Folk Tale is a single-player fantasy village builder RPG game. Grow your village from nothing, recruit heroes, explore dungeons, battle bosses, and take home a big bag of sweet loot.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
ผสมกัน (26 บทวิจารณ์) - 69% จาก 26 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,505 บทวิจารณ์) - 71% จาก 1,505 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: พ.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Folk Tale is an Early Access game, meaning that is has been released while in development for players to contribute feedback and help drive the final game. Bugs should be expected, and content - while very playable - is incomplete and still being worked on.

Folk Tale has an established track record of regular patches that include new mechanics, content, and bug fixes, and our community rate us as one of the most transparent and open developers in Early Access. If you want to invest your heart into a game and a team of developers who listens and more importantly responds, Folk Tale is for you.

We're in the Early Access program because community involvement matters. We believe it's the future of game development, and the best way to ensure we deliver a high quality bug free game that's fun to play.

For more information, please visit the Folk Tale Website.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Folk Tale will be completed in 2017.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“More content mostly as we're rapidly becoming feature complete.

Please feel free to take a closer look at the Development Roadmap.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The videos at the top of the store page are a good reflection of the state of the game and will be updated every few months. Most of the mechanics are implemented, and we're focused on rolling out more content and fixing bugs.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“It's likely that the final price on completion will be higher.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We've been in Early Access long enough to build a reputation for dedication to community engagement. You'll find us discussing posts and answering questions in the community forums on a daily basis.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Folk Tale

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (104)

24 พฤศจิกายน

Experimental (0.4.3.0)

EXPERIMENTAL BUILD (0.4.3.0)The primary changes include Act II Bufo campaign in it’s entirety, the Grublin boss battle, numerous changes to inventory and crafting UI to further reduce micro-management, and access from anywhere to world travel.

https://www.youtube.com/watch?v=xqnWV9zUExo

Where can I get it?
Experimental Build:
http://steamcommunity.com/app/224440/discussions/0/541906348034355622/

What's new?
Player: Campaign Act II: Toadkin faction is now playable start to finish
Player: Campaign Act II: Added Scruplez and Urzal joint boss battle
Player: Campaign Act II: Added Murp behemoth battle
Player: Changed topbar layout to be more compact, added firewood and berries
Player: Added Auto Transfer option to crafting UI to remove need to manually allocate gear to building stores
Player: Equipment Store loot is now equipped based on item loot score rather than positional rank
Player: Character Sheet now has a ‘grab best loot’ button to get loot from the village inventory
Player: Village Inventory dialog now has a ‘Distribute’ button to transfer equippable loot to building stores
Player: Added delete save game to UI
Player: Hooked up the world map to topbar and minimap buttons
Player: Scruplez now has grapeshot and homing missile abilities
Player: Olga’s frost magic abilities have been expanded (still WIP)
Player: Bosses, behemoths and heroes (when being fought) have been rebalanced

Bug Fixes
Fix: Removed jittering on stairs when fighting
Fix: Soft particle shaders now working as intended
Fix: Added offset to projector shader to help some z fighting with props close to the ground
Fix: Reduced memory usage slightly on SSAO by removing unused multi-compiles, prevented performance drop when camera is close to say walls by clamping sample radius
Fix: Grublin dazed animation had unwanted global move data that caused them to vanish when stunned
Fix: Building dialog options no longer appear in front of minimap texture and markers
Fix: Big hover healthbar wasn’t updating frequently enough
Fix: Unhappiness can no longer descend into -infinity when villagers are not allowed to leave
Fix: Time was showing instead of date on save games made before midnight
Fix: Discovering the Glade pathway before helping the Withering Dead would enable World Travel right into the middle of a cutscene location
Fix: Replaced cloak slot image on character sheet with trinket slot image
Fix: Projectiles weren’t being destroyed when a ranged attack is aborted because an ability order was given
Fix: Willow wasn’t able to solo balance
Fix: Lilith’s Life Steal ability wasn’t notifying characters that it had damaged them (would not aggro when attacked)
Fix: Piranha now only drop fish as loot instead of armor and weapons
Fix: Save games weren’t correctly serializing some boss abilities (e.g. Bla’tu)
Fix: Looping ambient sounds weren’t stopping when exiting a map
Fix: Monsters weren’t getting rebalanced after meeting them first as a non-aggressive faction

Map Changes
Maps: Campaign: Shirebrook: Added second stone quarry area, added more resources esp. Berry Bushes
Maps: Campaign: Shirebrook: Enemy raids have been changed to give 60 seconds warning pending attack, and a war-horn announcing the attack has begun
Maps: Campaign: Bountiful Bog: Replaced lookout towers
Maps: Campaign: Murps Dentistry: Boss Battle and Chair Destruction
Maps: Campaign: Bridges added to Nara and Mordrich linking to Act II
Maps: Sandbox: Haven: Added more berry bushes around the starting area
Maps: Tutorial: Added missing location marker, made the sword loot item magical to introduce players to better gear

Assets (For Level Designers)
Assets: Characters: Tweaked run speeds of Scruplez, Toadkin Warrior and Blotch
Assets: Characters: Toadkin: Added Scorpion Riders
Assets: Characters: Scruplez and Urzal now have complementary AI
Assets: Characters: Rabbits are now full characters
Assets: Loot: Added Scorpion Sting
Assets: Loot: Added Glacian Plate armor set
Assets: Kits: Props: Kobold Kit: Added simpler lookout tower for more reliable pathing
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Barrel Destructible (explodes after delay once attacked)
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Barricades
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Building (Small)
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Bunker and Springboard (see Bountiful Bog Urzal battle for tagging)
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Wall Decor (to scrap-heap-ify the grublin village)
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Sandbag Defenses
Assets: Kits: Goblin Buildings: Added Tarps
Assets: Kits: Goblin Siege: Updated warship with animation and sound, moved to Goblin Buildings kit
Assets: Kits: Kobold Props: Added New Walkway System
Assets: Kits: Characters: Goblins: Added Grublin Machine Gun
Assets: Sounds: Added one-shot [Rusty Valve]
Assets: Sounds: Added one-shot [Character Hero Quixl Smoke Bomb Cloud]
Assets: Sounds: Added one-shot [Impact Shot Light] and [Impact Shot Heavy] groups
Assets: Sounds: Added looping [War Drums]
Assets: Sounds: Added one-shot [Spawn Rocket], [Impact Rocket]
Assets: Sounds: Added looping [Rocket Burn Loop]
Assets: Sounds: Added one-shot [Impact Scorpion Sting] group
Assets: Sounds: Added one-shot [Notification Invasion]
Assets: Sounds: Added one-shot [Burning Fuse 3s]
Assets: Sounds: Crabs now have sound effects

Important/Breaking Changes
Character references are now always passed around as WorldObject references to reduce the need for converter nodes. ForEachCharacter and CharacterToWorldObject nodes have now been hidden (but will appear in legacy scripts). It is recommended you replace any instances ForEachCharacter with ForEachWorldObject.

Many Water FX kit assets can now be controlled with the Door node in workbench, and support fading when turned off. Their default state in the inspector for existing pieces used in maps for IsActive is Off, which will cause them not to show up. Level designers will need to select any water fx assets and check the ‘IsActive’ box in the inspector.

Known Issues
 • It’s entirely possible to get 2 Quixl’s in your party
 • Grab best loot has a few low impact bugs, and might unequip hero weapons
 • Borgle isn’t being balanced correctly during his final confrontation
 • Murp isn’t being balanced correctly
 • If Kenny is stunned as his cohorts are die, he won’t flee
 • Level 6 rabbits, lol

Developer Comments
When enabling auto transfer in the crafting menu, newly crafted items will be moved to appropriate building equipment stores. The system - where possible - allocates on an as needed basis, so if there’s only 1 woodcutter working, it won’t send more than 1 cloth cap there. The ‘Distribute’ button on the village inventory dialog works using similar allocation rules.

12 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

21 ตุลาคม

Experimental (0.4.2.0)EXPERIMENTAL BUILD (0.4.2.0)

The primary changes include partial language support for German and Russian, Act II from start to finish for the Grublins (first pass), the Toadkin boss and behemoth battles, a new dungeon and several new critters.

https://www.youtube.com/watch?v=eMKHFoJNuLA

Where can I get it?
Experimental Build:
http://steamcommunity.com/app/224440/discussions/0/541906348034355622/

What's new?
Player: Act II Grublin storyline now playable in entirety as a first-pass
Player: Bla’tu (Toadkin leader) boss battle encounter
Player: Mighty Rhog (Toadkin Behemoth) boss battle encounter
UI: Some layout reformatted to better support translated labels
UI: Settings: Game: Language setting added with partial support for German and Russian*
Maps: Campaign: Sunken Depths added (accessible from Bla’tu’s Temple)
Maps: Campaign: Bountiful Bog: Dr Murp’s added
Maps: Campaign: Shirebrook: Crabs added to shoreline
Maps: Sandbox: Stinking Swamp: Kobold group near the kobold village now spawns less often
Editor: Workbench: Added Buff node to apply buffs to characters (needs json file lookup)
Editor: Workbench: Added CharacterScale node
Assets: Terrains: Swamp Ruins: Statue Trap - see notes
Assets: Characters: Mighty Rhog: Run removed, he was moving stupidly fast, abilities added
Assets: Characters: Grassland Animals: Added cave and gladiator crabs
Assets: Characters: Swamp Animals: Added scorpion
Assets: Characters: Grassland Animals: Added cave crab and gladiator crab
Assets: Characters: Piranha: Added environmental (non-attackable) hazard; needs some bug fixes
Assets: Characters: Toadkin: Blotch: Updated to use a warhammer
Assets: Props: Characters: Toadkin: Bla’tu Shield static character added for instantiation via Workbench
Assets: Systems: Systems: Added sparkles (used to highlight things of interest)
Assets: Loot: Added 9 trinkets (Gladefolk: Cocoon, Magic Mushrooms, Wood Imp Wing, Toadkin: Amber Insect, Obsidian Tusk, Toad Carving, Withering Dead: Bottled Eye, Ritual Urn, Wishbone)
Assets: Loot: Added 7 new keys (Cult Of Pyros Key, Dwarven Key, Glacian Key, Gladefolk Key, Grublin Key, Toadkin Key, Order Of The Fang Key)
Fix: Opening world map would clear world specific files which would trigger all json files to be reloaded, breaking a lot of things
Fix: Characters with Auto AI disabled will no longer engage with the enemy without being provoked or other allies are fighting nearby
Fix: Tweaked animation blending at end of an attack order to prevent units gliding
Fix: Effects on abilities sometimes lost the information about which ability was being used
Fix: Nara can no longer be attacked while in her cocoon
Fix: AI now queries for nearby targets directly instead of relying on the combat system to keep an up to date list (which it sometimes didn't, e.g when the character was of type CharacterStatic such as a destructible column)
Fix: Swamp Ruins Kit: some doors weren’t working properly
Fix: Added support for male/female variants of last names (required for language support)
Fix: Characters were being initialized completely in the editor which could prevent them from using up to date info (e.g health/names/etc.)
Fix: Inventory items are now loaded synchronously when a location loads instead of asynchronously as that could cause some lag when the loot system needed to be initialized
Fix: Added wider dialog header image to support longer character names due to translation
Fix: Prevented damage text greater than 4999 appearing, which only happens in code cheats

Known Issues
 • Lilith is overpowered
 • Borgle is underpowered
 • Any level designers that have used Bla’tu will need to re-insert him into their map

Developer Comments
* Partial language support has been added for German and Russian. It’s ‘partial’ because only labels that are unlikely to change have been translated. Quest text is subject to change, and has therefore not been translated. Both languages were selected because of their character sets. Special thanks go out to Nori for the German translation and Psytoshgen for Russian.

Both Bla’tu and Rhog battles make use of the new tagging system. Destructible Column 01 are tagged with ‘blatu_column’. As they are destroyed, falling debris will start landing on his magic shield. Statue Trap 01 are tagged with ‘blatu_statue’ and can be activated by Bla’tu’s magic to begin releasing fireballs. Finally, in the center of the room is a point tagged with ‘blatu_mortar’. This is used as the central point for when debris starts falling in the room, which the player must then avoid.

Rhog uses points tagged with ‘rhog_spawner’ to notify where whirlpools and piranha will spawn, and ‘rhog_scorpion’ where the scorpions emerge.

22 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

"Folk Tale looks like a marvelously ambitious fantasy city-builder – featuring fully explorable building/dungeon interiors and an adventure-focused RPG component – with some admirably silly humor to boot."
Rock Paper Shotgun

"Folk Tale has some interesting ideas and a sense of humour."
PC Gamer

"Folk Tale is the game we always wanted...a sandbox citybuilder simulation with RPG elements blended in. Probably the best Greenlight game to date"
- Original Curators Group

เกี่ยวกับเกมนี้

Folk Tale is a fantasy village builder ARPG game in which you lead a ragtag band of peasants in growing a thriving market town, while dastardly minions plot your downfall! Recruit heroes and head out into the wilds to fight back against evil. Or, you know, to get sweet sweet loot. Either or.

Players are comparing Folk Tale with Warcraft 3, The Settlers, Banished, The Guild 2, Majesty 2 and Black and White 2. Folk Tale is not a pure play role-playing game such as Pillars Of Eternity, and adopts more of a MOBA approach to hero abilities than a CRPG.

Planned Features


Please note not all features and content have been completed yet. For more information please visit the Development Roadmap on our website.

Build your own impressive settlement and economy

Manage villager needs and happiness

Train a garrison of Spearmen, Crossbowmen, City Watch and Cavalry

Meet, recruit, and level-up heroes and special abilities

Explore a rich and diverse world including dungeons

Take direct control of your villagers and heroes similar to RTS games

Research new technologies unlocking crafting recipes and economic bonuses

Collect resources and loot corpses for new gear and ingredients to be used in crafting

Beautiful stylized graphics with voice-acted characters

Tongue-in-cheek humor for a refreshing blend of fantasy

Campaign and sandbox modes

Endless hours of sandbox fun with random events

ARPG - no pausing means pressing battles

Free-building - no fixed plots

Boss Battles

Difficulty settings to support players of all ability levels

Download new worlds via Steam Workshop

Create and share your own world using the integrated editor

Get The Latest Dev News And Progress


Where to catch up on development:
http://blog.gamesfoundry.com/

Join in the dev hangout live streams for gameplay coverage and Editor tutorials:
http://gaming.youtube.com/gamesfoundry

Learn more about buildings, professions, and items in the website Game Guide:
http://www.gamesfoundry.com/gameguide/ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Processor:Intel® CoreTM2 Duo 2.4 Ghz or better, AMD AthlonTM X2 2.8 Ghz or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850 or better*
  • Desktop Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1.4GB HD space
  • Sound:Windows compatible sound card

  *Intel HD 4000 cards have a known problem and are not supported
  Recommended:
  • OS:64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Processor:Intel® CoreTM2 Quad 2.7 Ghz or better, AMD PhenomTM II X4 3 Ghz or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA® GeForce® GTX 560 or better
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:1.4GB HD space
  • Sound:Windows compatible sound card
  Minimum:
  • OS:OS X 10.8.0 or higher
  • Processor:Intel Core 2 Duo
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GeForce GT 650M 1GB, Radeon HD 5770 1GB, Alpha may run slowly on Intel integrated graphics chipsets*
  • Desktop Resolution:1280x720
  • Hard Drive:1.4GB HD space

  *Intel HD 4000 cards have a known problem and are not supported
  Recommended:
  • OS:OS X 10.8.0 or higher
  • Processor:Quad Core Intel
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GeForce GTX 675MX 1GB, Radeon HD 6970M 1 GB or better
  • Hard Drive:1.4GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
ผสมกัน (26 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,505 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
5 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวก)
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ