sure. The enemies felt uninspired; most of them looked like the bugs from Starship Troopers only fatter and more ludicrous. The weapons were a bit boring as well, though I did particularly enjoy using the flamethrower. (Who doesn’t?)

V – Visual [6/10]

There isn’t much to say here really. The graphics throughout the trilogy were consistently the same, with varying levels of obnoxious explosions everywhere. I realize the ship is crashing, but come on. That being said, the graphics weren’t too bad and the lighting was good.

VI – Audio [4/10]

I found the sound effects to be rather lacking. The guns weren’t thrilling in the least and the little, face-hugger-esque aliens, I would swear on my non-existant childrens’ graves’, were frog noises. Thank Cthulhu they got the explosion sounds down though. I can only assume that Michael Bay consulted with them on that.

VII – Overall [3.9]

In closing, I’m glad I got this tripe from Humble Bundle and didn’t pay full price for it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 มกราคม
I avoided Alien Breed: Impact for a long time. This was mainly due to the hum drum demo and the fact that Valve's team (at the time) had released Alien Swarm for free. But (as is always the way) I got this game free in a humble bundle at some point. And as luck would have it, this week, I was in the mood for some alien-shooting adventures!

First up, the tone at the start of the game left me feeling unsure about things, with those weird comic-art-with-voiceover-on-top, bits. But, this quickly changed once I picked up a nice weapon and started performing my character's engineer tasks. And...once I started kicking bottom, too! Honestly, I enjoyed this game. There's very little to complain about, overall. However, as always, let me get some downers out of the way first...

It's too easy on Veteran (Normal) mode. Although there were some challenging rooms along the way, I probably died around 3-5 times overall. Two of which, were down to me dying from a gas filled room that I hadn't realised was killing my character! It's also worth mentioning that I killed the final boss on the first go, with very little effort! So, yeah, it's fun, but, too easy. Which, as you might imagine, means that there's not much challenge. Perhaps the next difficulty up, would be adviseable?? Oh, btw, the ending is very...abrupt. It felt like those old shareware games that teased the next episode. So, I didn't feel hugely accomplished once I'd beaten the game :P

As I mentioned earlier, I wasn't totally sold on the comic bits at the beginning of each level. These fill in the story, but It felt like they cut corners here. They could've had simple in-engine cutscenes that would've fit, better. Still, that's just my opinion. Maybe they were going for a comic book type look at this point. Oh, and, your character is a little dismissive and arrogant towards your "friend," throughout. I remember saying out loud at one point, "you're a bit of a ♥♥♥♥, aren't you?"

Apart from that, I enjoyed what Alien Breed had to offer. There were a nice amount of weapons, decent action, a nice amount of enemy types to keep things interesting, and I enjoyed exploring the ship to see what I could find. It almost felt a teeny-tiny little bit Metroidvania. But only a tiny bit. I liked having to look for medkits, ammo and finding logs, etc. That gave it a little more substance.

Overall, I give Alien Breed a thumbs-up!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
Finished it. This game has a lot of potential with its weapons and atmosphere. Overall it's very disappointing. In isometric shooters the last thing you want is to constrain the movement of the character. In many ways it felt like an on rails shooter with the illusion of character control. It didn't matter what I did in each room. The aliens would spawn predictably. Start the routine for alien control: go for a corner where you can't be flanked, kite, run around in circles, save ammo with infinite pistol ammo, so on and so forth. It's tedious, and it's the type of tedium that ruins whatever tension the game is desperately trying to create. I had the most fun when there were more open areas with many different aliens running around, then it felt like a good shooter. The uninspired key cards and missions make you feel ineffectual, like there's no agency in this character. It's sad when you can predict that the computer console will malfunction... Because on the map screen there's an area that you haven't explored yet. At least it had secrets. Overall, not worth it, but at least it didn't take too long to finish.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มกราคม
Want to spend a few hours killing aliens with a random assortment of cliche space combat weapons then this game is for you. It has a retro feel and took me back to alien breed on my old Amiga 500+ Nothing bad to say about this game, it is good honest fun and well worth a punt. Just do not expect to much of it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์
I'd give it a 3.2 rating.

Graphics, audio, and controls are good. The complete predictability of aliens and repetitiveness of missions make it a boring shooter. The upgrade system is uninspired and slow to progress. There is only one strategy you need to defeat all types of aliens. The backtracking throughout levels is very tedious. This same game with an XP system and improved upgrade system would be a 5/10. Add to that more varied alien AI and missions and it would be a 7/10--a solid game. Sadly, it has neither of those.

I wouldn't recommend this, even if you got it from a humble bundle for a dollar. You should feel entertained when playing games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ธันวาคม 2014
Pros :

+Good Graphics
+Fun gameplay
+Upgradeable guns make it even better .

Cons :

-Too repetetive . "Go there , doesn't work ? Go there and do that , come back , doesn't work ? Go back and do that other thing " kinda missons are too heavy .
-Camera controls are kinda drunk


Honestly I didn't buy this game , it kinda appeared on my library , probably from a humble bundle , but i did have fun playing it .

7/10 - Because Thank you for choosing INDEX
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤศจิกายน 2014
A very decent twin-stick shooter. This game really does a lot of things right, but unfortunately falls just short of being a great game. Let's start off with the premise of this game. You are a battle hardened engineer (which I'm not sure those words go together) who is traveling on the massive ship, the Leopold. You've just come out of a warp jump and your ship slams into a gigantic vessel that dwarfs your own. Blah blah blah etc etc etc you can find out the rest in game, but the idea is basically having to go around and fix an enormous amount of problems that seem to never end on the Leopold, all while fighting off thousands of this never before seen alien species. Nothing too original for the plot, and when it comes to the aliens, obviously borrows a lot from the Alien movies (which is not a bad thing).

Now onto the game itself. We'll go ahead and start with what the game does great and that is the graphics and environment. The game looks phenomenal for it's price point and for when it was made. The unreal engine in use here really shows off it's stuff as every room and enemy is very, very detailed. Even the action itself looks downright awesome. It's hard to get tired of obliterating countless aliens whenever the guns look this amazing in action. Of particular note, the flamethrower looks incredible, and so do all of the fire physics. The environment differences between the Leopold and the alien vessel are also a drastic shift. While most of the electronics, doors, and corridors look the same (which raises a lot of questions), the alien vessel feels much more ancient and powerful than the Leopold just from the environmental shift.

After that though, the game does start to falter. The story is subpar throughout this first episode, but I will admit curiousity as to where that alien ship came from, and in general where those aliens came from. After reading the logs, they speak of genetic experimentation that the aliens obviously went through so that only raises more questions. At this time I'm halfway through the second game and very little more has been exposed. Other than that, the characters are flat and predictable including the main character. Any side characters besides MIA are quickly forgotten and seem to have no bearing on the game.

The gameplay itself is mildly entertaining. Most of the time you'll be navigating from one room to another to fix *enter ship system here* while gunning down a number of random aliens that are constantly trying to murder you. And....that's kind of the whole game. There really isn't much else to speak of. The guns are the generic AR, shotgun, flamethrower, pistol etc. The enemy variety is also on the bland side as most of them will charge you relentlessly no matter what. There's only one boss fight in the game and while slightly different from the normal gameplay, does nothing to change the status quo the game has already firmly set.

Overall, if you can get this game on sale (like it is currently), go for it. It's 5 hours of decent entertainment with maybe a few more hours stuffed in if you can find a co op partner. Just don't be looking for an incredible game with endless hours of fun in store, because it's simply not there.

Score - 6.5/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 พฤศจิกายน 2014
Completed the first single player level. A top-down 3D alien-shooting game, visually themed like Dead Space. The game is good. Although there is a lot of going back to the same places to pick-up keycards and all such stuff, it was an overall interesting journey.
There are three levels exclusively created for online co-op. No one is playing online nowadays, but the online stuff works. Played online with a friend of mine just before an hour, i.e. on 17th November, 2014.

Don't purchase it for $10 or something, you may regret. But if you can get if for up to $1 and if you have a friend you can play co-op with, may be this is a nice game to kill some time.

What's more.................Lots of loot, different guns, upgradable weapons and in-game terminals to purchase ammo and medikits, sentrie guns and grenades. Some features are really good.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน 2014
It's a good shooter. I will try the next two episodes too I think and the multiplayer. You should try it too.

As almost every game this could be better too ofcourse. There is story I guess but it doesn't dominate the game. It's mainly a shooter. I play in veteran level and it is not hard, so you should probably play it on elite level ;). My biggest problem with the game so far is the camera control. In the beginning I used the Q and E keys, then I discovered that you just have to move the mouse at the edge of the monitor to turn the camera. I am used to it now, but could be simpler.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน