Dead Island: Epidemic is a multiplayer action hack & slash arena where players duke it out over supply points using an arsenal of crafted weaponry, a bevy of devastating powers, and good old-fashioned teamwork. And yeah, we've got zombies too - so there's that.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (17,788 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 20 พ.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“There is no better way to gain valuable feedback and concrete suggestions than by allowing you guys to actually jump in and have at it so we decided that Steam Early Access is the best way for us to achieve this - just jump in, tear those zombies a new one (or two!) and we'll take care of the rest - or better yet, drop us a line and give us your feedback, we'd really appreciate it!”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“We've just hit open beta and we hope to be out of Early Access early next year.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“As we've done so far we will continue to take your feedback and improve on the game, adding new features & modes that we see you guys will enjoy! We'll be re-balancing characters & weapons as we progress too, to make sure its the fairest experience with everyone.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The game has just moved into Open Beta, bringing with it the first iteration of our brand new PvE mode: Crossroads which sees you and a three team mates set up camp in the morning and carry out four different randomly generated missions over the course of a day on ever changing maps. The missions range from freeing trapped survivors, gathering supplies, to fighting off hordes of zombies, defeating bosses and more.

Crossroads also awards and tracks your performance and scales the difficulty of the next mission accordingly. We've thrown some new zombie types into the mix as well and have added an all new zombie attribute system - from ranged damage resistance to faster running, harder hitting zombies, you will have to adapt how you fight the virus.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“The open beta free to play with no purchase of early access packs now necessary to get access and we will continue this for the full game release later.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We'd love to hear your feedback on this first version of Crossroads and as such we've added a link to a survey in the game, but as ever you can provide us with feedback on the Official Dead Island: Epidemic & Steam forums. We're continually working on adding new features & content and we’ll be constantly working on balancing and of course improving gameplay based on your feedback - along the way we’ll be intently listening to your suggestions, criticisms and as always: ideas for EVEN MOAR INSANE WEAPONS!”
อ่านเพิ่มเติม
 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Do not expect this to be lol or dota. Expect it to be a hackandslash ala Gauntlet legends. Thats what this game is and its actually not bad!"

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (23)

23 เมษายน

Easter Sale Ending Soon!

Time is running out on our Easter sales, only one week left! This week be on the lookout for sales on Sam B, Xian Mei and Allie. You'll be finding deals on all three but only for an hour at a time, so make sure to keep checking to grab the best bargain!

2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

23 เมษายน

Spring Cleaning - Update 0.8.4

Hey Survivors,

Here is a list of bug fixes that went into this patch.

We would like to thank those of you that have been helping us out in the forums by posting bugs, tracking down bugs, providing us with vital information, and assisting your fellow community members.

Keep up the great work!

DI:Epidemic Team

Bug fix list!

Scavenger
 • Sinamoi audio event – “Scavengers are stealing from us” audio event triggers near the end of games
 • Sinamoi head picture obstructs with game event popups
 • Win Countdown - gets stuck when truck is filled and enemy steals right after
 • Reconnect - Possibility to trigger anti-hack system by reconnecting when the character is dead

  Crossroads
 • Health bars overlap mission tab
 • Deadly difficulty - stats cap / tier restriction
 • Freed civilians get stuck in one place after returning to base
 • Capture the Flag and Supply Facility missions have supply icons instead of clock icons
 • Bauer's portrait is displayed instead of Civilian's in Escort mission
 • Special infected stuck in the mission where you have to steal supplies from a truck
 • Civilians not disappearing after cocoon mission
 • Respawn point calculated using disconnected players
 • A player respawns near respawn point but not on it
  End time displays as 00:00

  Characters
 • General - Certain Ultimate skills' tooltips do not show reduced cooldown
 • General - Keyboard remains active in character list while inside equipment lists
 • General - Inconsistency between the functionality of Armored Isys' and
 • The Fuse's ultimate skills
 • Mutated Berg / Taunt - Taunt effect is not negated after inflicting 25%+ damage to walker and veteran zombie enemies
 • Armored Berg / Skull Clap - Uppercut's description can be confusing to the player
 • Survivor Isys / Tornado Leg - Immune caption is not displayed over zombies resisting cripple effect
 • Survivor Isys / Lightning Fury - Focus attribute does not increase damage from Sparkling Punt augmentation
 • Mutated Isys / Stinger - Stinger skill is able to negate immunity status on enemy characters
 • Armored Isys / Rocket Launcher - Interaction zones are flickering upon contact with flames from 'Firestorm' augmentation
 • Survivor Amber / Pheromones - Mutated Bryce’s Infected Sprout can be attacked but not dealt damage under Pheromones effect.
 • Survivor Amber / Nerve Cut - Focus does not increase life leech from Surgeon augmentation
 • Armored Amber / Command - The player is able to summon more than one minion
 • Armored Amber / Command - Skill's cooldown restarts counting when character dies while minion is alive
 • Armored Amber / Command - Minion does not level up alongside the player
 • Amber / Smoke Screen - Players affected by the Smoke Screen skill have reduced damage taken after leaving the skill's area
 • Hermann / Guardian Zeppelin - Zeppelin travels to incorrect location after it is created
 • Hermann / Guardian Biplanes - Biplane locks on target beyond its reach and ignores other targets
 • Sam B - Several fist weapons are not placed correctly in character hands
 • Hailey / Icicle - Hailey is unable to apply Frozen effect on target Chilled by the enemy with a single cast of Icicle
 • Hailey / Chill - Chill cannot be applied on hoarders and Uncontrollable enemies
 • Voltage / Static Discharge - The skill always deals the same amount of piercing damage
 • Voltage / Flicker - Secondary ranged attacks do not generate sparks
 • Voltage - EMP Field - Disable does not stop zombies or special zombies attacking
 • Roy / Picnic - Dropped burger heals player for the base healing value when picked up at the last possible moment
 • Roy - Rollin' (first) skill don’t do damage to barricades
 • Roy / Picnic - Missing information on skill's duration in the tooltip
 • Roy / Passive - Passive will be triggered by every blind effect if the enemy was flashed once
 • Roy / Picnic - Primary damage from Rotten Burger augmentation is reduced by Area Resistant attribute
 • Septian's and Xian Mei's ultimate skills deal no damage to turrets
 • Allie / Stealth - Incorrect value of damage taken by holographic simulation
 • Allie - Stealth - Clone displays no health bar
 • Allie / Stealth - The hologram from ghost augmentation does not have overhead health bar
 • Xian Mei / Replica - Replicas health is not reduced on the overhead health bar seen by the enemy player

  Weapons , Modifications, etc.
 • Weapons - Formidable modification text overflows weapon details page
 • Weapons - Pistols - High latency servers increase firing movement speed
 • Modifications - Improper spacing in the Workbench description of Sentinel mod
 • Modification - Supplier - User takes damage when unloading supplies after cap
 • Modifications - Avenger does not trigger if the obstacle is between teammates
 • Modifications - The Player can modify a weapon using no modifications for Cash
 • Modifications - Time-out heals for the same amount even when maximum health changes during delivery
 • Modifications - Energy Rush does not work when killing blow is made with secondary attack of light and heavy weapons
 • Modifications - Bonus Damage from Zombie Slayer is not reduced by Defence
 • Modification - Ultimate Recharger - Ultimate tooltip cooldown is not affected by this mod
 • Perks - Bonus Damage from Desperado is not reduced by Defence
 • Perks - Rogue always leeches life equal to the damage from melee attack
 • Rage bar can be displayed as filled when characters' Rage is below 1 / 2 / 3
 • Consumables - Hoverbar displayed on an enemy player who is under Zombie Disguise effect
 • Consumables - Zombies ignore second Meat Lump when two consumables exist at the same time

  Zombies

 • Elite Floater / Elite Puller - Elite zombies do not run away after being hit with blind effect
 • Massive Puller targeting stays on player even after Puller dies
 • Massive Puller - wrong direction of spit traces
 • Suicider explosion does not knockback players
 • Enemies - Suicider killed by the player grants additional 10000 damage in the scoreboard

  General
 • Crib - Missing names for the Account Level Rewards
 • General - Inconsistent stealing supplies icons in Scavenger Mode and Crossroads Mode
 • Crib - Weapon Count does not update after selling in Inventory
 • Reward Screen - Account Progression/Level - received XP from duplicates is not accounted towards Account Progression/Level
 • Reward Screen - Parts are not described by their unique icons in Reward Screen
 • Score System - Score for takedown is not granted when minion or non-moveable object kill while character is away
 • Kill feed not working for Spree/First Blood
 • Scoreboard - shows a percentage of deaths while hovering over deaths count
 • A player can see a skill bar of his teammate after his character's death
 • Scoreboard - Hermann - Guardian Zeppelin - recasting while zeppelin is alive adds 10000 Damage in Scoreboard
 • Score System - The Player is granted score after killing Wanta while her ultimate is active
 • Options - Text from dialogue boxes overlaps options menu window
 • Rejoin - The Player is unable to rejoin the match or start any other match after leaving the match
 • HUD - Starter missions have crossroads HUD implemented
 • Shop - No confirmation prompt when buying characters with cash
 • General - Immune caption is not displayed over zombies resisting cripple and slow effects
 • Crib / Profile - Inconsistency between match history and Scoreboard statistics

9 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

PLAY FREE NOW!

Time to DI:E

Dead Island: Epidemic is a multiplayer action hack & slash arena. Players duke it out over supply points using an arsenal of crafted weaponry, a bevy of devastating powers, and good old-fashioned teamwork. And yeah, we've got zombies too - so there's that.

Co-Operate or Compete


It's you versus them. Or you versus them versus them versus them.

We’ve got two core modes – either team up with 3 other survivors and take on the zombie menace together in PvE co-op Crossroads mode, or take the fight to other players in our three-team "PvPvPvE" Scavenger mode where you'll battle it out in a competition to grab supplies, hold key points, outsmart the competition and blast through hordes of zombies.Fight for your survival in our PvE-mode Crossroads. You set up camp in the morning and carry out four different missions over the course of a day in ever-changing maps and mission types. The missions range from freeing trapped characters and gathering supplies, to fighting off hordes of zombies or defeating bosses. Zombies have different attributes and change the way you fight them: From range-damage resistant to faster running, harder hitting zombies - you will have to adapt how you fight the virus.
Crossroads also rewards and tracks your performance, scaling the difficulty of the next mission accordingly.


“The enemy of my enemy is my friend” – at least for a while

Epidemic’s PvP-mode pits three teams of 4 players each against each other in zombie-infested maps. The third team adds a new dynamic to this competitive mode and requires you to re-think your winning strategy: Do you build up enough of a lead to win before you are being dismantled by two teams? Or do you play it smart and align your goals with one of the adversary teams temporarily? The goal is to capture and hold strategic points and gather as many resources as possible to be victorious.

Combat
Take direct control of your character with the WASD keys plus mouse input and react to situations on the fly by switching between melee and ranged weapons.Build and adjust weapons to your playstyle:

 • Earn blueprints from six different categories and build your weapon arsenal
 • Most weapons come with unique features and fit a specific role
 • You also earn weapon modifications which can be installed on to your weapons and add various attributesFrom rotund, fanny-pack wearing badass tourists to redheads wielding weaponized crabs – and everything in between. Epidemic has a constantly expanding roster of unlikely heroes supporting varying play styles - whether you like your action up-close and personal, at range or through supporting your teammates.
Each character has an array of (often very bizarre) skills with which to wreak havoc - use these strategically in order to inflict maximum punishment on both the undead and those-you-want-to-be-dead.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows 7 SP1
  • Processor: Intel Core 2 Duo 1.8 Ghz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT or Radeon HD 3870
  • Hard Drive: 3 GB available space
  • Additional Notes: Provisional - subject to changes. 1024x764 minimum display resolution is required.
  Recommended:
  • OS: Windows 7 SP1 or higher
  • Processor: Intel Core i5-2300 or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 or Radeon HD 7870
  • Hard Drive: 4 GB available space
  • Additional Notes: Provisional - subject to changes. 1024x764 minimum display resolution is required.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
เกมนี้ก็สนุกดีน่ะมาเล่นกันเยอะๆเส่
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
สนุกดี เล่นไปเพลินไป แต่แมพยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
enjoi
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 16 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Totally entertaining! In the beginning the heroes are presented and you need to pick up one. After that you can fighting with zombies or other players, and when you have enough you might craft some items that can be used in the future, in example weapons. Music also has its own charm, personally I like it.
Big plus for optimalization. This is a open beta version, but I haven't experienced any nig craashes or lags yet.
I can highly recommend you trying it, especially if you like games based on co-operative elements with various game modes and you are interested how is that "ZOMBA" game like.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
369.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Played this game way to much.. but it suits me well - u got 15-20 min, what do u do? - well.. (im more of the pve type in this but the pvp 4v4v4 is awesome aswell) the pve lvl's run up to a, i don't know, 10-20 min mini games - alot of weapons that really change your game play and ofc what char you take makes all the difference.. i prefer Hermann/Wanda/Charlie but im still not done gettin the rest - i started in beta but i think it's ok to lvl up atm and i get around 70-90 char points per game.. ohh allmost forgot, you can mod your weapons even, so go for what you like to play as - Melee or range - life leecher or crit.. you name it.. go for it.. Recommend this game if u like the small fun team work based games and ofc not to forget ZOMBIE KILLING!!
Cya ingame.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 25 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
70.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I got matched on a deadly mission with 3 T1's.

10/10

Also, sticking a teddy bear on a gun as a muzzle makes the gun 75% better.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
this game is pretty good so far and it looks like a non cashgrab so faR
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 12 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I have only played this game a little bit however, I absolutely love it! It has got very good cartoony graphics (almost like TF2). I am not a big fan of zombie games but this is something different. There is a great single player, multiplayer and co-op. The game involves strategy and loads of FUN! Can't wait for the actual game (please don't make it expensive if it isn't F2P) 10/10 would recommend. :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 11 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
10.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Good thing abt this game:
1.Great Coop Mission
2.Great Gameplay
3.Insane PVP game mode

Bad thing abt this game:
1.Require good computer to play this game with great fps
2.Sometimes it is laggy as hell because the server is in EU
3.If you are not playing with friends expect someone to mess up your mission etc going the wrong way,solo dive in and die most of the time

I would recommend people to play this,it is really fun and impossible to rage at
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
473.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
It's pretty fun at the beginning, but when you get like all, there's no reason to continue playing u.u

But well I recommend it cuz it's fun when you don't get in tier/level 16 matches without even the same weapon tier.

Cuz I get bored when I'm against new players, cuz there's no real challenge xD
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Epic Game

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
so much fun
And because materials are hard to get you dont want to stop playing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
58.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Very entertaining game.
PvE and PvP mode.
Crafting option.
You don't have to spend money but No-Brainer pack is worth spending cash.
I love zombies game. One of the best.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Interesting game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Not a bad game but sucks when you have to stop in middle of trying fight off a bunch of zombies that are attacking to add a skill point wish they would get that more permanent though but it is still in beta and some the ques can be a little of wait
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Normally I'm not much nto MOBAs, but I think the Dead Island series is kinda cool so I gave it a shot. I'm glad I did cause this doesn't feel like a MOBA at all. It's more like an action game with leveling up elements. Granted I haven't tried the mode where it's a 3 team free for all, but the PvE is really solid and makes me come back for more. It does still have A few matchmaking issues but that seems to be less of a problem recently. Once you get past the learning curve it's a tight game, and since it's free it's worth giving a shot.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Pretty cool game. Entertaining and don't really need to pay (but you can if you wish to be a chuck norris faster) I've spend quite a lot of time with this game and it enjoyable (of course, more fun with friends) but there were not many gamemode. Hope it got lotta update and will be full version soon.
(sorry for not perfect English)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Great graphics and loads of fun for 4 player co op in this top down shooter. The best part - it's free!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
87.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game is interesting...

The PvP is trying to be a MOBA in a world where people are becoming tired of MOBAs and/or are playing one of the "big 2". I don't see really any success coming from PvP.

What really shines is the PvE, right now it is bare bones, but, you can definitely tell there is a LOT of potential there to create a Mass Effect 3-like multiplayer experience, which people are still playing today.

If the devs focus on PvE, this game will shine. Add some leaderboards, customization, cosmetics, flashy abilities, etc... and I will do the same thing to this game as I did ME3, play it a metric crap ton.

I would definitely recommend it right now, but ONLY for the PvE. There are a lot of matchmaking issues in PvP and PvE, but in PvE it is less severe... I wouldn't touch PvP with a ten foot pole, and as you can see by the player numbers, many people agree with me. BUT PvE is great, give it a shot, it's free anyway.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Zombie ♥♥♥-VERY SEXY.... 5 OUT OF 5
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน