Folk Tale is a single-player fantasy village builder RPG game. Grow your village from nothing, recruit heroes, explore dungeons, battle bosses, and take home a big bag of sweet loot.
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (29 κριτικές) - 82% από τις 29 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Κυρίως θετικές (1,446 κριτικές) - Το 70% από τις 1,446 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: Μαϊ 2013

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιατί Early Access;

“Folk Tale is an Early Access game, meaning that is has been released while in development for players to contribute feedback and help drive the final game. Bugs should be expected, and content - while very playable - is incomplete and still being worked on.

Folk Tale has an established track record of regular patches that include new mechanics, content, and bug fixes, and our community rate us as one of the most transparent and open developers in Early Access. If you want to invest your heart into a game and a team of developers who listens and more importantly responds, Folk Tale is for you.

We're in the Early Access program because community involvement matters. We believe it's the future of game development, and the best way to ensure we deliver a high quality bug free game that's fun to play.

For more information, please visit the Folk Tale Website.”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“Folk Tale will be completed in 2017.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“More content mostly as we're rapidly becoming feature complete.

Please feel free to take a closer look at the Development Roadmap.”

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“The videos at the top of the store page are a good reflection of the state of the game and will be updated every few months. Most of the mechanics are implemented, and we're focused on rolling out more content and fixing bugs.”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“It's likely that the final price on completion will be higher.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“We've been in Early Access long enough to build a reputation for dedication to community engagement. You'll find us discussing posts and answering questions in the community forums on a daily basis.”
Περισσότερα
Η γλώσσα «Ελληνικά» δεν υποστηρίζεται
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει την τοπική σας γλώσσα. Ελέγξτε την παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών πριν την αγορά

Αγορά Folk Tale

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (102)

23 Σεπτεμβρίου

Experimental (0.4.1.0)EXPERIMENTAL BUILD (0.4.1.0)

The primary changes focus on code optimization, bug fixes, and further development of the campaign. For CPU bound machines (usually PC’s with high end graphics cards) we’re seeing a significant frame rate boost in large-population villages. We’re also opening up the next campaign act, with an in-game warning that it’s only really for a look around, and not for playing. Currently only the Grublin faction storyline is being worked on.

Where can I get it?
Experimental Build:
http://steamcommunity.com/app/224440/discussions/0/541906348034355622/

What's new?
Player: Campaign Act II is now partly accessible
Player: Heroes: Borgle’s abilities fleshed out
Maps: Campaign: Bountiful Bog: Grublin campaign extended inc. further level design
Maps: Campaign: Bla’tu’s Palace: Grublin campaign extended
Maps: Campaign: Shirebrook: You can now travel to the Bountiful Bog via a road sign near the starting point
Maps: Campaign: Desecrated Cathedral: Sewing machines are now malfunctioning as per the story, and Brom’s machine fixing has been part implemented (still needs his animation importing)
Editor: Workbench: Added AllWithTag and FirstWithTag nodes
Editor: Mordrich can now teleport to points tagged with mordrich_teleport to avoid jumping out of a room
Assets: Audio: Added magic missile release sounds for all magic types
Assets: Audio: Added some missing inventory item move sounds
Assets: Props: Replaced Quarterstaff placeholder textures with final textures
Assets: Props: Bones: Added Skeleton Interactible for scripting in Workbench using WorkPointTrigger
Assets: Props: Human: Added Journal Interactible for scripting in Workbench using WorkPointTrigger
Assets: Dungeons: Mordrich’s Factory: Skeleton sewing points can now be scripted via Workbench
Assets: Terrains: Swamp Ruins: Added a destructible column
Assets: Inventory: Updated icons for quarterstaffs
Assets: Inventory: Added icons for runestones (not implemented yet)
Assets: Inventory: Updated icon for grublin claws (not implemented yet)
Optimization: Increased thread count on pathfinding to avoid it crashing; could cause workers to stop moving
Optimization: Moved tile handling code (inc. grass generation) to run after rendering has completed
Optimization: Improved fast filtering of objects
Optimization: Pathfinding distance check for buildings and resources is now non-blocking
Optimization: OrderWorkPoint was running the work point filter more times than necessary
Fix: Enemies would sometimes not start to attack the unit that was attacking them using a ranged attack
Fix: Line Of Sight code was breaking pathfinding, ranged units could shoot through doors
Fix: Line Of Sight was causing units to not move to attack if they had a valid path but no line of sight
Fix: Bugs in balancing code that made difficulty increase way too quickly
Fix: Centaur portrait image is now correct
Fix: Updated Gregory's bash range to reflect what the ui indicator was showing
Fix: Workbench: LoopSlow node now correctly emits the index property; good for timers
Fix: World Editor: World Kit is now showing correctly
Fix: Assets: Doors have been updated to prevent characters getting too close and breaking line of sight
Fix: Prevented workers from trying to work with resources that often cause orders to fail, spamming log
Fix: Fishing Hut navmesh needed adjusting
Fix: Monastery attack points weren’t working

Known Issues
 • When using the world map, if you click back into the location where you currently are, resources will become decoupled and show zero on the top bar.

Developer Comments
We’ve spent a fair bit of time optimizing the code for larger villages where performance was dropping. While population is uncapped, there is always going to be a point where this happens, but now it should happen a fair bit later.

6 σχόλια Περισσότερα

9 Σεπτεμβρίου

Experimental (0.4.0.0)EXPERIMENTAL BUILD (0.4.0.0)

The primary changes are a soft-launch of Steam Workshop integration, two new boss battles (Mordrich and Nara), two new military units (Spearmen and Cavalry), a new building (stables), an improved minimap, staggered worker auto recruit, and a setting to prevent villagers abandoning town when unhappy which is now off on normal difficulty.

The campaign might contain breaking changes (this build is definitely experimental!). Please let us know if you come across one and we'll get it fixed in a micro-patch in the next few days.

SAVED GAMES MADE WITH PREVIOUS BUILDS ARE NOT COMPATIBLE.
PLAYERS MAY NEED TO REDO CUSTOM KEY BINDINGS.


Where can I get it?
Experimental Build:
http://steamcommunity.com/app/224440/discussions/0/541906348034355622/

What's new?
Core: Added Steam Workshop integration
Core: Game is now plumbed for translated text (only English currently available)
Core: Json files can now be loaded from a folder in the world folder with the same structure as the ConfigDefault directory e.g. MyWorld/ConfigDefault
Player: Implemented Mordrich boss battle
Player: Implemented Nara boss battle
Player: Added line of sight
Player: Added larger hover-over health bar for enemies (shows when a unit is selected)
Player: Added game setting for whether unhappy villagers leave
Player: Added Spearman unit to Barracks
Player: Added Cavalry
Player: Added Stables building
Player: Arbalists now require crossbow and chainmail armor research to unlock the unit
Player: City Watch now require halberd and plate armor research research to unlock the unit
Player: Building Production Tab now shows ‘The panel is being redesigned’ as it’s no longer relevant
Player: Building Dialog: Staggered auto recruit is now supported
Player: Optimized sky shader; map is now softened at the edge
Player: Willow is now a ranged caster instead of melee
Player: Primary Attribute behaviour changed (see Developer Notes below)
Player: Minimap terrain appearance significantly improved by darkened non-walkable areas
Player: Added footstep sounds and screen shake to ogres
Player: Mind now also affects physical resistance bonus
Player: Added berries, carrots, thistle and yarrow to marketplace
Player: Optimization: Bloom, vignette and color correction are now all performed in the same shader pass
Player: Optimization: Moved some code to be run after rendering is done on the main thread
Maps: Campaign: Shirebrook: Beastmen attack waves are now only triggered after talking to Brolo
Editor: Inspector: Loot Profiles are now accessed first by category then by item
Editor: World Editor: Worlds can now be duplicated in the world editor
Editor: Workbench: Added LoopSlow node
Editor: Workbench: Added CharacterToggleAI node
Editor: Workbench: Added ScaleDifficulty and LockDifficulty nodes
Editor: Workbench: Added SetCharacterHealthBarMode node
Editor: Workbench: Added Difficulty and IfDifficulty nodes
Editor: Workbench: Added LootCreateItem node to create magic items and/or items with custom names
Editor: Workbench: Added StoreInventoryItem and, GetInventoryItem nodes
Editor: Workbench: Added StoreGlobalInventoryItem and GetGlobalInventoryItem nodes
Editor: Workbench: Added StagedEvent node for showing key stage events (e.g. Act I: The Beginning)
Editor: Workbench: Loot node now accepts up to 4 optional single item inputs (e.g. from LootCreateItem)
Editor: Workbench: AddQuestGiver and WhenQuestGiver now have a checkbox for whether ! or ? is shown
Assets: Audio: Added Spriggan voice sounds
Assets: Audio: Added Toadkin Worker voice sounds
Assets: Audio: Added Horse sounds (for cavalry)
Assets: Audio: Added werewolf sounds
Assets: Characters: Added Skeletal Mage
Assets: Characters: Added Centaurs
Assets: Portraits: Added Kiwa, Glacian Suit Of Armor, Grublin Berserker, Order Of The Fang Slinger, Crab, Gladiator Crab, Sabertooth, Magma Minion, Frost Polar Bear, Automaton, Fu Dog and Shadow Warden
Assets: Special Abilities: Added Berserker Rage, Howl, Mark Of The Wolf, Shred and Sweeping Strike icons
Fix: Mobs were unable to change target or stop chasing an enemy
Fix: Editor: Workbench: bug in Notification node causing it to not be able to trigger twice
Fix: Stalactite projector was being created on the ground so it wasn't visible (Bonefinger boss battle)
Fix: Added 'NonBlocking' sound queue mode to prevent some sound effects from blocking voice over
Fix: Tweaked impact point for ranged attacks (e.g crossbows)
Fix: Character rotation speed is no longer affected by animation speed
Fix: Mossclaw’s strangle vine was playing a grublin voice file
Fix: Minimap: Some environment assets e.g. light planes in Bonefinger’s Lair were rendering above the terrain
Fix: Minimap: Blips now work when UIScaling is set to anything other than the default
Fix: Yeti was visible in fog of war
Fix: 3d model wasn’t linked to Tower Shield 21 definition causing an exception
Fix: Resource name plural usage should now be used where appropriate
Fix: Character sheet now shows correct primary attribute
Fix: Spawn point preview mesh was not always scaled correctly
Fix: Non-loot character stats no longer included in loot tables
Fix: Abilities for characters that don’t use their primary attribute now scale correctly
Fix: Added workaround for occasional error when opening Editor
Fix: Bonefinger’s wing flap sounds would continue after death
Fix: LootManager was trying to deserialize loot data before inventory items had been loaded
Fix: Editor: 'Health Multiplier' and 'Damage Multiplier' in wave spawn point settings were broken
Fix: Screen fades now affect the UI
Fix: Reduced fade time for audio when skipping a conversation
Balancing: Reduced invulnerability timer on revive from 8 seconds to 5 seconds
Balancing: Ser Gregory’s health brought up to par with other heroes
Balancing: Ser Gregory had 8 extra base damage which is now removed (he’s a tank not a dps)
Balancing: Ser Gregory’s Iron Skin and Power Slam abilities are now more responsive
Balancing: Innate armor bonuses on heroes have been removed
Balancing: Bandit raids after Kenny has been confronted now only continue on hard difficulty or above
Balancing: Health and power recovery rate is now linked to game difficulty
Balancing: All units are now balanced individually instead of as groups
Balancing: Halved the rate of firewood and mead consumption

Breaking Changes
 • The loot table has been simplified. Any entries assigned in loot profiles might need resetting in your map e.g. in chests, or using the SetLoot node in Workbench

Known Issues
 • It’s possible for Mordrich to blink into an adjacent room that might also have a locked door
 • Willow’s range attack isn’t currently pulling monsters
 • Doors aren’t always blocking line of sight - more configuration required

Developer Comments

Minimap
The minimap now uses the navmesh to darken areas of the terrain, thereby causing valid paths to ‘pop’ for the player. It is strongly advised that level designers disable the navmesh on tiles and walkable props that aren’t intended for the player to access. Preview the navmesh in the Glade or Bonefinger’s Lair maps in the campaign for examples.

Steam Workshop
Worlds can now be uploaded from the World Editor to Steam Workshop by clicking on the new steam button to the right of the save button.

Players can download community created worlds by opening the Steam Workshop tab in the community section on Steam and subscribing to the maps.

Primary Attribute Behavior
Points spent in a hero’s primary attribute now award double the bonus. Primary attributes no longer affect character damage; points spent in agility for Quixl no longer boost his damage, the same for points for casters. Strength now directly contributes to attack rating (ergo damage), including for casters.

Monks Now Use Quarterstaffs
We’ve needed to differentiate between Willow who is a ranged caster who uses staffs, and the melee based Monks. We have introduced a new category called ‘Quarterstaffs’ which are used exclusively by Monks.

15 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Κριτικές

"Folk Tale looks like a marvelously ambitious fantasy city-builder – featuring fully explorable building/dungeon interiors and an adventure-focused RPG component – with some admirably silly humor to boot."
Rock Paper Shotgun

"Folk Tale has some interesting ideas and a sense of humour."
PC Gamer

"Folk Tale is the game we always wanted...a sandbox citybuilder simulation with RPG elements blended in. Probably the best Greenlight game to date"
- Original Curators Group

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Folk Tale is a fantasy village builder ARPG game in which you lead a ragtag band of peasants in growing a thriving market town, while dastardly minions plot your downfall! Recruit heroes and head out into the wilds to fight back against evil. Or, you know, to get sweet sweet loot. Either or.

Players are comparing Folk Tale with Warcraft 3, The Settlers, Banished, The Guild 2, Majesty 2 and Black and White 2. Folk Tale is not a pure play role-playing game such as Pillars Of Eternity, and adopts more of a MOBA approach to hero abilities than a CRPG.

Planned Features


Please note not all features and content have been completed yet. For more information please visit the Development Roadmap on our website.

Build your own impressive settlement and economy

Manage villager needs and happiness

Train a garrison of Spearmen, Crossbowmen, City Watch and Cavalry*

Meet, recruit, and level-up heroes and special abilities

Explore a rich and diverse world including dungeons

Take direct control of your villagers and heroes similar to RTS games

Research new technologies unlocking crafting recipes and economic bonuses

Collect resources and loot corpses for new gear and ingredients to be used in crafting

Beautiful stylized graphics with voice-acted characters

Tongue-in-cheek humor for a refreshing blend of fantasy

Campaign and sandbox modes

Endless hours of sandbox fun with random events

ARPG - no pausing means pressing battles

Free-building - no fixed plots

Boss Battles

Difficulty settings to support players of all ability levels

Download new worlds via Steam Workshop

Create and share your own world using the integrated editor

Get The Latest Dev News And Progress


* Spearman and Cavalry will be available in the next experimental build

Where to catch up on development:
http://blog.gamesfoundry.com/

Join in the dev hangout live streams for gameplay coverage and Editor tutorials:
http://gaming.youtube.com/gamesfoundry

Learn more about buildings, professions, and items in the website Game Guide:
http://www.gamesfoundry.com/gameguide/

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Processor:Intel® CoreTM2 Duo 2.4 Ghz or better, AMD AthlonTM X2 2.8 Ghz or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850 or better*
  • Desktop Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1.4GB HD space
  • Sound:Windows compatible sound card

  *Intel HD 4000 cards have a known problem and are not supported
  Recommended:
  • OS:64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Processor:Intel® CoreTM2 Quad 2.7 Ghz or better, AMD PhenomTM II X4 3 Ghz or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA® GeForce® GTX 560 or better
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:1.4GB HD space
  • Sound:Windows compatible sound card
  Minimum:
  • OS:OS X 10.8.0 or higher
  • Processor:Intel Core 2 Duo
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GeForce GT 650M 1GB, Radeon HD 5770 1GB, Alpha may run slowly on Intel integrated graphics chipsets*
  • Desktop Resolution:1280x720
  • Hard Drive:1.4GB HD space

  *Intel HD 4000 cards have a known problem and are not supported
  Recommended:
  • OS:OS X 10.8.0 or higher
  • Processor:Quad Core Intel
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:GeForce GTX 675MX 1GB, Radeon HD 6970M 1 GB or better
  • Hard Drive:1.4GB HD space
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (29 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Κυρίως θετικές (1,446 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
0 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Χωρίς κριτικές χρηστών)
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές