รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
RPG Maker VX Ace is the latest and greatest engine in the RPG Maker series, improving on every aspect of creating your very own epic adventure. The most powerful editor yet, Ace supports multiple tilesets, offers full control over autoshadow and has a very flexible features system.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (69 บทวิจารณ์) - 95% จาก 69 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (2,995 บทวิจารณ์) - 94% จาก 2,995 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 10 ธ.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ RPG Maker VX Ace

ข้อเสนอสุดสัปดาห์! ข้อเสนอจะจบลงใน

ซื้อ RPG Maker VX Ace 4 Pack

Includes 4 copies of RPG Maker VX Ace. One copy for you and 3 to give to friends.

ข้อเสนอสุดสัปดาห์! ข้อเสนอจะจบลงใน

ซื้อ RPG Maker Millennium Collection ชุดรวม (?)

มี 5 ผลิตภัณฑ์: RPG Maker 2003, RPG Maker 2000, RPG Maker VX Ace, RPG Maker MV, RPG Maker XP

ซื้อ RPG Maker VX Ace + SONAR Steam Edition Bundle ชุดรวม (?)

มี 2 ผลิตภัณฑ์: RPG Maker VX Ace, SONAR STEAM Edition - 2016

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์นี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (22)

11 เมษายน

Minor fix to Japan version

Fix to the version number in the Japanese version, to prevent confusion with the offline version.
Note: There is no difference except language in all version.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
23 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

Simple Enough for a Child. Powerful Enough for a Developer.

RPG Maker VX Ace is the latest and greatest engine in the RPG Maker series, improving on every aspect of creating your very own epic adventure. The most powerful editor yet, Ace supports multiple tilesets, offers full control over autoshadow and has a very flexible features system.

Ace gives you all the tools you need to make that game you’ve always dreamed of, including the following features:

• A powerful map editor to build your world.
• A database to track your characters, skill, equipment and more, all improved with the powerful new flexible Features system.
• New event options, including support for Ogg Theora video.
• An expansive set of default resources, including a built in character generator to create your own sprites and faces.

Key Features

Simple, Powerful Tools
RPG Maker VX Ace brings powerful new tools to the table to enhance your RPG-making potential. None of the previous engines can match Ace for flexibility, even for users with no coding knowledge. These features are powerful but also very easy to learn, with most accessed through a simple point and click interface.

Enhanced Default Graphics
RPG Maker VX Ace offers a large collection of new graphics, including 4 tilesets and the long-requested set of fallen character sprites. The engine is also compatible with all of the existing fan-made RPG Maker VX resources.

Export Your Game
Once you’re ready to show your project off, you can easily export your game into a portable EXE file that can be played on ANY Windows system. Share it with your friends, family or with the vibrant RPG Maker community on the internet.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Hard Drive:400 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (69 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (2,995 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Leo360WalfasMix
( 4.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 พฤษภาคม
Still working on a game.

5 weeks later, still working on it because procrastination.

10/10 would procrastinate again.

But still, this engine is quite good, and with the huge arrays of addon scripts in and out of the Steam Workshop, this engine could break a lot of ground. Sure MV is great, but VX Ace has a lot of varieties thanks to the community. :3
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
[SA] Sgt. Snufflepuff
( 4.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 พฤษภาคม
I spent a good 30 mins on this and all i was able to make was a poor blonde man stuck on a desert island with some ironicly cheery music. only for the budding devs right now.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
The Mi-Go 13
( 47.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 พฤษภาคม
Countless hours of fun and imagination have been poured into using this amazing tool and I have nothing more to show of it than the smile on my face and a sense of possibilities and satisfaction. Buy it if you even wanted to try making a story-driven adventure in any genre.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
mischief000
( 20.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 พฤษภาคม
still is not really useable, sorry.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
macdgameslive
( 23.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 พฤษภาคม
It's awesome! The only thing is the help menu isn't that helpful and i there's some stuff that's hard to figure out unless u wanna spend quite some time searching through everything. Besides that i totally recommend!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
★JarvisTube™★
( 104.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 พฤษภาคม
Amazing. Its the best rpg game maker!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Hatty Mikune
( 37.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 พฤษภาคม
i hate video games
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Cindy Cogs
( 443.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 พฤษภาคม
RPG Maker VX Ace is a rather simple software. With little or no use of scripting and advanced programming, this software is an excellent choice for beginners who would want to get involved in the game development buisness. The program has a small selection of tilesets, music and other game elements, which would be necessary if you want to create something simple. There is an importation feature which allows you to import your very own content! This gives you a great lot of possibilities! If you find this this software usefull, you might be able to make a profit of your product as well! Or maybe you just need to express your own creativity for your friends and family. RPG Maker has helped me a lot throughout the years, and I am sure it will do the same for you!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
The Hungry Hungry Hippo
( 312.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 พฤษภาคม
The best 'I'm going to make an awesome game for the public, release a demo that lasts 4 minutes then never finish the game ' simulator 10/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Matz
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 พฤษภาคม
:)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Naevos
( 42.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 พฤษภาคม
i know nothing about anything and i've made a game from this. good buy 100%
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
1731vrdw
( 180.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 พฤษภาคม
This is by far the best game maker I have tried it is the easiest and the most in depth.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
rokerdan
( 161.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 16 พฤษภาคม
(US) The program is rather good and simple for drawing up 2d games. But there is a mass of defects (such as the fact that it is necessary to load tilesets in manual), Almost total absence of animation. Slots For tile rise crookedly, there is no opportunity to edit the structure size on the map (in programm) . There is no what graphic designer allowing to modify what is already available. Almost total absence of any scripts (if that you want, it is necessary to look for it or to create). This program is suitable only for JRPG if you want to give rise that that another you should try strongly. To try thus not only in respect of drawing up cards \plot etc., you should look for the scripts working at internal language of a maker to force JRPG to turn into what that another. Characters look awfully!!! Ridiculous dwarfs, which where not to thrust. Same view of the building. I remind, with those tiles that there is nothing it is impossible to make. Generally nightmare and only. You will spend a lot of time to make game of a look Alya.. to Window's 95.
For developers. You should make an opportunity 3D. Or at least that animation was on all objects, but not on the first two sets. from 10, besides. It is desirable that on the card it was possible to use all tiles, not just 10. It isn't enough. + include graphic editing directly on the map.
And still long ago Pak including all tiles on RPGmaker at least at a discount in 30% is time to make.
It is also desirable that during creation of the new project the choice under what genre was given you want to create the project:" visual short story, JRPG, action game, classic RPG". and more expanded animation, for example on blow, death, etc.
Possibility of use of a mouse and during game at least not such meter cellular steps. For Liliputians who - the step is more than them it looks poorly. In рпг a meker there are pluses such as simplicity. But to make the normal project on it. туговато.
I advise also to enter additions which will be able to transfer game to other programs.
For example in a dzhava, for this purpose that it was possible to create the project for the website. +(Ru)Программа относительно хороша и проста для составления 2д игры. Но есть масса недочётов (таких как то что грузить тайлы придётся в ручную) , Практически полное отсутствие анимации. Слоты Для тайлов встают криво, нет возможности редактировать размер 2д строения на карте. Нет ни какого графического конструктора, позволяющего модифицировать то что уже имеется. Практически полное отсутствие каких либо скриптов( если что то хотите, то придётся это искать или создавать самим). Данная программа подходит только для JRPG если вы хотите родить что то другое вам придётся сильно постараться. При том стараться не только в плане составления карт\сюжета и т.д, вам придётся искать скрипты работающие на внутреннем языке мэкера, чтобы заставить JRPG превратиться во что то другое. Персонажи выглядят ужасно!!! Нелепые карлики, которых ни куда не засунуть. Такого же вида сдания.. Напоминаю, с теми тайлами что есть ничего сделать нельзя.. В общем кошмар да и только. Вы потратите много времени чтоб сделать игру вида аля.. до видноус 95..
Для разработчиков. Вам надо бы сделать возможность 3д.. Или хотя бы чтобы анимация была на всех объектах , а не на первых 2 сетах.. из 9(при чём под первые пять почти не управляемые и наложить друг на друга нельзя, каждый сет в первых 5 по разному различается, а текстур в одном сете ужасно мало! Длина карты ограничена, так что если хочешь делать красиво рисуй маленькими команами размером с комнатой в общежитии, а их количество ограничено 100ми), кроме того. Желательно чтоб на карте можно было использовать все тайлы, а не только 9. Это маловато. + включите графическое редактирование прямо на карте.. (Количество обьектов которые можно благодоря сетам наложить на ненакладываемы друг на друга текстурам равно 4 ячейкам сета, грубо говоря в вашей комнате у вас вещей больше будет)
И ещё давно пора сделать пак включающий в себя все тайлы по рпг мэкеру хотя бы со скидкой в 30%.
Так же желательно чтоб при создании нового проекта давался выбор под какой жанр вы хотите создать проект:" визуальная новела, JRPG , акшен, обычная RPG".. и более расширенная анимация, например на удар, смерть и т.д.
Возможность использования мыши и во время игры хотя бы не такие метровые клеточные шаги.. Для лилипутов которые ростом меньше метра- шаг больше их самих это выглядит убого.. В рпг мэкере есть плюсы такие как простота. Но сделать нормальный проект на нём .. туговато..
Советую так же ввести дополнения которые смогут переводить игру в другие программы..
Например в джаву, для того чтоб можно было создать проект для сайта. + дополнить DCL для мультиплеерной игры, а так же перевод на такие системы как Android.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Skaring
( 126.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 พฤษภาคม
I love working with the rpg maker and ruby. Its extremely easy to use, and fantastic for anyone needing an introduction to video game development. There are bugs in the system, but they wont effect anything major. I grant this tool a 8/10 (for 8bit game dev soft) i reccommend getting on discount.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Foofin
( 52.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 พฤษภาคม
rpg maker? more like rpg gayer lol


now thats a grade a maymay
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Monster the Dragon Lord
( 216.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 พฤษภาคม
Wonderful program for making games I would surely buy it if only to play around if not make full length games.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
[GPMoD]Oyaji
( 11.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 พฤษภาคม
RPG Maker is a great tool for anyone wanting to make an old-school JRPG in the style of 16-bit era classics. The real strength of the program is its ability to help you accomplish your goals regardless of your level of skill or the scope of your ambition. "Simple Enough for a Child. Powerful Enough for a Developer." isn't just a great marketing tagline; it's easy enough for anyone to get started, and for advanced users there's a scripting system that makes it possible to code entirely new functionality into the game.

The only real drawbacks of RPG Maker VX Ace are that it doesn't (Natively) support side-view battles, and it only officially supports Windows. Whereas the next iteration, RPG Maker MV has native support for side-view battles, and you can make games for Windows, MacOS, Android, iOS, and even HTML5 to run in pretty much any browser!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
So Swood
( 8.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 พฤษภาคม
This software is great. It's easy to learn and fun to master, anyone who might want to get into RPG game creation should give this a try.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Remerant
( 834.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 4 พฤษภาคม
A great piece of software but I'd recommend getting MV especially if you plan on coding as this uses Ruby and the new rpg maker MV uses Javascript
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
JordFire
( 1.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 4 พฤษภาคม
Getting the storyboarding done and then I'm going to utilize the crap outta this :D
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
17 จาก 17 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
312.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤษภาคม
The best 'I'm going to make an awesome game for the public, release a demo that lasts 4 minutes then never finish the game ' simulator 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน
Great software for making RPGs and it's easy to use for beginners!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤษภาคม
RPG Maker is a great tool for anyone wanting to make an old-school JRPG in the style of 16-bit era classics. The real strength of the program is its ability to help you accomplish your goals regardless of your level of skill or the scope of your ambition. "Simple Enough for a Child. Powerful Enough for a Developer." isn't just a great marketing tagline; it's easy enough for anyone to get started, and for advanced users there's a scripting system that makes it possible to code entirely new functionality into the game.

The only real drawbacks of RPG Maker VX Ace are that it doesn't (Natively) support side-view battles, and it only officially supports Windows. Whereas the next iteration, RPG Maker MV has native support for side-view battles, and you can make games for Windows, MacOS, Android, iOS, and even HTML5 to run in pretty much any browser!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
42.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
i know nothing about anything and i've made a game from this. good buy 100%
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
180.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
This is by far the best game maker I have tried it is the easiest and the most in depth.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 พฤษภาคม
This is an amazing software platform for writers, designers, and creative souls to express their ideas and make them come to life. It's such a perfect tool to use for making custom games for loved ones, writing an in-depth story and creating a brand new world, or just playing around with the mechanics and trying to get a feel for designing games.
Thank you so much for this product, as well as the opportunity to create and express myself in such a unique and fun way. <3
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 90 วันที่ผ่านมา
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
43.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มีนาคม
Thai Review for Thailand ♥
โดย DN Studio
หากท่านกำลังมองหาโปรแกรมสร้างเกมRPGสุดClassicที่ทำง่ายๆโดยไม่กี่คลิ้ก!! หากท่านมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมไม่มากแต่สามารถจัดสรรและเรียงเหตุการณ์ได้ นี่คือโปรแกรมที่จะทำให้ความตั้งใจของคุณออกมาเป็นรูปธรรม!!(หากท่านยังไม่ถอดใจไปเสียก่อน)เราขอแนะนำ RPG MAKER VxACE!!!!!
***ภาคนี้ต่างจาก Vx ธรรมดายังไง?
- อินเตอร์เฟสเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจัดสรรสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางมอนสเตอร์เป็นโซน เขียนเหตุการณ์ ตรวจเช็คเงื่อนไข
- ver.นี้มีส่วนในการสร้างตัวละครเองมาใช้ในเกมเราแถมมาด้วย!! //ถึงหน้าตามันจะพิลึกๆไปหน่อยก็เถอะ
- Ver.นี้ลดการใช้สคริปบางส่วนไปด้วยการเปิดให้เพื่อนฮีโร่เดินตามเองได้(Vxต้องเพิ่มสคริปเอา)
- เพิ่มความหลากหลายในไอเท็ม สกิล เครื่องสวมใส่ตรงที่สามารถจัดสรรค่าสถานะต่างๆได้เยอะขึ้นแบบสุดๆ
- เปลี่ยนฉากต่อสู้(BG)ได้มากมายหลากหลายจริงๆ
***

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆเพราะมันเบ็จเสร็จ สำเร็จรูปมากๆ!! แต่ว่าบางอย่างก็ต้องจัดการเองเหมือนกัน
การจัดสรรเงื่อนไขก็เป็นไปตามระบบเขียนโปรแกรม(เท่าที่ผมเข้าใจนะ)ซึ่งมันคล้ายๆตรงที่การเช็คเงื่อนไข(เหมือนประกาศตัวแปรint)
ว่าไอ้นี่คืออะไรแล้วเราจะเรียกไอ้เจ้าตัวแปรนี้มาใช้ทำอะไรที่ไหนสั่งให้มันเป็นอะไรยังไงก็ได้ มันข่อนค้างปลายเปิดมากๆเพราะอิสระสุดๆ
การสร้างสเตตัสฮีโร่เป็นอะไรที่ต้องทดลองหลายๆครั้งมากๆในเรื่องของความสมดุล หากสเตตัสเราสู้มอนส์เตอร์ไม่ได้มันจะกลายเป็นเกมที่
เล่นยากมากๆซึ่งเรื่องที่ใช้เวลามากที่สุดก็คงเป็นเรื่องนี้และการสร้างเหตุการณ์ในเกมก็แล้วแต่ว่ารเาจะสร้างให้มันซับซ้อนแค่ไหน
ตัวโปรแกรมสามารถให้เราใส่สคริปเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเกมเราให้เทพมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว
ท่านใดสนใจก็รอให้โปรแกรมนี้ลงบันเดิ้ลแล้วจัดมาแบบงามๆซะเพราะมันถูกมากๆ!! หรือจะอดออมอดเปรี้ยวไปซื้อVer. MX ก็ได้
เพราะเท่าที่ไปอ่านมามันทำอะไรได้หลายอย่างและโหดกว่านี้อีก แต่ก็ยังมีบัคเช่นกัน :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
326 จาก 337 คน (97%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
15 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
1,569.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มีนาคม
Never have a spent so much time with a computer game/program of any kind. The time spent alone makes this the best value for my money ever spent. But it gets better....much better.

I first bought this to make a game for my daughter when I was unable to find a fun computer game with reading as a main component. Naturally I made her the main character. I have always enjoyed writing, and now I had a whole new platform to craft a story.

In time I became attached to my game, even with the default assets. As an educator, I thought this could be a good story-based game for other kids as well.

Thus began my attempt to gauge interest. It fared well on Greenlight Concepts...but receieved a lot of criticism on the actual Greenlight, mostly due to using default assets. They liked the concept (a family-friendly RPG), but hated seeing the RTP.

Now here is where the versitility of RPG Maker really shined. I was able to import custom made characters and sprites, cutscene art, and original music (bonus: if you compose, you get to use your own music!)...even voice-acting. With the new assets in, my votes increased dramatically, and my game was Greenlit.

It was by no means easy. The amount of time and effort is monumental to create a game that others will pay for and enjoy. There are those who will tell you that your first game will never make it commercial, and they are usually right. I had a lot of support from the very helpful RPG maker community. I had some money to invest in the assets. I listened to my crtics, even the ones who blasted me. I had kind people (familiar with rpg maker) alpha test,; their suggestions enabled necessary improvements over many different versions.

Having my RPG Maker game Sydney's World up on Steam is an accomplishment I am proud of. But irregardless, the personal satisfaction I had when I played through my final version was priceless.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มีนาคม
ดีมากเลยครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
112 จาก 127 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
113 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
2,239.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มีนาคม
i spent 200 hours on a game and it got banned from the steam workshop
don't make DMX the main character
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
33 จาก 40 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
275.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มีนาคม
RPG Maker VX Ace promises something that just about every gamer has dreamed about at least once -- the ability to make your own game, where you are the creative dictator. You write the story, you design the gameplay, you pick the music, you do everything. No corporate suits telling you what you can and can't put in, no deadlines to meet, and no profit margin to worry about. Sounds awesome, doesn't it? For sure. But is it really?

Yes! Absolutely. If you love RPG's you will love trying to make one. The fun I've had with this software has paid for its somewhat high price tag many times over. I can't stress that enough. But can you really make your dream RPG with it?

No! Well, probably not. There are just too many limitations to the system.

First and foremost -- lack of resources. Too often there simply isn't any content available that matches your vision. Let's say your RPG is set in the modern day, and you want it to start with an exciting car chase. Alright, you're already feeling it. You rub your hands together, set up a new blank map, and -- wait. Where is the graphic for the car? Hmmm. *Click, click, click, click* Huh, there isn't one. Weird. Ok, we'll figure that out later. Let's at least get the street set up and -- oh. There's no road tileset.

The base resources the game comes with are EXTREMELY limited. Forget about a modern day setting, it's impossible. Your game is going to be a fantasy game with forests, dungeons, castles, and medieval towns. Period. Still feel like the creative dictator?

"Ok," you might be thinking. "I can work with that. I'll just make a fantasy RPG. With my writing skills and artistic vision I can still make it good." Sorry, but It doesn't matter. Time and time again, whatever you want to create isn't going to be one of the options you can choose. Want to make a cool looking knight? Better hope you like one of the two you get. Want to make a jester for the castle? There isn't one. Nine tenths of your ideas have to be scrapped before they even get anywhere.

In the software's defense, this would be a problem regardless of how many resources they packed with it. All of the resources in the world wouldn't even begin to cover all of the possibilities you can imagine for your game. But nevertheless, the amount included is much lighter than it could have been, and severely limits what you can do. There are DLC packs available to add content, but they are VERY overpriced and limited in their scope. "Oh, awesome!" you say when you discover the Modern Day Tileset DLC. But then you see that it's $15 and just gives you some roads, a couple of buildings, and some cars. You still don't have nearly enough to set your entire game in the present.

As with resources, there are also some game functions that just aren't available. The default battle system is pretty basic and, frankly, bad. Want to change it? Hope you know how to program. And if you do, why do you need RPG Maker? This isn't limited to just the battle system. You'll find that there is a whole list of things you can't do with the event system. Almost anything can be done through scripting in the game's RUBY language, but if you're using RPG Maker it's probably because you don't know how to do things like that in the first place.

So. Do I recommend RPG Maker VX Ace? Yes, wholeheartedly. Just keep your vision realistic. What you are going to do with this software is assemble parts and pieces of your dream game, tiny pathetic fragments of great ideas. You will never finish it and it will never be released, and it will probably kind of suck. And you will have a ton of fun making it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
36.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
9/10

Pros-

Easy to use workshop content
some free DLC
Sale was AMAZING.
Easy to load up workshop content and play/load/save your progression.
Cloud support

Cons-

hard to make your own content
no controller support. (no pun intended)
Original price is high (expensive I guess..)
not a whole lot of features


Hard to make your own RPGs but lots of other RPGs in the workshop are magnificent.

Note: I got this during the "WEEK LONG DEAL" I believe it was 2016 March (22? 20?) to 2016 March 28th
seems like a good deal to me! would definetely reccommend
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
1,042.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มีนาคม
I'm having a lot of fun with this. It's great and intuitive and anything more in depth that you need to do you can easily find a guide or script for doing it online. If you create all your own content you could even make a game to sell! Super glad this exists.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
430.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
It's really easy to use but powerful - simpler than Flash because you don't have to learn the syntax. All you need is common sense and an adventurous mindset.

Either you tinker together the default assets, with sounds, music, sprites, maps, items, animations, enemies and what have you... or you can customize everything to your heart's content. Like adding scripts from a forum or changing tilesets. Everyone can develop on their own level. And frankly, if you're a person who finds it fun to work with graphic tools or level editors or sandbox type of games, you'll have a blast.

Naturally, a finished and good product doesn't come quickly and there is a lot of problem solving, testing, tweaking and mindless tedium to be done. Also, you might get disillusioned when you realize that every rpg is basically the same. Or you come to appreciate more the outstanding work and elbow grease of some of these games.
It would be a good idea to start humble and experiment and make a couple of games, not just the one and only. Ease yourself in, maybe watch a video tutorial at some point.

Even if you're not that interested in developing yourself, owning this software allows you to play all the stuff in the workshop, simply by subscribing. When you do that, give something unpopular a chance and feedback for those you don't get any. There is a lot of trash there or half-♥♥♥♥♥ jokes. But don't just play the same stuff everyone is playing, because everyone is playing it. Encourage others and they encourage you. If they are worthy your encouragement that is. You can easily detect how much effort someone put into his game if you study their workshop page. If it has a generic, crappy title, a flat or nonexistent description and no pictures or videos then they are most likly not very proud of their work. It would be benefical for everyone if more people took their stuff more seriously.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
825.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มีนาคม
I LOVE RPG Maker VX Ace! It's EXQUISIIIIIIITE!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
98.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มีนาคม
Still one of the best game-creation-softwares available. I prefer RPGM2k, but the VX Ace has so many possibilities to build great games. Perfect program if you put some time into it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
7.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
This program is really good! I'm making an RPG horror game with this and it is looking really nice.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
109.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มีนาคม
i'm killing my life on this somebody ♥♥♥♥ing help me
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
119.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มีนาคม
It's fun for begginers and people who just want to create a simple game with little expierience or for people who'd like to polish their game design skills.

Would be perfect if not for that godforsaken alt+a.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน