รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Folk Tale is a single-player fantasy village builder RPG game. Grow your village from nothing, recruit heroes, explore dungeons, battle bosses, and take home a big bag of sweet loot.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (29 บทวิจารณ์) - 82% จาก 29 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,446 บทวิจารณ์) - 70% จาก 1,446 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: พ.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Folk Tale is an Early Access game, meaning that is has been released while in development for players to contribute feedback and help drive the final game. Bugs should be expected, and content - while very playable - is incomplete and still being worked on.

Folk Tale has an established track record of regular patches that include new mechanics, content, and bug fixes, and our community rate us as one of the most transparent and open developers in Early Access. If you want to invest your heart into a game and a team of developers who listens and more importantly responds, Folk Tale is for you.

We're in the Early Access program because community involvement matters. We believe it's the future of game development, and the best way to ensure we deliver a high quality bug free game that's fun to play.

For more information, please visit the Folk Tale Website.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Folk Tale will be completed in 2017.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“More content mostly as we're rapidly becoming feature complete.

Please feel free to take a closer look at the Development Roadmap.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The videos at the top of the store page are a good reflection of the state of the game and will be updated every few months. Most of the mechanics are implemented, and we're focused on rolling out more content and fixing bugs.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“It's likely that the final price on completion will be higher.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We've been in Early Access long enough to build a reputation for dedication to community engagement. You'll find us discussing posts and answering questions in the community forums on a daily basis.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Folk Tale

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (102)

23 กันยายน

Experimental (0.4.1.0)EXPERIMENTAL BUILD (0.4.1.0)

The primary changes focus on code optimization, bug fixes, and further development of the campaign. For CPU bound machines (usually PC’s with high end graphics cards) we’re seeing a significant frame rate boost in large-population villages. We’re also opening up the next campaign act, with an in-game warning that it’s only really for a look around, and not for playing. Currently only the Grublin faction storyline is being worked on.

Where can I get it?
Experimental Build:
http://steamcommunity.com/app/224440/discussions/0/541906348034355622/

What's new?
Player: Campaign Act II is now partly accessible
Player: Heroes: Borgle’s abilities fleshed out
Maps: Campaign: Bountiful Bog: Grublin campaign extended inc. further level design
Maps: Campaign: Bla’tu’s Palace: Grublin campaign extended
Maps: Campaign: Shirebrook: You can now travel to the Bountiful Bog via a road sign near the starting point
Maps: Campaign: Desecrated Cathedral: Sewing machines are now malfunctioning as per the story, and Brom’s machine fixing has been part implemented (still needs his animation importing)
Editor: Workbench: Added AllWithTag and FirstWithTag nodes
Editor: Mordrich can now teleport to points tagged with mordrich_teleport to avoid jumping out of a room
Assets: Audio: Added magic missile release sounds for all magic types
Assets: Audio: Added some missing inventory item move sounds
Assets: Props: Replaced Quarterstaff placeholder textures with final textures
Assets: Props: Bones: Added Skeleton Interactible for scripting in Workbench using WorkPointTrigger
Assets: Props: Human: Added Journal Interactible for scripting in Workbench using WorkPointTrigger
Assets: Dungeons: Mordrich’s Factory: Skeleton sewing points can now be scripted via Workbench
Assets: Terrains: Swamp Ruins: Added a destructible column
Assets: Inventory: Updated icons for quarterstaffs
Assets: Inventory: Added icons for runestones (not implemented yet)
Assets: Inventory: Updated icon for grublin claws (not implemented yet)
Optimization: Increased thread count on pathfinding to avoid it crashing; could cause workers to stop moving
Optimization: Moved tile handling code (inc. grass generation) to run after rendering has completed
Optimization: Improved fast filtering of objects
Optimization: Pathfinding distance check for buildings and resources is now non-blocking
Optimization: OrderWorkPoint was running the work point filter more times than necessary
Fix: Enemies would sometimes not start to attack the unit that was attacking them using a ranged attack
Fix: Line Of Sight code was breaking pathfinding, ranged units could shoot through doors
Fix: Line Of Sight was causing units to not move to attack if they had a valid path but no line of sight
Fix: Bugs in balancing code that made difficulty increase way too quickly
Fix: Centaur portrait image is now correct
Fix: Updated Gregory's bash range to reflect what the ui indicator was showing
Fix: Workbench: LoopSlow node now correctly emits the index property; good for timers
Fix: World Editor: World Kit is now showing correctly
Fix: Assets: Doors have been updated to prevent characters getting too close and breaking line of sight
Fix: Prevented workers from trying to work with resources that often cause orders to fail, spamming log
Fix: Fishing Hut navmesh needed adjusting
Fix: Monastery attack points weren’t working

Known Issues
 • When using the world map, if you click back into the location where you currently are, resources will become decoupled and show zero on the top bar.

Developer Comments
We’ve spent a fair bit of time optimizing the code for larger villages where performance was dropping. While population is uncapped, there is always going to be a point where this happens, but now it should happen a fair bit later.

6 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

9 กันยายน

Experimental (0.4.0.0)EXPERIMENTAL BUILD (0.4.0.0)

The primary changes are a soft-launch of Steam Workshop integration, two new boss battles (Mordrich and Nara), two new military units (Spearmen and Cavalry), a new building (stables), an improved minimap, staggered worker auto recruit, and a setting to prevent villagers abandoning town when unhappy which is now off on normal difficulty.

The campaign might contain breaking changes (this build is definitely experimental!). Please let us know if you come across one and we'll get it fixed in a micro-patch in the next few days.

SAVED GAMES MADE WITH PREVIOUS BUILDS ARE NOT COMPATIBLE.
PLAYERS MAY NEED TO REDO CUSTOM KEY BINDINGS.


Where can I get it?
Experimental Build:
http://steamcommunity.com/app/224440/discussions/0/541906348034355622/

What's new?
Core: Added Steam Workshop integration
Core: Game is now plumbed for translated text (only English currently available)
Core: Json files can now be loaded from a folder in the world folder with the same structure as the ConfigDefault directory e.g. MyWorld/ConfigDefault
Player: Implemented Mordrich boss battle
Player: Implemented Nara boss battle
Player: Added line of sight
Player: Added larger hover-over health bar for enemies (shows when a unit is selected)
Player: Added game setting for whether unhappy villagers leave
Player: Added Spearman unit to Barracks
Player: Added Cavalry
Player: Added Stables building
Player: Arbalists now require crossbow and chainmail armor research to unlock the unit
Player: City Watch now require halberd and plate armor research research to unlock the unit
Player: Building Production Tab now shows ‘The panel is being redesigned’ as it’s no longer relevant
Player: Building Dialog: Staggered auto recruit is now supported
Player: Optimized sky shader; map is now softened at the edge
Player: Willow is now a ranged caster instead of melee
Player: Primary Attribute behaviour changed (see Developer Notes below)
Player: Minimap terrain appearance significantly improved by darkened non-walkable areas
Player: Added footstep sounds and screen shake to ogres
Player: Mind now also affects physical resistance bonus
Player: Added berries, carrots, thistle and yarrow to marketplace
Player: Optimization: Bloom, vignette and color correction are now all performed in the same shader pass
Player: Optimization: Moved some code to be run after rendering is done on the main thread
Maps: Campaign: Shirebrook: Beastmen attack waves are now only triggered after talking to Brolo
Editor: Inspector: Loot Profiles are now accessed first by category then by item
Editor: World Editor: Worlds can now be duplicated in the world editor
Editor: Workbench: Added LoopSlow node
Editor: Workbench: Added CharacterToggleAI node
Editor: Workbench: Added ScaleDifficulty and LockDifficulty nodes
Editor: Workbench: Added SetCharacterHealthBarMode node
Editor: Workbench: Added Difficulty and IfDifficulty nodes
Editor: Workbench: Added LootCreateItem node to create magic items and/or items with custom names
Editor: Workbench: Added StoreInventoryItem and, GetInventoryItem nodes
Editor: Workbench: Added StoreGlobalInventoryItem and GetGlobalInventoryItem nodes
Editor: Workbench: Added StagedEvent node for showing key stage events (e.g. Act I: The Beginning)
Editor: Workbench: Loot node now accepts up to 4 optional single item inputs (e.g. from LootCreateItem)
Editor: Workbench: AddQuestGiver and WhenQuestGiver now have a checkbox for whether ! or ? is shown
Assets: Audio: Added Spriggan voice sounds
Assets: Audio: Added Toadkin Worker voice sounds
Assets: Audio: Added Horse sounds (for cavalry)
Assets: Audio: Added werewolf sounds
Assets: Characters: Added Skeletal Mage
Assets: Characters: Added Centaurs
Assets: Portraits: Added Kiwa, Glacian Suit Of Armor, Grublin Berserker, Order Of The Fang Slinger, Crab, Gladiator Crab, Sabertooth, Magma Minion, Frost Polar Bear, Automaton, Fu Dog and Shadow Warden
Assets: Special Abilities: Added Berserker Rage, Howl, Mark Of The Wolf, Shred and Sweeping Strike icons
Fix: Mobs were unable to change target or stop chasing an enemy
Fix: Editor: Workbench: bug in Notification node causing it to not be able to trigger twice
Fix: Stalactite projector was being created on the ground so it wasn't visible (Bonefinger boss battle)
Fix: Added 'NonBlocking' sound queue mode to prevent some sound effects from blocking voice over
Fix: Tweaked impact point for ranged attacks (e.g crossbows)
Fix: Character rotation speed is no longer affected by animation speed
Fix: Mossclaw’s strangle vine was playing a grublin voice file
Fix: Minimap: Some environment assets e.g. light planes in Bonefinger’s Lair were rendering above the terrain
Fix: Minimap: Blips now work when UIScaling is set to anything other than the default
Fix: Yeti was visible in fog of war
Fix: 3d model wasn’t linked to Tower Shield 21 definition causing an exception
Fix: Resource name plural usage should now be used where appropriate
Fix: Character sheet now shows correct primary attribute
Fix: Spawn point preview mesh was not always scaled correctly
Fix: Non-loot character stats no longer included in loot tables
Fix: Abilities for characters that don’t use their primary attribute now scale correctly
Fix: Added workaround for occasional error when opening Editor
Fix: Bonefinger’s wing flap sounds would continue after death
Fix: LootManager was trying to deserialize loot data before inventory items had been loaded
Fix: Editor: 'Health Multiplier' and 'Damage Multiplier' in wave spawn point settings were broken
Fix: Screen fades now affect the UI
Fix: Reduced fade time for audio when skipping a conversation
Balancing: Reduced invulnerability timer on revive from 8 seconds to 5 seconds
Balancing: Ser Gregory’s health brought up to par with other heroes
Balancing: Ser Gregory had 8 extra base damage which is now removed (he’s a tank not a dps)
Balancing: Ser Gregory’s Iron Skin and Power Slam abilities are now more responsive
Balancing: Innate armor bonuses on heroes have been removed
Balancing: Bandit raids after Kenny has been confronted now only continue on hard difficulty or above
Balancing: Health and power recovery rate is now linked to game difficulty
Balancing: All units are now balanced individually instead of as groups
Balancing: Halved the rate of firewood and mead consumption

Breaking Changes
 • The loot table has been simplified. Any entries assigned in loot profiles might need resetting in your map e.g. in chests, or using the SetLoot node in Workbench

Known Issues
 • It’s possible for Mordrich to blink into an adjacent room that might also have a locked door
 • Willow’s range attack isn’t currently pulling monsters
 • Doors aren’t always blocking line of sight - more configuration required

Developer Comments

Minimap
The minimap now uses the navmesh to darken areas of the terrain, thereby causing valid paths to ‘pop’ for the player. It is strongly advised that level designers disable the navmesh on tiles and walkable props that aren’t intended for the player to access. Preview the navmesh in the Glade or Bonefinger’s Lair maps in the campaign for examples.

Steam Workshop
Worlds can now be uploaded from the World Editor to Steam Workshop by clicking on the new steam button to the right of the save button.

Players can download community created worlds by opening the Steam Workshop tab in the community section on Steam and subscribing to the maps.

Primary Attribute Behavior
Points spent in a hero’s primary attribute now award double the bonus. Primary attributes no longer affect character damage; points spent in agility for Quixl no longer boost his damage, the same for points for casters. Strength now directly contributes to attack rating (ergo damage), including for casters.

Monks Now Use Quarterstaffs
We’ve needed to differentiate between Willow who is a ranged caster who uses staffs, and the melee based Monks. We have introduced a new category called ‘Quarterstaffs’ which are used exclusively by Monks.

15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

"Folk Tale looks like a marvelously ambitious fantasy city-builder – featuring fully explorable building/dungeon interiors and an adventure-focused RPG component – with some admirably silly humor to boot."
Rock Paper Shotgun

"Folk Tale has some interesting ideas and a sense of humour."
PC Gamer

"Folk Tale is the game we always wanted...a sandbox citybuilder simulation with RPG elements blended in. Probably the best Greenlight game to date"
- Original Curators Group

เกี่ยวกับเกมนี้

Folk Tale is a fantasy village builder ARPG game in which you lead a ragtag band of peasants in growing a thriving market town, while dastardly minions plot your downfall! Recruit heroes and head out into the wilds to fight back against evil. Or, you know, to get sweet sweet loot. Either or.

Players are comparing Folk Tale with Warcraft 3, The Settlers, Banished, The Guild 2, Majesty 2 and Black and White 2. Folk Tale is not a pure play role-playing game such as Pillars Of Eternity, and adopts more of a MOBA approach to hero abilities than a CRPG.

Planned Features


Please note not all features and content have been completed yet. For more information please visit the Development Roadmap on our website.

Build your own impressive settlement and economy

Manage villager needs and happiness

Train a garrison of Spearmen, Crossbowmen, City Watch and Cavalry*

Meet, recruit, and level-up heroes and special abilities

Explore a rich and diverse world including dungeons

Take direct control of your villagers and heroes similar to RTS games

Research new technologies unlocking crafting recipes and economic bonuses

Collect resources and loot corpses for new gear and ingredients to be used in crafting

Beautiful stylized graphics with voice-acted characters

Tongue-in-cheek humor for a refreshing blend of fantasy

Campaign and sandbox modes

Endless hours of sandbox fun with random events

ARPG - no pausing means pressing battles

Free-building - no fixed plots

Boss Battles

Difficulty settings to support players of all ability levels

Download new worlds via Steam Workshop

Create and share your own world using the integrated editor

Get The Latest Dev News And Progress


* Spearman and Cavalry will be available in the next experimental build

Where to catch up on development:
http://blog.gamesfoundry.com/

Join in the dev hangout live streams for gameplay coverage and Editor tutorials:
http://gaming.youtube.com/gamesfoundry

Learn more about buildings, professions, and items in the website Game Guide:
http://www.gamesfoundry.com/gameguide/

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Processor:Intel® CoreTM2 Duo 2.4 Ghz or better, AMD AthlonTM X2 2.8 Ghz or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850 or better*
  • Desktop Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1.4GB HD space
  • Sound:Windows compatible sound card

  *Intel HD 4000 cards have a known problem and are not supported
  Recommended:
  • OS:64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Processor:Intel® CoreTM2 Quad 2.7 Ghz or better, AMD PhenomTM II X4 3 Ghz or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA® GeForce® GTX 560 or better
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:1.4GB HD space
  • Sound:Windows compatible sound card
  Minimum:
  • OS:OS X 10.8.0 or higher
  • Processor:Intel Core 2 Duo
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GeForce GT 650M 1GB, Radeon HD 5770 1GB, Alpha may run slowly on Intel integrated graphics chipsets*
  • Desktop Resolution:1280x720
  • Hard Drive:1.4GB HD space

  *Intel HD 4000 cards have a known problem and are not supported
  Recommended:
  • OS:OS X 10.8.0 or higher
  • Processor:Quad Core Intel
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GeForce GTX 675MX 1GB, Radeon HD 6970M 1 GB or better
  • Hard Drive:1.4GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (29 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,446 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:
4 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวก)
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
8.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 21 พฤษภาคม
แม้จะจั่วหัวว่ายังอยู่ในขั้น Alpha แต่จริงๆ ตัวเกมเรียกว่าเข้าขั้น Beta หรือเกือบจะสมบูรณ์เลยด้วยซ้ำ ปัญหาเรื่อง Performance ไม่มีให้เห็น คอนเทนด์ในเกมมีรายละเอียดเยอะสไตล์ City Builder/RPG เกมเพลย์มาแนว Settler คือเริ่มจากการสร้างหมู่บ้านเล็กๆ ขยายไปจนกลายเป็นเมืองย่อมๆ มีระบบสินค้ากึ่งลูกโซ่นิดๆ เช่น ปลูกข้าวเอาไปผลิตแป้ง จากนั้นก็ส่งไปทำขนมปังต่อไป เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะต้องบริหารจัดการสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคแล้ว คุณยังต้องคอยรักษาระดับความสุขของชาวบ้านด้วย (หากระดับความสุขติดลบ ชาวบ้านจะพากันทอดทิ้งหมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายดี) การบริหารจัดการรวมๆแล้วมาในสไตล์ Settler ย่อมๆเลยครับ ใครชอบแนวนี้แนะนำให้กด

นอกจากนี้ "Folk Tale" ยังมีส่วนการเล่นแบบ RPG เข้ามาสอดแทรก เพราะมีระบบฮีโร่ซึ่งเป็นยูนิตพิเศษประจำเมือง ให้คุณได้พาออกตะลุยสู้กับเหล่าศัตรูที่กระจายอยู่ในแผนที่ มีการเก็บค่าประสบการณ์เพื่อเพิ่มความสามารถ ตลอดจนไล่ล่าไอเทมเจ๋งๆหลายอย่างเพื่อนเอามาสวมใส่หรือเพิ่มประสิทธิภาพแก่คนในหมู่บ้านด้วย การควมคุมยูนิตฮีโร่ทำได้ลื่นไหล มีทักษะพิเศษให้กดใช้ต่อสู้หรือป้องกันคล้ายกับเกมสไตล์ MOBA รวมๆ แล้วในส่วนนี้ทำออกมาได้ดีครับ เล่นง่าย สนุก และการไล่ล่าสมบัติเพื่อพัฒนาตัวละครก็ชวนติดตามดี

แม้จะยังติดป้ายว่า Early Access แต่ตัวเกมก็เข้าขั้นเล่นได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วและอยู่ในระดับที่ดีมากด้วย ใครที่กลัวว่ากดมาจะเสียเงินฟรีมีปัญหาจุกจิกกวนใจอันนี้หายห่วงได้เลยครับ แม้จะยังมีบัคประปรายอยู่บ้าง มุมกล้องเหวี่ยงเล็กน้อย แต่โดยรวมถือว่าดีมากสำหรับเกมที่เล่นไปพัฒนาไปฮะ และ "Folk Tale เป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่ DEV เอาใจใส่มาก อัพเดตกันรัวๆ พัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ตามคำสัญญาจริง แถมมี Road map ชัดเจน ไม่ทอดทิ้งผู้เล่น ใครชอบเกมแนวสร้างเมืองและเล็งเกมนี้ไว้ ผมแนะนำให้ลงทุนสนับสนุนได้เลยฮะ ไม่ผิดหวังแน่นอน

*PS - เกมออกตัวเต็ม เดี๋ยวรีวิวกันอีกทีนะครับ ตรงนี้แค่อยากบอกเล่าว่าเกมนี้เจ๋งจริงแม้จะยังติดป้ายว่า Early Access ฮะ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
21.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 30 มีนาคม
Folk Tale!!!

เกมแนววางแผนสร้างเมือง สุดยอดแฟนตาซี ที่ทุกคนต้องลอง

Folk Tale เป็นเกมแนวผสมผสาน หลายๆ เกมที่เราคุ้นเคยกันดีเช่น Warcraft 3, The Settlers, Banished, The Guild 2, Majesty 2 แล้ว Black and White 2 หรือแม้กะทั่ง เกม Pillars Of Eternity มารวมๆกัน ส่วนแนวการเล่น คล้ายๆ เกมข้างต้นที่บอกไปครับ สร้างเมือง สร้างหมู่บ้านเล็กๆ ของเรา ไห้กลายเป็นเมืองใหญ่ มีผู้คนมากมาย จากนั้นสร้างทหาร คอยปกป้องหมู่บ้านของเราจากพวกโจรเป็นต้น ชาวบ้านในเกมมีหลายอาชีพไห้ทำ เช่น ทำเหมืองแร่ ตัดไม้ ปลูกข้าว ตกปลา ล่าสัตว์ ฯลฯ เยอะแยะมากมาย เอาเป็นว่า เล่นแล้วเพลิน ยันสว่างเลยทีเดียว 5555+

ถ้าใครชอบเล่นแนว RTS น่าจะถูกใจเกมนี้มากที่สุด ถึงแม้ว่าตัวเกมยังเป็น "เกมระหว่างการพัฒนา" แต่ตอนนี้ก็พัฒนาไปค่อนข้างดีมากๆ จากที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อน เล่นแล้วอารมเสีย เจอบักโน้นบักนี่ จนต้องวิจาร์ณทิ่มโป้ลง บอกว่าตัวเกมมันไม่พร้อมวางจำหน่าย ไม่ควรซื้อช่วงเวลานี้ แต่ก็จริงๆ นั่นแหละ ตัวเกมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2013 จนถึงตอนนี้ เราต้องยอมรับว่า ทีมงานพัฒนาช้ามากๆ ซึ่งใช้เวลาหลายปีจริงๆ ซึ่งเกมก็ยังพัฒนาไม่เสร็จสักที อันนี้ก็ว่ากันไป

อีกระบบที่น่าสนใจคือ ตัวเกมจะมี Hero ประจำของเรา เหมือนเกมใน MOBA เป๊ะๆ เลย ^^ มีการใส่อาวุธชุดเกราะได้ มีเลเวล ของ Hero มีการใช้สกิล ใส่ศัตรูคู่ต่อสู้ อัพสถานะได้ด้วยละ STR AGI แบบนี้ 555+ จะละเอียดไปไหนเนี่ย

ตัวเกมมีไห้เล่นหลายโหมดครับ เช่น โหมด Campaign, Sandbox, Custom หรือไม่ก็โหมดฝึกหัดเล่นสำหรับมือใหม่ ก็มีอีกเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องกราฟฟิก ไม่ต้องพูดถึงครับ สวยงามมากๆ สบายตา ตัวละคร ชาวบ้านของเราที่ใช้ทำงาน หน้าตา น่ารักดูดี แต่จะไห้แหล่มกว่านี้ ต้องทำ MOD ได้ครับ นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ทำไห้เราไม่น่าเบื่อเกมนี้ง่ายๆ คือ เราสามารถ สร้างแผนที่ สร้างโลกที่เราต้องการได้เองด้วยละ สิ่งที่ขาดไปสำหรับเกมนี้คือ ระบบ Achievement ระบบ MOD และระบบ คราฟ การ์ดอัพเลเวล Steam เรานั่นเอง ซึ่งอันนี้ ในอนาคต ทีมพัฒนา ก็อาจจะใส่เพิ่มไปนั่นแหละ อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป

ตัวเกมตอนนี้ ราคาอยู่ที่ 459.00 บาท ถ้าใครอยากรู้ว่า เกมนี้จะสนุกขนาดไหนก็ต้องจัดแล้วคร๊าบ หรือ ถ้ายังไม่ว่างเล่นก็รอลดราคา อาจจะเหลือ 300 กว่าๆก็ได้นะครับ

คะแนนตอนนี้ไห้ 7/10 ครับ เกมดีๆ แบบนี้ ไม่ลองได้ไง ^__^

@XFIRE Review
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.4 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2015
เป็นเกมส์ที่ใส่รายละเอียดได้ดี ทั้งการสร้างเมือง สร้างทหาร มอนเตอร์ การติดสถานะต่างๆ ระบบกลางวันกลางคืน ระบบอัพเกรดเมือง แต่แนะนำให้ซื้อตอนออกตัวเต็มจะดีกว่า เพราะว่าตอนนี้ ยังใส่ระะบบต่างๆมาไม่หมด และยังมีบัคอยู่เล็กน้อย ใครชอบแนวนี้ก็ติดตามกันนะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
4.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
โพสต์: 5 กันยายน
สนุกมาก เล่นเพลินๆเเนวสร้างหมู่บ้านเเละระบบต่อสู้ที่มีฮีโร่ด้วย ยังพัฒนาอยู่เเต่เนื้อหาเรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์เเล้ว มีทั้งเเบบสร้างอิสระ เล่นตามเนื้อเรื่อง หรือสร้าง map ใหม่เองทั้งฉากได้เลยก็ยังได้ ไม่เสียดายตังเเน่นอน ^-^
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน