Experience the explosive science fiction arcade-shooter that resurrects a much revered franchise in an epic single player and co-op multiplayer campaign.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (341 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Ιουν, 2010
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Alien Breed: Impact

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Alien Breed™ Trilogy

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Alien Breed 2: Assault, Alien Breed 3: Descent, Alien Breed: Impact

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Alien Breed feels like a game from the last generation of consoles. It is a solid action game"
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Alien Breed™ Impact is an explosive science fiction arcade-shooter that resurrects a much revered franchise with an epic story, swarms of highly intelligent alien enemies, high-impact weapons, highly detailed and rich environments; all implemented with superb technology in a state-of-the-art gaming experience. In addition to the thrilling single-player campaign mode, the game also offers a relentless, action-packed, online two-player co-operative battle mode.

Key Features:
 • Alien Breed is back! - An action-packed mix of arcade-shooter, survival-horror and tactical weapons upgrades and customisation.
 • Epic single-player story mode - The single-player campaign mode that follows the narrative of the game through five huge and challenging environments.
 • Single-player free-play mode - A single-player challenge mode – beat your high score on a previously completed campaign mission.
 • Two-player co-operative play mode - Work together to defeat the alien horde across three specifically customised maps.
 • Additional Steam online features - Quick Match, Create Game, Friends Lists, Voice Chat, Leader-boards and Co-operative Achievements.
 • FREE TRIAL - The "Prologue" sample section – a specifically designed introduction to the game; play in either single-player or two-player online co-operative mode.
 • NEW – Upgrades shop - Search fallen comrades and lockers to accumulate cash, and then tactically spend it on weapons/kit upgrades in the shop.
 • NEW - Enemies - Re-imagined and improved Alien Breed enemies.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:

  • OS: Windows® XP SP2 or later
  • Processor: 2.0+ GHZ Single Core Processor
  • Memory: 1GB RAM
  • Graphics: NVIDIA 6800+ or ATI Radeon X700+ Video Card
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 1.5 GB
  • Sound: Windows Supported Sound Card
  • Other Requirements: Internet connection required.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
52 από 55 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Δεκεμβρίου, 2014
-
Click for Gameplay Trailer
-
-----------This is my review account, because the low playtime.
Graphics:
+ good animations
+ nice particle effects
+ good lighting
- general detail poverty
- little variety

Atmosphere:
+ sometimes really creepy
+ exciting for large attacks
- too many repetitions of situations and tasks

Sound:
+ great background music
+ good sound effects

Balance:
+ three levels of difficulty
+ campaign will steadily trickier
- generally too simple
- barely boss fights

Level Design:
+ partly optional routes
+ money and ammunition partly well hidden
- very little variety

AI:
- has no special attacks
- does not work in a team
- engages blunt at

Weapons & Extras:
+ weapon upgrades
+ hero Upgrades
+ different types of grenades
- sometimes lack of ammunition
- few weapons

Story:
+ occasionally thrilling
- overall quite thin
- presented in lean comic sketches

Game Size:
+ large locations
+ secrets
+ achievements
+ leaderboards
+ co-op
- solo playtime around 6 hours

Multiplayer: adequate 2 / 6
+/- nice co-op shooting, in the long run but dull.

Alien Breed: Impact s playful as well conservative such as ideas poor and also the scenario affects out sucks. nevertheless I sink immediately in another world when I go on the hunt for aliens. Probably it is because the mix of fast battles and the calm Discover orphaned corridors provides an incredibly motivating game play - combined with a good dose of nostalgia. And of course the fact that the space stations are staged so atmospheric. The machines whir, transformers energy suddenly fly into the air and the spider-like adversary intrusive jump out of the ventilation shaft - this must arcade action look like in space!
The developers have quietly can bring a little more variety to the game, for example, by more boss fights or puzzles.
You should play the title only in appetizers. Per day for half an hour - thats enough.

Score: 68 / 100
gamestar.de

Sorry for my bad english.
Thanks for reading! If you Like my Review, give me a Thumbs up in Steam.
Your help is greatly appreciated :)

My Curator Page:
Sub

My Steam Group:
GameTrailers and Reviews

My YouTube Channel:
Steam Reviews
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 17 άτομα (94%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Οκτωβρίου, 2014
Only recommended if you're a fan of the original game and want to see the it redone in a modern engine with more modern gameplay.

Impact isn't a bad game but there isn't a lot to truly recommend it. The gameplay is similar to the old Alien Breed with the addition of new weapons, enemies, and a 3d camera. Despite some of the enemies having ranged attacks or special abilities, the AI will charge you the majority of the time or amble about a short distance away not using their abilities. I'm not sure if this is any different on hard but that's how it is on normal. This also means the weapons, of which there is a decent variety, are ultimately just another way to dispatch the rushing bugs as nothing requires a change in tactics.

Similar to the original Dead Space, your character, the chief engineer, will shuffle fom waypoint to waypoint fixing everything that needs fixing and believe me a whole lot of ♥♥♥♥ is broken. This can get pretty tedious as the story is not advanced much in this first installment of the three episodes.

If you are planning on playing through all three episodes, be aware that your progress does not carry over from each game. Each episode is a separate executable and there is no way to import a save file to carry over your progress. This means at the start of episode 2, you have lost all your weapons, upgrades, and items acquired in episode 1. This feels very strange considering how quickly each episode picks up from the end of the last one.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 10 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Δεκεμβρίου, 2014
I can't seem to get on with this game. The controls were good, the graphics are okay, the overall feel is good.. It's just the huge amount of backtracking I've had to do so far that puts me off massively. I've completed the first mission and I just felt like it could have been around a 5 minute completion time if it wasn't for the fact that every time I would progress, the game would send me back a few minutes to activate something I've already passed previously.
Is it just a technique to make a small map feel bigger? Probably. But it got very boring very quickly.
I'm going to keep going at it, and if my feelings change I'll update this review accordingly. But for now I'll stick with changing the game's name to "Alien Breed: Backtrack".
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου, 2014
I liked this game quite a bit! I've played through the second one as well (Assault). It's a run and gun, isometric alien shoot-em-up. It all takes place on ships infested and breaking apart. You kill aliens, repair and bypass things, explode stuff, and reek havoc in general. The gunplay feels really good because the aliens get knocked down and impacted by gunfire. This makes even the generic machine gun feel good to use because you can keep aliens at bay with its stopping power. I even played the second game occasionally with a controller and it felt pretty good (although I went back to kb/m because of the precision).

The story reads (literally) as a pulp sci-fi comic book, but it's interesting enough to frame the combat. This game makes killing aliens fun :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 16 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
58.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Δεκεμβρίου, 2014
This is a very fun and exciting top-down shooter from the creators of Worms.
It's got great graphics, it's fun, exciting, and challenging without being overly difficult or annoying.
The gameplay consists of your controlling a marine through 5 stages of corridors and rooms, searching for weapons such as Shotguns, Laser Rifles and the powerful Ion Spike, or items such as a Med Kit, Armor, Grenades, or the useful Sentry Gun which can be placed in specific power points in the maps. You will also find Intex Terminals, which will allow you to buy more ammo, sell unwanted items, and save your game.
A variety of aliens will burst from walls and the floor and attempt to EAT YOU as you move around the maps, so always be alert and watch your back. Things can get frantic and dangerous if your not careful.
I highly recommend this game! Even after completing it I still enjoy it for Leaderboards and co-op online.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Νοεμβρίου, 2014
Fun third person shooter with the sci-fi alien theme. Collect items, find more ammunition and grenades and make your way through the facility to save yourself and the colony. Good graphics, good controls, and good solid action gameplay.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Νοεμβρίου, 2014
In the interest of full disclosure, I never played the original Amiga release of this game.

Alien Breed: Impact is an isometric shooter that is simple to get the hang of. The game is centered around a spaceship that has been taken over by aliens, and you have to complete various tasks to ensure your survival. At first, it is a fun game. However, as you play, you will notice its greatest flaw: it is incredibly repetitive. There is not much variation in the missions: get to a waypoint and kill things along the way. There is also little variation in the environments. Weapons are simple which fits this game well. Each one has three attributes that can be upgraded: reload time, rate of fire, and damage per shot. There is some strategy involved as only one of these can be upgraded at a time.

I got about 6 hours out of this game, and I was taking my time looking for hidden items. I imagine this game would take four hours without taking your time. I have not played the co-op, but that might make this game more fun.

Overall, I would not recommend this game unless you can get it inexpensively or you really like these kinds of games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Νοεμβρίου, 2014
★★★☆☆

Pros:
- Level design is fantasti
- Gameplay is addictive and solid
- Top down shooters are great and this ones no different
- Can pick it up cheap within a trilogy
- Can be played co-operatively with a friend

Cons:
- Objectives are a little repetitive
- There aren't a lot of options or collectables in terms of inventory but the weapons do feel satisfying

Verdict: Its difficult to put my finger on why I enjoyed playing through this game so much as everything about it points to a poor game but it just feels right and looks great too
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2014
a fun top down shooter. this is a remake of the original, i never played the original so i cant compare the two. but i can compare it to others like it. compared to other games like shadow ground and alien shooter, this one does stand up. though i do have a few complaints.
1) lack of enemy attack variations. some of the enemies can shoot but the majority of the time it is just charging at you
2) the back tracking. most of the play is backtracking from one locked door to a computer or room you passed earlier to unlock that locked door.

and a few minor points:
1)hey include placeable sentry turrets that you can buy for 3k but i never found them that useful as the only place you can put them is on power pads. bought one and never used it
2)the price of weapon upgrades. i only ever had enough money to buy one or two upgrades the entire game, even when i was saving money for one it was difficult as they are expensive and credits are not that plentiful.

this game also has a co op assualt mode but i didnt play it so cant say if it is good, but i do like that that option is there.

those points aside i still recomend this game if you are a fan of the genre. it just isnt a perfect game but well worth getting if it is on sale.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Ιανουαρίου
Nice retouch of the original game!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου, 2014
A very decent twin-stick shooter. This game really does a lot of things right, but unfortunately falls just short of being a great game. Let's start off with the premise of this game. You are a battle hardened engineer (which I'm not sure those words go together) who is traveling on the massive ship, the Leopold. You've just come out of a warp jump and your ship slams into a gigantic vessel that dwarfs your own. Blah blah blah etc etc etc you can find out the rest in game, but the idea is basically having to go around and fix an enormous amount of problems that seem to never end on the Leopold, all while fighting off thousands of this never before seen alien species. Nothing too original for the plot, and when it comes to the aliens, obviously borrows a lot from the Alien movies (which is not a bad thing).

Now onto the game itself. We'll go ahead and start with what the game does great and that is the graphics and environment. The game looks phenomenal for it's price point and for when it was made. The unreal engine in use here really shows off it's stuff as every room and enemy is very, very detailed. Even the action itself looks downright awesome. It's hard to get tired of obliterating countless aliens whenever the guns look this amazing in action. Of particular note, the flamethrower looks incredible, and so do all of the fire physics. The environment differences between the Leopold and the alien vessel are also a drastic shift. While most of the electronics, doors, and corridors look the same (which raises a lot of questions), the alien vessel feels much more ancient and powerful than the Leopold just from the environmental shift.

After that though, the game does start to falter. The story is subpar throughout this first episode, but I will admit curiousity as to where that alien ship came from, and in general where those aliens came from. After reading the logs, they speak of genetic experimentation that the aliens obviously went through so that only raises more questions. At this time I'm halfway through the second game and very little more has been exposed. Other than that, the characters are flat and predictable including the main character. Any side characters besides MIA are quickly forgotten and seem to have no bearing on the game.

The gameplay itself is mildly entertaining. Most of the time you'll be navigating from one room to another to fix *enter ship system here* while gunning down a number of random aliens that are constantly trying to murder you. And....that's kind of the whole game. There really isn't much else to speak of. The guns are the generic AR, shotgun, flamethrower, pistol etc. The enemy variety is also on the bland side as most of them will charge you relentlessly no matter what. There's only one boss fight in the game and while slightly different from the normal gameplay, does nothing to change the status quo the game has already firmly set.

Overall, if you can get this game on sale (like it is currently), go for it. It's 5 hours of decent entertainment with maybe a few more hours stuffed in if you can find a co op partner. Just don't be looking for an incredible game with endless hours of fun in store, because it's simply not there.

Score - 6.5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Αυγούστου, 2014
Pushing Buttons and Back-Tracking: The Game
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 7 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Αυγούστου, 2014
To be honest in this review, i didn't like this game at all... Alien Swarm which is free, has much better story and it's more fun than this game...

Annoying "move forward,... oops, malfunction, go back and repair it" is all that game is... and shooting aliens ofc...., maps are really long, but after first level game gets boring and annoying with always doing the same thing....

Online gaming is dead,..

Maybe all that is the reason why none of my friends own this game :( ...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Νοεμβρίου, 2014
it's a good alien top down shooter i would recommend you buy it if you like top down shooters
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Δεκεμβρίου, 2014
I have restarted this game maybe five times since it's launch. I have even tried playing it with a friend and it's still an absolutely generic and boring game. The graphics are nice but that's where the good things end. The game is literally walk to point A, push a button, shoot predictable enemies, walk to point B, push a button, shoot predictable enemies... Rinse and repeat! All games are repetitive to some extent but they could at least make a better effort at masking it! I finished the game and the final boss encounter was absolutely pathetic. Honestly just don't waste your time. Go download Alien Swarm. It's ten times... no... a hundred times better than this piece of crap and IT'S FREE!!!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Νοεμβρίου, 2014
Completed the first single player level. A top-down 3D alien-shooting game, visually themed like Dead Space. The game is good. Although there is a lot of going back to the same places to pick-up keycards and all such stuff, it was an overall interesting journey.
There are three levels exclusively created for online co-op. No one is playing online nowadays, but the online stuff works. Played online with a friend of mine just before an hour, i.e. on 17th November, 2014.

Don't purchase it for $10 or something, you may regret. But if you can get if for up to $1 and if you have a friend you can play co-op with, may be this is a nice game to kill some time.

What's more.................Lots of loot, different guns, upgradable weapons and in-game terminals to purchase ammo and medikits, sentrie guns and grenades. Some features are really good.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου, 2014
It's a good shooter. I will try the next two episodes too I think and the multiplayer. You should try it too.

As almost every game this could be better too ofcourse. There is story I guess but it doesn't dominate the game. It's mainly a shooter. I play in veteran level and it is not hard, so you should probably play it on elite level ;). My biggest problem with the game so far is the camera control. In the beginning I used the Q and E keys, then I discovered that you just have to move the mouse at the edge of the monitor to turn the camera. I am used to it now, but could be simpler.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 6 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου, 2014
Game is an endless series of "Fetch and Run" quests

Here's everything you need to know about this game:

OMG, there's a fire! Quick run back half way across the ship to activate fire suppression (shoot 3 aliens)! OH NO, the panel isn't powered, find the generator and fire it up (shoot 5 aliens, 2 of them really big)! Fire out? Good, lets go all the way back to that first door and find out why we need to backtrack again (Shoot 2 aliens, assorted sizes).

Rinse and repeat!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
41 από 46 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
5.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Ιανουαρίου, 2014
Welcome to this stupid ship where the controls to operate every part of the ship are thirty miles from the thing you're trying to use. Thank you for choosing Intex.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
45 από 64 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιουνίου, 2014
Personal Rating: "Grab it during a massively discounted sale"
Traditional Rating: 3/10
Genre: Isometric 3rd Person Shooter

While playing though the first episode of the newly resurrected Alien Breed franchise I was constantly reminded of how the game lacked atmosphere and most importantly scares considering the plot revolves around aliens inhabiting a wounded spaceship.

Whilst the environments and aliens themselves are suitably grotesque, not once did I cower in fear of what may lay just around the corner. For the most part it was all pretty dull with the game simply going through the action tick-box motions - if you want to call searching for keycards to open locked doors action. You will spend a vast majority of the game searching for one key-card or another to open a locked door ad nauseum.

Having slogged my way through all three episodes I can't heartily recommend anyone do the same unless you have absolutely nothing else exciting to play.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία