World of Goo is a multiple award winning physics based puzzle / construction game made entirely by two guys.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,966 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Οκτ, 2008

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά World of Goo

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ! Η προσφορά λήγει 2 Ιανουαρίου

 

Προτείνεται από επιμελητές

"An excellent indie puzzle game featuring many challenging levels which are neither too easy nor ridiculously hard. Both Funny and melancholic at times."

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

World of Goo is a multiple award winning physics based puzzle / construction game made entirely by two guys. Drag and drop living, squirming, talking, globs of goo to build structures, bridges, cannonballs, zeppelins, and giant tongues. The millions of Goo Balls that live in the beautiful World of Goo are curious to explore - but they don't know that they are in a game, or that they are extremely delicious.
 • Mysterious Levels - Each level is strange and dangerously beautiful, introducing new puzzles, areas, and the creatures that live in them.
 • World of Goo Balls - Along the way, undiscovered new species of Goo Ball, each with unique abilities, come together to ooze through reluctant tales of discovery, love, conspiracy, beauty, electric power, and the third dimension.
 • The Sign Painter - Someone is watching you.
 • World of Goo Corporation - Congratulations! World of Goo Corporation is the Global Leader in Goo and Goo Related Product, including World of Goo Corporation Trademark Brand Soft Drink Beverage and World of Goo Corporation Trademark Brand Facial Exfoliating Lotion. Succulent!
 • Massive Online Competition - Human players around the world compete in a living leaderboard to build the tallest towers of goo in World of Goo Corporation's mysterious sandbox. World of Goo Corporation is contractually obligated to state that everyone is a winner and is enthusiastic to celebrate everyone's tower building opportunities equally.

  Congratulations, and good luck!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • Supported OS: Windows® XP or Vista
  • Processor: 1GHz or faster
  • Memory: 512+MB RAM
  • Video: Any 3D graphics accelerator less than 5 years old
  • DirectX® Version: 9.0c
  • Hard Drive: 100MB
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Intel Core Duo
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: 64 MB
  • Other Requirements:
  • Processor: 1 GHz or faster
  • Memory: 512 MB or more
  • Graphics: hardware accelerated OpenGL 1.4 support
  • Hard drive: 100 MB free space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
21 από 26 άτομα (81%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Οκτωβρίου
"Während es keiner Schwierigkeit unterliegt, jedes physische Erlebnis aus Empfindungen, also psychischen Elementen aufzubauen, ist keine Möglichkeit abzusehen, wie man aus den in der heutigen Physik gebräuchlichen Elementen: Massen und Bewegungen (in ihrer für diese Spezialwissenschaft allein dienlichen Starrheit) irgend ein psychisches Erlebnis darstellen könnte." Ernst Mach. Erkenntnis und Irrtum. p.12

Well, with epigraph like that, I guess I should translate it... In short, Mach - a very famous, genius physicist - thought what it is not possible to see (darstellen) of any psychic experience from common physical elements like movement and masses.

There, in this game, we observe (and sometimes control) movement of masses and surely most of us can see joy in it. I guess that joy is a psychic experience, and of good kind. So I feel sorry Mach can't see this game. It's wonderful.
Pure pleasure, without violence, insolence and repeatability, so common in modern pop culture, and gaming in the first place.

10/10 gooballs. Epic casual game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
13 από 13 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Σεπτεμβρίου
By far, my very favorite game, even though I'm not a fan of indie games in general.

This game is really charming as hell, you start off around some neat hills map where you get to know what this game is about: building. Building up, left, right, down, DOESN'T MATTER. The graphics looks really cute, even though, minimalistic, the sound, the sound is a ♥♥♥♥ing masterpiece, the very best original soundtrack I've heard in my life, every track if filled up with emotions, the author of these (Kyle Gabler) did a great job.

The physics of this game is yet another thing. This is A THING. As you're supposed to build in this game, the main role physics does play. It is just plain immaculate, you won't get disappointed. Yeah, for kids who haven't studied it yet it might be pretty difficult, but if you got some knowledge in that, you can beat it. But, again, you'll have to think.

The whole story looks pretty simple at first: balls sucked by a pipe, wow. But the deeper you dig in the game, the greater the actual plot is, it is full of allegories, metaphors and what not. In the end, it reflects our reality, which is 2D Boy's major feature - a simple childish game with deep sense. No spoilers, of course.

This game makes you think. This game makes you feel. This game lets you be creative. This game is awesome. In my opinion, everyone should play it at least once.

9.9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου
I played this game before it was released on steam, and I played it on android.

Really fun, interesting, and garanteed fun.

You will definetly laught your ♥♥♥ off. Some maps are difficult, but never impossible.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου
Surprisingly simple gameplay mechanics become unexpectedly elaborate. The gameplay design, artistic direction, musical score are all top notch and you will be hard pressed to find other games of its quality. Story is not a focal point, but even that is well done in a low key manner with some cool twists. Suprisingly cheap ($1.49) for one of the best gaming experiences you will have. After reading this, the word surprise in relation to this game should not be in your vocabulary. Buy the game. Currently, the game is worth it regardless of whatever price it is set at now.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου
Do you like crazy puzzles? Do you like cute things? Do you like a game where they try to make a story that makes no sense to the game at at? This game is definatly for you!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Σεπτεμβρίου
This is the definitive game about goo, for goo lovers and goo sympathizers. One of the best experiences with goo physics you will ever have. But the one thing that chocked me was about beauty. That part where you have to kill the ugly to save the beauties… All pollution and violence we create to produce useless beauty goo.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 12 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Οκτωβρίου
Nice funny game! You should play it!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 16 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
This game was so good I injected morphine into my eyeballs.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Οκτωβρίου
Played through the whole game about 1,258 times on WiiWare, iPhone and Android. Why? Because it's the dog's ♥♥♥♥♥♥♥♥ (i.e. very good). World of Goo boasts a delicious art direction, a ridiculously good soundtrack, a surplus of clever & surprising ideas, constantly evolving gameplay, hilarious satirical humour and an incredibly well-written and well-thought-out story.
The game is also technically impressive, with mighty good physics to support the clever puzzles and fabulous optimization that makes everything run better than diarrhoea. It's also surprisingly atmospheric and even thought provoking at times.
One of the best games ever. 10/10, would bang, etc.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Οκτωβρίου
Amazing game.
If only I was good at puzzle solving...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
6 από 9 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Νοεμβρίου
The music is epic.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Νοεμβρίου
World of goo is a puzzle game about stacking "blobs?" all the way up into a tube. While this sounds like a terrible idea in theory, 2d boy pulled it off very well.

World of goo starts off easy. VERY easy. The normal missions consist of stacking the gooballs in various shapes (such as bridges and towers) to reach your goal.

However, for completionists world of goo's novelty begins to rot very quickly. With every level, included is an OCD, which is the game's way of saying EXTRA GOAL. This usually consists of saving more gooballs or doing something extra. The OCD system is ridiculous. It is so difficult, it isn't even funny. This is one of the times where you're actually happy to skip past 100% and get on with the game because it is so unforgiving.

In short, world of goo is a fun casual game that is plagued by complex and ridiculous puzzles for the attentive and curious ones. However, I still recommend the game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Δεκεμβρίου
World of Goo is a puzzle game all based in physics where the goal is to build/construct different apparatuses with wobbly black balls of goo that you have to catch while they are rolling around on what ever it is you are trying to accomplish.... You have to build these apparatuses in order to get to "the pipe system" so the leftover goo balls you didn't use to get to the pipe can be be sucked up. This is the levels/score part of the game. Each level you are required to suck up so many goo balls in order to advance to the next level. This has always been a very fun game.... simple and casual play .... worth a look.

http://store.steampowered.com/app/22000
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου
A beautiful and enchanting soundtrack, ingenous and unique gameplay, a lovely artstyle and a story that surprises, entrances and invokes a vast array of emotions are just some of the things that make this game so great.

If you havn't already played it, pick it up as it's a gem of a game, one which has stayed with me, and one which I hope stays with you.

Little Inferno, by the same developer, is another great mention, and if you liked this at all you'll certainly like it too.

A note on my hours played: I played and finished this long before I purchased it on Steam.

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
Game is AWESOME! But WHERE IS STEAM CLOUD?!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Οκτωβρίου
Fun physics game, save the goo!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιουλίου
A very fun, physics-based puzzler with a good sense of humor and charming (albeit odd) art direction.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Αυγούστου
A fun and cheap game that is ultimately a great buy. 10/10 would 10 again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουλίου
I made a goo canoe.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιουλίου
yes i recommend this game it is really fun but can get frustrating when you dont complete the levels but overall i give it a 10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι