Zeno Clash is an action/fighting game set in a punk fantasy world. The game is played from a first person perspective and the combat is generally up close and brutal. Experience a deep storyline set in a fantastic world.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,641 κριτικές) - Το 85% από τις 1,641 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Απρ, 2009

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Zeno Clash

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 Φεβρουαρίου

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (37)

11 Ιανουαρίου

Join the 'Deadly Tower of Monsters' Hub and win a Steam key!

Hi ACE Team fans. As we approach the release date of our latest game; 'The Deadly Tower of Monsters', on January 19th, we'd like to run a small contest so 5 lucky participants can get a free copy when the game launches.

Participating is super easy. Just follow the 'Deadly Tower Community Hub'. We'll select the winners from the pool of joined users. Winners will be announced in the game's Hub on Friday 15th.Deadly Tower of Monsters Store Page

We're super excited to show everyone what we've been working on over the past year! Just one more week! ːsteamhappyː

4 σχόλια Περισσότερα

2 Σεπτεμβρίου, 2015

Join the ACE Team Steam group and win something!

Hello everyone!

We are opening up our official Steam group - The new central hub for reaching the community and fans of ACE games! This will be where we will be updating everyone about new developments, surprises, events and everything ACE Team related.

To celebrate this occasion, we will be giving away 10 Steam keys for any of our titles in a random lottery*.

Follow the link below and join to become a part of the ACE Team community!

ACE Team Group

*Winners will be announced on Monday September 7th.

4 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

"... It feels refreshingly original and completely compelling."

8.4 of 10 —IGN

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Zeno Clash is an action/fighting game set in a punk fantasy world. The game is played from a first person perspective and the combat is generally up close and brutal.
Experience a deep storyline set in a fantastic world. Play the role of Ghat, a man banished by his own brothers and forced to begin a desperate journey past the forbidden desert and to the end of the world.
Nominated in 'Excellence in Visual Art' at the Independent Games Festival, the original visuals, which make full use of the Source engine features, breathe new air in the fantasy game genre. The new close combat mechanics are also a deviation from traditional action in the first-person genre that will feel fresh for new and veteran players.
 • Engaging melee combat in first person
  The new melee combat system allows players to perform a variety of movements like deflect & elude combos, knockback finisher punches and punishing grab attacks. Learn new attacks as the game progresses and confronts you with more formidable foes.
 • Fantastic visuals powered by the Source engine
  Players will be immersed in a fantastic world, beautiful and disturbing at the same time. The unprecedented art style brings a fresh new approach to the first person genre. The surreal environments and characters will keep players wanting to discover more.
 • Survival mode challenges
  Jump right into the action in engaging unlockable "tower challenges". The player must overcome enemy waves to progress through the tower levels. The game will rate the player in different categories like speed and performance. A leaderboards system will rank you against your friends, so the challenge never ends.
 • Deep storyline
  Players will play the role of Ghat; the son of a impressive hermaphrodite creature called Father-Mother, whose children form the most powerful clan in the city of Halstedom. Ghat must escape from his family and start an incredible journey with his female companion Deadra, who will aid him in the dangerous lands of Zenozoik.
 • Bizarre weapons
  The game features an unusual arsenal of eccentric weapons that are built from scraps and junk. Hammers and clubs will be the most effective when fighting heavy characters that can only be brought down with extreme force.
 • The Zeno Clash Model Pack for Garry's Mod
  The pack includes 70 models with the characters and creatures to be used with the popular Source engine mod Garry's Mod. "This is a great addition to the existing library of assets and we really hope the fans will enjoy the content and start developing their own Zeno Clash inspired videos, screens or machinima." says Andres Bordeu from ACE Team. Zeno Clash owners can download the free DLC from the Tools tab in their Steam client.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum
  • Operating System: Microsoft® Windows® XP / Vista / Vista64
  • Processor: Intel® Pentium® 4 3.0 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: At least 3 GB of free space
  • Video Card: 128 MB, Shader model 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 or better
  • Sound Card: DirectX® 9.0c compatible sound card
  • DirectX® Version: DirectX® 9.0c, DirectX® 10
  Recommended
  • Operating System: Microsoft® Windows® XP / Vista / Vista64
  • Processor: Intel® core 2 duo 2.4GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: At least 3 GB of free space
  • Video Card: Shader model 3.0, NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • Sound Card: DirectX® 9.0c compatible sound card
  • DirectX® Version: DirectX® 9.0c, DirectX® 10
  • Controller: Supported
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
64 από 77 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Αυγούστου, 2015
Zeno Clash is a beat'em up style fighting game with a dash of first person shooter added into the mix. This game uses Valve's Source engine and was released in April 2009. The xBox got it's version a year later in 2010, but for some reason, got a "Ultimate Edition" with content that cannot be accessed on the PC version. You play as a young warrior named Ghat, and you are on the run from your family as you have accidentally killed your father in an explosion. You have a female companion by the name of Deadra who helps save Ghat along the way.

The gameplay is whilst looks like it is a very generic fighting game, it feels different. I couldn't quite put my finger on it, but the gameplay seemed a little off to begin with. The tutorial gives a very good introduction into the basics of fighting and dodging, as well as helps you along the way with controls and early combos. You have the usual quick attacks, powerful attacks, dodges, and blocks as you would expect. Zeno Clash also adds in a little gun combat too, which again, almost feels a little bit off. There is no auto reload on the weapons, which is not always a bad thing, but most fps style games now days at least auto reload once you have emptied your round/clip. You also cannot fire you run unless you are looking down the scope of it; meaning you will probably end up throwing your weapon around a lot like I did as I was just trying to shoot from the hip.

Every level is essentially a fight scene, you have a set amount of opponents which are introduced at the start of each stage, and the aim is to kill them, simples. Zeno Clash has a very good aiming system meaning you can rotate between various different enemies and have the camera automatically face the location they are in.

The majority of Zeno Clash's graphics are really top notch; something we should expect from a Source Engine game though. This game is six years old and still looks like a current generation game in my eyes. I played this on a 4K resolution and it looked absolutely stunning (for the most part). Where I ran into a weird graphic problem, was the tutorial. I am not sure whether it was a bug or glitch for me, but the resolution/texture quality/anti aliasing, was absurdly bad on all the tutorial scenes. I really didn't know what was happening, I went from looking at a stunning 4k rendered world, to something which looks like a SNES has just produced. Like I said, this only happened for me on the tutorial levels, the rest of the game was absolutely fine.

Zeno Clash has a good story; one that has a lot of olive branches into a few smaller stories, but focuses on the main story for the majority of the time. The game ends well and will leave you wanting to find out more about the world of Zenozoik (I just love the name of this place!).

This game has three levels of difficulty; I played on normal and had a sufficiently challenging playthrough, there are no points which had me running against a brick wall for hours - I had to retry a couple of times. I can see the harder difficulty to be a real challenge though, since the handicap fights can get real hectic if you don't keep track on where all of your enemies are at ALL times - you will end up getting your head beat in from behind and you won't even realize.

A full playthrough of Zeno Clash's story mode took me just about five hours; the rest of the time I spent in the challenge mode, which allows you to climb a tower and have your scores ranked every time you beat the final boss. In total I got about fourteen hours worth of gameplay out of it, so for £6,99, I am very happy with that outcome.

Other than the strange graphical glitches I had on the tutorial modes; I did experience a few crashes. This came from when trying to use anything related to the Steam Overlay such as screenshots, or shift+tabbing to bring up your friends list whilst in game; this instantly crashed me to the desktop. The game also doesn't have a manual save function, so you are relying heavily on the auto save feature. Normally when I am playing a game which I have experienced crashes on, I try to save as often as I can, so when I found out I couldn't manually saved, it made me very cautious and was often on edge hoping for it not to crash, which somewhat spoiled the experience for me. I also had a problem where the game would not count any of my achievements, whether this is because of the issue with the Steam Overlay or not - I'm not sure.

To sum up; I will recommend Zeno Clash as a very good PC game; it's standing the test of time very well, has some very nice graphics, a compelling story line and decent gameplay. If you don't experience any crashes or bugs, then you will have yourself a welcome addition to your Steam library in this game. If you can't really overlook the issues; then this may be one of the only times I say to try the console version out since that sounds like it is virtually bug free. Thankfully Steam does have a demo up for this game, so you can try it out first before purchasing - which is something I would highly recommend you do.

Tom's Score Card
1) Stay away
2) Only recommended when on sale
3) Recommended
4) Highly recommended
5) This is a must play

If you found this review helpful, please consider giving it a thumbs up. You can also find more reviews over at http://www.completingthebackloggroup.com/
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 15 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Οκτωβρίου, 2015
Its for me a fix of Hack & Slay and Beat em up with even range weapons. The story is nice has even some mysterious points and some points are unique like the end. The game is a non A+++ game so the lenght is fine for some hours. What i dont like is if you replay parts you cant skip the videos. The graphic has something strange art style and could have some more details but its fine because the low budget. I like this game because this atmohsphere and the short story pick up on a few levels/ chapters. The sound is in the middle sometimes its nearly good and it never get on my nervs. The challenge and high difficult settings are a nice test of your skills. I give this game personaly 8.3 points of 10.0
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Αυγούστου, 2015
Zeno Clash is an interesting fighting game in a weird world full of odd creatures with questionable looks. Not to mention that they talk very badly. But still, you get to beat creatures up.

The bosses of this game are interesting and the story isn't bad at all. The gameplay for "common mobs" might get a bit repetitive, but the change of scenery and all the "story time" places make up for it. If you're into fighting games (more like punching) then this game would deserve a peek.

Lil' Sucky Gameplay to go with the review.
https://www.youtube.com/watch?v=BOeotFGUtq0
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 12 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Φεβρουαρίου
They sell you the game as a first person brawler. You will end up shooting more than punching things.
Awful voice acting, horrible story, terrible controls, copypaste enemies (including final boss). The only positive thing, is that the world is unique and bizarre, but if I wanted to know about those kinds of worlds I'd just stick to my books.

The game is not worth even 0.69€ I spent on it, I'm asking for a refund. It's that bad.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Δεκεμβρίου, 2015
# Time to completion - about 4 hours #

A fun first person melee focused game with a weird and wonderful art style, bizarre characters, and a story interesting enough to keep you wondering.

Pros:
-Combat is very unique and fun
-Art style
- An additional "tower climb" challange mode if you want.

Cons:
-Very linear
-There is a "lock on" mechanic in the game that happens when you fight an enemy. This can be disengaged manually, but can get a bit annoying when it comes to fighting 3+ people are once.
- There was one instance where i had to reload the level because it got bugged. Nothing major and it only took me about 5 minutes to make it up.

Neutral:
-It is short - like 3-4 hours.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία