A toxic waste spill finds its way into the water supply, causing the recently deceased to rise from their graves. Now it's up to you to blast your way through the hordes of undead if you're going to escape the city. On the way to your rescue, you'll search stores and houses for supplies, and trade with other survivors.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,393 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Δεκ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dead Pixels

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A toxic waste spill finds its way into the water supply, causing the recently deceased to rise from their graves. Now it's up to you to blast your way through the hordes of undead if you're going to escape the city. On the way to your rescue, you'll search stores and houses for supplies, and trade with other survivors.


With three game modes, hundreds of items, weapons and grenades, and a city that is never the same twice, there is always something new hiding round the corner in Dead Pixels.


When the Dead Start Walking, It's Time to Run.

Key Features:

 • Over 100 weapons, grenades and items
 • A procedurally generated city, that's different every time you play
 • 3 different modes of play
 • 4 different difficulty modes
 • Single player and two player local co-op
 • Online leaderboards
 • 30 achievements

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS:Windows XP
  • Processor:Intel Core 2, 2ghz
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:128 MB Video RAM and at least Shader Model 2.0
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:200 MB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
33 από 34 άτομα (97%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
22.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου, 2014
Dead Pixels is a side-scrolling survival/shooter with some lite-RPG elements set in a zombie apocalypse. You take control of a human survivor making their way to safety through undead filled streets of a city. The basic aim of the game depends on the game mode.

There are three game modes; The main mode is you standard Escape the hordes. Survival is an arena mode where by you have to survive countless waves of hordes. Timed attack is a variant of Survival where by you must last as long as you can. You need to either; get from one side of the street to the other until you reach the end or kill as many zombies as you can. The number of streets to traverse depends on the difficulty setting.

Gameplay is representative of the standard zombie survival genre. Find guns. Acquire ammo. Destroy zombies. Dont get killed. In addition you can loot some deserted buildings grabbing medical supplies, explosives and other useful items. Periodically shops appear where you can sell items that are not needed or cant be used. Shops allow you to upgrade character stats such as: Running, Weaponskill, Bargaining and Melee which to help you get past the next few stages of the game, You can also save your progress in shops.

Gameplay consists of manoeuvring your character across streets full of zombies avoiding making contact with them or the vile bile they fling at you. You can shoot, bash or throw explosives to destroy your opponents. If you are low on ammo you can dodge and flee the nasty hordes, skills that become invaluable the further you progress. There are number zombie types from slow moving zombies, to faster ones, soldier types, zombies that can attack at range by firing bile at you, and the uber strong mutated zombies which are hard to kill. In additiona every so often you must defeat a boss enemy which special powers in order to progress.

There are many weapons to choose from, the most common being shotguns, rifles and handguns. There are also a good number of equipment items to use along your adventure such as medkits, grenades (explosive, incendiary, freeze, shock) fireworks to distract, adrenaline boosters to speed your movement and though the listings are in text form it can be particularly satisfying when you pick-up and use a chainsaw, flamethrower or minigun.

Graphics are in 2D and are basic if functional. While the soundtrack and audio effects add to that overall retro feel. Together they generate a wonderful ambience and give you an old skool feel providing some nice nostalgic overtones, if you played games in the eighties.

Though gameplay is repetitive in nature I found the experience to be as enjoyable as playing other zombie survival games such as State of Decay. Real fun though be warned you need fast reflexes and nimble fingers (and luck) to complete the game on the Hardest difficulty setting. Controls are really well coded and easy to use.

Just note that only local coop is available unfortunately. If any bad can be said about the game its that the inventory is text based, the graphics arent for everyone and the game can run a little too fast in some places when you could really do with slowing down the action to think your next move through.

Dead Pixels has to be one of the best made indie games Ive been fortunate to find. Infact it could well be "the game" I would make if I could code. I suggest you pick this one up now in the sale but if you miss it then its well worth the full price. Note also that a sequel has already been announced for next year.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 14 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
11.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Νοεμβρίου, 2014
Dead Pixels is a 2D shooter survival horror game. Your main goal in the game is to make your way across a number of streets, shooting and smacking through zombies to survive. Dead zombies will drop cash. Along the way you'll find buildings to raid for useful items like guns, ammo, and valuables. There are also some traders stationed along the otherwise abandoned streets, looking for some good profit from the dire situation I suppose. You can buy all sort of items, weapons, ammo, and upgrades from traders, as well as sell some of your own things for cash. Basically, that's the entire game in a nutshell. Kill zombies, raid buildings, deal with traders, and try to make it to the end without dying. Pretty simple and fun.

There IS strategy involved, though. You see, you have a weight limit on what you can carry, and everything outside of ammo will weigh you down. If you go over that capacity, you will become over encumbered, which will result in your movement being reduced. And what's really neat about this is that, the more extra weight you carry, the slower you become. You can even get completely immobilized if you have too much. But you never are forced to strickly carry only what will fit in your capacity, which give you some freedom in what you value: items or your speed. Some items may not be too useful, such as valuables and weaker or duplicate guns, but they can be sold later. So do you hold on to your money makers, or try to just carry the essentials? Also, when at the traders, what skills do you want to upgrade? What will benefit you the most? Do you want to have more powerful shots to use less ammo, or maybe you should work on bargaining so other things will be cheaper in the long run. Should you sell your item here or bring it back to the trader a few streets back that was offering a good sum for it? Is backtracking worth risking possible ammo and health supplies to get more money? There are a lot of tough calls to make and replayability allows you to experiment with different strategies.

And let's not forget co op. In co op you have two people working together to survive, which can be helpful and harmful. You get twice the carrying capacity, twice the melee action, and you can do some distraction and splitting tactics with the clumps of zombies. However, you are forced to share all resources, as the shops only have limited amounts in stock. You also have to be careful not to trap another player on the edge of the screen from moving forward of backward. On the bright side, if one of you dies, the other can revive them at a trader... if they can make it there alone. Working together requires planning. You have to share resources. Who needs what more? What upgrades will compliment each other well? How will your playstyles affect each other's? Again, it's a lot to think about.

This game does SEEM like each playthrough would be a unique experence. However, I don't think that's quite the case. There ARE a good number of different things as far as guns, valuables, throwable weapons, and items go I suppose. And with the randomization of traders, prices, drops, buildings, guns, ammo... and well... almost everything that's important... the thing is... this randomization hardly changes the gameplay. You still shoot zombies, raid buildings, and visit traders the same way basically every time. The only difference is what they have to offer, what you randomly find, and the exact locations of places. That's about it. There's a case for it being different each time with how you choose to upgrade your character, but since each skill only has a few levels of upgrades, you can easily get close to if not actually max all of your stats in a single playthrough. This all makes the variety a little lacking.

Another complain I have is that, while there are a lot of different weapons, they all fit into categories based on their ammo type. This means that, at any given time, you'll probably only carry one gun of each type with you for the sake of convenience and weight management. It makes the game easier to navigate with less guns at a time, but really lacks in giving good variety. Although, there IS some variety in the extra couple of modes and different difficulty settings. So that's nice for slight change ups on essentially the same gameplay.

My smallest complaint is that this is one of those games that doesn't really commit to the retro style. Sure, the graphics and some of the sound effects are 8 bit, but the music, other sound effects, and some visual effects are much more modern. Not to mention the controls. The aesthetic is neat, but I guess it feels a little more like a reference to old games rather than reflecting the style. Maybe I'm looking too far into it.

I do like some of the music in the game. There's some decent humor in it too. A lot of people might complain about the co op only being local, but I can't blame the game for something it didn't do. The local co op is a blast and honestly, online co op would most likely be laggy and not as fun anyway. This game is a great sleepover game. You and a buddy can just play it over and over for a night and it's tons of simple fun. The controls are a bit awkward at first, not being very retro styled at all. After a bit a play you'll start to get the hand of it and realize how helpful they are. I was assuming there'd be one fire button and one button for grenades, and that they would be used in the direction I was facing. However, instead you use the left and right shoulder buttons to attack left and right. Sounds confusing at first, but it becomes very helpful. Sometmes you'll be running away from zombies but you'll still want to shoot them. Well you can't do both if you have to turn around to face them. This setup let's you more efficiently run and gun. Be careful though, as your melee attack only goes the way you are facing. Overall, I think the controls are pretty intuitive for this kind of game.

So, what's the verdict? Well, this game is a lot of simple, good fun. I'd say it's easily worth $5 on here. However, the asking price is only $3. That's a pretty sweet deal already. But if you're still not sure, wait for a sale. I got it on sale for $1 and look how much playtime I got out of it already? Plus, I've seen it go as low as 74 cents. It's definitely a great title to keep in mind when you have leftover Steam wallet funds from card sales or after you bought some other game you really wanted. It's a nice way to not let that extra cash go to waste just sitting there in your Steam wallet. I'd recommend this is you like simple shooters, 8 bit graphics, or zombie survival games. Dead Pixels is pretty cool.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
17 από 24 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
20.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου
Very fun old school type game that you can play with a friend
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
59.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Νοεμβρίου, 2014
When I first saw Dead Pixels here on Steam I thought that it looked remotely interesting so when I found it on sale one day I bought it.
Now let me start by saying that I prefer RPG games, preferable with turn based combat, and lots of story. Since Dead Pixels seemed to be far from my preferences, I was interested in finding out if I would find this game good or bad. Well as you properly guessed from the amount of hours, I have put into this game I found it fun.

Dead Pixels is basically a simple game. You walk from left to right avoiding or killing hords of zombies. The zombies drop cash when killed, and occasionally during you run through the city you will come across empty houses, which you can loot, and shops where you can buy better weapons, upgrades and sell needless items.

The graphics fit the game, and the mood is set just right for some less than serious zombie slaying, and as a casual game that you just start when you have 20 min you feel like killing Dead Pixels is great fun.

Short review I know but didn’t see the need to make it longer. I could have kept it shorter by just saying: It’s a fun addictive game I like it
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 12 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
10.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2014
these guys buy toilet roll for about $1000
im pretty sure that its the least of thier concerns
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
9.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2014
Little retro-zombie carnage. Can't wait to play VHS-stylized Dead Pixels 2.
8/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
38.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Δεκεμβρίου, 2014
One of my favourite local co-op games, fantasic fun with a friend. With a cool grindhouse theme and cute pixel art, this game is a must for all couch co-op fans, especially when it can be found really cheap on sale. a fantastic retro sidescrolling take on the zombie shooter genre.

Pros:
+ Fantasic couch co-op.
+ Extra difficulty options. It definitely tests your survivability skills on hardest mode when you have to cross over 10 streets with only a single shop and a ton of zombies.
+ The Solution gives a new scenario and a relatively easy way of trying out all the funky weapons as you mow down thousands of zombies.
+ Procedurally generated maps for a different experience each time you play.
+ Cute pixel art, especially when the zombie's eyes go squinty when they notice you.
+ A large selection of cool weapons and upgrades.
+ Grindhouse style and music fits very nicely.
+ Steam Achievements.

Cons:
- Partial controller supported only; have to use a mouse to start up the game initially.
- The Solution game mode is fairly easy, and doesn't change when difficulty increases, only more zombies to kill, which means more money to spend on a supply of infinite ammo, grenades and guns.
- Grenades not that powerful.
- May be waiting around a while if you poke a zombie off the bottom of the screen for him to come back on. Only problematic on Survival and Time Attack modes and when fighting bosses on the Original game mode. May last forever if they are also frozen. Can be easily avoided though.

My Score: 9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Νοεμβρίου, 2014
This game is awesome, i own it on Xbox and had to buy it again on my PC, it's like an old school shooter with many other awesome features such as blasting zombies into millions of pieces and buying new guns!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
12.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου, 2014
The best thing ever happened to me!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
37.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Ιανουαρίου
Dead Pixels, a completionist's review:

River City Ransom and Left 4 Dead made a baby and called it Dead Pixels. Considering the age difference that might sound perverted, but the result is quite entertaining: Try to escape the city from countless hordes of the most polite zombies you'll ever meet (hey!) by using a varied range of weaponry, while scavenging and trading to upgrade your character and his inventory. There's also local co-op if that's your cup of bile, and some other fun game modes are included. The visuals are pixel-perfect, and I think the (optional) film-grain effect is a nice touch. The musical score creates the right kind of tension and I didn't run into any bugs or glitches. Fully costumizable controls is also a big +1 in my book. There are 4 levels of difficulty, mostly based on endurance, and the Hardest one proved to be a worthy challenge. Upgrading early and relying mostly on Melee combat did the trick for me, especially useful to avoid attention from the toughest types of undead.
All in all a nice and perhaps even too cheap little Indie gem. Highly recommended!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2014
A decent game, especially for the price.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 10 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Νοεμβρίου, 2014
Funny game to play for 15-20 minutes.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 18 άτομα (56%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου, 2014
- Surrounded by a horde of zombies
- Ignite a fireworks
- Zombies enjoy the firework show
- Basically, I survived the horde

11/10 would use again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιανουαρίου
A very fun game to play with a friend
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Μαρτίου
honestly i got this game on sale for like 99 cents but it was easily the best 99 cents i ever spent. the gameplay is simple: move left/right and shoot zambies. you can find items and junk in houses and can sell that junk to stores for money to buy weapons or keep some of the stuff for yourself if it proves to be useful. survival mode is well executed. shame everything is local multiplayer only. other than that little thing, the game is great and i'm absolutely excited for DP2.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιανουαρίου
Dead Pixels is a pixel based shooter (I hope you already figured this out from the title). You play a guy who is trying to survive a Zombie apocalypse. You have to make your way through the world killing zombies and buying upgrades and weapons. There is a good deal of replayability as well. Multiple game modes spice up the fun even more! I am not usually a fan of zombie survival games as of late (it feels like there are a lot of them now) but I like this one. Also it reminds me a little of binding of Issac, so thats something. I would definitely recommend this to someone looking for a cheap indie game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Μαρτίου
A simple yet brilliant game!
The style, music and atmosphere are just right!
Get it if you want to have some fun by killing zombies!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
1.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Ιανουαρίου
A shopkeeper stuck in an apocalyptic world where it's every man for itself bought my stuffed toy bear and gave me a shotgun and ammo for it.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου
It just like Dayz in pixel.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Δεκεμβρίου, 2014
A fun little game considering the price, if you have a friend to play with local co-op it's even better!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία