Guide a group of rectangles through a series of obstacles, using their different skills together to get to the end of each environment.
วันที่วางจำหน่าย: 12 พ.ย. 2012
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ดูวิดีโอ HD

ซื้อ Thomas Was Alone

บทวิจารณ์

“For all its charm, Thomas is more than just the super-minimalist-yet-incredibly-engaging tales of a few plucky AIs. It's the story of games. Of how they get made and played, of the joys and frustrations they bring and of the thousands of tiny iterative processes that go into evolving single titles and the entire medium into their best forms.”
Evan Narcisse, Kotaku

“It proves that you don't need tens of millions of dollars and hundreds of staff to make a game story worth telling, just a good hook, an engaging vision, and a whole lot of heart.”
9/10 – Josh Tolentino, Destructoid

“The understated aesthetic design and unusual co-op puzzles will absorb you for the game’s duration – the wit and personality of the writing, though, will stay with you for much longer.”
8/10 – Keza MacDonald, IGN

ข้อมูลเกม

Thomas Was Alone, and then, Well, he Wasn't.

Thomas Was Alone is an indie minimalist 2D platformer about friendship and jumping and floating and anti-gravity. Guide a group of rectangles through a series of obstacles, using their different skills together to get to the end of each environment.

Listen to awesome music by David Housden. Jump over rectangles meticulously placed by Mike Bithell. Listen to voiceover read wistfully and a bit amusingly by Danny Wallace.

Thomas Was Alone tells the story of the world's first sentient AIs, and how they worked together to, well, not escape: Escape is a strong word. 'Emerge' might be better. 'Emerge' has an air of importance about it, while keeping the myriad plot twists and superhero origin stories you'll discover under wraps. We didn't even mention the bouncing. That'd be overkill.

Key Features

 • Beat 100 levels, and uncover the story of the AIs.
 • Utilize the unique skills of 10+ characters.
 • Immerse yourself in David Housden's critically acclaimed procedural score.
 • Chuckle along to Danny Wallace's narration.

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:

  • OS:Windows XP
  • Processor:500 Mhz
  • Memory:1 GB RAM
  • DirectX®:7.0
  • Hard Drive:400 MB HD space

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:

  • OS:OS X 10.5
  • Processor:500 Mhz
  • Memory:1 GB RAM
  • Hard Drive:400 MB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
54 จาก 59 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
188 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
10 บทวิจารณ์
3.7 ชั่วโมงในบันทึก
This game is truly example of how hard life is, that destiny is too often cruel with humanity, but also how strong could be our friendship.

I recommend to everyone this game, please if you don't have it, buy it right now.

You will have a great time.
โพสต์: 18 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
42 จาก 43 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
609 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
18 บทวิจารณ์
3.9 ชั่วโมงในบันทึก
Beautiful game. Go for it. An experience you'll never forget. The rectangles are not just rectangles, they really connect with you. You'll get that warm fuzzy feeling inside once you finish the game. Now downloading the amazing soundtrack. 9/10 easily
โพสต์: 23 พฤษภาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
23 จาก 25 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
563 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
37 บทวิจารณ์
3.9 ชั่วโมงในบันทึก
Simplicity, a lot of heart, good intentions, and a fantastic voice full of personality...

How can it be that you end considering some squares your friends???

Maybe we are never alone.
โพสต์: 25 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
23 จาก 28 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
112 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
34 บทวิจารณ์
1.3 ชั่วโมงในบันทึก
Very nice atmospheric game, i just love the narration in it.

10/10
โพสต์: 26 พฤษภาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
28 จาก 38 คน (74%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,302 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
15 บทวิจารณ์
2.9 ชั่วโมงในบันทึก
It's a nice little experience, although I'm surprised that it's quite so acclaimed as it is.

It's a very light puzzle platformer. You play as a series of squares or rectangles, each of which has a different colour, a different size, different jumping heights, and some have bonus abilities like double jumping or floating in water. You traverse levels by switching between characters and stacking them up to use their abilities appropriately to get through the levels. When you get to the end, each square has a box they need to be in to go to the next level. There are 100 levels. The pacing is good, there's always new stuff, levels only take a minute or a minute and a half. None of the levels really have any challenge, it's generally immediately apparent what you have to do and there's only really one mechanic that actually presents any challenge in executing what you need to do (one block type has reverse gravity and you have to sort of lasso a falling block on top of a falling upward block so they sort of meet in the middle and float off each other). Some levels have a single collectible.

It took me apparently 2.9 hours total, but that includes doubling back and getting a few missed collectibles. It's very pretty because it's just made of primitives. The music is really really nice.

I guess the main thing that the game does that's unique is that it has voiceover narration that provides an inner monologue for the blocks, who all have personalities. This is pretty nice, very well written, and cheeky, and it's cool to think of coloured blocks as human-like characters, but ultimately the "plot" is unclear--something about hacking the gibsons to free the information mainframe or whatever--and most of the personalities don't really go anywhere or lead to payoff. One very cool thing is that as the voiceover speaks, there are subtitles that appear next to the character you're playing as... but as you move, the subtitles waterfall so that you always see them on screen... so if you're at the right of the screen you might see the subtitles on one line to the left, but if you run to the left and there's less space, it sort of squishes into five or six lines. It can't really be described, it's like the effect that happens if you resize your browser window horizontally and text wraps, but applied to cool effect.

So all in all, I'd say it's well worth the 3 hours and cute and I'm looking forward to what the dev does next, but it doesn't really stick with me, even now and it's not super substantial. Mild recommendation.
โพสต์: 1 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
86 จาก 97 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
664 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
14 บทวิจารณ์
3.3 ชั่วโมงในบันทึก
☺ Interesting, witty and engaging story.
☺ Lovely, minimalist art style.
☺ Good puzzle platforming.

☹ Not very challenging gameplay.
☹ A little short.

Thomas Was Alone is a lovely and engaging platformer from start to finish that tells the tale of some plucky AI figuring out their place in the minimalist world they see themselves in. It features some good puzzles based around your team of AI working together to overcome the obstacles before them, each with their own unique ability and personality (which really shines through, despite being simple shapes, thanks to the narration work of Danny Wallace and some good writing).

While a little on the short side, it does manage to stay focused without any padding - although I would have liked the game to have continued for a bit longer with escalating difficulty. The game is quite slow paced with a soothing soundtrack which compliments the minimalist style and produces a rather relaxing experience which is topped off with decent controls that never caused frustration.

While easily recommended for fans of slower paced 2D platformers and those people who like a well written story, the length of the game (and lack of replayabilty) means I'd suggest waiting for a sale.
โพสต์: 7 มกราคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่